Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • YARIN 2 GÜZEL ESER SUNUYOR Ekmek Elden Su Gölden.Tanınmış romancı RE-FİK HALİD KA-RAY'ın son eseri.Şöhretli romancı RE-FİK HALİD KA-RAY bu romanında hiçe giden servetleri,heba olan para kuvvetini,görg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • Elazığ'da D.P.nin seçim itirazı reddedildi ANKARA,HUSUSİ Elâzığ'da sandık başı Seçim Kurullarının çok sayıda D.P.oy puslalarım saymadığı esbabı mucibesiyle seçimlere yapılan itiraz.Yüksek Seçim Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • RUS CASUSU ABEL 30 YILA MAHKÛM OLDU NEV-YORK,A.A.Rus casus şeflerinden Rudolf İvanoviç Abel.Federal hâkim Mortimer Byers tarafından otuz yıl hapse ve 3.000 dolar para cezasına mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • Kıbrıs mevzuunda Ankara'da resmî temas yapılacak İZMİR,HUSUSİ İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinin en kıdemli şahsiyeti Mareşal Bower,Kıbrıs'tan şehrimize gelmiştir.Mareşal,bugün NATO karargâhındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • Bir artist kalbini İstanbul'da bıraktı Tanınmış ailelerden birinin oğluna âşık olan Buz Revüsü artisti uçağa ağlayarak bindi METİN DOĞANALP Sevgilim,sevgilim.Hava alanında 60 kişilik bir grubun arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • Lübnan Reisicumhuru Kamil Şamlın,hâlen Yunanistan'ı ziyaret etmektedir.Onun şerefine Atina'dakl Grande Bretagne Otelinde verilen bir ziyafette,Yunan Kraliyet ailesi ve kordiplomatik hazır bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • C.H.P.MECLİSİ bugün toplanıyor ANKARA.HUSUSÎ C.H.P.Meclisi üyeleri bugün saat 10 da Genel Başkan İsmet İnönü'nün riyasetinde fevkalâde bir içtimaa davet edilmiştir,C.H.P.merkez idare hey'eti,dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • MEMLEKETİNE DÜNDÜ [RUÇHAN UNVERJ Dört günlük bir ziyarette bulunmak üzere,11 kasım günü Ankara'ya gelmiş olan İtalyan Reisicunıluırıı Gronclıi ile eşi ve Başvekil Muavini Haricîye Vekili Pella.dün mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • İtalya Devlel Reisi dün gilli Gronchi,Roma'ya varışında verdiği beyanatta görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi 11 Kasım günündenberi memleketimizde bulunan italya Reisicumhuru Ekselans Giovanni Gron
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • Talebe sınıfta palto ile oturuyor Havaların anide soğuması,okullarda devamsızlık nisbetinin artmasına sebeb olmuştur.Mahrukat durumu halledilemediğinden,okullarda sobalar yakılamamıştır.Bazı mektepler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • w 111 ERKEKLER GELMEDİ Ankaralı iki lıanım modacının müştereken tertipledikleri gapka defilesi dün Ankara'da yapılmış ve büyük alâka görmüştür.Bir çok şapka kreasyonlarının teşhir edildiği defileye er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • Memurlar arasında TASFİYE BAŞLIYOR SEÇİMLERDE TARAFSIZLIĞI MUHAFAZA ETMEYENLER TESBİT EDİLDİ.SUİİSTİMALLERİ ÖNLEYECEK TEDBİRLER ALİNİYOR ANKARA,HUSUSÎ D.P.çevrelerinden sızan haberlere göre,hükümet,ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • Kabine Perşembe günü Gruba açıklanacak ANKARA,HUSUSİ Yeni kabinenin teşkili meselesi,başkentte günün mevzuu olmakta devam etmektedir.Şimdiye kadar yeni hükümetin kuruluşu mevzuunda ortaya atılan haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • Dün halkın büyük bir merakla takibe hazırlandığı toplantısı 16 dakika sürdü Içtimada Menderesin Başvekilliğe tâyinine ait tezkere ile 2 yerden seçilenlerin tercih takrirleri okundu Meclise gelen Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERI Yakında tamamlanarak trafiı ğe açılan Londra asfaltının Topkapı'dan Aksaray'a kadar olan kısmının ortasındaki toprak blokun üzerine çiçek,çimen ve palmiyeler ekilmesine başlanmıştır.Böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • HAFTANIN FİLMLERİ lUttliCUC Ö/TREVOR HOWARD VE ELSA MARTINELLI Manuela» dan bir aşk sahnesi YARIN AĞLAYACAĞIM «I'll Cry Tomorrow» Rejisör Daniel Mann idaresinde çevrilmiş bir Metro Goldwyn Mayer Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • TEŞEKKÜR Kızım Melike Hamamcıoğlu'nun Vaz'ı hamli için kaldırdığım Süleymaniye Doğum evinden gördüğüm çok yakın alâkadan dolayı Doğumevi başhekimi ŞÜK-RÜ KONURALP.Baş H.Muv.Dr.SAFİ ÇAVAÇ,Dr.İSMAİL TUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • M EV Lİ D Tüccardan Selim Sırrı GÜNGÖR ve kerimesi EMİNE HANIMIN ruhlarına ithaf edilmek üzere 17.11.1957 tarihine müsadif pazar günü İkindi namazını müteakip Erenköy tren istasyonunda Zihni Paşa cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • M EV Lİ D Emekli Sıtma Savaş Başkanlarından Dr.İHSAN ELGİNİN ebediyete intikalinin birinci yıldönümü munaspbetiyle 17 kasım pazar günü öf-Ie namazını müteakip,Kadıköy Cr.ferağa Camiinde Mevlidi Nebevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:I Ne zengin,ne yoksul.2 Bir coğrafya terimi;Fakrüddem.3 Kıymalı,yoğurtlu bir hamur işi.4 Senato;Bir hayvan;Başka bir hayvan.5 Seciye;Bir yabancı memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • VEFAT Sultan 2 nci Abdiilhamid'in,2 nci Musahibi ve eski Emektarlar Yardım Cemiyeti 1 inci ReisL NADİR AÇIKALIN 14.11.1957 perşembe günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 16.11.957 bugünkü cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • tekaiâpe Sene Sonu,Çekilişinin BANKASI İkramiye Listesi:1 kişiye 24 adet 2 adet 3 adet 100 adet 100 adet 125 adet 200 adet 600 adet 1.000 adet 150.000 LİRALIK DEVLET TAHVİLİ apartman dairesi 20.000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Kıymetli büyüğümüz merhum MEHMET RASİT ÖCALGİRAY'İN ölümünün kırkıncı gününe müsadif 17 kasım 1957 yarınki pazar günü öğle namazından sonra Şişli C^mii Şerifinde memleketimizin en kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • FINDIK mukabilinde ithalât yapılacaktır.Bu bakımdan geçen yıl mahsulü fındıkların fiatı 620 kuruşu bulmuştur.Yeni mahsulün fiatı ise 420 kuruştur.BÜYÜKÇEKMECE ile Küçükyalı'da kimsesiz çocuklar için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • TEŞEKKÜR Yaptıkları muvaffakiyetli doğum ameliyatı ile sevgili kızımız,eşim ESİN SAYDAM'ı mutlak bir ölümden kurtararak hayata kavuşturan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Kadın Hastalıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • TEŞEKKÜR Sevgili büyüğümüz Hacı Talip KURİŞ'İN vefatı münasebetiyle cenaaesine bizzat gelmek suretiyle iştirak edenlere,telgraf,telefon ve mektupla taziye etmek suretiyle büyük acımızı paylaşan dost v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • 1 Sputnik Rus değildir Ç* PUTNİK Rus tekniğinin bir şaheseridir.Rus mu?Fakat Rusya,İkinci Dünya Harbinin sonuna kadar Alman harb endüstrisinin karşısma çıkmaktan âcizdi;o kadar âcizdi ki,topraklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • Üzerinde esrar bulunan bir Amerikalı Adliye'ye verildi Mahkeme,Amerikan Konsolosluğunun mevkuf bulunan maznun hakkındaki kefaletle tahliye talebini reddetti Üzerinde bir buçuk gram esrar esrarın kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • AYSEL AKKUŞ ile Topçu Tğm.Nihat Berberoğlu evlendiler KSKİŞEHİR 14-Kasım-1957 i y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • Müzehher Eyidoğan ile Erhan Pilâvcıoğlu nişanlandılar 14.11.1957 EYÜP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • Sümerbank kumaşı,nüfus kâğıtları ile alınacak Sümerbank kumaşlarının nüfus kâğıdı esasına güre satılacağına dair haberler piyasada müsbet karşılanmıştır.Bu suretle karaborsa faaliyetinin önleneceği sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • Kok kömürü tevziatı ocak ayında yapılacak İkinci parti kok kömürü tevziatına muhtemelen 1 ocakta başlanacaktır.Durumla alâkalı olarak İstanbul Kömür Tevzi Müessesesi Müdür Muavinlerinden Rafet Tamer i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • TEŞEKKÜR Eyidoğan ve Pilâvcıoğlu Aileleri kızları Müzehher ile oğulları Erhan'ın nişan merasimine huzurlarile şeref veren ve hatırhyan bilcümle akraba,dost ve ahbaplarına teşekkür ederler.15.11.1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • ^McMnâü pwMuj OĞLAK BURCU K S* n B(•Si [22 Arahk 20 Ocak] Bir dostunuzla aranızı açmak istiyenler var.Bugün politik olmaya çalışınız.ÎOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yalan haber yüzünden boş yere üzülebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • WttMMMiMil.I„,ımıiM.m.ıı.H.ı.n.Hiıın.Mi.ıı.mıı.ı.ıınııı.u.im.mm.ummumm.ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Piyanist Carmen Cavallero 9.15 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Papatya Özcan Tekgül Bülent Oran Türk filmi.2 Bir fırtına Gecesi Vedad Örfi Bongii Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Alkoponun Oğlu Robert E*erry Fransızca.ATLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • Başkumandan Mustafa Kemal t» 7-Yazan:FARUK MiRGUN Gürdün mü?dedi.Hacı seni dinlemedi.Siperlerini bırakmak istemiyor.Kat'î muharebeyi orada kabul etti.Zât-ı Devletlerini dinlemiş olacak,Paşam.Bu cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • i!Y4Yİ4 IIUnllHIi TURŞULARI KONSERVELERİ EŞSİZDİR Tecrübe ediniz.FABRİKA:P.K.20,Tel.3833 Bursa büro Tci.44 36 03 istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • TEŞEKKÜR 1948 yılından itibaren hususî bir şirket hüviyetinde çalışan TUTUM BANKASI T.A.O.nın artan sermayesine T.Emlâk KREDİ BANKASI ile T.C.EMEKLİ SANDIGI'nın iştirakinden bu yana bir yıl geçmiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • Hiçbir arsa Boğaziçi arsaları kadar rağbet görmemiştir ASMAKÖPRÜ ve ÜSKÜDAR BEYKOZ YOLUNUN ETÜDLERİ TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.DÜNYANIN BÜTÜN GÜZELLİKLERİNİ SİNESİNDE TOPLAYAN Boğaziçi Çengelköy Arsalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • PazaR CENGİZ HAN'IN KÖPEKLERİ KORE ŞAİRLERİ YARIŞIYOR 60.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • VASITA SIKINTISINA karşı tedbir alınıyor Gökay icap ederse askerî taşıthrdan dahi istifade edileceğini söyledi VUi Gökay vasıta sıkıntısına,karşı gerekirse askerî taşıtlardan dahi istifade edileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • Dikkat,Herkes İçin Bir hafta içinde Ajansımıza 3 lira gönderiniz.Roman,Hikâye,Şiir kitaplarımızla diğer neşriyatımız derhal gönderilir.TÜRKİYE NEŞRİYAT A J A N S I Posta Kutusu 512 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • 2®fy&eM Sizi lezzet ve net'asetiyle memnun edecek tek makarnadır.Tel:21 49 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • Altın spekülatörleri tâkib ediliyor Altın Hatlarını çeşitli şayialarla sebepsiz yere yükselten spekülatörlerin tesbitine başlanmıştır.Bunlar mahkemeye verileceklerdir.Alâkalılar tarafından belirtildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • FRANSA,TUNUS'A SİLAH sto etti mesını Amerika ve İngiltere'nin silâh sevkiyatı üzerine Fransa heyeti NATO Parlâmentolar Konferansından çekildi LONDRA,A.P.Amerika ile İngiltere'nin Tunus'a silâh gönderm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • o' ¦"•ılımın ı ıın ıı ninnin mı mı nıın ıınnı ınnıııı Yağmurdan ilham YAĞMURUN bir adı rahmettir.Hattâ Nasrettin Ifoca'nın bu rah-E met kelimesi üzerine herkesçe malûm bir nüktesi bile vardır.Fa-E kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • BANYODA TELEVİZYON [KEYSTONE] Avrupa'da artık televizyon evin her odasına giriyor.Nitekim,Londra'da açılan bir sergide,banyo odasına yerleştirilen bir TV cihazı görülmektedir.Bu fikir,bir plâstik imal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • MİLLÎ PİYANGODA Kazanan Numaralar Millî Piyangonun 15 Kasım 1957 çe-401272 406185 410465 417682 419477 kllişi dün Ankarada saat 13.30 da ya-421627 426606 427467 432533 434226 pılmışt r.ikramiye kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1957
  • 400.000 Liralık YILBAŞI Keşidesine katılmak için Hesap açtırmakta gecikmeyiniz BU KEŞİDEDE Konforlu APARTIMAN DAİRELERİ 12 MESKEN KREDİSİ 50.000 Liralık Para İkramiyesi AYRICA BAKIRKÖY Ajansımızda 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.11.1957
  • Plİİİiİilliiill:VDLUN4 POUSLER.KENA-ONU BULACAK.RINDA.I BAŞIM» DERDE SOKACAKSIN-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1957
  • *era/efoe ximm-Mİgros Türk MAĞAZALARI ve ARABALARINDA BULABİLİRSİNİZ.NUH ESKİYAPAN ve ORTAKLARI Kol.Şti.Yeni adres UNKAPAN YENİ ÇARŞI BLOK 3 No.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1957
  • Ttlaktas MAKARNACILIK VE TİCARET T.A.Şsatış büroları izmir flclecftı/e Karşısı,Erler801 Sok.No.J.î/J,Tel.23 431 istanbul:Yad hkelesı,Çardak Cad.A'y.Vi,Tel.27 21 98 PiVALE m akarnası CtffyxuAuxi,'toc/u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1957
  • ALLAHUKALİBEY POKERDEN EKKEN.AyftLOKolM İÇİN ÖZÜRv DiLEgj/yy.EvE GEÇ GELİNCE KA-RIMLA DAİMA KAVSA EDERİZ.BİKTİM ARTIK ALI.BiRiSl SESSiZ-CE MERDİVENLERDEN OKiyOR GALİBA vAı_LA Bü SEFER.BEN DEĞİLİM Mf+
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ S A N T A 'J TEFRİKA No.10 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Bir çocuk çalınır.Fidye olarak istenilen para,bir masajcı kadında görülür.Sivil komiser bulunduğu yerden biç bir $ey göremiyordıı.Yalnız,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1957
  • BİZ KADINLAR BİZ BİZE tmen,içimi okumuş TQ U İKİ Amerikalı üğre t jj &ihi bir s*»z ettiler,t «Kadın,monoton hayata başladığı gün ilt S uyarlar.S Onlar birteviyeliğî yenmişler.Amerika'dan kalkmış,Japon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1957
  • LVAF Yazan Banyo ile mutlakta nazarı dikkati celbedecek hiç birşey yoktu.Yatak odası nisbeten genişçe idi.Fakat burada da insanı şaşırtan husus sanki muharebe cereyan etmiş bir yer intibaı bırakmasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1957
  • ^İ;lİi|İ!İİİİ:İ BOŞ VES5 BuRASiNl i SEVERİ/BEN.KİMSE DE SENİN E\BlSENUE İLGİLEm.MEZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • İşte mükemmel bir ökçe lâstiğil.Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • SCUFPK ile basic 7 Genç kızlar için. T Kaşıntı,kabarcık^ fiban,siyah benler,kır»' mtzılık,genç kızların yüzlerind»' sık sık beliren âfetlerdendir.Bu derde» deva olmadığını düşünenler çoktur.Halbuki Sc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • SUCUKLU pilavın,ti EMSALSİZDİR NAMLI TÜRK SUCUKLARI Toptan Satış Deposu KANTARCILAR Kepenekçi Sabunhane Sokak Nü.31-1 Yaprak Hanı altında Esnaf Buzhanesi yanında)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • ELEMAN ARANIYOR İstanbulda bulunan mühim bir Şirketin kalite ve imalât kontrolunda istihdam edilmek üzere icabmda 3 vardiyada çalışacak Türk tabiiyetinde en az orta okul veya mümasili bir mektep mezun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • İLÂN KASIMPAŞA GENÇLİK KULÜBÜ ÂZALARININ KAYITLARI YENİLENECEK Kulübümüzün âzalarının kayıtları yenilenecektir.Bu İtibarla üyelerimizin 15.Kasim.1957 tarihinden.Aralık 1957 ayı sonuna kadar ve haftanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • Nilliuef Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldtğı Yer:MİI.IJVET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • HİCRÎ 1377 Rebitir âhır 23 Cumartesi 16 KASIM 19 5 7 HUMİ 1373 Kasım 3 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Güneş İkindi Akşam Yatsı İmsak C.48 6.48 14.34 16.50 18.25 5.06 1.58 1.58 9.44 12.00 1.35 12 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • Temizlik timsali Lekelenip kararan bıçakları,çatalları,kaşıkları,isli tencereleri,yağlı tavaları,banyonuzu,mutfağınızın çinilerini,mermerleri ve evinizin bütün temizliğini en iyi ve en çabuk şekilde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • ARAYINIZ.ÇÜNKÖ:Kuru şarjh olup aldığınız zaman fabrikadan yeni çıkmış gibi tazedir Senede üç defa su koymak kâfidir normal şartlar altında)Sağlam yapıkdır tam denenmiştir Çok uzun ömürlüdür 6 ve 12 vo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • Unutamıyac£***nız rakkamlar 1 ADET 200 OOO LİRA 10 ADET 50 OOO LİRA 2500 ADET 150 LİRA Ayrıca 25 ADET 40 OOO Liralık uzun vadeli kredi ikramiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ K UÇUK 4 LANI AR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK SATILIK arsa,Çiftehavuzlarda,denize çok yakın 650 M2 lik bir arsa satılıktır.Tel:55 28 08.D-593)^10, Tc8 iratlı satılık apartman.İmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • Kâğıthane Mensucat Fabrikasının BÜNYAN TİPİ ÇİFT RENKLİ KALIN TİFTİK BATTANİYELERİ çıkmıştır.SATIŞ DEPOSU:TARAKÇIOGLU YILANCIOĞLU Yeşildirek Demiray Han 203 205 TOPTAN MAĞAZA:NURETTİN TARAKÇIOGLU Âşir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • MÜTEAHHİD,TÜCCAR ve İNŞAATÇILARIN NAZARI DİKKATİNE:Çinko yerine bakır kullanmak isteyenler Her boy ve kalınlıkta BAKIR LEVHA v^LAMA yapan" fabr'îl?amî£**sipârişlerinizi yapmaya hazırdır.MEHMET ERGÜN İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • Motor Kompresör Kamyon Tamirci Tesviyeci Tornacı Ve Kaynakçı Ustaları Alınacaktır Şirketimizin teşkilâtında ve revizyon işlerimizde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ehliyetli,yukarıda yazılı tamirci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • SATILIKTIR 16 kasım 1957 bugünkü cumartesi günü saat 14 den itibaren ve pazar günü saat 10 da Şişli Âbidei Hürriyet Caddesi Harzem Şah Sokak DALAMAN apartmanmm 31/3 dairesinde Rönesans stilinde tekmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • Bir artist kalbini İstanbul'da bıraktı t Baştarajı Birincide MUVAKKAT AYRILIK Ancak nikâh hiç bir zaman olmayacak mânâsına alınmamalıdır.Memleketimizdeki kontratları sona erdiği için Miss G.Longshovv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • Trabzon'da iki D.P.il başkanı var TRABZON,Hususî Şehrimizde halen iki D.P.İl Başkanı bulunmaktadır.Fikri Karanis'in mebus olması üzerine,İl Başkanlığı seçimi için yapılan davete üyelerden 4'ü katılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • D.P.Meclis Grubu tebliğinin akisleri D.P.Meclis Grubunun vardığı kararlar,İstanbul'da çeşitli akisler uyandırmıştır.Muhalefet sözcüleri,D.P.Grup tebliğini tefsir ederken,«Menderes'in sert tedbirlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • Libya Kralının arabuluculuk yapması muhtemel ANKARA,Hususî Türkiye Suriye gerginliğini İzale maksadiyle,Suudi Arabistan Kralından sonra da Libya Kralı Muhammed İdrls El Sunusi'nin de ayni gaye ile tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1957
  • Meclis toplantısı 16 dakika sürdü t Baştarafı Birincide lan yemine davet etmiştir.Reisin bu davetinden,9 mebusun yemin etmedikleri anlaşılmıştır.Bunlardan,davete icabet eden ise,ancak 4 mebus olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.11.1957
  • HEINZ KAUFFMAN Komple kürckçi G.Saray'ı bir Şampiyon Çalıştıracak Berlin Olimpiyatları Kürek Birincisi Haziranda geliyor 1936 Berlin Olimpiyatları dört tek ve iki çifte şampiyonu,dünyanın en büyük kür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • ADALET ANKARA'YA DAVET EDİLDİ Adalet 31 ve 1 kasım tarihlerinde iki müsabaka yapmak üzere Ankara'ya davet edilmiştir.Ankara spor yazarları tarafından yapılan teklif Kırmızı Beyaz idareciler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • Lig'den Sadece Bir Düşecek Federasyonun,kulüplerin ısrarı karşısında bu yola gideceği söyleniyor Futbol Federasyonuna yakm çevrelerden sızan haberlere göre,kulüplerin ligin 10 takım hâlinde devamı içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • G.Saray ist.Spor 1 Aralık'ta karşılaşıyor Galatasaray İstanbulspor,1 aralıkta hususî mahiyette bir karşılaşma yapacaktır.Bu maçın hâsılatının hepsini İstanbulspor alacaktır.Zira geçen sezonda Sarı Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • Belçika maçının yeri belli değil ç BELÇİKA TAKIMI 6 ARALIK'TA GELİYOR.MAÇIN İSTANBVL'DA OYNANMASI MVHTEMEL EKLERİN 1 Aralıkta istanbul'da oynayacakları millî maçtan vazgeçmelerinin spor çevrelerinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • K I S A HABERLER lî 57 58 sezonu voleybol lig maçları 2 aralıkta başlayacaktır.FENERBAHÇE genç takımı ve Kadıköyspor antrenörü Önder Dal,yeni sezona antrenörsüz girmek tehlikesi ile karşı karşıya kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • AMERİKA MİLLÎ ATLETİZM TAKIMI Temmuzda geliyor 1958 Atletizm Şampiyonasına iştirake karar verildi.5 millî atletimiz Rusya'ya davet edildi Amerika millî atletizm takımı 1958 temmuz ayında Stockholm'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • HALTERDE DERECE ALAMADIK İran'da yapılan Dünya Halter Şampiyonasına iştirak eden Bulgar ekibi dün uçakla şehrimize gelmiş ve trenle Sofya'ya gitmiştir.Bir idareciden aldığımız malûmata göre Halter tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • GALATASARAY'DA KONGRE İLHAN DEMİREL] Galatasaray'ın ek bütçe kongresi dün Kulüp Lokalinde aktedllmiştlr.Murakıplar,bâzı masrafların muvakkat hesaba alınmasını şiddetle tenkid etmişler,Kulüp Reisi Sâdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • Basketbol Teşvik Turnuası Maçları İstanbul Basketbol Teşvik Turnuası maçlarına bugün Teknik Üniversite salonunda devam edilecektir.Saat 17.00 de G.Saray Beyoğluspor,saat 18.30 da F.Bahçe Kadıköyspor.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • ANAnni RAYİI I Lig 1Iderl G-Saray,II.prof,ligden Anadolu ile oynayacak.Maçın hiç şüphe yok ki en enteresan tarafı,G.Saray'ın ala-MimUULU nUll nUMDI ggğ,netlcedir.Resimde Kadri,Suat,Enver,Salm,Coşkun,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • BUGÜNKÜ FEDERASYON KUPASI MAÇLARI BEYKOZ-TAKSİM G SARAY AN AD Birinci Profesyonel Lig'in iki takımı zayıf rakipleri karşısında hayli şanslı gözüküyor QA TAKSİM'İN RAKİRİ Ba*run federasyon Kupası birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • W:[İLHAN DEMIREL)CAMDİVnil TAVIM lsİKİ aıvvı'lini kaybeden Fenerbahçe basketbol takımının yukarıdaki kadrosundan SâoAlflrlIUIı I MIVIIH Cit ayakta' soldan üçüncü)Nezilı Sacit'in sağ yanında)Hikmet aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERI BEŞİKTAŞ ANKARA'DA OYNUYOR dında Gcnclerblrliği ile karşılaşacaktır.Saat 14.30 da başlayacak olan maçı Bedri Kaya idare edecektir.Beşiktaşlılar yarın Hacettepe ile oynayacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • ERGUN 3 AY OYNAYAMAYACAK İtalya'da meniskus ameliyatı geçiren Fenerbahçeli' Ergun Öztuna'nın 15 gün içersinde futbol oynayabileceği haberi üzerinde duran Dr.Reşat Dermanver bunun imkânsız olduğunu söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1957
  • WgWa [İLHAN DEMİHEL] IÇTIÇADC UCYPTİ ürf" islerimizin ileriye gitmesi kin toplanan Federasyon İstişare heyeti.Soldan itlba-10 1 lOMnt nt I Lll ren Adnan Akın arkası dönük)İsmail,Vefa,Şevket Ustaoğlu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor