Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • FEZAYA ÇIKIP İNEN FÜZE BAŞLIĞI I^.'^sS yaptığı hir konuşma ile bütün Amerikan halkına hitap eden Başkan Eisenhower'in bu konuşması esnasında önünde bir roket baslığı görülmüştür.Yukarıdaki resimde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • Zürih'i imâr eden mimar geldi Zürih şehrini imar eden dünyaca tanınmış İsviçreli Profesör Bodmer dün uçakla şehrimize gelmiştir.İzmirin imarı ile ilgili çalışmalara katılacak ve plânları hazırlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • NATO hakkında mühim bir rapor PARİS,A.P.NATO teşkilâtına mensup bir Siyasî İstişare Komisyonu dün,NATO kara kuvvetlerinin dağılmakta olduğu,bu hareketin topyekûn savunmayı sarsacağı kararına varmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • FAJU8' LondraKonferansjbugöns^^ fohrikterbüyüyor sının i?bizi B.M.e $mriy#Hurieiye*i fIMrkfyefntw Mç dvrletle birlikte istilâya h ırtrjjtni[*£ltaı idilin eiHyar RENİM Ofîl IIM RİNA fllf IIR Son ir kac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • Amerika'nın bize verdiği harb gemileri geliyor WASHINGTON,A.A.Amerikanın memleketimize verdiği 4 harb gemisi yakında Türkiyeye hareket edecektir.Virglnia'nın Norlolk limanında yapılacak teslim alma tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • izmit seçimleri hakkındaki C.H.Pitirazı reddedildi İZMİT,HUSUSİ C.H.P.teşkilâtı tarafından Kocaeli seçimlerine yapılan itiraz İl Seçim Kurulunda 8 e karsı 2 rey ile reddedilmiştir.YÜKSEK SEÇİM KURULU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • Uçuruma yuvarlanan bir.otobüste 11 kişi öldü ŞOFÖRÜN UYUMASI YÜZÜNDEN DUZCE'DE VUKU BULAN KAZADA 19 KİŞİ DE YARALANDI S BOLU,HUSUSÎ Direksiyon başında uyuyan bir şoför 11 kişinin ölümüne,19 kişinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • Eisenhower muayene olacak WASHINGTON,A.P.Son zamanlarda aşırı derecede çalış-mak zorunda kalarak hayli yorulmuş olan Başkan Eisenhower Walter Reed hastahanesine yatacak ve umumî bir muayeneden geçiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • İtalyan Devlet Reisi bugün Ankara'ya geliyor ANKARA,HUSUSÎ İtalya Reisicumhuru Sinyor Cronchi,beraberlerinde eşi ve Hariciye.Vekili Pella olduğu halde bugün şehrimize gelecektir.Bazı temaslarda buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • I KEYSTONE] INGRID LONDRA YA f*ÎTTJ İkinci kocası Roberto Ul I I I Rosselini'nin Hintli bir aktrisle evlenmek üzere kendisinden ayrılmayı kararlaştırması üzerine sinema aktrisi İngrid Bergman,dün çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • Baş ve Kil Adnan Menderes Grup toplantısında bulunmak üzere Meclise girerken Grup kararını dün vermedi Görüşmeler bir neticeye varmak üzere Perşembe gününe bırakıldı ANKARA,Hususî D.P.Meclis Grubu dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • CENEVRE c Saattan daha az direkt vçuşj HERpAZAR GÜNÜ TL\778
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • Atina EM.A.uı sert bir lisanla itham etti Tebliğde Türkiye ile dostluğu bunların bozduğu bildirildi Yunanistan'ın işlerine karışmakla itham edilen E.O.K.A.nın söz hakkı olmadığı da kaydedildi Yunan Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1957
  • Dün Anıt Kabirde yapılan büyük ihtifalde Reisicumhur Celâl Bayar Aziz Atatürk'ün kabrine çelenk koyarken Yukarıda)ve Devlet Reisiyle protokola dahil zevat törenden dönerken sağda)Telefoto MİLLİYET Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • REFİK HALİD KARA!En son ve en güzel eseri île MİLLİYET'te mmmet'thı MEKTUP Sevgili MILLH'ET okuyucusu,Geçen hafta içinde hir gün uzun boylu,zayıf ve yaşlıca hir hey,Ulunay'ın MİLLİYET'teki odasında ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • Haliç'te çalışan vapurlar yakında ıslâh edilecek Denizcilik Bankası Haliç Vapurlarının ıslâhı için çalışmalara başlamıştır.Bu hatta işleyen vapurların,daha temiz ve daha seri hareket eden yeni vapurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • Önümüzdeki yıllarda çay sıkıntısı çekilmeyecek İnhisarlar idaresinden bildirildiğine göre.önümüzdeki senelerde «çay sıkıntısı» diye bir şey kalmıyacaktır.Zira Rize çay rekoltesi memleket ihtiyacını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • Sıcak giden havaların soğuması bekleniyor Dün de bulutlu geçen hava sabaha karsı hafif lodoslamış ve sühunet 22 dereceye çıkmıştır.İlgililerin bildirdiklerine göre.sühunet tedricen azalmaya başlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • Bu sene dış piyasaya bol balık göndereceğiz Balık ihracatı hususunda hazırlanmış olan programın tatbikine başlanmıştır.Alâkalıların ifadelerine güre bu yıl geniş çapta ihracat yapmak kabil olacaktır.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • Kuru gıda maddeleri kontrola tâbi tutuluyor Sıhhi Murakabe ekipleri,bu sabahtan itibaren piyasada satılan kuru gıda maddelerinden numuneler alacaklardır.Numunelerde gıda maddeleri içindeki yabancı mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • Memleketimizde lâstik fabrikası kurulacak Bir Amerikan firmasının memleketimizde otomobil lâstiği fabrikası kurmak maksadiyle yaptığı teklif müsbet karşılanmıştır.10 milyon liraya çıkacak oları fabrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • 400.000-Liralık YILBAŞI Keşidesine Katılmak İçin Hesap açtırmakta gecikmeyinizistanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • BU L M AC A SOLDAN SAĞA:1 Eleğimsağma;Kısa zaman.2 İster istemez;İki yüzlülük.3 Duygu;En az.4 Tarihî bir devlet;Sanat;Eski bir ölçümüz.5 Sanı;Geniş-1 2 3 4-5678 9 10 1112 lik.6 Bir uzvumuz;Kusuru bağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • ÖLÜM Müzika-i Hümâyûn Miralaylarından merhum Sırrı Bey kerimesi,merhum Kolağası Sami Bey esi,merhum Mümtaz Özçeri,Petrol Ofis Ask.İkmâl Şb.Şefi Raşit Özçeri,Ayşe Derici,İnayet Akol ve Nimet Özçeri'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • Troleybüs işletilmesi şimdilik geri bırakıldı Bir müddet evvel İstanbulda troleybüs işletilmesi için yapılan etüdler tamamlanmış ve tesisin kurulması için 1.5 milyon lira civarında dövize ihtiyaç oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • KISA HABERLE BAZİ semtlerde tramvaylar k rıldığından.tramvaylarda tenz olarak seyahat eden askerler,ken rine otobüslerde de tenzilâtlı se:hakkının tanınmasını isteı ktec KASIMPAŞA sakinlerine n adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • 4600 Kalorili Sun'î kahvelerin en iyisi Kahveyi aratmayan yegâne sun'î kahve YEŞEREN TİCARET Galata Perşembepazarı Arslan Han Kat 6 Tel:44 92 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • İSTANBUL İ 7.57 Açı lig ve program 8.0ü E Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Saz eserleri 9.00 i Üç sazdan melodiler 9.15 Şarkıi 1ar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 jj Dans müziği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • YIL SONUNDA AKBA\K HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • Yunanistan'dan kaçak kahve getiren iki kişi yakalandı Kahve karaborsasını idare ettikleri anlaşılan hususî arabalı kaçakçılar hakkındaki tahkikat derinleştiriliyor Zabıta,İstanbuldaki kahve karaborsas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • Soba borusu ve dirsek fiatları çok yükseldi Imâlcilerin bir takım hileli yollarla fiatları yüzde yüz arttırdıkları iddia ediliyor Soba borusu ve dirsek fiatları üç yıl öncesine nazaran yüzde 600,geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • RAPOR TURŞUSU OTUZ senedenberi,Türk Hükümetlerinin davetleri üzerine,Türkiye'ye dünyanın en büyük terbiyecileri meselâ Cohn Dewey)en büyük iktisadcıları meselâ Müller)en büyük maliyecileri meselâ Scba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • 4600 Kalorili—Sun'î kahvelerin en iyj Kahveyi aratmayan yegâsun'î kahve YEŞEREN TİCARET Galata Persembepazarı Arslan Han Kat 6 Tel:44 92 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • SİNEMALAR j Cornel BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Haydudun Sonu Dan Duryea Türkçe.2 Altın Kısrak-Amerikan filmi Renkli İng.ALKAZAR Tel:44 25 62)Sihirli Yüzük Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)Ateşli K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • oc ti K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir iki arkadaşla bir proje kuracaksınız.Çok isabetli.Sakın vazgeçme-*OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatınızda derişiklik yapacak bir hâdisenin arifesindesiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1957
  • MUAMME* I mm ni Muammer Karaca «ff^â Ancak 15 gün için ilân edilen CİBALİ KARAKOLU Bir aydanberi oynandığı halde,muhterem halkımızın gösterdiği büyük alâkadan dolayı izdiham vâki olmaktadır.Bu büyük r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • Ingiliere,Amerika ile sıkı işbirliği yapacak MacMilIan Artık müdafaa ve Dışişleri mevzuunda tamamen bağımsız bir görüşe sahip olamayız,dedi LONDRA,A.A.İngiliz Başvekili Macmillan Londra Belediye Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • 'imm:il n ı ıı IPifflrfWTiB |KEYSTONE| Paristcki erkek terzileri Champs Elysees tiyatrosunda Keçen Perşembe RÜnü bir «Erkek modası festivali» tertiplemişlerdir.Bu festival esnasında teshir edilen mode
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • Tülün rekoltesi tesbil ediliyor İZMİR,HUSUSİ 1957 yılı tütün rekoltesinin tesbitine bütün bölgelerde devam olunmaktadır.Bâzı mıntakalarda ise tesbit işi nihayete ermiştir.Hatay,Taşova ve Malatya haval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • AMİRAL BRİSCOE ATİNA'YA GİTTİ Bir müddettenberi memleketimizde bulunan,NATO Güney Avrupa Kuvvetleri Başkumandanı Amiral Briscoe,hususi bir uçakla ûün Atina'ya hareket etmiştir.Hava alanında Birinci Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • 70 UK BİR İHTİYAR ADLİYEYİ ALTÜST Eni İZMİR,HUSUSİ 70 yağında bir adam,bağırıp çağırmak suretiyle adliyenin altını üstüne getirmiştir.Ahmet Easim Çağlar,İs Mahkemesindeki bir dâva dosyası arasında mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • İZMİR'DE GRİP SALGINI DEVAM EDİYOR İZMİK,HUSUSİ Resmî istatistiklere göre,geçen bir lıafta içinde İzmir'de 1114 grip vak'ası tesbit edilmiştir.Bâzı okullar grip yüzünden hâlâ kapalıdır.Şimdiye kadar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • Katırcı Yani'nin hayatı filme alınıyor İZMİR,HUSUSİ İtalyanlar,19 uncu asırda yaşamış olan meşhur eşkiya Katırcı Yani'nin hayatını filme almak üzere harekete geçmişlerdir.İkinci Slahmut devrinde kerva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • LONDRA'DA NOEL HAZIRLIKLARI hummalı bir faaliyet başlamıştır.Büyük binaların cephelerinde iskeleler kurulmakta,büyük mağaza ve bonnıar.şeler hızlanacak olan alış verişleri karşılayabilmek için tedbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • YIL SONU İKRAMİYE KEŞİDESİNDE ARSALAR ÇEŞihi P4P4 Ayrıco 400,000 Liralık POTEK KREDİLERİ KASIM 1957 Akşamına kadar jjj hesap açtırınız Her 150 Liraya bir kur'a EMNİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • izmir vapurunu kurtarma faaliyeti hızlandırılıyor İZMİR,HUSUSİ Bir Amerikan şilebi ile çarpışarak batan İzmir gemisinin kurtarma faaliyeti bugünden itibaren daha da hızlandırılmış olacaktır.Zira külli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • 1937 doğumlular askere alınıyor İZMİR,HUSUSİ 1937 doğumlu ve bunlarla muameleye tâbi daha yaslı eratın askere sevkedilmelerine dair emir askerlik dairelerine gelmiştir.Emir bugün dairelerden askerlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • TÜRK-AMERİKAN FİLM ŞİRKETİ Amerika'nın tanınmış film yıldızlarından Ellen Bhapperd,Türkiyeyi ziyareti akabinde,«Orta Doğu'da bir Amerikan filim şirketi kurulması icap ediyorsa bu yer Türkiye'de olmalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • Sinema karaborsası bir türlü önlenemiyor Bilet f iatları Belediyece ilân edilmediğinden fazla fiatla satış Millî Korunma hükümlerine girmiyor Sinema bileti karaborsacılığının bir müddet daha önlenemey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • IA.P.1 DAI AVI ie,l A&a Han'ın amcası ve AH Han'ın kardeşi babasının ölü-OMIbH I I mimden kısa bir müddet sonra,vaktiyle Londra'da mankenlik yapmış olan Nina Dyer ile evlenmişti.Yeni evliler derhal ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • Tarih Sâhidlerî W TATÜRK'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle memleket bü-x\yük teessürünü türlü şekilde izhar etti.Onun hafızalardan j silinmeyen azimkar çehresi siyah çerçeveli matbuat sahi-felerindc gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • Yazan:FARUK MiRGUN Yaralandığım gizleyip cepheyi tetkik etmişti MES'UM KAZA BÜYÜK İRADE Atatürk için gönderilmiş kır at iyi terbiye edilmiş sakin ve yumuşak bir hayvandı.Nitekim başkumandan binerken k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1957
  • Bir ana-oğul öldürüldü İZMİT,HUSUSÎ Gebze'nin Kutluca köyünde 4 ay evvel hapisten çıkan bir sabıkalı Hatice adında bir kadınla oğlu Hüseyin'i tabanca ile öldürmüş Haticenin kocası Mustafayı da yaralam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.11.1957
  • CİCİ CAN fnr i2ia.Dü-ı kĞD ıç'ıN ı!KİSÜDiK-l Kü'Msevte KDNUş-MAZ-ONÜN İÇİN 6te PAKTLA pNÜ SÖREg'ıüR&lN-VALlA BİLLA!«EM O KADAR GOC 6İP 5 &V ÜK6İL CANIM,Pi-VESTE 8U B&NİM VERİME SEN OYNAYACAKSIN,O KADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1957
  • HüIİII ONA YETİŞEMEDİK.RAKAT 30 SANİYEYE VCAOA^.BULVARDA OLA.CAK.ORADA ONU DURDUEUN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1957
  • YUMRUK T o 3RuSu aoy un sox CDİÖİ ŞARKıuAH.BEN PBV:S».R.MiroR şarki C ODDı OLAAA_ROY Ciw-Dî ŞARKI soyı_Ee EN Zğt DE DAVUL ÇALIYOR.7 fc?»3 ACAiP BiRSEY Fi)jf SENİN ANLİıvACA.AN FAlCAT,MERKES GSlA havra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1957
  • ALLAHUK ALI BEY OLMADI,SPORL CEKET VAKıŞMAEJl Kf^UAZE 8ı«l EUBİSE DENEVİN.Bu seEN ,ONA gitmedi.LACİVERT BıIÇ.EU3İSE ÇI ARJN J~T-Bunu beğen.Simdi DİNİZ AAİ y 5Ö 1_ERİM Epem" NE pERSlN BEN EL0ıCEVı Ş£_G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1957
  • I El/ı Yazan Cavidan erkek gibi kızdı.Şimdi daha gelişmiş,daha babayani bir hal almıştı.Hemen elini alıp sıktım.Ona rastlamak benibir anda beni onbeş sene evveline götürüvermişti «Deli misin sen?Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1957
  • SANSÜR ABBE LANEE NEFES ALDIRMIYOR uuınıiM i ı ı u ı ı l a ı y cı m Televizyonunda verdiği temsillerle erkekleri çileden çıkarıyordu Birkaç ay evveline kadar İtalyan televizyon yayınlarının devamlı se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1957
  • li|||llllilll!i!AŞK HİKAYESİ ŞANTAJ 1 s TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Miibâhat'la Talât'ın çocukları Vural haybo-ğE Mühâhat telefondan döndüğü zaman hemen siga-raya sarıldı.Kileri tirtir titriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1957
  • DÜNYADA OLUP BİTENLER GEÇEN YIL İNGİLTERE'YE BİR MİLYON TURİST GİTTİ Mart ayında sona eren turist yılı zarfında yabancı memleketten İngiltereye giden turistlerin sayısı 1,107.230 U bulmuştu.Bu turistl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1957
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası 12.000 meskenlik Ataköy sahil şehrinin inşaatına başladı.Siz de bu güzel şehirde bir yuva sahibi olabilirsiniz.Yedi muhtelif tipe göre değişen faizli tevdiat hesaplarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • tu i yan urk u dun tazimle andı Bcıştarajı Birincide kili Tevfik İleri bir konuşum ile açmış ve «10 kasını günleri Atamızın hâtırası önünde gözyaşı dökeceğimiz t;ün olmaktan öteye düşüneceğimiz,O'ııun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • EMNİYET RAHATLIK FAZLA KİLOMETRE lâstiklerile kaimdi.Türkiye Mümessili:Şükrü Doğcs,Sirkeci Hüdavendig'âr Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • Bol köpüklü saç koruyucu bir şampuan m i WM BLENDAX Şampuanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • PEREJA FEMOLHK Vinileks,lastik ve linoliom'u demir,beton ve tahtaya id v.yapıştırır v.lSr;l^l^or0-'44t5 32' j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • İŞÇİ DOLABI YAPTIRILACAKTIR Malzeme tarafımızdan temin edilmek üzere saçtan işçi elbise dolabı yaptırılacaktır.Resimleri görmek ve daha fazla malûmat almak istlyenlerin,Bakırköy Yenimf.hnlle İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • Rus Alman dostluğu sulhu temin edecekmiş BERLİN,A.P.Sovyet Komünist Partisi Şefi Nik ita Kurusçev Rusya ile Almanya arasında bans devam ettiği müddetçe Avrupa da harp olmıyaeağım söylemiştir;Bolşevik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • ALPLERDE BU MEVSİM 385 KİŞİ ÖLDÜ ROMA,A.A.Alpler bu mevsim 385 kişiyi kurban etmiştir.Bu rakam bugüne kadar bir mevsimde vukubulan ölüm nisbetlne göre rekor teşkil etmektedir.Bundan evvel 39H3 yılında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • Bir esrarkeşin yuttuğu esrarlar midesinden çıkarıldı İZMİR,HUSUSÎ Anbar midell maruf sabıkalı dür mühim miktarda esrar yutmuştur.Kıvırcık Abidin,polis tarafından yakalanması üzerine suç unsurunu ortad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • KAÇAKÇI YUGOSLAV FUTBOLCULARI MAHKÛM OLDU BELGRAD,A.A.Döviz kaçakçılığı yaptıklarından dolayı,dört Milli Yugoslav futbolcusu,Belgrad Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırılmışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • Rockf eller'in torunu geldi MİLYARDER Rockfeller'in torunu W.Rockfeller,dün saat 10 da Tahr.aırdan şehrimize gelmiş ve akşam Ankara'ya hareket etmiştir.Ankara'da temaslar yapacak olan W.Rockfeller,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • ÜNİVERSİTEDE LİSAN MESELESİ İstanbul Üniversitesi talebelerinin ezelî derdi olan lisan meselesi henüz hal yoluna konulmamıştır.Üniversite lokalinde dün bir toplantı yapan talebe.B grubu imtihanlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • 25 kiloluk yengeç bir balıkçıyı öldürdü PORT SAİD,AA.Port Said'li balıkçılar,Mazelah gölünde ağırlığı 25 kiloyu geçen bir yengeç yakalamışlardır.Balıkçılara hücum eden yengeç bunlardan birini kıskaçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • Cereyana kapılan bir kuyu temizleyicisi öldü Kuyu temizlemekte olan bir adam cereyana kapılarak ölmüştür.Zeytinburnu Yenidoğan mahallesi 35 inci sokakta vukubulan hâdisede kuyu temizleyicisi şükrü Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • Suni peykin radyo mesajları dün kesildi t Baştarajı Birincide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • AYA ILK GİDİP GELENE IKI MİLYON LİRA LONDRA,A.P.Londra'da intişar eden «Sunday People» gazetesi aya ilk defa gidip gelecek sahsa 2 milyon Türk lirasına tekabül eden nakdî bir mükâfat vereceğini açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • JAPONLARIN HAZIRLADIKLARI DOKÜIHANTER FİLM TOKYO,A.A.Japonya'da kurulmuş olan «Atom hombalariyla mücadele komitesi» Tokyo'daki Sovyet Büyükelçiliğine.Mareşal Vorosilov'a gönderilmek üzere dokümanter b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • SPUTNIK n NİN RESMİ ÇEKİLDİ MOSKOVA.A.A.Tass Ajansı tarafından dün gece yayınlanan son haberlerden öğrenildiğine göre,büyük sun'i peyk mahallî saatle 6.48 de Leningrad üzerinde bir buçuk dakika bir za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • Bujilerini ARAYINIZ.ÇÜNKÜ:Azami motor randımanı Emin marş alışı ve tatlı işleme sağlar Bir çok tanınmış otomobil markalarının fabrika teçhizatıdır Sağlam yapılıdır çok dayanır ve güvenilir Auto-Llte h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • DANİMARKA MENŞELİ HERMAN SVENDSEN H S A Deniz ve kara Dizel Motörleri için YEDEK PARÇALAR Irvin Laster ve Ortakları Galata,Rıhtım cad.Hovagimyan Han kat 5 Tel:49 12 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • ŞADIRVAN LOKANTASI 11.11.1957 Pazartesi akşamı EDUARDO GADEA Orkestrasının iştirakiyle açık bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • VİDA ve SOMUN ALINACAKTIR Avrupa malı veya Avrupa malı evsafında 1000 Grosa 3/16X15 m/m lik Vida ve Somun alınacaktır.Numune ve teklifler için Tahtakale caddesi No.13 de Kristal Ticarefe veya Bakırköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • DİKKAT Sıhhî Sebepten Dolayı Bir Fabrika Satılıktır büküm ve kaze tesisleri de dahildir.Çeşitli masuralar Silindirik konik bobinler kuka yumakları büküm ve kaze işleri dikiş ve nakış makaraları imâl o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • BAYAN VEYA BAY MEMUR ALINACAK Fabrikamız bürolarında istihdam edilmek üzere lise veya bu derece mektep mezunu bayan veya bay memur alınacaktır.Ücret dolgundur taliplerin Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI A.O.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:MÜFETTİŞ MUAVİNİ ALİNACAK 1 Bankamız Teftiş Heyetine Siyasal Bilgiler,Hukuk ve İktisat" Fakülteleriyle Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu veyahut Maarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • GÖMME KANTAR ARANIYOR 2 veya 3 tonluk gömme kantar aranıyor.Müracaat:Emayetaş Bakırköy Yeni Mahalle İstanbul Cad.46 Telefon:71 65 30-71 66 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • DİKKAT İşler vaziyette kârlı bir havlu fabrikasının ortaklarından has talik sebebiyle hissesini satmak istiyor.Müracaat:Telefon:47 20 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • USTABAŞI VE ÇÖZÜCÜ ARANIYOR Jakardan anlayan tecrübeli havlu dokuma ustası ve bir çözücü aranıyor.Müracaat:Şişli,SıraCevizler,Rum Kilisesi Sokak No.10,Telefon:47 20 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ K ÜÇ UKMIL ANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK SATILIK eczane;sıhhî sebeplerden dolayı,müsait şartlarla devren satılık.Tel:63 66 65 D-322)SAHİLDE satılık arsa,Silivri Celâllye köyün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • İşte mükemmel bir ökçe lâstiği!Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • DANSÖZ NANA ALBÜMÜ Nana'nın 10X15 ebadında en seçme ve en güzel pin-up fotoğrafları birarada.Fiatı Üç Lira.Ödemeli gönderilir.FOTO MAR-MARA Çarşıkapı,Yeniçeriler cad.No:85 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • OTOMOBİL SATIN ALINACAKTIR 1950 1954 modelleri arasında iki kapılı,spor bir Amerikan otomobili satın alınacaktır.Tenteli de olabilir.Müracaat Tel:27 31 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • Satılık Taş Değirmen Makinaları 60 Beygirlik dizel motörü ile birlikte Tel:44 05 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • RebiUl' fihır 18 Pazartesi 11 KASIM 19 5 7 bum!1373 Ekim 29 vakit vasati ezani Güneş Öğle İkindi Aksan?Yatsı İmsak 6.43 11.58 14.18 16.55 18.29 5.02 1.48 7.03 9.43 12.00 1.34 12.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1957
  • itfâlfiraef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer;MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.11.1957
  • H.POLAT İSTİFA EDECEK Orhan Şeref ve S.Belliren Başkanlığa namzet ANKARA,Hususî Muhabirimiz VELİ NECDET ARIĞ bildiriyor Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat,hafta içerisinde kat'î olarak istifa edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1957
  • ABAY OLANLARI İNKÂR ETTİ Galatasaray kulübü idarecisi Lütfü Abay'dan Noterlik vasıtasiyle bir tekzip mektubu aldık.Matbuat kanunu tekziplerin herhangi bir vasıta ile değil,bizzat savcılık kanalıyla gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1957
  • SİLÂHLI KUVVETLER SPOR FAALİYETİ Silâhlı kuvvetlerin 1957 yılı faaliyet programı içinde yer alan muhtelif müsabakalardan atış şampiyonası,Atıcılık Federasyonu ile yapılan işbirliği 20-21 Kasım tarihle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1957
  • LİGLER AY SONUNDA BAŞLAYACAK Profesyonel Birinci Lig Tertip Komitesi,bu akşam toplanarak Lig'in ikinci yarısının başlama tarihi mevzuunda müzakerelerde bulunacaktır.Tahminlere göre İkinci devre aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1957
  • OTOM ATİK MAN FİNALDE IsviÇ:'ede yapılan 19IS4 Jules Rimet Kupasında finali Macaristan ile oynayıp 3-2 gaüp gelerek Dünya şampiyonu unvanını kazanan Federal Almanya IV wıııp«a ınınfin um takımı bu gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1957
  • Feridun'un MİLLİYET Vasıtasiyle Teşekkürü STUTTGART,HUSUSİ Stuttgart Kickers'in Türk santrforu Fenerbahçeli Feridun Bugeker,ikinci defa kırılan ayağı yüzünden hâlen tedavi altında bulunmaktadır.İhtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1957
  • emondini Beşiktaş ile anlaşma yolun İtalyan hoca,Altay kontratı fesh eder se çalışmaya başlayacak Beşiktaş idarecileri,Altay'ın İtalyan antrenörü Remondini'nin şehrimize geldiğini,kendisile bir görüşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1957
  • BASKET TAKIMI SALIYA GİDİYOR 19 Kasım'da Bükreş'e hareket edecek Millî Basketbol takımımız Romanya'ya muhtemelen şimdiki 13 kişilik kadrosu ile gidecektir.Kafile Başkanlığını ve idareciliği Muhtar Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1957
  • KISA HABERLER GALATASARAY profesyonel takımı,bu sabah Ali Sami Yen Stadında antrenman yapacaktır.FENERBAHÇE kız ve erkek voleybol takımları 18 kasımda Sofya'ya gidecektir.İSTANBULSPOR profesyonel kadr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1957
  • HİM;i HB HEraBjjl t ' ffi:^^fl MB^ j J| BSk.»M BW?mB wv?ı.lifin [İLHAN DEMIRELİ Metin ve Hilmi,elinde kürkü İle uçağı terkeden yolcu bayana dikkatle bakıyorlar.Tek Seçici,Millî Takım Kaptanı Turgay'la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor