Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.11.1957
  • G.ANTEP ADLİYESİ KÜL OLDU Hal binasıyla birlikte yanan Adliyeden evrak kurtarılamadı ANKARA,HUSUSÎ Gaziantep Adliyesi ile Hâl'inin bulunduğu büyük bina,sabaha karşı çıkan yangın sonunda kül hâline gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1957
  • VAZİFE DEVRİ I İLHAN DEMİRELI Bern Büyükelçiliğine tâyin edilen Prof.Gökay,dün Vilâyet ve Belediyedeki işleri yeni İstanbul Valisi Mümtaz Tarhan'a devretmiştir.Vilâyete gelen Dahiliye Vekili Dr.Namık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1957
  • tün ilânlar Devlet eliyle Yayınlanan kararnameye göre hususî şahıs ve müesseseler ilânlarım istedikleri gazeteye veremiyecek.Bunlar gazete ve dergilere Resmî Hânlar Şirketinin teshit edeceği esas dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER I C.H.P.NURUOSMANİYE OCAĞININ EVRAKLARI POLİSÇE İNCELENİRKEN SEÇİMLERLE ilgili tahkikat Bâzı C.H.P.liler nezaret altına alındı.Nuruosmaniye Ocağının defterlerine el konuldu i Günaltay,«İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1957
  • [A.P.Sophia Loren'in hâlen ingiltere'de t-cvirmekte olduğu «Anahtar» adlı filmde,erkekleri bastan çıkaracak bâzı sahneler vardır.William Holden ile bas rolde oynayan cazip italyan yıldızı,son olarak,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1957
  • Yeni Hatlarla satış başladı Tahmin hilâfına.tehacüm olmadı.Yeni iktisadî kararlar almıyor BİR kısım gıda maddelerinin yeni fiatlarla satışlarına dün sabahtan itibaren başlanmıştır.Tacirlerin iddiasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1957
  • BAŞVEKİL DEVLET DEVLET A.MENDERES 1899 da Aydın'da dolmuştur.Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur.İngilizce bilir.Evli,3 çotuk babasıdır.D.P.Genel Başkanıdır.I EDI 1912 de Hemşin'dc doğ-muştur.Mühendistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1957
  • Muhalefetin g o r u ş u ANKARA,HUSUSÎ Beşinci Adnan Menderes kabinesi hakkında kendileriyle görüştüğümüz muhalefet liderleri şunları söylemişlerdir:İSMET İNÖNÜ C.H.P.Genel Başkanı Malatya Meb1usu İsme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1957
  • KABİNE DÜN KURULDU Yeni Hükümette Basın-Yayın Turizm ile tmar Vekâletleri ihdas olundu Hükümette 7 yeni Vekil var Bunlardan Dördü ilk defa kabineye girdi ANKARA,HUSUSÎ Beşinci Adnan Menderes Kabinesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • RUHUMUZUN ESRARLI KUVVETLERİ Dr.ReceD DOKSAT Geçen haftanın en alâka uvandırıcı lıâdiselerinden biri de,Amerika'dan gelen medyumun yaptığı tecrübelerdi.Bu tecrübelerden ilki.«Türkiye Metapsişik Tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • Sun'î peyk hakkında bir konferans verildi Astronomi Enstitüsü Direktörü,istikbalde insanların seyyarelere gidebileceğini söyledi Türk Astronomi Derneğinin tertiplediği seri konferanslardan ilki.dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • IS HEKİMLİĞİ Semineri açıldı Yakın ve Oıla Doğu Çalışma Enstitüsü taralından tertiplenen İs Hekimliği semineri dün Tophane San'at Enstitüsü binasında açılmıştır.11 memleketin istifadesine tahsis edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • *»NLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 31 Aralık keşidesinde Har 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için ajanslarımızın gişelerine müracaat ediniz.4NLI BANKASİ OSMANLİ BANKASİ OSMANL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • ACELE OLARAK ARANIYOR Dört kapdı,azamî 954 veya 955 model DODGE-FORD ve Chevrolet,STATION-WAGON aranmaktadır.Elinde bulunanların Sirkeci Hüdavendigar Caddesi Kılavuz Han No.7 de Tümsübank Mühendisi YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • ı m 1111 M 11111111 ı.ıı.İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haj berler 8.45 Saz eserleri 9.00 Victor Young orkestrasından tan-golar 9.15 Şarkılar 9.30 Ka-panış.12.27 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU fc jTl Aralık 20 Ocak] İyi niyetli bir insanın teklifini boş yere kaçırmamaya dikkat.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] His dünyanız berrak.İs hayatınız biraz bulanık.BALIK BURCU [
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • BULMACA 9 10 11 12 SOLDAN SAGA:1 Bir ölçü;Bir ayakkabı.2 Bir coğrafya terimi;Şehirler arasında isleyen otobüs.3 Eşek:Yalvarma.4 Bulaşıcı hastalıklara karşı bir sağlık tedbiri 5 İsim:Bir resim cetveli;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • HERKESİ MEMNUN EDECEK İKRAMİYELER KEŞİDESİNDE:ARSA Boğazda APARTMAN DAİRESİ 75.000 lira PARA İKRAMİYESİ 1 kişiye 50.000 lira Hanımlara 25.000 lira bir hanıma 20.000 lira Çocuklara:Oyuncak Talebeye:Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • Kadıköy iskelesi inşaatı ilerliyor Kadıköy vapur iskelesi inşaatı ilerlemektedir.Mukavele gereğince.60 iş gününde tamamlanmasına çalışılan iskelenin,yılbaşına kadar hazır olacağı anlatılmakladır.Haval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • Doğu Almanya'dan geniş çapta ithalât yapılacak Getirtilecek malların çoğunluğunu,nakil vasıtaları dikiş makineleri ve gübre teşkil ediyor Doğu Almanya'dan geniş çapta nakil vasıtaları,büro hesap ve it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • Bir günde üç kişi zehirlenerek öldü Fatih ve Gümüşsuyundaki hâdiselere gaz ocağı ve mangal kömürünün sebep olduğu tesbil edildi Son yirmi dört saat içinde şeh-Fatih'te Fevzipaşa caddesinde Zeylan adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • Masrafsız hizmetçi EVPAK sizi hiç yormadan,üzmeden halılarınızı bir anda tertemiz yapar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 103.50 Reşat 127.00 Gulden flS.OO İngiliz.131.00 Külçe 15.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • ¦fl AKSARAY AJANSIMIZIN İJ m I/ı\HUSUSİ KEŞİDESİNE iştirak etmek için Son para yatırım tarihi 4 ARALIK 1957 DOGUBANK Her 150 liraya bir kura numarası_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • KISA HABIRtIR a VILAYET,Ticaret Vekâletinden,16 jant eb'adında ilk parti olarak 1000 lâstik tahsisini istemiştira GAZETECİLER Cemiyetinin yıllık Umumi Heyet toplantısı,30 kasım 1957 cumartesi günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • Dolandırıcılık yapan üç kardeş yakalandı Ahmet Ateş,Duralı Ateş ve Dursun Alı Ateş adında üç kardeş,dolandırıcılık suçu ile dün adliyeye verilmişlerdir.Rizeli olan sanıklar,Nişantaşı'nda Teneke mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • Ayten H.Eti'nin ikinci sür kitabı İÇTEN SESLER çıktı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • 4 LİRALIK KASKET,BİR hayata maloldu Dört lira kıymetinde bir kasket,Salih Ilık adında 25 yağında amelenin hayatına mal olmuştur.Salih,İbrahim Dönmez'in idaresindeki 83311 plâkalı kamyonun üzerinde,Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • MEYVA İHRACATININ arttırılmasına çalışılıyor İhracı menedilen narenciye hariç,meyva ihracatını geliştirmek maksadiyle imkânlar aranmaktadır.Bunun için şehrimiz Ticaret Odası vazifelendirilmiştir.Oda ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • 3000 üyeden 100 ünün katıldığı kongre M.T.T.B.ne bağlı Hukuk Fakültesi Talebe Derneğinin kongresi dün Cağaloğlu Öğrenci Lokalinde yapılmıştır.Üç bin âzası bulunan derneğin kongresine 100 kişinin iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • r SİNEMALAR I BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Sokak Kızı Suzana Rosita Quintana Türkçe.2 Robinson'un Maceraları Dan O'Herly Renkli İng.ALKAZAR Tel:44 25 62)Kör Kuyu Fikret Hakan Uğur Başaran Türk filmi.AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1957
  • I Sabit gelirliler dâvası T^ U milletin pahalılık istemediğini sanmak E |j yanlıştır.Bu milletin «satıcı» kısmı,tüccar,esnaf,E büyük çiftçi,toprak sahibi köylü Hatların yük-E selmesinden faydalanmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • minik devletler 10-Röportaj:HAUT KIVANÇ LİECHTENŞI22I* Başvekil Muavini Ferdinand Nigg'in gözüme çarpan ilk hususiyeti,heybetli gövdesi olmuştu.Kilosunun «100» rakamını ne kadar geride bıraktığı kolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • Bütün ilânlar Devlet eliyle dağıtılacak Baştarajı Birincide eşhas tarafından ödenen her türlü adli tebligata,memleket içinde istiiı.sâl Veya tıâl edilen veyahut itbal olunan her türlü eşya ve emtiaya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • I İLHAN DEMİREL] D CD Elf H A «Seventeen» mecmuasının tertiplediği bebek mik-UMU I 111 Ull sabaknsıııda 46 bin kişi arasında birinciliği kazanan Miss Christcnsen dün basın toplantısı yapmıştır.Dünya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • KABİNE DÜN KURULDU Baştarajı Birincide Ticaret VekUi:ABDULLAH AKER Sağlık Vekili:Dr.LÜTFÜ K1RDAR Gümrük ve İnhisarlar Vekili:If ADİ HÜSMAN Ziraat Vekili:NEDİM ÖKMEN Münakalât Vekili:FEVZİ UÇANEK Çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • ANKARADA 1061 LOJMANUK MODERN SİTE Yenimahalle semtinin en mutena yerinde BLOK Apartmanlardan müteşekkil MODERN SİTENİN İNŞAATINA BAŞLANMIŞTIR.Bu güzel mahalle,4 muhtelif tip üzerinden tertip edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • SEÇİMLERLE İLGİLİ TAHKİKAT Baştarajı Birincide tirihniştir.Eski Emniyet Müdürlerinden Ahmet Demirin de çağırılanlar arasında olduğu söylenmektedir.Hâlen 50 'kişinin nezarette bulunduğu C.H.P.İller tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • IA.P.ft UITA I OlinDA'nA İsveçli meşhur yıldız Anita Ekberx ile kocası AHİ I A LU NUH A IIA inguiz aktörü Anthony Steel evvelki gun jscw-iork'laa Londra'ca gelmelerdir.Steel,İngiltere'de bir film çevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • [İLHAN DEMIREL] PARVCN'İM ECİ Modelttrlıi] kendi çizen Carven,dün şehri-UMnVKII IH VErlLEdS nıizdcki ikinci defilesini yapmıştır.Ancak davetlilerden bir çoğu ve terziler teşhir edilen motellerde hiç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • İZMİR BELEDİYESİNE AMERİKAN YARDİMİ İZMİK,HUSUSİ İzmir Belediyesinin muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak üzere Amerikan yardım programından istifade ettirileceği açıklanmıştır.Bu yardım mUctarının 5fi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • Muhalefetin görüşü Baştarajı Birincide «Kanaatimizce hükümeti teşkil eden eşhas ve onların kıymetlerinden ziyade,bu heyetin takip edeceği politika ve güdeceği zihniyet ehemmiyetlidir.Bu bakımdan,Besin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • Antep Adliyesi kül oldu t Baştarafı Birincide Zararın haldeki dükkânlarla birlikte I milyon lira civarında olduğu tahmin edilmektedir.Gaziantep Adliyesi 400 bin liraya Genel Sigorta Şirketine sigortal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • Meclisin dünkü toplantısı 30 saniye sürdü Baştarujı Birincide Saat lj.07 de Ekseriyet vardır.Celseyi açıyorum.diyerek çanı çalan Reis Vekili Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu,yemin etmiyen mebusları kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • Yenifiallarla satış başladı Bağtarafı Birincide sudur.Müfettişler toptancı tacirleri teftiş etmektedirler.İlgililer kararların tatbikinden beklenen neticenin sağlanması için vatandaşlara da vazifeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1957
  • H1111111111111111111M 1111111 M 1111111111İ M 11111111111111 M 111II1111 M 11111111111111111 111111111111111II11 Derdimiz deşildi s «5 E J STANBUL Üniversitesi Orman Fakültesi,tedrisatının ü-E I zünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • «3JîW& 4* fgf VASA y,BONCUK.J' u_T7/TT ı.V v» r/v7.c -
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • DEMİR YUMRUK HEYy lARRA.Jj KAOiNi-ARA M BAK.VAU-A M* BİTİyoR-ypıjBl X İ 4S^j îîFfc^SJ f/1 Ss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • A\EI5AKıNl TA,WA_MEN 8u ANDA TAT.MİN EDEMİyECÇ 3iM.9u UÇAKTA BİRÇOK yENİuİKi-ER.YAR.Bu uÇAK,DUN A TURUNU DURMA-DAN yAPACAK.ı Xtilmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • mjAv ÇOCUKLAR ANNEMİN YAKINDALAR.VEMEdi SE5SİZ GÜRÜLTÜ SÜZ VİVECEĞİZ.ŞEN GİyİNİNCEYE KADAR TBtEvırvON.SEyREOEVİM.Ü-2.EyET SEVSıLIM.HEMEN GELOİAA İSTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası 12.000 meskenlik Ataköy sahil şehrinin inşaatına başladı.Siz de bu güzel şehirde bir yuva sahibi olabilirsiniz.Yedi muhtelif tipe göre değişen faizli tevdiat hesaplarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • k PALETLİ TA$*ALİ ÖCMtNCİ 75 Kuruşta fAdet PİYANGOLU SULUBOYA AL ZAMANIMIZIN Mucizesi:KUEMİ^f ^p WAKUM pompalı gizli uçlu Dolmakalemleri sağlam ve ucuz olup her parçası vidalıdır.[Bütün yedek parçalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • DİKKAT BİKARBONAT.FİCİ SAP ve GÖZTAŞI l'uptancı sıfatiyle satışa arzedllrriiştir.Adres:Cömert Türk ok.No.17 Tel:22 10 tit 27 12 «7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ Kaçırılan Randevu TERFİKA No.8 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Pierre'in nişanlısı Luce,Ted'le tanışır.Teti bir aksam.AnieVlerin evinde onu kucaklarken Pierre gelince karar.Sonra A)iiel eve döner.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • 4» BİZ KADINLAR Jfeyyire mm 1* İŞLER D İNLEMENİZE lüzum yok.Nasıl olsa duyuyor-sunu/Manini,«ö/ü kanalı ahbabına acıyor:«Vah vah.Dalıa fince ni.e söylemezsiniz ha-na.Bizim kasaba tanıtayım si/i.Tanımaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • CİCİ CAJI HA AMAM 6ÎNIFIN0,AN TULUM FAHRİ AMA,NEYSE ÇAc5.ı«TAUM YALNIZ BU SAYANI ©ÖRMESİNLER HA ANAM SİNİFİNİN İTLERı» 6EÇEN 6UN ©R KADIN RESMİ IçiN BİRBİRLE-RİNE CÜRMl^LeRDİ-NE O r EFENDıMTULUAl *AHf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • 4 Cf ^1414m i t »J SU GOLDEN.Yazan:REFİK HAL1D KARAY Tefrika No.1(1 Şahende Hanım pörsük yüzünü her sene zenginlik taslayarak turistik geziye çıkan ve getirdiği keçak malları satmak suretiyle gecineii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • NE 1NL.IVORSUNJ BE ıSSO BıRŞEV Oı_OuJ HI.Bfe TABUT IçüsDE 3is;CE5üT i&mMmSGMiiM-vo.vo.olmaz.B:r zamanlar,tip tahöİ u etm İştim Bu] cesedİ Burada bo u=bırakmam doğru DEĞİL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan Ü M I T 117 Birden hayret ettim.Necdet bana bu şüphesinden hiç bahsetmemişti.«Anlamadım,dedim.»Şüphen mı vardı'.«Evet.Morg raporu çıktığı zaman Cazip Tunç yerine Öldürülen ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.11.1957
  • Teninizin yaşınızdan evvel ihtiyarlanmasın!katiyetle önleyebilirsinizmaksat POND'S iki kremi COLD Gece;kremi cildinizi te mirler,besler ve yumuşatır VANISHING Gündüz)kremi cildinize lon de ten vazifes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.11.1957
  • a gL B!N V D)K" 3 İ2 E 3-3 03 A as g 3 B 3 3 03 T W c S t tot fil ra fi* 3:a.W i-i OS Î-to 3:s •W 3 CO C:a If.O M ummmmm io a cii ü 2!E W MWU«3MC)tOwO:wtUMWrfktCOOOO*l w ûo jo x »4 ti o c:ö i* to o 3-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.11.1957
  • SAYIN DOKTORLARA LÂBORATOİRES CLİN COMAR BYLA'nın Yeni bir NÖROPLEJİK olan Acepromazine)P LEG I C I L 4o"comp.P LEG İ C İ L 5 Amp.İM.Müstahzarları Ecza Depolarına tevzi edilmiştir.Türkiye Mümessili:Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.11.1957
  • f^a&mumu sayesinde GÜZEL bir TEN Bu harikulflde balmumu özü,cild için cazip ve faydalı cevherlere maliktir.Teninizin arzu ettiğiniz çekilde olmadığına üzülmeyin.Alimler bazı nadir çiçeklerin merkezind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.11.1957
  • Senenin en cazip ve en hareketli Müzikal Komedisi Nes'e ve zevk kaynağı muazzam şaheser Erkekler Esmerleri Sever «Gentlemen marry Brunettes RENKLİ Sinemaskop)JEANNE CRAİN JANE RUSSELL RUDY VALLEE Per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.11.1957
  • PE-RE-JA LİMON ÇİÇEKLERİ KOLONYASINI ALIRKEN ŞİŞEYİ açık değil Ambalajlı olarak isteyiniz Bir Sürprizle karşılaşabilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.11.1957
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.Umum Müdürlüğünden:%5 faizli 1955 yılı Bankamız tahvillerinin,15/Kasım/1957 tarihinde Noter huzurunda yapılan ikinci keşidesinde itfa edilenlerinin seri numaraları aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.11.1957
  • Milliqef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.11.1957
  • HİCRÎ 1377 Cewel SALI RUMİ 26 1373 KASIM Kasım 19 57 13 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.00 12.01 14.30 16.43 18.21 5.16 2.16 7.18 9.46 12.00 1.37 12.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.11.1957
  • c beyaz sabun,çamaşır,bulanık,çorap ve mendilleri yıkamak ve ev kadınının sair günlük temizlik işleri için en büyük yardımcısıdır.Fakat aynı beyaz sabun ile,yüzü* nüzü ve vücudunuzu yıkamanız asla doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.11.1957
  • Nezle ve Grip ^f9^ BAŞLANGICINDA 1 hastalıkların başlangıcında fenalıkları önlemek bakımından faydalıdır baş,diş,adale,sinir ye romatizma ağrı ve sızılarını teskin eder GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON ^7 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir,î» Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.11.1957
  • DEVRE SONUNDA TAKIMLARA BAKIŞ BEŞİKTAŞ İILHAN DEMIREL];Siyah Beyazlı takım bu mevsimdeki maçlardan birinde,soldan itibaren)Metin,Nazmı,Münir,Varol,Gürcan,Yüksel,K.Ahmet,Bahattin,B.Erdoğan,Sedat,B.Ahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • Beşiktaş,Macaristan ve İngiltere'den Antrenör bekliyor Beşiktaş Kulübü,İngiltere ve Macaristan'dan antrenör beklemektedir.İdareciler «Hususi şekilde bu iki memleketten 3 haftaya kadar birer antrenör g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • VEFA F.BAHÇE BEYKOZ Pazar günü Mithatpaşa Stadında bu iki mühim hususî maç oynanacak Ankarada iki mağlûbiyet alan Fenerbahçe profesyonel futbol takımı dün sabah trenle cehrimize dönmüştür.İki karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • Şükrü Gülesin,Hasköy maçında temdit devreleri arasında Emnlyet'lilerle.ŞÜKRÜ GÜLESİN Emniyet'ten ayrılıyor Emniyet takımı antrenörü Şükrü Gülesin'in bir müddetten beri antrenmanlara gelmemesi Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • İZMİR'İN F.KUPASINA İŞTİRAKİ ÇOK ŞÜPHELİ İzmir Kulüpleri,Federasyon Kupa-karlık yapmayacağını bildirmesi,İzsına iştirak etmemek kararındadır.mir'de iyi karşılanmamıştır.Kulüpler,Federasyon Kupası stat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • Özüak kulübüne döndü Galatasaray yüzücülerinden Yılmaz Özüak,tekrar kulübüne dönmüştür.Askerliği dolayısiyle Denizgücü'ne giren Özüak,yeni kulübünden bâzı müsabakalara katılamayacağı cihetle istila et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • û.SARAY'IN LİG KADROSU 21 KİŞİ Antrenör Dick:"Benim için yedek oyuncu yok,diyor Galatasaray'ın izmir'de aldığı neticeler gerek Antrenör Dick'i ve gerekse İdare Heyetini memnun etmiştir.İzmir seyahati,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • ANTRENÖR RFMflNflİNÎ İzmir,lc Necmi Tanyolaç'la konuşurken Milli takımın seçimi mevzuunda müta-MH I ntHUn 11 EıİliUllIIIHI |âa yürütmekten kaçındı,fakat «bâzı oyuncuların üzerinde ısrarla durulmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASINA ENGEL ÇIKIYOR PARİS,TÜRKTEL Beynelmilel Güreş Federasyonunun burada yapmakta olduğu oturumlar esnasında,Türkiye,1958 dünya güreş şampiyonasına iştirak edememek tehlikesi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • LİG FİKSTÜRÜNE İTİRAZ EDİLDİ Dört V-işilik komitenin hazırlamış olduğu ikinci devre fikstürü.dun Tertip Komitesinde bazı kulüplerin itirazına sebeb olmuştur.Ayrıca Bölge Müdürlüğünün Tertip Komitesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • Mithatpaşa Stadında bu hafta:Temiz bir oyun oldu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • KALECİ ŞÜKRÜ İSTİFA MI ETTİ?Kulübü ile bir müddettenberi ihtilaflı bulunan Fenerbahçe kalecisi Şükrünün dün geç vakit istifa ettiği haberi duyulmuştur.Mevzuubahis haber Fenerbahçe kulübüne yakın çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • ROMENLERLE OCAK ayında oynayabiliriz Romen Spor Seksiyonunun milli futbol maçı yapmak mevzuundaki teklifleri,Federasyon çevrelerinde mîisbet karşılanmıştır.Bu hususta sorulan bir suale Tek Seçici Eşfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • NIKO'NUN BONSERVİSİ F.İ.F.A/DAN İSTENECEK Bir müddet evvel şehrimize tahsil ıc m gelmiş olan Yunanlı futbolcu Niko Pistikos'un bonservisi Beyogluspor kulübüne gelmiştir.Galatasaray takımı,antrenmanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1957
  • Millî takımlarında oyun yok Futbol Federasyonu nun sakatlıkları gözönünde tutarak oyunculara artık müsaade vermeyeceği bildiriliyor.Naci,Metin ve Basnnin bir haftada iyileşmeleri muhtemel ÜC MİLLİ NAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor