Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • UHALEFEÎİN YENİ BÜTÇEYE DAİR GÖRÜ$Ü ANKARA,HUSUSÎ Yeni Malî Yıl bütçe tasarısı hakkında,Polatkan'ın izahatı muhalefet çevrelerinde «miisbet bir zihniyetin başlangıcına delil» olarak vasıflandırılmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • 300 bin liraya sigortalı bir imalâthane yandı Mahmutpaşada Havuzlu Handa Mili ael Boveta'ya ait Pardesü ve Trençkot imalâthanesi dün gece yanmıştır.Üçüncü katta bulunan imalâthane 300 bin liraya sigor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • PESMAZOĞLU'NUN YENİ VAZİFELERİ ANKARA,HUSUSÎ Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi M.George Pesmazoğlu,Türkiye'deki vazifesinden ayrılacağı hakkındaki haberleri kafi bir lisanla yalanlamaktadır.M.Pesmazoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • SAN'AT HAFTASI CUıan*,1;dekl Amerikan lisan ve san'at dershane* Z t JU m parafından tertiplenen «San'at Haftası» dün yapılmistir.Öğrencilerin yaptığı çeşitli gösteriler,alâka ile takip edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • C.H.P.Beyoğlu ilçesi 51 seçim dâvası açtı Şikâyet edilenleı içinde üç muhtaı,biı Başkomiseı var.33 sandık başkanı da itham ediiiyoı C.H.P.Beyoğlu İlçesi,seçimlerle ilgili olarak 51 dâva açmıştır.Seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • Gece tedrisatı yapacak lise ve ortaokul açılıyor ANKARA,HUSUSÎ Memleketimizde ilk defa olarak gece tedrisatı yapacak ortaokul ve lise 17 şubatta faaliyete geçecektir.Ulvi Türkmenoğlu adında müteşebbis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • AYAKKABI FİATLARI DA AYARLANACAK Ayakkabı ve tuhafiye eşyası Hatlarının da hükümetçe ayarlanacağı bildirilmektedir.İstanbul piyasasında dolasan haberlere göre,en pahalı ayakkabı 50,en pahalı gömlek 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • GREEN TÜRKİYE'YE DAİR GÖRÜŞÜNÜ BELİRTTİ Yunanistan'ın hareketlerini teessüfe şayan bulan Senatör,Amerika'nın Türkiye'ye karşı eli açık olmalıdır dedi ANKARA,HUSUSÎ Birleşik Amerika Âyân Meclisi Harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • 1 IA.P.Birleşmiş Milletler,Cezayir meselesini görüşmeğe devam etmektedir.Evvelki günkü celsede Tunus delegesi Mongi Slim sağda)Cezayir milliyetçilerinin görüşünü destekleyen bir konuşma yapmıştır.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • FWFi V İ ft ÜN Ga,ata Köprüsünde hummalı bir W CUM MÜH faaliyet vardı.Ameleler,birikmiş karları süpürüyor,yolları temizliyordu.Bir yandan şiddetli fırtına,diğer yandan da kar devam etmekteydi.I MİLLİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • [A.P.J SİMONE SILVA ÖLDÜ Cannes Fi,m Festivalinde sutyenini cıkara-M rak resjm çektirmek suretiyle meşhur olan 29 yaşındaki ingiliz yıldızı Simone Silva evvelki gün ölmüştür.Mahut resim hâdisesinden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • SURİYELİ ÇATLAK SESLERE CEVAP Hatay için yapılan nümayişlere karşı gençlik dün sert bir tebliğ neşretti ANKARA,HUSUSÎ Hatay'ın Birleşmiş Milletler kararı ile Türkiyeye verilmesinin yıldönümü münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • EISENHOWER İŞE D A CI AQI Sıhhî durumu düzelen Başkan Eisenhower,dün,25 parti lideri ile görüşmüş,kabine toplantısına başkanlık etmiştir.İke'ın NATO'nun aralık ayında Paris'te yapacağı toplantıya işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • KEYSTONE)TERHİS OLDU!Berlin'deki 6 ııcı Amerikan Piyade Alayının maskotu olan sevimli ayı,evvelki gün merasimle «terhis» olmuş ve yeni bir «resmi vazifeye» tâyin edilmiştir.11 aylık ayı Washington'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • Amerika'da çalışmak isteyen tek siyahı vatandaşımız çıkmadı İZMİR.HUSUSÎ İS ve İşçi Bulma Kurumunun günlerden beri yaptığı ilâna rağmen tek bir siyahi vatandaşımız Amerika'ya gitmeye talip olmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • VIM It bardaklarçatallarkavlartabaklar daha parlak oluyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1957
  • HÜKÜMET PROGRAMI BUGÜN Muhalefet bilhassa iç politikada takip edilecek yola önem veriyor Başvekil dün Grupla programı izah etti ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes 5 inci kabinesinin programını mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV PİYASADA DOĞAN İHTİLAFLAR Piyasada muamele gören birçok gıda maddeleri ile pamuk gibi bazı ham maddeler fiatlarının yeniden tesbiti ve bütün memleket için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • AMERİKAN FİLM YILDIZI TÜRK seyircilerine imzalı fotoğraflarını hediye edecek.Siz de bu fotoğrafları elde etmek istiyorsanız,posta havalesi ile beş lira göndererek bir Amerikan film stars isteyiniz INT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • 614 talihliye l4 Bahçeli E| |||tİİİ|n!Her 150 liraya bir kur'a numarası DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • KISA HABERLER ITALYA'dan 100 troleybüs satın alınması için Maliye Vekâletince İ.E.T.T idaresine temasa geçme yetkisi tanınmıştır.TOPHANEDEKİ yangında açıkta kalan 64 kişiye,dün battaniye,hasır,süttozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • 1W B İKİ OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Bir davette çok beğenileceksiniz.Talihinize bile tesir edebilir bu.KOVA BURCU 121 Ocak 19 ŞubatJ Biri size müşkülât çıkarıyor Sinirlenmeden idareye çalışınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Türk musikisi makamlarından biri.2 Yuva:Ödeme.3 Burdaygillerden biı bitki;İğrenç.4 Bir peygamber.Kayak;Bir nota 5 Bir balık:Eskiden İranlılara yanlış olarak verilen isim.6 Harare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • jı ınıı MII IHIM 11 I IH i 111 II III II III ISTANBUL ğ 7.57 Açılış ve program 8.00 İ Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Saz eserleri 9.00 5 Francisco Canaro orkestrasından tangolar 9.15 Şarkıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • VEFAT Merhum Mersinli Cemâl Paşanın kızı Necip Mersinlinin refikası,Ülker ve Çiğdem Mersinlinin anneleri.Namık Taptık.Orhan Mersinli ve Nilüfer Ozan'ın kardeşi Reşat Ozan'ın baldızı,Benice Taptık ve E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • TEŞEKKÜR Mustarip bulunduğum hastalıktan 1 ay gibi kısa bir müddet içinde tedavi ederek beni hayata iade eden Kasımpaşa Dz.Hastahanesiniıı başta Baş Tabib Dr.Tuğamiral İhsan Gürbüz olmnk üzere mütehas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • YILBAŞINDA 400.000 L i n a 2 APARTIMAN DAİRESİ 12 MESKEN KREDİSİ 50.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • Yunan Kançılarına ail 5 kararı Temyiz yine bozdu DÖVİZ KAÇAKÇISI KANÇILAR İLE ARKADAŞI SABETAY YENİDEN YARGILANACAK Mektupla döviz kaçakçılığı yapan Yunanistan Başkonsolosluğu Kançıları tliisto Hristo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • BİR TUHAFİYECİ 15 AY HAPSE MAHKÛM OLDU Dün Toplu Millî Korunma Mahkemesi,fazla fiatla gömlek satarken suçüstü yakalanan tuhafiyeci Kadri Çizmeci hakkında bir celsede karar vermiştir.Kadri,bir sene,3 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • PİYASA DEVAMLI OLARAK KONTROLA TÂBİ TUTULUYOR Belediye zabıta ekipleri son dört günde 2024 müesseseyi kontrol edip 14'ünü mühürlediler iktisadî mevzularda hükümetçe alınan kararların tatbiki sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • RÖNTGEN İÇİN FİLM GETİRTİLİYOR Fransa'ya sipariş edilen röntgen filmlerine ait ilk parti gelecek hatta içinde alâkalılara teslim olunacaktır.İlk tevziat hastahanelere yapılacaktır.Muhtelif eb'attaki r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • Adapazarına Elektrikli tren işletilecek Haydarpaşa ile Adapazarı arasında elektrikli tren işletilmesinin hazırlıkları İlerlemiştir.İlgililerin bildirdiklerine göre,ecnebi firmalar tarafından yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • Belediye Hastahanelerinin yatak sayısı arttırılacak Vilâyet ve Belediyede yapılan toplantılarda daire müdürleriyle 1958 yılı Belediye Bütçesi üzerinde görüşmeler yapılmakta ve bir kısım Belediye emlâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • BİR GENÇ 58 YASINDA KADINA TECAVÜZ ETTİ 58 yaşında F.adında nişanlı bir kadın.Müddeiumumîliğe müracaat ederek,aynı evde oluran N.adında 24 yaşında bir gencin,kendisine tecâvüz ettiğini bildirmiştir.N.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • IZMIR VAPURU Yakında yüzdürülecek Izmirdetı Denizcilik Bankasına gelen haberlere nazaran,batmış bulunan İzmir)vapurunun yüzdürülmesi için yapılan çalışmalar ilerlemiştir,işçiler geminin menfezlerini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • cildim gevşemişti.şimdi yeniden tazeleşmiş ve gençleşmiştir.Bu mucize bütün dünyada Tokalon tedavisini tatbik etmiş milyonlarca kadının başından geçmiştir.Tokalon Kreminin her gün muntazaman tatbiki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Hata Bırakın Ağlayayım)Gülistan Güzey Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Aslan Şövalye Robert Taylor Kay Kendall Renkli İng.EL II A MR A Tel:44 43 94)Paris Tatili O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • Sirkeci Kadıköy arabalı seferleri arttırılıyor Sirkeci ile Kadıköy arasında çalışan araba vapurlarının,gerek nakil vasıtaları ve gerekse yolcular tarafından büyük rağbet görmesi üzerine ilâve seferler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • Uzun zamandanberi Almanya'da ihtisas yapmakta olan FOTO SERENGİL pek yakında ihtisasından dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • I Medyumlu hâdise ve mes'eleleri BİR yazar arkadaş «metapsişik» ve «ispirtizme» konularında ileri sürdüğüm şüphe ve dikkat lüzumunu tenkit etmiş.Bu yazıyı gören bir dostum hangi gazetede ve hangi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1957
  • İKİ ufurukçu suçüstü yakalandı Üfürükçülerden birinin müşterisi olan kadın 15 senedir okunduğunu söyledi Kasımpaşa'da oturan İzzet Kocan beyan etmiştirve Abidin adında 60 yaşlarında iki Bir kadından 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • mnı D W 2 |B|Ligf lliilll.ılSİıi'3 tMItlııııuB jğ TAHVİL V jf SATIŞ BEDELLERİYLE M W IİLOK APARTIMANLAR.B W SİTELER ŞEHİRLER 1 R KURULACAKTIR.1 5 FAİZLİ A HAZİNE KEFALETİNİ HAİZ.HER ZAMAN PARAYA ÇEVRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • AMAN NE &UZEL kuyumcu VİTRİNİ.Kuyumcu vitrini de:Mİ â,Bizin YERLİ B'ıtZ KA.DİN TURÎSTÎN İC ORC-ANİLA-R|.c sîsff*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • DİKKAT Sobacı ve tenekeciler için 0.25,0.30,0.35 boruluk saçlarımız gelmiştir.SATIŞ Fİ AT I 310 kuruştur Adres:Emek Nalburiye Hüseyin Özkan.Tersane Cad.No.193 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • MİNİK DEVLETLER 18-Röportaj rHAUT KIVANÇ AJANS HABERİ VERMEYEN YEGÂNE RADYO İSTASYONU «Principat Sineması» ııın kapısı kapalıydı.Davara dayanmış bir pano üzerinde cumartesi günü oynayacak filmin fotoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • I milliyeti Vıldı/Aksaray arasında çalışmakta olan 238 numaralı Belediye otobüsü,Aksaray'da dün manevra yaparken çamurlara saplanmıştır.Otobüs güçlükle kurtarılmıştır.ÇAMURA SAPLANDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • MAKARiOS'UN KIBRIS'A dönmesine izin verilmiyor Müstemlekeler Vekili Lennox Boyd bu hususu Avam Kamarasında açıkça belirtti LONDRA,A.P.İngiltere Müstemlekeler Vekili Lennox Boyd,«İngiliz Hükümetinin,Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • Hükümet programı bugün açıklanacak Baştarajı Birincide dcres Hükümetinin programı üzerinde beş imı-uk saat devam eden müzakereleri ve Başvekilin müteaddit defalar kürsüye gelerek verdiği geniş izahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • Green Türkiyeye dair görüşünü belirtti Baştarajı Birincide inmiş,ancak bıı mevzuda «Amerika'nın Türkiye'ye karşı eli acık olması lâzım geldiği kaçınılmaz bir hakikattir» demiştir.Kıbrıs hakkında,Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • Sümerbank Umum Müdürü "Zam düşünmüyoruz,dedi Tariş'in piyasaya daha ucuz Hatla zeytinyağı çıkaracağı bildiriliyor İZMİR,HUSUSÎ Dun kendisiyle telefonla göi'üşüığfi-Sümerbank Umum Müdürü Meh-Akm şunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • Baştarajı Birincide bir Yunan balıkçı yemişinin imdat işaretleri de Marmara'nın telsizi taralından zaptedilmiştir.İzmir hava kuvvetlerinin telsizi ise akşama kadar devamlı S.O.S.işaretleri almıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • C.H.P.Beyoğlu İlçesi 51 seçim dâvası açtı Baştarafı Birincide WB İki yerde oy kullandığı iddiasiyle D.P.Ocak Başkanı Mehmet Kiraz.Kulyoncukıılluğu karakolu âmirleri ile polis memuru Rıfat Çarkçı hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1957
  • I Tehlikeli Müsamaha I I T^ İB gazete şöyle bir haber veriyor j Yüksek Deniz Ticaret Okulundan iki talebe cumartesi ak-i samı mekteplerine dönerlerken bir lokantaya gitmişler yiye-i çeklerine içmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.12.1957
  • u anmadan ljnut oiypK-J Bu VAPTI.Sun HA.DCFOJ-yüZu-J ğina p:S,van I NÜ GORAWEYifA V OLACAKSIN SETS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1957
  • BİLMEM.BEN BU UÇAĞ\ÇOK ESRArensiz.Buı_uyorum İçyüzünü ANUYACASIM MUHAK-KAK.RAZ SONfZ*:İŞTE UÇAK DÖ-N ÜyOK *KAVAl_AN.GÖMEYİM SENİ 3AOC.RESİMLERİ iyi ÇErc.YOKSA İSİMİZE SON VERÎk.LER,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1957
  • *17ıV* ^MHnea T^ fvV ğ£)^Ji ^A^l mT JBİJMl/İKİ Sb a Û& 1» PLÂN DA ^B Bf SUYA Düraw ŞERSK J^ggi ONLARİ gB^X ARASA İLE.^^jtul.W,9i A ezeceğim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1957
  • VEMEK 2^yv\A(NI DA GECTu.HALİME HAi_A SİNEMADAN 0Ö^ -
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1957
  • ünya nüfusu bir asır milyar olacak SOSYOLOJİ,tıp,kimya ve fizik gibi bâzı ilim sahalarında dünya ölçüsünde şöhrete ulaşmış Amerikalı sekiz ilim adamı uzun süren çalışmaları neticesinde müştereken hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1957
  • ÇİKAN KISIMLARIN HÜLASASI;Kuk vilâyeti morgunun telefonu calmıs ve iıekei açarak konuşmuştu.«Matmazel Dcyzi» yi aradığını söyleyen erkek itenine «Gelemez» diyı cevap vererek telefonu kapatan bekçi,sim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1957
  • EKMEK ELDEN SU GOLDEN.Yazan:REFİK HAL1D KAK AY Tefrika No:18 Tıkız genç Ferhan'ın bulunduğu tarafı işaret etti.Tanıyor muydu kendisini?Evet.Zira dellâl kadın o gün hemen koşmuş,Saim'i evden almış,sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1957
  • İSTANBUL'A KAR YAĞDI JJ STANBUL'a kar yafnıış duydum,okudum I Sevgili İstanbul'un.Hayalimde de üstüne kar yağıyor.Aramızda 500 kilometreden uzun bir ayrılık var.Boğaza beyaz sis iniyor.Bir.kus nema/ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1957
  • ESKİ SEVGİLİ TEFRİKA No.4 ÇİKAN YAZILARIN ÖZETİ:Arl;adaşını Beatris'i,eski sevgilisi doktor Perez,eski maceraya dönmezse kocasına haber vermekle itham ediyordu.Evlerindeki partide kocası Bernar Perez'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.12.1957
  • Banyonuzda en yüksek kaliteli KOMİLİ BANYO SABUNU kullanınız.O 08c° Cildinfzî H beslefTJooo ı0cbı temizler ve ^^canlandırır CL cgr6 v.W MOMİZASI-ON USULÜ İLE M V*M.^lW V«4U£ «BUN.NECMİ KOMİLİ Tel:273
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • Mutfağınızda yalnız FAY.insana ferahlık veren bu pırıl pırıl temizliği temin eder.Çünkü FAY,bilûmum eşyanın kirini ve yağını temizlemek üzere hususi bir formüle göre mütehassıs kimyagerler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 ıa 10 SATILIK EMLAK İZALEİŞUYU dolayısiyle Emirgânda 7504 m2 kelepir arsa satılıktır.Tafsilât Sarıyer Büyükdere icra memurluğunun 957/407 dosyasında görülebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • rliŞAM Uşak'ta 10S Evli Modern Mahallenin inşaatına başlanmanı".Uşâk'ın en mutena blp semtinde bahçeler İçinde her türlü konforu ihtiva eden evler dörder odalıdır.Evlerin satışında Uşak şubemizde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • Pazartesi akjami Ünlü Romancı ESAT MAHMUT KARAKURT'un TURAN SEYFİOĞLU BELGİN DORUK ATIF KAPTAN BÜLENT ORAN ŞAN Sinemasında Nefretle başlayan fakat fedakârlıkların en büyüğü ile biten muazzam bir aşk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • ANTALYA ŞUBEMİZ Yeni Hizmet Binasında Faaliyetine Devam Etmektedir Tevdiat Sahiplerine cazip ve Mütenevvi hediyeler dağıtılacaktır LTÜRKİYE EMlAK KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • USTA ARANIYOR GENERAL ELEKTRİK T.A.O.AMPUL FABRİKASI tarafından,ampul ve cam imalât ustası yetiştirilmek üzere,1)Askerlik hizmetini tamamlamış,2)22 ilâ 35 yaşları arasında,3)San'at Okulu mezunu veya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • ISTANBUL NARNARA ve ALEMDAR SİNEMALARINDA Bugün matinelerden itibaren Beyoğlunda iki hafta gösterilerek binlerce kişinin takdirini kazanan senenin en muazzam Hind filmi EVLÂD Türkçe sözlü Hind'çe şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • Ne versem diye mi düşünüyorsunuz FAYDALIDIR OPON,soğuk algınlığından mütevellit ağrı ve sızılan teskin eder,nezle ve grip başlangıcında bir çok fenalıkları önler günde tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • SEKRETER ALINACAKTIR İngilizce Ticarî muhaberata muktedir bir kâtibe aranmaktadır.Harbiye Cumhuriyet Caddesi Seyhan Apt.No:8 e müracaat edilmesi.17188)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN Geçmişin ihmalkârlığı arasında doğan bir aşkın hikâyesini sunar O acaba bütün hayatmca DİĞER KADIN olarak mı anılacak?Acaba hayatını tanzim için çok geçmidir?BARBARA JOAN BENNETT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • MEVLIDhan Kapalıçarjı Camii imamı Hacı Raif BAHRİYELİ Tel:2119 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1377 4 1373 C.evvel ARALIK Kasım 12 1957 21 VAKİ [T VASATİ EZANİ Güneş 7 08 2.27 Öğle 12.04 7.23 İkindi 14.28 9.47 Aksan 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 imsak 5.23 12_42_J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • BAY FERUDUN VELEVİ GÜNTÜRKÜ Sizi hiç evde bulamıyoruz.8 Aralık pazar günü evde bulunun ziyaretinize geleceğiz.ÇAM_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • ELEMAN ALINACAKTIR Makinada iyi İngilizce yazan ve anlayan Bayan Daktilo ile Bayan Memur alınacaktır.Yeni Postahane karşısı.Türkiye Genel Sigorta A.O.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • HATA «Bırakın Ağlayayım» GÜLİSTAN GÜZEY İBRAHİM SOLMAZ TURGUT OZATAY Bütün kadınların çok beğeneceği hiasi bir dram Bugün matinelerden itibaren ALKAZAR AZAK EMRE Sinemalarında birden.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • en rahat uvkuvu size ancak KUŞTÜYÜ yatak,yastık ve yorganlarımız temin eder KUŞTÜYÜ FABRİKASI SULTANHAMAM.ÇAKMAKÇILAR SANDÂLYAClLAR Sok.18 Tel:22,30 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • Hergün büroda çalışıyorsanız muhakkak Havîlland Pudrasını kullanınız.Fennin son icadlarma güre hazırlanan ve fevkalâde bir inceliğe sahip olan HA VİL-LAN D PUDRASIN!sabahleyin tatbik etimiz mı,aksanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • RESİM ATELYEMİZE YARDIMCI ALINACAK Mekteplerinde resim derslerinde temayüz edip iyi not alan kız veya erkek genç elemanlar stüdyomuzda resim işlerinde çalıştırılmak üzere aranmaktadır.Müracaat:İş günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • YILBAŞI HAZIRLIĞI Piyasanın en cazip oyunları mulıakkak ki G.G.İmalât oyunlarıdır.«Görmek» serbesttir.Lâkin «almak» gayri ihtiyarî şart olacaktır.Toptan satış yeri:İstiklâl Cad.İpek Han 358/9 Tünel İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.12.1957
  • MUHASEBE YARDIMCISI ARANIYOR Dolgun ücret verilecektir.İsteklilerin TAMEK KONSERVECİLİK Ltd.Şirketi Harbiye Cumhuriyet Cad.233/4 e müracaatları.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.12.1957
  • K ISA HABERLER BOKS AJANI Fevzi Uman,bugün saat 9 dan sonra Vali'yi makamında ziyaret ederek,7-8 aralık tarihlerinde yapılacak olan İstanbul boks birincilikleri için Spor ve Sergi Sarayının kendilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • Romanya maçı ve hatalarımız 30 saniye kaidesinin tatbiki oyunun neticesinde tahminden fazla müessir oldu Basketbol Milli takımımızın Romanya'da oynadığı son maçtan bu yana bir haftaya yakın bir zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • Vesteros'un ilk maçı C.Ertesi günü Beşiktaş'la Cuma günü şehrimize gelecek olan Vesteros takımı ile cumartesi günü Beşiktaş karşılaşacaktır.Vesteros un ikinci rakibi lig lideri Galatasaraydır.Sarı Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • FENERBAHÇE VEFA Pazara oynuyor ANKARA'DAN İKİ MAĞLÛBİYETLE DÖNEN SARİ-LACİVERTLİLER CEZALANDIRILDI Fenerbahçe bu hafta pazar günü Mithatpaşa Stadında hususî bir maç yapacaktır.İki kulübün idarecileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • ALP KARABİBER İyi idareciydi.İSTİFA ETTİ Federasyon âzası işten fazla «lâfa rağbet vardı »diyor Güreş Federasyonu mütehassısı Alp Karabiber Federasyondaki bu vazifesinden dün istifa etmiştir.Alp Karab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • Antalya'da iki maçta da kazanan şa,Pazartesi I II Irak'a gidiyor Lâciveıt Beyazlılaı Bağdat'ta üç karşılaşma yapacaklar Geçen hafta Antalya'ya giderek cumartesi ve pazar günleri iki karşılaşma yapan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • GÜNEŞLİ AYAZ 19 Mayıs Stadının yeşil halısı güneşten pırıl pırıl.Dondurucu bir soğuk var.Bu sebeple maraton nâmiyle mâruf karşı açık tribünün ortası meraklılarla dolu.Çünkü güneş oraya açıkça iltimas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • "Söz EBahçemin,Atletico Madrid Kulübü Millî futbolcuya iki senelik kontrat teklif etti  Siyah paltolu,siyalı gözlüklü bir gains,saat 9 sularında Milli Takımın kamp yaptığı otelin danışma memuruna yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • Belliren-Apak mücadelesi Sporcu meb'usların faaliyetinin mühim rol oynayacağı sanılıyor Hasan Polat'tan açılan Futbol Federasyonu Başkanlığına getirilecek şahıs,Büyük Millet Meclisindeki sporcu meb'us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • ŞAHİN GÜROL:Şükrü antrenör tâyin edilmedi„dedi Şükrü Gülesinin Beşiktaş takımı antrenörlüğüne getirildiğine dair kulüp Reisi Nuri Togayın verdiği beyanat Beşiktaş kulübü ve bilhassa idare heyeti çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • İtalya Şimalî İrlanda Bugün oynuyor Dünya Kupası eleme tur karşılaşması,bugün Belfast'ta,Şimalî İrlanda ile İtalya Millî Takımları arasında yapılacaktır.İtalya final grubuna kalabilmek için bu maçı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • MANCHESTER UNITED PRAG'DA OYNUYOR Avrupa Kupası maçlarının ikinci turunda Çekoslovakya şampiyonu Dukla ile burada çarşamba günü karşılaşacak olan İngiliz şampiyonu Manchester United,buraya gelmiştir.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • Ataman Erier'den rapor istedi ANKARA,HUSUSÎ Beynelmilel Olimpiyat komitesinin Türkiye temsilcisi Suat Erlerle Beynelmilel Güreş Federasyonu ikinci reisi Vehbi Emre arasında devam eden münakaşalar spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • Namzetler son idman maçım yarın yapıyor Tek seçici D.Sporla yapılacak maçtan çekiniyor.Başka takımla idman yapılması muhtemel Necmi TAN YO UÇ ANKARADAN BİLDİRİYOR Sahaya evvelâ iki sivil şahıs çıktı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1957
  • [İLHAN DEMİRELJ İSFENDİYARLI CALAIASARAY USS^SCUSJİ S bir antrenman yapmışlardır.Antrenör Dick,çalışmalardan sonra futbolcuları hamama götürmüştür.Sarı Kırmızılı oyuncular,bugün de yine saat 14 de kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor