Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.11.1957
  • ZAMANI* mucizesi/WAKUMpompalı giıli utlu Dolma Kalemler» piyaıoyo arı edilmiştir.Çok «ağlan» vtucvı olan bu kalemltr.ı» her parçatı vidolıdır ve 1 bütün yedek parçoları.mevcuttur.Her Kırtasiyeciden «*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1957
  • Ulvi Yenal Emlâk Bankası Umum I Müdürü olacak ANKARA,HUSUSİ Medenî Berk'in Niğde'den meb'us seçilmesi üzerine,Emlâk Kredi Bankası Umum Müdürlüğüne,Havayolları Oenel Müdürü Ulvi Yenal'in tâyini kararla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1957
  • Trafik ve Basın suçlularının affı muhtemel ANKARA,HUSUSÎ Basın suçlarından mahkûm olanların affı hususunda D.P.çevrelerinde de kuvvetli bir cereyan başlamıştır.D.P.mebuslarından bazıları tarafından ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1957
  • SAKALI ACITMIYOR!1 İstanbul'dan geçerken rahatsız ve sakallı bulunduğu için uçaktan bile inmek istemeyen,bu vaziyette resmini çeken foto muhabiri mi/e sinirlenen meşhur komedyen Danny Kaye,bir kaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1957
  • EOKA yi tekdir iyi karşılandı Ankara memnuniyet duyarken Londra fazla nikbinliğin doğru olmadığını belirtti ANKABA,HUSUSÎ Yunan hükümetinin E.O.K.A.ya çatan tebliği,Ankara siyasî çevrelerinde memnuniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1957
  • KIBRIS'TA MATEM EOKA'nın öldürdüğü polisin cenazesi dün törenle kaldırıldı LEFKOŞE,Hususî muhabirimiz TEKİN YÜKSEL bildiriyor EOKA tedhişçileri tarafından şehit edilen Türk polis subayı Mustafa'nın ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1957
  • mmm M mm [İLHAN DEMİREL] Pakize,polisler tarafından yakalandıktan sonra hâdise çıkartmaya teşebbüs etmiş,bu arada gazetecilere de saldırmıştır.Resimde üstte,bar sahibi kadın fotoğrafçılardan ¦aklanmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] HflK AY'A VFRİI EH İspanya Büyükelçisi ekselans M.UUIXMI M Ibnibtn jvan Teixidov dün Vilâyete giderek Vali Prof.Gökay'a,İspanya devleti tarafından tevcih edilen nişanın beratını vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1957
  • hariciye vekili pellA ile birlikte İTALYA REİSİCUMHURU DUN ANKARA'YA GELDİ Merasimle karşılanan misafir Devlet Reisi Türk italyan işbirliğinin önemini belirtti İTALYAN ve TÜRK DEVLET REİSLERİ,MİLLÎ MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1957
  • Gergin havayı yumuşatmak için teşebbüste bulunuldu Bâzı C.H.P.mebuslarının bu hususta İnönü ve Menderes'e müracaat ettikleri söyleniyor D.P.Grubunun Perşembe günü yapacağı toplantı merakla bekleniyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • v GÜNÜN TIBBİ BAHİSLERİ FEZA SEYAHATLERİNİN ORTAYA ÇIKARACAĞI TIBBI MÜŞKÜLLER ikinci Dünya Harbi boyunca havacılık,bas dondurucu bir inkı.vıi kaydetmiştir.Uçuş sür'aü-Dii)etkiye nazaran hemen hemen ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • p ZABİT VE KUMANDAN İLE HASBIHAL Kemal Atatürk.Top/ayan:Ruşen Eşref Onaydın ATATÜRK'ten DÜŞÜNCELER Prof.Enver Ziya Karal ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ Ruşen Eşref Onaydın ATATÜRK ve DEVRİMLERİ BİBLİYOGRAFYASI Orh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • DÜŞÜN YAYINEVİ MİZAH SERİSİNİN ONÜÇÜNCÜ KİTABI RADARIN ANAHTARI Yarın çıkıyor Fiyatı:2 lira Yazan:RIFAT İLGAZ HABABAM SINIFl'nın STEPNE'si ŞAİR MİZAHÇI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • KANYON ARANIYOR Derhal servise girebilecek vaziyette olan KAMYONLAR alınacaktır.Telefon:22 48 75 den 13 Vi=
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • ISTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Saz eserleri 9.00 E Piyanist Jean August ve Luciano E Sangiorgi'den melodiler 9.15 Şar-E kılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Kerestesi ve reçinesi pek beğenilen çam cins:bir ağaç.2 Cet.Bir spor aracı 3 Her taraf seyredebilmek üzr re bâzı ev çatılarının üstünde ya pılan oda ve tara ça.4 Tanıdık 5 Kolay.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • OĞLAK BURCU K t 122 Aralık 20 Ocak] Para işleriniz biraz karışacak,çok tutumlu olmanı/lâzım.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Boş kuruntulara kapılıyorsunuz.Yıldızların tesiri.Yoksa esasında sıhhatiniz ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • TEŞEKKÜR Ebediyet âlemine intikal eden evgili ve aziz Eşim,Annemiz,AblaiDJZ.Teyzemiz,kayınvaldem AYŞE RANA SANİ YAVER Hanımefendinin Cenaza merasimine,başta muhterem meslekdaşım istanbul Valisi Ord.Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Antalya eşrafından merhum Osman Yerebakan'ın oğlu Murat,Adnan Yerebakan'ın kardeşleri,Hikmet Yerebakan'ın eşi.Okay,Osman ve Nülgün Yerebakan'ın sevgili babaları.Adaş Kol.Şirketi sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • ACI BİR KAYIP Çok kıymetli büyüğümüz İstanbul Belediyesi Muayene Komisyonu Doktorlarından Deri ve Zührevi hastalıklar mütehassısı,Fatma Tümer'İT)eşi,Can Kartal'ın babası.İhya Kartal'ın kayınpederi Sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • VEFAT Mülga Mevlâna dergâhı son Sertabbahı ve Merhum Ser Tabbah Selahaddin Çelebi Efendi oğlu ve-postneşin Abdülvahit Çelebi Ef.damadı,Selahaddin Kıjtluğ ve Merhume Celile.Kuüug'un babaları ve Ali Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • Kahvelerin Gümrükten çekilmesi yine gecikti İnhisarlar İdaresi tarafından ithal edilen ve gümrüklere gelmiş bulunan kahvenin,gümrüklerden çekilme muamelesi devan» etmektedir.İlgililerin belirttiklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • Tanzim satış yerlerinin mevkii tesbit ediliyor Tan2im satış yerleri kurulması için Paslanılan hazırlıklara devanı edilmektedir.Şehrin muhtelif semtlerinde 20 yerde kurulması prensip olarak kahul edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • Marmara,bol miktarda ithal malı getiriyor Çarşamba günü.Hay fa Beyrut seferinden dönecek olan Marmara gemisi,bol miktarda ithal malı getirmektedir.Gelen mallar arasında 216 ton ham kauçuk.20 ton kurşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • Kutu ile satılan turşular 250 den 375 e,komposto ve marmelatlar 450 den 650 ye,tahin helvası da 3 70 den 5 50 kuruşa çıktı Gıda maddesi fiatları sebepsiz Geçen sene 250 kuruştan satıyere devamlı olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • r^ SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Haydudun Sonu Dan Duryea Türkçe.2 Altın Kısıak-Amerikan filmi Renkli İng.A LK AZ A it Tel:44 25 62)Sihirli Yüzük Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)Kanlı Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • Fabrika İşletme Muhasibi Aranıyor Fabrika muhasebesini ve bilhassa maliyet hesaplarını iyi bilen ve BOLU Vilâyet merkezinde çalışmayı kabul eden muhasiplerin müracaatları rica olunur.Telefon:27 29 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • Bu sene talebeye iki deia karne verilecek MAARİF VEKÂLETİNCE ALINAN BU KARAR DÜN BÜTÜN OKULLARA BİLDİRİLDİ Orta öğretim müesseselerinde sömestr usulünün tatbiki ve yılda üç yerine iki kanaat notu veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1957
  • N Namus meselesi AMUSUN ne olduğunu herkes bilir.Fakat onu tarif etmek lâzım geldiği zaman,felsefenin «ethique» ve ahlâk bahislerinde derinleşen filozoflar ve bilginler arasında da E büyük telâkki ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • Başkumandan Mustafa Kemal "^Tî 3-Yazan:FARUK MİRGUN ukabil taarruzumuz 13 Eylül sabahı başlamıştı 29 Ağustos akşamına kadar mütemadiyen sol kanadımıza saldıran düşman,başkumandanın plânı gereğince iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • HERKESİ MEMNUN EDECEK İKRAMİYELER HERKESİN KEŞİDESİNDE:ARSA Boğazda APARTMAN DAİRESİ 75.000" lira PARA İKRAMİYESİ 1 kişiye 50.000 lira Hanımlara 25.000 lira bir hanıma 20.000 lira-Çocuklara:Oyuncak T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • İŞ fie GEÇEK YILA a MAZARAN û 9 ay/ıfc müddet içinde geçen seneye nazaran 167 milyon liralık bir tasarruf sağlandı ANKARA,HUSUSÎ 1957 nin son 9 aylık devresinde dış ticaret açığımızda,geçen seneıin ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • 70 lik iki ihtiyar ZİNA YAPTI KONYA HUSUSÎ Şehrimiz adliyesine enteresan bir zina hâdisesi intikal etmiştir.Cedidiye mahallesinde oturan 60 yaşında A.A.adında bir kadın,C.Savcılığına vermiş olduğu dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • ZEYTİNYAĞI FİATLARI YÜKSELİYOR BALIKESİR.HUSUSÎ Vilâyetimizin zeytin istihsal mıntakası olan Körfez mıntakasından alınan haberlerden,zeytinyağ fiatlarının arttığı anlaşılmaktadır.Düşük asitli yemeklik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • ALİ HAN ATLARINI SATIŞA ÇIKARIYOR LONDRA,A.A.Daily Telegraph gazetesinin verdiği bir haberden öğrenildiğine göre,Ali Han,Fransa,İngiltere ve İrlanda'daki haralarından bulunan 110 yarış atını önümüzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • M—ı inimi nı—BAKIRKÖY AJANSIMIZDA Hesap açtıracak müşterilere AZIP AÇILIŞ HEDİYELERİ Ayrıca 10.000 Liralık hususî keşide ile 400.000 Liralık Yılbaşı keşidesine İştirak hakkı İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • 1958 model Ford,ilk defa bir Türk köyünde görüldü NEW-YORK,hususî muhabirimiz İSKENDER SONGUR'dan Amerikan televizyon seyircileri,1958 model Ford otomobillerini ilk defa olarak bir Türk köyünde görmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • Yıl sonu çekiliş Apartıman dairesi Her 150 liraya bir kura numarası T@RK TİCARET BANKASI 99999999999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • AVUSTURYA ALMANYAYA S4S He haftada 4 defa direkt uçabilirsiniz Başllca Alman şehirlerine haftada 4 defa direkt ve bir defa Viyana tarikiyle uçabilirsiniz.Seyahatinizi plânlarken vereceğiniz en isabetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • *|tNLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os ASİM 3!Aralık keşidesinde Lira Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için ajanslarımızın gişelerine mOraeaat ediniz.4NLI BANKASI OSMANLI BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • İNGİLİZCE ve MUHASEBE Kursları için Kayıtlara başlanmıştır GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • Polonya Komünist Partisinde tasfiye GÜMULKA'NIN,1.300.000 ÜYENİN YARISINDAN FAZLASINI İHRAÇ EDECEĞİ BİLDİRİLİYOR VARŞOVA,AA.Polonya Komünist Partisinde tasfiye başlamıştır.Kan dökülmeden yapılan bu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • Malatya Valisi D.Porganı bir gazeteyi MAHKEMEYE VERDİ MALATYA,HUSUSÎ Malatya Valisi Nazım Arda,şehrimizde intişar etmekte olan D.P.organı Malatya Postası gazetesinde,şahsına hakarette bulunan yazılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • SÖKE'DE KIYMETLİ BİR GAZ BULUNDU İZMİR,HUSUSÎ Söke'de arteziyen kuyusu açılırken fışkıran yanıcı mayie dair tahlil raporu Amerika'dan gelmiştir.Buna göre,mayi yüzde 38 petrol,yüzde 16 linkrol gazı,yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • İZMİR BELEDİYESİ KORDONBOYUNDAKİ RIHTIMI SATIN ALMAK İSTİYOR Denizcilik Bankası Umum Müdürü ile,şehrimizde bulunan İzmir Belediye Reisi Faruk Tunca arasında mühim müzakereler cereyan etmiştir.İzmir Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • Damka olmuş Komünist İtalyan gazetesine göre köpek zehirlendi LONDRA,A.P.Resmî İtalyan komünist gazetesi oL'Unita»,Moskova muhabirinden aldığı bir habere güre,son atılan Sovyet peyki içindeki köpek «D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • AMERİKAN PEYK VE ROKETLERİ Amerika Müdafaa Vekil Yardımcısı Donald Quarles,Amerika'nın elinde,Sovyetlerin son peyklerini fırlattıkları roketler ayarında roketler bulunduğunu açıklamıştır.Quarles.Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • BİRİNCİ PEYK DÜŞMÜŞ.Japonya ve Arjantin'in muhtelif yerlerinden verilen haberlerde,gökyüzünden karışık maden halitasından müteşekkil parçaların yanarak yere düştükleri bildirilmiştir.Tokyo'da,gözyüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1957
  • vt I I I I I I I 1 1 I I 11 1 t I I I 11 I 111 İt I 11111 1111 1 M 11 I I t 11 I 1 I 1111 I ı.n I I t 11 I 11 1 I I t J t I I I 1 i I I I I I t I 1 I I t II I II 1 I I i I t III I I I I I 111 I II I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.11.1957
  • ARIŞ TERZİLERİ ASINA UYDU UMUMİYETLE ETEKLER YERDEN 42 46 SANTİM YÜKSELİYOR Paris M u h a b i r i m i z E r g ıı ıı G Ö K S A N d a ıı jV T oda merkezi Paris'in bütün 1_VjL Dünyaya verdiği haberi,bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1957
  • VANISHING CREAM,Gündüz Kremidir Sabahlan makyajınıza zemin vazifesini görür,bu taktirde pudranız,allığınız,old üzerinde daha iyi intibak eder.COLO CREAM,Gece Kremidir Yatmadan evvel cildinizi COLD Kre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1957
  • Zarif erkek ciltline itina ile baktır!iraştan evvel ve sonro NIVEA kremi cildi vumufotır.Yeni tras olmuş bir cilde NİVEA çok iyi gelir,ferahlık ve rahatl verir.Milyonlarca erkek bunu pek iyi bilir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ ŞANTAJ TEFRİKA No.b ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ.Küçük Vural bahçede ot/Harken kaybolur.Sivil komiser,Vural'ın annesinin bankadan para alıp ıssız bir yere gittiğini yürür.Mübâhat otomobiline dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1957
  • fc rç YALVARIRIM YETİSİN Yazan «Doğru.Ezberle öyleyse.Numara şu:45 21 82.Bu emniyet müfettişleri adına ayrılmış bir numaradır.Makam numarası olduğu için isme yazılı değildir,bu bakımdan rahat edersin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 İÜ numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bedelini posta pulu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • ARAYINIZ.ÇÜNKÜ:O Km.başına buji masrafını yarıya indirir 10.000 ohm mukavemetlidir Yakıtın her damlasından azami kudret sağlar İktisadidir paraca tasarruf sağlar Auto-LIte her sahada kullanılan komple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • cildimin bu fabii güzelliği Puro'nun eseridir ben cildimi Puro'nun ihtimamına bıraktım,diyor.Puro cildi korur.besler.tahayyül 1-ve arzu ettiğiniz o kadife gibi yumuşak teni,sihirli güzelliği temin ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • z Aşk.Şehvet.Macera Kasırgası GÜZELLER GÜZELİ ELSA MARTİNELLİ.Dahî Sanatkâr PEDRO ARMENDARÎZ.En kuvvetli İngiliz karakter artisti TREWOR HOWARD bu eşsiz filmde toplandı HANUELA «M A N U E L A Elsa Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • ALMAN NAL!PORSELEN ALAFRANGA HELA TAŞI ve PISUAR Perakende satışa arzedilmistir.Satış Yeri:ÖZENİŞ Mahmutpaşa Çuhacı Han Sokak No.1 İstanbul Tel:22 92 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • ftfilliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer;MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1377 12 1373 Rcbiiil' ulur KASIM Ekim 19 1957 30 VAKİT VASATİ ezan!Güneş 644 1.50 Öğle 11.58 7.04 ikindi 14.37 9.43 Akşam 16.54 1200 Yatsı 1828 1.34 İmsak 5.02 12.08 jı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • KÂHİRE'DEKİ TÜRK VE SURİYE ELÇİLERİ DÜN GECE BİR GÖRÜŞME YAPTILAR LONDRA,T.H.A.Türkiye'den şikâyetlerine devam eden Suriye,dün,Türk ordusunun Suriye hudutları civarında manevra yaptığını ileri sürerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • GBUENTHER ŞEHRİMİZDE Sabık NATO Kuvvetleri Başkumandanı ve hâlen Amerika Kızılhaç Teşkilâtı Başkanı General A.M.Gruenther,dün saat 9.20 de uçakla Yeni Delhi'den şehrimize gelmiştir.General Gruenther,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • R İZMİR'DE 1 Gecekondulardan bir kısmı yıkıldı.Suların istilâ ettiği caddelerden halk hammal sırtında geçti İZMİR,HUSUSİ Sabah başlayan fırtınayı,saat 17 sıralarında sağnak hâlinde yağmur takip etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • E.0.K.A.yi tekdir iyi karşılandı Baştarajı Birincide teşkilâtının tebliği doğru olduğu takdirde.Yunan Hükümeti aşağıdaki tebliği ilân etmeğe mecbur kalmıştır:Adı geçen teşkilât kendi battı lıurckclini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • LONDRA RADYOSUNUN YORUMU LONDRA,THA.Londra Radyosu Yunanistan'ın EOKA yi tekdir eden tebliğinin daha ziyade harici tazyikten ileri gelebileceğini,fakat,Kıbrıs konusunda fazla nikbinliğe kapılmanın şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • PATATES,SOĞAN soyarken enginar ayıklarken elleriniz lekelenir,sertleşir.PRINCESSE EL LOSYONU Cild tahribatım önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi bembeyaz ve yumuşak,eller kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • İstanbul Defter İmalâtçıları Derneğinden 27/11/1957 Çarşamba günü saat 16 da Liman Lokantasında Genel Kurulım yıllık âdi toplantısı yapılacaktır.Sayın âzâlnrır teşrifleri rica olunur.İdare Heyeti GÜND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • Aşk.İhtiras.Heyecan Dolu Bir Macera Filmi.Hayatın acı taraflarını perdede canlandıran enfes bir film mucizesi.Jr^%.Türk Filmciliğinin Yeni Bir Zaferi.lMr AŞK ve KUMAR Orhan Arıburnu Sevgi Özpolat Turg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • SATILIK APARTMAN KATI Kadıköy,Mühürdar,denize,çarşıya ve iskeleye yakın.Yaverbey sokak No.5 apartmanın zemin veya birinci katı acele satılıktır.Aynı apartmanın 2 nci katma veya Moda Şükran sok.No.5 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • italya Reisicumhuru dün Ankara'ya geldi t Baştarajı Birincide kısa bir lıasbıhalde bulunduktan sonra köşkten ayrılmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • PE RE JA LİMON KOLONYASI Lüks gösterişi ile her zaman verilecek bir hediyedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • ANIT KABRİ ZİYARET İtalya Reisicumhuru Ekselans Gronchi beraberinde Hariciye Vekili Pella ile heyetin diğer âzası ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi olduğu halde Anıt Kabir'i ziyaret etmiş,Kabir'e Kırmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • BAYAEIN ZİYAFETİ Reisicumhur Celâl Bayat* ve refikası,ak^aın misafirimiz ve refikası sererine Çankaya'da bir ziyafet vermişlerdir.Bu ziyafette ekselans Gronchi'nin beraberinde bulunan heyet âzası,İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • MİSAFİRİMİZİN BEYANATI İtalya Reisicumhuru ekselans Giovanni Grunchi.Esenboğa'daki karşılama merasimini müteakiben Ankara Radyosu mikrofonunda Türk halkına hitaben şu beyanatta bulunmuştur:«Sayın Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • GÖRÜŞMELERE BUGÜN BAŞLANIYOR Bugün saat 9.30 da Ankara Belediye Reisinin başkanlığında bir hev'et tarafından ekselans Gronchi'ye Ankara şehri Fahri hemşehriliği payesi bir merasimle tevcih edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • Barcı bir kadın cinayete teşvikten yakalandı t Bastarajı Birincide TRENDEKİ MÜCADELE Tren İzmit'e gelirken,Pakize'nin iki adamı bulunduğumuz ikinci mevki kompartımana geldiler.Bunların ellerindeki bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • adliyedeki hadise Bu ifâde üzerine,dünkü duruşmasını müteakip Pakizeyi yakalamak için iki memur vazifelendirilmiştir.Duruşmadan sonra,mahkemenin kapısı önünde memurlarla karşılaşan Pakize,bir an tered
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • MÜŞKÜLE UZUMU Bağdan Müstehlike MİGROS'un İZNİK Bağlarının üstün kaliteli MÜŞKÜLE Üzümleri ara ellere geçmeden,her gün taze olarak MIGROS Kamyonları ile sayın halkımızın emrinde.MIGRGS TURK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1957
  • D E RBY lâstik fabrikasının teknik zaferi Sussex ÖKÇE LÂSTİKLERİNİN yeni modeli Yeni kalıplarla yapılmış SUSSEX marka ökçe lastiklerini ısrarla isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.11.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE SANTİAGO'N UN TAÇSIZ KRALLARI.MADRİD'İN ACAİP SAATLERİ ADKID'dc bir Ispşnjroi,saûı-lt saat oıı birde isine gider,on beste öğle yemeğini yer,yirmi bin itadar çalışır,gece yarısı üçe dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1957
  • H.Kanlan Londra'ya Gidiyor Dünya ve Olimpiyat Güreş Şampiyonumuz Hâmit Kaplan bir iki hafta sonra tedavi maksadiyle İngiltereye gidecektir.Mütehassıs doktorlarımızın ifade ettiklerine göre,bunun tedav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1957
  • BLOK PAKT itiraz ediyor Temsilciler,ligin 8 takıma indirilmesini değil,12 takıma çıkarılmasını istiyor Profesyonel birinci lige mensup kulüpler,kümenin 8 takıma indirilme kararına şiddetle itiraz etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1957
  • Millî basketbol takımı Galatasaray ile oynuyor 24 kasım'da Romanya ile karşılaşacak Türk Millî Basketbol takımı bugün saat 20.00 de Teknik Üniversitede Mc.Gregor'un antrenörlüğündekl G.Saray Basketbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1957
  • Letter 15 gün futbol oynayamıyacak Fenerbahçe'n Basri ile Lefter İspanya maçından irili ufaklı arızalarla dönmüşler ve hemen tedavi altına alınmışlardır.Basri boynundaki ağrıdan şikâyet etmektedir.Lef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1957
  • GARBİS PARİS'TEKİ MAÇINI KAZANDI Profesyonel boksörlerimizden Garbis Zaharyan,Pazar akşamı Paris'in Central salonunda karşılaştığı Fransız rakibi Zenci boksör Brahim Gitani'yi net bir şekilde mağlûp e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1957
  • G.Saray Kulübü yeni prim ve ceza usulünü tesbit etti Galatasaray Kulübü,yeni prim ve ceza talimatnamesini tesbit etmiştir.Futbolculara verilecek primler için profesyonel lig takımları üç gruba ayrılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1957
  • Beşiktaş'ın yeni çalışma sistemi İ.Heyeti 3 ekibe ayrıldı Kozanoğlu'nun Haysiyet Divanına verilmesi reddedildi Beşiktaş kulübü idare heyeti dün akşam Nuri Togay'm riyasetinde toplanmış ve aşağıdaki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1957
  • [İLHAN DEMİREL] FFNERBAHGE CALİPTİ *cnerDancc profesyonel kadrosu dun kendi stadında haftanın illi idmanını yaptı.Çalışmaya,milli futbolculardan bâzıları I ja iştirak ettiler.Resimde,ortada görülen an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1957
  • Mr.Dick'in çalıştırma metodu Galatasaraylı futbolcuların hoşuna gidiyor,ingiliz antrenör,futbolcuları sıkmayacak hareketleri tatbik ettirme ustalığını resimde de isbat etmektedir.Mektep sıralarında ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1957
  • [İLHAN DEMİREL] FUTBOL FEDERASYONU,DÜN TOPLANARAK MİLLÎ MAÇLAR MEVZUU-NU MÜZAKERE ETMİŞTİR.FEDERASYON,HENÜZ İSTİFA ETMEYİ DÜ-ŞÜNMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTIR.RESİMDE SAĞDAN İTİBAREN)HA-SAN POLAT,HAKKI YETEN,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor