Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • Bluzlarınızın,yaniliglnl muhafaza ttmaal İçin SABUNU İLE YIKAYINIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • iv h a h i gggggggggaae-ggg ı«ı Mtiu'wigg—aeaBMagp—ggteaBwii KAHVE MUAMMASI DEVAM EDİYOR Gazetelerden)TURK KAHVESİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • [RUÇHAN ÜNVER] YAĞMUR ALTINDA J™:gelen İtalyan eşini kalabalık halk topluluklarıyla beraber soğuk bir hava ve yağmur da karşıladı.Ekselans Gronchi ve eşi,havanın muhalefetine rağmen zaman zaman üşüyüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • İKİ DENİZALTIMEZ SÜVEYSTEN GEÇTİ PORTSAİD,A.P.İki Türk denizaltısı dün Süveyş kanalından geçmiştir.Bu iki denizaltı,Süveygten geçen ilk Türk denizaltısıdır.Türkiyeden gelen bu denizaltıların adı Gür v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • f.I ""IJI 1 I I y Jl II I' il umu.IMIIH IRÜÇHAN ÜNVER] DÜN GALATA'dan MUDANYA'ya HAREKETİ SIRASINDA BİR LİMAN TAŞIT VASITASINA ÇARPARAK HASARA UĞRAYAN GEMLİK'in BURNU Sühunet dün 3 dereceye düştü Kalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • Büyük Millet Meclisi bugün çalışmalarına başlıyor ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisi 11 inci devre müzakerelerinin ilk celse içtimaını bugün saat 15 de aktedecektir.Meclism 1 Kasım toplantısı,müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • Yeni tedbirler alınacak Dün toplanan D.P* Grubu lüzum görülecek kanunî ve idarî tedbirlerin derhal alınmasına karar verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • C.H.P.Grubunun dünkü toplantısına İnönü katılamadı ANKARA,HUSUSÎ Günlerdenberi siyasî meha-ilin dikkat ve merakla takip ettiği D.P.Meclis Grubunun dünkü toplantısı 3 saat sürmüştür.Toplantı sonunda gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • mm S.MABfJVO AHLLvyET a HARİTA.SERViSl BÜYÜK devletler.Büyük devletler.Büyük devletler.Bütün gözler onlara çevrilmiş vaziyette.Daima onlardan bahsediliyor,dalma onlara dair yazılıyor,daima onlar gezil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • SURİYE'NİN İDDİALARINI REDDETTİK LONDRA,A.P.Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerdeki temsilcisi Seyfullah Esin,Genel Sekreter Dag Hammarskjoeld'e gönderdiği bir mektupla,Suriye'nin Türkiye hakkında ileri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • asm Kanunu egiştiriliyor Cezaî müeyyideler ağırlaşiırılıyor ve yeni bâzı tedbirler alınacak İska t Kanunu teklifinden vazgeçildi Faruk DEMIRTAŞ Ankara'dan bildiriyor B.M.Meclisinin önümüzdeki günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • jms-ssM 'H [İLHAN DEMİREL] GELECEK SEÇİMLERE HAZIRLIK CHP-H kjlduılar' dun toplanarak,«elecek seçimlerde çok sayıda nMfclflİBİlV meb'us çıkarılmasının temini için İnönü'ye müracaata karar vermişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1957
  • Diyarbakır Seçim Kurulu henüz bir karar almadı DİYARBAKIR,HUSUSÎ İl Seçim Kurulu dün de toplanarak C.H.P.nin itirazını tetkik etmiş ve lüzumlu dosya ve evrakın ilçe seçim kurulundan getirtilmesine kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • HAFTANIN FİLMLERİ TuK&X4t Ö/Hartaca Muharebeleri* ııden bir sahne Klişeleşmiş masallar.KANLI AV «The Last Hunt» Reji-•tfr Richard Brooks idaresinde renkli ve Sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bit Metro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • TEŞEKKÜR ÇOK KIYMETLİ AİLE REİSİMİZ NURİ DEMİRAĞ'ın Vefatı münasebetiyle gerek cenazesine gelmek,gerekse telefon,telgraf ve mektupla acımıza iştirak edenlere Sayın T.B.MM Reisi Refik Koraltana,İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • YIL SONU İKRAMİYE KEŞİDESİNDE ı Lira ı umun Ayrıca tCAf/400,000 Liralık İPOTEK KREDİLERİ KASIM 1957 Akşamına kadar hesap açtırınız Her 150 liraya bir kur'a EMNİYET# SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • OĞLAK BURCl K İKİ |22 Aralık 20 Ocak] Muhitinize,üstten bakıyor hissini veriyorsunuz.Bu intibaı düzeltmeniz sizin için hayırlı olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 13 Şubat] Unutmak istediğini/mevzuun,üstünde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Soluya soluya.2 İlâve.3 Bir köpek cinsi;Bir çocuk oyunu.4 Tahıl ambarı;Kanad.5 Bir sebze;Bir nota.6 Çabuk;Tabii felâketler.7 Ziyafet sofrası;Eski bir hayır müessesesi.8 Tamamlayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • 'Minini il ı ıı ıı.ıııınııınıı ninninin.İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 E Karışık sabah,müziği 8.30 Ha-E berler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kostelanetz orkestrasından valsler E 9.15 Şarkılar 9.30 Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Tel:48 65 02)1 Papatya Özcan Tekgül Bülent Oran Türk filmi.2 Bir Fırtına Gecesi Vedad Örfi Bengü Türk filmi.ALKAZAH Tel:44 25 C2)Alkoponun Oğlu Robert Berrv Fransızca.ATLAS Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • AKAY KLİNİĞİ Sinir ve ruh hastalarını,felçlileri,romatizmalıları,alkolikleri kabul ve tedavi eder.Bahçelievler,eski Ömür Yoğurdu yanında.Tel:71 61 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • Öldürmeye teşebbüsten 10 seneye mahkûm oldu Birinci Ağır Ceza Mahkemeyi,öldürmeğe teşebbüsten sanık bulunan Yahya Yüksel Yazgan adında birini,dün 10 sene 8 ay ağır hapis cezasına çaıptırmıstır.Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • Batı Almanya bizden elma ve armut almak istiyor Batı Almanya memleketimizden elma ve armut satın almak istemektedir.Alâkalılar tarafından verilen malûmata «öre bu yıl Avrupa iktisadi işbirliği teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • İtalyaya sert buğday ve pamuk ihraç edeceğiz Memleketimi/ile İtalya arasındaki ticari münasebellerde büyük bir gelişme beklenmektedir.Yapılan görüşmelere göre İtalya'ya mühim miktarda sert buRday ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • Hayalı ucuzlatmak için bâzı tedbirler alındı Memurlar Kooperatifinin vasıtaları da Migros kamyonları gibi halka ucuz gıda maddesi satacak Gıda maddesi fiatlannda muşa-Gerekli hazırlıklar son şeklini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • Süheylâ ÖZKÖKEN ile ALİ ÖZEN Nişanlandılar Balıkesir 13.11.1057
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Çok sevgili ve biricik anneni Fatma Melek PEKÖZ'ün vefatının kırkıncı gününe müsadif 16.Kasım.1957 cumartesi günü ikindi namazını müteakip Kadıköy Osman Ağa camii şerifinde Haliz Esat Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • VEFAT Eski öğretmenlerden merhum Ahmet Muhtar Beyin oğlu,Münevver Ender'ln esi.Melek Simavi'nin,Cemil Özay'ın,Kübra Erdinç'in ağabeyileri,Rasin Özny ve Bülend Özay'ın amcaları,Zehra Adaları,Haldun Sim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • Aynur Calıkoğlu)GURSOY ile FEVZİ GURSOY Evlendiler 14.11.957 MALTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • REŞAT ALTINI 153 LİRAYA FIRLADI Fiatları anormal şekilde yükselten ve bu suretle de gayri meşru bir kazanç sağlamak isteyen bâzı kimseler hakkında ilgililerce tahkikat açılıyor Serbest piyasada Altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • KİSA HABERLER 0 ATİNA Ticaret Müşavirliğimizden alâkalılara gelen bir yazıya göre,Türkiye'den ihraç edilecek Anadolu menseli canlı ve kesilmiş kasaplık hayvanlarla deri,yün ve kemiklerin Yunanistan'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Kıymetli büyüğümüz merhum MEHMET RASİT ÖCALGİRAY'm ölümünün kırkıncı gününe müsadif 17 kasım 1957 pazar günü öğle namazından sonra Şişli Camii Şerifinde memleketimizin en kıymetli ehli K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • 152.5001 lira tutarında APARTMAN E S KATI E vt PARA I İkramiyeleri 9 İDEMİRBANK 7241
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • I Göğsümüzde beslediğimiz yılanlar E 7T H,Aleko!Mağazana girdiğim zaman,yü-E XX umc tombul ve sıcak bakışlarını konduran gözlerinin,kuyrukları kalbine kadar E uzanan birer yılanın ağızları olduğunu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1957
  • gelirimizdeki parlak zaferinden sonra,«Holiday On İce» Buz revüsü,dün İsviçre'ye müteveccihen,SWISSAIR uçağiyle İstanbul'dan ayrılmıştır.ilândır)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • aşkumandan Mustafa Kemal Düşman başkumandanı Hacıanesti'nin vaktinde cepheye yetişmesi hatta cephe ile irtibat tesisi çok şüpheli idi.Çünkü Çerkeş Ethem kuvvetleriyle beraber çalışmakta iken Ethem'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • [A.P.I PO SULAR kLTl^JOA Batl Avru',a'H11 S011 günlerde şiddetli fırtınalar olmuş,hir ı.ok şehir ve köyler ru bundan rarar görmüştür.İtalya'da Po vadisi,yafan şiddetli yağmurlardan sonra,su tfttUUİa t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • I KEYSTONE] ÇİN MODASI mraz Şark modasına Köz atalım.Meselâ Singapur'da bir kaç gün evvel enteresan bir defile yapılmış,Çinli moda yaratıcılarının son kreasyonları teshir edilmiştir.2,'l yaşındaki Aga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVEÎtJ TİYATRfl t*E ÇTİVAB I Turl"yc Millî Talebe Federasyonu tarafından tertiplenen 2 nci Tiyatro Festivali dc-I I I M I Ball riavIlVMBal vun etmektedir.Festivale iştirak eden yabancı trupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • PAMUK FİATLAR1 DÜŞMİYE BAŞLADİ İZMİR,HUSUSÎ Pamuk piyasası dün âni olarak İstikamet değiştirmiştir.Fiatlar yükselişteki hızla düşmeye başlamıştır.710 kuruşa kadar çıkan pamuk,dün 675 kuruşa kadar düşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • Ürdün,Amerika'dan yeniden silâh alıyor Kral Hüseyin bu silâhları dahilî güvenlik için değil Arap milletinin müdafaası için aldığını söyledi AMMAN,A.A.Kral Hüseyin,tertip ettiği basın konferansında,70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • Ankara'da bir seker fabrikası kuruluyor ANKARA,HUSUSİ 18 inci şeker fabrikasının Ankara'da kurulmasına karar verilerek bu hususta hazırlıklara başlanmıştır.Senede 100 bin ton pancar işleyecek fabrikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • İKİ BARCI DOLAR kaçakçılığından TEVKİF EDİLDİ İZMİR,HUSUSÎ Dolar kaçakçılığından sanık iki Bar'cı ve bir sofor dün tevkif edilmiştir.Soli Bencüya ile Raşit Duyunır'un limanımıza gelen Amerikan Filosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER)FLRKPÎ FRİNİ Al İlli AR Ki*,u yaklaşması münasebetiyle Tc-CLDIdCLCmNI A&.UILAK mizlik isleri Müdürlümü,çöpçülere kışlık elbise ve ayakkabılar dağıtmısUr.Yeni elbiselerini giymiş çöpçüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • Kayıp kaçakçı Savan»,karısı dün ifade verdi Kadm kaymvaldesi öldüğü için matem elbisesiyle geldi.Savanın firar haberi şüpheyle karşılanıyor.Döviz kaçakçılığından sanık bulunan Sava Vafidis'in kaybolma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • Kruşçev "Zukof isterse ava çıkabilir,dedi Moskova'daki Mısır Elçiliğinde tertiplenen kabul resminde enteresan konuşmalar geçti MOSKOVA,A.A.A.P.Sovyetler Birliğini ziyaret etmekte olan Mısır Müdafaa Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • [A.P.Moskova'da açılan Endüstri Fuarında,Sputnik I in de bir modeli teshir edilmiştir.Resimde,bir genç kız,ilk sıın'i peykin antenini tetkik ederken görülmektedir.Şimdiye kadar Sputnik II ye alt hiç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • Pipe-Line inşası için Iran Hey'eii ile yapılan görüşmeler inkişaf ediyor.Yeni tesisler kurulacak ANKARA,HUSUSÎ İskender una akıtılacak İran petrolleri ile ilgili müzakereler devam etmektedir.Türk ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • MEHMETÇİK AMERİKAN Televizyonunda NEW YORK,Hususi Muhabirimiz İSKENDER S O N G U R' dan Amerikanın en büyük Televizyon istasyonu CBS Dünya Haberleri saatinde Türk ordusu hakkında bir neşriyat yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1957
  • Üniversite kitapları peçen yıldan çok pahalı talebe Cemiyeti temsilcileri,lisan imtihanlarının slâhı için de dekanlıklara müracaat edecekler î stanbul Üniversitesinin 9 Fa-I kültesine mensup Talebe Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.11.1957
  • HİÇ KIMILDA-MA,BE N't M C NlM EVLÂDtMj SEN'l A^JKVMA VvUKKArA erci VUKÜM" L UÇACAK,KANLAR Ç£ViRC'HJERîN OZE-T R'tNE Sı^CAVACAV-'tCOE "inechk».AHAU G ÖZVAŞLARt AeA^tNC\Av\ı_&iNCA ALKt^UYACAK!OH.eANA'C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1957
  • Ikjjy^ GliZEL.ACAR.MEMEN ŞUNU RENKLENDİRME.VE BAŞLA.SOSİRA ?A FOTOĞKAî^Ç» KES.MİNİ ÇEKSİN BnR4 A NASİL GELE.Bildin CUDO?SıR.ı TAKSİ CALDlM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1957
  • ANMECtV^-UyKÜAA VAC.VAXVVAdA SiZ IKıNlZ SiDiP E5l.Ev:n BEN UK DAN HEMEN r—i VATAVIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1957
  • $u,ses u2zekîne zarak euni çekiyor,ama salonda bîr.PANK GAŞUYOZ.r~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1957
  • ALLAHLIKALİ BEY mmi~i BANYONU YAP VE MEMEM GİT YATAĞINA;yAT vE i VEU DERHAL-EVE SEL.OİVORUM SANA.İ r«:L#?BANYO VAPAV\NASIL.ANLADI ACABA i nryi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1957
  • Riyad sarayındaki İstanbul'daki b MÜSLÜMAN dünyasının en mutaassıp memleketinde,dünyanın en zengin hükümdarı Ihın Suud'un saraylarına ve hareketlerinhâkim olan tek insan,bir hıristiyandır.Jo.se Arnold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1957
  • HAVALARDA 7 OPON,rulubelli ve soğuk havalarda bir ihtiyat tedbiri olarak alınması faydalıdır OPON,baş,diş,adale ağrılarını teskin eder.nezle,ve.grip başlangıcında birçok fenalıkları önler FAYDALIDIR F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1957
  • l||l!li!l!F.rtcsi srüıı esna/tan biri sivil komisere şu habet H verdi.Paralardan birini kendisine bozdurmuşlardl.S Adanı fırıncı idi.komiseri görünce:«Kvet.dedi lıili-S vurum kimin bozdurduğunu.Bu mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1957
  • f.WV7 "KIS GELDİ,OKULLAR 11 YAZIN mışıl mışıl uyuyan,gü/gelir gelmez rencn l ir derdimiz var.Bir türlü iyi olma:dert:Okulların ihtiyaçlarıtephir Yaz güneşi bu derde İyi peiiyor,Sızıltılar di-J niyor.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1957
  • Tabancamı kılıfından çıkarıp emniyet mandalını açtım ve ceketimin yan cebine soktum.Bütün hırsımla kabzasını kavramıştım.Sağ elimle de apartıınanm zilini çaldım-Zil uzun uzun öttüğü halde cevap veren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • EOKA yeniden tehdit savurdu İNGİLİZLER KIBRIS'TAN CEKİLİNCEYE KADAR TEDHİŞİN DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ LEFKOŞE T.H.A.EOKA tedhişçi teşkilâtı dün burada bir beyanname dağıtarak yeniden tedhişçilik faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • Amerika müdafaa masrafını arttırıyor WASHINGTON,A.P.Beş Amerikan devlet adamı dün yaptıkları konuşmalarda,Birleşik Amerika'nın güdümlü mermi ve atom silâhları mevzuundaki çalışmalarını süratlendirmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • AMERİKAN PEYKİ 1 ARALIKTA ATIYOR LONDRA,A.A.Amerikan sun'î peykini imâl eden şirketin sözcüsü,ilk Amerikan sun'î peykinin 1 aralık günü.Florida'dan boşluğa fırlatılacağını açıklamıştır.Bu peykten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • TÜTÜN FIAT!ARININ düşürülmesine karşı TEDBİR ALINIYOR İZMİR,HUSUSÎ Türkiye Tütüncüler Federasyonunun İstanbul'daki toplantılarına katılan Ege Tütüncüler Derneği Genel Sekreteri Haydar Aryal,dün şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • Esrar kaçakçısı İlyas Ay bugün Adliyeye veriliyor Bursa'mn Hamzalar köyünde tabancalı bir müsademeden sonra,yaralı olarak ele geçirilen mâruf esrar kaçakçısı tlyas Ay.bugün Müddeiumumiliğe verilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • BİR MUTEMET 22 BİN URA İLE KAYBOLDU BANDIRMA,HUSUSÎ Şehrimiz Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı Manyas kazası mutemedi Efraim Yan,beraberinde 22 bin lira olduğu halde 5 gündenberi kayıptır.Mutem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • NATO subaylarına füze hakkında izahat verildi İZMİll,HUSUSÎ NATO subaylarına dün ilk defa olarak meşhur «Nike» hakkında malûmat verilmiş,film ve fotoğraflar gösterilnıisıir.N'ike,bir güdümlü füzedir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • BEYLERBEYİ VEFAYA YENİIDİ t Baştarafı Altıncıda bilir:Hilmi santrfor oynadığı yarım saatte sahada yoktu,solaçığa geçti,büsbütün unutuldu.Zâten attığı gol de kendi kendine yarattığı bir pozisyonda oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • XALSA TELEFON KUMBARALARI 5 Sene garantilidir TAŞRADA ACENTELİK ARANMAKTADIR Tam manasile MÜKEMMEL bir OTOMATİK TELEFON KUMBARASIDIR Telefon mütehassısımız bakınız ne diyor.Kumbarlarımızın mükemmel ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • ZAYİ T.C.Merkez Bankasından Holânda için aldığımız 15.1.1954 tarih ve 24280 ve 24282 sayılı ihbar mektuplarının transfer nüshalarını zayi ettik.Yenilerini alacağımızdan eskileri hükümsüzdür.General El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • PAM-PAN BU AKŞAM Yeniliklerle KIŞ SEZONUNU AÇIYOR Nefis temiz servis İtalyan Spesyaliteleri Müzik:Piyanist Mme İLONA Akordeon:Y O R G A K t Sempatik Şantözümüz MERAL POLAT PAM-PAN'ın açılışında orijin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • Bir polisin Sirkecide pardesüsü çalındı Beyazıt Başkomiserliği memurlarından Ali Çapkın,dün öğle üzeri Sirkeci'de.pardesülü olarak girdiği lokantadan pardesüsüz olarak çıkmak mecburiyetinde kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • AFGAN KRALINA BURSA'DAN BANYO MAKETİ GÖNDERİLİYOR BURSA.HUSUSÎ Afgan Kralının cehrimizi ziyareti sırasında gezip gördüğü ve çok beğendiği Çelik Palas'ın umumî banyo binasının bir maketi yapılmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • EDIRNEKAPI'YA ÜÇ HAFTA DAHA TRAMVAY İSLETİLEMİYECEK Beyazıt meydanının tanzimi için yapılan çalışmalara devam edilmektedir.Veznecilere kadar olan kısmın seviyesi de indirilecektir Meydan kaskatlı olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • Amerika ve Snoiltere Tunus'a silâh veriyor İLK PARTİ BUGÜN YOLA ÇIKIYOR.KARAR FRANSA'DA BÜYÜK BÎR TELÂŞ UYANDIRDI WASHINGTON,A.P.Amerika ile İngiltere,Fransaya,Tunusa silâh vermek kararmda olduklarmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • PE-RE-JA LİMON ÇİÇEKLERİ KOLONYASINI ALIRKEN olarak isteyiniz Bir Sürprizle karşılaşabilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • KUMAŞLAKININ Yeni çeşitleri satışa arzedilmiştir.Satış yerleri:İstanbul Harbiye Cumhuriyet Cad.315 A İzmir Pasaport,Atatürk Cad.138
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • USTABAŞI VE ÇÖZÜCÜ ARANIYOR Jakardan anlayan tecrübeli havlu dokuma ustası ve bir çözücü aranıyor.Müracaat:Şişli,Sıracevizler,Rum Kilisesi Sokak No.10,Telefon:47 20 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • PE-RE JA KOLONYALARI'nm Doldurma ve ambalaj islerinde çalıştırılmak üzere İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Müracaat:Bomonti,Firm sokak No.49 İLERİ KİMYA SANAYİİ T.A.O.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • il rifiSû* cüX d&h& CAZİP TEN,DAHA.t» O Filim Yıldızı:DENİZ TANYELİ işte bütün bu meziyetleri bol köpüklü,nefis kokulu,Puro Tuvalet Sabunu te^min eder,diyor.Puro alelade bir sabun değildir.Terkibinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • MÜJDE Avrupa menşeli makineler Hava Kompresörleri Pistoleli Yangın motopompları Elektrojen Grupları Benzin motorlu 1,5 KW.MARANGOZ ŞERİT Destere makineleri MARANGOZ PLANYA MAKİNELERİ ŞAHMERDANLAR Mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • DtKKAT İşler vaziyette kârlı bir havlu tabrikasının ortaklarından hastalık sebebiyle hissesini satmak istiyor.Müracaat:Telefon 47 20 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • Itfilliueff Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • HİCRÎ 1377 Reblül» âhır 22 CUMA 15 KASIM 19 5 7 RUMÎ 1373 Kasım 2 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş G.47 1.56 Öğle 11.59 7.07 İkindi 14.35 9.44 Akşam 16.51 12.00 Yatsı 18.26 1.35 İmsak 5.05 12.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 10 SATILIK EMLAK KÜÇÜKYALIDA,Ankara asfaltı üzerinde,denize nazır,panoramik manzaralı,parselli,arsaların satışlarına başlanmıştır.Arsalar pazar ve çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • BASIN KANUNU DEĞİŞTİRİLİYOR t Baştarafı birincide tir.Yalan haberlerin cezalandırılması hususunda müeyyidelerin ağırlaştırılması ile maksadın hasıl olacağı düşünülmektedir.REJİM MESELESİ Rejim mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • Yeni tedbirler alınacak t Baştarajı Birincide huzurunun iadesi,vatanın ve rejimin selâmeti ve amme hizmetlerinin iyi ve sür'atli yürütülmesi için lüzum görülecek kanunî ve •'darî bütün tedbirlerin der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • RUSYA'DA SOĞUK DALGASI MOSKOVA,A.A.Moskova Radyosu dün yayınladığı özel bir meteoroloji raporunda,Sovyetler Birliğinin Avrupa'daki arazisi ile Batı Sibirya'ya önümüzdeki 24 saatte şiddetli bir soğuk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • KAPIDAĞINA KAR YAĞIYOR BANDIRMA,HUSUSİ Şehrimiz ve civarına 5 gündenberi suğnak hâlinde yağmur düşmektedir.Bu yüzden hava soğumuştur.Bir çok köylerle irtibat kesilmiştir.Limanda yükleme ve boşaltma ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • BİR MOTOR ENKAZI BULUNDU Karadeniz'de Soğanadası civarında 3 tonluk bir balıkçı motoru enkazı bulunmuştur.Dümen kısmı ve anbar kapağı tamamiyle parçalanmış bir halde bulunan motorun mürettebatı hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • ÇARPIŞMA Gemlik vapuru,dün Mudanya'ya na" reket ederken,fırtına yüzünden 7 numaralı liman taşıt vasıtası ile çarpışmıştır.Çarpışma,yolcuları bir hayli korkutmussa da tehlike çabuk önlenmiş,yolcular Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1957
  • SÜHUNET DÜN 3 DERECEYE DÜŞTÜ t Baştarafı Birincide idare edenler kaloriferlerini kasım ayının ilk gününden başlayarak mart ayının sonuncu gününe kadar yakmak mecburiyetindedirler.Karara riayet etmeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.11.1957
  • [MİLLİYETİ İKİSİNE DE AFERİN Birincl devrenin son maçında Kasımpaşa beki Nikolau'ya kasdî tekme attığı için hamm fc,kem tarafından oyun dışına çıkarılan Can,dün Bölge Ceza Heyetinde ifade vermis ve ¦E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1957
  • SERT BİR TAMİM Şinasi Ataman «Hakeme karşı gelen ve maçta hâdise çıkaranların tecziye edileceğini» bildirdi.ANKARA,Hususî Muhabirimiz' VELİ NECDET A R I Ğ'dan Beden Terbiyesi Umum Müdür Vekili Şinasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1957
  • G.S A R A Y:51 CANBERRA 22 Dün Teknik Üniversite salonunda Galatasaray ve Amerikan Canberra cemisi basketbol takımları arasında yapılan maçı.Sarı Kırmızılılar güzel bir oyundan sonra ilk devreyi 25-13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1957
  • BEŞİKTAŞ BUGÜN Ankara'ya gidiyor Beşiktaş Profesyonel takımı iki karşılaşma yapmak üzere bugün saat 17 uçağı ile Ankara'ya gidecektir.Siyah Beyazlılar Gençlerbirliği ve Güneş'le oynayacaklardır.Kadro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1957
  • GRASHOPER GELMEK İSTİYOR Fenerbahçe İdare Heyeti dün akşamki toplantısında bek Seracettin'in tedavi için tekrar İtalya'ya gönderilmesine karar vermiş ve Prof.La Cava'ya mektupla durum bildirilmiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1957
  • Necdet Erdem izinli İstanbulspor Antrenörü Necdet Erdem İdare Heyetinden 10 gün izin istemiştir.Bunun sebebi belindeki bir ağrıdır.Antrenör iyi olmadığı takdirde,istifa edeceğini yakınlanne söylemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1957
  • Halil Burnaz'ın Menejerlik işi ve GAZETENİZİN Bu husustaki neşriyatı,1 2.11.1957 tarihli nüshanızda Halil Bur-I naz'ın menajerliği hakkında neşredilen yazı ve bu yazının ihtiva ettiği i' aususatın büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1957
  • G.Sarav Bütçe kongresini budin yanıyor Galatasaray kulübünün kongresi ekseriyet olmadığı için trplanamamıştır.Bu sebeple tehir edilen kongre bugün saat 17 de kulüp lokalinde yapelaeaJctır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1957
  • [İLHAN DEMIREL] Lt hilnıi atmamıştı.Atmamıştı ama,Özer'c bu golü attıran da o idi.Son gol,böyle «attırıldı».QAU RAİMİ/A VF ÇDN fi fil son dakikasında Vefa,son golünü kaydetti.Bu golü hilnıi atmamıştı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1957
  • Çek'ler maçtan VAZGEÇTİLER Çek Federasyonundan gelen telde maçın 1958 içinde yapılması istendi 1 Aralık 1957 pazar günü Istan-bul'da oynanması evvelce kararlaştırılmış olan Türkiye Çekoslovakya millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1957
  • ALTAY,EEMOMDÜfl'Y!BESIKTASA VERMİYOR Halbuki İtalyan antrenörün Beşiktaşla geçici bir mukavele imzaladığı dün resmen açıklandı.İZMİR.HUSUSÎ Aiıay'ın talyan antrenörü Remondini'nin İstanbul'a gideceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor