Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Bern Büyükelçisi Prof.Gökay TJH.T.F.nda veda ettiği gençlerin hediyesi tabağa bakarken PROF.GÖKAY YARIN İsviçre'ye gidiyor Bern Büyükelçisi dün yeni Vali,Vilâyet,Belediye memurları ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • AMERİKA'DAN BURSA'YA [USIS] Amerika'nın Güney Carolina eyaletinin Greenville öğrencilerinin Bursa'lı öğrencilere gönderdikleri hediyeler İzmir'deki NATO teşkilâtına mensup bit hey'et tarafından Bursa'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • MECLİS DÜN 2 DAKİKA TOPLANDI ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısı 2 dakika sürmüştür.İcra Vekilleri Hey'eti listesinin okunmasını müteakip,reis vekili,gündemde başka madde bulunmadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • [FOTO BASINJ Sünnet oldu Vasil Balı civan i dis isminde bir rum,dün İzmir'de sünnet olarak müslümanlığı kabul etmiştir.34 yaşındaki Vasil sünnet yatağında kendisiyle görüşen gazetecilere,«Hak yolu bud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • VEKİLLER HEYETİ DÜN TOPLANDI ANKARA,A.A.Vekiller Heyeti dün saat 11 de Başvekâlette,Başvekil Adnan Menderes'in rtyuettod* toplanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • Iı f Ii^ah-xBR,IwL IK^ âm Öçf3 1 4 POLİTİKACININ MACERALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • KücükveZorlu B.M.e gidiyor BİR YUNAN GAZETESİ MÜBADELE PROJESİNDEN B AHSEDİYOR ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs Türktür Partisi lideri Dr.Fazıl Küçük'ün bugünlerde başkente gelmesi beklenmektedir.Önümüzdeki ayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • Eisenhower'in sıhhî durumu iyiye gidiyor DÜN NORMAL ŞEKİLDE HAREKET ETMEYE BAŞLAYAN BAŞKAN BÂZI UZUN KELİMELERİ TELÂFFUZ EDEM E Yİ SİYLE EĞLENİYOR.NEW YORK,A.P.Dün yapılan resmî açıklamada,Başkan Eise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • Rusya ile konferans lüzumsuz görüldü ANKARA,HUSUSÎ 1 Türkiye ile Sovyet Rusya arasında bir konferans yapılması gayesini güden ve Hariciye Vekâletimize 25 kasım akşamı tebliğ edilmiş olan Mareşal Bulga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • İSTİMLÂK YOLSUZLUĞU Milyonluk istimlâk yolsuzluğu sanıklarının duruşmasına dün Toplu Milli Korunma Mahkemesinde devam edilmiş ve altı şahit dinlenmiştir.Resim,şahitlerden 73 yaşında Rıfkı Kırmazer'i,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • GÜNALTAY GEDİK'E EYAB VERDİ Polis Müdürünü itham eden C.H.P.İl Başkanı 'Tahkikat güven yaratacak tarzda yapılmalı„dedi CH.P.İl Başkanı Şemsettin Günaltay,dün basın toplantısı tertipleyerek Dahiliye Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • I İLHAN DEMİRELİ İtalyan Devlet Reisinden İtalyan Reisicumhuru Gronchi'ııiıı bâzı Türk şahsiyetlerine tevcih ettiği yüksek nişan ve şahsi hediyeleri dün akşam İstanbul'daki İtalyan Başkonsolosu Carlo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • Piyasada durum dün normal şekline döndü Yalnız peynir satan dükkânların önünde kuyruklar görüldü.Vali halk'a ihtiyaçtan fazla mal almamalarını tavsiye etti Bâzı yerli ilâç fiatları donduruldu Hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • Abdulcanbax kimdir?m ABDULCANBAZ ÇİZGİDİR,NÜKTEDİR,TÜRK MİZAH DEHASININ ÇİZGİYLE İFADESİDİR.ABDULCANBAZ FİLOZOFTUR.YERİNE GÖRE AÇIKGÖZ,YERİNE GÖRE APTALDIR.HEMEN KÖŞE BAŞINDA,BİR MEYHANE PEYKESİNDE,KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • Yüksek Secim Kurulu lasdik ederse iyarbakır'da seçim ekrar yapılacak İl Seçim Kurulu dün CHP nin yaptığı itirazı 4'e karşı 7 reyle kabul etti D.P.nin karara 3 gün içinde itiraz etme imkânı var DİYARBA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1957
  • ERCÜMENT EKREM HİLMİ YÜCEBAg'ın,büyük mizah üstadımız Ercüment Eksim)1 bütün cepheleriyl» tetkik ve tahlil eden bu eserinde:Üstadın hayatını,eserlerini,hâtıralarını,bilinen re bilinmeyen taraflarını,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • illi» i «o KALKINMA İÇİN TASARRUF TASARRUF İÇİN ŞEKERBANK O m ^ftTI*^ ŞEKERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • Z HI İMCİ I II CM II I I.11111111111.1111111111111111.IIIIIIIMM İSTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 I Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Saz eserleri 9.00 Helmuth Zacharias orkestrası I 9.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • K OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Âvâre bir gün geçireceksiniz.Yıldızlar,hiç bir şeye ciddiyetle sarılmak arzusu bırakmıvacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Vaziyeti idare için bir yalan söylemeniz ica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • BULMACA 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Pek karışık ve düzensiz.2 Duman lekesi;Bir nota.3 Bir başşehir;Yadetnıek.4 Tanrı-O ya kulluk vecibelerinin yerine ge-tirildiği yer;Bir nota.5 Ekmek; j İzmir vilâyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOGLAJ AKIN Tel:48 65 02)Sihirli Yüzük Hint filmi Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 J2)Yaseminin Çilesi Enver Vecdi Feruz Türkçe.ATLAS Tel:440835)Çifte Cinayet Van Johnson Vera Miles Renkli İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • MEVLİD Aziz ve kıymetli eşim ve babamız merhum emekli öğretmen Hafız Mehmet Zeki Ahali mn 29-11-957 Cuma namazını müteakip Beşiktaş Sinanpaşa camii şerifinde Mevlidi Nebevi'i kıraat olunacaktır.Akraba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • İKİ HAFTA ÜSTÜSTE TOPLATTIRILDIKTAN SONRA 1 dolmuş m m W^-BU HAFTAKİ 99.SAYISINDA Nasıl Muvafık Olduk YAZAN:ERBABI BİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • VEFAT Talisman Anonim Şirketinden:Şirketimizin müessis hissedarlarından çok sevgili arkadaşımız FEHMİ ULUER 27-11-1957 Çarşamba günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 28-11-1957 Perşembe günü öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Ankara'nın tanınmış ve sevilen tüccarlarından Bomonti Paviyonu ve İmren lokantası sahibi Safiye Uluer'in kocası.Hilmi Uluer'in babası.Muazzam Uluer'in kardeşi,Makbule Uluer'in amcası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA SobMM Kj Batı Âlemmin Yaraları BATI başkentleri bu halta Tunus'a silâh sevkıyatının sebep olduğu buhran ile ilgili geniş bir diplomatik faaliyete sahne olmuştur.Yapılan ziyaret ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • 400.000 Liralık YILBAŞI Keşidesine katılmak için hesap açtırmakta gecikmeyiniz.BU KEŞİDEDE Konforlu Apartıman Daireleri 12 MESKEN KREDİSİ 50.000 Liralık Para ikramiyesi AYRICA BAKIRKÖY Ajansımızda 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • Haliç vapuru deniz ortasında kaldı Hâdiseye yolculardan birinin düşürdüğü halatın pervaneye takılması sebep oldu Bn yolcunun azizliği evvelki gece biı Haliç vapurunun saatlerce deniz ortasında kalması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • İSTİMLÂK SUİİSTİMALİ dâvasına devam edildi Şahitler,Ali Kemal Şahin'in kıymet takdirinden sonra kendilerine bono imzalatıldığını söylediler İstimlâk yolsuzluğu sanıklarından AU Kemal Şahin,Kudret Şen,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • Devlet Tahvilleri dört milyonluk muamele gördü Şehrimiz kambiyo borsasında Devlet Tahvilleri ve hisse senetlerinde 4.481.821 liralık muamele olmuştur.En fazla alâka Rören tahvil 1 inci tertip 956 yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • 16 yaşındaki mücevher hırsızı dün tevkif edildi 16 yaşındaki mücevherat yıldızı Hasan Yılmaz dün adliyeye verilmiş ve tevkif edilerek cezaevine gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • Belediye,beş mimarı Avrupa'ya gönderiyor İmâr MüdflrlÜSÜnde çalışan 5 mimar,şehircilik mevzuunda tetkiklerde bulunmak üzere Avrupaya gönderilecektir.İsviçre.Almanya ve Frnnsada tetkiklerde bulunacak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • BİR TAVZİH Milliyet gazetesi yazı işleri müdürlüğüne:Sayın gazetenizin 25/10/957 tarihli nüshasının 2 nci sahifesinde Şirinlik muskası yazan bir müezzin)baslığı altında çıkan yazıda adı geçen müezzin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • Denizcilik Okulunda yeni bir hâdise oldu Geç kaldıkları için Müdür odasında yatan iki talebe disiplin kuruluna verildi Yüksek Denizcilik Okulunda son Rünlerde yeni bâzı hâdiselerin olduğu bildirilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Reşat Gulden İngiliz Külçe 110.00 133.00 102.00 137.00 16.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1957
  • ^Vt11111)111.1111111(IM1111111 ¦111 II¦¦ ¦111IIIIII1111111 111 Mill IIII IIIllllllIIIIIItllllIII IIlllllllllllllll11llltlIIlllllIII Ii lIIItll111llllMill I 111¦I III HiHiiiiiniHfl Sorulanlara ve sorul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • MİNİK DEVLETLER 12 Röportaj:HALIT KIVANÇ LÎECHT£NŞ*ğ«* Başşehir Vaduz'da yaJıut Liechtenstein'ın İsviçre'ye açılan kapısı Schaan'da olduğu gibi,en küçük köylerde dahi,mevcut on dükkândan altısı hatıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • feMiiilimiilillflll.Resmimin Hikâyesi I SAG olsunlar.Okuyucularımuı,yazılarıma gösterdikleri alâka i kadar,sonbaharı geçmiş,kışa yaklaşmış olan şemailime de ehemmiyet verdiklerini her gün aldığım müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • MARANGOZ,CİLACI ve NALBURCULARA Avrupa mamulâtı ayarında gayet çabuk kuruyan,tahta deri ve madenler için GOMALAKALI İSPİR-TO VERNİKLERİMİZ Piyasaya arzedilmiştir.ÇİFT NAL imalâthanesi,Beyoğlu İstiklâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • AHMET ÖZELİN TÂYİNİ ÇIKTI ANKARA,HUSUSÎ Eski Maarif Vekili Ahmet Özel'ln 100 lira asli maaş ve 400 lira ücretle Atatürk Üniversitesine rektör olarak tâyin edildiği dünkü Resmî Gazetede yayınlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • MICIR SATIN ALINACAK 1,2 ve 3 numara olmak üzere mıcır satın alınacaktır.Müracaat:Bakırköy Atakdy 1.kısım İnşaatı Şantiyesi.Telefon:71 66 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • Senelerce A.Panosyanla beraber çalışan DANS ÖĞRETMENİ HELENA Eski ve yeni dansları öğretmeğe kendi hususî dershanesinde başlamıştır.Beyoğlu,Bekâr Sok.No.16 Kat.3,Saat:12-20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • MEMUR ALINACAK Lise,Ticaret Lisesi ve yüksek tahsil görmüş,askerliğini yapmış ve yaşları 40 tan aşağı olanlardan müsbet vasıf ve şartları haiz bulunanlar bir bankanm merkez ve taşra teşkilâtında memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • üü Bahar «çuvalı» Çuval modası,eni ilkbahar modellerine de hâkimdir.Paris'te geren hafta yapılan bir defilede teşhir edilen «çuval kreasyonları» arasında «Frivole» adı verilen ipekten yapılmış hafif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • Ziraî işletmelerden vergi alınmayacak ANKARA,HUSUSÎ ı Hükümetin aldığı son kararlara muvazi olarak büyük;ziraat isletmelerinin de vergi şümulü içine alınacağı hakkında bazı haberler çıkmıştır.Dün kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • HER YIL 300 TÜRK İŞÇİSİ FRANSA'DA EĞİTİM GÖRECEK ANKARA,HUSUSÎ İki gündenberi şehrimizde bulunan Fransız İşverenler Millî Konsey Başkanı M.George Villiers,dün akşam Fransız Büyükelçiliğinde yaptığı bb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • Hür.P.Genel idare toplantıya çağrıldı ANKARA,HUSUSÎ Hür.P.Genel İdare Kurulu iç politikada meydana gelen son siyasî hâdiseleri gözden geçirmek için fevkalâde bir toplantıya çağırılmıştır.Toplantı bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • IİLHAN DEMİREL] KAYBETTİ KAZANDI RASİM CENANİ MENFİ PETER FRANK MÜSBET TEZ EKİBİNİN BAŞKANI TEZ EKİBİNİN BAŞKANI Kolejde Profesörler iktisadî bir münazara yaptılar İngilizce yapılan münazarayı,«Gelişm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • UFAK PARTİ LİDERİ parasızlıktan şikâyetçi U(ak Parti o nin «Genel başkanı» Hüseyin Köycü,dün parasızlıktan şikâyet etmiştir.Sirkecide bir otelde tertib ettiği «basın toplantısın nda.ııe yapalım bizim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • KAĞITÇILAR TAHSİS AZLIĞINDAN ŞİKÂYETÇİ İstanbul Defter İmalâtçıları Derneğinin umumî heyet toplantısı dün Liman Lokantasında yapılmıştır.Okunan faaliyet raporunda,defter buhranının giderilmesi için 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • I hediyelik mallar teşhir edilmektedir.Meşhur cadde de bu sene orijinal bir seklide tez-llU'trc ı "llllıırlı 'İl 1_İ 1.t afrıvlıîriM^o ı-aıılrl!l.nL.ı.ln» *lı*1_t_J_hlyin edilmektedir.Bu arada.2,5 met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • "Demokrasilerde devlet hukuka bağlı olmalıdır» Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinde dün"Gerçek Demokrasi,mevzuunda bir sohbet yapıldı HÜR Fikirleri Yayma Cemiyetinin ikinci sohbet toplantısı dün yapılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • IA.P.SOKAKTA MÜCADELE Son Macar ihtilâlini idare edenlerden Alex Gabriel,Macar Müdafaa Vekâleti müsteşarı Mlhali Horvath'ın kızı olan karısı ile beraber ihtilâlden,hemen sonra İngiltere'ye kaçmışlar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • D.H.Y.Umum Müdürlüğüne E.Akoğlu tâyin edildi ANKARA,HUSUSÎ Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğüne tâyin edilen emekli hava generali Enver Akoğlu yeni görevine dün sabahtan itibaren başlamıştır.Akoğlu,NA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • KARISINA KIZAN BİR ADAM EVİNİ YAKTI İZMİR.HUSUSİ Karısına kızan bir adanı evini yakmıştır.Şehrimizin Selvilimescit semtindeki yangın sabaha karşı vukubulduğundan mahalleyi ayağa kaldırmıştır.Tahkikat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • Akdeniz Müttefik Kuvvetleri Kumandanı Ankara'ya geldi ANKARA,HUSUSÎ Akdeniz müttefik kuvvetleri yeni başkumandanı Oramiral Sir Charles Lambe dün saat 15 de uçakla Esenboğn hava alanına gelmiştir.Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • Türk İran petrol müzakereleri inkişaf ediyor ANKARA,HUSUSÎ İran petrollerinin Türkiye'den akıtılması ve gerekli boru hatlarının döşenmesi için iki memleketin temsilcileri arasında yapılan çalışmalar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • Askerî ve mülkî emeklilerin maaşları 3 arasındaki fark ANKARA,HUSUSÎ D.P.Artvin mebusu Kemal Balta tarafından yapılan bir kanun teklifinde mülkî ve askerî emekli aylıkları ile dul,ve yetim aylıkları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1957
  • On dakika ölen çocuk tekrar yaşatıldı Manisa hastahanesine götürülürken ölen 6 yaşındaki çocuğa yapılan ameliyat muvaffak oldu MANİSA.HUSUSÎ Ahmet Meydan isimli 6 yaşında bir çocuk öldükten sonra tekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.11.1957
  • RE^M HA?SiZiM HAYTA ıSRAHİMl fevLlVOR TULUMUN eiTTieı VERİ ONA S.OCALIM RAKAUMl ULAN HAYTA,BAK,6U ARKADAŞ,TULUMU APIVOK,SÖYLESENE eıTTİSi VERİ» VEUAHDBA^I SİNEMALARINDIM BIRİN0ED1RSÎMDH KIZIVLAN HESAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1957
  • KORKUSUZ DAVUT MMMM®&M1$M 8AVANI SEt-WA'NiN ArvJL.ATACAKi_A.Rj VAR.Sizi Bunun İçin CA-Ğ'RDıAA BAV DAVUT.CüDOVu' GÖRDÜM.DÜN yüZSÜZ1 ÜN. AZl.KAnESJnE.¦GİRDİ.KAN İÇINDEVDÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1957
  • HAA Şu UFAK GECE KlUBÜ SENİN GlBı İV SıR ŞARKICININ OI3ADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1957
  • mise&mm V |iC^:SA:^NASiiii1?0^;RgEDİ mersi bende çok para var x^cisco J?İ ^t'lfğar Dişarda^ VEN;9fg gpajj^ 'g ALMADAN İŞARETLİ KAR ı UARI ULU\NAMAM BU,ESNADA BARI BlRiAZ.SILVER.BELLE İLE SAMİMİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1957
  • 11 a bir çocuk ablası yerinde genç kıza âşık oldu Geçenlerde Timothy Goss adında 11 yasında bir İngiliz çocuğu yas itibariyle kendisinden çok büyük olan sevgilisine kavuşabilmek için Londra'daki evind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN V az,Nihayet bir teleion konuşmasına sahil oldum.Bunda Murat Davman'ı öldürmeleri için bâzı kimselere veriyordu.Konuşmayı dinlediğimi ve duyduğumu arketmedi.İşte o zaman ilk deia ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1957
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HAL1D KARAY Tefrika No.12 Fatura gelecekmiş diye evde kalıp kapıyı gözleyecek değilim ya?Söylediği söze bakın hele' Nebile annesinin kulağına fısıldadı:Kıza bir bahşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1957
  • llil!ll!l!AŞK HİKAYESİ Kaçırılan Randevu TEFRİKA No.10 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Luce,Pierre'le nişe lıdır.Ted'le tanışır.Ted bir akşam onu AnıeVlerde yalnız yakalarken Pierre gelince kaçar.O ara,ev sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1957
  • 5 u DEVLETLER w güze] seçti 5u Adetâ minnet HALİT Kıvanç'ımız ne iyi.ne Minik Devletler» röportajını,duj uyorum.Yazıyı hep aksamlara saklıyorum.Matbaadan dönerken vapurda okuyorum.Günün bütün iıkü om
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • Antep yangınında kasit olmadığı açıklandı Gaziantep adliye binasında çıkan ve binanın tamamen yanmasından sonra sirayeti önlenebilen yangında kasit olmadığı anlaşılmıştır.İstanbul ve Ankara'dan gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • Diyarbakır'da seçim |t Baştarajı Birincide oylarını kullanamadığını bildiriyor ve bunu vesikalarla ispata çalışıyordu.Yüksek Seçim Kurulu,İl Seçim Kurullarının bu gibi itirazları incelemeğe selâhiyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • Piyasada durum Baştarajt Birincide Mümtaz Tarhan,dün halka ihtiyaçlarından fazla alış veriş yapmamaları tavsiyesinde bulunmuş ve her çeşit gıda maddesinin piyasada bol miktarda bulunduğunu belirtmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • ZEYTÎNYAG Tari?yurdun muhtelif yerlerindeki toptancı ve belediyelerin yağ talebi yağmuruna tutulmuştur.İdare nihayet Vekâlete müracaat ederek talepleri na-•ıl karşılıyacağını sonnuştur.Bundan böyle pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • MANİSA'DA EKMEK GRAMAJI MANİSA,HUSUSÎ Şehrimizde ekmek gramajları,fiyatlar sabit kalmak suretiyle,arttırılmıştır.Bugün 500 gramlık francala ile 600 gramlık birinci nevi ekmek 30 kuruştan satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • Küçük ve Zorlu Boşta rafı Birincide belirten vesikaları ihtiva eden bir de rapor getirecektir.BİR YUNAN GAZETESİNİN YAZISI ATİNA,T.H.A.Yunan Hükümetine yakın tanınan Atina'da münteşir Eleftereia gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • BEA'nm Roma'ya Direkt,yeni,hızlı VISCOUNT servisleri ^C SALI ve CUMA GÜNLERİ İSTANBUL'dan ROM A'ya Hızlı,Direkt,Konforlu SERVİSLERİ Ayni ZAMANDA ATİNA YOLU İLE ROMA'YA HAFTADA 5 SERVİS r i En yatçın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • MIIIbssgI Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İçlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • C.c'vvel 6 Perşembe 28 KASIM 19 5 7 RUMÎ 1373 Kasım 15 •VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akçam Yatsı İmsak 7.02 12.01 14.29 16.43 18.20 5.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • Eisenhower'in sıhhî durumu iyiye gidiyor t Baştarajı Birincide yan Eisenhower'e bir mektup göndererek teessürlerini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • EISENHOWER'ÎN HASTALIĞI NEDİR?Başkan Eisenhower'in sıhhi durumu,dünyanın başlıca endişelerinden biri haline gelmiştir.Vaktiyle geçirdiği kalp infarktüsünü kolaylıkla atlatan Başkanın bu defaki rahatsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • MÜTEAHHİTLERE Inter TD 24 Bulldozer ve Scraperi müsait şartlarla Caterpillar D8 Bulldozer ve Scraperie değiştirilmek isteniyor.Telf:44 64 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • Esmer veya sarışın olduğunuza göre HA VİLLANI)PUDRASININ Size yakışacak 9 muhtelif cazip ve modem renkleri mevcutlar Pudrası Fevkalâde inceliği sayesinde cildinize daha iyi intibak eder.Vüziinüze sihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • Jfcx52 tos**11 JSP.30 ARALIK ÇEKİLİŞİ Son para 'kalul iarihi 28 Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • ALMAN MALI 1,5 Kva.230 V.Jeneratörler Satışa arzedilmiştir.OPTİK TİCARET Yeniçarşı 32 Telefon:44 32 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • KLİŞECİLERİN ve SİNEMACILARIN DİKKATİNE Siyah ve Bakirli ARK kömürlerinin satışına devam edilmektedir.OPTlK Ticaret Tel:44 32 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • Güzelliğini* için 5 dakika feda edinisl Güzel kalmak için muntazaman NİVEA kremi kullanınız!Cildiniz daima latif,W taze,yumuşak kalacak ve genç i „M ve sıhhatli manzarası bütün nazar lan cezbedecek.Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • Proje işlerinde çalıştırılmak üzere Acele YÜKSEK MİMAR Aranıyor Ücret teklifleri,çalıştıkları ve yaptıkları işleri belirten mektupları ile Müracaat:İstiklâl Cad.Demirhan 344/22 Tel:44 00 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • Banyo,lavabo ve emaye eşyaya eşsiz bir temizlik ve;yegâne temizleme tozu.FAY,bıçak,çatal,kaşık,yağlı tencere ve isli tavalan tertemiz yapar FAY,fayansları,mermerleri,çinileri temizler ve parlatır FAY,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • Yılbaşı Fevkalâde İkramiye i Plânı 5000 kişiye kazanma şansı 1000 Meskenlik Garanti mahallesinde 20 adet Kredili Apartıman dairesi.Boğaziçine nazır Hediye Apartıman dairesi.Boğaza nazır 3 Adet Kıymetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KMCUK İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK İZALEİ şuyû ile satış-Mecidiyeköyde,Banka Evleri gerisinde,Marmara ve Boğazı görür,yollu ve elektrik,su,havagazı mevcut 2961 m2 arsa 3 ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • nezle ve Grip gibi hastalıkların başlangıcında fenalıkları önle* mek bakımından faydakdır baş,diş,adale,sinir ye romatizma ağrı ve sızılarını teskin eder OPOM GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1957
  • GONALTAY GEDİK'E DÜN GEVAB VERDİ Baştarafı Birincide O Zabıtaca sigaya çekilen Halk Partilileri isticvaptan sonra bir takım tehditlerle C.H.P.den istifaya zorlamışlar.BBir sürü vaadlerle de D.P.ye gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.11.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ I N İ HAY FT Kaleci Şükrü Beylerbeyinde antrenman yaptıktan sonra aksam kulübe geldi.Kulübe girdiği anda fiilin I d I kendisini eski sol açık Büyük Fikret Ancan)karşılamıştı.Dünün ve bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • I F.BAHÇE'DE I I GÜREŞ ŞUBESİ j=J Fenerbahçe idare heyeti dünkü jğ toplantısında bir güreş şubesi S Er açılmasını kararlaştırmıştır.İ-dare heyeti bu mevzuda umumi S E kâtip Talha Altınbaşağa tam Es E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • Metin,Basri ve Naci Bursa'ya gönderiliyor Futbol Federasyonu geçen haftaki hususi maçlarda sakatlanan Metin,Naci ve Basri'yi Bursada tedaviye gönderecektir.Tek Seçici Aykaç,Belçika millî maçı dolayısi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • [İLHAN DEMİREL] ÜÇÜNCÜ GOL Anadolu uKdekl ilk galibiyetini alırken maçın Gl inci UylinvU UUL dakikasında Kenan penaltıdan üçüncü golü atıyor.Anadolu da D.Paşa'yı mağlûbiyete uğrattı Yeşil-Beyal ılar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • NAMZETLER YARIN ANKARA'YA GİDİYOR Namzetler ilk hazırlık maçını 1 aralık pazar günü 19 Mayıs stadı iç sahasında takviyeli Gençlerbirlifti ile,ikincisini de 3 aralık salı günü takviyeli Demirspor'Ia ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • [İLHAN DEMİRELJ Feriköy Sarıyer maçı hakikaten çok zevkli ve heyecanlı geçti.İşte Fcriköy'lü seyircilerin yüreğini ağzına getiren bir an:Maçın ilk devresinde top kaleciyi de geçmiş,çizgiye doğru gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ DÜNKÜ VOLEYBOL MAÇLARINDA İST.KIZ LİSESİ KAPTANI FİLEDE.Dün yapılan okul maçları Kız okulları arasında 5rapılan voleybol müsabakaları çok çekişmeli geçmiş ve Üsküdar orta,Eyüp Ortayı 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • Yesteros'un iki maçı İsrail'e satılıyor Bir organizatör Beşiktaş kulübüne müracaat ederek Vesteros maçlarından ikisini İsrail'de oynanmak üzere satın almak istediğini bildirmiştir.Organizatör teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • İNGİLTERE FRANSA'YI ezerek yendi:4 O LONDRA,T.H.A.Dün Londra'nın Wembley stadında 80 bin seyirci önünde oynanan millî futbol karşılaşmasında İngiltere Fransa'yı 4-0 yenerek hezimete uğratmıştır.Rus ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • G.SARAY İZİN VERDİ:YALCIN GRANİT D.SAFAKA'YI ALIŞTIRACAK Galatasaray kulübü idare hey'eti dün aksam Sadık Giz'in riyasetinde toplanmıştır.Toplantıda malî meselelerden başka basketbolü tamamen bırakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • DEVRE SONUNDA TAKIMLARA BAKİŞ BEYOĞLUSPOR TAKIMININ PROFESYONEL LİGİN İLK DEVRESİNİ YEDİNCİ OLARAK BİTİREN KADROSU.BEYOĞLUSPOR Sarı-Siyahlıların almış oldukları yedincilik,almaları lâzımgelen dereceyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • Romenleri dün de 87-76 mağlûp ettik TURGUL MUREŞ ŞEHRİNDEKİ MAÇTA BASKET-BOL TAKIMIMIZ İYÎ BÎR OYUN GÖSTERDİ TURGUL MURES,HUSUSÎ Türk Milli Basketbol takımı dün burada «İstanbul Karması» nâmı altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1957
  • Favori Sarıyer dün Feriköy'e 4-2 yenildi BAŞTAN SONA KADAR CANLI VE HAREKETU GEÇEN MAÇTA FERİKÖY GAUBIYETI HAK EDEN B/R OYVN ÇIKARDI Hakemler:Mustafa Güventürk Nazif Oturgan Zeki Özcan Goller:Mehmet A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor