Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.10.1957
  • Selim Sarper BMdeSuriyç ilhamlarına cevap verdi NEW YORK,AA.Suriye meselesinin Birleşmiş Milletlerdeki müzakeresi lirasında Türk delegesi Selim Sarper söz alarak bir konuşma yapmıştır.Türk delegesi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1957
  • 426 MİLLETVEKİLLİĞİ KAZANAN 2U ekseriyet aldı İS Vilâyette neticelere itiraz eden inönü "Seçimi hangi tarafın kaşandığı henüz malûm değil» dedi Muş,Bingöl ve Niğde'de Karma liste kazandı.Gaziantep ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1957
  • SEÇİME AİT DİĞER HABERLER BUGÜN 5 İNCİ SAYFAMIZDADIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1957
  • Halk Partisi,İstanbul'daki seçimin iptalini istiyor ÎSMET İNÖNÜ KANUNSUZ MÜDAHALELERİN YAPILDIĞINI VE TASNİF DEVAM EDERKEN NETİCENİN İLÂN EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ Ş.Günal tay da "Istanbulda seçim malûldür,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • Tanınmış üç firmanın sahibi ihtikârdan adliyeye veriliyor Ekim ayı içinde faturasız ve fahiş fiatla mal satmak suçundan 76 kişi Millî Korunma Mahkemesine teslim edildi Biri İstanbul,ikisi Beyoğlunda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • Dün Küçiikçekmece'de kanlı bir kavga oldu Küçiikçekmece'de iki kişinin yaralanmasıyle neticelenen kanlı bir hâdise cereyan etmiştir.Aziz NKaraermanoğlu.Ergül Ataman ve Mehmet Apaydın adında üç arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • Açık içki satan 3 dükkân Belcdiyeca kapatıldı Belediye Sağlık Müdürlüğü sıhhi murakabe ekipleri son 15 gün içinde 5400 müesseseyi kontrol etmişlerdir.Kontrol edilen yerlerden 14 ti hakkında Belediye C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • Cumhuriyet Bayramı Gecesi 29 Ekim'de Teras Lokantamızda tertiplenen bu yemekli geceyi tam bir bayram neşesi içinde geçiriniz.NEFİS YEMEKLER,BEYNELMİLEL ORKESTRA VE VARYETELER,GEÇ VAKTE KADAR DANS.Kıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • GRAPHO ENGLISH Mektupla Eğitim Müessesesi tarafından açılan ENGLISH SPEAKING ACADKMY'de yalnız ingiliz öğretmenlerin dert verecekleri İNGİLİZCE KURSU Yeni devre eğitimine başlıyor.Yeni başlayanlar ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • talihliye Sene Sonunda Türkiye tş Bankası bir kişiye 150.000 liralık %6 faizli Devlet Tahvili,24 kişiye 24 Apartman Dairesi ve 2130 kişiye 326.250 liralık çeşitli para ikramiyeleri veriyor.En az 150li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • BAKIRKÖY AJANSIMIZ a KASIM PAZARTESİ GÜNÜ Açılıyor BU AJANSDA HESAP AÇTIRAN MÜŞTERİLERE ÇOK CAZİP AÇILIŞ HEDİYELER* AYRICA 1 O O O O LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE ve UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI wtM in¦ K^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • ANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI FIANKASI Os ÎB&fcS&ASI 5 Kasım,çekilişinde inm 75000 Tl 31 Aralık Tl Her 150 lirayo bir kura numaran Fazla izahat için ajanslarımızın gijelarlne müracaat ediniz.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Mütecaviz;Cüz'l,2 Belirli zamanlarda belirli işler için alınan veya verilen paralar;Yakınlar topluluğu.3 Ka ragöz'un başlığ" 4 Bir mabut;Bağırsaklar.5 rjakkından çok fazla alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • OĞLAK BURCU K [22 Aralık 20 Ocak] Kuruntularınızın yüzünden dürüst bir insanı incitecekslnlz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat!Yıldız tesiri iyileşiyor.Akşamüstü his hayatınızda bir ümit belirecek.HALİK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ İstanbul 2.nci Noteri huzurunda yapılan AKBANK'ın 28.Ekim Çekilişindeki KÜÇÜKYALI'DAKİ APARTMAN DAİRESİ AKŞEHİR Şubemizden 11350 No.lu hesap sahibi ALİ SÂNUR'a isabet etmiştir.Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • KİM KAZANACAK?Bu akşam saat 19 da İstanbul Radyosunu Dinleyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • İstanbul'da hissedilen çay sıkıntısı kısmen önlendi İNHİSARLAR İDARESİ SON BİR AY İÇİNDE PİYASAYA BİR MİLYON KİLO ÇAY ÇIKARDI Bir müddettenberi piyasada his-men giderilmiştir.Verilen masedilmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • İthâl malları sıkı bir kontrola tâbi tutulacak İthal mallarının karaborsaya intikalini önlemek maksadıyla yeniden bâzı tedbirler alınmıştır.Buna göre Milli Korunma müfettişliği kadrosu takviye edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • I 11 İlli III MU III İlli I İM 11MIM HIMHIMI IMIMMMMIMIMMMMMMMl Beklediklerimiz KTİDAR1 muhafaza edebildiği ivin Demok-J_rat Partiyi,geçen soçimlerdekindon daha üstün bir netice elde edebildiği için d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • sebetlyle Büyük Millet Meclisinde Sayın Reisicumhur Celâl Bayar'ın resm!kabullerine alt türenin nak-ğ len yayını ş 13.00 M.S.ayarı,haberler ve na-î va raporu 13.15 Salon orkestrası 13.45 Cumhuriyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:18 65 02)1 Bir Fahişenin Xurbanı Renato Baldinl Türkçe.2 Tehlikeli Vazife Preston Foster Wanda Hendrix Türkçe.ALKAZAR Tel 44 23 62)Şehir Yıldızları Eşref Kolçak Deniz Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • KISA HABERLER MEVLANAKAPI'da Ahmet Uluçam adında birinin 218 Ura parası ile saatini çalan İslam Mansur ve Erdoğan Er adında iki klsi yakalanmıştır.SARHOŞLUK salkaslyle Beyoğlu'ndakl gazinolardan Dirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • Mısır'dan kamyon,çimento ve cam ithal edeceğiz Mısır'dan çimento,cam,kamyon ve lâstik ithali kat'ileşmİBtir.İthali bahis konusu olan mallar önümüzdeki aydan itibaren memleketimize gelmeğe başlayacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • Maarif Müdürlüğü,dört ilkokul daha yaptırıyor Maarif Müdürlüğü bâzı semtlerde yeni ilkokul binaları insaasına karar vermiştir.İlk olarak,Mecldiyeköy.Taşlıtarla ve Levent'te dört ilkokul yaptırılacak,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • Denizcilik Bankası,iki yeni vapur inşâ ettiriyor Denizcilik Bankası kendi tezgâhlarında İki şehir hattı vapuru inşasına karar vermiştir.Kadıköy ve Adalar hattında çalışacak olan bu vapurlar,ikişer bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1957
  • I.E.T.T.İdaresi yeniden 30 otobüs daha getirtti İ.E.T.T.İdaresinin sipariş ettiği otobüslerden 30 tanesi daha şehrimize gelmiş ve gümrük muameleleri ikmal edilmiştir.Önümüzdeki günlerde gümrükten çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • I KEYSTONE] Sarışın bomba Milano'da Bir Avrupa turnesine çıkmış olan Hollywood'un Sarışın Bombası Jayne Mansfield,geçen hafta Milano'ya gelmiştir.Jayne,Milano topraklarına daha ayak basar basmaz,hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • Gençlik bir beyanname neşrederek vazifesini müdrik olduğunu bildirdi Cumhuriyet Bayramının 34yıldönümünün kutlanmasına dün saat 13 den itibaren başlanmış ve bu münasebetle okullarla resmî daireler tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • Beşiktaş esnafı için 40 dükkân inşâ ettiriliyor Beşiktaş'ta,imâr hareketleri sırasında dükkânları istimlâk edilen esnaf için yaptırılacak 40 dükkânın inşaasına önümüzdeki günlerde başlanacaktır.Dükkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • [İLHAN DEMİREL] HUviye'ti henüz tesbit edilemeyen,meşin kasket ve caketli bir şahıs,dün Tünel'deki Sovyet Konsolosluğunun Rusya'ya ait resimler teshir edilen vitrinine Atatürk'e ait bir fotoğraf yapış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 28 EKİN 1957 KEŞİDESİNDE KAZANANLAR ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR İstanbul Şubemizden 491 No.lu hesap sahibi B.NURİ KIRKBÎN LİRALIK ESKEN KREDİSİ Şube Hesap No.Hesap sahibi İzmir 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • BEDEN TERBİYESİ BAŞVEKÂLETE BAĞLANIYOR Emin kaynakların verdiği haberlere göre Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Başvekâlete bağlanacaktır.Bunun,yeni Beden Terbiyesi kanunu İle ilgili olduğu belirtilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • Suriye'nin Komik bir İddiası NATO manevraları vesilesi ile Suriyeye hücum edecekmişiz ŞAM,A.P.Suriye Hariciye Vekâleti,NATO memleketlerine gönderdiği bir muhtırada,Türkiye'nin yakında yapılacak NATO m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • BAGDAD BÜYÜK ELÇİMİZİN BEYANATI BAGDAD,A.P.Türkiye'nin Bagdad Büyükelçisi,dün verdiği beyanatta,Türkiye'nin ¦Bütün Arap memleketleriyle dostâne münasebetler kurmaktan başka bir şey arzu etmediğini» sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • SURİYE RüSYA ANLAŞMASI ŞAM,A.P.Suriye ile Rusya arasında,bir iktisadî anlaşma imzalanmıştır.Bu anlaşmaya göre,Suriye'nin Rus yapısı makine ve teçhizatla kalkındırılması sağlanacaktır.350 milyon Suriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • Yeni Alman Kabinesi kuruldu BONN,A.P.Başvekil Konrad Adenauer,dün,yeni 17 kişilik kabinesini Cumhurreisl Heuss'e takdim etmiştir.Yeni kabinenin ekseriyetini gençler teşkil etmektedir.Sadece 3 vekil 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • Adenauer ingiltere'ye gidecek LONDRA,AA.Batı Almanya Başvekili Adenauer,önümüzdeki kasım ayının son günlerinde Londra'yı ziyaret edecektir.İngiliz Hariciye Vekâleti sözcüsü dün yaptığı bir açıklamada,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • iran Irak'ın Bagdad Paktına bağlılıkları resmen açıklandı 3 TAHRAN,T.H.A.Irak Kralı Faysal'ın İran'a yapletığı 12 günlük resmî ziyaret dün sona ermiş ve bu münasebetle yayınlanan tebliğde,her iki meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • Kıbrısta dün kanlı hâdiseler oldu Bir Yunan bayramını kutlamak için kilise âyininden sonra tezahürat yapan Rumlar,Türk dükkânlarına taarruz ettiler Polisle nümayişçiler çarpıştı,7 kişi yaralandı LEFKO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • Iff Mevduat Saniplerine Yeni Bir Hizmetimiz:Ev Servisimiz n Emirlerinizi Bekliyor Hesap açtırmak için bankaya kadar zahmet etmenize lüzum kalmadı.Aşağıdaki kuponu doldurup TÜRK EKSPRES BANK,Ev Servisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • GİRESUN FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN:Müessesemiz için ingilizce,Fransızca ve Almanca'ya vâkıf ve bu dillerden Türkçeye ve Türkçeden bu dillere tercüme yapabilir bayan veya bay bir ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • En İdareli Gaz Sobası ı XttOT 1.Borulu veya Borusuz Yanar 2.Üstü Çinili Büyük Model 3.Küçük Model SERAMİK Ltd.istiklâl Cad.346
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • NAUTİLİUS KUTUP'TA ARAŞTIRMA YAPTI SAN FKANCISCO,A.P.Amerika'nın ilk atom denizaltısı Nautilius,kutba yaptığı bir seyahat esnasında buzlarla kaplı deniz altında binlerce mil katederek dört buçuk gün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • RUSYA YENİ BİR PEYK DAHA FIRLATACAK LONDRA,A.P.Moskova Radyosu,ilk peyk yolcusunu takdim etmiştir.Bu,hususî elbise giymiş ve başında şeffaf bir miğfer bulunan köpektir.Moskova Radyosu,içinde bu köpek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • Zukov'un azlinin içyüzü meçhul LONDRA,A.P.Mareşal Zukov'un Müdafaa Vekâleti vazifesinden azline ait esrar perdesi elan kalkmamıştır.Durumun ne olduğu,kesin olarak anlaşılamamıştır.Paris'te yayınlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • Menfur biı tecavüz ADANA,HUSUSÎ İskenderun'da bir yobaz,Atatürk'ün heykelini kaideden aşağı attı Bugün İskenderun'da Atatürk heykeline müessif bir tecavüz hâdisesi vukubulmuştur.İskenderun civarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • Rusya ve Suriye'ye ikazlar.Spaak,Lodge ve Norstad Türkiye'nin taarruza niyeti olmadığım,fakat tecavüze uğrarsa harekete geçileceğini söylediler NEW YORK,A.P.NATO Genel Sekreteri Paul Henrl Spaak,yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • m J*-Ikü IA.P.I PARİS'İN HALİ' I,avat pahalılığını protesto etmek maksadile evvelki gün Paris'te 24 saatlik bir «rev ilân edilmiştir.Fransız başkentinde hayat,bu grev neticesinde tamamen felce uğramış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • Mukaddes Mahfaza ALTI ay öne alınan seçimde milletin ekseriyeti üçüncü defa olarak Demokrat Parti'ye rey vermek suretiyle iktidarı yine vazifesinde ibka eyledi.Bana soruyorlar Seçim hakkında ne dersin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1957
  • KALBİ GÖRÜNEN ÇOCUK DÜN ÖLDÜ LİZBON,AA.Göğsündeki bir oyuktan kalbi görünen çocuk,bu oyuğun kapatılması maksadıyla yapılan ameliyat sonunda,doğumundan 50 saat kadar sonra ölmüştür.Çocuk Lizbon'un kuze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.10.1957
  • DÜN AKÇAM SON TEMSİL-TYfoTKODA K/HtL UERlNl VEROiLER.TURNEYE KBWAC6 OWE H tiyatro su i t j S39S ÜlflföfH-VARD» #r VARDLBAŞ SOLDE* tfİm «^KEtiP1.*2 OöUlNU BALTA-LAN ESİYORDU-ûûPf HAKİKİ ı GıBtfOi-Bttö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1957
  • tm,DAKİKA.MÜSAA-DENİZLE TELEFON ET^ MELİyİMm BAXTON LA A Kız DÖNÜNCE',ŞEN GU HENÜZ V DECEGİM.KENDİNİ OLDU.SAMIMI DE.GUN GİBİ GÖSTER.SENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1957
  • ZARAk'IN KONUŞMASI-NA,MANÎ OLMAK [ÇIN,PLANI "B-MİLLETLERE"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1957
  • CISCO RİO İöSE SALINAS,RQ&fEED BEN SAf4A YOLUNU GÖS-TERİRİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1957
  • ıNEDAT,Su 'J!56$w* Dibana DERHÂL.CELAL»I,yOLLA».•İL' t OÎNLE'OGLUM:YAZIHANE,OE BENİM BoRu/V\ÖTER,^EN'DE Dg ANNENİN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1957
  • Ailemizin uğuru için yeni bir hesap açalım 614 talihliye Bahçeli Ev VE LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ DOGÖBANK Her 150 liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1957
  • SUCUKLU p/avm0 "L h2 emsalsizdir NAMLI TÜRK SUCUKLARI V i\av j birVaÇ triw ıaUa hu" viumıii lez' yy t bit «t(t»l» 1 Ol""" Tel.227872-Telgr.NAMLI SUCUK,toplon S«li| Qtpoiw KANTARCILAR Sabunhane Sakak N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan Kendi işlerimi kendim halletmek isterdim ama buna vakit kalmamış,çember iyice daralmıştı.Telefonda Necdet'i sormaya vakit kalmadı karşıma bizzat o çıktı:cDinle beni.dedim.cHâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1957
  • BİZ KADİNLAR Neyyire "SESSİZ DÜNYA„ DÜN akşam,vaktime acımadan seyrettiğim sayılı filmlerden birinde idim.Balık adamlarla Marmara'da,Akdeniz'de,Hint Denizinde 30,40,70,75 metre derinliklere,«Sessiz Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1957
  • AŞK HİKAYESİ Fotoğrafları Kim Çaldı?TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Feyzi,kimyager doktor Mehmet Ü9 sevişen karısına dargındır.Bir at kazası geçirince "kardeşi,karısı ile barışıp aeyahata çıkmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1957
  • Şehre en yakın arsaların satışı sona eriyor İnanılmıyacak Kadar Ucuz Elektriği,telefonu,Belediye terkos suyu bulunan civarında 50,000 100,000 200,000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.10.1957
  • mm* *w AYDIN Adnan Menderes,Ethem Menderes,Namık Gedik,Nihat İyriboz,Necati Celim,Cevat Ülkü,Nail Geveci,Hüsamettin Coşkun,Fethi Batuı-Piraye Levent,Ekrem Torunlu.ANTALYA Kenan Akmanlar,Burhanettin On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1957
  • Seçimi D.P.nin kazandığını duyonc;gecekonduları kondurmuşlardı ama.Pazar gecesi Zeytinburnu halkı,seçimlerin heyecanı içinde radyolarını dinlerken,Çırpıcı çayırında,karanlıktan istifade eden bir kaç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1957
  • Secim ertesi ANKARA ANKARA.HUSUSÎ 27 ekim günü rey kullanan 355 bin Ankara'h seçmen,dün şehrin sokaklarında,caddelerinde toplanmış,verilen reylerin muhasebesini yapıyorlardı.Ankaralıların en fazla mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1957
  • eçim neticesinin yurttaki akisleri D.P.liler davullu zurnalı ve "Tabutlu,gösteriler yapıyorlar [İLHAN DEMIREL] CHP.TARAFTARLARI DÜN DE C.H.P.İL MERKEZİNİN ÖNÜNÜ DOL-DURMUŞLAR VE MÜTESSİR BİR HALLE EN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1957
  • İçel'de C.H.P.Merkezi kordon altına alındı İÇEL,HUSUSÎ Seçimi kazanmış olan D.P.liler şehirde şenlik yaparak,davul ve zurna ile dolaşmışlar ve C.H.P.il merkezine giderek taşkın hareketlerde bulunmuşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1957
  • Seçimi kaybeden Vekil ve Mebuslar DP.den 3 vekil ile Hür.P.ve CMP nin ileri gelenleri meclise giremedi ANKARA,HUSUSÎ Seçimlerde bâzı Vekillerle iktidar ve muhalefet partilerine mensup tanınmış bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.10.1957
  • Ayakkabınızdan evvel eskitemiyeceğiniz usser ökçe lâstiği SUSSEX ÖKÇE LÂSTİKLERİNİN yeni modeli Sağlamlık Kalite Fiatta rakipsizdirm mmm mmm DERBY LASTİK FABRİKASI MAMULATIDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1957
  • AMSTERDAM ATHENS BAGHDAD BANGKOK BARCELONA BEIRUT BELGRADE BOMBAY BRUSSELS BUENOS AIRES DAKAR DAMASCUS DHAHRAN DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HONG KONG innsbruck Istanbul CAIRO CALCUTTA KARACHI COLOGNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1957
  • Alnınızda husule gelen çizgiler HAVILLAND Kremi ile yapacağınız masajlarla pek alâ giderilebilirler.Yanaklardaki çizgilerin derinleşmemesini sağlamak için hergün HAVILLAND Kremi ile masaj yapınız.Boyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1957
  • Evinizin nuru.Edison ampulüdür Geceler uzamakta.evinizi gündüz ışığını aratmıyacak iyi bir ışıkla aydınlatacak olan EDISON ampulleri ile donatınız.Elektrik cereyanından ne kadar tasarrui edeceğinizi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1957
  • OTOMATİK TORNALARDA ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR Askerliğini bitirmiş olanlar tercih edilecektir.Ücret tatminkârdır.Müracaat yeri:Topkapı,Maltepe Caddesi No.22,Posta Kutusu Aksaray 174.Telefon:21 46 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1957
  • İNŞAAT İLÂNI T.C.Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf ıısnlii ile eksiltmeye konan iş:Bankamız Kadıköy şubesi lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Keşif Tutarı Geçici teminat 1.260.535.00 51.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1957
  • teskin etmek bakımından faydalıdır EEEfl soğuk algınlığından mütevellit bütün adale ve sinir ağrılarını ve sızılarını derhal teskin ederbaş,diş,nezle,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı fayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1957
  • Sabun,kolonya ve ıtriyat fabrikalarının nazarı dikkatine:Yeni imâl etmiş olduğumuz uçan yağlar piyasa toptancılarına tevzi edilmiştir.Bu mallar 50 gram,1 kilo ve 15 kiloluk ambalajlarda satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1957
  • KARAMÜRSEL Mağazası ISMARLAMA İŞÇİLİKLE VE EN SON MODELLER gözönünde bulndurularak hazırlanmış büyük ve küçük Palto Pardesü ve Trençkotlar Toptan ve Perakende İstanbul Sultanhamam 2 nci Vakıf Han altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • M" i I w Si BtffeA mh raft 4BkVMIN H w S V tö$k 4Rt i¥l«iS ilwl luiPWPa Wjll Ol^fPı Müstakbel Fransız Başvekili,ilk işinin enflâsyonu önlemeye çalışmak olduğunu*söyledi PARİS,AA.Bir aydanberi devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • BİR KÖYÜN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ BURSA,A.P.Daimî şekilde seylâba mâruz bulunan Karacabey'in Dumbe köyünün yeri değiştirilerek Hara arazisi üzerinde devlet yardımı İle yeniden bir köy inşa edilmiş ve bir mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • DÜN AKŞAM DEPREM OLDU ANKARA,AA.Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden bildirildiğine göre,dün saat 19.53 te Batıdan gelen ve 2 saniye devam eden zararsız bir deprem olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • Selim Sarper B.IVL de Suriye ithamlarına cevap verdi t Baştarafı birincide ve hareketlerinde İşbirliği hâlinde bulundukları,müşahede edildiği zaman o memleketin bir kısmında müdafaa mekanizmasının can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • Amerika Rusya'da fuar açıyor NEW-YORK,A.P.Açıklandığına göre,Sovyet Rusya'da ilk Amerikan ticaret fuarı önümüzdeki yaz açılacaktır.Moskova'da tertip edilecek olan fuarda Amerikan zirai ve sınaî mamull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • SIRT BAKISI!I KEYSTONE| Vickl Duggan,yine orijinal elbiselerinden birini giyerek Hollywood'da verilen partilerden birine geldi!Bilindiği gibi aktris,sırtı oldukça açık olan elbiseler giymekte büyük na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • Hâlen dünyayı en çok alâkadar eden hâdise.Dillerde dolaşan günün mevzuu.Havaya fırlatılan sun'î peykin esrarı.Dünya âlimleri arasındaki aya ilk erişme yarışı.Yarın matinelerden itibaren Beyoğlu LÂLE A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • Cildin tazeliği ne kadar hoş Cildinizin fazeliği sevilmenizde rolü büyüktür.Kendinizi bu nimetten mahrum etmemek için cildinizin teravetini ve gençliğini muhafaza etmeğe qavret» ediniz.Bu maksat için:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • ANTALYA UMUMİ NAKLİYAT T.A.Ş.Sayın dost ve müşterilerinin Cumhuriyet Bayramlarının kutlu olmasını diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • iiiniiMMiiwwmi.ap ııııııHBi En yüksek evsaflı Kremli Kundura Boyası Temizler Parlatır Mukavemeti arttırır.Parlaklığı uzun zaman devam eder.Çok ekonomiktir.Bir şişe Wido ile elli defa kunduranızı boyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • Sevgili okuyucularının Cumhuriyet Bayramını kutlar,çok bayramlar görmelerini diler.BEDRİ EDİŞ Neşriyat Yurdu.Cağaloğlu Tel:22 75 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • 1377 SALI 1373 HİCRİ 29 RUMÎ Rebilil' âhır EKİM Ekim 5 19 57 16 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.27 1.17 Öğle 11.58 6.48 İkindi 14,50 9.40 Akşam 17.10 12.00 Yatsı 18.43 1.32 İmsak 4.4S 11.37 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • Bakkal bana Ankara makarnası diye başka bir marka vermek istiyor.Bende o goz var mı?5 o Zevkle yiyeceğiniz en nefis makarna Nuh'un fiT* MAKARNASI M A K H A S I İstanbul Satış yeri:Unkapanı,ıeni çarşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • YARIN AKŞAM Mukaddes Azan Filminin unutulmaz şahane artistleri JANE WYMAN ROCK HUDSON ALL THAT HEAVENS ALLOWS» isimli meşhur eserden alınan.Genç bahçivamna âşık olup fakat bu büyük aşkından ürken.Çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 İÖv SATILIK EMLAK SATILIK onbin liradan bir milyon liraya kadar arsa.dükkân,ev,apartman ve han.Tel:21 24 36.D-287)SATILIK apartman,Çarşıkapı tramvay karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • İstanbul'da nihai lasnif nelicesi İstanbul'da yapılan seçimlerde 604.332 kişi 2166 sandıkta oy kullanmıştır.Neticede D.P.315.212,C.H.P.246.922,CM.P.24.866,Hür.P.15,015 rey almıştır Kazalara göre reyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • D.P.2/3 EKSERİYET ALDI t Baştarafı birincide C.H.P.nin kazandığı vilâyetler:Adana,Ankara,Çankırı,Elâzığ,Erzincan,Gümüşhane,Hatay,Kars,Malatya,Maraş,Mardin,Ordu,Sivas,Tokat,Tunceli,Urfa,Uşak,Van Karma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • Halk Partisi,İstanbul'daki iptalini isliyor t Baştarafı birincide birler üzerindeki dâvalarımızı ve bu yüzden seçimde uğradığımız güçlükleri bugün tekrar etmiycccğim.Bugün yalnız seçim günlerine ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • RUSLAR R.N.YE YENİ RIR TEKLir YAPTI Sovyetler,bütün üyelerin katılacağı bir silâhsızlanma komisyonu teşkilini istiyor NEW-YORK,AA.Sovyet Rusya delegasyonu,silâhsızlanma mevzuunda Genel Kurula bir kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1957
  • Gülmek isteyenlere müjde.Teminatlı kahkaha senfonisi.Yarın matinelerden itibaren BEYOĞLU E L H A M H Â SİNEMASINDA Senenin neşe kaynağı,en büyük komedisi ZORLU,PİLOT Renkli Vistavision)«The Iron Petti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.10.1957
  • Yeşildirek Feriköy ile berabere kaldı:1-1 GÜNÜN İLK MA DAVUTPAŞA'YI 2 İkinci profesyonel kümenin sekizinci hafta lig maçları,dün Şeref Stadında yapılan karşılaşmalarla başladı.İlk maç saat 13 de Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1957
  • GEORGE DİCKE BUGÜN GELİYOR Galatasaray'ın,İngiliz antrenörü George Dicke bu akşam saat 20.15 de bir SAS uçağı ile Viyana üstünden İstanbul'a gelecektir.Dick'in dört çocuğu ve karısı da beraber indedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1957
  • PROFESYONEL LİGDE P U A N DURUMU Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 9 7 2 23 5 16 Fenerbahçe 8 6 1 1 19 4 13 Vefa 9 5 2 2 14 12 12 istanbulspor 9 4 3 2 11 7 11 Beşiktaş 8 3 1 4 17 15 7 Kasımpaşa 8 2 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1957
  • İTİZAR Her hafta munatazaman koymakta olduğumuz haftanın sohbetini yarın sütunlarımızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1957
  • BEŞİKTAŞ VESTEROS İÇİN İZİN İSTEDİ Beşiktaş kulübü,önümüzdeki haftalarda İsveç ziyaretini iade edecek olan Vesteros takımı için Beden Terbiyesi Umunı Müdürlüğünden izin istemiştir.İsveç takımı ile yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1957
  • KADRİ Gol Krallığında KADRİ 9 GOL Lig'in ilk devresi biterken,çekişmelere bir yenisi de ilâve olundu.Gol kral lığı çekişmesi.F.Bahçeli Lefter,Galatasaray' m dünkü 6-1 lik galibiyetine kadar 8 golle ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Kale içinde son gayreti sarfeden Dimitrioğlu topa müdahale edemeyecektir.Turgut,başını çevirmiş kendisini aşmış olan topa bakıyor.Resimde görülmeyen Metin öyle güzel,öyle âni bir şüt atm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1957
  • ENERBAHÇE KASIMPAŞA Karşılaşıyor Golcü Sarı Lâcivert forvet,karşısında sağlam bir müdafaa bulacak Fenerbahçe Kasımpaşa lig maçı bugün saat 14.30 da Mithatpaşa stadında oynanıyor.B*u,iki takımın da ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1957
  • G.SARAY DEVREYİ lider olarak bitirdi Sarı Kırmızı' lıları galib getiren golleri Metin 3,Kadri 2 Suat attılar [SAMİ ÖNEMLİ] Çil AT'İM fîfll İl Aslında Turgut'un golü idi ama,golleri isimlendirmek icab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1957
  • ORDU TAKIMI İZMİR'DE GALİP İZMİR,NEVZAT KIZILCAN Bin seyirci önünde dün kapalı bir havada yapılan Ordu Altınordu karşılaşması.2—1 Ordu takımının galibiyetiyle sona ermiştir.Maç umumiyetle çok sür'atli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1957
  • I v#V Türkdoğan istifa etti.G.Saray Başkaptanı işlerinin çokluğunu ileri sürüyor Mevsim başındaki antrenör buhranını müteakip Galatasaray kulübü başkaptanlığına getirilen Semih Türkdoğan,dün vazifesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1957
  • KULÜPLERDEN HABERLER ^GALATASARAY:SAĞBEK Saim,hasta olduğu ^in dünkü maçta oynayamamıştır.FENERBAHÇE ROMA'da bulunan Ergun'a,profesör La Cava tarafından başarılı bir meniskus ameliyatı yapılmıştır.Gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor