Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • TÜRK İTALYAN MÜZAKERELERİ DÜN ANKARA'DA BAŞLADI ifegfc.mP^ MENDERESİ mm PETROMARCHl" Vv.y.«»ifiSU-'4J~ HER İKİ MEMLEKETİN REİSİCUMHURLARININ RİYASETİNDE DÜN ÇANKAYA'DA TOPLANAN TÜRK İTALYAN HEYETLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • Kastamonu'ya dair itiraz reddedildi ANKARA,HUSUSÎ Kastamonu seçimleri hakkında C.H.Ptarafından vâki itirazın Kastamonu İl Seçim Kurulu tarafından reddi üzerine Yüksek Seçim Kuruluna getirilen itiraz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • B.v.ECU A CI İnİU Beyazıt esnafı için Üniversitenin karşısında 38 dükkânın inşaatına başlanmıştır.BEY AZI I t O NAM İVİN K yerleri istimlâk edilen esnafa tahsis edilecek dükkanların halen temel kısıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • Yağmur ve fırtına Ege'de evleri yıktı İzmir'de bir vapur iskeleye bindirdi.Ağaçlar devrildi.Hayvan telefatı oldu İZMİR,HUSUSÎ Şiddetli yağmur ve fırtına dün de devam etmiş,bâzı hasarlara yol açmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • POLİTİKADA HAVA GERGİN Havayı düzeltmek için teşebbüslerin boşa gideceği anlaşılıyor Ç H.P.Meclis Grubu ve Merkez idare heyeti dün biıeı toplantı yaptı Ara seçiminin Mayıs ayında yapı lacağı söyleniyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • VE SONRA İNSAN YEDİ GÜN YEDİ GECEDE YENİ BİR DÜNYA YARATTİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • Stevenson Eisenhower'e Paris'te yardım edecek PARİS,A.P.Paris'teki NATO toplantısında sunulacak Amerikan plânının hazırlanmasına yardım için,Başkan Eisenhower tarafından yapılan teklif,Demokrat Parü B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • Aleyhimizde çalışan Aleko Cituris hudut dışı edildi leko ile kardeşi Dimitri'nin E.O.K.A.ya geniş miktarda yardımda bulundukları tesbit edildi Z STIKLÂL caddesinde bir kırtasiye,Galata'da da bir kâğıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • KOVULAN ALEKO ÇİTURİS Refik Halid Karay'ın en güzel eseri.Halir Kıvanç'ın nefis röporl-ajı Pazar günü MİLLİYETTe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • DAHİLİYE VEKÂLETİ GÖKAY'IN TÂYİNİ haberlerini yalanladı ANKARA,HUSUSİ İstanbul Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay'ın Bern Büyükelçiliğine tâyini hakkında basında yer alan haberler,yetkililer tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • SURİYE BİZE YENİ BİR MUHTIRA VERDİ Muhtırada 15 Aralığa kadar kuvvetlerimizi geri çekmezsek tekrar B.M.e müracaat edileceği bildiriliyor Suriye Hariciye Vekili dün İstanbul'dan geçti ANKARA,HUSUSİ Sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1957
  • [RUÇHAN UNVERI n tınrnn r,'BJ1LI Cİİ7EI ERİ Limammızdaki Canberra kruvazörüvAIIDCnnM HII1 rU4.CkE.ni nün kumandam Frank H.dün yaptığı basın toplantısında gemi hakkında şu malûmatı vermiştir.Akdenizdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • w,İKTİSÂT ve TIG ARE?Hazırlayan:Or Halûk CILLOV iç Fiatlar Seyrindeki Yükseliş istanbul Ticaret Ortası tarafından tertiplenen Toptan Eşya Fiatlart Endeksinin lıir yıldır yayınlanmamasına rağmen,fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • Fek ince,fevkalâde leircdia bu hassayı malık,çok mütecanis ve zarif bir kokuya malik olan yeni Tokalon fascination pudrası •sizi daha flenç,daha güzel »e hakikaten daha cazibeli gösterecektiraıo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • KERVANSARAY Pek yakında Arap âleminin en tanınmış Dansözü B A D I A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • KERVANSARAY Pek yakında D O D O gibi ARTİST FLORA kadar GÜZEL Paris CRAİSY HORSE vedetlerinden D U Z 1 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • KANYON ARANIYOR Derhal servise girebilecek vaziyette olan KAMYONLAR alı nacaktır.TELEFON:22 48 75 den 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • DİKKAT İşler vaziyette kârlı bir havlu fabrikasının ortaklarından hastalık sebebiyle hissesini satmak istiyor.Müracaat:Telefon 47 20 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • SESSİZ DÜNYA Türkçe Renkli Filmi SARAY Sinemasında 4 üncü ZAFER Haftas»a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • K LÖ B X LAURA DtORT Fransızca Şarkılar Vedetti Bomontı Silâhşor Cad.Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • immi.iiii.iiii.i.imiiimiiimiiiiiiiiimi.ı.mı.ı.imi.mini.ı.mm.iiiiimm.i.i.ı.mıımıım.m.i.i.im.mimm.im.ı.i.ISTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 ğ Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Saz eserleri 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • OĞLAK BURCU K4 [22 Aralık 20 Ocak] Yıldız tesiri düzeldi.İllerinizden iyi neticeler bekleyiniz.£OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dünden daha güzel ve neş'eli bir gün yasayacaksınız.BALIK BURCU [20 Şubat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA;1 Bir oyun kağıdı;Ayı yuvası;Mükemmel.2 Kötüye kullanma.3 Sefil;Mutluluk;Beyan edatı 4 Bir Nisan sakası.5 Bir memleket;yemek;İşaret sıfatı.6 Kan;Bunak lık;Bir uzvumuz 7 Uzaktan anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • Türkiye İş Bankası büyük "Sene Sonu Çekilişinde» 1 kişiye 6 faizli 150.000 liralık Devleti)Tahvili.24 kişiye 24 APARTMAN DAİRESİ.ve 2130 kişiye çeşitli PARA İKRAMİYELERİ.cem'an 1.5 milyon liralık ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • TEŞEKKÜR Sevgili torunum,kıymetli kızımız,Ysuman Tiryakioğlu'nun anî hastalığında bütün hazakatleriyle fedakârlıklarını bizlerden esirgemeyen ve büyük Allahın izniyle hayatını kurtaran,başta Afyon Sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • Çatalca'da kız kaçırma hâdiseleri çok arttı Son yirmi dört saat içinde Çatalcada üç kız kaçırma hâdisesi olmuştur.Çatnlca'nın Karacaköy nahiyesiyle Kamiloba ve Tepecik köylerinde cereyan eden bu hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • Tütün ihracatımızın fazlalaşması bekleniyor EIrçok yabancı tütün firmasının mümessilleri muhtelif bölgelerde temaslar yapmaktadır.Bu bakımdan ihracatın önümüzdeki günlerde artması beklenmektedir.Belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • SEVİLAY KURAN ile SEFA ALBAYRAK Nişanlandılar II/Kası m/1957 Leveııd.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • Asya gribi son günlerde yine salgın şeklini aldı Hastalığın talebe arasındaki sirayetini,önlemek için bâzı tedbirlere başvuruldu Şehrimizde Asya Gribi vak'alan şısında okullarda gereken önletekrar çoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • Necat vapuru limanımıza narenciye getiriyor Akdeniz Umanlarında birikmiş olan narenciyeyi yükleyen «Necat» vapuru İstanbul'a müteveccihen hareket etmiştir.Necat'ın getireceği narenciye İstanbul piyasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • Fareleri imha etmek için gemi idarecilerine verilen zehirden beklenen fayda temin olunamazsa kapan ve kedilerden istifade edilecek Denizcilik Bankasının «Giresun» vapurunu son günlerde fareler istilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • KISA HABERLER t tiıYHı\ivıı uva adınaa oir asker îıransı,Teşvikiye'de Nilüfer Hatun ilkokuluna girerek,çeşitli mektep malzemesini çalmak istemiş,devriye gezen memurlar tarafından suçüstü yakalanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • ÂNTIDOT 'NEZLE t •grip-X r' DİS'A RIS4 AOALEJrOMATIIMASJ YAN(RİLaR iivr" GÜNEJ YANIĞI ARI.pÖCEK SOKMASI KESİK »YARALAR V »PİŞİK-d KAŞINTI •EKİEMA •ERG E KLİK «DONUK i" POMAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • Fabrika işletme Muhasibi Aranıyor Fabrika muhasebesini ve bilhassa maliyet hesaplarını iyi bilen ve BOLU Vilâyet merkezinde çalışmayı kabul eden muhasiplerin müracaatları rica olunur.TELEFON:27 29 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • J I SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Papatya Özcan Tekgül Bülent Oran Türk' frlmi.2 Bir Fırtına Gecesi Vedad Örfi Bengif Türk 'filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Alkoponun Oğlu Robert Berry Fransızca.ATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • I HOŞ GELDİNİZ J KİNCİ Dünya Harbinden sonra kalkınma I bankaları yaratan milletler arasında Almanya'yı hatırlarken İtalya'yı unutmak doğru değildir.Kültür ve teknik,ekonomi ve E endüstri,her sahada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • Okullardaki sobaların kurulmasına başlandı Havaların soğuması üzerine okullarda sobaların kurulmasına başlanmıştır.Yalnız,bu sene okullara tahsis edilen 1G28 ton kok kömürü henüz verilmemiştir.İlgilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1957
  • Türk İtalyan ticareti süratle inkişaf ediyor Türk İtalyan ticari münasebetlerinde devamlı bir artış müşahede olunmaktadır.Geçen sene İtalya'ya 85,8 milyon lira tutarında ihracat yapılmış iken bu mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • Yağmur ve fırtına Ege'de evleri yıktı Baştarajı Birincide •İması bilhassa nazarı dikkati çekliştir.PO VADİSİNDE FEYEZAN ROVİGO,A.A.Po vadisinde durum nezaketini muafaza etmektedir.Monte Del Po'da nehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • Barlas ve arkadaşları Yozgat'a nakledildi ADANA,HUSUSÎ Bir müddettenberi şehrimiz Cezaevine mevkuflu bulunan C.H.P.Meclisi yesi Cemil Sait Barlas ve 25 arkadaşı ün sabah saat 4 de bir yüzbaşının kuıan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • BİR ADAM SAĞ OLDUĞUNU İSBATA ÇALIŞIYOR ANKARA,HUSUSÎ Resfen ölü sayılan bir adam,hayatta olduğunu isbata çalışmaktadır.Nüfus kayıtlarında ölü gösterilen bu vatandaşın ismi Ferhat'dır.Ferhat,kızını evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ Evvelki gün limanımıza gelen 200 ton Seylan çayı,dün gümrüğe çıkarılmıştır.Çaylar gümrükten çekilince,yerli çay la harman eüilip satışa çıkarılacaktır İTHAL MALI ÇAY GELDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • İÇ POLİTİKADA hava gergin t Baştarajı Birincide lantıya rahatsızlığı dolayısiyle parti lideri İsmet İnönü katılamamıştır.C.H.P.Merkez İdare Heyeti de dün saat 16 da Kasım Gülek'in riyasetinde toplanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • [A.P.1 Yunanistan'dak:Atika koyunda halen 21 yaşındaki cazip Yunanlı yıldız Alis Vuyuklaki,yeni bir film çevirmektedir.Alis,5 yeni film çevirmek üzere bir kontrat imzalamıştır.Yıldız,aynı zamanda tiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • Başkumandan ~I2l *trv 4-Yazan:FARUK MiRGUN akarya muharebesi,O'nun ehasıyla bir zafer oldu Başkumandan,mukabil taarruzumuz karşısında ancak bir gün mukavemet edebilen düşmanı takip vazifesini sekizinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • [İLHAN DEMİRELI PAKİZE POLİS REFAKATİNDE ADLİYEYE GETİRİLİRKEN Barcı Pakize'nin üzerinden 200 bin lira çıktı BİR kondüktörü öldürttüğü iddia edilen Diyarbakır'daki tDicle Bar m sahibi Pakize Gülercân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • BATILILAR AĞIR BASIYOR LONDRA,A.P.Amerika'da,Cincinatti'de verdiği bir beyanatta.NATO kuvvetleri başkumandanı General Norstad,Sovyet ilminin sadece bir noktada ileri bulunduğunu,müttefiklerin kendi im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • KÖPEK GERİ DÖNMÜŞ Amerika'da «Hailinim-Sun» gazetesinin yazdığına göre ve Hindistan'da Yeru Delhi'den verilen bir haberde,son sun'î peyk içinde bulunan köpeğin dünyaya döndüğü bildirilmiştir.Gazete,kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • İZMİT İSTASYON ŞEFİNİN İZAHATI İZMİT,HUSUSÎ İzmit İstasyon Şef Muavininin verdiği malûmata göre,bir buçuk yıldır İzmit ve civarında trenden düşüp ölen hiçbir tren kondöktörü yoktur.Yalnız 10 ay kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • ANSIT t* ırttMiHTr' |'vf IA.P.İsviçreli sinema yıldızı İngrid Bergman evvelki gün Komadan Parise gelmiştir.Kocası Roberto Rosselinl'dcn geçen hafta resmen ayrılmış olan İngrid,yeni bir film çevirmek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • Dün etrafa para saçan bir kadın yazar geldi Eşyalarını taşıyan hamala 100 lira bahşiş veren Ruth Mitchell kendisine,yazacağı roman için fikir verecek kimseye 10 bin dolar verecek VALİZLERİ Park Otel'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • SUR/YE'DE SEFERBERLİK HAVASI ESİYOR LONDRA.A.P.Suriye Hükümeti,dün yayınladığı bir tebliğle,bütün Suriye'li kız ve erkek gönüllülerin,doktor ve hemşirelerin kendilerini seferberlik halinde addetmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • Suriye bize yeni bir muhtıra yerdi t Baştarafı Birincide Yeşilköy Hava.Alanından transit olarak geçmiştir.Yeşilköy'de 45 dakika kalmış olan Suriye Hariciye Vekili.İstanbul'da bulunan Suriye Konsoloslu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • SPUTNİK PULLARI [A.P.J Ruslar,roketler üzerinde iki yeni pul bastırmışlardır.Bunlardan birinin üzerinde bir roket görünmekte ve şu yazılar okunmaktadır:«Koket Araştırmaları" «Milletlerarası Jeofizik Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • E ANA «Sedef Adası» mahreçli imzasız mektuplar gönderen bir oku-E f^ yucum vardıç.Ne ismini bilirim,ne de İkamet ettiği adayı gör-E i JL»/düm.Uzaktan uzağa işittiğime göre bâzı tabiat sahipleri bu ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • 'Canberra'nın ziyareti mühim sebebe dayanır,•Semi Kumandanı tecavüze uğrayan dost •icmleketin yardımına koşacaklarını söyledi SAMİ KOHEN HALEN limanımızda demirli bulunan füzeli kruvazör «Canberra» nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • KARPİÇ SOYULDU Başkentin siyasî hayatında adını sık ı& duyuran meşhur Karpiç Lokantası,rka tarafındaki camlar kesilmek sureyle soyulmuştur.Meçhul hırsızlar,asada bulunan paranın hepsini ve ardropta as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1957
  • Sultanahmet'de elektrikler kesildi Divanyolu ve Sultanahmet semtlerinde dün gece elektrikler kesilmiştir.Nöbetçi teknisyenler,bu civarda beş yüz metrelik bir kablonun arıza gösterdiğini kaydetmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.11.1957
  • CİCİ CAN HAZHCıM FFENDıMÎBfcNıM iRAM NF ZAMAN £ eL£GEK 5» GEN BlC I PE SALAVAT GE-TiRjVEK n^l—N'OUJC MAO» ASLANT,&W2AN ¦SAHNE UAVATl ZEVKLt &K SANATÇI tç'ıN SAH-NEDE ÖLMEK ŞEREF EM BÜYt ĞÜ OLİKÎ.E s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1957
  • Ulöüd EU RggaSV"'-»ısa DOKTOR OLUNCA 'j«u Aerı PEŞİNDEN KOŞMIVA CAkTLAC.O ZAANAN BU GÜNL.E2İ ARıVA-Vl CAK NEDEN ARINACAK M\ŞlM.NEYSE BU BAHSİ DEĞİŞTİRGE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1957
  • ŞİMDİ SÖZÜ ANONİA DEVLE" TEMSIL.CİSİ M£.ZARA 'A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1957
  • BEN.GOKÜR GÖR-MEZ.ATEŞ EOE-[r\^CEK-WİŞSiN f/Ş KİM DEMİŞ.KAPlSTEV EN DÜŞÜNMÜŞTÜM AMA ŞİMDı 2?artik niAmuSl-J YASA-MAYA KARAR.VERDİM'.«M^MM11Eh%lC*î *J5 û GOZUERıAA DE iyi GORMuVQR.GOZ'_ÜK TAKIYORUM.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1957
  • İT41Y4N POLİSİ YEDİ SENEDİR SEVİŞEN ÇİFTİ iUUYADURSU ophia Loren ve Carlo Pont kendi âlemlerinde ya BİRKAÇ gün evvel ajans bültenlerinin bildirdiklerine göre İtalyan polisi tanınmış italyan sinema yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1957
  • ZAMANIMIZIN DOLMA W KALEMİ^f WAKUM pompalı gizli uçlu Dolma kalemleri sağlam ve ucuz olup her parçası vidalıdır.Bütün yedek parçalar,mevcuttur.TOPTAN SATIS:SUB UNCU HAN M MERKEZ ÇARŞILI HM m İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1957
  • İstanbul Defter İmalâtçıları Derneğinden 27/11/1957 Çarşamba günü saat İfi da Liman Lokantasında Genel Kurulun yıllık âdi toplantısı yapılacaktır.Sayın azaların teşrifleri rica olunur.İdare Heyeti GÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1957
  • güzelliğinizle meşgul olunuz.Geceleri yatmadan evvel yüzünüzü bol su ile yıkad.kfan sonra HAVILLAND COLD KREMİ'ni tatbik ediniz.Cildinizi besler,yumuşatır ve hücrelere hayaliye)ve canlılık bahşeder.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ ŞANTAJ TEFRİKA No.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Bahçede oynarken kaçırılan küçük Vural'ın annesi Mübahat ıssız bir yere para bırakır.Komiser bunu görür.Mübahat hıçkırıyordu.Komiser «neden hu pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1957
  • LVARIRIM YETİŞİN Yazan «Gece bir yere çıkacak mısın oğlum?diye sordu.«Hayır.Ne halledeceğimi doğru dürüst daha ben bile bilmiyordum.Yapmam gereken bir sürü iş vardı.Halbuki ben şapşal şapşal oturmuş n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1957
  • İKİ RESİM ON gelen Fransızca dergilerin birinde bir resim gözüme ilişti.Nefis bir dans çifti.I Bir resim daha var.Yine onlar.Fakat vü-t cırtlarından o kıvraklık uçup gitmiş.Hikâye acı.Günlerin bin fac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.11.1957
  • bekliyen adam elki dairesinde bir aksilik oldu.Kimbilir belki de evinde.Bundan olacak uçağa bindiği zaman,en mülayim tabirle,ters bir ifadesi vardı.Uçak havalanır havalanmaz hizmet talebine başladı.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 ta10 Burada neşredilen küçük Hânların kelimesi 50 kuruş-tur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeni/kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler l ede-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.11.1957
  • KILARINA KARSI OPM FAYDALIDIR OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,nezle ve grip ağrılarını teskin eder günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.11.1957
  • YIL SONU İKRAMİYE KEŞİDESİNDE OJüBESı ARSALAR al* Liralık KREDİLERİ İM 1957 mına kadar p açtırınız Liraya bir kur'a 00 EMNİYET» SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.11.1957
  • Mevsim için yeniden hazırladığı,zengin BATTANİYE Çeşidlerini görmeden BATTANİYELERİNİZİ almayınız.Toptan ve perakende:İstanbul.Sultanhamam 2 nci Vakıf Han altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.11.1957
  • Mensucat Fabrikasının üstün kaliteli yapaklardan hususî surette yalnız KENDİ PERAKENDE MAĞAZALARI için imâl ettirdiği Buhara Bergama İsparta Hemedan Kaşgar Keşan ve Antik renklerde eski KULA HALILARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.11.1957
  • USTABAŞI VE ÇÖZÜCÜ ARANIYOR Jakardan anlayan tecrübeli havlu dokuma ustası ve bir çözücü aranıyor.Müracaat:Şişli,Sıracevizler,Rum Kilisesi Sokak No.10,Telefon:47 20 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.11.1957
  • AZOT SANAYİİ T.A.Ş.Kütahya Şantiye ve Montaj Müdürlüğünden 1 Şantiyemiz ihtiyacı 8200 M3 balast yaptırılma işi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.2 İşin muhammen bedeli 116.440.lira olup muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.11.1957
  • NKASJ VAKOT.AP BANKASI VAKİFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKİFLAR BANKASİ VAKIFLAR BAhh.TÜRKİYE İ ANKASI YIL SONU KEŞİDESİ 500 Talihliye j BİR MİLYON LİRA İ VAKIFLAR BANKASİ VAKİFLAR BANKASİ V AKIŞLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.11.1957
  • PE-RE JA KOLONYALARI'mn Doldurma ve ambalaj işlerinde çalıştırılmak üzere İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Müracaat:Bomonti,Fırın sokak No.49 İLERİ KİMYA SANAYİİ T.A.O.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.11.1957
  • KİRALIK KATLAR VE ODALAR Galata,Okçumusa caddesi Camiinin sırasında,inşaatı ikmal edilen SICAK HAVA TERTİBATLI BANKALAR SARAYI İş Hanı,9 odalı katlar ile,ayrı ayrı odaların kiraya verilmesine başlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.11.1957
  • Bahçevan Aranıyor Boğazda bir köşk bahçesi için,çiçekten ve camekândan anlar bahçivana ihtiyaç vardır.Tel:44 13 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.11.1957
  • Basketbol takımımız belli oldu 19 Kasım'da hareket edecek kafilede 13 basketbolcu yer alacak Basketbol takımımızın 24 Kasımda Bükreş'te Romanya ile karşılaşacak kadrosu dün tesbit edilmiştir.19 Kasımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • Türkiy Birinci Lig usulü Yapılacak Bulgaristan maçının Ankara'ya alınması muhtemel ANKARA,HUSUSÎ 1958 yılı çalışma programı etrafında yapılacak Federasyon toplantısında kat'i kararlar alındıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • FENERBAHÇE'DE SİYASET YASAK Fenerbahçe kulübünde siyaset yasak edildi.Kulübün Kadıköy grupu son toplantısında,son zamanlarda artan şikâyetler üzerine bu mevzuu ele almış ve yukarıdaki karara varmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • Afir'i yumruklayan bîr sene cezalandırıldı ANKARA,HUSUSÎ Dün akşam geç vakitlere kadar hararetli bir toplantı yapan Bölge Ceza Heyeti,yarıda kalan Güneşspor Yolspor maçının mes'ullerini tecziye etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • [İLHAN DEMİR.ı VIC TDANCFFRİ Fenerbahçeli millî atletlerden Aydın Onur ve Atilfc«0 I nttUOrtni |a Koksal Fenerbahçeden istifa etmişlerdir.Öğrendiğimize göre bu iki kıymetli atlet de kulüplerinden ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • Erdinç Bayburt dikkati çekti Metmann takımının İngiliz Antrenörü,Erdinç'i Almanya'nın en iyi santrforu yapacağını söyledi STUTTGART,HUSUSÎ Bir Alman kulübü olan Metnıann'ın İngiliz antrenörü,tahsili i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • ^istikos'uı bonservisi Federasyona geldi Galatasaray kulübüne gireceği söylenen Yunanlı Futbolcu Pistikosun Olimpiyakos kulübü tarafından gönderilen bonservisi dün Federasyonumuza gelmiştir.Yunan Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • TATRA TAKIMI 12 ARALIKTA GELİYOR Vefanın davetlisi olarak gelecek,Çe-oslovakyanın «Tatra» takımı şehrimizde üç karşılaşma yanacaktır.Hâlen lig 3 üncüsü olan Tatra'nın İstanbul maçlarından ikisi Yeşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • [İLHAN DEMIRELi VEİIİCİ nC l/ftoni Beşiktaşlı futbolcular dün Şeref stadında bir antrenman yapmışlardır.Resimde soldan Ut VAlfUl itibaren:Nazml,Gürcan,Özcan.Metin,Erdoğan Muhafız Gücünden)Kâmil,Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • m.i-j111 111 im¦ ı¦ u¦;KULÜPLERDEN HABtRtiJt GALATASARAY Profesyonel kadro bugün saat 10 da Ali Sami Yen Stadında antrenör Dick'in idaresinde İdman yapacaktır.FENERBAHÇE Roma'da tedavi altında bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • EMRE "KARAR HAKSIZ YE YERSİZDİR» DİYOR Komitenin Olimpiyatta bir stil güreşin yapılması kararım Beynelmilel Güreş Federasyonunun protesto edeceği sanılıyor Beynelmilel Güreş Federasyonu İkinci Reisi V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • IİLHaN DEMİRELİ SALON SOHBETİ George I)ick diin snat U le Galatasaraylı futbolcularla kulüp lokalinde bir konuşma yap-T mıştır.Dick,bu toplantıda oyunculara arzularını sormuş,yapılacak çalışmalar hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • FEDERASYON REİSLERİ TOPLANTIYA ÇAĞIRILDI Ş.Ataman'm Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne asaleten tâyini bekleniyor ANKARA,Hususî Muhabirimiz Veli Necdet ARIG bildiriyor)Önümüzdeki günlerde Ankara'da çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • cır 5 [MİLLİYET] S İ PRAG'da GEÇEN SENE OYNANAN TÜRKİYE ÇEKOSLOVAKYA MİLLİ MAÇINDA TURGAY'ın BUZLA KAPLI ğ SAHADA BİR KURTARIŞI.İÇEK'LERE KARŞIİ I DİNAMİK OLMALI.I TÜRK FUTBOLU ÇEK'LER TARAFINDAN ÖĞRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1957
  • [İLHAN DEMİRELI [İLHAN DEMİREL] BUGÜN ADALET VE KASIMPAŞA İLE FEDERASYON KUPASININ BİRİNCİ TUR MAÇLARINI OYNAYACAK OLAN SÜLEYMANİYE solda)DAVUTPAŞA sağda)maçları devam Adalet SüleynıanİYe,Davulpaşa il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor