Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • Kıbrıs Türkleri bu rumuzu taşıyacak "Türk Mukavemet Teşkilâtı,m kurdu LEFKOŞE,TEKİN YÜKSEL bildiriyor Geçenlerde bir Türk poli3 komiserinin öldürülmesi ile Türkler arasında uyanan İnfial Kıbrıs'lı ırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • Kıbrıs meselesini hükümetle görüşmek üzere İngiliz temsilcisi Ankara'ya geldi Kıbrıs'taki Türk topluluğu probleminin kifayetsiz propaganda dolayısiyle meçhul kaldığını söyledi K ANKARA,HUSUSÎ IBRIS me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • GİGLİ OLDU Meşhur opera sanatkârı zatürreeden muzdarip idi ROMA,A.P.Meşhur İtalyan opera san'atkârı Benjamino Gigli,dün,kısa süren bir hastalığı müteakip Romadaki evinde ölmüştür.Bir yıl evvel «Sanata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • BAŞVEKİL DÜN şehrimize geldi Başvekil Adnan Menderes beraberinde Devlet Vekili Emin Kalafat ve Hariciye Vekili Fatin Rüştü oılu olduğu halde dün aksam uçakla şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • İLHAN DEMİREL] Bir otomobil kazasında olcu «Yaman Egeli» nin hâtırası için ihdas edilen Tıp mükâfatı dün £enc hekimlerden Tuğrul Cavdar'a verilmiştir.Törende Ord Prof.Kâzım İsmail Gürkan mükâfatın psi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • Gıda maddesi stoku yapılıyor Fialları düşürmel malları temini için ucuz ithal ne çalışılacak 1 Şehrin ihtiyacını karşılamak maksadiyle,gıda maddesi stoku yapılmaktadır.İlgililer Toprak Mahsulleri Ofis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • C.H.P.Ankara il Başkanı istifa etti ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Ankara İl Başkanı İbrahim Saffet Omay dün akşam sıhhî sebepler yüzünden vazifesini yapamıyacağı nı bildirerek Başkanlıktan istifa etmiştir.İbrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • izmir'de Amerikalı bahriyeliler Türk bayrağını parçaladı İZİDİR,HUSUSÎ Kordon'daki İnhisarlar deposu önünde asılı bulunan büyük bir Türk bayrağı dün gece 24 de,lımanımızdaki 6 ncı Amerikan filosuna me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • Bütçe tasarısı son şeklini aldı ANKARA,HUSUSÎ 1958 bütçe kanunu tasarısı üzerindeki çalışmalar son şeklini almıştır.Geçen seneden fazla olduğu tahmin edilen bütçenin bugün Meclise verilmesi beklenmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • Kanada'dan beş fıarb gemisi aldık SYDNEY Kanada)AP.Dün Point Edwards deniz üssünde yapılan bir merasimle Kanada donanmasına mensup beş himaye gemisi Türkiye'ye devredilmiş ve gemilere Türk bayrağı çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • SENENİN İLK Şehrimizde sühunet 1 dereceye kadar düştü.Uludağ'da karın yüksekliği 1 metreyi aştı Dün akşam üzeri İstanbul'a senenin ilk karı yağmış ve sühunet 1)dereceye kadar düşmüştür.Trakya,Marmara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • DP nin Urfa seçimine itirazı kabul edildi Karartasdik edildiği takdirde C.H.P.'nin kazandığı bu ilde seçim yenilenecek ANKARA,HUSUSÎ Urfa seçimlerine D.P.tarafından yapılan itiraz İl Seçim kurulunca 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • İLK KOKTEYL [RÜÇHAN ÜNVER Yeni Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhau,evvelki gece saat üçe kadar Beyoğlu'nda eğlence yerlerini ve kahveleri gezmiştir.Tariıan,teftişi sırasında Ali Mert adındaki trafik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1957
  • ikinci defa tahliye edildi Reddi hâkim talebinin kabul edilmesi üzerine Ağu Ceza Hey'eti tahliyeye hükmetti UZUN BİR AYRHJKTAN SONRA BOLUKBASI ÇOCUKLARILE BİRARADA Telefoto Milliyet:Ankara İstanbul)C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • j w» Mevsimin en muvaı.ı.onıedısı xeeeii natta oynandı.üu haoenn bu sütuna girmesine sebep,komedinin temsil mahallinin sosyete payitahtımız Hilton oteli oluşu.Tabii piyesin adının «Carven Defilesi» ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • OYA Moda Salonu Terzihanesi)Beyoğlu İstiklâl Caddesi Lion mağazası yanındaki)Kallavi Sokak No.20.Türkiyede en Modern bir sisten-ve metotla çalışan terzihanemi?birinci sınıf dikiş ile sayın müşterileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • Hayvanlarda KELEBEK ve KILKURDU VERMOLİN Satışa çıkarılmıştır.ECZACIBAŞI İLÂÇ FABRİKASI LEVEND İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • dsatısör durmadan.İKİ SANİYEDE makıyajım tamamlıyor Siz de günün her saatinde güzel kalmak için yanınızda daima VARNER Kremli pudrasını taşıyınız,KREMLİ PUDRALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • 'llllllımılllımılll 1111 II.III.Iim.mill.İlli.IHIM.l.m.M.lIHMIlHlMII.HIIHin.MHI.MI.M MIHI.Ml.lllimMllMIIIIIIIII.m».m.Mil.mı,MİMİM İSTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 E Tatu*" sabahı için müzik 9.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • OĞLAK BURCU K Bı [22 Aralık 20 Ocak] Ümidinizin boşa gidişine biraz üzüleceksiniz Fakat yeni bir ümitle teselli bulacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hakkınızda iyi şeyler konuşuluyor.İş hayatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • BULMACA 9 10 İT 12 SOLDAN SAĞA:1 Ülkücü;Bir memleket.2 Ses çıkararak gür akan su;Özsu.3 Bir erkek adı;Bir balık;Sanat.4 Bir deniz teknesi;Denl.5 Sanat:Bir tatlı;Bir nota.6 Bir oyun kâğıdı;İsim.7 Yatay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • Eşinizin yorulmasını tabiî ki istemezsiniz O halde ona niçin bir EVPAK Süpürgesi almıyorsunuz?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • »lyjwi m ı m ŞUBEMİZİN flrpTITîl İBri^B^^mııııiPiııııııı il WWII 111111» LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDESİNE iştirak etmek için ÇARŞAMBA GÜNÜ AKŞAMINA KADAR HESAP AÇINIZ DOĞUBftNK Her 150 liraya bir kura numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • MEVLİD Merhum General Kâzım Karabekir'in aziz eşi kıymetli ve sevgili annemiz.İclâl Kâzım Karabekir'in vefatının üçüncü yıldönümüne müsadif yarınki 2 Aralık 1957 pazartesi günü,Teşvikiye Camiişerifind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili annemiz.NURİYE ÖTÜGEN in vefatı dolayısiyle büyük acımızı paylaşan dostlarımıza,Konservatuar camiasına,Vefa Lisesi idareci,öğretmen ve öğrencilerine,Dr.Halil Baltacigil'e Cenaze m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • TEŞEKKÜR 29/11/1957 günü Erenköy Sanatoryumuna gelerek bilâ ücret hastaları eğlendirmek için ellerinden gelen hiç bir fedakârlığı esirgemiyen Gönüllü Hemşireler Reisi ve idarecileri ile Lütfü Güneri,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • GÜLER BARLAS ile ÇETİN ŞAŞMAZ Nişanlandılar Levend 10/11/1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • Mangal kömürü tanzim satışları yarın başlıyor Romanya'dan ithal edilecek kömürler de yılbaşına kadar gelecek Belediye yarın sabahtan itibaren mangal kömürü tanzim satışlarına başlayacaktır.Kömürün kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • Kızını toprağa gömen baba 16 yıl hapse mahkûm oldu Karardan evvel küçük Zeynep "Babamı affedin,diye yalvardı Yaramazlık yapan 9 yaşındaki kızı Zeynep'i öldürmeğe teşebbüsten sanık olarak,üçüncü Ağır C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • I Türkçeyi i unutmağa mı başladık?E "TT" UR'ÂNIMIZIN en doğru ve güzel tercümele-IC rinden birini Türkçemize hediye eden muhte-J-rem Basri Cantay yalnız din değil,dil devzularmda da bilgi ve dikkat sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • i-T Ü R K İ Y E-Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesinin 26/Kasım/1957 tarihinde yapılan hususî ikramiye keşidesinde kazananlar 464 Vadeli hesap sahibi B.Ahmet ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR 332,665,579,7,308,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1957
  • SİNEMALAR 3 Erkekler Russell İng.BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)Sihirli Yüzük Hint filmi Türkçe.AL KAZAK Tel:44 25 62)Yaseminin Çilesi Enver Vecdi Feruz Türkçe.ı ATLAS Tel:440835)Çifte Cinayet Van Johnson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • minik devletler 15-Röportaj:HA ÜT KIVANÇ Otelin penceresinden haktim:Ufuk görünmüyordu.Sokağa çıktım:Ufuk Rene görünmüyordu.Ufku görebilmek için basımı yukarı kaldırmam lazımdı.Çünkü hu memlekette ufu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • MESKEN DAVASI YOLUNDA İKİ BÜYÜK TEŞEBBÜS i HTHKOV Sahij Şehri 60.000 NÜFUSLU Mfc,İstanbul yoliı üzerinde yeni m mahalle kavşağında 1061 DAİRE RIIKRRn Blok apartmanları En modern şehircilik esasları gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • ABDİfcCANBAZ'IN HARÎKM.A0E MACERALARI o mi o h ft JMğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • [A.P.I SİR UİNSTON'ıın YAŞ GÜNÜ MÜNASEBETİLE ÇEKTİRDİĞİ SON RESİM Churchill 83 yaşına bastı Posta idaresi telgraf ve hediyeleri Churchilrin malikânesine taşıyabilmek için munzam kamyon kullanmak zorun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • Güneşe Lüzum Kalmadı Bir kerre havalar soğudu mu herkes güneşin ortalığı ısıtmasını arar,fakat Adalet Güneş marka battaniyesi o kadar sıcak tutar ki kimse güneşi aramaz.Adalet Güneş marka battaniyesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • EISENHOWER DİNLENİYOR GETTYSBURG,Pennsylvania,A.P.Başkan Eisenhower,dinlenmek üzere Washington'dan Gettysburg'daki malikânesine gelmiştir.Bir beyin damarının tıkanması ile rahatsızlanan Başkanın sağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • Adenauer de hastalandı BONN,A.P.Batı Almanya Başvekili Dr.Konracl Adenauer,hastalığı dolayısiyle önümüzdeki hatta Londra'ya yapmak tasavvurunda olduğu seyahati tehir etmiştir.Nezleden muztarip olan Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • İlk Rus sun'î peyk'i düşüyor MOSKOVA,AA.İlk Rus sun'î peykinin bugünlerde düşerek parçalanması beklenmektedir.Son beş gün zarfında peykin arza 80 kilometre daha yaklaştığı ve mahrekinin mütemadiyen de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • I.A.T.A.KONGRESİ DÜN SONA ERDİ Beynelmilel Hava Yolları Teşkilâtının şehrimizde devam eden kongresi dün akşam sona ermiştir.45 millete ait 76 şirketin iştirak ettiği bu kongrede yeni ajansların İ.A.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • HAZAR SANTRALI GENİŞLETİLİYOR ANKARA,A.A.Geçen ayın 19 unda tecrübe işletmesine açılan Elâzığ'daki Hazar Hidroelektrik santralinin genişletilmesine karar verilmiş buna ait mukavele dün imzalanmıştır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • RİKA HİZMETÇİ I etmek isliyor İzmir'de siyahı kadın hizmetçilerin iş ve İşçi Bulma Kurumuna müracaatları talep edildi İZMİŞ.HUSUSÎ İş vo İşçi Bulma Kurumu İzmir Şubesinin dünkü bülteninde sn ilân dikk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1957
  • Selâtin Meyhaneler eskidcnberi daima içer.fakat bunun da kendine güre I âdabı vardı.Şimdi olduğu gibi adım başında rakıcı dükkânları yok-tu,Taşhan,Küplü,Kafesli gibi büyük meyhaneler vardı.İçki,yine s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.12.1957
  • Kitap konuşursa.HALİT KIVANÇ »Konuşan kitap» yapılmış.Konuşan katır» oluyor da,"konuşan kitap» neden olmasın?Bu «Konujan kitap» bilhassa bizim memlekete lâzım.Kitabi geçinenler konuşmadığına göre.Neys
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1957
  • TRAKTÖR EKSKAVATÖR MOTOR KAMYON KOMPRESÖR RADYATÖR TAMİRCİ USTALARI VE TORNACI,BOYACI,KAYNAKÇI ALINACAKTIR.Şirketimizin teşkilâtında ve revizyon işlerimizd.e çalıştırılmak üzere birinci sınıf ehliyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1957
  • MiIIiuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1957
  • PAZAR I BUMİ 1 1373 ARALIK Kasıro 1 9 5 7 j ıs VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.05 12.03 14.28 36.41 18.19 5.21 2.24 7.21 9.46 12.00 1.37 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1957
  • SON GÜNLERİN FAY TALİHLİLERİ:İstanbulu semt semt dolaşan FAY Ekibi mükafat dağıtmaya devam ediyor.Evlerinde Fay kullandıklarını isbat ederek 50 liralık nakdi mükafatı alanların isimlerini bildiriyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1957
  • Asabi BAŞ ağrılarına karşı OPOM faydalıdır EĞESİ 1»a«j,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve sinir ağrılarını teskin eder bayanların nıuayen zamanlardaki rahatsızıklarında faydalıdır yeı İık Sağlık mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1957
  • fv wwww "BOYALI KADIN n BENİ,kadınca suallere boğan bir erkek okuyucuma cevap vermeden olamayacağım.Belki onun gibi düşünenler vardır «Neden boyalı kadından hoşlanmıyor muşum?«Boyalı kadın.Aziz okuyuc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1957
  • AŞK HİKAYESİ ESKİ SEVGİLİ TEFRİKA No:1 Küçük Lııcette'imi yıkayordum,kapı çalındı.Güzelce havluya sarıp beşiğine yatırmadan açmadım.Kapıyı açııu-a Hangi rüzgâr attı seni sabah sahalı?diye şaka ettim.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1957
  • Bıı dünyada,aklın almıyâcağı kadar tuhaf insanlar vardır delikanlılar.Genç.güzel bir kadının morga kaldırıldığı duyuldu mu,çırılçıplak kadın vücudu görmeğe can atanlar buraya akın ederler.Bugün de bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1957
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.15 Sohbet arasında baba muvafakat ederse kızın gösterilmesine Servet Hanım müsaade etti.Dellâl kadm yarın gelip neticeyi öğrenecek,kararlaşan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1957
  • II Herkesin Keşidesi GENÇ İHTİYAR KADI ı.şde emniyet ve sur ut herkesi memnun edecek Boğazda APARTMAN DAİRESİ ARSA 75.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ •1 kişiye 50.000 lira Hanımlara 25.000-1 hanıma 20.000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • 7 DİYORLARKi Bastarajt ikincide] partide bulunmak üzere gelen Halûk Kilimci ise satış yapan ha-nımların «favori» müşterisi oldu.Henüz evli olmadığı için de satın aldığı tencere tutacağını,mutfak önlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • Yüzünüz çamaşır değildir.BEYAZ SABUN YERİNE KremlÜ O O o ğx o 204 O BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO Tuvalet Sabunları 100 da 100 saftır.57905782
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • TÜRK HAVA KURUMU'NUN HATIRA PULLAR!Türk Hava Kurumunun 15 inci Büyük Kongresi hâtıra pulları 5 Aralık 1957 tarihinden itibaren satışa çıkarılacaktır.Pul meraklıları posta gişelerinden ve T.H.K.dan tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • SENTETİK.MUADİLİ PARLAK VE DAYANIKLI LUXOLIN MARKA BOYALAR YENİDEN PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR.LUXOLIN bilhassa dahil!işlerde en güvenilir,çabuk kuruyan yegâne boyadır.Toptan satış:Galata Fermeneciler No.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • ŞANTİYE İÇİN MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR İnşaat şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere iki makine Yüksek Mühendisi alınacaktır,inşaat makinelerinin tamir,bakım ve işletilmelerinde tecrübesi olan isteklile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • V I N Y L E X Sun'î Deri Fabrikasının yeni imal ettiği SU GEÇMEZ TRENÇKOTLUK Kumaşların satışma başlanmıştır.İlk parti siyah,gri ve kahve renklerinde olup fabrikanm diğer mamulleri gibi renk atmaz,çat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • Cildinize,kalitesinden emin olmadığınız sabunu kullanmayınız.Banyonuzda yüksek kalıtesıle şöhret kazanmış memleketimizde en modern atomirasyon usulü ile imâl edilen yegâne KOMİLİ BANYO SABUNU kullanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • Beni kimse aldatamaz MAKARNASINI lezzetinden tanırım!EN MODERN bir şekilde imâl edilen NUH'un ANKARA MAKARNASI LEZİZ SIHHÎ VE BESLEYİCİ BİR GIDADIR.MIUROS TÜRK mağaza ye arabalarında bulabilirsiniz İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • SARAY'da G Aralık Cuma saat 21.15 te Münir W\Nureddin r konseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • SATILIK BUZ DOLABI 8 ayak Frigidaire marka yeni x buz dolabı satılıktır.9-11 arası 48 77 63 telefon edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • DOKTOR SEYFİ NAZIM BASA Clld hastalıkları mütehassısı ELEKTRİKLE SİVİLCE TEDA-VİSİ)Taksim.Lâmartin Cad.No.7 Altınay Apt.Kat 1,Pertev Eczahânesi karşısı.TEL:47 76 19 Muayene saatleri 15-20 arası)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • Her gün ev işinden sonra etlerimi bol sabunlu su ile yıkar ve Princesse et losyonunu sürerim.PRİNCESSE EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi bembeyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • ALTINYILDIZ MENSUCAT FABRİKASI A.O.Eyüp-İstanbul)her türlü yünlü kadın ve erkek kumaşları Kamgarn penye)ve Ştraygarn karde)iplikleri lüks yün battaniyeler boya tesisleri yıkama dokuma apre fabrikası.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • Gıda maddesi stoku yapılıyor Baştarajı Birincide dermason fasulyası da 260 kuruştan muamele görmüştür.Yağlı tohum satışları durgun gitmektedir.Ayçiçeği fiatları 128 kuruştan 75 kuruşa düşmüştür.İZMİR'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • C.H.P.tahkik heyeti Ankara'ya dönüyor CJH.P.hey'eti şehrimizdeki incelemelerine dün de devam etmiştir."Seçim gecesi vukubulan hâdiseler ve bâzı C.HJP.İllerin polis tarafından sorguya çekilmesi» ile il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • Bölükbaşı ikinci defa tahliye edildi Baştarafı Birincide ailesi ve çocukları ile kucaklaşan Bölükbaşı,salona alınan dostlarının yanına,odasına gidip traş olduktan sonra inmiştir.Bölükbaşı burada,tahli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • SÖYLEMEZOĞLU KÜTAHYA'YA GÖTÜRÜLDÜ C.M.P.İl Başkanı Hüsnü Söylemezoğlu,«Millet» gazetesindeki yazılarına ait mahkûmiyetinden arta kaldığı iddia olunan sürgün cezası için dün bir polis cipi ile Kütahya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • F.Bahçe Beykoz'u güçlükle yendi Baştarajı Altıncıda züktüler.Müdafaa aksadı,aksadı.MAÇIN CEREYANI VE 3 GOL Oyuna saat 14.15 de Beykoz'un vuruşu ile başlandı.İlk dakikalardan itibaren hücum insiyatifin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • Bayanlar l DALI LA pudrası tabiî güzelliğinizi artıracaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • i ı Senelerce A.Panosyanla beraber çalışan DANS ÖĞRETMENİ HELENA Eski ve yeni dansları Öğretmeğe kendi hususî dershanesinde başlamıştır.Beyoğlu,Bekâr Sok.No.16 Kat:3,Saat:12-20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • ELEMAN ALINACAKTIR Makinada iyi İngilizce yazan ve anlayan Bayan Daktilo ile Bayan Memur alınacaktır.Yeni Postahane Karşısı.Türkiye Genel Sigorta A.O.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1957
  • TAKSİTLE-Beyazıîla Kardeşler Bonmarşesi Kış mevsimine zengin çeşitlerle hazırlanmıştır.Her çeşit kumaşlar tuhafiye eşyası,kunduralar,bilhassa kadın,erkek ve çocuklar için son model,fevkalâde işçilikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.12.1957
  • YILIN 1954,1955 ve 1956 da olduğu gibi,1957 de de Türkiye'de YILIN SPORCUSU'nu «MİLLİYET» okuyucuları seçecektir.Her memlekette yapılan bu seçimlerde,bir yıl içinde o millete spor sahasında en büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1957
  • KISA HABERLER GALATASARAY profesyonel takımı Milli kadroya alınan futbolcular dışındaki tertibiyle bugün saat 14 de Ali Sami Yen stadında,gene Sarı Kırmızılıların genç takımıyla karşılaşacaktır.KIS tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1957
  • mimm mm DEVRE SONUNDA TAKIMLARA BAKIŞ BEYKOZ TAKIMI PROFESYONEL LIĞIN BİRİNCİ PEVRESİNDEKİ KADROSU İLE BİR MAÇTAN ÖNCE BEYKOZ Liglerin İlk haftasında Vefayla golsüz berabere kalıp müteakip hafta Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ)Sahadan güleryuzle çıkan gene Eyüplüler oldu.Beylerbeyi forveti,topun kaleciden aştığı bu pozisyonu neticelendiremedl.EYÜP KALESİ SIKIŞTI,FAKAT HASKDY'U 2 1 YENEN GALATA LİDER OLDU Günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1957
  • Güreş Ajanlığı FAALİYET PROGRAMI İstanbul Güreş Ajanlığı senelik faıliyet programını hazırlamak üzere önümüzdeki günlerde toplanacaktır.Federasyonun faaliyet programı tebliğ edilinceye kadar Ajanlık y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1957
  • BOKS BİRİNCİLİKLERİ için salon bulunamıyor 7-8 aralık tarihlerinde yapılacak olan İstanbul Boks Birincilikleri için salon bulunamamaktadır.Bölge boks ajanlığı Spor ve Sergi Sarayını temine çalışırlark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1957
  • İZMİR LİG MAÇLARI DSİSJ YARIDA KALDI Profesyonel lig maçlarına dün Alsancak stadında çok az bir seyirci önünde devam edilmiş,fakat karşılaşmalar şiddetli 3'ağmur yüzünden tehir olunmuştur.Cezmi Başar'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1957
  • BEŞİKTAŞ'LA VEFA BUSÜM KARŞILAŞIYOR Beşiktaş Vefa bugün Mithatpaşa Stadında hususi bir karşılaşma yapacaklardır.Recepden mahrum Beşiktaşın,Özcan ve Hilmi'nin yokluğunu her zaman hissedecek olan Vefa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1957
  • «Asilzadelerin bulunduğu bir siyasî teşekkül» diyen V.EMRE OLİMPİYAT KOMİTESİNİ İTHAM ETTİ Geride bıraktığımız hafta içersinde Paris'teki F.İ.L.A.toplantısından dönmüş bulunan Vehbi Emre,Olimpiyat Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1957
  • Hasan Polaf Vazifesinde "istifa etmedim,diyen Federasyon Reisine göre durum Belçika maçından sonra belli olacak ANKARA,HUSUSÎ İstifasını Maarif Vekiline verdiği yolunda çıkan haberler dolayısiyle Futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1957
  • ANKARA Millî maça alâka büyük.3800 kişilik numaralı tribüne 15 bin iâlip var Ulus Meydanındaki otellerden birinin kâtibi «Millî maça mı teşrif ettiniz bey?dedi,«Vallahi yerimiz yok.Odaların çoğu dolu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] RFRAAFRI İK GOLI C'!Ünca daklka a kadar mağlûp durumda oynayan Fenerbahçe,bu anda Niyazi'nin HVhV golü ile berabere duruma geçti.Avni'nin ileri pasını yakalayan Niyazi.Ekerbiçer'I çalıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor