Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • GUNALTAY'IN ifadesi alınacak C.H.P.îl Başkanı ve îl Sekreteri bugün için Savcılığa davet edildi.D.P.bir tahkik hey'eti kurdu C.H.P.heyetinin Savcıdan izahat istemesi muhtemel SEÇİM suçlariyle ilgili o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • C.H.P.İZMİR İL BAŞKANI VE ÜS UYE İSTİFA ETTİ Avukat Selâmı Savran,Dr.Yurtoğlu'nun verine İl Başkanlığına getirildi İZMİR.HUSUSÎ C.H.P.İl Balkanı doktor Yurtoğlu ve İl İdare Heyetinden avukat Nazif Çağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • SİRA KİM NOVAK'TA Bir müddet evvel babasını kaybeden ve ismail!tarikatının imamı Kerim Ağa Han'ın babası olan Ali Han son günlerde beyaz perdenin salıane güzellerinden Kim Novak'Ia beraber gezmeye baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • Necip Celâl Artel dün vefat etti Türkçe tangoların büyük bestecisi Necip Celâl Artel dün saat 14.30 da bir müddettenberi tedavi edilmekte olduğu Haseki 'Hastalıanesinde vefat etmiştir.Halk arasında be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • I [HİKMET TANILTAN] Elçiliğinde halen ınth'us olan NİSAN ALDILAR G?neral Fraı,k0'nun göndermiş olduğu nişanlar dün İspanya Zlu is^nv,f.t eTk!B,cner»î,er,c 28' Tümc" kumandanma tak.l.msln.Resimde solda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • ANLI DAHA İDİ Türkiye aleyhine çalışan Yunanlıların üçü de E.O.K.A.yi manen ve maddeten destekliyordu S TEFANOS Papadopulos,Sotiri Patriarkiyos ve Yorgi Çituris adında üç Yunanlı,Bakanlar Kurulunun ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • Tedavüldeki para mikdarı azaltılıyor izmir tüccarı pamuk fiatımn tashihi için harekete geçti HÜKÜMETÇE yeni iktisadî tedbirlerin alınması ve diğer maddelerin fiatlarının tesbitinin yılbaşına kadar tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • [KEYSTONEI fifİ7l II PRENSES Monako Prensesi Grace Kelly ve esi Prens UUfcfaUlifcU iliCllOtO Rainier birkaç gündenberi Londra'da bulunmaktadırlar.Buchlngham sarayını ziyaretleri esnasında Kraliçe Eliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • mmtm-mmmm-m-W' 1 k t" mm W W* m ^as&s&i&i.VORGl ÇİTURİS STEFANOS PAPADOPULOS [İLHAN I'KMUCbLi SOTİRİ PATRİARKİYOS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • D.P.Genel İdare heyeti toplandı ANKARA,HUSUSÎ D.P.Genel İdare Kurulu dün öğleden sonra Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde geç vakte kadar devam eden bir toplantı yapmıştır.D.P.Genel İdare Kurulu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • MECLİS DÜN 81 SANİYE TOPLANDI ANKARA,HUSUS Başkan vekillerinden Kayseri mebu^ su İbrahim Kirazoğlu'nun riyasetindi toplanan Meclisin dünkü t İnci celse içtimai 87 saniye sürmüştür.Saat 15.07 de toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • m «amwi m mm mm.mMmımm İSTANBUL'DA BİR.AMERİKALI SİZE FIRÇASIYLA YEPYENİ BİR tf ESER HAZIRLADI ABDULCANBAZ;ŞÖŞıŞ?başka bîr resimli romandır.ABDULCANBAZ:ABDULCANBAZ:Her gün sîzler için bir kahkaha tufa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • Ankara'da Kıbrıs için meler yapılacak ingiliz temsilcisi Dr.Glen Tûrkiyenin durumu gözden uşak tutulamaz dedi ^5 İşçi Partisi Kıbrıs'a Self Determination vereceğini ilân etti ORHAN KARAVELİ LEFKOŞE'DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1957
  • Sabık Vali yeni Beni Elçisi Gökay sağda)hareketinden evvel hava alanında yeni Vali Mümtaz Tarhan'Ia.Aşağıda ise Gökayın hususi hostes'l İngtı Grrin ÖKAY de® un gitti Bern Elçisi hareketinden evvel "Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • hHAFTANIN I FİLMLERİ Luteauc ÇJkjOuv-«ŞEYTAN RUHLl INSANLAK)Clouzot bir şeytan mı?ŞEYTAN RUHLU t İNSANLAR Les Diab«li(|ues Rejisör Henri Georges Clouzot ida-resinde çevrilmiş bir Filmsoc ııor Fransız)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • TEŞEKKÜR Sevgili aile büyüğümüz sabık Borsa Komiseri,Hasan Tahsin Erez'in bizleri teselli kabul etmez kederlere garkeden ufulü münasebetiyle ve rahatsızlığı boyunca en rakik ve müşfik ihtimamları göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • Londra İTJC SENEDE Eğlence Eğleniyor İDEVRİÂLEMİ Hikâye 62.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • Menfaat,her şeyden üstündür ÇANKAYA GIDA PAZARI Kollcktif Şirketini Muhakkak Ziyaret ediniz SERBEST SERVİS İstanbulda ilk defa)ÜSTÜN KALİTE REKABETSİZ FİATLAR ÇANKAYA GIDA PAZARI Koli.Şirketi arzettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • illini ISTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 E Karışık sabah müziği 8.30 Ha-E berler 8.45 Saz eserleri 900 Melachrino orkestrası 9.15 5ar-E kılar 9.30 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.30 z Karışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • ti Ki OĞLAK BURCU T22 Aralık 2» Ocak] Bir yere davet edilirseniz çok iyi bir intiba bırakacağınızı bilerek gidiniz.Yıldız tesiri mükemmel.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Vara yoğa öfkelenecek bir ruh ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Deliler evi.2 Ziraat âletlerinden biri:Uzak işareti;Eski bir silâlı.3 Tersi kışın yağar;Bir nehir.4 İyiliğin ifadesi.5 Sadaka.6 Tersi bir ay;Baştan aşağıya.7 Bir sayı;ilçe.8 Aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • Hiçbir arsa Boğaziçi arsaları kadar rağbet görmemiştir ASMAKÖPRÜ ve ÜSKÜDAR BEYKOZ YOLUNUN ETÜDLERİ TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.DÜNYANIN BÜTÜN GÜZELLİKLERİNİ SİNESİNDE TOPLAYAN Boğaziçi Çengelköy Arsalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)Sihirli Yüzük Hint filmi Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 02)Yaseminin Çilesi Enver Vecdi Feruz Türkçe.ATLAS Tel:440835)Çifte Cinayet Van Johnson Vera Miles Renkli İng.EL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • Son iktisadî kararlar GECELEYİN,telefonda bir ses:Sizi bir çok arkadaşlar adına rahatsız ediyorum.Hükümetin son iktisadî tedbir-leri bal gibi komünizm değil midir?Bunu bir yazınızda belirtmenizi rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Ekim ayının 20 nci günü vuku bulan tren kazasında vefat eden zevatın ruhlarına ithaf edilmek üzere Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü tarafından,1 Aralık 1957 pazar günü,Beyazıt Camii şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • KAHVENİN 17,5 LİRADAN tevzii muhtemel Gümrüklerden çekilmekte olan kahvenin fiatı hususunda ilgililer henüz bir karara varmamış bulunmaktadırlar.Ancak yapılan hesaplardan anlaşıldığına gore,kahvenin ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet Rejat İngiliz Gulden Külçe 111.00 133.00 141.00 104.00 16.70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • FİAT İNDİRMESİ Kaliteli P £k T^k T Kilosu ğ Kuruş NİGROS TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • Boğaziçinde 22 otel kapatıldı Dörder ay müddetle kapatılan otellerde fuhuş yapıldığı tesbit edildi Bopaziçinde bulunan 25 otelden 22 si,dört ay müddetle kapatılmıştır.Kapatma kararına sebeb,bu oteller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • On ayda 5308 şoför cezalandırıldı ATLARINI HIRPALAYAN 26 ARABA SÜRÜCÜSÜ DE TECZİYE EDİLDİ 1957 yılının ilk 10 ayı içinde trafik^ kaidelerine riayet etmeyen 5308 otomobil sahibi ve şoför hakkında ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • Sarhoş bir kadın,3 ay hapse mahkûm oldu Kasımpaşa'da oturan Fatma Saadet adında bir kadın sarhoşluk suçundan dün Sekizinci Asliye Ceza Mahkemesinde 3 ay hapis cezasına mahkûm olmuştur.Fatma,sarhoş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • LODOS FIRTINASI VAPUR SEFERLERİNİ AKSATTI Dün öğleden sonra şiddetini arttıran lodos fırtınası limandaki motorlardan bazılarını Marmaraya açılmakları alıkoymuştur.Sabahdan öğleye kadar Kadıköy Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1957
  • BİR SARHOŞ YANLILIKLA komşusunun yatağına girdi Tevkif edilen Ahmet,hapishaneyi boyladığma değil karısından yediği dayağa yandığını söyledi Sarhoşlukla komşusunun dairesine giren Ahmet adında bir sabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.11.1957
  • MESKEN DAVASI YOLUNDA İKİ BÜYÜK TEŞEBBÜS En modern şehircilik esasları gözönünde tutularak Ankara ve İstanbul'da inşasına girişilen Blok Apartmanlarda güneşli ve kontorliı bir dai reye sahip olmak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1957
  • Düşün Yayınevi Mizah Serisinin 22 Kitabı ÜÇ BACAKLI KEDİ Türk Sinemasının jdnpromiyesı ve en değerli mizah yazarlarımızdan BÜLEND ORAN'ın eseri:BUGÜN ÇIKTI FİATI 2 LİRA DÜŞÜN YAYINEVİ Cemal Nadir Sok.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1957
  • Bir kadın Gölcük Belediye Reisi seçildi 19 mevcuttan 14 ünün reyde seçilen Jale Bora evli ve bir çocuk Sahibi İZMİT,HUSUSÎ Gölcük Belediye Reisliğine Jale Bora adında bir kadın seçilmiştir.Bayan Bora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1957
  • BOL MİKTARDA narenciye getirtiliyor Karadeniz iskelelerinde toplanmış bulunan bol miktarda narenciyenin limanımıza nakline başlanmıştır.Bu cümleden olarak Rizede toplanan 15 bin sandık portakal ve man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1957
  • Oleyis kongresinde işçiler grev hakkı ve ücretli izin istediler ANKARA,HUSUSİ 900 üyesi bulunan Ankara Otel,Lskanta.Eğlence Yerleri İşçi Sendikaları,Oleyis)dün saat 15 de 350 kişinin iştirakiyle 14 ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1957
  • HÂDİSELİ GECEN DÜNKÜ KONGREDE ÖĞRENCİLER REY KULLANIRKEN Ticaretli öğrencilerin kongresi hâdiseli geçti iki hizip arasındaki münakaşalar sonunda 200 kadar talebe salonu terketti YÜKSEK Ekonomi Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1957
  • Sokak Âdabı VAPURUN orta saloııııııdayıın,orta yasta temiz giyinmiş iki hanım konuşuyorlar,fakat iki kişilik konuşmuyorlar.Benimle beraber o civarda bulunan bütün yolcular dinliyoruz:İşte efendim,zava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1957
  • 1 çekilişte 1 kişiye Türkiye İş Bankası büyük "Sene Sonu Çekilişinde.1 kişiye 6 faizli 150.000 liıalık Devlet Tahvili.24 kişiye 24 APARTMAN DAİRESİ,ve 2130 kişiye çeşitli PARA İKRAMİYELERİ.cem'an 1.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1957
  • MİNİK DEVLETLER 14-Röportaj:HALİT KİVANÇ "ANDORRA'YA GEÇERSENİZ,İSPANYA'YA DÖNEMEZSİNİZ!Bu defa hikâyemiz bir tren istasyonunda başlamıyor.Barselona'da bir lokantadayım.Ve bu lokanta üçüncü minik devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.11.1957
  • liÖİIilİllİDİlll r MABZI NORMAL SAYl-UR.HASPAMIZ İViLEŞ.MEK ÜZERE.VAY ANASINI BU OĞ-LANDA MANGIR DA VAR." AŞAD İLK.İSTASYONDA INJİP IÇKI ALACAĞIM,HEM BOL BOL İÇKİ ALACAĞIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1957
  • "DMBİK İLE CAN Bo'yu BİZÎ/v* BÖLGEDEN KOVUN Sjj x&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1957
  • CISCO KID TEKRAR EVLEN-MEK İSTİyORjJM CİSCO IfflfflWiln^ iWRHUIIKitllR Şev.te.teşekkür.FAKAT.BEN.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1957
  • Lise,Ticaret Lisesi ve yükseli tahsil görmüş,askerliğini yapmış ve yağlan '10 tan aşağı olanlardan ınüsbct vasıf ve şartları haiz bulunanlar bir bankanın merkez ye taşra teşkilâtında memur veya stajye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1957
  • ATOMİZASYON USULÜ İLE İMAL EDİLMİŞ Cildinizi besler temizler ye canlandırır ^A NECMİ KOMİLİ Tel:2731 IS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1957
  • TRAKTÖR EKSKAVATÖR MOTOR KAMYON KOMPRESÖR RADYATÖR TAMİRCİ USTALARI VE TORNACI,BOYACI,KAYNAKÇI ALINACAKTIR.Şirketimizin teşkilâtında ve revizyon işlerimizde çalıştırılmak üzere birinci sınıl' ehliyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1957
  • HAVALARDA vxrz\w OPON,rutubetli ve soğuk havalarda bir ihtiyat tedbiri olarak alınması faydalıdır OPON,baş,diş,adale ahularını teskin eder.nezle ve grip başlangıcında birçok fenalıkları önler FAYDALID
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ Kaçırılan Randevu TEFRİKA No.12 ÇIKAN' YAZILARIN ÖZETİ:Luce,Pierre'le nişanlıdır.Ted'le tanışır ve onu sever.Şimdi bore yüzünden Afrika'ya kaçacak Ted'i aramaktadır.Heyecandan bitmişti.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1957
  • 1 ANICA!SİA i Fabrikamızın imâl cttijji ve edeceği 'UN ARMALARININ %100 irmikten mamul olduğunu,alış ve satış Hatlarının t es bitinde tereddüde düşülmemesi için sayın müsterilerimi/e ilânen arzederiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1957
  • E!S Yazan:RE Şahende Hanımın ise gözü büyükte olduğundan servetçe hiç değilse kendi ayarlarında bir gelin peşinde koşmuş,öylesi Saim'i beğenmemiş,iş uzamıştı.Nihayet araya eski usul kız dellâll kadınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1957
  • C-BİZ KADİNLAR Neyylre TILSIM U ÇAĞIN kalkmasına daha bir saat var.Meydan binasını it önündeki yola iki şıra araba dizilmiş bile.Gelen gelmiş.Yeşilköy hava alanında Gökayı kaç kişi uğurladı,diye sorma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • GÖKAY DÜN GİTTİ Baştarafı Birincide lendiği bir tabak.Anadolu Lisesi talebeleri bir seccade,Anıtları Koruma Yüksek Kurulu temsilcileri de tarihi bir levha hediye edilmiştir.GÖKAY.GENÇLİĞİN BİR MESAJIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • TARHAN'IN TEMASLARI Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan dün saat 16 da Belediyede,müdürlerle görüşmüştür.Vali toplantıda yaptığı konuşmada,İstanbul'un meselelerinin önemine ve Belediyenin mes'uliyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • Diyarbakır seçimlerine dair alınan karar D.P.ye tebliğ edilemiyor DİYARBAKIR.HUSUSÎ Diyarbakır seçimlerinin iptaline dair İl Seçim Kurulunun kararı D.P.merkezinde kimse olmadığı için üç gündür tebliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • Söylemezoğlu bugün sürgüne gönderiliyor CMJ».İstanbul İl Başkanı Hüsnü Zeki Söylemezoğlu,bugün,sürgün cezasının yanlış hesaplanması dolayısiyle,geri kalan 45 günlük kısmı için Kütahya'ya gönderilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • Ankara'da Kıbrıs için 3 görüşmeler yapılacak Baştarajı Birincide DR.FÂZIL KÜÇÜK'ÜN TELGRAFLARI.Kıbrıs Türklerinin lideri Dr.Fazıl Küçük,İşçi Partisi tarafından ortaya atılan yeni düşünceleri tamamen r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • EVSİZLERE Bakırköy,Bahçelievler,Şirlnevler,Altmevler ve Çekmece civarında arsası olup ta bina yaptırmak İsteyenlere büyük kolaylıklar sağlanacağından arsa sahiplerinin ea kısa zamanda mektupla,telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • ŞANTİYE İÇİN MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR inşaat şantiyelerimizde çalışürılmak üzere iki makine Yüksek Mühendisi alınacaktır,inşaat makinelerinin tamir,bakım ve işletilmelerinde tecrübesi olan istekliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • ORİJİNAL ve ÇOK SEVİMLİ AMERİKAN HARİKA EŞYA MÜZAYEDESİ 1 Aralık 1957 PAZAR günü saat 10 da AYAZPAŞA Ağaçıra Sok.17 No.lu Palmir Apt.Daire No.11 Park Qtelin arkası)beyaz mağun ağacı 6 parçadan ibaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • GAYEME ULAŞTIM KREM PERTEV SAYESİNDE DÜZGÜN BİR TENE SAHİBİM KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • RESLO-ATLÂSr pA Toptan Satış:Sabuncu Han Cad.Merkez Çarşılı Han No.12-1 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • Günaltay'ın ifadesi alınacak Baştarajı Birincide rulundaki C.H.P.üyesini ye gece orada bulunan C.H.P.Galata İlçe başkanını mes'ul görmektedir.D.P.Hey'eti yakında Ankaraya gidecektir.CHP.HEYETİNİN DÜNK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • Suriye'de Hatay'ı ilhak lehinde nümayiş yapıldı ŞAM,A.P.Aralarında talebelerin de bulunduğu 5000 kişilik bir kalabalık dün Hatay'ın Suriye'ye ilhakı lehinde nümayişler yapmıştır.Nümayişler esnasında h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • CILD BAKIMININ^' YAŞI YOKTUR S Filhakika,devamlı surette manfarlaşıp ölen ve tekrar yenilenen cildin bu keyfiyetini daha büyük yaşlarda da intikal ve devam ettirmek için mükemmel besleyici olan HAVILL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • Necip Celâl Artel fy Başturajı Birincide Necip Celâl eski adliye nâzın Mehmet Celâl beyin oğludur.1910 da İstanbulda doğmuş,beş yaşından itibaren musiki ile meşgul olmaya başlamış ve Almanyanın Studga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • Mucize kız FEYRUZ'un son harikası Yaseminin Çilesi *a$Sf '^tBi Büyük muvaffakiyetle i.3f fj 'v;l'i;4 Sinemada birden devam ediyor We»' İNCİ Pangaltı)ALKAZAR Beyoğlu)i'9m BULVAR Aksaray)£j j t,Şehzadeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • Uzun mesafeyi,taşlı ve fena yolları arızasız olarak INDIA KIRMIZI ÇİZGİLİ LASTİKLERİ KATEDER Tûkiye Umumi Satıcısı:TEVFİK YILMAZ Tarlabaşı cad.No.62 İstanbul Tel.440301
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • TÜRKİYE TURİSTİK KALKINMA DERNEĞİ MEKTUPLA İNGİLİZCE-FRANSIZCA Derneğimiz vatandaşlarımıza faydalı olmak için haftalık lisan dergisi ile en seri metodla İngillzceyi 6 ayda öğretecektir.Abone ücreti ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • Hfiâllâuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • HİCRÎ 1377 C.ewel 8 Cumartesi 30 KASIM 19 5 7 RUMİ &73 Kasım 17 VAKİT VASATI EZANÎ Güneg Öğle İkindi Akşam Yatsı J İmsak 7.04 12.03 14.28 16.42 18.19 5.20 2.02 7.21 9.46 12.00 1.37 12.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • SUNGURLAR TÜRKİYENİN EN BÜYÜK YENİ KAZAN FABRİKAMIZDA İSTEDİĞİNİZ EVSAFTA,KAPASİTEDE VE SERİ HALİNDE İMÂL ETMEKTE OLDUĞUMUZ ASME ve DİN Normları Esasına uygun)YÜKSEK TAZYİK_ALÇAK TAZYİK KALORİFER SICA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • BARUTHANE CİVARINDA ARSA ALMAK İSTEYENLERE Hem sayfiye,hem de şehir hayatını birleştiren geniş ve ferah manzarası,bol güneş ve yeşillikleri ile civarındaki üzüm bağları ile bilhassa rekabet kabul etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • KİMYAGER «eya ECZACI KİMYAGER ARANIYOR Tıbbî müstahzar imalâtında bilfiil çalışmış 35 40 yaşlarında kimyager veya eczacı kimyager aranmaktadır,ingilizce bilenler tercih edilecektir.Tercümei hal ile ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • Ik 38s 8_Tr IL 1 "w TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK SATILIK çiftlik.Karamürsel'de ziıaatçiliğin her branşına elverişli.49 15 78.D-867)ÇAMLICA Millet bahçesi karşısı,Adalara nazır 1250 m2 arsa.Galata Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1957
  • Başka takvim almakta acele ekmeyiniz!Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MÂARİF DUVAR TAKVİMLERİ PekYakında Bayilere Tevzi Edilecektir Başka ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.11.1957
  • Fenerbahçe Basketbol Takımı Saııiy Tüıkiyenin dahil tan,Yunanistan,BÜKREŞ,HUSUSÎ Dün oynanması kararlaştırılan Fenerbahçe CC.A.ordu karması)basketbol maçı Milli takım ve Fenerbahçe antrenörü Samim Gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1957
  • 2.PROF.LiG'E devam ediliyor Galata ile Hasköy bugün saat 12 de,Eyüp'le Beylerbeyi saat 14 de Şerefte karşılaşacak İkinci profesyonel lig 3,0 uncu haf-ta karşılaşmalarına bugün Şeref stadında Galata Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1957
  • NVER UZUNOĞLU O da transfer etti KIS TRANSFERİ BUGÜN BİTİYOR 1 kasım tarihinde başlayan kıstransferi,bugün saat 13.30 da sona erecektir.Transferin son gününde bazı sürprizler beklenmektedir.Transfer,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1957
  • Kasımpaşa bugün Antalyada oynuyor Kasımpaşa profesyonel futbol takımı bugün Antalya'da İlkıçık takımı ile karşılaşacaktır.Lâcivert Beyazlılar Antalya'ya ek»ik bir kadro ile gitmişlerdir.Çünkü dört ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1957
  • Vehbi Emre'ye F.İ.L.A.Grand Kordon madalyası takıldı Beynelmilel Güreş Federasyonunun Paristeki son toplantısında,Teknik Komite başkanı Vehbi Emre'ye üç sınıfa ayrılan madalyalardan en kıymetlisi F.İ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1957
  • F.BAHÇE BEY KARSI KARSIYA İKİ TAKIM BUÇÜN SAAT 14.15 DE MİTHATPAŞA'DA HUSUSÎ BİR MAÇ YAPIYOR Dil fflA RİB E RAUPE UKVUi\7 MAPIVnl Fakat o gün iki takım puan için çarpışmışlar ve bü-DU UM Dili DCIIVU&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1957
  • KİSA HABERLER GALATASARAY Divan Heyeti 2 aralık pazartesi günü toplanacak v# bazı idareciler hakkındaki şikâyetlerle istifa eden murakıpları dinle» yecektir.BViŞİKTAŞ genç takımı muhtemelen Belçika mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1957
  • ¦A 8fe*8â^^ f m v:^Y,f [KEYSTONE] MF7İMFTİM If ADIQI CarSamD^ günü Londra'da Wembley Stadında İngiliz milli futbol takımı Fransız milli tanCfcllnCI IH IVIlr İVİ kimim kelimenin tam nıânasiylc hezimete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1957
  • BEŞİKTAŞ YABANCI ANTRENÖR İSTİYOR Şükrü Gülesin hakkında Kulüp Reisinin yaptığı teklü tdare Heyetinde ikilik doğurmak istidadında Beşiktaş idare Heyeti azalarından Sekip Okçuoğlu dün «Yabancı bir antr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1957
  • DEVRE SONUNDA TAKIMLARA BAKIŞ ADALET TAKIMI,PROFESYONEL LİG'İN BİRİNCİ DEVRESİNDEKİ KADROSU İLE BİR MAÇTAN ÖNCE ADALET Kadrosunda,memleketimizin yetiştirdiği en kıymetli futbolcular arasında temayüz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1957
  • J wKgfâ&'* :hpc w WBnm!^^juJr^B M Ik mj^M 9 Ik 9k/9 4BH 9wli I SAMİ ÖNEMLİ] İctâlthlll'â VP(İâ namzetler Ankara'ya hareket ederken,Metin ve Turgay vagonun penceresinden ka-IbıdlıUUı O wCUd tanlara ved
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor