Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • Yedek Subaylar İçin yeni Kararlar Alındı Kur'a ve tevzilerde sivil meslekler göz önün* de tutulacak ANKARA,HUSUSÎ Bu yıldan itibaren 46 ncı dönem,dahil olmak üzere Yedek Subayların nakil ve tâyinleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • af H1 V" 'Wi^ f^p^mi ItfBp N 0"M AYŞE BANÛ EVLENDİ [RÜÇHAN ÜNVERJ 1955 yılı Türkiye Güzellik Kraliçesi Ayşe Banû Denizeli,İstanbul Amerikan Konsolosluğu Deniz Ataşe Muavini Kenneth Fader ile dün Kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • Bölükbaşı,Ankara Savcısını dâva etti C.M.P.Başkanı İcra kuvvetinin zorla teşriî kuvvetin üzerine çıkarıldığını iddia ediyor Arna da D.P.yi sert bir şekilde itham etti ANKARA,HUSUSÎ C.M.P.Genel Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • GALATA'DA DÜN AKŞAM BİR GENÇ ÖLDÜRÜLDÜ Dün akşam üzeri Galata'da Necatibey caddesinde bir cinayet işlenmiş,Ali Rıza,admda bir sabıkalı,18 yaşında Mehmet Üzümcü'yü bıçaklayarak öldürmüştür.Saat 17 sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • Ankara Belediye teşkilâtında değişiklik yapıldı ANKARA,HUSUSÎ Ankara Belediyesinde bâzı değişiklikler yapılmıştır.Dün Belediyenin protokol müdürü Feridun Umar,Basın Sekreteri Cemal Saltık,icraat sekre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • •^vlA.P.1 Modacılar yazı düşünüyor Henüz kışa girmek üzere bulunduğumuz ğu sırada moda yaratıcıları,önümüzdeki yazı düşünüyorlar.Kitekim,İtalyan moda yaratıcısı Emilio Pucci'nin yaz kreasyonları,geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • Seçim itirazları neticelendiriliyor Yüksek,Seçim Kurulu Niğde,Ordu ve İzmir için.yapılan itirazları reddetti.Bilecik hakkındaki karar ise il Seçim Kuruluna bırakıldı ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Seçim Kurulu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • IA.P.J un v TlIPIf CI Pil IPÎNnF Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle,Moskova'daki Büyükelçiliğimizde veri-IHKı IV.lUnlV CLlfiLIUIllUCı ıen ziyafette,daha önce de bildirildiği gibi,Rus lideri Nikita Kruşç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • yeni kabineyi tekrar A.Menderes kuracak Eski vekillerden çoğunun Hükümette yine vazife alacağı tahmin ediliyor ANKARA,HUSUSÎ den dolayı kendisine,Vekillere teşekkür etmiş ve tekrar Başvekil tâyin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • C.H.P.nin Meclise götüreceği m Meclis Grubu 5 saat süren toplantısında,idare Heyeti ve Haysiyet Divânı üyelerini seçti ANKARA,HUSUSÎ Dün saat 15 te toplanan C.H.P.Meclis Grupu 5 saat süren ikinci topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ PROF.MUSTAFA İNAN'A BİR ÖĞRENCİ Törenden sonra talebenin ısrarı üzerine C.H.P.İl başkanı müsbet ilmin faydasından bahsetti J STANBUL Teknik Üniversi-I tesi dün merasimle yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ UC Yll İN EMEĞİ Galalasa,av Lisesinden 1956 57 ders yılında me-WTP zun olanların diplomaları dün saat 15 de yapılan bir merasimle tevzi edilmiştir.Törende,Vali Prof.Gökay,Maarif mensupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • t Sevimli komedyen Vaslı Kıza Zobıı nhne uı^muu Udığı bir luiun altından da büyük bir ustalıkla kalkabileceğini ispat etti.Bu rol I şimdiye kadar hiç denemediği bir rol:ehlivukuftuk.Bir binanın is-I t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • MELISSA Sevdiğini bilmiyordu.Sevilmek istediğini bilmiyordu.İnatçılığı yüzünden uçuruma sürükleniyordu.Melissa'yı çok iyi tanıyan ve seven bir adam ona hakikati zorla gösterdi,saadet yolunu „Bu romgn|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • English Electric and Co Ltd.George Wimpey and Co.Ltd.in Hirfanh Barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacı vardu:1 Tecrübeli,teknik ve elektrik üzerine geniş malûmatı olan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Dinleyici istekleri 10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.30 Şehirde bu hafta 10.45 Jackie Gleason or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • OĞLAK BURCU K t.22 Aralık 20 Ocak] Bir arkada.veya dostla yapacağınız her teşebbüs muvaffak olabilir.Yalnız olarak işe başlamayınız.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Sıkıcı bir düşünceye kendinizi kaptırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • BULMACA I 2345 6 78 910 1112 SOLDAN SAĞA:1 Halı.kilim gibi örtülerin tozlarını temizlemek veya şilte,pamuk kabilinden şeyleri kabartıp düzeltmek üzere değnekle vurmak.2 Eski sivil rütbelerden biri;Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • İ YENİ TARİH DERGİSİ 11 No.lu Kasım sayısı çıktı Resimli ve haritah mufassal Osmanlı tarihi ilâvesi.Fatih devriyle İstanbul'un zaptına geniş gekilde ve bol resimlerle devam etmektedir.İSKİT YAYINEVİ P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • ACI BİR ÖLÜM j£0BHğ$j)^t Merhum ulemâ İMp 1 tacı İrfan Efen-ÜSi mahdum u,f nıerhum General Mehmet Tevfik *gf%ffîi yeğeni.Beledi-ye mümeyyizle-Mmjm rinden merhum Kİ Süreyya biraderi fim I Meclis-i Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • 26 Aralık Keşidesinde 175.0011 İKRAMİYELER 10 Çiftthovuzlar'do Srüü f Ski ^l!JS,ııi!*İİSİE APARTIMAN DAİRESİ 400.000 Liralık MESKEN KREDİLERİ EMNİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • M E V L İ D Merhum CEMİL İPEKÇİ'nin aziz ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının birinci senesi olan BUGÜN 3 KASIM PAZAR GÜNÜ Maçka,Bronz Sokağı Ko.1 Başarı Apartımanmda saat 4 de Mevlidi Şerif kıraet ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • 22 esnaf Millî Korunma Mahkemesine sevkedildı Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri,son 10 gün içinde 5916 esnafı kontrol etmişlerdir.Kontrollar sırasında,22 esnaf Millî Korunma Kanununa aykırı harekette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • NEBATÎ YAG FİAILARI YÜKSELMEĞE BAŞLADI Bir hafta evvel kilosu 650 kuruşa satılan zeytinyağları dün birdenbire 740 kuruşa yükseldi Zeytinyağı Hatlarında yeniden İhracat yapıldığı takdirde iiatbir yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • Müddeiumumîlik Erzincan'da işlenen bir cinayete el koydu İntihar eden ve defnine izin verilen genç bir kadın iddiaya göre bir kıskançlık kavgası sonunda kocası tarafından öldürülmüş Dün Müddeiumumiliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • ÇOK ACI BÎR KAYIP TAVİLZADE HACI HAFIZ HÜSEYİN TAVİLOĞLU VEFAT ETMİŞTİR Rize eşrafından,Şehrimiz armatörlerinden HACI HA-FIZ HÜSEYİN TAVİLOĞLU kısa bir rahatsızlığı müteakip 2 Kasım 1957 Cumartesi aks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • VEFAT Samsun eşrafından armatör merhum Yelkencizâde Şükrü Bey mahdumu,Münire Yelkenci'nin zevci,Nesime Saka,Mithat Yelkenci ve Verdâ Kortamn babası,Neviye Yelkenci,Leman Kutman,Emire İskefyelinin ağab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • VEFAT Köprü'dcn Samet Çelik ve Gedikpaşa'dan Kerim İsmet'in Kayınvaldeleri,Mes'ude İsmet'in ve Nurhayat Çelik'iıı anneleri.Saadet Yalçınkaya'nın ablası SAKİNE AZER 2/11/957 cumartesi günü hakkın rahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • f J SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Şehvet Dansı Ninon Sevllla Türkçe 2 Aldatılan Kadın Maria Felix Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Gelinin Muradı Fikret Hakan Pervin Par Türk ilmi.ATLAS Tel:44 08 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • KISA HABERLER O ROMANYA'mu yeni ve eski Büyükelçileri dün sabah Vilâyette Vali Prof.Gökay'ı ziyaret etmişlerdir.BELEDİYENİN 1958 yılı bütçe hazırlıklarına devam olunmakta ve dairelerin gönderdikleri m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1957
  • Anlayamadığımız hareketler E "IV İt UHALİF partilerimiz Cumhur Başkanı E J^VJ_seçimine katılmadılar.Niçin?Büyük Millet Meclisinin meşrû-E luğunu kabul etmiyorlarsa,orada hiç bulunma-E maları lazımdı.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • A.P.I RUS HELİKOPTER!Uuslav' nni'1 'itlkl " «MI—6» tıpı yeni helikopterin diinya rekorunu kırdısım iddia J,W* ¦»»"SIMM etmişlerdir.Yeni helikopter,12.000 kiloluk bir yükle 2500 metre irtlfaa yükselmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • Yeni kabineyi tekrar Â.Menderes kuracak Baştarajı Birincide Başkent siyasi çevrelerinde hâkim olan kanaat,bu sükûnetin uzun sürmeyeceği merkezindedir.Ayni çevrelere göre,muhalefet,Meclisin 15 kasım ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • Bölükbası Ankara Savcısını dâva etti t Bağturafı Birincide mesi ve mahkeme huzuruna çıkarılması» dır.Dilekçede,«İcra kuvvetinin zorla teşriî kuvvetin üzerine çıkarıldığı» iddia edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • ABNA D.P.Yi İTHAM ETTİ C.M.P.Qenel Başkan Vekili Fuat Arım ise dün D.P.iktidarım itham eden sert bir beyanat vermiştir.Ama bu beyanatında D.P.nin milli irâdenin tecellisine mâni olduğunu ileri sürmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • I Spor ve Sergi Sarayında SON 7 GÜN Fırsatı kaçırmayınız Bugün S.17.30 da Matine.Akşamları her semte otobüs servisleri vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • Galata'da dün akşam bir genç öldürüldü t Baştarajı Birincide arkadaşlarının 'yanına gitmek İçin vapur bekleyen Ali Rıza,burada Emniyet ikinci şuhu ekibi tarafından yakalanmıştır.Yakalandıktan sonra if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • Günaltay,Teknik Üniversitede konuştu t Bastarafı Birincide GÖKAYIN SÖZLERİ Doktoru diplomaları ve Abdurrahman Ağaoğlu mükâfatlarının dağıtılmasından sonra talebenin arzusu üzerine Vali Prof.Gükay da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • YILSONUNDA 75000 Lira İÇİN TASARRUF T AS AR RUF İÇİN ŞEKERBANK ERENKÖYDE BİR APARTMAN KATI ŞEKERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • BİR GAZETE KÂĞITSIZLIKTAN NEŞ-RİYATINI TATİL ETTİ i/aıiıt.hususî Şehrimizde intişar etmekte olan «Haber» gazetesi dünkü sayısında,kâğıt İhtiyacının ilgili resmi makamlarca ke-¦ilmesi karsısında bugünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • Millî Korunmada yapılacak tadilât Millî Korunma Kanununda yapılacak tadilât yine günün mevzularından biri hâline gelmiştir.Durumla alâkalı olarak şehrimiz tacirlerinden bir hey'et Ankara'ya giderek Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • TOKYO BİRAHANESİ IA.P.J Tokyo'nun bir mahallesinde 32 metre yüksekliğinde ültra modern bir binada yeni bir lokanta birahane açılmıştır.Binanın yüzü camdan yapılmış olup,üstündeki motifler ressam Toyoi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • LİBYA ASKERÎ HEYETİ GELİYOR Libya askeri heyeti bu sabah İzmirden şehrimize gelecektir.İstanbul'da birkaç gün kalacak olan heyet.Türkiye'ye sipariş edilen askerî silâhları teslim aldıktan sonra Libya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • liderlerin devam ediyor Kruşçev'in duruma hâkim olmasından sonra Sovyet siyasetinin sertleşeceği tahmin ediliyor WASHİNGTON,AA.Yetkili Amerikan çevrelerinde hâkim olan kanaate nazaran Sovyet Komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • •jll ini Zemâne Fıkraları BİZİM berberin dükkânında ikisi de birer koltuğa oturmuşlar saç-larını kestiriyorlar.Biri zayıf,fakat neşeli.Diğeri şişman ve E abus.Neşelisi sordu E Ne var yahu,Karadeniz'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • Yedek Subaylar için yeni kararlar t Baştarajı Birincide BECAYİŞ YAPILAMAYACAK Temsil Bürolarında çalışacaklar kontenjana göre gazeteciler arasından kura ile çekileceklerdir.Kore'ye gidecekler,gönüllül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • 1 İLHAN DEMİRELİ BARO TOPLANTISINDA AVUKATLAR DEFTERİ İMZALIYOR aro dair karar aldı Bir avukatı tevkif etmiş olan hâkim tekaüde sevkedildikten sonra" hiç bir Baroya alınmayacak BARO Umumî Heyeti,dün ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • SURİYE'YE UÇ NOTASI VERDİ memleketlere mensup diplomatlar Türkiye Suriye sya aleyhine neticelendiği kanaatinde ŞAM,A.P.Birleşik Amerika dün Suriye Hariciyesine üç ayrı protesto notası vermiştir.Bu pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1957
  • Sene Sonunda geniş,konforlu ve sağlam yapılı 24 APARTMAN DAİRESİNE sahip olacaktır AYRICA YIL SONU BÜYÜK İKRAMİYESİ %6 FAİZLİ 150.000 LİRALIK DEVLET TAHVİLİ VE 326.250 LİRA TUTARINDA PARA İKRAMİ-YELER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • Bir Kütük Kurbanı HAL İ T KIVANÇ ZAVALLİ Ali Talisin bu 27 ekim seçimlerini ömrü boyunca unutmıyacak.Kendisini bedbaht eden bu günü.Yoooo,yanlış;anlamayın!Ali Tahsin hiç bir partinin mensubu değildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • Capt Mdmahjı.İKİ SANİYEDE makiyajım tamamlıyor Siz da günün har saatinde güzel kalmak için,yanınızda daima VARNER Kremlı oudrasmı lajıyınız.KREMLI PUDRALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • UCUZLUĞA REHBER OLAN MODA GİYİM SALONU'nda TAKSİTLE Mevsimlik LODEN PARDESÜLER 148 LİRA,Ekose PARDESÜLER Uf Liradır.AYRICA:Kostüm,palto,pardesü,manto ve tayyörler birinci sınıf ısmarlama garantili dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • ŞEKERBANK D o ı TAŞKASAP AJANSI t KASIM 1957 TARİHİNDEN İTİBAREN HİZMETİNİZDEDİR Ilı 75000 Lira E R EN KÖYDE Apartman Katı ÇEKİLİŞİNE İŞTİRAK HAKKI YÜKSEK İSABET ŞANSİ BU AJANSIMIZDA HESAP AÇTIRANLARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • HER PAZAR KERVANSARAY Salonla r in da Sa^t 5 ten 7 ye kadar tam kadro ile MATİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • ZAMANIMIZIN MUCİZİSl:WAKUM pompalı giz!iuçlu Dolma kalemleri sağlam ve gcuz olup ^er parçası vidalıdır.[Bütün yedek parçalan mevcuttur.TOPTAN SATIS:SABUNCU HAN Cod.ÇARŞILI HM IH ISTAMBÜL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • 1 I Spor ve Sergi Sarayında I ffüRPL VLTi 14 4 İ v-S 0 N 7 GÜN Bugün S.17.30 da Matine.Akşamları her semte otobüs servisleri vardır'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • BAKIRKÖY AJANSIMIZ YARIN A ç ı 1 ı y o r BU AJANSDA HESAP AKTIRACAK MÜŞTERİLERE ÇOK CAZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ Ayrıca 10.000 LİRA HUSUSİ KEŞİDE ve,UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • KİRALIK APARTIMAN ARANIYOR Amerikalı bir aile için asgari 3 yatak odalı tercihen möbleli kiralık bir apartıman aranmaktadır.Ayazpasa Nişanta.Harbiye ve Şişli civarında olması tercih edilir.Orta Şark T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ Fotoğrafları Kim Çaldı?TEFRİKA No.ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Feyzi,esrarlı bir şekilde ölürken kardeşi Halife bir fotoğraftan bahseder.Halit'in odasına gece meçhul bir insan girer.Karısı Füsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • 99 Herkesin Keşidesi iade emniyet ve sür at herkesi memnun edecek Boğazda APARTMAN DAİRLSİ ARSA 75.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ 1 kişiye 50.000 lira Hanımlara 25.000-1 hanıma 20.000 lira Çocuklara oyuncak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • BİZ KADINLAR I Hilton'da hafta sonu 5 çayı l f* ELİYORLAR.Döner cam kapıdan 5 VJ3" giriyorlar.Özenmiş,bezenmiş hepsi.Boyunda,sol göğüste parmak-larda pırıltı.Saçlar,kuvaförün.Giyim i kuşam,modanın.Çoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • Ailemizin uğuru için yeni bir hesap açalım 4 i 7 km Bahçeli Ev VE LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ DOetiBANK Her 150 liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1957
  • YALVAF Yazan Ama olamaz,bu kadar yamlamazdım.Kitaplığı duvardan ayırdım.Acaba arkasında gizli bir göz,höcre filân mı vardı?Hayn\Bu tahminimde de yanılmıştım.Hırsımdan nerede ise deli olacaktım.Demek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.11.1957
  • r «VAKIFLAR BANKASİ VAKIFLA» BANKASİ VAKİFLAR BANKASİ VAKIFLAR BANKASİ VAKIFLAR TÜRKİYE i VAKIFLAR BANKASI I YIL SONU KEŞİDESİ 2 ADET •SL'ar 8 ADET Rukorbin Lif°îS 320.000 IW MESKEN RREDIS1 17 ADET Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • jv^ ^a i kodar ikisi M*'1 30 ARALIK ÇEKİLİŞİ %v •Sora fjffra fkabul tarihi s 28 Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • Başka takvim almakta acele etmeyiniz!Halkımızın itimat ve teveccühünü 1 kazanmakta.rekor kırmış olan,Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ PekYakinda Bayilere Tevzi Edilecektir Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz!GRiPiN başarı ile kullanılır.Mideybozmazkalbi bobr.kl.ri Baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını derhal keser.Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI Beyoğlu Beşinci Noteri huzurunda 31 EKİM 1957 tarihinde yapılan çekilişte çeşitli ikramiyeler kazanan talihli müşterilerimizi gösteren liste,şube ve ajanslarımızda asılı olduğu gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • Filim yıldızı NERİMAN KOKSAL "cildimi Puro'nun İhtimamına bıraktığım gün en isabetli kararı vermiş oldum,diyor."PURO,mükemmel bir krem vazifesi görerek cildi besliyor,koruyor,şeffaflığını,o tabii tera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • TâMEK DOMATES MAMULLERİ 0ŞB İLE YEMEKLERİNİZ nilltKOLAV UAnHçABUK HEDEF REKLAM OSt/'r.İSTANBUL VE TRAKYA SİPARİŞLERİNİZ İÇİN 44 06 34,ANADOLU SİPARİŞLERİNİZ İÇİN 48 56 72 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • Güzel ve cazibeli olmak arzusu sizde ise Güzel ve cazibeli yapma kabili' yeti de HA VILLAND PUDRA-SI 'um keudisindcdir.Pudrası Fenni ve modern tarzda lıaztr t lanan harika bir pudradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • ŞAN Sinemasında YARIN Suareden İtibaren Evlenme vaadiyle iğfal edilen çok güzel bir kızın aşkları,ızdırapları ve babasına oynadığı en büyük oyun.PUŞKİN'in dunvaca meşhur romanından Agfacolor RENKLİ EV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN İLERİ GELEN BÜTÜN AĞRI VE SIZILA-RA KARŞI OPON FAYDALIDIR r OPON,ba;diş,adale,sinir ağrılarını sür* atle teskin eder.Romatizma,siyatik,lumbago ağrı ve sızılarına karşı başarı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • TÜRKİYE İSPANYA MİLLÎ MAÇI ORGANİZASYON KOMİTESİNDEN 1 1 ve 7 nci sırada dahil)kombine bilet sahiplerine numaralı Demontabl bilet verilecektir.2 Ellerinde 1 ilâ 7 nci sıra dahil kombine bilet hamiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • ItfliIIiuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • incnt Pazar RUMÎ 1377 3 1373 Rebiül' âlur KASIM Ekim 10 19 5 7 21 VAKf r VASATİ EZANİ Güne» 6.34 1.29 ı Öğle 11.58 6.54 İkindi 14.45 9.4i Akçam 17.03 12.00 Yatsı 18.37 1.33 imsak 4.54 11.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • ÖĞRENCİ ALINACAK Çalışma Vekâleti İş ve İşçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğü tarafından tesis edilen Aşçı ve Garson Eğitimi Readaptasyon merkezi için askerlik yapmış veya 16-18 yaşları arasında 50 öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden MEMUR ALINACAK İdaremizde münhal bulunan maaşlı memuriyetlere imtihanla Lise ve Orta mektep mezunlarından memur alınacaktır.İsteklilerin 15/11/1957 akşamma kadar mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1957
  • MARMARA ve* ALEMDAR Sinemalarında ÖMRÜMCE SENİNİM Türkçe Sözlü Steve Barclay Gaby Andre Pina Bottin İlk defa olarak sinemalarımızda gösterilen senenin en içli ve güzel aşk ve macera filmi.Saat 11 den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.11.1957
  • ir ir ir ir i?ir ir ir ir ir i?ir ir ir ir ti İSPANYA İLE OYNAYACAK' KADROSU BELLİ OLDU HİLMİ M.ALİ METİN LEFTER K' iririririririririr ir ir ir i* ir i?ir ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1957
  • Kadrosu Salı günü ilân edilecek Kampta çalışmalar iyice hızlanacak.İspanya Millî takımı kuvvetli ihtimalle bu akşam bekleniyor B Millî Takım namzetlerimiz,dün Yeşilköy'de antrenörleri Cihat Arman tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1957
  • KULÜPLERDEN HABERLER GALATASARAY YARIN yeni antrenör Dick'in idaresinde ilk idmanı yapacaktır.FENERBAHÇE İTALYA'da meniskus ameliyatı olan Seracettin'in ayağında yeni bir arıza başgöstermistir.VEFA PR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1957
  • Tckzib Gazetenizin 28/10/957 günlü nüshasında reyini kullananlardan Mutlu Menderes'in kütükte 1937 D.lu gözükmesi de muhalefetin itirazına bir sebep teşkil ettiği yolunda neşriyatta bulunulduğu görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1957
  • 5 PENALTILI LİG MAÇI Sarıyer Hasköy'ü 7-2 yenerken iyi oynamadı.Eyüp Süleymaniye'ye zorlukla 1 0 galip gelebildi İkinci profesyonel kümenin 9.hafta lig maçları,dün Şeref Stadında yapılan iki karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1957
  • AFIR MUVAHH MAÇTADOVÜLDÜ Ankara Grubu Kupa eleme maçında Yolspor'lular hakemin ters kararına,kendisini hırpalamakla mukabele ettiler ANKAllA,Hususî Muhabirimiz VELİ NECDET ARIĞ'DAN Federasyon Kupasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1957
  • F.BAHÇE B.SPOR KARŞILAŞIYOR Millî takım dışındaki elemanlardan kurulacak kadroya karşı B.Spor tam tertiple oynayacak Futbol mevsiminin faaliyet bakımından en zayıf pazarı,futbol seyircilerini bugün ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1957
  • İngiltere lig maçları LONDRA,A.P.İngiltere'de lig maçlarına devam edilmiş,bilinci küme takımları arasında yapılan maçların teknik neticeleri şöyledir:Arsenal 2 Manchester City 1,Aston Villa 2 Portsmou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1957
  • VOLEYBOL TEŞVİK TURNUASI FİNALİ İstanbul Voleybol Teşvik Turnuası finali,bu sabah saat 11.00 de Kadıköy Halkevi salonunda Galatasaray ve Darü şafaka takımları arasında oynanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1957
  • Bir idarecinin Şakasına:TEESS GENÇ bir arkadaşımız,ev latasaray Kulübüne gitti.Vazifesi,günün haberlerini almak,gazetesine fff vermekten ibaretti.G.Saray'ın yeni antre-nörü Dick'e,bir yardımcı verilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1957
  • Millî takımımız dün Madrid'e hareket etti Kafile Başkanı maçı kazanabil söyledi/idareciler ve futbolcular ümidvar.eceğımızı Dün saat 10.30 da Yeşilköy hava alanında bulunan küçük bir AİR FRAN-CE» uçağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor