Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • Akbaba Bugünkü Sayısında İBRET OLSUN î Yusuf Ziya Ortaç Deli ve Keşif Aziz Nesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492r İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral YIL:8 SAYI:2683
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • TIRAZLAR NETİCEYE BAĞLANIYOR İl Seçim Kurulları Bilecik'te ve Diyarbakır'da Halk Partisinin itirazını kabul,İstanbul'da reddettiler Samsun,Kocaeli ve İzmir'de kurullar durumun tetkikini Yüksek Seçim K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • Hâdiseler DEVAM EDİYOR Muhtelif yerlerde D.P.ve C.H.P.liler arasında çıkan kavgaları polis bastırdı SEÇİMLERLE ilgili hâdiseler devam etmektedir.Yurdun muhtelif yerlerinden gelen haberlere göre,daha z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • MUAMMER TAYLAK I C.H.P.MEB'USLARI,SEÇİM KURULUNDAN MAZBATALARINI ALIYOR ortada Giilek görülüyor)K.Gülek" Hâdiseleri önlemek gayret sarfettik,dedi CHP Genel Sekreteri vatanseverlik hislerinin bunu emre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • SEÇİMLERİN KATİ NETİCESİ İLÂN EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Seçim neticeleri Adliye Vekâleti tarafından resmen ilân edilmiştir.Yayınlanan tebliğe göre D.P.424.C.H.P 178,Hür.P.4,C.M.P.4 mebusluk ekle etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • HAYVANLARI KORUMA CEMİYETİ SOVYET RUS YAYI PROTESTO ETTİ Gazetelerden)i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • Mebus sayısının fill)ı çıkması doIa^Wfyft AMTcaıa'daki B.M.M.içtima salonunda bâzı tâdiller yapılmış ve en gerideki kısma 20 masa konmuştur.Masa sayısı 157 ye çıkmış olmasına rağmen,ihtiyacı karşılaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • Nihaî karar Yüksek Seçim Kuruluna ait I C.H.P.nin bâzı vilâyetlerde İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazların reddedilmesi veya İl Seçim Kurullarının kendilerini selâhiyetsiz bularak hâdiseyi Yüksek Seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • Suriye'nin B.Me yeni bir teklifi ŞAM HÜKÜMETİ İHTİLÂFIN HALLİ İÇİN 7 KİŞİLİK BİR KOMİSYON TEŞKİLİNİ İSTEDİ NEW-YORK,A.P.A.A.Suriye dün Birleşmiş Milletlere yeniden müracaat ederek Türkiye ile Suriye a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • SUUDÎ ARABİSTAN'IN BİR TAVZİHİ RİAD,A.A.Suudî Arabistan Basın Yayın Müdürlüğü bir tebliğ neşrederek,Kral Suud'un Türkiye ile Suriye arasında yapmak istediği arabuluculuk durumunda t Devamı Sa.5,Sii.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1957
  • ÜNİVERSİTE yarın açılıyor İstanbul Üniversitesinde 1957-1958 ders yılı yarın başlıyacaktır.Bu yıl da iki ayrı tören yapılacaktır.Rektör,Dekanlar ve diğer Profesörlerle davetlilerin katılacakları tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • 4 Bahçeli Em ve LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ DOĞUBANK Her 150 liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • ıı ı m un n mi ı um ı ıı ı minimi umu Milium unun mum ııi' kamdan şarkılar 15.30 Latin E Amerika orkestraları çalıyor E 16.00 Program ve kapanış.IG.57 Açılış ve program 17.00 E İncesazdan Mahur faslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • BUL MACA SOLDAN SAĞA:1 Fena halde öfkelenmek.2 Vilâyet;Kale duvarı.3 Karşılık gözetmeden veya karşılık görmeden;Bir mabut.4 Bir erkek adı.5 Çeşitli mermiler deposu.6 Bir vilâyetimiz.Uzak işareti.7 Mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • OĞLAK BURCU K [22 Aralık 20 Ocak] Bir işi veya meseleyi ne olursa olsun bir sonuca bağlamak kararından vaz geçiniz.İvice düşünün.İOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir yolculuk hoş geçecek.Güzel bir haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • BÜYÜK "SENE SONU,ÇEKİLİŞİNİN BÜYÜK YENİLİĞİ 1 kişiye 010% Âo faizli APARTMAN DAİRESİ ve 326 250 liralık LİRALIK DEVLET TAHVİLİ para ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • r SİNEMALAR J Aya Seya-Lols Max-Aya Seya-BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Şehvet Dansı Ninon Sevilla Türkçe.2 Aldatılan Kadın Maria Felix Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Gelinin Muradı Fikret Hakan Pervin Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA c$o**+%X Köfte** Gerginlik azaldı,Fakat.Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Moskova'daki Türk Büyük Elçiliğinde verilen ziyafette hazır bulunan Sovyet lideri Nikita Kruşçev'in diplomat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • Amerikadan Krom karşılığı olarak mühim miktarda tops ve Merinos yünü ithali için anlaşmaya varıldı Amerika'dan krom karşılığında tops olan her çeşit dokuma fiat-maşlar kalite bakımından bira2 Merinos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • Gümrüklerdeki mallardan bir kısmı hâlâ çekılemedı Son defa alınan kararlara rağmen,formaliteler yüzünden bir kısım malların gümrükte beklediği iddia edilmektedir.Çekilemeyen mallar arasında piyasada y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • VEFAT Naciye Korkmaz'ın eşi,Şişli Telefon Santralı şeflerinden Hikmet Korkmaz,Ray Bank Umum Müdürü Naci Korkmaz,Çikvaşvili Müessesesi Teknik Müdürlerinden Yüksek Mühendis Fikret Korkmaz,Tüccar Fuat Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • Belediye konlrolları daha tesirli hâle getiriliyor SAĞLIK VE FİAT MURAKABE EKİPLERİNİN SIKI İŞBİRLİĞİ YAPMALARINA KARAR VERİLDİ Belediye Zabıta Müdürlüğü ile edeceklerdir.Bu tarz çalışmanın İktisadî M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • AGI BİR KAYIP İstanbul tüccarlarından,EGE elektrik evi ve ŞAHLAN mağazası kurucularından,Balıkesir eşrafından Şah Mehmet oğlu HÜSEYİN ŞAHLAN tedavi için gittiği Londrada Hakkın rahmetine kavuşmuştur.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • VEFAT Divânı Muhasebat Reisi Sanilerinden Mehmet Fuat Bayru'nun oğlu,İngilizce Mualimi Seniha Cevat Pasin ile Nezihe Sühalin kardeşi,Ankara Koleji C.ncı sınıf talebelerinden Osman Bayru'nun babası,Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • ACS BİR OLUM Devlet Şûrası azalarından müteveffa Mehmet Rüştü ve Bâise Akgüder'in oğlu,Fahire Akgüder'in eşi,Tosun Akgüder'in sevgili babası,merhum General Akat'ın yeğeni,İstanbul Üniversitesinin kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • Sakin olalım E Çl EÇİMLERİN umumiyetle hâdisesiz geçtiği-ııi hemen bütün gazetelerimizin Anadolu ve İstanbul muhabirleri bildirdiler.Bu veğ kar ve sükûn manzarası büyük bir olgunluk işa-reti gibi alkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1957
  • HABİRLER 4,T.M.T.b.unaiinüüiı Kuruları «Federasyon Tiyatrosu» faaliyete geçmiştir.Tiyatronun gençlere amatör olarak çalışma alanı temin etmek gayesiyle kurulduğu bildirilmektedirm CUMHURİYET Bayramı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • Büyüklük Merakı Ty U HALECANLI,heyecanlı,gürültülü seçimin bence en [^sempatik siması dün «Milliyet» te resmi çıkan Taşlıtarla'lı i i Yusuf Yaver oldu.Herkes bir şeye merak sardığı gibi Taş-E 1 lıtarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • Himalâyalarda üç tip kar adamı yaşıyor Bir Dalay Lama rahibi,kar adamlarının en büyüğünün 5 metre boyunda olduğunu söylüyor KATMANDU,A.A.Dalay Lamah Baş Rahip Laoa Punyab.ajra,Himalâyalarda yaşayan ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • EGE'DE BEREKETLİ YAĞMURLAR BAŞLADI İZMİTt,HUSUSİ Ege bölgesine bereketli yağmurlar düşmeye başlamıştır.Yağışın mahsule çok faydalı olduğu belirtilmektedir.Yüzü gülen müstahsil,ekim işlerine başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • Güzellik Podrası Avrupa emsallerinden hakikaten üstündür.Bir kere kullanıma.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • HLHAN DEMİRELJ VAT All CADDESİ a,'laM Vatan caddesinin asfaltlanması isine başlanmıştır.Caddenin kasım ayı aontmimii VNVHlıVI Urına doğru açılmasına çalıjılnıakudu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • Gençlik,Atatürk heykellerine yapılan tecavüzü tel'in etti Son günlerde Atatürk'ün heykel ve portrelerine yapılan tecavüzler,gençlik arasında büyük teessür uyandırmıştır.Millî Türk Talebe Birliği Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • Amerikan sun'î peyki bir aya kadar fırlatılıyor WASHINGTON,A.A.Yakında fırlatılacak Amerikan peyki hakkındaki resmî tahminler çoktan aşılmıştır ve bir aya kadar bir kılavuz peyki ile iki sunî ayın fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • ukov'un durumu aydınlanamadı Kruşçev'in,Zukov'a Amerika Elçiliği teklif ettiği,Mareşalin bunu reddettiği söyleniyor IA.P.MAREŞAL MALİNOVSKİ Kremlin'de yeniden değişiklikler olmuş,Mareşal Zukov,Müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • M ASAYİŞ BERKEMAL![KEYSTOTTE!İtalya'nın göbeğindeki ufak San Marino Cumhuriyetine sükûnet avdet etmiş bulunmaktadır.Hatırlanacağı gibi,dünyanın bu en ufak devletinde komünistlerle komünist aleyhtarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • Prag'da kütle halinde tevkifler yapıldı PRAG,A.A.Çekoslovak basınının «Ayak takımı,serseri kaçak» diye vasıflandırmakta ısrar ettiği ve «Yok yere karışıklık çıkarmakla» itham edilenlere karşı girişilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • İRAN'DA MUSADDIK TARAFTARI 70 KİŞİ TEVKİF EDİLDİ TAHRAN,A.P.Başvekil Dr.Ekbal,Pnrlâmentoda hükümetin 7ü kişiyi tevkif ettiğini açıklamıştır.Bu şahısların Musaddık taraftarı siyaset takip etmekte olduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • İsyan eden 150 deli istediklerini yaptırttılar WASHINGTON,A.A.Medical Lake Hastahanesi başhekimi ile müstahdemlerinden 36 sı hastahane tesislerinin «tehlikeli deliler» pavyonunda bulunan hastaların is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • Memleketimizde büyük itimad ve şöhret kazanan İ T İM AD Gümüşçü ve Kuyumcu Mağazası 1 Kasım 1957 den itibaren Beyoğlu,İstiklâl caddesi,417 No:da Faaliyete geçeceğini sayın dost ve müşterilerine bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • Beyazıt'ın tanzimi işi yaz başında tamamlanacak Beyazıt meydanının tanzimine devam edilmektedir.Meydanın alacağı son sekili gösteren plânın maketi de hazırlanmış bulunmaktadır.Tatil günleri de devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • BAKIRKÖY AJANSIMIZ KASIM PAZARTESİ GÜNÜ Açılıyor BU AJANSDA HESAP AÇTIRACAK MÜŞTERİLERE ÇOK CAZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ AYRICA 10.0 0 0 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE ve UMUMİ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI İSTANBUL BAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • I KEYSTONE I REM I.E nnMRAVIMf» Hollywood'un meşhur Sarışın Bombası «ötH Ut BUNDAYIM!Javne Mansfield Milano'ya geldiği e» man,binlerce meraklı hava alanına koşup,yıldızı seyretmiştir.Jaync'in süksesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • IA.P.1 *lODIC'TA NÜMAYİŞ Geçen pazartesi günü Kıbrıs'ta yine nümayişler ve bâzı hâdiseler olmuştur.Yuna-MfOnlO İM 11U İTİ M I l O nistan'ın İkinci Cihan Harbine girişinin 17 ncl yıldönümü münasebetile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • NATO manevraları ju sabah başlıyor 3 gün sürecek manevraya güdümlü mermi taşıyan 2 Kruvazör katılıyor u manevralara muvazi jlarak,Bagdad Paktı devletleri de v'r tatbikat yapacak İZMİR,HUSUSÎ 0'nun Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • iralık'ta Yapılacak LONDRA,A.P.VTO'nun Paris Genel Merkezi ti ından dün yapılan açıklamaya i teşkilâta dahil 15 devletin hüat reisleri,Aralık ayında NA-Konseyinin Paris'te yapacağı ıntıya iştirak edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • Bölükbaşı,henüz tahliye edilmedi Ağırceza Mahkemesi,C.M.P.nin müracaatını bugün inceleyecek ANKARA,HUSUSI C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,dün de cezaevinden tahliye edilmemiştir.C.M.P.nin geç vak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1957
  • Atomla çalışan ilk ticaret gemisi yapılıyor WASHINGTON,AA.Başkan Eisenhower'in bildirdiğine göre.Atom enerjisi İle müteharrik ilk Amerikan ticaret gemisine «N.S.Savannah» adı verilecektir.«N.S.harfler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.10.1957
  • m mitmmüMmm &ÂLE VAIZALANAN ÜÜLIDE.V/GÖRMEK fST/YOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1957
  • P3 ij|?n s V VMSS mXTON HOS KA DIN SPİDERDENDE I* W.^J.mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1957
  • K«iî!1&ERE KİMSE FARKINA VARMAoan bir.not YAz/yofz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1957
  • W1^M®®^fflM3MM BlKŞEy GOREMI-7 SlMDı DE ÜEUM.T^.BİÎ rT GÖZUJK-8İR.kARi.LE.BAK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1957
  • DERHAL.BAHÇEDEKİ vAPRAK-LARı SÜPÜKÜVER.VAPRAK MI BAHÇE-MiZDE A&Aç VOK Ki.£y fro/fc^ «c3 feA C3 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1957
  • MİKE TODD,VAKTİLE NERON'UN TERTİP ETTİĞİ EĞLENCELERİ ANDIRAN MUHTEŞEM BİR PARTİ VERDy Kraliçe Elizabeth Washington'da,Yıldızlar!Kraliçesi Elizabeth de New York'ta NEW-YORK hususî muhabirimiz İskender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1957
  • AŞK HİKAYESİ Fotoğrafları Kim Çaldı?TEFRİKA No.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Feyzi,kendisine hıyanet eden karısı ile nhr.Ve esrarlı bir at kazasından sonra ölür.Halit.ağabeyisinin basından ayrılaraıyördn.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1957
  • BLUCİNLILER DIŞARDAN neyi kapsak adını da be-i raber alıyoruz.Şuna bir isim yakış-4 tıralım demek işimize mi,aklımıza i mı gelmiyor.Ayrı bir hikâye.Düdük gibi,kısa paçalı pantalonlar n onlar Blucin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1957
  • Yazan ÜMİT DENİZ 91 «Peki,büyük patron Sabri'ye daha başka birşeyler söylememiş mi?«Ha,evet.Gazinoyu bundan sonra sen idare edeceksin.demiş.Hesaplar için eski muhasebeciyi tavzif etmiş paraları nereye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1957
  • #v xw ¥xS$S3ğ^ Wi mm» »X-X Bu saadete,sizi en kısa zamanda ve muhakkak kavuşturacak yegane sistem Yapı Tasarrufudur.TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • Seçimlerin kafi neticesi ilân edildi Baştarajt Birincide la 7,Nevşehir 4,Rize 6,Sakarya 8,Samsun 14,Siirt 5,Sinop 6,Tekirdağ G.Trabzon 12,Yozgat 9,Zonguldak 12.C.H.P.Adana 16,Ankara 27,Çankırı C.Elâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • Hâdiseler devam ediyor Baştarajı birincide ı dur köyünden D.P.li İbrahim Altın tarafından bıçaklanan 3 C.H.P.liden Nuh Yılmaz,50 saattenberi komadan kurtulamamıştır.Diğer iki yaralı Yaşar Yılmaz ile H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • Meclis yarın merasimle a ç 111 y o r.ğ Baştaraft Birincide lan karşısında iktidar mebusları bir hayli ter dökeceklerdir.GRUP TOPLANTILARI C.H.P.hariç,diğer partilerin grupları bugün ilk toplantılarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • istanbul Sanayi Odasından İmalâtlarında toz kakao kullanan Odamız mensubu Bisküi.Pasta,Şeker ve Helva sanayicilerinin 1954,1955 ve 1956 yılları fiilî sarfiyatlarını gösteren bir yazı ve bu yıllara ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • Kıymetli Dans Yıldızı MİKA MÜMİB'in Cazibeli Oriantal danslarını yalnız TEPEBASI MANHATTAN PAVİYONUNDA Seyredebilirsiniz Telefon:44 89 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • PİYANGO TEHİRİ Şehremini Verem Dispanserine ait 29 Ekim 1957 günü çekilmesi mukarrer eşya piyangosu 24 Nisan 1957 gününe tehir edildiği ilân olunur.Tertip Hey'eti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • Amerikan Dershanesi 35.nci Hizmet Yılı)İngilizce Almanca Muhasebe ve SPOR derslerine 4 Kasım Pazartesi günü başlanacaktır Sultanahmet Alemdar Cad.3 Tel:22 17 37 it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • MÜJDE CARSIKAPrDAKİ YENİ LALE Müessesesinde Sonbahar ve Kış mevsimleri için:KADIN,ERKEK ve ÇOCUK:PALTO,PARDESÜ,MANTO.TRENÇKOT ve YAĞMURLUKLAR,İPEKLİ,YÜNLÜ ve PAMUKLU kumaşlar,her nev'i AYAKKABI çeşitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • NETİCEYE AĞLANIYOR İliw"""' LUS süiti ıı t Baştarap Birincide müddeti nıiisi halde,mahkemeleri Adliye Vekâletinin bir tamimine uyarak.I)I',liler taraıııu.an gösterilen yüzlerce vatandaşa uy kullanma h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • Güzel kadının kremidir Gece için HAVILLANO COLO KREMİ Gündüz için HAVILLANO VANISHING KREMİ'ni kullanınız.WowlUd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • V Binaların İç ve Dış Döşeme ve kaplamalarında sra i *uvıo AJiAuı.n^ırıı ^nu.İjl Renkleri solmaz,su geçirmez,t-4-^P 3£ rv jıı.«pı.SB BİMJA üançekapı,Umum iiyurlu Han 411/414 KtM Uı Tel.224771 4489 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • İster yemek hazırlamak olsun,ister temizlik olsun Mutbak'ın her işi elleriniz için yıpratıcı bir fesir icra eder.EL LOSYONU Old tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idave eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • 1377 Perşembe 1373 HİCRÎ 31 RUMÎ ReblUI' âhır EKİM Ekim 7 19 57 18 VAKİT VASATİ EZANI Güneş G.30 1.22 6.50 Öğle 11.58 ikindi 14.48 9.41 Aksam 17.07 12.00 Yatsı 18.41 1.32 imsak 4.50 11.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • GİRESUN FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN:Müessesemiz için ingilizce,Fransızca ve Almanca'ya vâkıf ve bu dillerden Türkçeye ve Türkçeden bu dillere tercüme yapabilir bayan veya bay bir ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • MÜJDE ww-SIUtlDİt)CATLÂk w/'^clarini.HER YERDE ARAYINIZ ADRES.ALTIftfÖTO YOĞURTÇU FAİK Sok N*2 TAKSİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • tam*mmmmmnımmna—maaumtmm—ırı—m a—a» BUGÜNDEN İTİBAREN TAKSİM SİNEMASI *w-w KAYBOLAN YILL BÜYÜK ŞARKILI DRAMATİK TÜRK FİLMİNİ MUHTEREM SEYİRCİLERİNE İFTİHARLA TAKDİM EDER Bu filmi de Omay film hazırlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • ieskin elmek bakımından faydalıdır soğuk algınlığından mütevellit bütün adale ve sinir ağrılarını ve sızılarını derhal teskin ederbaş,diş,nezle,roma* Itizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • 50 JÇÜJfcUŞ T E Lİ FON 27 42 10 SATILIK E M L A K SATILIK arsa Fatih Malta Akdeniz caddesinde,köşcbaşı,imâr durumu hazır.Tel:21 20 28.D-30S)O ŞİŞLİDE 20 40 55 60 75 bin liraya,sıcak su,kaloriferli.4-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • Suriyenin B.M.e yeni bir teklifi İ Baştarajı Birincide bir değişiklik olmadığını belirtmiş ve her iki tarafın kabul ettiği şekilde,Ortaşark'ın sulh ve emniyet arzularından doğan arabuluculuk teklifini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • TÜRKİYE HAKKINDAKİ YENİ İDDİALAR LONDRA,A.P.Suriye hükümet sözcüsü,Türk ve hüviyeti tesbit edilmeyen bâzı uçakların Suriye havalarına tecâvüz ettiklerini bildirmiş ve bir harb çıkmasını önlemek maksad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • GERGİNLİK HAFİFLEMİŞ ŞAM,T.H.A.Suriye Hükümetine mensup bir sö7cü,dün.Türkiye Suriye hududundaki gerginliğin hafiflediği yolunda bir açıklama yapmıştır.Sözcü,Türkiye'nin Suriye hududundaki kuvvetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • RUS siyasetinde yumuşama NEW-YORK,A.P.Sovyet diktatörü Kruşçev.Ortaşark'taki karışıklık çıkarma siyasetinden vazgeçmiş görünmektedir.Sovyetler Birliği diktatörü tarafından başlanmış olan bu stratejik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • LLOYD'UN KONUŞMASI LONDRA,A.P.T.H.A.İngiltere Hariciye Vekili Selwyn Llyod,dün verdiği bir beyanatta «Türkiye'nin tecâvüze uğraması hâlinde,Amerika ve İngiltere'nin derhal Türkiye'nin yanında yer alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • D.P.Yİ DESTEKLEDİKLERİNİ SOYLEMEZOGLU YALANLIYOR C.M.P.İl Başkanı Hüsnü Zeki Söylemezoğlu dün tertib ettiği basın toplantısında,«C.M.P.lilerin seçimde C.H.P.ye rey vermektense D.P.ye veririz diyerek D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • 1950 SEÇİMLERİ Yurdun muhtelif bölgelerinden aldığımız haberlerin de dehşeti içindeyiz.1950 seçimlerinden sonra C.H.P.iktidarı terkederken hiç kimsenin burnu bile kanamış değildi.Bilhassa gençler o gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1957
  • K.Gülek Hâdiseleri önlemek için gayret sarfettik dedi t Baştarajı Birincide GÜNALTAY'IN BEYANATI C.H.P.İl Başkanı Şemsettin Günaltay.dün.İl Merkezindeki basın toplantısında,İstanbul seçimlerinin yenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.10.1957
  • Beykozda Teknik Komite Kuruldu ARSEVEN UMUMÎ KAPTANLIKTAN AYRILDI.YERİNE BAYKARA GETİRİLDİ Profesyonel ligin ilk devresini sonuncu olarak bitiren Beykoz profesyonel takımını,bundan sonra 5 kişilik tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.10.1957
  • PROFESYONEL LİG GOL KRALLIĞI 9 gol atanlar:Kadri G.Saray)Lef ter F.Bahçe)8 gol atanlar:Metin G.Saray)Recep Beşiktaş)6 gol atan:Nazmi Beşkitaş)5 gol atanlar:Suat G.Saray)Bülent Vefa)4 gol atanlar:İhsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.10.1957
  • i KULÜPLERDEN [ha b e r l e r GALATASARAY İngiliz antrenörü Mr.Dicke,bugün futbolcularla tanışacak ve saat 30.00 da Ali Sami Yen Stad nda ilk idmanı yaptıracaktır.Voleybol Teşvik Turnuasınm final maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.10.1957
  • i I SAMİ ÖNEMLİ 1 İl tf II API CEVDETTİ Evvelki gece şehrimize gelen Galatasaray'ın İL.IV ITIHVI OtinCI II yenl antrenörü George Dick'e,İdare Heyeti,kendisin* her hususta yardım edebilecek,futbolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.10.1957
  • G.SARAY İSTANBUL HENTBOL ŞAMPİYONU 9 Dün sabah saat 10.30 da Mecidlyeköy Stadında Defterdar'la İstanbul Hentbol Şampiyonluğu finalini oynayan Galatasaray,kuvvetli rakibini 5—1 mağlûp ederek şampiyon o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.10.1957
  • Halter takım] Tahran'a gitt:Muamelesi tekemmül etmeyen iki halterci yarın uçakla hareket edecek 8-15 kasım tarihleri arasında Tahran'da yapılacak olan Dünya Halter Şampiyonasına iştirak edecek takımım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.10.1957
  • KARAGÜMRÜK HASKÖY'Ü FARKLI YENDİ:4-0 İkinci profesyonel küme lig maçlarına dün de Şeref stadında devam edildi ve ilk olarak saat 13 de Karagümrük Hasköy takımları karşılaştılar.Oyuna hâkim başlayan Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.10.1957
  • Namzetler son çalı takımı yarın kampa alınacak Mehmet Ali,Nazmı kadroya alındı İspanya maçlarına hazırlanan Millî Takım Namzetlerimiz,bugün de saat 14.30 da ve kadroları halinde karşılaşacaklardır.Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.10.1957
  • Madrid'deki maçı radyo verecek 6 kasımda Madrid'de yapılacak olan Türkiye İspanya maçının radyodan naklen yayınlanması hakkındaki teşebbüs müsbet netice vermiş ve Basın Yayın Umum Müdürlüğü,Niyazi Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.10.1957
  • YENİDEN BİR RECEP DOĞDU Gündüz KILIÇ BİZDE,herhangi bir sahada herhangi bir insana inanıp onun düşmüşken veya yükselmişken yanında olmayın sakın.Ytıkardayken,yanında iseniz dalkavuksunuzdur,aşağıdayke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.10.1957
  • Lig in birinci devresi kapandı Beşiktaş,Emniyet maçını 6-0 kazanırken,tatminkârdı SEYİRCİ:18.442 kl«l HÂSILAT:35.691 T.L.HAKEMLER:Zülbahar Sağnak Muvahhit Afir Nejat Şener GOLLER:Recep Dk.12)Recep Dk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor