Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • Asma köprü için sondaj başlıyor Köprünün Amerika dışında dünyanın en uzun köprüsü olacağı,4 yılda tamamlanacağı ve 50 milyon dolara mal olacağı dün New York'ia inşaatı yapacak mühendis tarafından açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • ı IRÜÇHAN ÜNVER] YAKALANDILAR esrarcı,dün Emniyet Kaçakçılık Şnbesi me-I MIVMLıMlllf IbMll nıurları tarafından yakalanmışlardır.Resimde soldan sağa doğru:Ş.Toptan,C.A.Sevdan,H.GUlbu,O.Alp,V.Lcren görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • SUN'Î PEYKLERDE İNSANLAR DA DENENECEK Gazeteler;O i Uv I tflz/İArf MODERN ROBENSON!ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • Başvekil dün de Vilâyette çalıştı Başvekil Adnan Menderes,dün sabah da Vilâyette bir müddet çalışmıştır.Devlet Vekili Emin Kalafat,Maliye Vekili Hawaii Polatkan,Muğla Meb'usu Dilâver Argun,Vakıflar Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • Tokat İl Seçim Kurulu D.P.itirazını tekrar inceleyecek ANKARA,HUSUSİ Tokat vilâyetinde seçimler neticesine D.P tarafından yapılan itiraz,İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti.Bu "defa Tokat D.P.teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • [İLHAN DEMİRELI PflPIIV If ÎT API ARI M A FT AÇI künya Çocuk kitapları haftası dün açılmıştır.Bu münasobetlc saat 10 da yUllUti ıvl i Hr LHnl nMr IMOI Beyazıt Çotuk Kütüphanesinde,Fransız Konsolosluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • MARIO LANZA'NIN HAYRANLARI gün Londra'ya vardığı zaman genç kızların hücumuna mâruz kalmıştır.Polis zorlukla Mario'nun hayranlarını zaptedcbilnıiştir.Kendisi konserler verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • Asya gribine şimdi yakalanmak lâzım!Fransız tıp otoritelerine göre salgın,2 ay zarfında gribe tutulmayanlar için daha tehlikeli olacakmış!«Asya gribine iki ay içinde tutulmağa gayret ediniz.Aksi halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • 2 mebusun teşriî 3 masuniyetinin ref'i istendi ANKARA,HUSUSİ Burdur Meb'usu Fethi Çelikbaş ile Malatya Meb'usu Mehmet Kartal'ın,teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkında Meclise Başvekâlet tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • Başvekilin muvafakati ile eski Ulaştırma Vekili tarafından Bölükbası hakkında yeni bir dâva açıldı Adliye Vekâleti,C.M.R Başkanının teşriî masuniyetinin kaldınlması için Meclise müracaatta bulundu ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • Meclisin 4 dakika süren içtimaında Muhalefet ilk hücumu yaptı F.Ahmet Barutçu Kabinenin 17 günde kurulamaması parlamento lisanında hükümet buhranıdır,dedi ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin dün akd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • Sayar Vali ile Ankaraya gitti F.K.G.muamması AYDINLANIYOR Başkentteki temaslar sonunda Vali Gökay'm Bern Büyük Elçiliğine tâyini resmen açıklanacak İsviçre Hükümetinden agreman istendi ANKARA,HUSUSÎ I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • BEÇİNAU BELL SABUNU y' Bol köpürur V Saf,kuru ve güzel kokuludur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1957
  • bohçacı kadınların hücumuna uğramıştır.Bu durumu düzeltmek için verilen karara yenilerinin eklenmesi beklenmektedir Ticaret ve Sanayi Vekâlelinin yeni kararları:Kumaş Batlarında indirme yapılacak Pamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • GÜNÜN TIBBİ BAHİSLERİ SONNET ve KANSER ftjvReteg pOKSAT MÜSLÜMANLARDA ve Musevilerde dini bir mecburiyet olan sünnetin tarihi pek eskilere dayanır.Cinlerden,perilerden,mabutlardan pek korkan eski kavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • ZABITA VAK'ALA ELLİ NİSBETİNDE Yankesicilik,hırsızlık ve yaralama gibi hâdiselerin azalmasına mukabil,trafik' kazalarında yükselme oldu 957 senesinde cereyan eden suçlarda cılık,yaralama suçlarında,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • Lokanta ve gazinolar iyi kontrol edilmiyor Halk buralarda Millî Korunma yasaklarına riayet olunmamasından şikâyet ediyor İçkili lokanta ve gazinoların kon-12,5 kuruş narha riayet edilmemektrollarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • KERVANSARAY Yeni programını takdim eder SAMRA YILDIZ GÜLER MAYİE and GARY Mister HARRİ Trio D U B O V i S C E L Â L Ş A H i JV KERVANSARAY KEMAN ORKESTRASI ve Meşhur Arap dans yıldızı Prenses B-A D I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLİ BANKASI Os T#$H tflf.hı 31 Aralık keşidesinde Lira Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için ajanslarımızın gişelerine müracaat ediniz 4NLI BANKASI OSMANLI BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • LEYLA ÖZER ile DZ.AST.SB.VEDAT ÖZER Evlendiler.18/11/1957 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • w.Ailemizin uğuru için ^Mfa yeni bir $Wfc |j hesap açalım I 614 talihliye 4r Bahçeli E\VE LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ DOĞUBANK Her 150 liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA.1 Bağışlama;Savaşta gösterilen yiğitlik.2 Meyvalardan birinin bir çeşidi.3 Sahip;Sancak.4 Beyan edatı;Genişlik;Bir nota.5 Geminin,ortada bulunan büyük direği;Evcü bir hayvan.6 Gönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • m.HH.m.mmiM.illilllillllllll İSTANBUL i 7.27 Açılış ve program î Karışık sabah müziği 8.30 i berler 8.45 Saz eserleri ğ Akordeonla melodiler 9.15 z kılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Ş K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • Dolmuş mecmuası mahkeme karariyle toplattırıldı Dolmuş Siyasi Mizah Mecmuasının kapak karikatürü hakkında C.Savcılığınca takibata geçilerek Karikatürist Turhan Selçuk'un ifâdesi alınmış ve piyasada bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli aile büyüğümüz Nedime Hanımefendinin vefatı münasebetiyle gerek cenaze merasimine gelmek ve çelenk göndermek suretiyle gerekse telefon,telgraf ve mektupla acımıza iştirak eden ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • Altın fiatları Cumhuriyet 117.30 Reşat 152.İngiliz 154.Gulden 110.Külçe 17.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • Genç bir kadın kavga ettiği bir erkeği bıçakla yaraladı Komşusunu ekmek bıçağı ile yere seren Hanife bugün Adliyeye verilecek Kocamustafapaşa'da oturan Mehmel Eken adında biri,Hanife Aydın adında genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • KISA HABERLER İTHAL malları fiat kontrol dairesi yeni kararlar almıştır.Buna göre müracaat müddeti bütün sektör için 45 güne çıkarılmış,proforma faturalarının ibraz müddeti de 21 gün olmuştur.DENİZ ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • İstanbul'un yetersizliği E ÜN,öğleden evvel,İstanbul vilâyetinin J önündeki çarpık meydanda bir hayret krizi geçirdim.Dört yanımız taksi,dolmuş E ve hususî arabalarla tıklım iklimdi.Geniş yol tıkandı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • Ü L Ü M Narda eşrafından merhum İbrahim Bey kerimesi,merhum Adil,Mehmet Hüsnü,Fuat ve Rahmi Zadil ile merhume Asiye Kerimol'un hemşireleri Neriman Alam'ın annesi,Vasfiye Alam'ın kayınvalidesi.Muhtar A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • Son bir ay içinde 1769 serseri köpek öldürüldü Serseri köpekler itlaf edilmektedir.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geçeh ay içinde başıboş 1769 köpeği öldürmüş,346 köpeği de Hayvanları Koruma Cemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • r SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Papatya Özcan Tekgül Bülent Oran Türk filmi.2 Bir Fırtına Gecesi Vedad Örfi Bengü Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 2S 62)Alkoponun Oğlu Robert Berry Fransızca.ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • OĞLAK BURCHJ K [22 Aralık 20 Ocak] İşiniz oluyor.Neşeniz yerinde,Akşam da güzel geçecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 SjubatJ Bugün para meselelerinden kârlı çıkacaksınız.Alış verişte de kelepir bulabilirsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • Romanya'ya sipariş edilen kömürler yakında geliyor Romanya'dan getirtilecek 2000 ton kömür için kat'î anlaşmaya varılmıştır.Kömürler aralık sonuna kadar getirilmiş olacak ocak ayı içinde de satışına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • İki muhtekir dün ikişer yıl hapse mahkûm edildi Sahte fatura tanzim etmekten sanık clara'k Toplu Millî Korunma Mahkemesinde yargılanmakta olan Abdurrahman Dinçman ve Karabet Damacı'nın duruşmaları dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • Çikolata fiatlarının artması bekleniyor Çikolata fabrikalarına çekirdek kakao tevzi edilmiştir.Ancak imâl olunan çikolataların imalât fiatları tesbit olunamadığı için satış yapılamamaktadır.Bir kilo ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1957
  • Ankara İstanbul yolu Üsküdar'a bağlanıyor Ankara İstanbul yolunun Üsküdara bağlanması için yapılan çalışmalara devam edilmektedir.Bu arada Ümraniye Çamlıca yolunun Üsküdara kadar uzatılması da mevzuub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • I Sanal yıkıcıları Basın Yayın Umum Müdiri Munis Beyefendiye ECEN salı akşamı Ankara Radyosunda saat 20.35 le 21.5 ara-E VT suıda verilen radyo klâsik koro neşriyatuıı dinledim ve hay-ğ retler içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • Denizdeki moiörler tehlikede Şile açıklarında 51 tonluk bîr motor parçalandı Dün Zonguldak'tan limanımıza gelmekte olan Akçakoca limanına bağlı Çayıraltı motoru Şile açıklarında parçalanmıştır.Demir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • MİNİK DEVLETLER 3 Röportaj:HAUT KIVANÇ SAN Mnrlno'ya ayak battığım anda saat 10.30 u gösteriyordu.Otelin lokantasında oturup öğle yemeğimi yediğim sırada ise akrep 12 den 1 e doğru yürüyor,yelkovan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • FRANSIZ HARİCİYE VEKİLİ AMERİKA'DA DULLES İLE GÖRÜŞECEK OLAN PİNEAU,TUNUS'A SİLÂH SEVKININ NATO'YU SARSTIĞINI SÖYLEDİ NEW-YORK,A.A.Dün sabah New York'a varan Fransız Hariciye Vekili Christian Pineau,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • F.K.G.muamması aydınlanıyor t Basiarajx Birincide tanzim satığ yerlerinde sattırıyoruz.Ucuz fiatla satıp da zarar mı ediyoruz?Tabiî ki hayır.Biz fiatların bilâ insaf ve merhamet yükselişine taraftar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • Mevlânâ ihtifali 17 Aralık'ta başlıyor KONYA,HUSUSİ Büyük Türk mütefekkiri ve mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin Rumi'nin 684 üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle 17 aralık tarihinde şehrimizde bir ihtifal y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • 6 idam cezası kararı tasdik için Meclise verildi ANKARA.HUSUSÎ 6 ölüm cezasına ait Başvekâlet tezkereleri dün Adliye Encümenine havale edilmiştir.Bundan bir müddet evvel işlemiş oldukları suçlardan do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • Harbiye cinayeti failinin duruşması yeniden başladı İki sene evvel Harbiy* Tekel Satış Deposu bekçisi Abdurrahman Bozkurt'u,başına keserle vurmak suretiyle öldüren şoför İsmet Eriç hakkında,Birinci Ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • Asya gribine şimdi yakalanmak lâzım!Baştarafı Birincide beraber,bundan iki ay sonra yakalanı-Iabilecek Asya gribinin tehlikeli olduğunu sarih olarak belirtmektedirler.TIP FAKÜLTESİ DEKANININ KANAATİ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • I l MİLLİYET I ORMANCILIĞIMIZIN YILDÖNÜMÜ ™l münasebetiyle,dün Ankara ve İstanbul'da merasimler yapılmıştır.Ankara'da yapılan toplantıda Ziraat Vekili Esat Budakoğlıı,Maarif Vekili Tcvfik İleri hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • Türkiye'de 358 kişiye bir otomobil düşüyor Türkiye de 358 kişiye 1 otomobil düşmektedir.Bu rakam Amerika'da 2.7,İngiltere'de 12,Batı Almanya'da 23,İtalya'da 40,İsrail'de 45,Rusya'da 74,Yunanistan'da 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • KUMAŞ FUTLARIMDA İNDffiME YAPILACAK Baştarafı Birincide PAMUK İÇİN BEYANNAME MÜDDETİ BUGÜN SONA ERİYOR Ellerinde pamuk bulunduranlar İçin beyanname verme müddeti bu akşam sona erecektir.Karar Adana ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • Muhalefet ilk hücumu yaptı Baştarufı Birincide hil olmak üzere muhalefetin İse Meclise tam kadro ile katıldığı görülmüştür.Agâh Erozan,celseyi açışını müteakip,yemin etmiyen mebusları kursuya davet et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1957
  • Herkesin Keşidesi r i T.E.B tyto emniyet t e sür'at herkesi memnun edecek Boğazda APARTMAN DAİRESİ ARSA 75.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ •1 kişiye 50.000 lira Hanımlara 25.000-1 hanım?90.000 lira Çocuklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.11.1957
  • »w*îi a BAR"!RESMİ KAT/L «Sra KRALİÇENİN EŞYAUARI KMJk-&SS 4KAS,NMN BULDUM!İJ^İÎCT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1957
  • İİİlİİlililİİiiİiİ i:Sİ»6Siİfts:SİÖÖlİi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1957
  • ANNENİ DERKAL EVE DÖNÜ» ATACA. Î1NI SOyuEMİŞ Tin.BlRADA ME İÇİN VAR.T.^Jf=S RİR.OAKİKA ANNEMLE ARAMDA GEÇEN ŞEV-LE« YA'-NIZ BİZİ İLGİLENDİRİR.1/1 ÜSTELİK,KİMSEYE HESA» VERMEK ZO-RuNDA DEaiUfA.AN-MEME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1957
  • lllilillij* JQSf SAUNAS,IJÖG «E6D X2&!ZAPTETMEĞE UĞRAŞIRKEN DÛDEY GÖZLÜĞÜ VERE AT/P EZİYOR.P-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1957
  • LVAF Yazan «Hayır,dedi.«Beni hiç kimse yakalıyamaz.Buna sen de mâni olamazsın-Çünkü buradan çıkmadan evvel işini bitireceğim.Bir daha karşıma çıkmana imkân kalmıyacak.«Ne ise,onu zamanı gelince tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1957
  • Yazan:REFİK HALÎD KARAY:Tefrika No.3 ÇIKAN KISMIN HULASASI Sabık Nafia Başmühendisi Asaf Hulusi Bey çay irmek için geldiği Büyük Otel'de eski arkadaşı mimar Armcuak Efendi ile karşılaşır.Orta yaşı çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1957
  • *tf#?7 Başkumandan Mustafa 10 Yazan:FARUK MiRGUN Dünya Türk zaferini esi generallerden ö NİCİn bu hale düştüğümüzü simdi anladın mı?dedi.Biz top patladığındanbcri bizimkinin nerede olduğunu bile öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1957
  • Huuvu\v«vmiii\uu»\m KADİNLAR BİMB Tezatların akla getirdiği.LGİLİLERİN dediğine bakılırsa,yılda adam ba-I sına A yumurta,1100 gram tavuk eti yiyoruz.Amerika'da birinci rakamın 400,ikincisinin l?00fl o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1957
  • mm hikayesi Kaçırılan Randevu TEFRİKA NO.1 Üniversite dağılmıştı.Delikanlılardan biri bir gem;kıza:«Hadi,dedi,sandviç yemeye gelmiyor musun".Kız bebek gibi güzeldi.Yanındaki esmer delikanlı onun yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ JİIIİ1 İLANLAR TELEJrON 27 ı*2 10 SATILIK EMLÂK BLZDOLAPLI,bol müşterili kebapçı devren acele satılıktır.Ar Palas oteli Sirkeci Demirkapı.D-630)SATILIK makarna imalâthanesi.Günde 250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • u saadete sizi en kısa zamanda ve muhakkak kavuşturacak yegane sistem Yapı Tasarrufudur.TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • Unutamıyacağınız rakkamlar t ADET 200 OOO LİRA 10 ADET SO OOO LİRA 2500 ADET 150 LİRA Ayrıca 25 ADET 40 OOO Uralık uzun vadeli I kredi İkramiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • BAŞLANGICINDA hastalıkların başlangıcında fenalıkları önlemek bakımından faydalıdır baş,diş,adale,sinir ye romatizma ağn ve sızılarını teskin eder opom GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • Sığır ve Dana Derisi Mutemetliği Hakkında Odamıza Sığır ve Dana derisi tahsis edibnistir.Tafsilâtın 19/11/1957 tarihli Ekonomi gazetesinden takip edilmesi tebliğ olunur.16361 İstanbul Ticaret Odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • MUSİKİ MERAKLİLARİNA Türk Musikisi Kültür Derneği yeni yıl çalışmalarına NAZARİYAT,SOL-FEJ,USUL,SES ve KORO branşlarında başlayacaktır.Talebe kaydı kasım ¦onuna kadar sah perşembe 17 19,pazar 10 16 ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • yanalı meşhur ahcı FRA&Z VİMER idaresinde nefis vemekler.LOKANTASI TÜNEU ASMALIMESCİT SOFYAU SOKAK ı Na 12 TEL W 59 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul İrtibat Müdürlüğünden Kurumumuz için satın alınacak muhtelif malzemelerin cins va evsaflarım bildirir listeler Galata Bankalar Caddesi Hazeren Caddesi)No.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • G'ûTelliğiniziif istikbali bu kutularda saklıdır.7 1st* size yeni anbalaja bürünmüş barik» POND'S Kremleri Cildinizi makyajlardan temizleyecek onu besleyecek ve yumuşatacak COLD Cleansing)kremi ve Sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • Başka takvim almakta acele etmeyiniz!Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Pek Yakında Bayilere Tevzi Edilecektir Başka t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • HİCRÎ SALI RUMİ 1377 19 1373 RebiüT âhır KASİM Kasım 26 19 57 6 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne?Öğle İkindi Ak;am Yatai imsak 6.52 11.59 14.32 16.48 18.24 5.00 2.04 7.11 9.45 12.00 1.35 12.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • Yarın akşamdan itibaren en meşhur orkestra ve şarkıcılar FATS DOMİNO fenu JOE TURNER CHOKER CAMPBELL TOMMY CHARLES ANİTA RAY Size LİSA GAYE Touch Connors Sterling Holloway'in i All j mSiftemaiı 0 COŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • Perşembe günü matinelerden itibaren BEYOĞLU E L H A M R A SİNEMASINDA Roma Tatiline nazire olarak yaratılan senenin en canlı Ask macerası.CHRISTIAN DİOR'un bu filme mahsus yarattığı en son Modelleri.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • İNSANLAR YAŞADIKÇA)filminin unutulmaz yıldızı.ERNEST BORNİNE'nin eşsiz zaferi.4 OSCAR MÜKÂFATI kazanan film mucizesi Herkesin bir kere görmekle dpyamayacağı bir şaheser.ARTY ERNEST BORGNİNE BETSY BLAİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • RECEP BİLLİ Neş'e Gazinosu Kışlık Salonları açılmıştır.BAĞLARBAŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • Neş'e Düğün Salonu emrinizdedir.Bağlarbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • Tecrübeli ev hanımının tavsiyesi:bu gördüğünüz tava daima tertemizdir.Halbuki her kullanışımdan sonra is içinde kalıyor.ve işte o zaman FAY imdadıma yetişiyor FAY,bıçak,çatal,kaşık,yağlı ve isli tence
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.11.1957
  • ODEON Mağazaları BEYOĞLU SİRKECİ KADIKÖY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.11.1957
  • [A.P.GENE MAĞLÛP 1)u"-Nii A*ır s,klct Şampiyonu Floyd Patterson tara-"Hl™ IHMUIbU* tından hastahânelik olurcasına dövülen Tommy Hurricane)Jackson İyileşmiş ve tekrar ringe çıkmıştır.Jackson,rakibi Edd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • Berksoy;"Güreşimiz himayeye muhtaç,Dünya G.Romen şampiyonasına hazırlık olarak iki veya üç millî takım halinde temaslar yapılacak Jş başına geldiği gün:«Dâvamız güresi bütün vatan sathına yaymaktır» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • F.BAHÇE LÜBNAN'A DAVET EDİLDİ Fenerbahçe iki karşılaşma yapmak üzere Lübnan'a davet edilmiştir.Teklif,Kulüp Reisi Zeki Rıza'ya Lübnanlı idareci tarafından yapılmıştır.Fenerbahçe idarecileri,daveti iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • Beykoz'lu B.Erdoğan kadrodan çıkarılacak Beykoz idare heyeti bu akşam yapacağı toplantıda uzun zamandır idmanlara gelmeyen santrfor B.Erdoğan'ın durumunu görüşecektir.Kulübün yeni dahili talimatnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • F.Bahçe bu hafta Ankara'da oynuyor Fenerbahçe iki maç yapmak üzere cuma akşamı trenle Ankara'ya gidecektir.Günesspor kulübünün davetlisi olan Sarı Lacivertlilerin henüz Ankara'da karşılaşacakları raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • FEDERASYON KUPASI NASIL OYNANACAK?Federasyon Kupasının şehrimizdeki eleme maçlarına bu hafta cumartesi ve pazar günleri Mithatpaşa Stadında devam edilecektir.Dün aksam toplanan Tertip Komitesi haftanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • Vesteros geliyor İsveçliler,8,11 ve 14 Aralıkta 3 büyük kulüple oynayacak İsveç'in Vesteros takımı,Besiktaşın davetlisi olarak aralık ayı başında şehrimize gelecektir.2-3 aralıkta İstanbul'da olacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • DEVRE SONUNDA TAKIMLARA BAKIŞ GALATASARAY 1957 1958 Dro£esy°nel li&n i,k devresinde.Arka sırada soldan itibaren:Kadri,Suat,1 Enver,Saim,Coşkun,Ergun,Turgay.Ön sırada soldan itibaren Ünal,İsmail,Salim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • İkinci profesyonel lig maçları İkinci Profesyonel Küme Lig Tertip Komitesi dün bölgede toplanarak onuncu hafta karşılaşmalarını tesbit etmiştir.27 kasımda başlayacak olan maçların programı şöyledir 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • Turhan Tezol Modaspor'dan ayrılıyor mu?Milli takım ve Modaspor basketbolcusu Turhan Tezol'un kulübü ile olan anlaşmazlığı yüzünden Modaspordan ayrılacağı söylenmektedir.Belirtildiğine göre.Milli takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • Beşiktaş'a 36 günlük seyahat teklifi Beşiktaş Kulübü,Avrupalı maç organizatörlerinden 36 gün devam edecek bir seyahat teklifi almıştır.Turnuanın Mart,Nisan veya Mayıs ayları içinde yapılacağını bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • Basketbol Takımımız Gidiyor 24 Kasımda Bükreş'te Romen millî basketbol takımı ile istanbul'daki maçın rövanşını oynayacak olan Türk millî basketbol takımı bu sabah saat 10.00 da uçakla hareket edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • MOLNAR DA SAKATLANDI Antrenör Molnar Macaristanda Tek Seçiciliğe getirileceği haberine gülmüştür.Mevzubahis haber bir ajans tarafından verilmişti.Dün Dr.Reşat Dermanvere ayağında kopan lifi tedavi ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • MİLLÎ KADRO DÜN AÇIKLANDI İlk hazırlık maçını bugünM.Paşa stadında Adaletle yapacak namzet kadroda 8 G.Saraylı,4 F.Bahçeli,2 Vefalı,1 Beşiktaşlı,1 Adaletli ve 1 Ankaralı var 8 Aralıktaki Belçika maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • Fenerbahçe Galata maçında:HAKEM VALLA,İLK DEFA BİR FUTBOL MAÇI SEYREDİYORUM.ZEVKLİ OYUNMUŞ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • 3'ler-7'ter Federasyona karşı)Birleşiyor 10 klüp Birinci Kümeden takım düşmesini önlemek için çalışacak «Üç Büyükler» e karsı haklarını korumak rnaksadiyle bir araya gelen ve «Blok Pakt» nâmı altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • [İLHAN DEMİREL] HAMAMü GİREN TERLER Galatasaıa 11 futbolcular,dıin antrenörleri Dick'iıı isteği üzerine hamama girmiş ıiMiıiMiıiM uiMlk.I ve bol bol terlemislerdir.Dick «İyi bir futbolcunun her şeyden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • YALÇIN D.Şafaka'yı Bırakmıyor «Uzun zamandır,bunca emek sarfettiğim G.Saray genç takımını,basketbollil tamanüyle bıraktım diye terkctmege hiç niyetim yok.Bunu lıiç bir menfaat gözetmeksizin yapacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • GALATASARAY MURAKIPLARI İSTİFA ETTİ Ek bütçe kongresinde istifa eden Galatasaray murakıpları daha sonra istifalarını geri almışlardı.Fakat murakıplar dün tekrar istifa etmişlerdir.Galatasaray kulübü ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • Galatasaray bu hafta İzmir'de oynayacak 1 Galatasaray profesyonel futbol takımı 23-24 kasım tarihlerinde iki karşılaşma yapmak üzere İzmirsporan davetlisi olarak İzmir'e gidecektir.Sarı Kırmızılılar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1957
  • Fenerbahçeli Şükrü'nün mukavelesi uzatılıyor Fenerbahçe kalecisi Şükrü,İdare Heyetine müracaat ederek mukavelesinin uzatılmasını istemiştir.Şükrü «Arkadaşlarından ayrılmak arzusunda olmadığını» söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor