Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • Anne,bak/elbiselerimi yıkamak için LÜKS sabunu aldım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • BİLECİK seçimleri II Seçim Kurulu C.H.P.nin itirazını zamanında yaptığı neticesine vardı BİLECİK,HUSUSÎ Bilecik Seçim Kurulu,incelemeleri sonunda,C.H.P.itirazının zamanında yapıldığı kararmı vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • Ayla Erduran Moskova Radyosunda konuştu MOSKOVA,T.H.A.Genç Türk violonisti Ayla Erduran,Moskova Radyosunda bir konuşma yapmıştır.Moskova radyosunun Türkçe emisyonunda konusr n Erduran,Rusya intibaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • Kahve Gümrük Tekel ihtilâfından dağı ti la mı yor Son defa ithal olunan 300 ton kahve gümrüklerden çekilememiştir.Buna,Gümrük Müdürlüğü ile Tekel Müdürlüğü arasındaki bir ihtilâfın sebeb olduğu söylen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • RUSLAR AY'A LABORATUAR GÖNDERECEKLER LONDRA,A.P.Ruslar aya «seyyar laboratuar» vazifesi görecek olan bir roket göndermeğe hazırlandıklarını söylemiştir.Kuzey Amerika'ya hitap eden bir Moskova Radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • Bebek Kraliçesi geldi Kaliforniya'da intişar eden «Seventeen» mecmuasının tertiplediği «Bebek müsabakası» nı kazanan Ginger Christensen,dün gece şehrimize gelmiştir.G.Ciıristenseıı yarın bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • KONGRELER dün başladı CEP.Kadıköy Râsimpaşa kongresinde polis müdahale etti SEÇİM sonrasının ilk parti' toplantısı dün Kadıköy'de yapılmıştır.Ç.H.P.Râsimpaşa ocağının bu kongresi hâdiseli geçmiş,polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • Geçen hafta içinde İstanbul'da,Türkiye'de,Dünya'da birçok B DOĞUM ÖLÜM EVLENME BOŞANMA hâdiseleri vukua geldi.Bu hâdiselerin tanınmış isimlere ait olanlarını bugünden itibaren her hafta Pazartesi günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • Bir otobüs kazasında 27 kişi öldü KALKÜTA,A.A.Bihar eyaletinin kuzeyindeki Muzafferpurda vukua gelen bir otobüs kazasında 27 kişi ölmüştür.İçinde otuz iki yolcu bulunan bir otobüs bir virajdan uçarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • [İLHAN DEMİRELİ AMERİKALI MİLYONER PETROLCÜ sağda)İZAHAT VERİRKEN.Yatırım yapacak bir milyoner İstanbul'da Muhtelif memleketlerde işe girişen Amerikalı ilk anlaşmasını yaph AMERİKA'nm tanınmış petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • Yeni Hatla satış bugün başlıyor Ticaret Vekili faturası ne olursa olsun bir malın tesbit edilen Hatla satılabileceğini söyledi Narenciyeye konulan fiat-lar da dün ilân edildi ANKARA,A.A.Fiat tesbiti d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • OKUMALARI DA MI YOK?Giiııiin herhangi bir saatinde işiniz düşmüş,yeni açılan Eminönü Unkapanı yolundan geçiyorsunıızdur.Yol asfaltlanmıştır.Ama boş bir arsa vardır.Gözünüz ilişir,arsaya bir,hattâ kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • fSfe'-t IA.P.Kovuklara gizleniyorlar İngiliz askerî birlikleri Kıbrıs'ta E.O.K.A.mensuplarına karşı giriştikleri aramalara devam etmektedirler.Yukarıdaki resimde bir İngiliz askerini,Trodos dağlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1957
  • YENİ KABİNE BELLİ OLDU Bugün Mecliste resmen açıklanacak Kabinede Aker ve Körez'in bulunmadıkları anlaşılıyor Kurbanoğlu ile Kırdar ilk defa Vekil olacaklar ANKARA,HUSUSÎ Besinci Adnan Menderes Kabine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • ^Q'suqdin&u pa£wu% K9Vti K t OĞLAK BURCU |22 Aralık 21)Ocak)BıiRiin sıkı çalışmak mecburiyetini duyacaksınız.Fakaf yıldızlar bu çalışmavı zevk vapacak. OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İyi bir yıldız tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • ÖLÜM Merhum Binbaşı Şevki eşi.Vefa Lisesi Coğrafya Öğretmeni Şart iye Ötügen ile Konservatuar öğretmenlerinden Hâdiye Ötügen'ln sevgili anneleri NURİYE ÖTÜGEN Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • VEFAT Merhum Kıımkale Müdafii Bin-¦r.ı-ı Zahit Oskay'm esi.Zahide."^Macidef* İhsan,^feaime.Adnan ve Burhanettin'in anneleri BEHİCE OSKAY 24.lt 9."ı7 pazar günü vefat etmiştir.Cenazesi 25.11.957 bugünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • TEŞEKKÜR Kıymetli büyüğümüz,sevgili babamız Emekli Subay HAYRİ ALINGAN'ın 22 kasım mübarek cuma gecesi bizleri derin yeise garkederek Hakkın rahmetine kavuşması münasebetiyle acımızı paylaşan dostları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • Milliyete MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Turhan Self ak a\laıdanberi hazırlanıyordu Size MİLLİ-YET'te bir sürpriz sunacaktı.Meğer fırçası sizin için çalışırken bazı makamlar da kendisine kötü bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • Cankurtaran arabalarına telsiz cihazı konacak müstakil bir müdürlük haline getirilecek teşkilatın doktor kadrosu takviye edilecek Cankurtaran hizmetine yeni bir veçhe verilmesi için çalışmalar yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • TALEBENİN DAHA SIKI KONTROLÜ İSTENİYOR Dıin yapılan.İstanbul Kız Lisesi Okul Aile Birliği toplantısında,öğrencilerin okul dışı hareketlerinin daha sistemli kontrol edilmesi istenmiştir.Veliler,çocukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • Bâzı hastahanelerde kaloriferler yanıtlıyor Havaların soğumasına ragmen,bâzı resmî daire ve hastahanelerde kaloriferlerin yakılmadiRi haber verilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • İyi ışıklandırma,göz hastalıklarını azaltıyor Batı Alman'ya,Braunschweig Yüksek Teknik Okulu Profesörü ve Dünyaca tanınmış Osram Ampul Fabrikası araştırma kısmı şefi Dr.E.Kraııtz uçakla şehrimize gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • Balık fiatları çok pahalı Çok az balık çıkmaktadır.Bu oakımdan mevsimi olmasına rağmen palaınuîun tnnesi 275 kurusa kadar fırlamıştır.Kılıcın kilosu 20,pisinin 10.uskumrunun 1.gümüşün ise 12 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • HER 100 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI ŞEKERBANK EN YÜKSEK İSABET İHTİMALİ 0373
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • BULMACA 7'8 9K '.tt*t2 SOLDAN SAĞA:1 Bir İngiliz ölçUstl;Bir nota;Mükemmel.2—1 Bir balık.3 Ne soğuk,ne sı-2 cak;Bir paramız.4 Küfretmek.3 B Bir renk;Nefiy eki;Bir bö-4 cek.6 Bir çe-slt cila;Bir soru O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • jm.mı.iıı ıtıııııııııtt(İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karıcık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 İspanyadan melodiler 9.15 Sarkıla* 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Sokak Kızı Suzana Roslta Qulntana Türkçe.2 Robinson'un Maceraları Dan 0"Herly Renkli İng.AL KAZ AR Tel:44 25 62)Kor Kuyu Fikret Hakan Uğur Başaran Türk filmi.AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • Fazla rakı içen biradamçıldırdı Kiracının 3 yaşındaki oğluna da içki içiren Mehmet Akıl Hastahanesine gönderildi Fazla içki,bir adamın aklî muvazenesinin bozulmasına sebep olmuştur.Kumkapı'da Alişan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • j Hükümet fiatlara hâkim olabilir mi?i "TÜTENİ hükümet henüz kurulmak üzere.I J[ Muvakkat hükümet esaslı iktisadî ameliyelere girişti:Yiyecek ve giyecek fiat-I lanın indirmek ve dondurmak yolundadır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1957
  • VİLÂYET Meclisi bugün 15 de aylık sohbet toplantısını yapacaktır.Toplantıda Prof.Gtikay â2âlara veda edecektir.SARHOŞLUK sâikasiyle Şehremininde rezalet çıkaran ve semt halkını taciz eden Yaşar Yurdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.11.1957
  • I Yine turizm hakkında i I "URİZME dair aldığım şu dikkate değer mektubu aynen İ E L koyuyorum:istanbul'da turizmin faal bir unsuru olarak,ömrüm sabah-I tan akşama kadar turistlerle san'at eserlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1957
  • s MİNİK DEVLETLER 9 Röportaj:HALIT KIVANÇ LÎEÖ4T£NSTEH^ Di f«KÜ yazının sonu,bugünkü yazının başı oluyor.Kurul.Licchtcnstein'da büyük insan yok.Her vatandaşı,Liechtenstein'!olmayı yeter büyüklük added
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1957
  • Cumhuriyetçi Parti Lideri dün konuştu MERKEZİ İSTANBUL'DA OLAN PARTİNİN BAŞKANI,ALTIN İTHALİNİN SERBEST OLMASINI İSTİYOR «Cumhuriyetçi Parti» nin genel başkanı Fehmi Eren'e göre İsletilmeğe amade baki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1957
  • 400.000 Liralık YILBAŞI Keşidesine katılmak için Hesap açtırmakta gecikmeyiniz BU KEŞİDEDE Konforlu APARTIMAN DAİRELERİ N MESKEN KREDİSİ 50.000 Liralık Para İkramiyesi AYRICA BAKIRKÖY Ajansımızda 10.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1957
  • Yıl sonu çekiliş Apartıman dairesi Her 150 liraya bir kura numarası Türk Tİcaret Bankasi ?10886 999999999999 4569994
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1957
  • Yıl Sonunda A 100.000 URA PARA İKRAMİYELERİ AKBANK^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1957
  • ycyy DOĞUMLAR KOMEDİ Tiyatrosunun 22 senelik aktörü Reşit Baran yaşı 47)ile eşi Enver Baran yaşı 40)m ilk çocukları Bchiç,17 Kasım Pazar günü dünyaya geldi.Galatasaray Lisesi mezunu olan Baran aktörlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1957
  • Mendes France Cezayir ile anlaşmaya taraftar SABIK BAŞVEKİL HÜKÜMETİN SİYASETİNİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTEDİ STRASBOURG,A.A.Cezayir meselesi,Fransız Başvekili Felix Gaillard ile eski Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1957
  • w^ M i- ı m.m».mm.x.sx-v.IKEYSTONEI PADfll İftJC Monako'nun minik Prensesi Caroline,Monako Prensliğinin milli bir bayramı münase-¦"fallwIiO UHllUHnS betiyle sarayın balkonundan lıalka gösterilmiştir.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.11.1957
  • CİCİ CAN HAANAM BULASIÜR&I-NÎ2,AD\TULÜM rjMRİDİR!KesRi VAUN12,DİKKAT E DİN,ONA BİE Tı 'T&aZ-ARARINIZ X İBfa DOKUNMA' TlPLEfigQRt i?AMA"l^t)AK ÖRAZ KAÇIK OUJVO*?UA.fZ GAuıaAL.YAKATTlKj.«v TlPL6«N GER-Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1957
  • ¦¦¦İH QuDO'nuni İÇİNDE Bu.LUSIDUĞU KUTU BİR MAJg.ŞANDİZE KONUYOR.ÖPERİN DİYOR YÜZ-SÜZ.CUÛO BELASINDAN KURTULDUK.RAHAT BİR NEf=ES ALABİLİRİZ ARTIK ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1957
  • 1İİ11İİİ1İ1Iİ^;Ü T/S'ST £ ÖN.V\£K Ü7UZIZE UCA.&NA BJHİ'TOfZ.ESMADA DÜNYA TURU PRCOESI* Mi DEDİN O DA NE 30hnny gelinceye kadar onu sana unutturacak birmeşğuliVet.şimdi' SANA Bu-YENİ PRO-OEYİ İZAH EDE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1957
  • Yazan:REFİK HALİD KARAY Tefrika No.î)2 Duranbeyli ailesine son katılan gelin Ferhan,otel dönüşü kaynanası Şahende,gürümceleri Nesibe ve Nebile ile birlikte oturdukları koca apartımana gelince soyundu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1957
  • Yazan Bildiğim Japon oyunu ile adamın ellerinden gırtlağımı kurtarmaya çalıştım.Fakat bu oyunu tek elle tatbike imkân yoktu.Namussuz hergele beni diz üstü çökertmiş,dizini de göğsüme dayamış gırtlağım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1957
  • UR PO Başarısından ötürü Işık Şairi adıyla tanınan Yusuf Karsh,retuşlarını,fotoğrafı çekmeden evvel yapar OTTAWA,Kanada'nın başşehridir.Bunu birçoğumuz biliriz.Fakat fotoğraf ile uğraşanlar için Ottaw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1957
  • BENCE ASSL SEBEP.AKŞAM vapurunda üç arkadaştık.Üçümüz de işten dönüyorduk.Öğretmen,memur,gazeteci.Ayrı ayrı yaşlardan,fakat üçü de çalışma,verim çağında üç kadın.Tesadüfen bir vapura düşmüştük.İlk söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ Kaçırılan Randevu TEFRİKA No.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Pierre'le nişanlı olan Luce Ted'le tanışır.Ted Afrika'ya gideceğini söylediği akşam' Luce'ü,AnieVlerin evinde yalnız yakalar.Fakat bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • usy a Almany ayı harhle tehdit etti Moskova Radyosu,Almanya'nın Amerika'dan roket almasının pahalıya mal olacağını söyledi BERLİN,A.P.Moskova Radyosu,B.Almanya'yı tehdit etmiştir.Radyo.Amerika'nın,B.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • ingiltere'de 13 yaşındaki kızlar fuhuş yapıyor LONDRA,A.P.İngiltere'de fuhuş ve cinsî ahlâksızlıklar mevzularında hükümetçe bir rapor hazırlaması İstenilen «Wolfenden» Komisyonu âzasından Madam Kathle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • Transwaal'a 30.000 avcı kedi gönderiliyor BLÖMFONTEİN.A.A.Transwaal Hükümeti Sıhhat Vekili,memleketin çok ciddi bir fare İstilâsına uğradığını bildirerek Fransa,İspanya,İtalya.Batı Almanya ve İngilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • MİLLÎ MÜDAFAA BÜTÇESİ GECEN YILDAN FAZLA ANKARA,HUSUSİ 1 aralık tarihinde Büyük Millet Meclisine verilecek olan bütçe tasarısının hazırlanması hjenüz sona ermemiştir.Buna sebep,1bâzı Vekâletlere ait m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • 75 yaşındaki damat gelini görünce düğünden vazgeçti KONYA,HUSUSİ Karaman kazasında enteresan bit hâdise olmuştur.Besinci defa evlenmek isteyen 75 yasında Mustafa düğün günü müstakbel zevcesinin 60 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • Qaclanm zmqj oldu.BLENDAX Şampuanı Saçlarınızı yumuşatır,onlara tabiî bir canlılık verir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • Vilâyet Tevzi Bürosundan 1 Fotoğraf kâğıdı ve filmi tevzi edileceğinden bu işle iştigal edenlerin aşağıdaki hususlara dikkat ederek 30/11/1957 gününe kadar dilekçe ile müracaat etmeleri.2 Tevzi günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • ı^âiliBief Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Ya?İşlerini fiilen idare eden mesul müdür B D İ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • HİCRİ 1377 C.evvel Pazartesi 25 KASIM 19 5 7 bum!1373 Kasım 12 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 6.59 2.15 Öğle 12.01 7.17 ikindi 14.30 9.45 Akşam 16.44 12.00 Yatsı 18.21 1.36 S İmsak 5.15 12.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • Eski Komedi Tiyatrosunun satılması muhtemel Belediyeye ait arsalar,peyderpey satılmaktadır.Bu meyanda Tepebasındakl eski Komedi Tiyatrosunun bulunduğu saha İle parkın bir kısmının da sattığa çıkarılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • SABIK IRAK HARİCİYE VEKİLİ GELDİ Sabık Irak Hariciye Vekili Muhammet El Defteri,dün dört kızı ile beraber Viyana'dan şehrimize gelmiştir.Başvekil Adnan Menderes'in davetlisi bulunan El Defteri,Cuma'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • Hindistan'da bir tren kazasında 9 kişi öldü BOMBAY,A.P Kalkütaya gitmekte olan bir posta treninin raydan çıkması neticesi 9 kişi ölmüş,46 kişi ehemmiyetli surette yaralanmıştır.Hâdise mahalline derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • BİR AŞK MUHAVERESİ 18 SAAT SÜRDÜ KONYA.HUSUSÎ Türkiyenin tesbit edilen en uzun telefon mükâlemesi şehrimizde yapılmıştır.Bir tacir olan adamla bir bankada sekreter olarak çalışan bir kadının telefonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • Amerika'da kasırgaları haber veren bir âlet yapıldı WASHINGTON,AA.Yüksek irtifalardaki kasırgaları haber veren yeni bir âlet yapılmıştır.Bir •lektronlk beyni ihtiva eden bu âlet mevcut cihazların heps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • C.M.P.Genel idare Kurulu tebliğ neşredecek ANKARA,HUSUSÎ Evvelki gün çalışmalarına başlayan C.M.P.Genel İdare Kurulu dün de sabahtan gecenin geç saatlerine kadar çatışmaya devam etmiştir.C.M.Ç.Genel İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • KÜBA'DA İSYAN GENİŞLİYOR NEW YORK,A.P.New York Times gazetesinin bildirdiğine göre,Kiibadaki isyan gelişmekte ve Fidel Castro'nun Sierro Meastro dağlarındaki âsi kuvvetleri her gün biraz daha artmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • BAHREYN'DE TOP BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI BAHREYN,T.H.A.Basra Körfezi ve Umman sahilleri İle Bahreyn adaları,dün emsali görülmemiş dolu ve fırtına âfeti ile karşı karsıya kalmıştır.Fırtına bilhassa Umman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • HATLA SATIŞ ON BAŞLIYOR Baştarafı Birincide tereyağı ve peynir gibi maddelerin dar gelirli ve küçük maaşlı memurlara,muhtaç bulunanlara parasız dağıtılması İçin de bugün verilen kararların yarın tatbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • OPON teskin etmek bakımından faydalıdır fehfelil soğuk algınlığından 1 mütevellit bütün adale ve sinir ağrılarını ve sızılarını derhal teskin ederppMbaş,diş,nezle,roma-LJUMUtizma.siyatik ve lumbago ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI SÜMEBBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİNDEN Kâğıdı müessesemiz tarafından temin edilmek üzere 550.000 blok satış fişi bastırılacaktır.Bu işe ait şartname Müessesemiz Alım Uzmanlığında g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • T.C.Ziraat Bankası Bafra Şubesinden:1 Bankamıza merhun Samsun.Bafra ve Düzce menşeli 1952-1954 mahsulü ve kayden 783360 kilodan ibaret tütünler T.C.Ziraat Bankası Samsun Şubemiz binasında 7 Aralık 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • Dünyanın 6 kıfasında Yuvaların en güvenilen ışık kavna&ı GENERAL ELECTRIC Ampulü BOL IŞIK VERİR-FAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • DAKTİLO ve MUHASEBE Elemanı alınacaktır.Referans ve ücreti de belirten el yazılı hâl tercümelerinin Posta Kutusu 682 Galata adresine gönderilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • DALiLA pudrası,rakipsiz incelik,latif rayiha,cazip renk demektir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • KİMYAGER ARANIYOR Sabun Fabrikasında tam gün çalışmak şartiyle kimyager alınacaktır.Kısa hâl tercümesi,referans ve istenilen ücretin P.K.682 Galata adresine bildirilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • DİKKAT BİKARBONAT,FİCİ ŞAP ve GÖZTAŞI Toptancı sıfatiyle sat 15a arzedilurnştir.Adres-Cömert sok.No.17 Tel:22 10 «54 27 12 67.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • ANKARADA 1061 LOJNANLIK MODERN SİTE Yenimahalle semtinin en mutena yerinde BLOK Apartmanlardan müteşekkil MODERN SİTENİN İNŞAATINA BAŞLANMIŞTIR.Bu güzel mahalle,4 muhtelif tip üzerinden tertip edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK DEVREN satılık parfümeri,tuhafiye mağazası.Zafer sok.No.2 İş Bankası köşesi.Pangaltı.D-741)SATILIK fabrika arsaları,beşer bin metre,suyu bol,elektrik,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1957
  • tiSfc.ÖlTı OftHft CAZİP TEN,DAHA #ı O O S?FİHni Yıldızı:DENİZ TANYELİ ı.İşte bütün bu meziyetleri bol köpüklü,nefis kokulu,Puro Tuvalet Sabunu temin eder,diyor.Puro alelade bir sabun değildir.Terkibin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.11.1957
  • Bir gün önceki kadar iyi oynamayışına rağmen G.SARAY RSPOR'U DA YENDİ:2-0 Futbol kalitesi vasattan yukarı çıkmayan maçın gollerini devrede Metin ve ikinci devrede Kadri attılar.SEYİRCİ:10.450 HÂSILAT:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1957
  • I İLHAN DEMİRELI öeracettin gitti Fenerbahçe profesyonel takımı futbolcularından Serâeetlin Kırklar,dün ııeakla italya'ya gitmiştir.Geçirdiği minisküs ameliyatından sonra ürı/nsı geçmediğinden,Şeracet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1957
  • Rusya «Dünya Kupası» finalinde Dün Doğu Almanya'nın Leipzig şehrinde yapılan maçta Polonya'yı 2-0 yenen Rusya,«Dünya Kupası» finallerinde oynamağa hak kazanmıştır.Maçı 100 bin kişi takip etmiştir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1957
  • F.Bahçe yine 2-1 mağlûp Sarı-Lâcivert'liler dün de tesirsiz bir oyunla lider Güneşspora yenildiler STAD:Ankaragücü SEYİRCİ:6578 HÂSILAT:23.595 HAKEMLER:Zülbahar Sağnak Hüseyin Çankayalı Rasim Boğaç GO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1957
  • Otelde Naci'nin saati,Niyazi'nin parası çalındı Fenerbahçelilerin kalmakta olduğu otelde vukubulan bir hırsızlık hâdisesi polise intikal etmiştir.Hâdisede Fenerbahçeli oyunculardan Nacinin kol saati i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1957
  • ISAMI ÖNEMLİ] CCl/I/AI ÂnF RİR IfAFA VF fİPİİMPİİ fîfll Adalet-Emniyet maçını» 72.dakikasında Erol sola kayarak aut çizgisi yakınından orta yaptı.Bu hazırlayışı fevkalâde bir kafa vuruşu Din IVMTM İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1957
  • Romanya'ya dün 71-50 Yenildik Basketbolcularımız fevkalâde oynayan rakiplerine boyun eğdi BÜKREŞ,HUSUSÎ Dün akşam Bükreş'in Floreska kapalı salonunda Türkiye Romanya arasında yapılan Milli basketbol m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1957
  • Emniyet ve Beyoğluspor Kupa dışı,kaldılar Hem Tanımın yağmuru,hem gol yağmuru arasında Vefa B.Spoı'u güçlükle 5-4,Adalet,Emniyeı'i kolayca 3-1 yendi [SAMI ÖNEMLİ] MATI URİYFTTFII RFRARFRI İPF So,haf 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1957
  • 3-4 ten 5-4 e:Vefa galip Vefa,Beyoğluspor'u 5—1 mağlûp etti.Federasyon Kupası maçlarından elenmemek için canını dişine takan taraflar,tam doksan dakika çamur sahada mücadele ettiler.Mücadele şuursuz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor