Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • Bulganin'in Menderes'e mesajı:Rusya Türkiye ile konferans istedi Rus Başvekili münasebetlerin düzelmesi arzusunu izhar etti LONDRA,A.P.THA.Mrl.Bulganin,Başvekil Adnan Menderes'e bir mesaj göndererek y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • Yeni Hatla satış yapan dükkânların önünde kayraklar olda.Altın biraz yükseldi Yeni fiatlarla satış,halkı,hızlı bir alış-verişe sevketmiştir.Bu şekilde satışa başlayan bütün dükkân ve büyük mağazaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • [RUÇHAN UNVER] İl If im7an İstanbulun yeni Va-«JIR İlli La |isi eski çahşma Vekili Mümtaz Tarlıan,dün Vilâyette devr-ü teslim işlerlle meşgul olurken «ilk imza» sini da atmıştır.İlk imza «imar» la il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • F.R.Zorlu New York'a gidiyor Hariciye Vekili,B.Mdeki Kıbrıs mü zakerelerinde hazır bulunacak ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletlerde müzakere tarihi öne alınmıştır.Hariciye Vekâletine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • Barlas'ın tahliye talebi reddedildi ANKARA,HUSUSİ Yozgat Cezaevinde mevkuf bulunan Cemil Sait Barlas'ın tahliye talebi ikinci defa olarak reddedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • ZENCİ ŞOFÖRÜN DURUŞMASI IILHAN DEMIRELİ Sevgilisi Nevzat Özdal'ın ölümüne sebebiyet vermekten sanık zenci şoför Mustafa Buluş,dünkü duruşmasında,Savcılıkta verdiği ifadeyi kabul etmemiştir.İlk ifadesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • Hükümet programı BUGÜN DE GÜNDEMSİZ OLARAK TOPLANACAK MECLİSE ŞİMDİYE KADAR 50 TAKRİR VERİLDİ s ANKARA,HUSUSİ Yeni hükümet programının,D.P.Meclis Grubunun yarınki toplantısında Başvekil tarafından iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • AHMET ÖZEL REKTÖR OLUYOR Seçimleri kaybeden eski Maarif Vekili Prof Ahmet Özelin «Atatürk Üniversitesi» Rektörlüğüne getirileccRi haber verilmektedir.Bu maksatla Alımet Özelin Teknik Üniversiteden sic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • GAZETE KÂĞIDI BEYANNAMEYE TÂBİ TUTULDU ANKAKA,AA.Ticaret Vekâleti gazete ve mecmua kâğıtlarını beyannameye tâbi tutmuştur.Yayınlanan sirkülerle,gazete ve mecmua kâğıdı tacirleri ile,tacir olmadıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • Eisenhower hafif bir felç geçirdi Beyinde bir damarın tıkanması Başkan' in dilinde pelteklik yaptı WASHINGTON,A.P.Başkan Eisenhower kısmi bir felç geçirmiştir.Cumhurreisinin doktorları,Başkanın hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • İRUÇHAN UNVER] DAHİLİYE VEKİLİ,VİLÂYETTEKİ BASIN TOPLANTISINDA GUNALTAY'IN BEYANATINI CEVAPLANDDURKEN.Seçim günü vuku bulan hâdiselerle ilgili İstanbul'da TAHKİKAT I Gedik,Günaltay'a verdiği cevabda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • Dahiliye Vekili G.Anlep'e Gidiyor Bugün hareket edecek olan Gedik Urfa ve Diyarbakırda da tetkikleryapacak ŞEHRİMİZDE bulunan Dahiliye Vekili Dr.Nâmık Gedik cenup vilâyetlerinde bir tetkik gezisine çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • C.H.P."tahkikatı,Meclise aksettirdi İstanbul'daki tahkikat» hâdisesini C.H.P.dün B.M.M.'ne aksettirmiştir.C.H.P.nin Ordu mebusu Ferda Güley,İi merkezinde hazırladığı bir sual takririni,telgrafla Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1957
  • IA.P.1 YP||i Tİn liPAIf İtalyan mühendisi Kttor Ricci,yeni tip iki uçağın fcHI I UUHIV ufak birer modelini imâl etmiştir.İki uçağın hususiyeti,hem dikey,hem de yatay istikamette havalanabilmcsidir.Ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • İRUSSKf ve fîCÂRFT Hazırlayan Dr.Halûk CILLOV YEN!İKTİSADÎ kararlar alınırken Iküsal bilgisinin halka malol-muş en belirli kaidesi,arz ve talep Kanunudur.Buna gore,piyasaya arzedilen ıı,Ular.talep edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • TEŞEKKÜR Eşim süvari E.Alba.vı KECEP BALKAN'ın 2J 11 9,"ı7 gününde yapılan cenaze merasimini terlin eden ve bu merasime iştirak eden merkez Kumandanı ile süvari binicilik okulu Kumandan ve subaylarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • VEFAT Kıymetli oğlumuz ve kaıdeşinuz Ahmet Vedat KEYDER bir kulb krizi neticesinde vefat e'miştir.Cenazesi 27.11.1957 tarihinde Fatih camiinden öğle na* mazını müteakip kaldırılarak Merkezefendi mezar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümü?AVNİYE BABAN'ın vefatı dolayısiyle büyük kedeıtınızı bizzat gelerek mektup telgraf ve telefonla taziyette bulunmak suretiyle paylaşan ve tesellide bulunan akraba ve dostlarımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • ACELE OLARAK ARANIYOR Dört kapılı,âzami 954 veya 955 model DODGE FORD ve Chevrolet,STATION WAGON aranmaktadır.Elinde bulunanların Sirkeci Hüdavendigâr Caddesi Kılavuz Han No.7 de Tümsubank Mühendisi Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • Bu Akşam Saat 21.15 te SARA Y'da Senenin en savanı havret tilmi ŞEYTAN RUHLU İNSANLAR LKS DİABOLİQUES)SİMONE SİONORET VERA CLUZOT PAUL MEIRİ^SF VE CHARLES VANEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • bu akşam LÜKS SJ nemasında CİCİ GELİN BRIGİTTK BAUDOT LOU İS JOURDAN MICHELIXE PRESLE Hayat ve neş'e dolu bir film.Baştan sonuna kadar zerafet.güzellik ve hayat dolu bir eser.CEYLÂN FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • HUSUSİ CİHANGİR DİSPANSERİ 15 Mütehassıs doktor,röntgen ve tahlil laboratuarı ile açıldı.Muayene alınz 5 liradır.Adres:Sıraıelvller,Aslan Yalağı Sok.No.4 Alman Raatahawsl yanı.Tel:ıı 51 41.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • BUHAR KAZANI ARANIYOR Yatık veya Semaver 40 M2 lik Saatte takriben 500 kilo buhar verebilen yeni veya az kullanılmış BUHAR KAZANI alınacaktır.Müracaat:MERMERCİLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Gahta,Fermeneci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 5 Karışık sabah müziği 8.30 Ha-I berler 8.45 Saz eserleri 9.00 Mario Canasta orkestrası 9.15 İ Şarkılar 9.30 Kapanış.E 1227 Açılış ve program 12.30 E Karışık hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU u K t [22 Aralık 20 Ocak] Ufak bir ümitle başladığınız iş iyi bir çığıra girecek.M İp* KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir hâdise gözünüzü açacak.Eskiden farkedemediğiniz bir ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • BU LMAC A SOLDAN SAĞA:1 Küçümseme.2 Su;İktisadi Devlet Teşekküllerimizden biri.3 Değer verme;Tapınak.4 Beşeriyet.5 Güzel.6 Bir memleket;Akıl.7 Hilâl;Sefil.8 Kardeş karılarından her birinin ötekme göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • f&tmwE Sene Sonu,Çekilişinin BANKASI İkramiye Listesi 1 kişiye 24 adet 2 adet 3 adet 100 adet 100 adet 125 adet 200 adet 600 adet 1.000 adet 150,000 LİRALIK DEVLET TAHVİLİ apartman dairesi 2Ö,0p0l(râ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • VEFAT Donanma Cemiyeti Reiyi ve İstanbul Mebusu Yağcı Şefik Beyin torunu,Sami Yağcıgil'in oğlu.Bedia Yağcıoğlu'nun kocası,Ragıp Yağcıgil'in yeğeni.Belkıs Yağcıgil.Meliha Yağcıgil,Şenime Germirli.Medin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF 1.12.1957 pazar günü kıynıet-I babamız ŞÜKRÜ PEKTÜRK'ün vefatıma ikinci senesine müsadif Pazar günü öğle namazını müteakip Kasımpaşa camii kebirinde bir mevlid okutturulacak* tır.Memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • İNSAASI BİTEN DOKUZ İLKOKUL AÇILIYOR İnşaası tamamlanan 9 ilkokul yakında açılacaktır.Muhtelif köy ve kazalarda bulunan okullar şunlardır:Eyüp Hacınıaşlı,Beykoz Ögümce,Polone/köy,Tuzla.Yalova Akköy,Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • Bir pastahâne sahibi Adliyeye verildi Beyogiunda bir pastahanenin sahiplerinden Hikmet Erman çikolata satmaktan imtina ettiği iddiasiyle dün Adliyeye verilmiştir.Hikmet Erman'ın duruşmasına dün Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • BEYAZIT ŞEHZADEBAŞS YOLU GENİŞLETİLİYOR 30 metreye çıkarılacak yolun Fatih'ten Vefa Stadına kadar olan kısmının meyli azaltılacak Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan dün İmâr İstişare Hey'eti azaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • i İbretle okunacak bir kitap E İLDİNİN üstünde yaldızlı bir desen halin-E V^ de Atatürk'ün profili bulunan «İstiklâl Savaşı» adında beşyüz sayfalık büyük ese-E rini bana göndermek lûtfunda bulunan say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • Sahpazarı rıhtımına 4 vapur birden yanaşacak ÜÇÜNCÜ ANBAR1N İNŞASI DA YAKINDA TAMAMLANACAK Sahpazarı rıhtım inşaatı ilerlemektedir.Evvelce yapılmış olan iki anbara ilâveten üçüncüsü de bitmek üzeredir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • BİRİNCİ Ordu Müfettişi Orgeneral Fâzıl Bilge,D.P.İl İdare Heyeti üyeleri ve Alman Başkonsolosu dün Vilâyette Vali Mümtaz Tarhan'ı ziyaret etmişlerdir.BELEDİYE Zabıta Müdürlüğü ekipleri son 10 gün için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • AKAY KLİNİĞİ Dinlenme ve Tedavi Evi Sinir ve ruh hastalarını,felçlileri,romatizmalıları,alkolikleri kabul ve tedavi eder.Ba!i(clic\Icr,eski Ömür Yoğurdu yanında.Tel:71 61 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • VEFAT Çanakkale'nin tanınmış ailelerinden Molla Hacı Kâmil mahdumu,Bn.Hafize Şenay'ın eşi,ayakkabıcı Nurettin Şenay,Hv.As B.Kd.Tiz.Başçavuşu Kemalettin Şenay ile gazetemizin Çanakkale mümessili muharr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • İ.E.T.T.otobüsleri için yedek parça getirtiliyor İ.E.T.T.İdaresi otobüslerinin yedek parça ihtiyacının karşılanması için 70 bin dolar tahsis edilmiştir.Bu para ile en lüzunıhı parçalar ithâl edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1957
  • n SİNEMALAR J Enver BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)Sihirli Yüzük Hint filmi Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yaseminin Çilesi Enver Vecdi Feruz Türkçe.ATLAS Tel:440S35)Çifte Cinayet Van Johnson Vera Miles Renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • DAWN ADAMS RUS YILDIZLARİYLE BERABER [A.P.Roma'da yapılan Rus film festivalinde,Rusya'nın tanınmış yıldızları hazır bulunmuşlardır.Yıldızlar şerefine Roma'nııı muhtelif otellerinde kabul resimleri ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • Evler,3 oda,hol ve müştemilâtından ibaret müstakil bahçe İçinde,modem villa tarzına göre inşa edilmiş olup mevkii itibariyle İstanbul'un en güzel manzaralı Maltepe GCltepode ve Bağdat Caddesi asfaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • Bilecik'e ait dosya Yüksek Seçim Kuruluna geldi ANKARA,HUSUSÎ Bilecik seçimlerine ait dosya dün ikinci defa olmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna gelmiştir.C.H.Pnin yapmış olduğu itiraz,Bilecik İl Seçim K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • MANİSA'DA 8 D.P.Lİ ADLİYEYE VERİLDİ MANİSA,HUSUSÎ C.H.P.Manisa İl İdare Hey'eti 28 ekim günü altı ok sorguçul bir tabutu davul zurna refakatinde bütün şehirde dolaştıranları mahkemeye vermiştir.Toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • C.H.P."tahkikatı,Meclise aksettirdi Baştarajı Birincide H Teşriî tahkikat yapılacaksa buna ne lüzum vardır?*|5"J Yoksa,önümüzdeki Belediye seçim-leri için bunlar birer hazırlık hareketi midir?Dahiliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • istanbul'da tahkikat Baştara/t Birincide kikinin,adlî makamlarca lüzumlu görüldüğüne işaret eden Dahiliye Vekili sözlerine göyle devam etmiştir:Bu durum karşısında zabıtanın,ocak binalarında parti def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • Hükümet programı Grubda okunacak Bağtaraft Birincide Vekiller Hey'eti dün de Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde toplanarak geç vakte kadar çalışmıştır.MECLİSE VERİLEN TAKRİRLER Gerek iktidar ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • Valiler arasında değişiklik yapılıyor ANKARA,HUSUSÎ Yüksek kademelerdeki İdare âmirleri arasında yapılacak değişikliklerin bugünlerde ilânı bckelnmektedir.Bir müddet evvel Emniyet Umum Müdürlüğünden A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • Rusya Türkiye ile konferans istedi t Baştarajı Birincide gelebilecek silâhlı tecavüzü ciltleyip bu bölgede sulh ve İstikrarın idamcslyle samimi ve hararetli bir şekilde alâkadardır.TÜRKİYE RUSYA MÜNAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • "3 Yine hırpaniler "K7"AZDIĞIM mevzu demokratik rejimde ne vatandaşuı yaşama E hakkına dokunan,ne de vatandaş arasında bir smıf farkı vü-E cüda getiren içtimaî bir meseledir.Bu sâdece İstanbul'u her İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • MİNİK DEVLETLER ıı-Röportaj:HA LIT KIVANÇ Oechtensteih Saray Bahçesinde Prensesle sohbet 20.ASIR KONTU Geza Aııdrassy bir konttu,fakat memleketi İçin turistlere şoförlük etmekten dahi çekinmiyor,hunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • C.H.P.Basın hürriyetine dair bir tebliğ neşretti Tebliğde ilânlara dair kararnamenin basının mevcudiyetini tehlikeye koyduğu belirtiliyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Merkez İdare Kurulu,Meclis Grupu Başkan Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1957
  • Alış veriş çok hızlandı Baştarafı Birincide kuskus açık olarak perakende 175,Ekstra paketli 200.jelatin paketli 220,buğday unundan mâmûl açık 120,paketli 130 kuruştur.TİCARET ODALARINDA SEÇİM YAPILMIY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.11.1957
  • lİIIİİlIİilİİİİl ESkti BıR dqktor;1 Gi-A\A/a mASEBiVlE Bu ADA \m KURTAR.MAuyi'W yüzü)SYRiiiMiS KAN iCiNDE CEKETİ' yiRTlK.BıR.ARABA KAZASl GEÇıRMİŞ ÜZUNÜN USTUNE 3ASıNÇ VAPARSAAN KANAMA DURUR.HASTA ŞO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1957
  • v.v.v.v im V k;MÜ VI V M »Swv$Ww5öî KAfcRy SEN OR.KESmZArA DON.Roy.SEnImuE AZıı-ıAMe'.WE GEL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1957
  • CISCO KİB BAŞKA ZAMAN BAYLAR.şîmö' Cisco ile.wususi go-U^$$MMfflffîMWffi$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1957
  • ALLAHLIK ALİ SET SWAH SAAT ÎKiyE SEU Oe.£PEy ÇA-UŞTIM.AMA HALİME BENİ °bKEROE SANJMiÇTlPS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1957
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİNDEN Kâğıdı müessesemiz taralından temin edilmek üzere 550.000 Blok satış fişi bastırılacaktır.Bu işe ait şartname müessesemiz Alım Uzmanlığında K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1957
  • LVAF i azan Nazan'a sordum:«Peki ama siz nasıl oldu da bu alçak adamın oyuncağı oldunuz?Zavallı kız.başındaki bandı sıkarken sinirli bir sesle:«Bilemezsiniz,dedi. Bize karşı ne kadaı büyük iyilikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1957
  • Bulaşık yıkarken sıcak,sabunlu,sodalı suların içinde elleriniz tahrip olur,kırmızılaşır,sertleşir ve zara fetını kaybeder.PRINCESSE EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1957
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HAL1D KARAY Tefrika No.11 İhbarı sen yaparsın,yaptırırsın!Dediler;cesaretle itirafta bulundu:Mümkün.Dilimi tutacağıma söz veremem.Elimizi kana bulaştıranlayız.Ağabeyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1957
  • İM GİDEN VALİMİZ AHZUNSUN,biliyoruz.Ama mesutsun da.i Arkasından sc\ilebilmek günün kaç in-sanının karı.Seni seviyordu,seni kalbiyle sayıyordu İs-tanbtıl.Çünkü.yaptıkların,yapamadıkların bir yana çünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ Kaçırılan Randevu TEFRİKA No.ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Luce,Pierre ile nişanlıdır.Ted'le tanışır.Ted bir akşam.Amellerin evinde onu yalnızken yakalar.Pierre gelince kaçar.Sonra Anisi gelir.Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1957
  • 1956 da 9 Ayda 145.480,1957 de 9 Ayda 242.885 yolcu TÜRK HAVA YOLLARI Uçaklarıyle KIŞ PROGRAMINDA ANKARA'dan Hergün seyahat etti SEFERLER ARTTIRILDI jSTANBWL'dan Hergün:ft ft •it it *Kİh t-t-t-t-t-t-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.11.1957
  • ora Hususi sektör tarafından işletilen memleketimizin yegâne komple KUMAŞ FABRİKASI MENSUCAT FABRİKASI A.O.EYÜP-DEFTERDAR ALTINYILDIZ Fabrikası tesislerine'ham olarak gelen yün 5 ayrı çatı altından ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • Banyonuzda en yüksek kaliteli KOMİLİ BANYO i SABUNU kullanınız.°o8k CildinföcO* temizler ve 32camândırır KTOMİZASVON t/SULfllLE v**ı to\LEN yffî4jVC SABUM_NECMİ KOMİLİ Tel:273118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • İşte mükemmel bir ökçe lâstiği!Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LASTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • DALILA pudrası kullanan bayanlar şahsiyetlerini tebarüz ettirirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • f&RIKUK I FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale sinir ağrılarım teskin eder OPON,soğuk algınlığından ileri gelen ağrı ve sızılara karşı başarılıdır OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR NABİLİR I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer.MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • HİCRt 1377 C.cvvel Çarşamba 27 KASIM 1957 RUMÎ 1373 Kasım 14 VAKİT VASATİ EZANİ Güne;Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.01 12.01 14.29 16.43 18.20 5.17 2.18 7.18 9.46 12.00 1.37 12.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • Yılbaşında çocuğunuzu sevindirmek isterseniz topla oynanan gayet cazip HEDEF 6 OYUNUNU j Hediye Veriniz Büyük oyuncakçılarda bulunur.G.G.serisi i mala tındandır.Toptan satış yeri:İstiklâl Caddesi İpek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • Denizcilik Bankası T.A.0.ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİNDEN İşletmemize ait aşağıda adlan ve sicil numaralan yazılan gemilerimizin ölçü şahadetnameleri ve tasdiknameleri zayi olmuştur.Yenileri almacağından e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • KLOB-X Bu gece 27/11/957 Çarşamba lokalimiz ÇOCUK DOSTLARINA Tahsis edildiğinden sayın müşterilerimizi haberdar ederiz.Müdiriyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • REÇİNE VE NEFT Imalatçısıyız Toptancılarla temas etmek istiyoruz.Tel:36 İ7 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • MICIR SATIN ALINACAK 1.2 ve 3 numara olmak üzere mıcır satın alınacaktır.Müracaat:Bakııköy Ataköy 1.kısım İnşaatı Şantiyesi.Telefon:71 66 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • Banyo,lavabo ve emaye eşyaya eşsiz bir temizlik ve yegâne temizleme tozu.FAY,bıçak,çatal,kaşık,yağlı tencere ve isli tavaları tertemiz yapar FAY,fayansları,mermerleri,çinileri temizler ve parlatır FAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • Uşak'ta 105 Evli Modern Mahallenin inşaatına başlanmıştır.Uşak in en mutena bir semtinde bahçeler İçinde her türlü konforu ihtiva eden e»lcr dörder odalıdır.Evlerin satışında Uşak jubemizde bir Ev hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUKILANLAR TELEFON 27ta 10 SATILIK EMLÂK LEBİDERYA arazi.Pendik civarında,takriben 8 dönümlük,denize geniş cepheli,90.000 liraya çok acele satılıktır.Mür:36 19 78.D-789)SENEDE 12.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.11.1957
  • w» L ISAMI ÖNEMLİ] Çünkü millt maç yakın ve Naci de ay-yıldırh takımın kilit mevkllerinden birinde yer alacak.Fem*rbahçenin Ankaradaki İlk maçında «katlanan aantrhaf Naci dün SIKI TEDAVİ LÂZIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • DEVRE SONUNDA TAKIMLARA BAKİŞ KASIMPAŞA TAKIMI BAŞARILI MAÇLARINDAN ZAFERLE ÇIKARKEN TARAFTARLARINI DA SEVİNCE BOĞU-1 YORDU.İŞTE,BİR GALİBİYETTEN SONRA LÂCİVERT BEYAZLILAR SAHADA ŞEREF TURUNDA.KASIMPA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • İDARE HEY'ETİ KALECİ ŞÜKRÜ'YÜ DİNLEYECEK Bir müddettenberi kulübü ile ihtilaflı bulunduğu için antrenmanlara ijtirâk etmeyen ve maçlarda oynamayan kaleci Şükrü Ersoyu Fenerbahçe idare hey'eti bu akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • Şükrü,Beşiktaş'a antrenör oluyor Klüp Reisi N.Togay'ın bu teklifine ikinci Reis E.Kaya muhalefet etti Emniyet kulübündeki vazifesinden istifa ettiğini dün açıklayan Şükrü Gülesin,Beşiktaş profesyonel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • ILHAN DEM1REL] TEKNİK KOMİTE İstanbul Merkez Avcılar Kliibü'nün avcılar arasında işbirliği yaratmak üzere kurduğu Teknik Komitenin azaları.Soldan iti-fcl*HIIV IVUlflI I fa baren:Turhan Tamerler,Emin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • FİLA'YA OLAN BORCUMUZ NİHAYET GÖNDERİLİYOR Federasyon malî hususa karışmadığını söylerken,Umum Müdür "FILA böyle bir karar alamaz,dedi Beynelmilel Güreş Federasyonuna FİLA'ya)olan 30 bin 375 lira tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • MİTHATPAŞA STADINDA Haftada yalnız üc maca izin veriliyor HAFTADA 3 MAÇTAN FAZLA YOK!istanbul Bölge Müdürü Sait Selâhattin Cihanoğlu ligin mınci devresinde Mithatpaşa stadında 3 maçtan fazla müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • BUGÜNKÜ 2.LİG MAÇLARI Federasyon Kupası karşılaşmalarına iştirâkları sebebiyle,dokuzuncu hafta nihayetinde tehir edilen ikinci küme maçlarına bugün Mithatpaşa stadında devam edilecektir.İlk müsabaka s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • F.BahçeRusyaya tekrar gidiyor Fenerbahçe,Dinamo kulübünün davetlisi olarak 4 veya 5 maç yapmak üzere Rusyaya gidecektir.Fenerbahçe,mukabil teklif olarak Dinamo'nun mayıs sonu ile haziran ayı başında İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • Necdet Erdem dün istifa etti istanbulspor Antrenörlüğünden sıhhî sebeple ayrılan Erdem,«İstifayı centilmenlik sayarım» dedi İstanbulspor Antrenörü Necdet Er-V dem beklenen istifa mektubunu dün akşam K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ I Galatasaray'ın dünkü antrenmanında Dick oyunculara koşu ve kültür-fiziği müteakip bir müddet çift kale oynattı.Antrenmana Coşkun,Metin,Yıldırım ve Ergim ¦hariç,bütün futbolcular katılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ I VEFA,SÜLEYMAKİYE'Yİ 3 O YENDİ JE.ESS:meden Siileymaniyc ile bir hazırlık maçı yapan Vefa,müsabakadan 3-0 galip çıkmıştır.Takımda pazar günü Beyoğlııspor maçında oynamayan elemanlar yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • MUSTAFA VEFA DA ANTRENMANA ÇIKTI Fakat bumı hemen Mini takımı« Kozbcbeği,ordu u-W iiHh.b.„u-ı T Y,V kiminin yıldızı Mustafa Ertan'm Yeşil Beyaz renkbu mâc S,rf kalkl&mamak a"m-SadeCC dÜ"kÜ a»lre»ma» İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1957
  • Romen'leri Yendik Dünkü temsilî maçta 78 69 galip gelen basketbol ekibimiz bugün Federasyon karmasiyle oynuyor TURGUL MUREŞ,HUSUSÎ Dün akşam Romanya'nın Turgul Mureş şehrinde yapılan Türkiye Romanya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor