Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • Bakanlar Kurulu toplantıya çağrıldı ERZURUM,HUSUSÎ Bakanlar Kurulu ile Genel İdare Kurulu toplantı için bir davet almışlar.Hususî bir uçak Celâl Yardımcıyı almak üzere hareket etmiştir.Dönüşte Erzurum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • SEÇİLENİYEN VEKİLLER Sabaha kadar alınan neticelere göre,seçilemedikleri anlaşılan Vekil ve sabık Vekiller şunlardır:Mümtaz Tarhan Çalışma Vekili)Hayrettin Erkmen D.P.Meclis Grup Reisi)Zühtü Velibeşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • BENİM f CİCİLCR.İM Ç,İL€ 't 1 A» Jm Ll Vjfı^i-9i4C*+Af/R.ÜJlflM»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • Yurt'ta Seçim HADİSELERİ İstanbul9da mühürsüz oy torbaları yüzünden çıkan hâdisede eski ve yeni Emniyet Müdürleri arasında sert tartışma oldu ANKARA,HUSUSİ Seçimler umumiyetle sakin geçmekle beraber,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • BÖLÜKBAŞI tahliye ediliyor ANKARA,HUSUSİ Halen Ankara Cezaevinde mevkuf bulunan Osman Bölükbaşı,Kırşehir'den tekrar meb'us seçilmiştir.Bu vaziyete göre,Bölükbası'nın bugün veya y*nn tabiiye «dilmesi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • 6 eski Vekil seçilemedi Dün yapılan mebus seçimleri sonunda D.P.tekrar iktidarda kalmıştır.Sabaha karşı alnımı son malûmata göre,D.P.381,C.H.P.196,Hür.P.4,C.M.P.4 mebusluk almışlardır.t D.P.37 vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • Neticesi henüz belli olmayan meb'usluk duruma tesir etmeyecek DP 37,CHP 21,Hürriyet partisi ve CMP BİRER VİLAYETTE KAZANDILAR İstanbul ve İzmir DP ye,Ankara ve Adana CHP ye rey verdiler C.H.F.istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] İNÖNÜ BASIN TOPLANTISINDA D.P.Yİ İTHAM EDERKEN Telefoto MİLLİYET:Ankara İstanbul)Bu sabah bir basın toplantısı yapan İnönü DP'gi itham etti Radyo yayınının kanunsuz olduğunu söyleyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • Bu sabah bir basın toplantısı yapan İNÖNÜ D.P.'yi itham ediyor Radyo neşriyatının kanunsuz olduğunu söyliyen Genel Başkan,"Çoğunluk bize teveccüh etti,dedi ANKARA,HUSUSÎ zı hareketleri kanunsuzlukla i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • m i 'İMı.İMİ'titIII.WW lSAMİ ÖNEMLİ)AĞZI AÇIK TORBAY.İONUP YERE DÜŞEN REYLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • Yurtta seçim HADİSELERİ C.H.P.Genel Merkezi önünde toplanan halk dağıtıldı,İstanbul'da eski ve yeni Emniyet Müdürleri arasında sert tartışma oldu ANKARA,HUSUSİ Seçimler umumiyetle sakin geçmekle berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • BÖLÜKBAŞI tahliye ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Halen Ankara Cezaevinde mevkuf bulunan Osman Bölükbaşı,Kırşehir'den tekrar nıeb'us seçilmiştir.Bu vaziyete göre,Bölükbaşı'nın bugün veya yarın tahliye edilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1957
  • Pj nin birçok yerde kazanmasile t Mecliste kuvvetlendi ı İzmir,Çanakkale,Aydın,Bursa,Bolu,Sakarya,Eskişehir,Tekirdağ,Denizli,Kütahya,Çorum,Afyon,Balıkesir,Zonguldak,Manisa ve Bilecik'te;C.H.P.Ankara,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • ^^is^ i\w izS&^vx» [İLHAN DEMİREL] 1 Bedirhan Çınar okla gösterilen)İstanbulda seçimi takip ederken Miliejfgf^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Cumartesi gecesi gazetemizde heyecan son haddini bulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Bâzı meydan ve yolların tamiri ihale edildi Beyazit meydanının çevre yollarına 824 bin lira sar f edilecek Belediye Encümeni bazı meydan ve yolların tamiri işini 1.519.763 liraya ihale etmiştir.Beyazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • ÎİUıUkl nağmeleri sözler.ailn tatlı Uzun zamandan beri teniniz hakkında nazikâne sözler sarfedilmiyorsa,evvelce olduğu gibi halen cildinizin tazeliğini muhafaza edip etmediğini görmek için kendinizi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • BÂZI İLÂÇLAR TEVZİE TÂBİ OLACAK Yabancı sermayenin iştirakiyle kurulmuş bulunan fabrika ve laboratuarlarda veya patent hakkı ödemek suretiyle yerli müesseselerde imâl olunan ilâçlardan bir kısmı,tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Alacak yüzünden arkadaşını vurdu Mecidiyeköyde alacak yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur.Semt sakinlerinden Fikri Kurtuluş adındaki garson,eski bir alacak meselesinden Sıtkı Hoşcan ile kavgaya tutuşmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Edebiyat Fakültesinde lisan kursları açıldı Edebiyat Fakültesi talebe derneği tarafından lisan kursları açılmıştır.Kursta,Fransızca,Almanca,İngilizce ve İtalyanca olmak üzere 4 dil üzerinden tedrisat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Sinema bileli karaborsası önlenemiyor Sinema bileti karaborsacılığı,önlenememektedir.Fiatlar yeniden tesbit ve ilân olunmadıkça,biletleri fazla fiatla salmak.Milli Korunma Kanunu hükümleri şümulüne gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • NÖTR CAM FABRİKASI KURULUYOR Türk Alman sermayelerinin işbirliği ile şehrimizde nötr cam imâl edecek fabrikanın kurulması yolundaki çalışmalar gelişmektedir.Gerekli mukavele imzalanmıştır.Fabrikanın ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Sokaklara tükürenler son GÜNLERDE ARTTI Son günlerde sokaklara tükürenlerin çoğaldığı müşahede olunmaktadır.Belediye Zabıtası,Belediye Zabıta Talimatnamesinde mevcut hükümlere göre,bu gibi kimseleri c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • İlkokullarda projeksiyonla ders yapılacak İlkokulların birinci sınıflarında tedrisatın projeksiyonla yapılması hususundaki çalışmalar,son şeklini almıştır.Durumla alâkalı olarak ÜNİCEF teşkilâtı taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • m K t OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Dikkatiniz dağınık.Bugün mühim saydığınız problemlerle meşgul olacaksınız,önce dinleniniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Tatlı bir sabırsızlık duyacaksınız.Sonu ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Üniversitenin açılışına öğrencilerde katılacak f.Ü.T.B.Başkanı,hocaları ile aralarındaki anlaşmazlığı gidermek istediklerini söyledi I.Ü.T.B.Başkanı Aydın Tan-bizim toplantımıza iştirak etmek san,1 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • KAPALIÇARSI TURİSTİK ŞEKLE SOKULUYOR Kapalıçarşının turistik sekle sokulması için çalışılmaktadır.Yangından sonra inşa edilen yerlerden başka diğer eski dükkân ve saçaklar restore edilecektir.Nafia Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Dr.HİLMİ EVYAPAN BASUR'un ilâçla tedavisindeki yenilikleri Avrupa'da inceleyerek avdet etmiş ve İstiklâl caddesindeki muayenehanesini yeni cihazlarla takviye ederek hastalarını kabule başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • i'i ı il hm 11 mı ı ımı ı mimin.iimimimilimii.mimim ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 ğ Karıcık sabah müziği 8.30 Ha-E berler 8.45 Saz eserleri 9.00 E Üç sazdan melodiler 9.15 Şarkılar i 9.30 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • BAKIRKÖY AJANSIMIZ 4 Kasım Pazartesi Günü Açılıyor BU AJANSDA Hesap Açtıracak Müşterilere Çok Cazip Açılış Hediyeleri AYRICA 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE ve Umumî Keşidelere İştirak Hakkı istanbul Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Bir Fahişenin Kurbanı Renato Baldini Türkçe.2 Tehlikeli Vazife Preston Foster Wanda Hendrix Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Şehir Yıldızları Eşref Kolçak Deniz Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • 1 HOLIDAY OH IC£ GÖRDÜNÜZ MÜ?Pek yakında ayrılacaktır.Acele ediniz.Spor ve Sergi Sarayında Akşamları her semte otobüs servisleri vardır.DİKKAT:Sah ve Çarşamba günleri Bayram dolayısiyle saat 17.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • İSTANBULA zeytinyağı göndermek iyin Belediyeye müracaat eden Tariş'in fiatlan biraz yüksek görülmüştür.Tariş firması fiatlan normale indirdiği takdirde İstanbulini zeytinyağı ihtiyacı tamamen karşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • TÜTÜN MUKABİLİ NAL İTHAL EDİLECEK İhracata karşılık mal getirtilmesi için konan müddet 15 Nisanda sona eriyor "1954 yılı mahsulü Karadeniz ve Marmara menşeli tütünlerin ihracına karşılık ithalât yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Tahsile gidecek öğrencilerin kaydı başlıyor Yabancı memleketlere tahsile gidecek öğrencilerin namzet kayıtları 1-30 kasım tarihleri arasında yapılacaktır.Bu sene de,evvelce olduğu gibi ancak fakültele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • ESNAFIN KONTROLÜ İÇİN 45 BİN m HAZIRLANDI CEZA TAKDİR VE SİCİL FİŞLERİ AY BAŞINDAN İTİBAREN ESNAFA DAĞITILACAK Istanbulda mevcut 45 bin esnaf için sicil,takdir ve ceza fişleri hazırlanmıştır.Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • I Bilginin Kontrolü JT\OLİTİKA bir sanat olduğu için,sistematik bilgiden ziyade sezgiye dayanır.«Politika yapmak için neler bilmemek lâzımdır» di-yen Verlery'nin sözündeki mübalâğa törpülenirğ se,poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • İmâr faaliyeti ile ilgili yeni istimlâkler yapıldı Şehirdeki imar hareketi devam etmektedir.Bir yandan açılan yolların tanzimine çalışılırken,diğer yandan lüzumlu istimlâkler yapılmaktadır.Ağustos içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • KİM KAZANACAK?Bu akşam saat 19 da İstanbul Radyosunu Dinleyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • İstanbul emrine 45 ton kahve tahsis edildi Son defa ithâl edilen 300 ton kahvenin 45 tonu İstanbul Vilâyeti emrine tahsis olunmuştur.Buna göre hane başına 50 gram kadar kahve verilebilecektir.Tevziat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • BIOLOJI ENSTİTÜSÜ TEVSİ EDİLİYOR İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin zemin katındaki Bioloji Enstitüsüne verilen 9-10 numaralı blokların inşaatı 219 bin liraya ihale edilmiştir.Anfilerin iamiri iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İnsanblllm.2 Basıcı;Bir nota.3 Türlü maddeler birleşirken çıkan ısı derecelerini inceliyen kimya kolu 4 Şart edatı 5 Cerahat.6 Askerî ambar;Hükümdarlık alâmetlerinden biri.7 Diva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • [İLHAN DEMİREL] Bedlrhan Cmar okla gösterilen)Iıtanbulda seçimi takip ederken Milliyet'^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Cumartesi gecesi gazetemizde heyecan son haddini bulmuştu.Arkadaşlar kümelenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Üniversitenin açılışına öğrencilerde katılacak I.U.T.B.Başkanı,hocaları ile aralarındaki anlaşmazlığı gidermek istediklerini söyledi İ.Ü.T.B.Başkanı Aydın Tan-bizim toplantımıza iştirak etmek san,1 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • KAPALIÇARSI TURİSTİK ŞEKLE SOKULUYOR Kapalıçar^ının turistik sekle sokulması için çalışılmaktadır.Yangından sonra inşa edilen yerlerden başka diğer eski dükkân ve saçaklar restore edilecektir.Nafıa Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • BİOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEVSİ EDİLİYOR İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin zemm katındaki Bioloji Enstitüsüne verilen 9-10 numaralı blokların inşaatı 219 bin liraya ihale edilmiştir.Anfilerin tamiri ihal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Istanbul 7.57 Açılı;ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Üç sazdan melodiler 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • ^McÂln&ü poÂfu^ K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Dikkatiniz dağınık.Bugün mühim saydığınız problemlerle meşgul olacaksınız,önce dinleniniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Tatlı bir sabırsızlık duyacaks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA;1 İnsanbilim.2 Basıcı;Bir nota.3 Türlü maddeler birleşirken çıkan ısı derecelerini inceliyen kimya kolu 4 Şart edatı 5 Cerahat 6 Askerî ambar;HükUmdarhk alâmetlerinden biri 7 Divan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • KİM KAZANACAK?Bu akşam saat 19 da istanbul Radyosunu Dinleyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Dzun zamandan beri teniniz hakkında nazikâne sözler sarfedilmiyorsa,evvelce olduğu gibi halen cildinizin tazeliğini muhafaza edip etmediğini görmek için kendinizi tenkid edecek bir nazarla aynanıza ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • BÂZI İLÂÇLAR TEVZlE TÂBİ OLACAK Yabancı sermayenin iştirakiyle kurulmuş bulunan fabrika ve laboratuarlarda veya patent hakkı ödemek suretiyle yerli müesseselerde imal olunan ilâçlardan bir kısmı,tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Bâzı meydan ve yolların tamiri ihale edildi Beyazit meydanının çevre yollarına 824 bin lira sari edilecek Belediye Encümeni bazı meydan ve yolların tamiri işini 1.519.763 liraya ihale etmiştir.Beyazıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • İstanbul emrine 45 ton kahve tahsis edildi Son defa İthâl edilen 300 ton kahvenin 45 tonu İstanbul Vilâyeti emrine tahsis olunmuştur.Buna göre hane başına 50 gram kadar kahve verilebilecektir.Tevziat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • NÖTR GAM FABRİKASI KURULUYOR Türk Alman sermayelerinin işbirliği ile şehrimizde nötr cam imâl edecek fabrikanın kurulması yolundaki çalışmalar gelişmektedir.Gerekli mukavele İmzalanmıştır.Fabrikanın ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Sokaklara tükürenler son GÜNLERDE ARTTI Son günlerde sokaklara tükürenlerin çoğaldığı" müşahede olunmaktadır.Belediye Zabıtası,Belediye Zabıta Talimatnamesinde mevcut hükümlere göre,bu gibi kimseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • İlkokullarda projeksiyonla ders yapılacak İlkokulların birinci sınıflarında tedrisatın projeksiyonla yapılması hususundaki çalışmalar,son şeklini almıştır.Durumla alâkalı olarak ÜNİCEF teşkilâtı taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • ^»*muuem»\n\imanı ma—mamma BAKIRKÖY AJANSIMIZ 4 Kasım Pazartesi Günü Açılıyor BU AJANSDA Hesap Açtıracak Müşterilere Çok Cazip Açılış Hediyeleri AYRICA 10.000 LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE ı ve Urnumî Keşidel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Sinema bileti karaborsası önlenemiyor Sinema bileti karaborsacılığı,önlenememektedir.Fiatlar yeniden tesblt ve ilân olunmadıkça,biletleri fazla fiatla satmak,Millî Korunma Kanunu hükümleri şümulüne gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Edebiyat Fakültesinde lisan kursları açıldı Edebiyat Fakültesi talebe derneği tarafından lisan kursları açılmıştır.Kursta,Fransızca,Almanca,İngilizce ve İtalyanca olmak üzere 4 dil üzerinden tedrisat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • Tahsile gidecek öğrencilerin kaydı başlıyor Yabancı memleketlere tahsile gidecek öğrencilerin namzet kayıtları 1-30 kasım tarihleri arasında yapılacaktır.Bu sene de,evvelce olduğu gibi ancak fakültele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • HOLIDAY OH ICZ i E.GÖRDÜNÜZ MÜ?Pek yakında ayrılacaktır.Acele ediniz.Spor ve Sergi Sarayında Akşamları her semte otobüs servisleri vardır.DİKKAT:Salı ve Çarşamba günleri Bayram dolayısiyle saat 17.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • ESNAFIN KONTROLÜ İÇİN 45 BİN FİS HAZIRLANDI CEZA TAKDİR VE SİCİL FİŞLERİ AY BAŞINDAN İTİBAREN ESNAFA DAĞITILACAK İstanbulda mevcut 45 bin esnaf için sicil,takdir ve ceza fişleri hazırlanmıştır.Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • TOTON MOKA NAL İTHAL EDİLECEK İhracata karşılık mal getirtilmesi için konan müddet 15 Nisanda sona eriyor 1954 yılı mahsulü Karadeniz ve Marmara menşeli tütünlerin ihracına karşılık ithalât yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • İSTANBULA zeytinyağı göndermek için Belediyeye müracaat eden Tariş'in fiatları biraz yüksek görülmüştür.Tariş firması fiatları normale indirdiği takdirde İstanbulun zeytinyağı ihtiyacı tamamen karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • M Bilginin Kontrolü i T)OLİTİKA bir sanat olduğu için,sistematik bilgiden ziyade sezgiye dayanır.«Politika yapmak için neler bilmemek lâzımdır» di-yen Verlery'nin sözündeki mübalâğa törpülenir-E se,po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1957
  • r Sessl» Renk-Tel:SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)I Bir Fahişenin Kurbanı Renato Baldini Türkçe.2 Tehlikeli Vazife Preston Foster Wanda Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 C2)Şehir yıldızları Eşref Kolçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Mısır Basını Siıuda çatıyor Gazeteler.Kraldan arabuluculuk teklifini geri almasını isterken,Suud hücumların kötü niyetle yapıldığını bildirdi BEl'KUT,AA Mısır gazetleri,Kral Suud'a karşı bir kampanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • TÜRKÎY arpışma Şam,30 Türk askerinin sınırı 180 metre geçerek sivil bir Suriyeliyi kaçırdıklarını iddia ediyor Kısa süren çarpışmada kimsenin yaralanmadığı bildiriliyor ŞAM,ASSOCIATED PRESS Dün bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • URDUN SURİYE HUDUDUNU KAPATTI AMMAN,A.P.Ürdün Hükümeti dün Suriye hududunu «yasnk ve kapalı bölge» olarak 'lan etmiştir.Aljun bölgesi askerî valisi tarafınım neşredilen bir emirde,bu kararın nalkın me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Fransa ithalâttan yüzde 20 vergi alacak PARİS,A.P.Fransa dün bütün ithalât maddelerinden yüzde 20 nisbetinde vergi alınacağını ilân etmiştir.Fransız sanayiinin ihtiyacı olan lüzumlu maddeler de bu ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Doğu Almanya'da 17 bin karaborsacı var BERLİN,AA.D.P.A.Ajansı tarafından bildirildiğine göre Doğu Almanya Maliye Vekili Willi Rumpf,evvelki hafta yeni esaslar dahilinde para mııbadelesi yapılırken,pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • İsrail dört büyüklerden teminat istiyor KUDÜS,AA.Dışişleri Vekili Bayan Golda Meir'in yarın Meclis önünde okuyacağı beyanat,dün Vekiller Heyetinde gözden geçirilmiştir.Sol cenaha mensup dört Vekil,Gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Fransa'da meşhur bir Cezayirli sendikacı vuruldu PARİS,AA.Fransadaki Cezayirliler Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Bcküt Paris'te öldürülmüştür.Milli Kurtulug Cephesi tarafından ölüme mahkûm edildiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • İTALYA'DA ÇAYIRLAR!kaplayan garip tabaka ROMA,A.A.Birkaç gündenberl Lombardiya'nın Morlara bölgesinde esrarengiz bir olay kendini göstermeye başlamıştır.Gece olur olmaz çayırlardaki otların üzeri örüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Zukov'un azl bomba tesir' Kruşçev'in,Mareşal',birdenbire atmaya cesaret edemeyeceği LONDRA,A.P.Mareşal Zukov'un Müdafaa Vekilliğinden azledilmesi,bütün dünyada derin akisler uyandırmıştır.Haber,bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Amerika'da evlenme yası gittikçe düşüyor NEW YORK,AA.Birleşik Anıerikada son sene ve aylar içinde çok genç yaşlarda evlenenlerin sayısı ehemmiyetli bir surette artmaktadır.Son zamanlarda 14 büyük şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • »ft TELEFONDA AMPLİFİKATÖR [A.P.Almanya'da piyasaya cıkarılmıj bulunan yeni tip telefonlarda,radyolarda olduğu ffibl,bir de amplifikatör mevcuttur.Bu amplifikatör sayesinde,parmakla kolaylıkla hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Grivas iki Rum'u öldürmek için arıyor LEFKOŞE,A.P.Kıbrıs radyosu dün neşriyatını keserek iki Rumun derhal en yakın polis karakoluna sığınmalarını tavsiye etmiştir.Habere göre EOKA lideri Grivas'ın bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Guy Mollet bugün Meclisten güven oyu isteyecek PARİS,A.P.Guy Mollet,bugün yeni kabinesiyle Parlâmentonun önüne çıkacak ve güven oyu isteyecektir.Mollet'nin bu sefer pek az da olsa ekseriyeti almağa mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • MACAR GENÇLİĞİ KOMÜNİZME KARSI İLGİ GÖSTERMİYOR VİYANA,AA.Macar Başvekili Kadar «Komünist Gençlik hareketine karsı Macar gençliğinin alâka göstermediğini» dün itiraf etmiştir.Macar komünist gençlik te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Almanya'da müstehcen dergiler satılmayacak BONN,A.P.İçişleri Bakanlığına bağlı Gençlik Sansür Heyeti,7Gr derginin satılmasını yasak etmiştir.Bu kararın sebebi,bu dergilerin müstehcen neşriyat yapmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • G.Saray,B.Spor ile ugün karşılaşıyor Son iki haftadan ders almış Sarı-Kırmızılılar maçın favorisidir Bugün profesyonel lig puvan cetvelinde baş yeri işgal etmekte bulunan Galatasaray'la ayni cetvelde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • POLONYA KOMÜNİST PARTİSİNDE TEMİZLİK VİYANA,AA.Dört gün devam ettikten sonra,dün gece sona eren Polonya Komünist Partisi merkez komitesi umumi heyeti toplantısında kabul edilen bir karar sureti ile pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Mısır-Doğu Almanya görüşmeleri KAHİRE,AA.Bugün burada resmen bildirildiğine göre.Mısır ile Doğu Almanya arasında üç senelik bir ticaret anlaşmasına varılması için gelecek sene içinde iki memleket görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Sun'î Peyk'in füzesi dün istanbul'dan geçti LONDRA,A.P.Moskova radyosu tarafından verilen malûmata göre,sun'î peyk Sputnik,radyo bataryalarının artık çalışmamasına rağmen,dünya etrafında dönmeğe devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • HAROLD MAC MİLLAN İngiltere Başvekili Harold Mac Mil-Ian,Amerika'dan dönüşünde verdiği bir beyanatta,büyükler arasında bir toplantı yapılması için,«Şimdilik,ramanın müsait olmadığı» kanaatinde bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • I A.P.I Danimarkalı fizik âlimi Niels Bolır solda)»Sulh İrin Atom» mükâfatını kazanmış ve 75.000 dolar tutarında olan lıu mükâfatını almıştır.Resim,fizik âlimini,WashinRton'da Millî İlimler Akademisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • I Bir eser münâsibeti ile T^ AKIŞ» müessesesi bir «Osmanlı Tarihi Hulasası» neşretti,[j Büyük hacimde bir mecmuaya benzeyen bu eser renkli ve ğ renksiz resimlerle süslenmiştir.Şüphe yok ki tarih merak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Iısır Basını uudâ çatıyor izefeier,kraldan arabucuiuk teklifini geri masını isterken,Suud icumSarın kötü niyetle ıpıldığını bildirdi BEYRUT,AA.Vlısır gazetleri,Kral Suud'a kargı bir nıpanya açmışlar,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • IRDÜN SURİYE lUDUDUKU KAPATTI AMMAN,A P.Ürdün Hükümeti dün Suriye hudu-inu «yasak ve kapalı bolse» olarak ı etmiştir.¦Mjun bölgesi askeri valisi tarafın-Sffiıdilen bir emirde,bu kararın km menfaati iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • ransa ithalâttan yüzde 20 vergi alacak PARİS,A.P.Fransa dün bütün ithalât maddeleıden yüzde 20 nisbetinde vergi alı-cağını ilân etmiştir.Fransız sana-nin ihtiyacı olan lüzumlu maddeler bu vergiye tâbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • loğu Almanya'da 17 bin karaborsacı var BERLİN,AA.D.P.A.Ajansı tarafından bildirildiği-8 göre Doğu Almanya Maliye Vekili illi Rumpf,evvelki hafta yeni esaslar ıhilinde para mübadelesi yapılırken,»lis t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • srail dört büyüklerden eminat istiyor KUDÜS,A.A.Dışişleri Vekili Bayan Golda Meir'in irin Meclis önünde okuyacağı beya-U,dün Vekiller Heyetinde gözden gerilmiştir.Sol cenaha mensup dört Ve-1,Golda Mei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • MLYA'DA ÇAYIRLAR!aplayan garip tabaka ROMA,A.A.Birkaç gündenberi Lombardiya'nm ortara bölgesinde esrarengiz bir olay mdini göstermeye başlamıştır.Gece ar olmaz çayırlardaki otların üzeri ümcek ağı biç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • ransa'da meşhur bir Ceayirlî sendikacı vuruldu PARİS,A.A.Fransadaki Cezayirliler Sendikası Geel Sekreteri Ahmet Bekât Paris'te durulmuştur.Millî Kurtuluş Cephesi tarafından üme mahkûm edildiğini öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Almanya'da müstehcen dergiler satılmayacak BONN,A.P.İçişleri Bakanlığına bağlı Gençlik Sansür Heyeti,765 derginin satılmasını yasak etmiştir.Bu kararın sebebi,bu dergilerin müstehcen neşriyat yapmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • MACAR GENÇLİĞİ KOMÜNİZME KARSİ İLGİ GÖSTERMİYOR VİYANA,AA.Macar Başvekili Kadar «Komünist Gençlik hareketine karşı Macar gençliğinin alâka göstermediğini» dün itiraf etmiştir.Macar komünist gençlik te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Guy Mollet bugün Meclisten güven oyu isteyecek PARİS,A.P.Guy Mollet,bugün yeni kabinesiyle Parlâmentonun önüne çıkacak ve güven oyu isteyecektir.Mollet'nin bu sefer pek az da olsa ekseriyeti almaya mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Sun'î Peyk'in füzesi dün İstanbul'dan geçti LONDRA,A.P.Moskova radyosu tarafından verilen malûmata göre,sun'î peyk Sputnik,radyo bataryalarının artık çalışmamasına rağmen,dünya etrafında dönmeğe devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Mısır-Doğu Almanya görüşmeleri KAIIİKE,A.A.Bugün burada resmen bildirildiğine göre,Mısır ile Doğu Almanya arasında üç senelik bir ticaret anlaşmasına varılması için gelecek sene içinde iki memleket gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • POLONYA KOMÜNİST PARTİSİNDE TEMİZLİK VİYANA,AA.Dört gün devam ettikten sonra,dün gece sona eren Polonya Komünist Partisi merkez komitesi umumi heyeti toplantısında kabul edilen bir karar sureti ile pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Zukov'un azli bir bomba tesiri yaptı Kruşçev'in,Mareşali birdenbire bir kenara atmaya cesaret edemeyeceği söyleniyor LONDRA,A.P.Mareşal Zukov'un Müdafaa Vekilliğinden azledilmesi,bütün dünyada derin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • w |A.P.Uanimarkalı fizik âlimi Niels Bohr solda)«Sulh İvin Atom» mükafatını kazanmış ve 75.000 dolar tutarında olan bu mükâfatını almıştır.Kesim,fizik âlimini,Washington'da Millî İlimler Akademisinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • hududunda çarpışma am,üu Türk askerinin sınırı 180 metre geçerek ivil bir Suriyeliyi kaçırdıklarını iddia ediyor ısa suren aralannti çarpış dıâı ıımrıııyoı ŞAM,ASSOCIATED PRESS Dün bildirildiğine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • 3 hoofer üSîler ımyor Amerika dan dönen MacMillan Ruslarla görüşme yapmak için zamanın müsait olmadığını söyledi Ingiliz-Amerikan işbirliğinde yeni bir devir açıldı LONDRA,A.P.Başvekil Mac Millan,büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • I Bir eser münâsiheSi île BAKIŞ» müessesesi bir «Osmanlı Tarihi Hulasası» neşretti.ğ Büyük hacimde bir mecmuaya benzeyen bu eser renkli ve renksiz resimlerle süslenmiştir.Şüphe yok ki tarih merak-ğ E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • G.Saray,B.Spor ile bugün karşılaşıyor Son iki haficcdan ders almış Sarı-Kırmızılılar maçın favorisidir Bugün profesyonel lig puvan cetvelinde baş yeri işgal etmekte bulunan Galatasaray'la ayni cetveld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • TELEFONDA AMPLİFİKATÖR ^Tu^„PSX larda,radyolarda olduğu «ibi,bir de amplifikatör mevcuttur.Bu amplifikatör sayesinde,parmakla kolaylıkla hareket ettirilen bir düğme ile,telefonun sesini alçaltmak veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Grivas iki Rum'u öldürmek için arıyor LEFKOŞE,A.P.Kıbrıs radyosu dün neşriyatını keserek iki Rumun derhal en yakın polis karakoluna sığınmalarını tavsiye etmiştir.Habere göre EOKA lideri Grivas'ın bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1957
  • Amerika'da evlenme yaşı gittikçe düşüyor NEW YORK,A.A.Birleşik Anıerikada son sene ve aylar içinde çok genç yaşlarda evlenenlerin sayısı ehemmiyetli bir surette artmaktadır.Son zamanlarda 14 büyük şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • 'RFSM'ıM YEDİNCİ PARÇAĞI HASNUN BûRMEN TİYATROSUNDA KATİL KRAIİ" ÇV0lıM&\«EAAEN ORAYA GİTMELİYİZ' 8U C5ECE YOLA ÇIKARIZ1.AY GÖKT£ YUSYUVARLAK OLDUĞU ZAMAN RUH-LAR SEKİL,DE$ıSTı«eBı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • OĞLAN ARABANIN ÜS-TÜNE ATLADIKTAN 50NRA GAÜBA BİRSEV OLMA-MıŞ.BİR 'PENCERE-DEN İÇERİ GİRDİ «1*8 Kit MEYDANA ÇIK* t CUOO VOKSA BURASIN» t A\AKİNEÜ TÜFEKLE TA,RıVACA(Si2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • £o_KAYIK.İ STANDISH 0 ALDEN BUNLAR ONU ESKİ BOKSÖRLER.GALİBA YA.NILMIVORSAM STANDISH 15 SENE.EWEL DÖVÜŞÜRDÜ.E^M^İ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • VOK.KAÇ.1 AMŞ VEYA J GİZLENMİŞ.I 09ğsğ&raj 17 I T fSFEal "f^Jfe^i^ i Iı E l sSaS^^'^İBİeJİ ONLARI HEMEN 3\YAKALAMALIYIZ D-1 POLİSE HABER VERECEKLER.T»-l^lh Li İsmİmİ İl r 1 Bpfej^ SAG OL.HAYATIMI KURT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • IDuDEY DE 'BİR.SİLAH ALMAĞA_ÇALIŞIVOIZ.İNSAF ET BE.50 DOLARI NE.REDEN SulAVIM.BARAN YOKSA* SANA ANCAK NA.SİHAT VEREBİLİRİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • OĞLUM i OKULDA »CABSA TAHT&VA I YAZILAHLAK.I OKUVA.MADIQ IlCi'N z^yip" not Auvoc.OGLUJU2UN GÖZLE-Rİ SAĞLAM.gggı ^n EN ALTTAKİ İKİ SATIRI V PA KOLAYCA OKUYABİ'_Of.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • TEZAT VE U f\A S E Bu îipik Alsas şehrinde yaşayanlar Almanlar gibi çalışkan ve azimli,Fransızlar gibi de zarif ve zekîdir Strasbourg,hususî muhabirimi/E r g ıı n GÖKSAN'dan DÜNYANIN hiç bir selin Str
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • YEMEKLERİNİZİN LEZZET VE NEFASETİ VE TRAKYA SİPARİŞLERİNİZ İĞİN 44 06 34ş ANADOLU SİPARİŞLERİNİZ İÇİN 48 56 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • 'mımıııiNüiımııı AŞK HİKâYESİİ TEFRİKA No.3 ÇİKAN YAZILARIN OZETI:Feyzi bir ut gezintisi yaparken yüzüne bir E şey çarpar.Allan düşer,baydır.Karısı ile dar-E jındır.Çünkü kadın birini sever.Ayıldığı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • ALVARIRIM YETİŞİN Yazan «Murat bey,yarın sakın evinizden dışarı Sıkmayınız.«Affedersiniz,anlıyamadım.«Yarın kat'iyen evinizden dışarı çıkmayınız,dedim.«Niçin?«Boşuna bana sual sormayınız.Birkaç günden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • TEZATLARIN Di OLMUŞTAYIZ.Eczahânenin önünden geçiyoruz.Yaşlı bir banını tam bir eski İstanbul hanımefendi* şive ve tonu ile rica etti:Yavrucuğum,şurada azıcık durur» musun?İlâç alacağım.Şoförün tepesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • RESAAİm YEDİNCİ PARÇASI HA5NUM 8ûRM|N TİYATROSUNDA KATİL KRALİ* ÇiOE iMt^J HEMEN OKAYA GİTMELİYİ W^fi^g AYSÖKT£ YÜSYUV-ARLAK OLDUĞU ZAAAAN RUH-LAR ŞEKİL.DEŞİ^TİREgı-1 Uff I_33»H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • OĞLAN ARABANIN ÜS-TÜNE ATLADIKTAN SONRA SAI_İBA BİRSEy OLMA.MıS.BİR 'PENCERE.DEN İÇERl* GİRDt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • BONCUK KİMSİN SEN vh[Ç GÖRME ^TMİŞTİM.s *£İks~^ i j/^9 M_m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • £H£8$g JSJ ly^H *i2 a«giixa» STANDISM AUDEN BUNUA£ ESKİ EOKSÖR.UER.GAÜBA.VA NlUMiyORSAM STANDISH 15 SENE EWEL DÖVÜŞÜRDÜ MEOlM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • 1İIİİİİİİ1İİPİİİ YOKT.KAÇ.MIŞ VEYA GİZLENMİŞ.J li IB i j H 9 t I ini LjH J ONLARI HEMEN gj YAKALAMALIYIZ.1*5 POLİSE HABER 3 j VERECEKLER.A 1 1 1 Wjnfej IS B I ^visy 1 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • mm:OĞLUM OKULDA KARA TAHlX&A YAZtLANLAIH OKUYAMADIĞI •ÇıN ZAV'P" NOT ALI 0£.ONU Bı" EDEVıM 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • YEMEKLERİNİZİN LEZZET VE NEFASETİ İÇİN DOMATES SALÇASI İSTANBUL VE TRAKYA SİPARİŞLERİNİZ İÇİN 44 06 34,ANADOLU SİPARİŞLERİNİZ İÇİN 48 56 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • Fotoğrafları Kim Çaldı TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Feyzi bir at gezintisi yaparken yüzüne bir i şey çarpar.Attan düşer,bayılır.Karısı ile dar-gındır.Çünkü kadın birini sever.S Ayıklığı zaman at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • TEZATLARIN DOLMUŞTAYIZ.Eczahânenin önünden geçiyoruz.Yaşlı bir banım,tam bir eski İstanbul hanımefendisi şive ve tonu ile rica etti:Yavrucuğum,şurada azıcık durur musun?İlâç alacağım.Şoförün tepesi at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • Yazan ÜMİT D İS N l Z 88 €Murat bey,yarm sakm evinizden dışarı çıkmayınız.cAffedersiniz,anlıyamadıro.cYarın kat'iyen evinizden dışarı çıkmayınız,dedim.€Niçin?«Boşuna bana sual sormayınız.Birkaç günden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1957
  • TEZAT VE UMIT ŞEHRİ:Bu tipik Alsas şehrinde yaşayanlar Almanlar gibi çalışkan ve azimli,Fransızlar gibide zarif ve zekidir Strazbourg,hususî muhabirimiz E r g u n GÖKSAN'dan.DÜNYANIN hiç hir şehri Str
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • C.H.P.istanbul'daki seçimlere itiraz ediyor C.H.P.İl sözcüsü Ekrem Özden geç vakit bir beyanatta bulunmuş,seçimlere itiraz ettiklerini söylemiş ve demiştir ki:«İstanbul'da yapılan seçimlerde vukua gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • Yurtta seçim hâdiseleri ğ Baştarafı birincide almış ve evine götürmüştür.Hâdisenin ilgili makamlara aksettirilmişi üzerine,vak'a mahalline polis ve jandarma kuvvetleri gönderilmiştir.Diyarbakır'da Hür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • Burdur'da 2 seçmen heyecandan öldü BURDUR,T.H.A Ahmet Nalbant ve Mehmet adında İki vatandaş reylerini verdikten biraz sonra kalp sektesinden ölmüşlerdir.Her iki seçmenin de ölümüne fazla heyecanın seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • SATILIK Eski Hicaz Valisi Ahmet Ratip Paşanın tekmil oyma Viktoryen Stili Hârika 16 parçadan ibaret salon takımı satılıktır.1 Kanape,5 Koltuk.4 Sandalye,1 Masa,1 büyük Ayna vitrin jardinyer.Tel:44 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • Pek yakında ayrılacaktır.Acele ediniz.Spor ve Sergi Sarayında Akşamları her semte otobüs servisleri vardır.DİKKAT:Salı ve Çarşamba günleri Bayram dolay isi vle saat 17.30 d-matineler vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • inönü D.P.yi itham etti t Bastarajı birincide üye Vekâletinin seçim hakkında verdiği rakamları neşretmiştir.Rakamlar Seçim Kurulundan verilmiyordu.Buradaki usulsüz hareketin neyi hazırladığı henüz anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • CUMHURİYET BAYRAMI ŞEREFİNE 29 Ekim Salı matinelerden itibaren YEMİ MELEK Listesinin en nefis filmini sunar:SİNEMASI LASVEGAS KUMARBAZI Renkli Sinemaskop Başlıca Yaratıcıları:CYD CHARİSSE MITSUKO SAWA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • ÖĞRENCİLERE müjde Taşrada Q Kuruşla İstanbul'da 73 Kuruş Piyasaya yeni çıkarılan yedi renkli paletli fırçalı Atlas marka ikramiyeli sulu boyaları kullanınız.İKRAMİYELİ ATLAS SULU boyalarını almakla he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • HER MARKA YAZI VE HESAP MAKİNELERİNİZİ EN İYİ İNGİLİZ USTA NEZARETİNDE ÇALIŞAN REM İN GT ON ATELYELERİNDE Tamir ettirebilirsiniz.İstanbul,Şişhane G.Daire durağı Kefeli Han Tel:44 12 42 Ankara,Opera ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • SAYIN HALKIMIZIN DİKKATİNE Cumhuriyet Bayramı için yünden mamul her çeşit TÜRK ve bilûmum parti bayraklariyle,süs,meydan bayraklarını en müsait fiatlarla müessesemizden temin edebilirsiniz.Siparişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • ı m li il M III B—a—9M ı ıı mı I innmiinM—mmistanbul Sanayi Odasından İmalâtlarında toz kakao kullanan Odamız mensubu Bisküi,Pasta,Şeker ve Helva sanayicilerinin 1954,1955 ve 1956 yılları fiilî sarfiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • Türkiye iş Bankası A.Şirketinden Bankamız Kambiyo servislerinde çalıştırılmak üzere asgarî ortamektep mezunu lisan bilen daktilolara ihtiyaç vardır.Bu evsafta olanların Yenicami Şubemiz Memurin Servis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • YELKEN-Aylık Sanat ve Edebiyat Dergisi 9 uncu sayı bugün çıktı.AZIZ NESİN'in EN GÜZEL MİZAH HİKÂYESİNİ YELKEN'in BU SAYISINDA BULACAKSINIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • muhakkak Havilland Pudrasını kullanınız.Fennin son icadlarnta göre hazırlanan ve fevkalâde bir inceliğe snlıif)olan IIA V1L-LAND PUDRASI M sabahleyin tatbik etliniz mi,akşama kadar cildiniz üzerinde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • jOEs^wwwiwwsn^tRK.29 Ekim Sah aksamından if ibaren her akşam MU ALLA UKADDER ATAKAN L/iL SAH&N iHMICI ÜSTb« AYTEN Altl KAN SAADEl GÜNhS MEHLİKA GÜVEN BEBEK GAZİNOSU 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı aksamınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK YAZLIK ve kışlık işler vaziyette,bina belediyeye ait olup fiat ucuzdur.Makine Alman malı 35 mmliktir.Yalnız makine de satılabilir.Müracaat:Tavş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • DURU FİLM TAKDİM EDER Cumhuriyet Gazetesinde YANLIŞ ZİFAF adiyle tefrika edilen Eser:KEMAL BİLBAŞAR Rejisör:ATIF YILMAZ Baş Rollerde:FİKRET HAKAN TERVİN TAR AHMET TARIK TEKÇE SETTAR KÖRMÜKÇÜ HULUSİ KE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • Milline!i Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yet.MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • l'1'.1 n-n-HİCRÎ Pazartesi RUMİ 1377 28 1373 KebiUI' 6hıt EKİM Rklm 4 19 5 7 15 VAKİT VASATÎ EZANI Güneş 6.26 1.14 Öğle 11.58 G.47 İkindi 14.51 9.40 Aksarr 17.n 2.00 1 Yatsı 18.44 1,32 İmsak 4.47 11.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • Milletlerarası Müsabakaları birincilikle k a z a n a n Keman Virtüözü DEVY ERLİH'in Tek Resitali Piyanoda FERDİ STATZER 4 Kasım Pazartesi saat 18.30 da Mİllill I R3 Biletler gişede satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • DP 381 CHP 196 İSTANBUL fc Baştcırafı birincide Seçimi p.P.kazanmıştır.Kazanan 39 meb'us şunlardır Celâl Bayar,Adnan Menderes,Hadi Hüsman,Fahrettin Ulaş,Nizamettin Ali Sav,Tahsin Yazıcı,Lütfi Kırdar,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • iktidarda t Baştarafı birincide 32.873,Hür.P.7113,C.M.P.5848.15 meb'us çıkarmaktadır.AYDIM Kat'î netice:D.P.109.982,C.H.P.63.282,Hür.P.3.988,C.M.P.3919.11 meb'us çıkarmaktadır.BOLU Son durum:D.P.62.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • inönü,D.P.yi itham ediyor t Baştarafı birincide tandaş oy verirken radyonun aldatıcı neşriyatı altında tutulmuştur.Seçimin başladığı ilk saatten itibaren radyo yalnız D.P.nin kazandığı haberlerini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • SATILIK Eski Hicaz Valisi Ahmet Ratip Paşanın tekmil oyma Viktoryen Stili Hârika 16 parçadan ibaret salon takımı satılıktır.1 Kanape,5 Koltuk.4 Sandalye,1 Masa,1 büyük Ayna vitrin jardinyer.Tel:44 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • h r HOLIDAY ON ICE GÖRDÜNÜZ MÜ?Pek yakında ayrılacaktır.Acele ediniz.Spor ve Sergi Sarayında Akşamları her semte otobüs servisleri vardır.DİKKAT:Salı ve Çarşamba günleri Bayram dolayısiyle saat 17.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • Yurtta seçim hâdiseleri t Baştarajı birincide karşısında,şehrin her tarafında olduğu gibi Beyoğlunda da sıkı emniyet tedbirleri almış olan zabıta kuvvetleri derhal duruma müdahale etmiş ve gittikçe bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • Parti Genel Merkezlerindeki faaliyet Seçimin en ağır yükünü Dahiliye Vekili Namık Gedik çekmiştir.Öğleden evvel Başvekil Adnan Menderes'le bir müddet görüştükten sonra makamına gelen Dr.Gedik,şafak sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • CUMHURİYET BAYRAMI ŞEREFİNE 29 Ekim Salı matinelerden itibaren YENİ MELEK Listesinin en nefis filmini sunar:SİNEMASI LASVEGAS KUMARBAZI Renkli Sinemaskop Başlıca Yaratıcıları:CYD CHARİSSE MITSUKO SAWA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • ÖĞRENCİLERE MÜJDE Taşrada Q Kuruşla İstanbul'da 73 Kuruş Piyasaya yeni çıkarılan yedi renkli paletli fırçalı Atlas marka ikramiyeli sulu boyaları kullanmız.İKRAMİYELİ ATLAS SULU boyalarını almakla hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • HER MARKA YAZI VE HESAP MAKİNELERİNİZİ EN İYİ İNGİLİZ USTA NEZARETİNDE ÇALIŞAN REM İN GT ON ATELYELERİNDE Tamir ettirebilirsiniz.İstanbul,Şişhane 6.Daire durağı Kefeli Han Tel:44 12 42 Ankara,Opera ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • SAYIN HALKIMIZIN DİKKATİNE Cumhuriyet Bayramı için yünden mamul her çeşit TÜRK ve bilûmum parti bayraklariyle,süs,meydan bayraklarını en müsait fiatlarla müessesemizden temin edebilirsiniz.Siparişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • istanbul Sanayi Odasından İmalâtlarında toz Kakao kullanan Odamız mensubu Bisküi,Pasta,Şeker ve Helva sanayicilerinin 1954,1955 ve 1956 yılları fiilî sarfiyatlarını gösteren bir yazı ve bu yıllara ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • muhakkak Havilland Pudrasın* kullanınız.Fennin son iran'larına gore hazırlanan ve fevkalade bir inceliğe sahip olan HA VIL-LAND PUDRASINI sabahleyin lalbik etimiz mi,akşama kadar cildiniz lizeriııtlc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • DURU FİLM TAKDİM EDER Cumhuriyet Gazetesinde YANLIŞ ZİFAF adiyle tefrika edilen Eser:KEMAL BİLBAŞAR Rejisör:ATIF YILMAZ Baş Rollerde:FİKRET HAKAN TERVİN TAR AHMET TARIK TEKÇE SETTAR KÖRMÜKÇÜ HULUSİ KE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • ıımm Mimi ihbiidii—Milletlerarası Müsabakaları birincilikle kazanan Keman Virtüözü DEVY ERLİH'in Tek Resitali Piyanoda FERDİ STATZER 4 Kasım Pazartesi saat 18.30 da SARAY'da Biletler gişede satılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Bastfeftğt yer.MALİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1377 28 1373 ReblUI' fthıt EKİM Ekim J 4 19 57 15 VAKİT VASATÎ ezan!Güneş 6.26 1.14 Öğle 11.58 6.47 İkindi 14.51 9.40 Akşam 17.11 12.00 Yatsı 18.44 1.32 tmsa!4.47 11.35 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK YAZLIK ve kışlık işler vaziyette,bina belediyeye ait olup fiat ucuzdur.Makine Alman malı 35 mmliktir.Yalnız makine de satılabilir.Müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • YELKEN Aylık Sanat ve Edebiyat Dergisi 9 uncu sayı bugün çıktı.AZİZ NESİN'in EN GÜZEL MİZAH HİKÂYESİNİ YELKEN'in BU SAYISINDA BULACAKSINIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • Türkiye iş Bankası A.şirketinden Bankamız Kambiyo servislerinde çalıştırılmak üzere asgarî ortamektep mezunu lisan bilen daktilolara ihtiyaç vardır.Bu evsafta olanların Yenicami Şubemiz Memurin Servis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1957
  • 29 Ekim Salı akşamından itibaren her akşam GAZİNOSUNDA MUALLA MUKADDE wpf i'JLAL ŞAHİN İKMKT USTUN MİNE COŞKUN AYTEN AK1KAN MEHLİKA GÜVEN SAADET GUNES BEBEK GAZİNOSU 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.10.1957
  • YUBTDA SECİM Seçim kütüklerindeki aksaklık her yerde şikayetlere sebep oldu Peçeli kadınları teşhis göç olduğundan,mükerrer rey vermemeleri için,parmaklarının mürekkepli olup olmadığı muayene ediliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.10.1957
  • YURT'DA SECİM Seçim kütüklerindeki ahsakhk her yerde şikâyetlere sebep oldu Peçeli kadınları teşhis güç olduğundan,mükerrer rey vermemeleri için,parmaklarının mürekkepli olup olmadığı muayene ediliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor