Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • wP P,V/4V ""2bJV84eB*aûn&x,Jfm ^VÂf SABUNLARI KRENIERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • Bilecik'te Secimin Yenilenmesi Muhtemel Nihaî kararı verecek İl Seçim Kurulunda ekseriyet muhalefette BİLECİK,HUSUSÎ Bilecik seçimlerinin yenileneceğine muhakkak nazariyle bakılmaktadu\Yüksek Seçim Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • ¦null Wl SKA-feza yolcusu olan «Damka Hanım,dişidir ve feza yolculuğunda bir hayli tecrübe sahibidir.Şimdiye kadar roketlerle müteaddit defa fezaya atılmıştır.Resimde Damka Moskova'daki lâboratuvarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • [A.P.San Francisco'da Türk bayrağı SS&3SS?2£S£:tiyle San Fransisco'da belediye binasına,29 ekim günü Belediye Reisi Yardımcısı tarafından Türk bayrağı çekilmiştir.Resimde,sırasıyla Reis Yardımlısı Jam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • Suriye sınırında toplantı yapılıyor Valiler arasında yapılacak toplantıda hudut anlaşmazlıkları ve kaçakçılık meselesi ele alınacak ANKARA,HUSUSÎ Türkiye ile Suriye arasında bir müddettenberi aksayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • CEMİL BENGÜ ANKARA VALİSİ OLUYOR ANKARA,HUSUSÎ Eski Devlet Vekili Cemil Bengü'nün Ankara Valiliğine getirileceği haber alınmıştır.Halen Ankara Valisi bulunan Kemal Aygün yine eski vazifesi olan Emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • I İLHAN DEMİRELJ TEVKİF EDİLDİ Galatada,Mehmet adında birini öldüren kaatil Ali Rıza dün tevkif olunmuştur.Yazısı 2.sayfamızdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • BİR ŞOFÖR İKİ KIZI KİRLETTİ RECEP Odunkesen adında bir şoför,iki kızı zorla kirlettiği için dün Adliyeye verilmiştir.Kasımpaşa'da oturan Recep,iddiaya göre.üç ay evvel 16 yaşındaki komşusu N.yi bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • D.P.MECLİS GRUBU C.H.P.ne CEVAP VERECEK ANKARA,A.A.C.H.P.Meclis Grubunun dün neşredilen tebliğinin Demokrat Parti Grup İdare Heyetince cevaplandırılacağı ve bu cevabın bugün tebliğ edileceği öğrenilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • MİLLİ TAKIM MADRİD'TE U kasımda 90.000 kişilik,Santiago'nun Bernabcn Stadında İspanya ile karşılaşacak olan Milli Futbol Takımımız,dün gece saat 19.30 da Madrid Hava Alanına varmıştır.Sefaret erkânımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • Zukovun itirafları Hakkındaki ithamları kabal eden Mareşal "Hatalarımı düzeltmeye çalışacağım diyor LONDRA,A.P.A.A.T.HA.Sovyet Komünist Partisinin organı Pravda,dünkü nüshasında sabık Müdafaa Vekili Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • CM.P.DÜN BİR TEBLİĞ YAYINLADI ANKARA,HUSUSİ Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Merkezi,dün seçim hâdiselerini ihtiva eden bir tebliğ yayınlamıştır.Bütün memlekette C.M.P.tarafından bir milyonu aşan rey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • Ruslar,ikinci peyki attılar 508 kilo ağırlığındaki peyk içinde bir köpek de taşıyor Peyk,dünyanın etrafını 1 saat 42 dakikada katediyor MOSKOVA,Milliyet Radyo Servisi ve Ajanslar Rus ilim adamları iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • C.H.P.BAZI VEKİLLER HAKKINDA MECLİS TAHKİKATI İSTİYOR Seçim yolsuzluklarına sebep oldukları iddia edilen Vekiller arasında Zorlu ile Gedik de var C.H.P Ankara kadın meb'usu Übeyde Elli,meb'us tahsisat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • Siyasî Faaliyet Merkezi şehrimize intikal ediyor Menderes temaslanna devam etti Bay ar bugün,înönü de yarın geliyor BAŞVEKİL Adnan Menderes'-AN-in İstanbul'a gelmesinden sonra siyasî faaliyet şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1957
  • Adana canavarlarından birisi yaş tesbiti için istanbul'a getirildi Adana'da,bir çiftlik sahibi ile karısı ve iki çocuğunun parasına tamaen öldürülmeleri hâdisesine adı karışan Mustafa Başıbüyük,Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • outers*,MMliijct^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu.Gün geçmiyor ki mahkemelerden bir neşir ya-ağı kararı almayalım.Filânca yerde olan falanca hâdise hakkında tahkikatın selâmeti ha kınımdan her türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Kültür Yayınları ZABİT VE KUMANDAN İLE HASBIHAL Kemal Atatürk.Toplayan:Ruşen Eşref Onaydın ATATÜRK'ten DÜŞÜNCELER Prof.Enver Ziya Karal ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ Ruşen Eşref Ünay din ATAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • Gazete Ve Dergi Çıkaranlara Tebliğ Türkiye Gazete Sahipleri Sendikasından:1063 sayılı Millî Korunma kararnamesinin hükmüne göre,a)Gazete ve dergi sahipleri her ayın baskı sayısını ve iade miktarı ve n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • OĞLAK BURCU Ki [22 Aralık 20 Ocak] Bugün size çok kompliman yapanlar olacak.Yıldızlar her halinizi hos gösteriyor.£OVA BURCU |21 Ocak 19 Şubat] Her söze kulak asmayınız.Yıldızların tesiri ile bugün al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA-1 Bir çocuk oyunu;Bir musiki âleti.2 Mithat paşanın sürgün edildiği yer:Bir nida:Uzak işareti.3 Dim;Bir edip.4 İkaz etmek.5 Bir Japon parası;Kozalaklılardan bir ağacın ilâç olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • I 1111 ı 11 I 1111!1111111 I.11 u 11111 11 111111 IJ1111 I r 1 I İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Salon konser orkestrası 9.15 Şarkılar 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • BAKIRKÖY AJANSIMIZ BUGÜN AÇILDI BU AJANSDA HESAP AÇTIRARAK Zarif Açılış Hediyeleri Alır ve 10.000 Liralık Hususî Keşide ile 400.000 LİRALIK YILBAŞI KEŞİDESİNE KATILABİLİRSİNİZ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • Lois Max-Aya Seya-Lois Max-Büyük İh-Sessiz Renk-Richard Renkli Kızı Renkli Kaybo-ISİNEMALARJ BEYOĞLU AKIN Tel:4865 02)1 Şehvet Dansı Ninon Sevilla Türkçe.2 Aldatılan Kadın Maria Felix Türkçe.ALKAZAR T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • Dul Bayan Nell Levi ve çocukları Samson ve Miriam,Levi,Rividl,Nasi,Benzonana,Karkaşon,Kasavi.Fintz,Rozales,Civre,Levi,Rodrig,Meşulam,Ovadya,Mltz,Hakko,Alsaid aileleri,zevci,babaları,kardeşleri,kayın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • Şehirde peynir bulmak yine mesele hâline geldi Beyaz ve kaşar peyniri yeniden bulunamaz olmuştur.Alâkalılar piyasaya mal çıkarılmadığını,Belediyece yapılan tevziatın da kifayetsiz kaldığını ifade etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • Gülyaçlarımıza karşı gösterilen rağbet fazla Gülyağlarımız dış memleketlerde büyük rağbet görmektedir.Duruma muvazi olarak ihracatta bir artış başlamıştır.Yalnız dün İsviçre'ye 40 bin liralık sevkiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • Amerika,tütünlerimize büyük rağbet gösteriyor Türkiye İle Amerika arasında tütün alım islerini yapan «Glenn Tütün Şirketi» mümessilleri,dün şehrimize gelmişlerdir.1956 senesi içerisinde İzmir tütün st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • işlediği cinayet için pişmanlık duymayan tevkif Üçüncü defa adam öldürmüş olan kaatil Ali Rıza,Cezaevine sevk için nezarethaneye götürülürken neş'eli bir türkü söyledi Evvelki gece Galatada kabadayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • ı mu.1111,1.ı.unu.ı ııı.i.ı i.iiiiiimilliiimiimmlimiill.ılımının mini.ı imin ılımının.inn.nim.|ir/ft Unutmayalım ki.E TV T İLLET birlik ve beraberliktir:Zaman ve E J_VjL mekân tarih ve coğrafya)birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • Bâzı okullarda ders projeksiyonla verilecek Maarif Müdürlüğü gereken malzemenin temini için Vekâletten tahsisat istedi Okullarda bu seneki izdihamı nazarı itibare alan şehrimiz Maarif Müdürlüğü,öğrenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1957
  • TURGUT Alp adında biri,Tarlabaşında oturan İsmail Eren'i bıçakla yaralamıştır.Turgut,bu işi,Talât Uysal adında bir komisyoncunun teşvikiyle yaptığını itiraf etmiştir.MECİDİYEKÖYÜNDE oturan Tevfik Temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • Sabahki kesif sisin vapur seferlerini aksatmasına rağmen,dün binlerce kişi sayfiye yerlerine akın etti SONBAHARIN üçüncü ayına girmiş olmamıza rağmen havalar gayet güzel gitmekte ve bâzı yaşlı kimsele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • YARİM SAATTE 350 SALYANGOZ YEDİ İZMİR,HUSUSÎ Eşrefpsşa'da oturan Ali Tulga bir iddia üzerine yarım saat içinde tam 350 adet salyangozu midesine indirmiştir.1957 yılının sürekli böcek yeme rekorunu kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • RUSLAR,İZMİR BELEDİYESİNE BİR OTOMOBİL HEDİYE ETTİ İZMİR,HUSUSÎ Sovyet Hükümeti 1957 İzmir Enternasyonal Fuarındaki Rus pavyonunda teşhir olunan son model otomobillerden birini Belediyeye hediye etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • Hırsızlık yaptığı iddia edilen Amerikalı er serbest bırakıldı İZMİR,HUSUSÎ Bir artist kadının ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen Amerikan eri serbest bırakılmıştır.Duruşma esnasında bir hayli terl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • Saraçoğlu Mahallesi resmî dairelere tahsis edilecek ANKARA,HUSUSÎ Şehrimizdcki eski Saraçoğlu mahallesinde bulunan ve şimdiye kadar gayet hven fiatlarla memurlara kur'a usulü le tahsis edilen binalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • CM.P.DÜN BİR TEBLİĞ YAYINLADI t Baştarafı Birincide Partinin iktidarda kaldığını iddia etmekte,işbirliğinin tahakkuku hâlinde alınan reylerin memlekette bir iktidar değişikliği neticesine varacağını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • BUJİLERİN ARAYINIZ.ÇÜNKÜ:4 Km.başına buji masrafını yarıya indirir 10.000 ohm mukavemetlidir Yakıtın her damlasından azimi kudret sağlar İktisadidir paraca tasarruf sağlar Auto-Llte her sahada kullanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • Etfîflliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1377 4 1373 Rebiül* âhır KASIM Ekim 11 19 5 7 22 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 6.35 1.32 Öğle 11.58 6.55 İkindi 14.44 9.41 Akşaır 17.02 12.00 Yatsı 18.36 1.33 imsak 4.55 11.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • C.H.P.bâzı Vekiller hakkında Meclis tahkikatı istiyor t Baştarafı birincice CHP.HEYETİ GAZİANTEP'E HAREKET ETTİ ADANA,HUSUSÎ CHP.Genel Sekreteri ve Ankara meb'usu Kasım Gülek beraberinde Ankara Meb'us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • Bir domuz kuyruğu 100 kuruşa alınıyor İZMİR,HUSUSÎ Kemalpaşa Ovasını bu sene de domuzlar istilâ etmiştir.Domuzların bilhassa olmuş zeytinlere musallat oldukları ve büyük tahribat yaptıkları bildirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • Harding,"Kıbrıs için büyük tehlike komünizmdir» diyor Yakında emekliye ayrılacak olan asker Vali veda konuşmasında kanlı bir kampanyanın barış yollarını tıkayacağını söyledi LEFKOŞE,A.P.Yakında emekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • Neticesi önceden belli olan seçim LONDRA,T.H.A.Yirmibeş senedenberi iktidarda bulunan diktatör Dr.Salazar'a rey vermek için Portekiz'li seçmenlerden bir kısmı dün sandık başlarına gitmişlerdir.Seçmenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • RUSLAR,İKİNCİ PEYKİ ATTILAR t Bağtarafı birincide Yeni sun'i peyk,937 kilometre yükseğe çıkmıştır.Bu mesafe,Sputnik I in eriştiği irtifadan yüzde elli fazladır.Moskova radyosu tarafından bildirildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • SPUTNIK I VE II ARASINDA MUKAYESE PARİS,A.A.İlim adamları gecen ay atılan Sputnik I ile dün fezaya fırlatılan Sputnik II arasında şu farkları bulmaktadırlar:Sputnik I atıcı füzenin sonuncu parçası tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • Dünyanın 6 kıt'asında Yuvaların en güvenilen ışık kaynağı GENERAL® ELECTRIC Ampulü BOL IŞIK VERİR FAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • A.P.Plâi için Kl-a sirdiK'miz üu sı-RJ 3,M rada modacılar yaz için hazırlanmaktadır.Yukarıda görülen bir modelin teşhir ettiği pamuklu poplinden yapılmış acık mavi plaj kıyafetini İtalyan moda yaratıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • AĞA HAN BEGÜM'ÜN EVLENMESİNİ VASİYET ETMİŞ LONDRA,A.PcSunday Pictorial» dergisinin bildirdiğine göre,geçen temmuz ayında ölen Ağa Han vasiyetnamesine eklediği bir not ile karısına «her ikisinin de dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • HÜR.P.BEYANNAME YAYINLAYACAK ANKARA,HUSUSİ Hürriyet Partisi Genel İdare Kurulu,dün sabahtan akşama kadar toplantılarına devam etmiştir.Bütün Genel İdare Kurulu âzalarının katıldığı toplantıda parti me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • MACARİSTAN'DA halk mahkemeleri FESHEDİLDİ VİYANA,A.P.Macar Cumhurbaşkanı Istvan Dobi geçen yılki ihtilâlden sonra binlerce antikomünisti idama veya lıapse mahkûm eden halk mahkemelerinin feshedildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • BİR UÇAK DÜŞTÜ SEKİZ KİŞİ ÖLDÜ DÜSSELDORF,A.A.DC-4 tipi bir uçak dün Düsseldrof Hava alanından kalktıktan sonra yakında bulunan bir binaya çarparak ateş almış ve parçalanmıştır.Uçakta bulunan 10 yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • iki Fransız dağcısı da kar adamları arıvor KATMAN,A.A.Bir nıüddettenberi burada tetkikler yapmakta olan iki Fransız dağcısı,Himalayalarda yerlilerin iddia ettikleri gibi kar adamlarının yaşadığına emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • Yeni Delhi'de 400 den fazla delegenin iştirakiyle açılan 19 uncu Beynelmilel Kızılhaç Konferansının Başkanlığına Hindistan Kızılhaçı'nın Reisi Bayan Amit Kanun-seçilmiştir.Bir müddet evveline kadar Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • imWMjgjIffliMJ».IRUCHAN ÜNVER I NATO GÜNEY DOĞU AVRUPA KUVVETLERİ BAŞ KUMANDANI HAVA ALANİNDA KARŞILANUIKKN.Soldan sağa doğru)MİSİS HARKİNGS,Gl.HARKİNGS.ORGENERAL FAZIL BİRGE VE AMİRAL BİRİSCOE GÖRÜLÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • IA.P.[KEYSTONE] Efil FIIİYIIR Prenses Margaret 31 ekini akşamı,Londra'nın Dorchester Oteli salonlarında «Manevî Evlât Edinme Cemiyeti» tarafından vernCnoCO LULCIlMUn rilen baloya,arkadaşlarından biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • Seçilemiyen Hür.P.Mebusları iş arıyor Turan Güneş avukatlık,İbrahim Öktem de doktorluk yapmak niyetinde Hürriyet Partisinin seçimi kazanmayan eski nieb'usları,hususî hayatlarını tanzime çalışmaktadırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1957
  • Dünkü Konser STANBUL Belediye Konservatuvarı konserlerinin dördüncüsünü I teşkil eden millî Türk musiki konserini dün yeni Komedi Tlyat-E rosunda verdi.Klâsik kısım için hazırlanan eserler Beyâti)ma-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.11.1957
  • KöKlüİlllİiilli OjYANUŞ VOLA SAR."1 VE BUNU HAVA-Vı_A ÖDEDİ ZJÜUlOE'Vl CUDO OL.Îl DÜRDÜ.BEN BİR kA-1 l Din POLİS OLARAK J V^ Onu BULACAĞI,W.ti 1 f/Rtf.U.S.P»t.011.ı I/OL''»1* by r"V I I™ Chicago Trıbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1957
  • DEMİR YUMRUK Bu KADAR T HAVıt?LÜTFEN OTU.RUN HELE $u ŞARtcıVI 3.TiK£:rsi^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1957
  • CISCO KID IvIvlvXvvlvX'Avlvlv/iv^-'il^v^yXv/XvKv.vXv-v-wv j|3!SE mwnas,rod mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1957
  • ALLAHLIKALI BEY J VELl NASİL,BUVUK ANNENİN AN|N_OA iyi VAKİT GEÇıKDİN Mİ?Sİ o HAyiR.BANA VEDl SENEDEMBERl SABAH El?KEN U ANMAyi ELBlSE-7TZ\LEŞİMİ AS.v MAYI VE ü W 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1957
  • Amerika'nın para babaları "Fortune,dergisine göre servetleri 75 milyon dolardan 1 milyar dolara kadar olan cem'an 76 kişi var.Başta Petrol Kralı Jean Paul Getty geliyor Paranızı eğer sayâbiliyorsanız,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1957
  • ŞÜKÜR GAYEME ULAŞTIM KREM PERTEV SAYESİNDE DÜZGÜN BİR TENE SAHİBİM KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1957
  • SOĞUK m ALGINLIĞINA OPOIH FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale sinir ağrılarını teskin eder OPON,soğuk algınlığından ileri gelen ağrı ve sızılara karşı başarılıdır OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1957
  • Yazan ÜMİT DENİZ 95 Büyük bir dikkatle kâğıdı yapıştırıldığı yerden çıkardım.Alnımda boncuk boncuk terler birikmişti.Düşündüğüm şeyleri bulabilmenin heyecanı beni bayağı yormuştu.Sevgiliden beklenen c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1957
  • «J BİZ KADİNLAR Neyyire AMERİKAN USULÜ BUSE KİM demiş ilerlemiyoruz diye.Bak artık evlenince objektif karşısında Amerikan vârî buseler bile veriyoruz.Sakın taassup damarlarımda fırtma çıktı gibi bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ Fotoğrafları Kim Çaldı?TEFRİKA No-10 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Feyzi esrarlı bir şekilde ölürken kardeşi Halil'e yeni çektiği bir fotoğraftan halıseder.Fakat Halit filmi banyo ettiği halde hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.11.1957
  • Amerika B D/den ifalya'ya direkt servis yapan ilk Havayolu Şirketi Meriyet Tarihi:1 Ekim)U.S.A.'ya* Dünyanın tn «Ur'atli Okyanus-atan uçakları "Super-7„ Clipper'larlt uçunuz Pan American'm "Super-7„ C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.11.1957
  • YENİ Mağazasında Mevsim için yeniden hazırladığı zengin BATTANİYE Çeşitlerini görmeden BATTANİYELERİNİZİ almayınız.Toptan ve Perakende:İstanbul,Sultanhamam 2 nci Vakıf Han altı.993804
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.11.1957
  • CYD CHARİSSE MİTSUKO SAWAMURA DAN DAİLEY ve LANA HORN tarafından yaratılan mevsimin nefis filmi LASVEGAS KUMARBAZI Renkli Sinemaskop «Meet Me İn Las Vegas» YENİ MELE K'ie Kazahdiğî eşsiz rağbet üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.11.1957
  • İNGİLİZ ÇİM TOHUMU Üstün vasıflı Çim tohumlarımız satışa arzedilmiştir.Miktarı azalmaktadır.YEŞEREN Ticaret,Galat* Arslan Han Kat P Telefon:44 92 22 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.11.1957
  • Faaliyete geçen gezici ekibimize FAY kullandığınızı isbat etmek için 50 LİRALIK MÜKAFATI KAZANINIZ FAY'ın gezici ekibi semt semt şimdilik)Istanbulu dolaşıyor.Oparlörlü FAY Kamyoneti bugün belki de siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.11.1957
  • i—1 TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI A.O.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:MÜFETTİŞ MUAVİNİ ALINACAK 1 Bankamız Teftiş Heyetine Siyasal Bilgiler,Hukuk ve İktisat Fakülteleriyle Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu veyahut Maa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.11.1957
  • Herk&s aynı fikirde/HOJA Briyantininin yeri tutulamaz.Her kadın taçlarını moday»,zevkine ve güzelliğinin tarzına gOre tanzim eder.Kısa taçlar gayet pratiktir.Evet,takat uzun saçlar iıe o kadar güzel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.11.1957
  • İspanyolların m favorisi:ispanya Avrupa'nın en iyi santrforu DiStefano bise karşı oynuyor Gündüz KILIÇ Bir tarihte İtalya'nın Pro-Patria takımında oynayan Kubala ortada)Madrid'de bize karşı yer alamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1957
  • 1 fill II l m».J [İLHAN DEMİREL] Beykoz hocasiyle çalıştı Dün sabah Beykoz cayırında Sarı-Siyahlı futbolcular yeni bir antrenörle tanıştılar.Rebiî Erkal,bütün oyuncuları etrafına toplıyarak bir konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1957
  • Rusya'dan Telgraf Geldi Ruslar 1958 içinde müsabaka yapamayacaklarını bildirdiler Rus Güreş Federasyonu,Federasyonumuzun Rusya seyahatinin tehiri için ileri sürdüğü mazeretleri kabul etmemiştir.Durum,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1957
  • İSPANYA 'B,TAKIM!DÜN GELEMEDİ 6 Kaş'ım çarşamba günü cB» millî takımımızla karşılaşacak olan ispanya millî takımının dün geleceği haberi çıkmış ve bir müddet hava meydanında beklenmiştir.Geç vakte kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1957
  • Güney Amerika Avrupa futbol karşılaşması yapılacak mı?BBUXELLES,TÜRKTEL Avrupa Egzekütif Spor Komitesi 8 kasım tarihinde burada bir toplantı aktedecek ve Avrupa sporunu alâkalandıran bâzı meseleleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1957
  • BİR İDARECİNİN H.Burnaz"Sak ŞAKASINA sabotajdır,Eski idareci mektubunda Ne oluyor diyip MİLLİYETİ alan Galatasaraylılar,nasıl ve kimler tarafından kendileri ile alay edildiklerini öğrenmişlerdir,demek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1957
  • ISAMI ÖNEMLİ] YAKINDAN MARKAJ Ahmet bütün oyun nıüddctiııce Karagümrüklü Nedim'i çok yakından tali bileti sigortaladıkip etti.Her iki futbolcu da muvaffaktılar.Ancak Nedim ikinci golü do yaparak ga-09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1957
  • ERDİNÇ DENENİYOR STUTGART HUSUSÎ Yüksek Mimari tahsilini tamamlamak üzere buraya gelen Beykoz'lu Erdinç Bayburt'a Fenerbahçe'n Feridun'un tavsiyesiyle Stutgart Kickers Kulübü talip oldu.Transfer güçlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1957
  • Ankara'nın 4 finalisti Ankarada yapılan Federasyon Kupasının eleme maçları dün nihayetlenmiş;Ankaragücü,Gençlerbirliği.Denıirspor ve Güneşspor Federasyon Kupasında baş şehri temsil selâhiyetini kazanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1957
  • W*aı»«ı mum» BİR HÜRÜM rc»erba«Çe'ııin galibiyetiyle biten dünkü maçta Beyoğluspor'un bir akını.Bcyoğluspor santrforu,Necdet'i geçmiş.Fakat attıüı sütü kaleci Mehmet kurtarmıştır.SEYİRCİ:4000 Tahmine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1957
  • D.ŞAFAKA ŞAMPİYON Voleybol finalinde Darüşşafaka G.Saray'ı 3-2 yenerek turnuayı kazandı Dün sabah saat 11.00 de Kadıköy Halkevinde Galatasaray Darüşşafaka takımları arasında yapılan İstanbul Voleybol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1957
  • MİLLİ MAÇLAR Polonya bugün Finlandiyayı 4-0 yenerek,Rusyanııı Dünya kupası maçlarından elenmesi ihtimalini ortaya çıkarmıştır.Bulgar Telgraf ajansının bildirdiğine göre Bulgar Milli takımı Norveç'i 7-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor