Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • Güzel gelin,şık bileziğini Ki dal a gösteriyor.«SE ,TM mücadelelerinin şid*jl£ıdeu kokteyl partilere gitmeğ* vaKit oulamayaniar.geçen hafta bunun faztasiyie acısın)çıkardıüu.Galiba sevgili Valimj/Fahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • A l(A I K ÇEKİLİŞİNDE KONFORLU APARTMAN DAİRESİ 25.UUU Liralık Para İkramiyeleri «VtMI fon gün Açacağınız 100 liralık bir hesab size saadet getirebilir.IRATLI.SIPQRTALI,İKRAMİYELİ TASARRUF HESAPLARI D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • ^M^Alnâü f-amti^ oı id K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sevinçle karşılayacağınız bir hâdise bekleyiniz.Fakat kendinizi fazla heyecana kaptırmayınız.İOVA BURCU f 21 Ocak 1» Şubat] iyi niyetle başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • HERKESİ MEMNUN EDECEK İKRAMİYELER işde emniyet ue sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • İİÜJİÜÜÜJ!YAYİM İ!TURŞULARI KONSERVELERİ j[ EŞSİZDİR jj i!Tecrübe ediniz.ı!İİ FABRİKA:P K 20,Tel.3833 Bursa BÜRO Tel.44 36 03 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • FOTO ÖZEN Gelin resimleıi eşsizdir.Paııgaltı 'i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • VEFAT İstanbul kereste tacirlerinden EL Behram Kuriş'in ve İlyas Kuriş'in ağabey isi İsmail,İbrahim.Ömer.Mehmet ve Orhan Kuriş'in babası Lokman.Dursun.Meh» met,Ahmet ve Yaşar Kuriş'in amcazadesi.Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • Beş ilkokulun tamiri için tahsisat ayrıldı İstanbuldaki tamire muhtaç ilkokullar peyderpey onarılmaktadır.Son olarak Göksu,Yalovadaki Atatürk ve Öğretmen Ziya.Alikali.Maltepedeki Sayestekad;n ilk okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN Aksaray Şubemizin istimlâk dolayışiyle 11 Kasım 1957 "Pazartesi gününden itibaren ATATÜRK BULVARI No.158 deki yeni yerinde sayın müşterilerimizin hizmetinde faaliyetine devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • Nebati yağ Hatları biraz daha yükseldi Zeytin ve zeytinyağı fiatlarmdaki artışa sebep olarak rekoltenin azlığı gösteriliyor Zeytinyağı fiatları devamlı ol?rak yükselmektedir.5 asitli yağlar toptan 485
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • Toprak Mahsulleri Ofisi fasulye ve nohut satacak Toprak Mahsulleri Ofisi kuru p.ıda maddesi tanzim satışları yapacaktır.İs-iiısuJ bölgelerinden mubayaaya başlanmıştır.Kuru fasulyenin satış fiatı depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • Bir kaatil dün 18 sene hapse mahkûm edildi Salih Çakır adında biri.adam öldürmek suçundan dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde 18 çene.t ay.20 cün hapse mahkûm olmuştur.Salih.Bekir Korkma/adında birini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • DAİRELERDE İŞ SAHİPLERİNE fena muamele yapılmayacak Daire ve Şube Müdürleri ile konuşan Vali Gökay bu mevzuda ve halkı ilgilendiren çeşitli meseleler hakkında direktifler verdi Vali Prof.Gökay.dün sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • Tapu sahtekârlığı vanan iki kişi mahkûm oldu Gerlinde adında İsviçreli bir kadın;ait gayrimenkulu sahte vckâletnam tanzim etmek suretiyle satmaktan samlı bulunan İbrahim Şinasi ve Fazlı Çopuı adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • Difteri salgını haberi ilgililerce yalanlandı Şehrimiz okullarında difteri vak'alarııun çoğaldığına dair bâzı gazetelerde intişar eden haberler,dün kendileriyle temas ettiğimiz ilgililer tarafından ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • FAY TALİHLİLERİ.Fay Temizleme Tozu Müessesesi tarafından teşkil edilen gezici ekip İstanbulu semt semt dolaşmakta ve muhtelif evlere uğrayarak Fay kullanıyor musunuz diye sormaktadır.Fay kullandığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • YILBAŞINDA 400.000 Liva 2 APARTIMAN DAİRESİ 12 MESKEN KREDİSİ ve 50.000 LİRALIK PARA İKRAMİYESİ istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • BUL MACA SOLDAN SAĞA:1 Boş ve yerv siz;Terakkiperver.2 Argo parasını tüketmek.3 Bir 2 renk;Bir sıfat eki;Ölümlü.4 3 Eski sivil rütbelerden biri;Biı nota.5 Tecrübesiz;Kemer.6 m Kör;Yerine tirme.T Ayı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • Illlll I milllllMIIIHIIMII minium II.llhllllllhllliMUII ANKARA AI ATI IRK'ün Ölüm Vıldönüıuii 8.28 Açıhs ve program 8.30 Açıj konuçması ve haberler 8.45 i Anıt Kabil'den naklen yayın j 9.10 Aziz Ata'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • CMHiwet"5 wwtı^e Beyazıt Ajansı HİZMETİNİZDEDİR YIL SONU KEŞİDESİNDE 17 5.000 Lira APAKTMM» DAlRES' 4 ARSA t Ki*^# 25000 Lirolarak çeşi»'» PARA ikramiy»'«n" ÖĞREMCİ Hesaplarına TAHSİL ikrarnl/400.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • asansör durmadan.İKİ SANİYEDE makiya|ım tamamlıyor Siz dt günün har saatinde gütel kalmak için yanınızda daima VARNER Kremlı Pudrasını tanıyınız M VARNE KREMU PUDRALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • «aaa—a—ıı,ı—Hi u mi jm» n iww BAKIRKÖY AJANSIMIZDA Hesap açtıracak müşterilere CAZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ Ayrıca 10.000 Liralık hususi keşide Uf 400.000 Liralık Yılbaşı keşidesine İsiiıak hakkı İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • Dlüıtı geçidinde ölümle sona eren bir kaza old» Bir virajı dönemeyerek devrilen bir motosikletin şoförü öldü,arkadaşı da koma halinde yaralandı Üsküdarda Paşalimanı cadde-seklikten bahçeye düşmüştür.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • KİSA HABER IER KRDOGAX Uıingoı adında bir sofin-ölüme sebebiyet suçundan,dün Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde» 3 sene,4 ay hapis ve 1833 lira para cezasına mahkum olmuştur.CENGELKÖY'de Pazaıkayığı soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • Vafidis'in eşi ve iki çocuğu sorguya çekilecek Müddeiumumilik,döviz kayakçısı Sava Vafidis'in yurt dışına kaçmasiyle ilgili tahkikatını derinleştirmektedir.Sava'nın iki avukatı Müddeiumumiliğ» çelbedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1957
  • vt HM UMU II t I lit!II İMİ 1111111111 11 I I III 11 I I 1 1 M I II I I I I 111 HI I M 11 I 111 I I I M I I m I i I IP 11 1 M 11 I 111 II ATATÜRK MEFHUMU ONDOKUZ yıl üıu-c 1938)Atatürk'ün hastalığı üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • Suriye Mr.H.dan aracılık istiyor Salâh Bittar Genel Sekretere Türk kuvvetlerinin geri çekilmesinin temini için müracaat etti NEW YORK.A.P.Suriye Hariciye Vekili Salâh Bittar,evvelki gece B.Milletler G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • F.Karasu on yıla mahkûm oldu Damadını ve metresini öldüren kadın kararı dinledikten sonra hâkimlere teşekkür etti KADIKOY'de Yeldeğirmeni'nde damadı ibrahim Yalçınla damadının metresi Aysel Özbekler'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • Amerika bir feza geriye dönen roketi imâl effi Tecrübenin muvaffakiyetle neticelendiği bildirildi LONDRA.A.P.AA.Amerika Müdafaa Vekaleti,Amerikan sun'i peykinin beynelmilel jeofizik yılı iyinde fezaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • İUTİI Â| PI Yİİ7IM R" cüzlerin sahibi,kızıl liderlerdir:Soldan sagal Komünist Çin lideri Mao T e Tuııp.Nikila Knı-ıı-v.Nikolai Bulganin,InlIbMkVl lUfcUı Anastaj Mi^yan,aiihaü fiuslov* Kuzey Kore'Bayvf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • BİR DÜNYA İTTİFAKI Amerika ve İngiltere'nin hazırladığı plânlar NATO konseyinde açıklanacak LONDRA,A.P.Amerika ile ingiltere'nin,Sovyet komünizmine karşı koymak üzere,50 kadar memleketin iştirakiyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • 1 1 i i •v i:A I» V ««WJWfcMlVilWiiBfiiffi KARDEŞİNİ KURTARDI [A.P.Amerika'da Boston şehrindeki bir evde gece vakti yangın çıkmış,içinde otu-9 kişilik bir aile,e\lerinin yandığını,köpeğin mütemadiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • Bilecik C.H.P.Başkanı itirazımız zamanında yapıldı,diyor v BİLECİK,HUSUSÎ Bilecik seçimlerinin yenilenmesine dair C.H.P.itirazının Yüksek Seçim Kurulu tarafından usulsüz olduğu esbabı mucibesi ile red
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • DP.GRUBU BUGÜN KARARINI VERİYOR Başvekil dünkü toplantıda muhalefetin tutumu hakkında 2,5 saat süren izahatta bulundu I ANKARA,HUSUSÎ* D.P.Meclis Grupunun dün saat 15 te başlayan toplantısı 4 saat dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • p!llll!l!l!l!l!l!l!l!l!ll!M if t a i v a at nn/r tt IReisi yarın geliyoi I HARİCİYE VEKİLİ PELLA'NIN REFAKAT ETTİĞİ GRONCHİ İLE SİYASİ VE İKTİSADİ MESELELER MÜZAKERE EDİLECEK E SAMI KOHLN j TALYA Cuın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • L» Mm Ilı Mi Bir Türk Polisini Öldürdü Nişanlısıyla gezerken vurulan Ahmet Beyaz bugün evlenecekti LEFKOŞE,Hususi muhabirimiz TEKİN YÜKSEL bildiriyor Türklere karşı yeniden taarruza geçen EOKA tedhiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • AN RUZ Bu sabah naat 9.OS de yurdun her yerinde ve Anıt'Kabir9de Atamış için ihtifal yapılacak Gençlik dün yayınladığı beyannamelerle Alatürkün izinde ve emanetinin bekçileri olduklarını bildirdi ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1957
  • mnfad m:DENİZDE SÜRAT REKORU Dünya deniz siir'at rekoru tekrar Donald Campbell tarafından kırılmıştır.Campbell İngiltere'de,Coniston gülünde jet motürii ile santte 23 9,0?millik bir siir'at yapmağa mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.11.1957
  • m sn.vov-w^uxa devam 5'Z£ B O-Ar.V»«9^.n^ I T^î 1 S tr JaBJP-v mSimWi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1957
  • AL4AHUK ALİ BEY SAKSN SESINIZI ÇIKARMAyiN EVDE KİMSE OK ZAN.İNL£R_EVDE DEĞİLLER,GAUBA.IStK VOK.BELKı DIŞARI ÇIKMIŞLARDIR.NE OUÜVORSUNUZ*?CLEKTRfâİ SÖNDÜRÜP KAPı S NIN" ARKASINA jj MiÇİN GİZLENfyORSuN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1957
  • Türk Filmciliğinin Büyük Başarısı ANASI GİBİ SÖNEN IŞIK)En güzel bir romanın,en kudretli artistlerin şaheseri.REŞİT GÜRZAP ALTAN KARINDAŞ NECDET GÜVENÇ SUAVİ TEDÜ ABDURRAHMAN PALAY ŞAZİYE MORAL Takınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1957
  • I DÜNYADA OLUP BİTENLER 'im.KADINLAR TELEFONDA DAHA ÇOK KONUŞUYOR Fransız PT.T.Umum Müdürlüğü tarafmdan yapılan tetkiklerin verdiği neticeye göre,umumiyet itibariyle kadınların telefonlarda çok uzun m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1957
  • rven21Kasım'da İstanbul'da 6 güzel manken,SO yeni kreasyonu takdim edecek PARİS,HUSUSÎ MUHABİRİMİZ Ergun Göksan'dan CHRİSTİAN Dior'un ölümünden sonra Paris moda evleri arasında yeni bir şöhret yarışın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1957
  • ATA'dan fıkralar H AL İT K I V A N Ç MUHAFIZ Alayı erlerinden ikisi Çankaya köşkünün bahçesinde güreşe tutuşmuş,diğer erler de onları seyrediyordu.Otomobillerin sesi,erlerin hemen kaçışmasına sebep ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1957
  • YALVAf Yazan «Ben hazırmı beyim.dedi.«Ne zaman emrederseniz gidelim.Hesabı gördüm kalktık.Yolda kafam hep şoförün ileri sürdüğü ihtimal üzerine çalıştı durdu.«Nereye emrediyorsunuz beyim?«Gazeteye gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ ŞANTAJ TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Küçük Vural bahçede oynarken kaybolur.Annesi,komşu Beyhan hanımın o sırada kapı önünden geçen bir kadın gördüğünü söyler.Komisere kapıyı açan Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • s :S Başkumandan Mustafa Kemal 1m ancak O'nun ve kudreti kurtıralıi 10 Kastın yalnız biz Türkler değil,fakat tekmil insanlık için en büyük bir matem günüdür.Çünkü biz ve bizimle beraber bütün insanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • If',r* [RÜÇHAN ÜN VER] AT FT I İli)Fil Mİ9Ply*say* çıHanlan lucukiardan bir kısmının at MI Ulinütn IHI!«tinden tmâl «dildi*!pastırmaların da kokmuj olduğu iddia edilmektedir.Bu mevzuda yapılan şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • İSRAİL BAŞVEKİLİNİN YAVERİ İNTİHAR ETTİ TEL-AVİV,A.A.İsrail Başvekili Ben Gurion'un yaveri Albay Nehemia Argov.otomobili ile bisikletle giden bir gence çarparak onun ağır surette yaralanmasına sebep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • Sağır ve dilsizlerden müteşekkil hırsız 3 şebekesi yakalandı İZMİR.HUSUSÎ Polis,sağır ve dilsizlerden müteşekkil azılı bir hırsız şebekesini yakalamıştır.Elebaşılardan Yaşar ve Kemal,bitpazarında ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • Batı Almanya bize yeni kredi açacak Demokratik Çevreler İşbirliği Heyeti Başkanı,İzmir'de tetkiklerin neticelerinin çok müsbet olduğunu söyledi İZMİR,HUSUSÎ Batı Almanya demokratik çevreler işbirliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • Gülek Basın toplantısını dün yine tehir etti C.H.P.Genel Sekreteri Bilecik9e dair şikâyetlerini Meclise getireceklerini ve yenilenmesini isteyeceklerini söyledi Gülek ayrıca «Mecliste basın hürriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • Kızını kesen baba yakalandı DİYARBAKIR,HUSUSÎ Üç gün evvel Siirt'in Beşiri kazasının Palut köyünde Peri Ada isimli kızını bıçakla keserek öldüren Adem Ada dün teorimizde yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • BATI ALMANYA'DA 9 MİLYONA YAKIN KADIN ÇALIŞIYOR BONN,AA Batı Almanya Kadınları,faal nüfusuı üçte birini teşkil etmektedir.Batı Almanyanın 50.300.000 nüfusun dan 24.200.000 i işbaşında bulunan in sanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • Eskişehir'de iki kazada bir kişi öldü 2 kişi yaralandı ESKİŞEHİR.HUSUSİ 1 kişinin ölümü ve 2 kişinin de ağu surette yaralanmasiyle neticelenen ik trafik kazası olmuştur.Bursa şosesi üzerinde yol kenar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • Emekliler aylıklarına zam yapılmasını isliyor Bursa'da yapılan Eski Muharipler kongresinde Reisicumhurun vaidde bulunduğu açıklandı BURSA,HUSUSÎ Şehrimizde toplanan Türkiye Eski Muharipler umumî kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • NEHRU KAFESE GİRDİ [A.P.1 Geçenlerde Hindistan'daki aşiretlerden biri,Başvekil J.Nehnı'ya bir kaplan yavrusu hediye etmijti.Nchru onu bir müddet evinde sakladıktan sonra,Yeni Delhi Hayvanat Bahçesine,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1957
  • tmıııımımmıımımmımmımımıı.ıı.¦iimmmmim.mi.ılımımın^ GLMESEYDl T"N AHA Anadolu'ya geçmemişti.Istanbul işgal altında kıvra-I J nıyor.Birinci Dünya Harbinden sonra saçakları kopmuş,camları kırılmış,kapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.11.1957
  • Bu kullanışlı,sağlam yapılı,ferah,konforlu ve güzel manzaralı bir apartmandır.Bu.ttlş Bankası İkramiye 'Apartmanlarından,biridir.Aşağıda gördüğünüz plân ikramiye talihlileri için Ankara'da hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1957
  • MEMUR ARANIYOR Fabrikamızın Ticaret ve Muhaberat servislerinde istihdam edilmek üzere Almanca ve Fransızca lisanlarmdan birine veya her ikisine vâkıf bay veya bayan elemanlar aranıyor.Ücret tecrübe ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1957
  • TAKSİTLE-Beyazıt'ta Kardeşler Bonmarşesi Kıs mevsimine zengin çeşitlerle hazırlanmıştır.Her çeşit kumaşlar,tuhafiye eşyası,kunduralar,bilhassa kadın,erkek ve çocuklar için son model fevkalâde işçilikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1957
  • IXKA&I VAKIFLAR BANKASI VAXIFLAB BANKASI VAKIFLAR BANKASİ VAKIFLA?BANKASI VAKIFLAR BA» k,VAKIFLAR BANKASI i ¦5 E YIL SONU I KEŞİDESİ İ 240.000 liît 2 ADET Ömüı Boyanan Aylık Gelir 8 ADET Kırkarbin ürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1957
  • fcw Bayanların en GÖZDE Kolonyası 4 II s PEREJA A Limon Kolonyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1957
  • Yüzünüze modern bir cazibe bahşetmek için HAVİLLANO PUDRASININ 9 cazip moda renginden istifade ediniz.Pudrası Cildinizin taravetini ve güzelliğini bir kat daha arttıran yüksek evsafta bir pudradır k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1957
  • Çatı tamir ettirilecek Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden 1 Lâlelideki kurumumuza ait apartmanların çatısı tamir ettirilecektir.2 Bu işe ait keşif bedeli «28385u lira '44o kuruş olup muvakkat temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1957
  • HİCRÎ p A Z A E 1377 1(j Rebiul' âhır 17 195 7 KASIM RUMÎ 1373 Ekim 28 VAKİT VASATI EZANI u_Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.42 11.58 14.39 16.56 1830 5.01 1.46 7.02 9.43 12.00 1.34 12.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1957
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1957
  • Gezici FAY ekibi semt semt şehri dolaşıyor evinizde 50 LIRALIK MÜKAE4TI Bunun için evinizde daimi olarak BÎRKUTlT FAY BULUNDURUNUZ.Gezici ekibimiz mahallenize» gelip kapınızı çaldığı ve FAY pullanıp k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • KIRIKLIK] I SOĞUK 1 ALGINLIĞINA I KARŞI POM FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale sinir ağrılarını teskin eder OPON,soğuk algınlığından ileri gelen ağn ve sızılara karşı başarılıdır OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • İKİ ZARİF TURK BAYANI ARANIYOR Batı Almanya'da birinci suuf turistik bir restoran,zeki,anlayışlı zarif iki Türk bayanı aramaktadır.Altı aylık kontrat ve yüksek ücret ile yol parası,yemek ve ikamet müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • AZOT SANAYİİ T.A.Ş.Kütahya Şantiye ve Monta)Müdürlüğünden 1 Şantiyemiz ihtiyacı 8200 M3 balast yaptırılma işi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.2 İşin muhammen bedeli 116.440.lira olup muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • D İ K K A T Sıhhî Sebepten Dolayı Bir Fabrika Satılıktır büküm ve kaze tesisleri de dahildir.Çeşitli masuralar Silindirik konik bobinler kuka yumaklan büküm ve kaze işleri dikiş ve nakış makaraları im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • M ŞIK ERKEKLERİMİZ DAİMA ŞIK ARJANTİN KLOTLARI'm Kullanır.Tanınmış tuhafiyecilerde bulabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • ş J^ SİNEMASINDA f Harikulade bir dram filmi JOHANNA MATZ ERİK SCHUMAN Yarattıkları i ç L I K A D I N REGİNE-Yalnız bir hafta gösterilecek olan bu filmde yer temin edebilmeniz için biletlerinizi bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • O U B L KONSANTRE DOMATES SALÇASI İSTANBUL VE TRAKYA SİPARİŞLERİNİZ İÇİN 44 06 34.ANADOLU SİPARİŞLERİNİZ İÇİN 48 56 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • TOPKÜPI YÛLU Iopka,n Aksara.v u inşaatı hızla divanı Yolun kennrlnrnidaki toprak yığın-1 **rB\Mrl I VlaV lannın kaldırılmasına devam edilmektedir.Londra Asfaltının selıre giren kısmındaki surların res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • F.KARASU ON YILA MAHKUM OLDU t Baştaraft Üçüncüde misti.Bu ifade üzerine polis,Sevim'in ve Aysel'in kardeşleri hakkında tahkikata girişmiş,fakat bunların hâdise gecesi İstanbul'da bulunmadıkları anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • ANIYORUZ t Baştaraft Üçüncüde denilmekte ve gençliğin Atatürk'ün eserlerini korumak için azimli bulun» duğu belirtilmektedir.C.H.P.GENÇLİK KOLLARININ İHTİFALİNE İZİN VERİLMEDİ C.H.P.Gençlik Kolları ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • G.SARAY KOLLEJ'İ 3 0 YENDİ t Baştarafı 8 incide havanın bozması ve yağmur başlaması oyunun tamamlanmasına mâni oldu.Antrenör Dick'in isteğiyle oyun durduruldu.Takımlar:GALATASARAY:Sedat Candemlr Saiın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • PLAJ İÇİN ŞALVAR!Moda yaratıcılarının ilkbahar için duşunduk» leri kreasyonlarda da şalvar stili hakimdir.Hafta içinde Londra'da yapılan bir defilede böyle bir plaj kıyafeti teshir edilmiştir.Etek,şal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • Emniyet Hasköy' ü temditte yendi2-0 t Bastaraji 8 incide Necati ayak koyarak çıkarmış,gene Atillâ Mustafadan aldığı bir topla bomboş kaleye dalıp sütünü avuta atmıştı.İlk dakikalarda bu iki güzel fırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • Polonya,Rusya ile İsveç'te oynamak istiyor STOKHOLM,HUSUSİ Polonya Futbol Federasyonu,İsveç Futbol Federasyonuna müracaat ederek,Rusya ile yapılacak maç için «Rotunda* Stadyomunun verilmesini istemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • F.BAHÇE ANKARA'YA GİDECEK Fenerbahçe 23-24 kasım tarihlerinde iki karşılaşma yapmak üzere Güreş kulübünün davetlisi olarak Ankaraya gidecektir.Sarı-Lâcivertliler iki maç için 15 bin lira alacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • İstanbul Genç karması Bağdad'a gidiyor İstanbul Bölgesi Spor Servisi Şefi Kemal Halim Gürgenin çalıştırdığı İstanbul genç karması Bağdad'a gidecektir.Öğrendiğimize göre genç karma,Bağdad'a yılbaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • Beykoz Sultantepe'yi 8-0 mağlûp etti Beykoz dün kendi sahasında Sultantepe ile yaptığı maçı 8—O kazanmıştır.İlk devresi 3—O Sarı Siyahlı takım lehine kapanan maçta,Beykozlular ikinci devrede de güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • Rus askeri arasında ihtilâl havası esiyor Batı'ya sığman eski Rus Entelijans subayı milyonlarca ere şimdi de subayların katıldığını söyledi ŞİKAGO,A.P.Eski Rus Entelijans subayı Nikolai Koklof,araları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • Suriye Mr.H.dan aracılık istiyor t Baştaraf\Üçüncüde Albay,«Bu askerî yığınağın geçen yaz Ortadoğu'yu ziyaret eden Amerika Hariciye Vekaleti Ortadoğu İsleri Uzmanı Loy Hcnderson'un ziyaretinden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • İtalyan devlet Reisi yarın geliyor t Baştarafı Üçüncüde dığına göre müzakerelerde şu mevzular ele alınacaktırn SİYASÎ MESELELER İtalya aon zamanlarda daha aktif bir Orta Doğu siyaseti takip etmese baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • BARO DON GURULTULU R TOPLANTİ YAPTI Yardımlaşma Sandığı île ilgili tâdil tasarısı uzun münakaşalardan sonra reddedildi İstanbul Barosu Umumî Heyeti dün de toplanarak Yardımlaşma Sandığı ile ilgili «Tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • İÇİNDE 48 KİŞİ BULUNAN BİR UÇAK KAYBOLDU SANFRANCİSCO,AA.Pan Amerikan Şirketine ait olan ve içinde 48 kişi bulunan bir uçak kayıptır.Honololu'ya varması icap eden uçak Honololu'dan 1856 kilometre mesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • GAİLLARD FRANSA'DA VERGİLERİ ARTTIRIYOR PARİS,A.A.Felix Gaillard hükümeti 250 milyon Frank tutarında fevkalâde vergi alınması kararına varmıştır.Hükümetin dün gece aldığı karar önümüzdeki hafta içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • D.P.Grupu bugün kararını veriyor t Baştarajı Üçüncüde Grup Reisi Giresun Mebusu Hayrettin Erkmen'in riyasetinde toplanarak gündeminde mevcut «Muhalefetin seçimlerden önce,seçimler esnasında ve umumiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • Komünizme karşı bir dünya ittifakı t Baştarajı Üçüncüde ile Güney Doğu Asya ve Uumum Amerika ittifakları,müdafaa şebekesine dahil edilecekler,bilâhare diğer memleketler de topluluğa katılacaklardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1957
  • Amerika,geriye dönen bir füze roketi imâ!etti t Baştarafı Üçüncüde bir deneme peykinin bu yıl zarfında,tam teçhizattı bir peykin de önümüzdeki ınart ayında mahreklerine yerleştirilmesi mümkün olacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.11.1957
  • Baskeibol Teşvik Turnuasının ilk gününde Galipler:Moda,Vefa,Kadıköyspor ve Şişli MODA DARVŞŞAFAKA'Yl 57-47 YENERKEN MÜSABAKA ÇOK ÇEKİŞMELİ CEREYAN ETTİ Dün başlayan istanbul Basketbol teşvik turnuvası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1957
  • MİLLÎ TAKIM BUGÜN GELİYOR Madrit'te ispanya'ya 3-0 mağlûp olan Milli futbol takımımız dünkü günü Paris'te geçirmiştir.Kafilenin bugün akşama doğru uçakla şehrimize gelmesi beklenmektedir.Milli kadro ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1957
  • YENİ GÜREŞ Temasları Federasyonun sonbahar ve kış faaliyet programında beynelmilel turnualar yer alıyor Güreş Federasyonu,1957 sonbahar*' ve kış faaliyet programında Federal Almanya,Bulgaristan ve muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1957
  • mmm% i mp' mm tf J.¦Jl.lW'.'i.'M'J »lINPW—tW ~4 [İLHAN DEMIREL] Federasyon Kupası için hazırlık yapan Siyah Beyazlı takım,Beylerbeyi ile karfilasmiî ve 6—2 yenmiştir.Kesimde,Beylerbeyi forvetinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1957
  • GALATASARAY KOLLEJ'İ 3-0 YENDİ Galatasaray,dün saat 14.30 da Robert Kollej futbol takımı ile hususi bir karşılaşma yaptı.Oyun bağladıktan birkaç dakika sonra Enver sakatlanarak çıktı.Yerine Ahmet gird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1957
  • BEŞİKTAŞ,B.BEYI'NI FARKLI YENDİ:6-2 VEFA İL PROFESYONEL LİG SONUNCUSU SULEYMANİYE'Yi ANCAK 2-1 YENEBİLDİ Maçtan evvel tara yarım saat hakem arandı.Neticede Şeref Stadı personelinden Hüseyin Efendide k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1957
  • mnıtıifmtmmfmtmımiK'^ı.KULÜPLERDEN HABERLER GALATASARAY Antrenör Dick,İdare Hey'etinden yeni malzeme talep etti.FENERBAHÇE Bek Seracettin'in tedavi için tekrar İtalya'ya gönderilmesi kararlaştırıldı.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1957
  • [A.P.nil TCpriI FRİMİ7 22 mem,eketin katıldığı Dünya Halter Şampiyonası,evvelki aksam İran Şahı tarafından HMLI EnU İL Cif İnilti açılmıştır.Bu müsabakaya katılan milletler şunlardır:Türkiye,Arjantin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1957
  • FEDERASYON KUPASI karşılaşmaları başladı Beyoğluspoı'îuîaı 84 üncü dakikada Kaplanın attığı golle SaıiYeıi eledi SEYİRCİ:4129 kişi HASILAT:5998 lira HAKEM:Faruk Talu Doğan Babacan Nejat Şener GOL:Kapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8