Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.11.1957
  • Çocuklarınızın banyosunda REÇİNAü BELL SABUNU KULLANINIZ Saf,kuru,güzel kokulu vs bol köpüklüdür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1957
  • C.H.P.Meclis toplantısını yaptı Başkanlığa İsmet İnönü,vekilliklere de F.A.Barutçu ile Nüvit Yetkin seçildi ANKARA,HUSUSÎ CJî.P.Meclis Grupu dün sabah saat 10 dan 12 ye kadar süren ilk toplantısını ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1957
  • Ozansoy Basın-Yayın Umum Müdürü oldu Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğüne,Ticaret Vekâleti eski Müstegârı ve Başvekâlet Müşaviri Munis Faik Ozansoy tâyin edilmiş ve kararname yüksek tasdike iktiran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1957
  • C.Sait Barlas tevkif edildi Tevkifi,son hâdiselerle ilgili görülen C.H.P.adayı 7.30 da evinden alındı ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.nin 1957 adaylarından Son Havadis gazetesi sahibi Cemil Sait Barlas dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1957
  • ilkiçtimadan NOTLAR ADANA MEB'USU KASIM GÜLEK,MECLİSİN İLK TOPLANTISINDA BÖLÜKBAŞI'nın İSMİNİN OKUN-MAYIŞINA İTİRAZ EDİYOR.Sağda İnönü görülüyor)I Telef oto:MİLLİYET:Ankara—İstanbul 1 Fahir Ersin,Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1957
  • Suriye B.M.den şikâyetini aldı Salâh Bittar,Türkiye ile ihtilâflarını B.Mdışında halletmek istediklerini söyledi NEW YORK,ASSOCIATED PRESS Dün yapılan Birleşmiş Milletler müzakereleri esnasında,Ednone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1957
  • MECLİSİN İLK TOPLANTISI YAPILIRKEN Dün Ankara'da fevkal emniyet tedbirleri alındı abahm erken saatinden geç vakte kadar tank ve piyade birlikleri hazır vaziyette bekledi [RÜÇHAN ÜNVER] SECİM f TİR A 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1957
  • ILK İÇTİMAINI DUN YAPTI nin rey kullanmadığı toplantıda Celal Kayar Reisieumhurluğa,Koraltan Meclis Reisliğine seçildi İlk hâdise Bölükbaşımn isminin okunmaması üzerine çıktı İ f!w.fıitn niWWri »ı ı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1957
  • KARAKÖY'ÜN TANZİMİNE BAŞLANIYOR OĞUZ ONGEN STANBUL trafiğinin kilit I noktalarından biri olan Karaköy meydanının tanzimi için hazırlanan plân,önümüzdeki günlerde tatbik mevkiine konulacaktır.Kemeraltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1957
  • BÖLÜKBASI HÜCRESİNDE YEMİN ETTİ ANKARA,HUSUSÎ C.M.P.Genel Başkanı ve Kırşehir Meb'usu Osman Bölükbaşi.Avukatları vasıtasiyle Millete ve matbuata aşağıdaki mesajı göndermiştir:«Meclisten naklen verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • iffiFKNIN FİLMLERİ TZuıecuc ÇDkjûut,GELİNİN MURADI Rejisör Atıf Yılmaz idaresinde çevrilmiş bir Duru Film prodüksiyonu.Oynayanlar:Fikret Hakan.Perviıı Par,Ahmeı j T.Tekçe.Settar Körmükrü,Hulusi ALKAZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • ACI BİR OLUM Piriepe eşrafından Sülçeyazıcı Abdurrahman beyin oğlu.Melâhat Turan'ın eşi,doktor operator Enver Turanın babası,Mehmet.Turanın agabeysi,Talât Ünüvar ve Mesrure Özelmas'ın amcaları,Lütfiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • ÖLÜM Merhum Kaymakam Halil Rüştü Bey ve Refia Hanımın oğlumerhum Saime Bengü zevci,Gültekin ve Gönül Bengü'nün babaları.Faika Bengü'nün kardeşi.Vefa Lisesi muavinlerinden Meliha Hızal,Bedia Sunu ve Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • DÛNU MİZAH ŞAHESERLERİ:Amerikan,İngiliz,Fransız,Alman,İtalyan,Kus.Yunan,Çin mizahından seçilmiş biribirindon güzel 36 HİKÂYE,14 FIKRA Bugün aktı ir Fiatı 2 Lira AK£A£A YAYINLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • TU w* OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocnkl İsteklerinize bugün engeller çıkacak.Fakat yıldız tesiri yarın değişebilir.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir kaç kişi arasında bir karar verilecek.Sizi de ilgilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • HM 111.1111111111 Ill.il.ISTANBUL i 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Saz eserleri 9.00 İspanyadan melodiler 9.15 Şarkı-1ar 9.30 Kapanış.İ 12.27 Açılış ve program 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • BULMACA 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Haritasını çıkarmak için bir alanı üçgenlere bölme İşi;Tabiî felâket.2 Nişane;Bir hayvan 3 İç sürgünlüğü veren bir bitki.4 Bir ilim;Çocuk dilinde:fena.5 Duman lekesi;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • E T i B A N K ETİBANK'IN 28 EKİM 1957 TARİHİNr NKARA'DA ANAFARTALAR ŞUBE-Sİ HOLÜNDE 3.CÜ NOTER BAHA SOYS,HUZURU İLE YAPILAN UMUMÎ KEŞİDESİNDE İKRAMİYE KAZANAN HEsAP SAHİPLERİ LİSTESİDİR Hesap No.Hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • İNGİLİZCE ve MUHASEBE Kursları için Kayıtlara başlanmıştır GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacami)yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • utulan camlar karaborsay Korunma Müfettişleri ile diğer alâkalılar bu hususta ortaya atılmış olan bâzı iddiaları tahkike başladılar Cam tevziinde ihtiyaç sahiple-iddiaya göre,bâzı kimseler Es-camcılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • Esnafın kontrolünde yeni bir sistem tatbik edilecek Belediye istanbul'da mevcut 140 bin esnafa birer ceza ve değerlendirme fişi dağıtıyor İstanbul esnafının takip ve kontroluna yeni bir şekil verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • Dolandırıcı Sülün Osman 5 ay hapishanede kalacak Mâruf dolandırıcı Osman Sülün hakkında açılan davalardan biri dün sona ermiştir.Osman,5 ay hapis cezasına mahkûm olmuştur.Karar,7 ncl Asliye Ceza-Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • 1957 Bebek Kraliçesi İstanbul'a geliyor Amerika'da intişar eden cSeventeen Moda» mecmuasının 1957 senesinde yapmış olduğu bebek müsabakasını kazanan,«Bebek Güzeli» 16 yaşında Ginger Christensen pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • 3 152.500 lira tutarmdo 1 APARTMAN KATI ve PARA İkramiyeleri 3176
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • MİGROS kamyonlarında peynir satışlarına devam edilmektedir.Ancak peynirler daha ilk duraklarda bittiğinden satışlara yeni bir veçhe verilmesi istenilmektedir.PAZAR sabahları Yeni Tiyatroda verilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • BAKIRKÖY AJANSIMIZ KASIM PAZARTESİ GÜNÜ Açılıyor BU AJANSDA HESAP AÇTIRACAK MÜŞTERİLERE ÇOK CAZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ AYRICA 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE ve UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI İSTANBUL BANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • ft 11 m ııın ıı mı imimin ilimlimi ı m in im 11 mm ı mil him ıı ııı un Millini nun;I PARTİ YOBAZLARI l EÇİMDE nisbî temsile mi taraftarsınız?E Ben D.P.li isem,siz alçaksınız.Enflâsyon yok mu diyorsunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1957
  • r SİNEMALAR J Aya Lois Seya-Max-Aya Seya-Lois Max-İh-BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Şehvet Dansı Ninon Sevilla Türkçe.2 Aldatılan Kadın Maria Felix Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Gelinin Muradı Fikret Hakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • Kremlin'de yeni ir mücadele var Kruşçev Zukov'la beraber diğer Kızıl Liderlerle de anlaşmazlık halinde LONDRA,A.P.Mareşal Zukov'un Müdafaa Vekâletinden ayrılmasından sonra,Kremlin'deki hakiki durum el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • Bir kaynana gelinine tecavüze kalkışan iki hırsızı yakaladı SİVAS,HUSUSÎ Suşehri kazasında'bir kadın evine giren iki hırsızı,yakalamıştır.Girdikleri evde sandığı karıştırırlarken uyumakta olan gelini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • Kral Şuud'un müstakbel İfa fici Kral Suud,inuti de İG İVdlIbl yaşındaki bir Lübnan'lı genç kızla evlenmek niyetindedir!t-iiil Sulh adındaki bu genç kız,Lübnan Başvekilinin yeğenidir.Kral Suud kendisil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • •Ilımınım Bîr Dünya Güzeli seçildi PARİS'den Kelen bir telgrafta bu zarafet gelirinde bir dünya güzellik müsabakası yapılmış,müsabakaya 400 güzel iştirak etmiş,jüri hey'eti bir araya toplanan bu kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • ÖLÜMLE BİTEN ÜÇ KAZA OLDU Dün üç trafik kazası ölümle neticelenmiştir.Sabri Ulu adında bir genç,Kartal Maltepesinde,Ayşe Akdoğan adında bir kadın da Kumkapı'da tren altında kalarak ölmüşlerdir.Şoför F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • Mahcup asker merasimden kaçtı LONDRA,AA.Jimmy Reid isimli pek mahcup bir asker,bir nişanla taltif edileceği kaçıp ortadan kaybolduğu için beş gün kışlada hapsedilecek ayrıca,bâzı teçhizatını kaybetmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • BİR KÖPEĞE 400 KÖPEK KAN VERDİ LONDKA,AA.10 yaşında Fox-Terrier cinsi Nicky adlı bir köpeği kurtarmak için dün yüz kadar köpek kan vermiştir.Nicky'nin Farehman'da tekerlekli bir evde oturan sahibi,köp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • ithâl ve imalâtçılara yüzde 2 tevziat masrafı kabul edildi İZMİR.HUSUSİ Şehrimi?Ticaret Odasına çelen yeni bir Koordinasyon kararına Töre.Ilımdan böyle ithalâtçıların ithal etti"' ve imalâtçıların imâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • BİR ŞOFÖR,KADİN MÜŞTERİSİNİ İSİRDİ izmir,hususi Müşterisini ısıran bir şoför,dün adliyeye,verilmiştir.İddiaya göre şoför Şııayıp,kendisiyle anlaşamayan bir hanım müşterisine kızmış ve kadının kolunu ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • izmir'de James Dean'ın benzeri seçilecek İZMİR,HUSUSİ Karşıyakah «James Denn» lar arasında bir müsabaka tart ip edilmiştir.Böylece İzmir'deki James Dean hayranlığı yeni ve daha acaip bir safhaya piı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • TÜRKİYE Emlak Kredi Bankası 31 Ekim çekilişi talihlileri Büyük İkramiyeyi teşkil eden LEVEND MAHALLESİNDE inşa edilmekte olan APARTMANIN birer dairesini:Ankara Yenişehir Şubemiz müşterilerinden 5961 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • AKSARAY ŞUBESI'nin Hususî ikramiye çekilişi 31 Ekim 1957 günü şube binamızda Bahçekapı İkinci Noter Ümran Nazif Yiğiter tarafından yapılmış ve aşağıda isim ve hesap numaraları yazılı müşterilerimiz çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • Kıbrıs için yeni bir Yunan manevrası Kıbrıs'ı kurtarma gayesiyle kurulan teşekküle beynelmilel bir mahiyet verildi ATİNA,A.P.Orta Şark ve Kuzey Afrika'da «esaret altında yasayan ve istiklâl peşinde ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • Bir Amerikan eri izmir'de hırsızlık suçundan yargılanıyor İZMİR.HUSUSÎ Amerikan ordusu mensuplarından biri bugün hırsızlık suçu ile Türk hâkiminin karsısına çıkmaktadır.Charles Howard,bir Türk kadın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • Orman yangınında şehit düşen erler için anıt dikiliyor İZMİR,HUSUSİ Seydiköy'deki büyük orman yangınını söndürmek için,birliği ile birlikte fedakârâne bir şekilde çalışırken yanmak suretiyle şehit düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • TÜRKİYE Ss BANKASI 31 Ekim Çekilişinde KAZANANLAR DİNLENME EVLERİ 1 Nazmiye Güvenç Adana)2 H.Bıçakçı Kadıköy)10.000 LİRA KAZANANLAR 1 A.Zolmoğhı İzmit)2 Yordan Askiioğlu Taksim)1.000 LİRA KAZANANLAR M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Üniversite Fen Fakültesi salonunda yapılan törende,talebe temsilcisi Rektöre buket verirken üniversite iki törenle açıldı Rektör ve talebe iki merasimde de hazır bulundu.Vali yeni bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • Rusya'ya üzüm ve incir satıldı İZMİR,HUSUSİ Sovyet Rusya'ya mühim miktarda üzüm ve incir satılmıştır.Dün limanımıza gelen,Rus «İyora» şilebine 2500 ton üzüm ve incir yüklenmiştir.Yakında bir Sovyet ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • 30 Eskişehirli genç Batı Almanyaya gidiyor ESKİŞFHİH,HUSUSİ Batı Almanya'da muhtelif işlerde çalışacak olan 20 30 yaşları arasında 30 Eskişehirli genç,Almanya'ya gitmek üzere dün İstanbul'a hareket et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1957
  • İRAN'DA 24 KlSl boğuldu TAHEAN,A.P.Buradaki gazete haberlerine göre güneybatı İranda Susan nehri üzerindeki bir tel köprüden geçmeğe çalıştıkları esnada 24 İranlı boğulmuştur.Bildirildiğine göre arala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • BEN SU ADAN'a B'ıR YERDEN TANIYORUM AMA.HAA!AHMET VEFİK RA$A DE&'iL am?FAKAT O ÇOKTAN a ÖLMEMİŞ AAiVDi^ HA^COQCANjtwr-RO£6V£RLER ONU HALÂ YAŞATIYORLAR!EVET,BLİ PARKTA,ÇADIRDA TEM6"\l.VERDİLER,eİTTİUJf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • |İİ:İİİİİİIİ1İİ!İ misini SONRA KOCASI SAZI PıS İSLERE GİÇ-Di ADAM 'ÖLDÜRDÜ.DAMA MAHKÛM OLDU.h OLDUKÇA BüyuK BİR MİRASA KONDU.BİR SÜRÜ ERKEK PE-ŞİNE DÜŞTÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • haümeVe BıR,"5AŞ GUNu SÜRPRİZİ VAPAViM.'Alî KÜRK A AR\MA KADAR SATMA MAM IÇIN 50 LİRA vere.ÇEKSİNİZ TEŞEKKÜRLER.BlR MAK,BUZ MU VEREYİM,VOKSA BANA 'TiMADiNIZ VAg Mi?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • GUUCH KUMARHANESİNDE.ORADA SÜyÜK PARALAR.DÖNEg.KİLOMETRELECE ÖTEDE:BİZE İHTİYAÇ vAR-ĞuuCH V LGipiyoRuz.SİLVER BELLE ne yAzıyoR?vi'i ıSüaHi2^a t jK SP^lİİ^i!bİw 1İH îrv Mf% «ft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • SUNGURLAR TÜRKİYENİN EN BÜYÜK YENİ KAZAN FABRİKAMIZDA İSTEDİĞİNİZ EVSAFTA,KAPASİTEDE VE SERİ HALİNDE İMÂL ETMEKTE OLDUĞUMUZ ASM E ve DİN Normları Esasına uygun)YÜKSEK TAZYİK ALÇAK,TAZYİK KALORİFER SIC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • ÇEKMECE ARSALARININ SATIŞI SONA ERİYOR Duyulmamış Derecede Ucuz Fiallarla Halka tahsis edilen 2931 arsadan son kala"n 202 arsanın tevzi ve satışlarından istifade ediniz.Bir evlik arsa 756 882 1008 113
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • ŞEKEBBANK TAŞKASAP AJANSI Ilıııı iilüıf 1 KASIM 1957 ARfHlNDEN İTİBAREN IİZMETİNİZDEDİR 75000 Lira ERENKÖYDE Apartman Katı ÇEKİLİŞİNE İŞTİRAK HAKKI YÜKSEK İSABET ŞANSİ BU AJANSIMIZDA HESAP AÇTIRANLARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • Yazan ÜMİT DENİZ 93 Halit Demir'in apartımanı ilk geldiğim seferki gibiydi.Fakat benim burada uzun uzadıya araştırma yapmama artık lüzum yoktu.Çünkü bu sefer nereye bakacağımı ne arayacağımı biliyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • r-YALNIZ O DEĞİL.DÜN bir dost evinde idim.Derdi var.Çok.Öyle diyordu.Başladı teşbih gibi bir.bir saymaya.Benden de «Vah,vah!1ar,«Üzüldüm.1er bekliyordu.J Elinden tuttum «Haydi,dedim,terasaya çıkalım d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • AŞK HİKAYESİ Fotoğrafları Kim Çaldı?TEFRİKA No.8 Ç İKAN YAZILARIN ÖZETİ:Feyzi,kendisine hıyanet eden karısı ile darılır.Ve eszarlı bir şekilde ölür.Ölürken kardeşi Halife,çektiği bir jotoğrajı haber v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • r-Alnınızda husule gelen çizgiler HAVILLAND Kremi ile yapacağınız masajlarla pek alâ giderilebilirler.Yanaklardaki çizgilerin derinleşmemesini sağlamak için hergün HAVILLAND Kremi ile masaj yapınız.Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • Milliuefl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1957
  • r HİCRÎ Cumartes* 1373 i 1377 2 RUMÎ Rchiiil' âh it KASIM Ekim i l 19 5 7 20 VAKİ1 r VASATI EZANI Güneş 6.32 1.27 Öğle 11.58 x6.53 ikindi 14.46 9.41 Akşam 1701 12.00 Yatsı 18.38 1.33 imsak 4.52 11-47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • Suriye B.M.den şikâyetini aldı İ Baştarafı Birincide ettLkleri bir törende Suriye'liler siperler kazmaya başlamışlar ve ilk kazma darbesi Şükrü El Kuvvetli tarafından vurulmuştur.Merasim esnasında ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • ilk içHmadan NOTLAR t Baştarajı Birincide Saat 14.50 de salona giren Başvekil Adnan Menderes,D.P.meb'usları tarafından dakikalarca alkışlandı.Koyu kahverengi bir kostüm giymiş bulunan Başvekil,gayet n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • C.Sait Barlas tevkif edildi t ı Birincide nızca uzaktan selamlaşmalarına müsaade edilmiştir.Fuat Arna da Cemil Sait Barlas'a bir kart göndermiştir.Sabahleyin tevkif edildiği sırada Barlas,refikasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • KEMALPAŞA'DA BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ İZMİR.HUSUSİ Seçim sonu hâdiseleri,dün de devam etmiştir.Kemalpaşa'dan bildirildiğine göre,D.P.ve C.H.P.İller arasında kan kavgalar sonunda 1 kişi ölmüş,1 kişi de afur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • Meclis ilk içtimaini dün yaptı t Baştarajı Birincide dm Kayseri D.P.İbrahim Kirazoğlu Kayseri D.P.mebusu.Meclis Reis Vekilliğine yeni giren üye İbrahim Kirazoğlu'dur.Geçen devre bu üyeliği Tokat mebus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • n.H.P.Meclîs GrıiDU dün ilk tonlantısım yaptı t Baştarajı Birincide C.H.P.Meclis grupu bugün gene saat 15 de toplanacaktır.KARAOSMAXOC.LUNUN TAMİMİ İZMİR.HUSUSÎ Hür.P.Genel Başkanı Fevzi Lütfi Karaosm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • Karaköy'ün tanzimine başlanıyor t Baştarafı Birincide lüzumunu doğurmuştur.İlk plânda Domuz Sokağı ile Karaköy Palas arasında kalan ada istimlak edilecektir.TAKSİM MEYDANININ TANZİMİ Taksim Meydanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • D.P.Ankara İl İdare heyetine işten el çektirildi ANKARA,HUSUSÎ İşten el çektirilen DP.Ankara İl İdare Hey'etinin yerine dün yeni bir heyet seçilmemiştir.Başkanlığa eski Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • 31/10/1957 tavihinde Beyoğlu 4 üncü Noteri Huzurunda yapılan Cumhuriyet Bayramı keşidesinde ikramiye kazanan talihli müşterilerimizin listesi 25.000.Liralık mesken Kredisi Kazananlar:Seniha İstanbul 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • İNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Bankamız Kadıköy şubesi lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Keşif Tutan Geçici teminat 1.260.535.00 51.566.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • akırköv ŞEHRE YAKINLIK,UCUZLUK Tediyatta kolaylık,uzun vâdeden istifade.Elektriği,telefonu,terkos suyu ve memba suları Akay Kliniği yanında,Belediye otobüs arağına 2 dakika mesafede ve 650 yataklı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • ŞARK GAZİNOSU 7 Kasım Perşembe gecesi meşhur SULUKULE gecelerine baslar 'ı Kasım Cumartesi Danslı Matine ve Suare ROK AND ROL Kralı EROL KATAŞ ve arkadaşlarının İştirakiyle Maçka-Taşlık Tel:48 65 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • Dr.Seyfi Nâzım BASA Cilt Hastalıkları Mütehassısı ELEKTRİKLE SİVİLCE TEDA-VİSİ)Taksim Lamartin Cad.No.7 Altınay Ap.Kat.1 Pertev Eczanesi karşısı.Tel:47 76 19 Muayene saatleri 15-20 arası)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • Günaİtay,Kalafat'ın beyanatına cevab verdi t Baştarajı Birincide caat eder ve o mevkide kalırdı.Gayemiz,iktidarda kalmak değil demokrasiyi yerleştirmekti.Tehditlerinden yılmayacağız ve hakikatleri hağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • Bbn GAZİNOSUNDA HER AKŞAM MUALLA MUKADDER ATAKAN AYTEN AR1KAN MEHLIKA GÜVEN SAADET GUNfcş SADİ IŞİLAY YORGO BACANOS iştirakiyle BÜYÜK FASIL ve HAYDAR TATLIYAY iştirakiyle OYUN HAYALARI Her Pazar gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1957
  • BAKIRKÖY HAZNEDAR BAHÇELİ EVLER ARSALARI S Elektriği,Telefonu,Belediye otobüsleri mevcut tam Londra asfaltına bitişik yüzbinlerce liralık köşkler içerisinde ve şimdiye kadar böyle ucuz ve güzel arsa İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.11.1957
  • 5 Gündüz Kılıç Madrid'tek'i illî maçı takip edecek Arkadaşımız maçtan sonra ingiltere ve Amerika'ya da giderek röportaj yapacak POR hâdiselerini en iyi şekilde vermeyi O prensip edinen MİLLİYET,bu def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • Ordu fakımı Salı günü gidiyor ANKARA,Hususî muhabirimiz VELİ N.ARIĞ'dan İran Erkânı Harbiye Umumiye Riyaseti tarafından davet edilmiş bulunan Ordu takımımızın nüvesi Muhafız Gücü Futbol takımı 5 kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • REBİİ ERKAL BEYKOZ ANTRENÖRÜ £Sr,£2S?J£ vele lm/alıyarak,liglerin başından beri devam eden antrenör derdini nihayet halletmiştir.İki gün evvel Şeref Görkey'in istifası üzerine umumî kaptan Dr.Tevfik B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • Beşiktaş,Macar veyahut İtalyan antrenör bekliyor Avusturyalı antrenörün gelmesi suya düştü Remondini ise mukaveleli bulunuyor Beşiktaş kulübü,Macaristan ve italya Futbol Federasyonlarına antrenör mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • BİR ÇEK TAKIMININ VEFA'YA TEKLİFİ Çekoslovakyamn Tatra Kulübü,Vefa Kulübüne futbol maçı teklif etmiştir.İdare Heyeti,teklife müsbet bir cevap vermemiştir.Takımın durumu hakkında kat'l bir malûmat alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • MORTAŞ ™por Kulübü Kaptanı Ali Mortaş,dün istifa etti.Mortaş'ın istifası ile Istanbulspor Kulübünde de bir ihtilâfın başladığı anlaşılıyordu.Bütün gayretlere rağmen sebep öğrenilemedi.Sızan haberlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • Ankara'da kupa maçları bu hafta başlıyor ANKARA,HUSUSİ Başşehir profesyonel küme lig maçlarının ilk devresi geçtiğimiz hafta nihayetlenmiştir.Bir hayli istikrarsız maçlardan sonra Güneşspor devreyi 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • Güreşle Bölge kupa maçları Federasyon serbest güreşin tekâmülü için yeni bir program hazırladı ANKARA,HUSUSÎ Güreş Federasyonunun son yaptığı toplantıda,güreşte ileri gitmiş bölgeler arasında Futbol F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • VOLEYBOL TEŞVİK TURNUASI FİNALİ İstanbul Voleybol Teşvik Turnuası finali yarın sabah saat 11.00 de Galatasaray ve Darüsşafaka arasında Kadıköy Halkevi salonunda yapılacaktır.Bu maç için her iki takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • Yunanlı futbolcunun muamelesi tamamlandı Dün Milliyet'te çıkan «Bir Yunanlı futbolcu Galatasaray'a girmek istiyor» başlıklı haber,Sarı Kırmızılı idarecilerin biraz sür'atli hareketleri ile tahakkuk et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • SARIYER HASKÖY EYÜP-SÜLEYMANİYE BUGÜN KARŞILAŞIYOR İkinci profesyonel küme lig maçlarına bu gün de Şeref stadında devam edilecektir.İlk olarak saat 12.45 te yapılacak olan Sarıyer Hasköy maçının favo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • BURNAZ u* w An AY NENEJERİ OLDU Dick futbolcuları iyice tanıdıktan sonra menacerlik işi kaldırılacak Galatasaray'ın yeni İngiliz antrenörü George Dick'e kulüp İdare Heyeti tarafından bir «yardımcı» tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • iran ve Yugoslavya ile güreş teması yapılacak Güreş ve Halter Federasyonu 1957 958 faaliyet programında yabancı temaslara biraz fazlaca yer verecektir.Öğrendiğimize göre ilk olarak İran ile serbest,Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • BULGARISTANLA MİLLÎ FUTBOL MAÇIMIZ VAR Futbol Federasyonu Bulgar A,B ve genç takımları ile 1958 senesinde 3 karşılaşma yapmayı kabul etmiştir.Maçların ilki memleketimizde yapılacaktır.Temaslar karşılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • MİLLÎ MAÇ İÇİN KULÜP-LERE BİLET VERİLMİYOR 6 Kasımda İstanbul'da oynanacak Türkiye B)İspanya B)millî futbol maçı için Federasyon kulüplere bilet dağıtmamağa karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • BOKSUMUZDA,BİR duraklama mevcud Bülent,Vural ve Orhan Tuşun şampiyonlukları ferdî gayretlerle alınmış neticelerdir Ankara Kapah Spor Sarayında,üç gün devam eden Enternasyonal Boks Turnuasını takip etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • 1 AA AAA I lif ÇTAA Ba 'ran,PaSa'da yapılması kararlaştırılan 100 bin kişilik Şehir stadyomunun proje müsabakası yakında neticelenecek ve in-I lalli O I HU şaata en kısa zamanda başlanacaktır.Alınan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • BUGÜN ARKADAŞLARINI UĞURLAYAN MİLLÎ TAKIM NAMZETLERİ,DÜN BÖLGEDE TOPLANARAK TOPLUCA KAMP YERİNE HAREKET ETTİLER.RESİMDE,MİLLÎ TAKIM ELEMANLARINDAN BİR GRUP GÖRÜLMEKTEDİR.MİLLÎ TAKIMIMIZ GÜN GİDİYO 6 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • LİGİN 12 TAKIMA ÇIKMASI İSTENİYOR "Blok Pakt,üyeleri Pazartesi günü olağanüstü toplanarak durumu gözden geçirecek Bu seneki lig maçlarının sonunda ikinci kümeye düşecek takımlar hangileridir?Sporsever
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • BASKETBOLDE YUGOSLAVYA İLE MAC YAPILAMIYOR 24 kasımda Bükreş'te Romen Milli Basketbol Takımı ile karşılaşacak olan Türk Millî Takımının daha evvel Yugoslavya ile bir maç yapmasını isteyen Federasyonum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1957
  • F.BAHÇE B.SPOR VARIN OYNUYOR Fenerbahçe profesyonel takımı,yarın Fenerbahçe Stadında Beyoğluspor profesyonel takımı ile saat 14.30 da hususî bir karşılaşma yapacaktır.Haftanın boş olması sebebiyle maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor