Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Dün saat 8.45 de Üsküdar'dan Köprü'ye hareket eden Haydarpaşa vapurunun yolcularından Mehmet Uzun adında bir çocuk,vapur 3 numaralı Üsküdar iskelesine yanaşırken bir an evvel çıkmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • MAYIN ARAMA EKiBi Marmara'da kayboldu İki gündür haber alınamayan beş kişilik ekip bu akşama kadar dönmezse aramaya çıkılacak T^ irkaç gün evvel Marmara'da |j görülen serseri bir mayını aramak üzere a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • BİR MOTOR BATTI Kaptan Ali Demirci'nin idaresindeki Çayıraltı motörü,Şile açıklarından geçerken dalgaların tesiriyle batmıştır.Demir yüklü olan motorun mürettebatı kurtarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER)Tesadüfen yakalandı Ahmet Öz adında bir şoför,lâstik temin edeceğini söyleyerek 2700 lirasini dolandıran bir genci,tesadüfen arabasına bindiği sırada yakalayarak polise teslim etmiştir.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • istanbul itirazı îl Seçim verecek.Kurulu kararım bir haftaya kadar C.H.P.itiraznameşini açıkladı Yüksek Seçim Kurulu Kütahya,Balıkesir ve Kocaeline dair itirazları nihaî olarak reddetti İl Seçim Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • M [RÜÇHAN ÜNVERİ İtalyan Başkonsolosu Carlo Cimino,dün Gökay'ı makamında ziyaret ederek İtalya Reisicumhuru Gronchi tarafından gönderilmiş olan hediyeleri takdim etmiştir.Bu hediyeler bir gümüg kupa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • IA.P.J Meşhur Fransız kadın romancısı Françoisc Sagan'uı yazdığı «Günaydın Hüzün» Bonjur Tristesse)adlı romanı filine alınmaktadır.Romandaki Anne rolünü Deborah Kerr solda)Cecil rolünü de J.Seberg alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • ı i I—J CZ3 ŞEHIRTÎYATROSU YEKlfT€MSÎL ASYAGRfef a-1 vr|{AN ŞEHİR TİYATROSU ARTİSTLERİ ASYA GRİBİNE YAKALANDI GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • 10 KURUŞ İÇİN BİR YIL HAPİS YATACAK Beyaz peyniri nark fiatından 10 kuruş fazlasına satan Filibos Tabakoglu adında bir bakkal,dün Millî Korunma Mahkemesinde bir sene hapis ve 1000 lira para cezasına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • Bir kaymakam ile bir malmüdürü mahkûm oldu SİVAS,HUSUSİ Bir kaymakam ile bir malmüdürü dün şehrimiz Ağır Ceza Mahkemesinde üçer yıl lıapse ve müebbeden memuriyetten men cezasına mahkûm edilmişlerdir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • Fasulye ve un fiatları tesbil edildi YENİ İKTİSA Aker ithal icabı halinde pamuk edilebileceğini söyledi ANKARA'd» TOPLANTI HALİNDE BULUNAN ODALAR BİRLİĞİ [Telefoto MİLLİYET Ankara İstanbul] Altın fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • E.O.KAya KARSI TÜRK EKİBİ KURULDU Dün üç tedhişçi yakalandı.Gizlî silâhlar bulundu LONDRA,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Birleşmiş Milletlerdeki Kıbru meselesi Yunanistan aleyhine tecelli ettiği takdirde tekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1957
  • MENAKL LÛR Meclisin dünkü içtimaını takip için pek çok kişi Meclis bahçesini doldurmuştur.Bunlar,içtima iilbnHIVklbHIl vok klsa sürdüğünden meraklarını tatmin edemeden dağılmak zorunda kalmışlardırkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • HAFTANIN j FİLMLERİ Tfr*#öa« Ö/MAHTY'DUN BİU SAHNE A^k için güzellik şart mı?MARTY Marty rt Mannın rejisörlüğünde United Artist* hesabına çevrilini* bir llccht Lancaster Amerikan)prodüksiyonu.Oynayanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • Herkes aynı suali sordu AZIZ NESİN,niçin Gölge'de yazmıyor Cevabı,GÖLGE'nin bugün çıkan İS.ci sayısında.Mecmuamızın bu sayısını alan herkese bilaistisna bir HEDİYE Türkiye'nin eu ucuz mizah mecmuası G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • İSTANBUL âwe ücret m^ VİYANA DÜSSELUÖRF ZÜRİH AMSTERDAM LONDRA BRÜKSEL ilâve şehir görünüz Paris'e,Londra'ya,Amsterdam'a,Brüksel'e veya Zürih'e seyahat edeceğiniz zaman seyahat plânınızı öylesine tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • HlllllMlliMIII in İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Vals festival orkestrası 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açıhs ve program 12.30 Salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Birisi size sır açacak.Vereceğiniz fikir hayatına tesir edecek.B KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Can sıkıcı bir hâdisenin sonu İyiye varacak.Ve tiz» bir dost kazandıraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Baskı altında kalarak sertlesmij toprak;Bir nota.2 Bağıraaklar;Yabancı milletlerden birinin ferdi.3 Perhiz;Büyük.4 Hareketsizlik.5 Spor mü-¦abakası;Düğün.6 Bir uzvumuz,Kabuğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • s HaVALİNİZDEKİNEŞELİ GECELERİ sı FEVKALÂDE 'TnuÂitincLo,buiacaksmutâfe JWCUM C&kei ORKESTRASI gün ey Amerİ/caliJuOLitftGttJÜZ kwmztfUdansöz.a-SEHKAZAD T Ton/u TAM PROGRAMLI MATİNE ı Z rCTty&eü.Tasift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • AYLA KAYNAK ile AHMET SAĞLAM Nişanlandılar.Taksim 22.11.1937
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • HARBİYE-OSMANBEY YOLU 30 METRE OLACAK HALÂSKÂRGAZİ CADDESİNİN SAĞINDAKİ BİNALARIN ÖN KISMI BU MAKSATLA YIKTIRILACAK Halaskargazı caddesi için hazırlanan imâr plânının tatbikine devam olunmaktadır.Harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • CAM TEVZİATINA YENİ ŞEKİL VERİLDİ Esnaf Dernekleri tarafından her gün en az 100 kişiye cam verilecek Cam tevziatına yeni bir çekil ve-rilmiştir.Buna güre:O Cam tekrar Ksnaf Dernekleri Birliği tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Sevfiili Babamı/KADRİ CEMALİ'nin Vefatının dokuzuncu senesine tesadüf eden yarınki 24.11.1957 Pazar Riınü Şişli Camii Şerifinde ikindi namazını müteakip Mevlidi Nebevi ve Hatmi Şerif kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • Unutmaijimz/Yıl sonu keşidemizde isabet ihtimalleri her zamandan fazladır.100000 t I LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ v APARTIMAN DAİRESİ Her 150 liraya bir kura numarası Türk Ticaret Bankasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Yüksek Elektronik mühendisi Esad Konuk'un refikası Şemsi Demirkan,Muazzez Demırkan,Dr.Sadi Konuk ve Nebahat Konuk'un sevgili kızları,Adil Demirkan'ın yeğeni,Emei Ger'in kız kardeşi Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • VEFAT Plevne Gazilerinden merhum İsmail Hakkı Paga ve merhum» Hatice İhsan hanımın oğlu.Meliha Ceylânın ve Ord.Prof.Dr.Naşid Erezln ağabeyleri Şair Cenap Sahabettin'in damadı,Şivezat Erez'in eşi,Vaşln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 113 Reşat 142 İngiliz 145 Gulden 106 Külçe 16.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • İnşa edilen dükkânlar için kur'a çekildi Aksaray'da dükkanları yıkılan esnaf için,Aksaray'da ve Atatürk Bulvarındaki blok apartmanların arkasında inşa edilen 58 dükkânın kur'aları çekilmiştir.Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • 1 Şu Asya gribi hikâyesi D U sütunu bir gün boş bırakacak olsam,|j okuyucularım beni sual yağmurıma tutuyorlar:«Ne var?Niçin yazmadınız?Hasta l mısınız?ilah.Beni çok duygulandıran bu alâ-kaya lâyık ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Sokak Kızı Suzana Rosita Quintana Türkçe.2 Robinson'un Maceraları Dan O'Herly Renkli İng.ALKAZAR Tel:44 25 62)Kör Kuyu Fikret Hakan Uğur Başaran Türk filmi.AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • Her çıkısın bir inişi var.1st* ben de simdi iniyorum.Hem de bir kaç gün evvel San Marino'ya geldiğim otobüsle.Belki ayni otobüs değil,fakat ayni biletçiyc rastladığımdan bana öyle gibi geldi.Bu defa o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • Hiçbir arsa Boğaziçi arsaları kadar rağbet görmemiştir ASMAKÖPRÜ ve ÜSKÜDAR BEYKOZ YOLUNUN ETÜDLERİ TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.DÜNYANIN BÜTÜN GÜZELLİKLERİNİ SİNESİNDE TOPLAYAN Boğaziçi Çengelköy Arsalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • PAZARTESİ SUAREDEN İTİBAREN Ş A N SİNEMASINDA Türk Filmciliğinde ilk büyük hamle,yepyeni bir mevzu,yepyeni bir zihniyet.LEJYON DÖNÜŞÜ M e d y)Unutamayacağınız bir film olacaktır.BELGİN DORUK FİKRET HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • PARİSLİ DANSÖZ VACAVANT Liliane)TAKSİM GAZİNOSUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • 400.000 Liralık YILBAŞI Keşidesine katılmak için Hesap açtırmakta gecikmeyiniz BU KEŞİDEDE Konforlu APARTIMAN DAİRELERİ MESKEN KREDİSİ 50.000 Lirabk Para İkramiyesi AYRICA BAKIRKÖY Ajansımızda 10.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • ANTALYA'DA ÇELİK FABRİKASI KURULUYOR PARİS,A.P.Türkiyede Antalya civarında 5 milyon lira sarfiyle inşa edilecek bir Krom-Çelik Fabrikasının kuıulmasına Fransız firmalarının iştirak edecekleri dün açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • KONYA'DA İKİ KÖYLÜ tabanca ile öldürüldü Ereğli kazasında tabanca ile iki kişi öldürülmüştür.Ayrancı nahiyesinin Karaağaç köyünde işlenen cinayete kadın meselesi sebeb olmuştur.Naci Tekdomir ve Burhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • I İLHAN DEMIREL] CARVEN'in MODELLERİ DÜN POZ VERİRKEN,baştaki kürklerin sahibidir)Carven'in defilesi bugün yapılıyor Teşhir edilecek elbiseler arasında 30 bin lira değerinde kürk de var LEYLÂ UMAR Nih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • Yeni iktisadî tedbirler alınıyor t Baştarujı birincide batlarında l)üyük istîlılâk merkezlerimizde lıiç bir esasa dayanmayan fiatlar da ele alınmış bulunmaktadır.N^ renciyeye prim verilmeyecek ve halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • Yeni açılan 50 metre genişliğinde «ANKARA ASFALTI.üzerinde Y3lldak' "' c111 arsaIa" rımı/iiı 2 Aralık 1057 tarihine kadar TENZİLÂTLI satışlarından istifade ediniz.Fiatlar M2 23 30 35 Liradır.KADIKÖY K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • YILBAŞI HAZIRLIĞI Çocukların zekâsını geliştirecek vegâne oyun.OXFORD Yılbaşında verilebilecek en münasip hediyedir.Her oyuncakçıda İsrarla araymız.G.G.Serisi imalatmdandır.Toptan satış yeri:İstiklal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • KERVANSARAY Her akşam büyük programını ve meşhur Afap Dans yıldızı PRENSES BADIA G fi A Y S Y HORSE VEDETLERİNDEN DÜZIA Z?M l* u z e 1 ı Bu pazar saat 17 de Matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • Paza DEBBIE RE/NOIOS BİR FİLM BÖYLE ÇEKİLDİ KENDİNİ RESİMLE AVÖTÜYOR 61 inci SAYI YARIN ÇIKIYOR 25 KURUŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • j.lınııımııınıı Heder olan zekâlar İR okuyucumun babına söyle bir vak'a gelmiş.3 rK Adamcağız tavuk almak için pazara gitmiş kafeslerin arasında J^ dolaşırken bir satıcı sormuş Tavuk mu alacaksın efen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ FİKİR KULÜBÜ KAZANDI Dün Marmara Lokalinde Hukuk Fakültesi «Fikir Kulübü» ile Beyoğlu Devrim Ocağı arasında,«inkılâplar millete kültür yoluyla mı,yoksa kanun yoluyla mı mal edilir?mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • Merih'ten arsa almak için Türkiye'den de müracaat yapıldı TOKYO,A.P.Merih'te arsa almak için,Japon Astronomi Cemiyetine Türkiye'den müracaatlar yapılmıştır.Cemiyete mensup resmî bir şahsiyet olan Kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • istanbul itirazı tekrar inceleniyor t Baştarafı birincide C.H.P.İl İdare Heyeti itiraznameye,mahkeme kararlarile liste halinde rey kullananların miktarını,sandık sandık bildiren örnekler eklemiştir.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1957
  • Gökay Mecliste üyeleri ağlattı Baştarajı Birincide kcıı,sizlerden bir ricam var.O da,hemşehrilerine hizmeti zevk bilen Gbki» "in minnet ve şükran hislerini bildirmenizdir.a Gökay'ın konuşması,bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • |ll!lllitl!l!llll:AŞK HİKAYESİ Kaçırılan Randevu TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Luce çocuk dadılığı yaparken tanıdığı Ted'le otomobil gezmesine çıkar.Ted polisin durdurmasına aldırmıyarak arabayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • BE A'ma Roma1 ya Direkt,yeni.hızlı VISCOUNT servisleri ^C 31 ü 1 SALI ve CUMA GÜNLERİ İSTANBUL'dan ROMA'ya Hızlı,Direkt,Konforlu SERVİSLERİ Ayni ZAMANDA ATİNA YOLU İLE ROMA'YA HAFTADA 5 SERVİS En vata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • OPON teskin etmek bakımından faydalıdır wm:i soğuk algınlığından I mütevellit bütün adale ve sinir ağrılarını ve sızılarını derhal teskin eder.MP-pmbaş,diş,nezle,roma-LÜLlÜtizma,siyatik ye lumbago ağr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • SCUfRK ile basla Ben de öğrendim Scherk,tesirini derhal gösterir!isabetli bir kararı asla yarına bırakmamalı.Yarından itibaren teniniz ve yüzünüz herkesi hayran edecek bir berraklık ve tazeliğe kavuşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • YALVAI Yazan Nihayet bunu da kolaylıkla öğrendim.Cazip Tunç'un cesedini polis bulmuştu.Cesedin yüzü tanınmıyacak derecede idi.Yalnız üzerinde sönin elbiselerin ve eşyaların vardı.Cesedi teşhis eden de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • İ BİZ KADİNLAR Neyyire Yeni bir tip türüyor D OLMUŞA,İkinci Dünya Harbinin icadı,pratik vasıta demek yetmez.Dolmuş,değişen özünıüzüıı manalı bir sembolü de.Iji şaşmaz müşterisi:Kalkınma adamı.Onu bini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No:7 Fakat bir menfaat meselesi ortaya çıktı,üçünün bu menfaat için birleşmesi lâzım geldi mi başlarlar yüzüne gülmeğe.Koluna girip evlerine götür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • ÇlK/MlŞ» OÇUK BıR t?SSlM v/K-VARDI-VAKDİ Ml^' 3WA.N'OLOU.^d BlLAliYo(UMÎ W&y"A HAJ ^LADİM,ONU KAHRAMANLARIMDAN BiŞlNf VERDtAADıl BEN YAZARIM,HER YAZAR îIMÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • DAVUT f MEChASA seum 'DEV\E ESKİ rşi/V k.SEN ÇAuŞîVORS-j" ^DE 1 IV M V y E3 J i:1 E l t.Çha» Tobunr I^ALE DuypuGUMA GÖRE EMNiyETTE CALiŞjVOKMUŞSUN.SANA MÜHÎAA BİR KABER|'/V\vAR.Yt'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • S] 2 M SN J?ONDAN SONRA DA RANDEVUCA GELEMEDİĞİM İÇİN KİTTy HAWKES 'TEN ÖZÜR DİL.EYE,CEĞ T MMgİİfm GAZETEDEKİ YAZIMI OKU.YUNCA KENDİ-Dl'SlNİ ATLAT-MADlGINl ANL|yacak,eyvallaf johnny.BİR.KA8ER.VAR MI E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • «¦İi M-SİL.VER.EK BİZE f SvJSUN.SÖVL.E.JL o'.kJ.veceğ'':DÖVÜŞMEK lST/YORSANiZ,J ORDUYA YAZJUN C AŞKI TERCİH EDERSENİZ,BERİ GEUİfsl A I 0-17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1957
  • Bugün caniaa bahçeyi TEMİZLEMEK İSTEMİYOR.Bunu KARjaaA soy HYECEK.Tl'AA.ONUN VURULMASINA İSTEME.DıĞıN t »Çin-Dİ NONOŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.11.1957
  • BAKIRKÖY HAZNEDAR BAHÇELİ EVLER ARSALARI 3 İC Elektriği,Telefonu Belediye otobüsleri mevcut tam Londra asfaltuıa bitişik yüz binlerce liralık köşkler içersinde ve şimdiye kadar böyle ucuz ve güzel ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • ANKARA MAKARNASI Zevkle yiyebileceğiniz en nefis makarnadır.MİGROS TÜRK mağaza ve arabalarında bulabilirsiniz Alırken İSTANBUL SATİŞ YERİ:UNKAPANİ,YENİ ÇARŞI BLOK 3 No.34 Tel.221072
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • NAMLI TÜRK SUCUKLARI Tel.227872 Telgr.NAMLI SUCUK.İstanbul Toptan Satış Deposu KANTARCILAR Kepenekçi Sabunhane Sokak No.31-1 Yaprak Hanı altında Esnaf Buzhanesi yanında)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • B.O.A.C.ATLANTİK AŞIRI SEFERLER İÇİN BÜYÜK TENZİLATLI TARİFELER TATBİK ETMEKTEDİR.TENZİLATLI AİLE TARİFELERİ 1 Kasım ile 31 Mart tarihleri arasında B.O.A.C.nin Atlantik aşırı sefer yapacak tayyareleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • PE RE JA LİMON ÇİÇEKLERİ KOLONYASINI ALIRKEN olarak isteyiniz Bir Sürprizle karşılaşabilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • İŞ ADAMLARINA BÜYÜK FIRSAT Istanbulun en işlek yerinde köşe başı Mahmutpaşa caddesinde ipek ve yünlü kumaşları mevcut olan manifatura mağazası zaruret dolayisiyle devren satılıktır.Fazla izahat Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • World leader in air travel takes good care of you BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • CİHAN BRİÇ BEZİK SALONU Taksim,Sıraselviler No.103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • *üSIiuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İçlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • HİCRİ Cumartesi RUMÎ 1377 23 1373 C.evvel KASIM Kasım 1 19 5 7 10 VAKİ T VASATI EZANİ Güne;6.57 2.11 Öğle 12.00 7.15 ikindi 14.31 9.25 Aksan t 16.45 12.00 Yataı 18.22 1.36 İmsak 5.13 12.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • KİMYAGER ARANIYOR Sabun Fabrikasında tam gün çalışmak şartiyle kimyager alınacaktır.Kısa hâl tercümesi,referans ve istenilen ücretin P.K.682 Galata adresine bildirilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • DAKTİLO ve MUHASEBE Elemanı alınacaktır.Referans ve ücreti de belirten el yanlı hal Ureüm»l«rinin Posta Kuttum 682 Galat?adresine gönderilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • Fabrikada çalışmak üzere 1 GAYET İYİ ALMANCA VE DAKTİLO BİLEN BAYAN SEKRETER,2 TELEFONLARA BAKACAK BAYAN ARAN-MAKTADIR.Müracaat:Mennerciler Sanayi ve Ticaret A.Ş.Fermeneciler No.36 GALATA Telefon:44 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • 0 ¦1 PM 8 işte FAY V:y.mucizesi Yepyeni bir Amerikan formülüne göre imal edilen FAY Temizleme Tozu yağ ve kiri o kadar çabuk ve kolay temizler ki adeta gözlerinize inanamazsınız.HM bıçak,çatal,kaşifi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • Her Akşam BEBEK GAZİNOSU Efradı ailelerinizle,huzurla eğleneceğiniz yegâne gazinodur.Her Pazar Bütün Programla İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Temiz servis Nefis Yemek Taze Balıklar Masalarımız numaralıdır,evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • DALlLA pudrası,fevkalâde İnceliği sayesinde,emsalinden Üstündür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLÂK KADIKÖY Altıyolda beşer odalı katlar,cadde üzerinde 70.000 ve 65.000 lira.36 36 03 Ferşat.D-722)KADIKÖY Altıyolda,beşer oda,cadde üzeri,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.11.1957
  • GALATASARAY ÎZMİRDE FENERBAHÇE ANKARADA Sarı Kırmızılıların tam kadro ile gitmelerine mukabil,Sarı-lacivertli takımda Letter,Şükrü,Can ve Avni eksik l İLHAN UKMİRELI Galatasaray profesyonel takımı iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • HALTE TEMA Dünya şampiyonasından dönen halteıcileıimiz "Derece alamadık,fakat çok istifade ettik/f diyorlar 8-11 kasını tarihlerinde Tahranda yapılan Dünya Halter Şampiyonasına iştirak eden takımımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • SERACETTİN YARIN İTALYA'YA GİDİYOR Fenerbahçe Profesyonel takımı elemanlarından Seracettin Kırklar tekrnr tedavi olmak için yarın uçakla İtalya'ya gidecektir.Aynı yerde tedavi altında bulunan Ergun'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • [İLHAN DEMİREL] If Al EPI If IIDTADIVflD aİL-t 8enc takımı kalecisi yerinde bir çıkışla takımını bir golden önlüyor.Is-ALtvl MİRİ Alıl I Ull tanbul karması forvetlerinin bu gayreti ancak maçın sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • Mazhar Kazancı Jimnastik Kupası Bölge Jimnastik Ajanlığı,merhum Mazhar Kazancının hâtırasını anmak maksadiyle bir müsabaka tertiplemiştir.Barfiks,Paralel,Halka ve Uzun Beygirde olmak üzere dörtle yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • SERBEST GÜREŞ MÜSABAKALARI Tecrübesizler arası serbest gures müsabakaları bugün saat 15 de Fatih Güreş kulübünde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • Japonya 1958 Asya Olimpiyatlarına talip Politik ve ekonomik sebeplerden olayı uzun yıllardır spor dünyasmian uzaklaşmış olan Japonlar hare-cete geçmişlerdir.Spor otoriteleri,1964 olimpiyat oyunlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • BELÇİKA'NIN ASI:Santrfor Coppens 8 Aralıklaki rakiplerimiz bilhassa mukabil araklarla nelice alıyor Tek Seçici Eşfak Aykaç,8 Aralıkta karşılaşacağımız Belçika Millî takımı hakkmda bir yazı serisi geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • DEVRE SONUNDA TAKIMLARA BAKIŞ I İLHAN DEMİREL];ISTANBULSPOR Profesy°nel u*in 'lk devresinde San Siyahlı takını halkı selâmlarken.Soldan itibaren:MiHiıuvkoruil Merih,ibrahim,Güngör,Kasapoğlu,İhsan,Erha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • 7'LER "3 TAKIM DÜŞMEYECEK,DİYOR Boîk Pakt temsilcileri dün akşam Beyoğluspor kulübünde toplanmışlardır.Riyaset makamını Adalet kulübü Reisi Atıf İlmen'in işgal ettiği bu toplantıda temsilciler,günlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • [İLHAN DEMİREL] İl M M Af* O A A RAİ lif TA Komitesinin seçtiği heyet Gala-ILIV HIMty £4 HftllLIIV I M tasaray lokalinde fikstürii tesbite çalışıyor.Soldan itibaren,Yediler temsilcisi BcyoRİusporlu Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • VEFA ve ADALET KAMPA GİRDİ Yarınki kupa maçları için Vefa ve Adalet takımları dün akşam kampa girmişlerdir.Vefa'nın rakibi Beyogluspor,Adalet'inld de Emniyet'tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • Futbol Federasyonu devamlı toplanıyor Futbol Federasyonu çalışmalarına dün Ankara'da devam etmig ve genç takım komitesinden Adnan Akın'ın takdim ettiği genç takım çalışma programım aynen kabul etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • Bükreş'te Yarınki maçta ilk beş 'Turhan,Tunç,Altan,Erdoğan,Tuncer,tertibinde oynayacak BÜKREŞ,HUSUSÎ Yarın saat 19.30 da Bükreş'te Romanya ile karşılaşacak olan Türk Millî Basketbol takımı evvelki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1957
  • etmedi.[SAMI ÖNEMLİ] «Federasyon Kupası» iddialı ikinci küme takımı Karagümrük'Ic karşılaşacak olan Kasımpaşalılar da rakipleri gibi kampa çekilmişlerdi.Hocaları Cihat Arman Lâcivert Beyazlıları meşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor