Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • Çocuklarınızın nazik işlemeli elbiselerini;f^Öfi LÜKS tabunu ile yıkayınız.Daima I6"'M*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • Pamuklu Batları dün ilân edildi YEMFİ ATLARLA PERAKENDE SATIŞLARA 7 ARALIK CUMARTESÎ GVNV BAŞLANACAK ANKARA,AA Pamuklu mensucatın bütün memlekete şamil âzami sınaî maliyetleri ile azamî fabrika teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • İstanbul Emniyet Müdürünün açıklaması Adana Millet Vekili Kasım Gülek;28/Kasım Perşembe günü saat 15 de İstanbul'a gelmiş,hemen sayın matbuat mensuplarını davet etmiş ve beni ele alarak demiş ki:Bu Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • I A.P.J Yeni Kıbrıs Valisi Sir Hugh Foot Londra'da İngiltere Müstemlekeler Vekili Lennox Boyd'a veda ediyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • Selwyn Lioyd'un Rusya'ya ihtarı LONDRA,A.A.İngiliz Hariciye Vekili Selwyn Lloyd radyoda yaptığı bir konuşmada.«Mac Millan Eisenhower görüşmelerinin komünist olmayan memleketler arasındaki işbirliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • Allen dün temasa başladı İngiliz hükümeti temsilcisi,Kıbrıs Kültür Derneği ileri gelenleri ile görüştü ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs mevzuunda hükümetimizle temaslar yapmak üzere başkente gelen İngiltere Muhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • CEMİL BENGÜ SÜMERBANK İDARE MECLİSİ REİSİ OLDU ANKARA,HUSUSİ Eski Oıdu Meb'usu ve Devlet Vekili Cemil Bengü'nün Sümerbank İdare Meclisi Reisliğine tâyini yüksek tasdika iktiran etmiştir.Zonguldak Meb'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • C.H.P.heyeti iki bavul evrakla Ankaraya gitti Heyet mensuplarından biri,vesikaların D.Pmebuslarını dahi hayrete düşüreceğini söyledi İstanbul'da vukubulan «Seçim hâdiseleri ve bunlarla ilgili polis ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • Victnam'lı yedi yaşında bir çocuğun babasının bir maymun olduğu iddiası üzerine ilim adamları,yarı insan yarı maymun bu mahlûku Saigon'daki Pastör Enstitüsünde müşahede altına almışlardır.Meyvadan baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • X Urill DAI İt If D CllilinC Evvelki KUH tahliye edilen C.M.P.Genel Uaşkanı Osman tiolükba-INUIllfj DULUIVDAŞI I1II1 EVIHUEi şı'nm evi dün sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilerle dolmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • ÜN GECE ŞİDDETLİ İKİ ZELZELE OLDU Balıkesir,Ç.Kale ve Bandırma'da halk sokaklara fırladı İZMİR,HUSUSİ Dün' akşam saat 21.17 de Balıkesir,Ezine,Bandırma,Çanakkale havalisinde 10 dakika fasıla ile dipte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ KONGRESİ YAPILDI Eski Adliye Vekili Göktürk de İdare Heyetine seçildi ANKARA,HUSUSÎ Türkiye'de 700 üyesi bulunan Hayvanları Koruma Derneğinin dünkü kongresinde,hayvanlara kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • istimlâk için bir yılda 253 milyon lira sarfedildi İstanbuldaki son imar hareketleri sırasında 1957 yılı içinde Belediyenin ödediği istimlâk bedeli 236 milyon lira civarındadır.Bunun haricinde Karayol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • NURİ SAİT PASA GELDİ j ankara,hususi Eski Irak Başvekili Nuri Sait Paşa dün Tahran'dan başkente gelmiş ve Başvekil Yardımcısı Devlet Vekili Tevfik İleri ile Dahiliye Vekili Dr.Namık Gedik ve Ankara Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • MECLİS gündemsiz toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin bugün akdedeceği celse yine gündemsiz olacaktır.Diğer taraftan 5 inci Adnan Menderes Hükümetinin programının da Mec* lisin bugünkü cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • Başvekil dün de imâr bölgelerini dolaştı Başvekil Adnan Menderes,İstanbul Vali»i Mümtaz Tarhan ile birlikte dün imar faaliyetini gözden geçirmiş ve islimlâk'den artakalan molozların en kısa zamanda te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • [MİLLİYET)LUDAG'A HAVAİ HAT Bursa'dan Uludağ'a kurulması kararla^-M W M liMWMI ilNI tınlan havai hattın inşasına,bu ay nihayetinde başlanacaktır.Muvakkat battın malzemesi,yarın Cenova'dan vapura yükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • BÜTÇE HAZIR 4 milyarı aşan yeni bütçe bugün encümene verilecek ANKARA,HUSUSİ Evvelki gece Meclis Riyasetine verilen yeni yıl bütçe tasarısı,teksirini müteakip bugün Bütçe Encümenine havai* edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1957
  • Kar ye fırtına elektrik su n ton hatlarında tahribat yapt Tayyare seferleri aksadı vasıta sıkıntısı başladı EKİPLER GALATA KÖPRÜSÜNDEKİ KARLARI [MİLLİ YET J TEMİZLERKEN.Bir gemi karaya oturdu.Boğaz ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • Milliyet^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu.Biliyorsunuz,yılbaşından itibaren sabununu,makarnasını,arsasını satmak isteyen ticarî şirketlerden,evlâdının doğumunu bildirmeyi arzulayan fertlere kadar he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • Giren evde dır dır olmaz GIR GIR süpürgesi kullanınız.Toptan Satış:GÜR Ltd.O.Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • m Yll Sonunda 5 EVİN 10 YILLIK KİRASI Ayda 250 Liradan Ayrıca 100,000 LİRA PARA İKRAMİYELERİ İMBİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • MEMUR ALINACAK Lise,Ticaret Lisesi ve yüksek tahsil görmüş,askerliğini yapmış ve yaşları 40 tan aşağı olanlardan müsbet vasıf ve şartları haiz bulunanlar bir bankan m merkez ve taşra teşkilâtında memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • TÜRKİYE Mualimler,Memurlar ve" Subaylar Bankası A.0.^SERMAYESİNİ TAMAMI ÖDENMİŞİ 10 million LİRAYA YÜKSELTİYOR ÇANKAYA HER VATANDAŞ,ORTAK OLABİLİR 500 lira olan her hisse senedine bedelsiz bir intifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • OĞLAK BURCU r22Arahk 20 OCak] Takdir edileceksiniz.İşiniz yürüyecek.Memnun-«unuz.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Yıldız tesiri değişiyor.Günlük hayatınızda bir kararsızlık olabilir.BALIK BURCU [20 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • BULMACA 6*7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Kız böceği;Demiryol.2 Gürültü.3 Yol boyunda üstü açık ibadet yeri;Vilâyet.4 İşçi haklarından biri;Sonuçsuz;Bir besi maddesi.5 Gelecek.6 Aristokratlar zümresi;Tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • r SİNEMALAR I BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)Sihirli Yüzük Hini filmi Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yaseminin Çilesi Enver Vecdi Feruz Türkçe.ATLAS Tel:440835)Çifte Cinayet Van Johnson Vera Mifts Renkli İng.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • 11 mı unu lininimin ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.0ü Karışık »balı müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Akordeonla hafif melodiler 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI HASILLARI YENİ MESKENLER,MAHALLELER.BLOK APARTMANLAR İNŞAASINA Hasredilmek üzere yeni tertip TAHVİL Çıkarmıştır.Evsiz vatandaşların birer yuvaya kavuşmalarını sağlayacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • ZAMANIMIZIN WAKUM pompalı gizli uçlu Dolma kalemleri sağlam ve ucuz olup her parçası vidalıdır.[Bütün yedek parçalan mevcuttur.TOPTAN SATIS.SABUNCU HAN Cod MERKEZ ÇABŞIUHAM 121 ISTÂHBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • MUHALİFLER DÂVA AÇMAĞA KARAR VERDİLER Muhalif grup adına konudan Ali Selman da kongreyi yeniden toplamak için beşte bir nisbetinde imza toplanıldığını açıklamıştır.Bu münasebetle mahkemeye müraacat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • YÜKSEK TICARETMilerin KARŞILIKLI İTHAMLARI Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Cemiyetinin yeni idare heyeti başkanı dün verdiği beyanatta «kongrenin usulsüz toplandığı» iddialarını reddetmiştir.Eminönü Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • ELEKTRİKLİ TREN İÇİN turnike usulü konuyor Kaçak yolculuğun önlenmesi maksadiyle istasyonlar tel örgülerle çevrilecek Sirkeci ile Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerde izdihama ve bilhassa kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • «BEKÇİLER MAHALLESİ» Ümraniye'de kurulacak istanbul Mahalle Bekçileri Yardımlaşma Derneğinin Umraniyede kuracağı bekçiler mahallesinin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağı söylenilmektedir.Üçer oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • Ülev vapuru hakkında tahkikat açıldı Birkaç gün önce bir motora çarparak batmasına sebeb olan Ülev vapuru hakkında motor sahibinin arzusu üzerine tahkikat açılacaktır.Batan motor sahibi kazanın vukubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • Ev başına 100 gram KAHVE DAĞITILACAK Gümrüklere gelmiş bulunan 300 ton kahvenin 200 tonu İnhisarlar İdaresi tarafından çekilmiştir.Geriye kalan 100 ton kahve de önümüzdeki hafta içinde çekilecek ve mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • 438 otobüsten ancak 270'i sefere çıkıyor Vâsıta sıkıntısını önlemek maksadiyle 300 otobüs ve 120 troleybüs getirtilmesi için teşebüse geçildi I.E.T.T.idaresinin elinde bulunan demeli,olduğundan sefere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1957
  • 4İIIIIIIIII.İlli 1111¦Illtll111.II11 III 11 Bir Ermeni vatandaşımıza cevab ^1 AYIN Bay Taker Takvoryan,bizden olan azın-^^Iık mensuplariylc olmayanları birbirinden ayı-^^raıı iki yazım üzerine,bana te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • GREEN GELDİ Amerikalı Senatör önümüzdeki NATO konferansı için temaslar yapacak ANKARA.HUSUSİ Birleşik Amerika Ayan Meclisi Haricî münasebetler Komitesi ve NATO Parlâmentolar arası onferansındaki Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • Almanlar konuşan bir robot yaptılar MÜNİH,AA.•Alman âlimleri,insan gibi konuşan,hattâ tam cümleler söyleyen bir rp« böt yapmağa muvaffak olmuşlardır.Sun'i bir gırtlak dahilindeki elektrik titreşimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • 1C.A.F.I Polonya bandıralı «Lehistan» gemisi,evvelki gün Gdnask limanında,Türkiye'den getirdiği kuru üzüm ve incir sandıklarını boşaltmıştır.Polonya'da bu incirler ve üzümler Noel'de satılacaktır.TURK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • İstanbul Emniyet Müdürünün açıklaması Baştarafı Birincide Aleyhlerine tertip diye ifade ettikleri hâdise de şudur:Seçim gecesi İstanbul'daki Millet Vekilleri Seçimine ait sandıklardan üçte ikisinin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • ELEMAN ARANIYOR Fabrikamızın kalite ve imalât kontrolunda istihdam edilmek üzere münavebe ile gece ve gündüz vardiyalarında çalışacak en az ortaokul veya mümasili bir mektep mezunu askerliğini yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • ııııiff ı n KU Geçen halta içinde Geçen halta içinde ölenler,doğanlar evlenenler,boşananlar NÜFUS 7 ÖLÜMLER TANGO bestekârı Necip Celâl 5 Anlcl yaşı:47)29 Kasım Cuma saat 14.30 da Haseki Hastahane-sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • tfKNLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os töfc Ttsi» tarihi 31 Aralık keşidesinde Her 150 liraya bir kura numarası Fazla izahat için ajanstanmızın gişelerin» müracaat adiniz.4NLI BANKASI OSMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • TÖRKEV.TÖRKEV.PA«.TIBMA,NAfS6İte RAMI.NAT KOSTAN-'riNOPOLO,İSTANBUL v Bunlar amerîkau,yabancı sayılmaz nasıl olsa konuşuruztmnm BAY MİMİK,BEN QA«»Kl yl?YES.ÖEN DE Ç«LİK YAV&ININ MKBERİVİM^ff ÇOMAK fA«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • E rika güzellikleriyle meydana çıkarılırken büyük Fatih'in eserini i de unutmamak ve ona lâyık olduğu kıymeti vermekliğimiz icab j eder.Bu mektup,gecen hafta Ok Meydanı hakkında sütunumda ğ i intişar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • KÖYLÜ PARTİSİ BUYUK KONGRESİ DUN BAŞLADI Kucağında çocuklariyle kadın delegelerin de takip ettiği kongrede Genel Başkan,D.Pye çatan bir konuşma yaptı Köylü Partisinin 5 inci büyük kongresi dün Fatih't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • Boğaziçi Koprusu bu hafta ihale ediliyor İnşaatı yapacak 3 firma temsilcileri ile yapılan görüşmeler son safhaya geldi METİN DOĞANALP Avrupa ile Asya'yı birleştirecek ve Ortaköy Beylerbeyi arasında ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • MİNİK DEVLETLER 16-Röportaj:HA ÜT KIVAHÇ doP^C-Küçük memleket bir "Yok„ 1ar di Yarıydı Memleketin hemen her tarafım dolaştıktan,resmi makamlarla ftnıas ettikten,mıılıtellf şahıslarla görüştükten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1957
  • KARA KIŞ Baştarafı Birincide almıştır.Bâzı bölgelere şehir dışında çalışmakta olan vasıtalar tahsis edilmiştir.Otobüslerin tekerleklerine de zincir takılmıştır.Uçak seferleri de tatil edilmiş ve dün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.12.1957
  • ^m^o&7 SONF2A ADAM 250 TEK^.WEZ.PEV TARA E SOUfcA DAHA D ARTACA* ANNE PHVKAL-A DE soy.TAHSÜ^ NE DAHA RAHATÇA DEVA.Vv EDEBİLİR SİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1957
  • İKİNCİ SAFHA HAK.KINDAKİ MALUMATI TECRÜBE UÇUŞUNDAN SONRA VE.GUİEU.BU SIR.LAKI NE KADAR AZ KİMSE BİLİR-SE O KADAR.İVİ OLUR.KIZILLAR DA BU SIRRI ÖĞRE-NEMEZLER.ffîtJ ESNADA BİR.TEPEDE.Buradan iue_RiVE S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1957
  • mmimi Birçok erkek BANA EVL-ENME TEKLİFİNDE BULU.NıjyoR-RARAW CİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1957
  • J w bak J U ÇAB^CA xl Oujyeceil ^TP—y*k,ZfaQSL.I jiic Hober!er»Ajann 1957^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1957
  • ALLAHUK ALİ BEY EMEKuiYE' AYRILDIĞIMDAN SERİ SAAT KUU_AN,MYORU'V\AUci.W-ZAWANLA ALAKAM KAI_MADI İSTEDİ 5İM SAATTE KAL.KV/OR İSTEDİĞİM SAAT.TE yiyo!YATiyOKUAA.daireden EWEKuye AVRiuRKEN BANA NE HEDİyE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1957
  • Itj'aldaş MAKARNACILIK VE TİCARET T.A.Şsatış büroları İzmir Belediye karşısı,Erler 901 Sok.No.15/t} Tel.XI431 latnnbul:Ya;İskelrsi,Çardak Cad.No.12,Tel.27 11 JS makarnası cu^y^t^u^ ~Ûaduu?CJ cof e^&*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1957
  • in»-assan D g^g esi incnonnoEnno 1_BALIKESİR ŞUBEMİZ Ij ı KŞSi Yeni Hizmet Binasında Faaliyetine Devam Etmektedir Tevdiat Sahiplerine cazip ve Mütenevvi hediyeler dağıtılacaktır TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1957
  • ORG DUN ÇIKAN KISMIN HULASASI:Kuk vilâyeti morgunun telefonu çalmış,bekçi açmıştı.Bir ses «Deyzl Makşap» ı soruyordu.Bekti telefonda ^ıı cevabı verdi:«Matmazel Deyzl mi?Gelemez şimdi.Kendisini bu numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1957
  • AŞK HİKAYESİ ESKİ SEVGİLİ TEFRİKA No:2 Heyecan içinde milattı:«Perez,kocamın arkadaşı idi.Paris'te muayenehanesi vardı.Hatta sonlarını bizde geçirirdi.Bana zaafı,vardı.İşte.anlarsın ya şekerim.Bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1957
  • riHHUHH%UİUHUUUUİU\U\HV\HW v''v BİZ KADİNLAR B DÜŞÜNDÜRÜCÜ İKİ pedikür yaptırıyordu.Bir ayağı leğende,sabunlu suda.bir ayağı,tırnaklarını bo ayan kızın,kucağında,durma d an gülüyordu.Ayağına dokunulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1957
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HAL1D KARAY Tefrika No.16 Siyah elbiseli bir uşak salonda duvarları kaldırılmış ayrı bir oda gibi döşenmiş,Amerikan biçimi acaip sandalyeleriyle ve duvara gömülmüş se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.12.1957
  • İşte mükemmel bir ökçe lâstiği!Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LASTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • Bu kutu daha mm E vet FAY kutusu daha ağırdır.Çünkü FAY Temizleme Tozu miktar itibariyle DAHA FAZLADİR.Bir de FAY'm kalite üstünlüğünü nazarı itibare alırsanız FAY Temizleme Tozunun ne kadar daha ucuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • ZEKİ MÜREN'in OKUDUĞU GECELER Plâğı çıkmıştır.Aradığınız bütün plâkları ZUHAL PLÂK EVİNDE bulabilirsiniz.Beyazıt Palas No.6 Çarşıkapı Ticaret Bankası karşısı)Tel:22 20 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • işte suyun yapamıyacağt bir temizlik/fMcJubû,POND'S COLD Gece)kremi cildinizin mesamelerine kadar nüfuz ederek orada sindirilmiş makyaj kaiınfıları ile foz,fer ve diğer fahripkâr maddeleri massederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • MiHâuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • Hİ HİCRÎ 1377 C.evvel 10 Pazartesi 2 ARALIK 1957 RUMİ 1373 Kasım 19 VAKİT vasati ezani Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.06 12.03 14.28 16 41 18.19 5.22 2.25 7.22 9.46 12.00 1.38 12.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • Cilt Doktoru diyor ki Vücudunuzu beslediğiniz gibi cildinizi de J/besleyiniz Güzel kadının kremidir Gece için HAVILLANO COLO KREMİ Gündüz için HAVILLANO VANISHING KREMİ'n!kullanınız.fcartllavu!FERHAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • TERCÜMAN ARANIYOR Fabrikamızda,Avusturyalı ve Alman mütehassısların refakatinde istihdam edilmek üzere,askerlikle ilişiği olmayan* azamî 35 yaşında,Almancaya bihakkın vâkıf ve ıranseyman verebilecek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • Asabi BAŞ ağrılarına karşı OPON faydalıdır tT*]ir»]:i baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve sinir ağnlannı teskin eder bayanların muayyen zamanlardaki rahatsızlıklarında faydalıdır Sağlık mevzuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • Wt,9 dqa BOYALARININ Bugün kıymeti çok yükselmiş olan evinizi güneşe ve yağmura karşı korur dH O BOYALARININ s i z t temin ettiği kolaylıklar:Derhal aradığınız rengi bulabilirsiniz.Bol çeşit bulabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • FEMOLRK Vinileks, lastik ve linoliom'u demir,beton ve tahtaya yapıştırır Telefon:4415 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden:Bankamız camiası Müessese ve Fabrikalat ihtiyacı için satın alınacak emteanm Miktar,Cins ve son teklif verme günleri aşağıda gösterilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 02.12.1957
  • "£lo;fp SCWERK ile baslar Cazibenizi yapan nedir?Harikulade teninizdir!Ancak fevkalâde berrak bir yüz tenine sahip olan kadınlar,hakikaten güzel ve cazip sayılır.Siz de,Scherk Lotion Faciale)yüz losyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.12.1957
  • YILIN SPORCUSU Bu seneki anket için kupon neşredilmeyecek,okuyucular seçtikleri sporcunun adım kâğıda yazıp gazetemize gönderecekler Ayrıca rey toplamak için ekiplerimiz şehirde dolaşacak,rey kutuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1957
  • DÜNKÜ HALTER MÜSABAKALARI Tecrübesizler arası halter müsabakası dün saat 14 den itibaren,Fâtih Güreş Kulübü salonunda yapılmıştır.Yedi kulübün iştirak ettiği müsabakalarda alınan teknik neticeler Horo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1957
  • G.Saray dün antrenman yapamadı Millî kadro dıçında kalan Galatasaray futbolcularının dün Ali Sami Yen Stadında yapacağı antrenman hava muhalefeti yüzünden tehir edil-Ollfltİlf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1957
  • FIKSTUR BUGÜN lesbii edilecek Bölge Müdürü ile yapılacak olan toplantıda üç maçın,haftada dörde çıkarılması muhtemel CÎHANOĞLU Stadı mı,Kulüpleri mi?Birinci Lig Tertip komitesi bu^ gün saat 16 da Bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1957
  • n j* Vin Birdenbire bastıran kar dün her tarafı kapladığı gibi,cefakâr Mithat IVMIl paşayı pamuk tarlasına çevirmişti.İşte yukarıdaki resimde sahada keşif yapan bir grubu,yanda ise maçı tehir etmeyip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1957
  • AĞIR SIKLET AVRUPA şampiyonu ihtar aldı Bir seneye yakın zamandır türlü balıânelerle Profesyonel Avrupa Boks Federasyonunu ve rakiplerini oyalayan İsveçli ağır sıklet İngemar Johonsson ve menajeri Edv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1957
  • ÂLİ S A M t STADININ TAMİRİ GECİKİYOR Galatasaray Kulübünün hâlihazırdaki mühim dâvaları arasında Aü Sami Yen Stadının tamiri meselesi ve maketi hazırlanmış bulunan Kuruçeşme Lokalinin inşası mühim bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1957
  • Millî basketbol takımı bugün dönüyor Romanya'da yaptığı millî maçı kaybedip iki temsilî müsabakayı kazanan millî basketbol takımımız bugün saat 14.00 te Belgrad'dan uçakla yurda avdet edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1957
  • Temsilci Film çevirtecek Gökay,Âtakol Münih'e gidiyor FİBA toplantısında Atakol'un hazırladığı film senaryosu gözden geçirilecek 12 Aralıkta Münih civarında bir banliyö şehri olan Gauttingen'de yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1957
  • Orhan Şeref "Federasyona YARDIM VAZİFEDİR,DEDİ BAŞKANLIK İÇİN BİR TEKLİF ALMADIĞINI SÖYLEYEN ESKİ BAŞKAN DÂVANIN MEMLEKET SPORUNA HİZMET OLDUĞUNU SÖYLEDİ ANKARA,HUSUSÎ' Futbol Federasyonu Reisliğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1957
  • NAMZET KADRO GENÇLERİ YENDİ Dünkü maçı 7-2 kazanan namzetler ikinci hazırlık karşılaşmasını Çarşamba'ya Demirspor'la yapacak STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:4893 kişi.HASİLAT:14081 lira.HAKEMLER:Zül bahar Sağna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor