Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.10.1957
  • i*Um RADYODAKİ MEVLID NEŞRİYATI TELEFONA KARIŞTI GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1957
  • mm hhwi»i mm Bugün yapılacak seçimler huşu-evvel tesbit etmeye imkân yoksunda okuyucularımızdan 2 ricamız tur.Bu bakımdan neticeleri öğrenmek var:isteyen okuyucularımızın o saatten evn Bulunduğunuz ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1957
  • Mrşl.ZUKOV AZLEDİLDİ Rus Müdafaa Vekilliğine Malinovski tâyin edildi LONDRA,A.P.Sovyet Rusya Müdafaa Vekili Mareşal Giorgi Zukov vazifesinden azledilmiştir.Moskova radyosu,Sovyet resmî ajansı Tass'a a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1957
  • Ortaokul v Liselerde iL kanaat notu verilecek ANKARA,A.A.Orta dereceli okullarda kanaat devreleri Maarif Vekâleti tarafından üçten ikiye indirilmiştir.Bu hususta yayınlanan tebliğde şöyle denilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1957
  • 12 dul Amerikalı milyoner kadın istanbul'a geldi 12 dul kadından müteşekkil bir Amerikalı turist kafilesi dün şehrimize gelmiştir.Hepsi milyoner olan dullar bit dünya seyahatine çıkmış olup aralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1957
  • Suni peykin füzesi istanbul'dan geçecek Verilen malûmata göre,Sovyet sun'î peyki «Sputnik» bugün saat 17 de,Ankara üzerinden geçecektir.Ayni saatte,sun'î peykin füzesi de İstanbul semalarından geçecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1957
  • Pakistan Reisicumhuru Cenevre'ye gitti Geceyi şehrimizde geçiren Pakistan Reisicumhuru İskender Mirza ve refikası Begüm Mirza,hususî uçakla saat 8 de Cenevreye hareket etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1957
  • #0 WW& İki g r u p u n arasında çıkan kavgada bir kişi öldürüldü ADANA,HUSUSÎ Hatay'da bâzı hâdiseler olmuştur.Kırıkhan'da bir münakaşa sonunda Şeydi Yayla adında bir şah:s,başına taşla vurulmak suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1957
  • uslar Hududa yerleşen Mısır ve Suriye askerlerini Ruslar tâlim ettiriyor [NECMİ ONUR CCMVIIDTTft Derbesiye'de doğduğunu söyleyen Türk dostu Suriyeli,T™V dört karısından ikisi yanında olduğu halde,Şeny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1957
  • Bizi idare edecekleri seçmek hakkımızdan hepimiz istifade edip reyimizi kullanmalıyız Seçime oniki milyon vatandaş katılıyor F.L.Karaosmanoğlu rey veremiyecek MİLLETİN kendi mukadderatını kendisinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • Sabeııa'nın misafirleri,şereflerine verilen partilerden vakit buldukça meşhur müzeleri de dolaşmağı ihmal etmediler.Belçika Sabena Havayolları,seferlerini İstanbul'a kadar uzatmaları münasebetiyle Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • GRAPHO-ENGLİSH-Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz,senelerdir size başkalarının ögretemedlil:I N G İ L İ Z C E'vi Ancak GRAPHO ENGLISH metoduyla öğrenebilirsiniz.Hiç masraf etmeden köyünüzde,eviniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • 4 Bahçeli Em ve LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ DOĞUBANK Her 150 liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • İSTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 E Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha-I berler 9.15 Türküler 9.30 Din-E leyici İstekleri 10.00 Sevilmiş E sesler Sevilmiş şarkılar 10.30 Şehirde bu hafta 10.45 Moral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • BULMACA 7 '8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA;1 Temizlik;Bir satranç terimi.2 Hedefi buluş;Bir renk;U-zak işareti.3 Bir din adamı;2 İşaret.4 Gelecek:Geçim geniş-3 lifti.5 Verim.6 Tutsak;Bir 4 kümes hayvanı.7 Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • u K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Habbeyi kubbe yapmak istldadındasınız.Bugün yalnızlığı tercih ediniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yeni bir İş çıkması İhtimali var.Tatmin edici bir İs.B(BALIK BURC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • M»/jjiW)wa,BU APARTMANIN HER DAİRESİ 4 ODALIDIR ve Türkiye İş Bankası sene sonunda her türlü konforu haiz dörder odalı ve c°k değerli Anartman Dairelerinden tam lJ4 adet hediye ediyor.Ayrıca 326.250 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • AKAY KLİNİĞİ Sinir ve ruh hastalarını,felçlileri,romatizmalıları,alkolikleri kabul ve tedavi eder.Bahçelievler,eski Ömür Yoğurdu yanında.Tel:71 61 55.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • TEŞEKKÜR Aziz ve muhterem büyüğümüz HÜSEYİN CAHİT YALÇIN'ın ufulü münasebetiyle bizzat ziyaretimize gelmek,cenaze merasimine iştirak etmek,çelenk göndermek,telefon,telgraf ve mektupla taziyetlerini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • Limanımızdan yapılan ihracat fazlalaştı Limanımızdan dış memleketlere yapılan ihracatta an!bir artış olmuştur.Dün yapılan ihracat tutarı 2.111.920 li radır.Sevkedil«« mallar taze balık,üzüm blister ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • Yüksek asitli yağlardan istifade edilebilecek Yüksek asitli nebati yağların asitleri düşürülerek yemeklik ynğ haline getirilecektir.Amerika'dan ithâl edilmesine başlanan 40 bin ton pamuk yağı bu İ5jte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • Afyon kaçakçıları dün tevkif edildi Şebeke Reisi olduğu anlaşılan doktorla diğer suçlular masum olduklarını iddia ediyorlar Anadolu'dan getirdikleri 70 kilo kadar afyonu,kıyafet değiştirmiş olan Kaçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • Termal Otelinde 40 bin liralık bir mücevherat hırsızlığı oldu Hâdiseye el koyan zabıta,Kaplıca tedavisi görmek üzere Yalova'ya gitmiş olan zengin bir kadının çalınan mücevherlerini bulmağa çalışıyor Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • Bir sözün tefsirleri E TV T UHTEBEM okuyucum Aziz Kundumer,bir E X*Xmektubunda,soruyor:«Hüseyin Cahid'in vefatı münasebetiyle E Millî Talebe Cemiyetinin neşrettiği beyannâme-E de,Cahid'in son nefesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • t MEHMET Coşkun adında bir şorörun aaıesindekı uıksı,oaiata'dai)geçerken frenleri patlamış ve bir mağazanın vitrinine bindirdikten sonra durmuştur.Bu sırada,mağaza İçersinde bulunan Lütfü Özen,Ahmet M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • KİM KAZANACAK T Bu Akşam Saat 19 da tntantıul Itnd.voııuın I lnlrvtwU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • f SİNEMALAR J J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Bir Fahişenin Kurbanı Renato Baldini Türkçe.2 Tehlikeli Vazife Preston Foster Wanda Türkçe.Al/KAZAR Tel:44 25 02)Şehir Yıldızları Eşref Kolçak Deniz Tanyeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • HARİKA KİTAP:DOKTOR GELİNCEYE KADAR Ani bir hastalık veya kaza vukuunda hayatınızı kurtarır.Posta kutusu:6 Beyazıt,1st.Ödemeli isteyiniz.Lüks ciltli:10 lira.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1957
  • VEFAT Merhum M.Sadıkoğlu,Mürvet Candan eşi.Nezihi ve Faruk Candan'ın babaları,Saim Candan,Behice Candan,Dr.Vecdi Candan'ın biraderi,Kâmuran Kutlay ve Emel Kutlay'm eniştesi.Yüksel Candan'ın kayınpeder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • Celâl Bayar itinan Menderes Hadi Hüsman Fahrettin Ulaş Nizamettin Ali Sav Tahsin Yazıcı Lûtfi Kırdar Nuri Yamııt Ali Fuat Cebesoy Faruk Nafiz Çamlıbel Muhlis Erdener Halûk Nihat Pepeyi Celâl Ramazanoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • SUNÎ PEYK DÜNYAYI Sputnik 326 tura esnasında 13.850.000 kilometre katetti.Ne zaman yanıp yok olacağı belli değil LONDRA,ASSOCIATED PRESS Moskova radyosu,dün geceki yayınında,üç hafta evvel boşluğa atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • Fransa bizden şarap alacak ANKARA,HUSUSÎ Dünyanın şarap istihsalinin hemen hemen yarısını temin eden Fransa,Türkiye dahil,bir çok Avrupa memleketinden şarap ithal edecektir.Bu sene havaların gayri müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • 152.500 Lira-tutarında İ APARTMAN KATI ve PARA İkramiyeleri DEMiRBANK 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • BAKIRKÖY AJANSIMIZ 4 Kasım Pazartesi Günü Açılıyor BU AJANSDA Hesap Açtıracak Müşterilere Çok Cazip Açılış Hediyeleri AYRICA 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE ve Umumî Keşidelere İştirak Hakkı istanbul Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • İM Söhm Afeowfe-LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ APARTIMAN DAİRESİ Her 150 Liraya bir kur'a numarası TÜRK TİCARET 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • KİM KAZANACAK?Bu akşam saat 19 da İstanbul Radyosunu Dinleyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • Sabık Kral Faruk'un ilk karısı Feride,evvelki gün İsviçre'den Kalıire'ye dönmüştür.Sabık Kraliçe,Cenevre'ye,Faruk ile beraber yasayan kızlarını görmek üzere gitmişti.Feride,kocasından ayrıldığı zamand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • Rusya,Türkiye'den tütün almak istiyor İZMİR.HUSUSÎ Sovyet Rusya,memleketimizden külliyetli miktarda tütün satın almak için sondajlar yapmaktadır.Teşebbüsler henüz gayri resmîdir.Çekoslovakya,Polonya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • Mahkemede erkekliğini ispata çalıştı İZMİR.HUSUSÎ 18 senelik karısından ayrılmak isteyen bir adam,Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimine,metresinin kendisine daha cAzip geldiğini bildirmiştir.Yine dünkü ente
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • 320 HARB OKULU ÖĞRENCİSİ AND İÇTİ ANKARA.HUSUSÎ Dün saat 10 da Harb Okulu bahçesinde yapılan bir törenle askerî ve sivil liselerden gelen 320 genç subay namzedi and içmişlerdir.Tümgeneral Selâhattin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • Fuardaki arslan yavrusunu düşürdü İZMİR.HUSUSÎ Kültürpark'taki dişi aslan vakitsiz olarak bir erkek yavru düşürmüştür.Aslanın 20 gün sonra doğurması bekleniyordu.Kedi büyüklüğünde olan yavru ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • Kömür alamayanlara yeni bir hak tanındı Kömür Tevzi Müessesesi Umum Müdürü ikinci tevziatın 1 Aralık'ta başlayacağını bildirdi ANKARA,HUSUSÎ Kok kömür tevziatının birinci devresinin 24 Ekimde sona erm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • I Arslan,Ayı ve Deve Hikâyesi E "T T" AŞADIĞIMIZ zemâne hatırıma su masalı getirdi f Evvel zaman İçinde,kalbur saman içinde.Deve dellâl iken,ben X babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken.Pençesi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERI YFİİİ UI1TII MAlf İNFÇİ İnhisarlar İdaresinin Cibali Sigara Fabrikasında çalışmakta olan İbrahim Soy-I kül lill I U lîIHMIltrfl aan adında bir Türk teknisyeni,yeni tip bir kutu kapağı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1957
  • PEYNİR FİAT!ARTTIRILMIYACAK Büyük şehirlerdeki beyaz peynir sıkıntısının daha bir müddet devam edeceği anlaşılmaktadır.Buzhanelerde stok edilmiş bulunan peynirlere el koyma mevzuunda İstanbul Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Bu sandete siri Pl!kısa zamanda ve muhakkak kavuşturacak yegane sistem Yapı Tasarrufudur.TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • ŞAN SİNEMASI Muhteşem kapılarını 28 EkİlTI Pazartesi geC6Sİ aÇ^01* İstimlâk dolayısiylf» yıkılan giriş kapısını çok daha büyük ve güzel şekilde inşâ eden sinemamız bu sezona kahkaha tu fanı harikulade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Çamaşır yıkarken sodalı sabunların tesiriyle eleriniz buruşur,sertleşir,kırmızılaşır,zerafet ve güzelliğini kaybeder.EL LOSYONU Old tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yek eder.Size pamuk g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • M Sıhhatli bir eilt9 kadınhrın tt casibesini y arttırır Te'ıiri ve besleyici hassası,terkibindeki Eucerit ten ilerigelmektedir Cildinizin dahi muntazaman NİVEA ile bakıma ihtiyacı vardır.NİVEA kremi c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Vagon Blö Pavyonunda Eski Programına ilâveten Dünyaca Beynelmilel şöhret yapmış 13 kişiden müteşekkil Atraksiyon ve Akrobat Alman Palras Revüsünü Her akşam Salonlarımızda göreceksiniz.Bununla beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • TEPEBAŞI GAZİNOSU Yarın akşamdan itibaren HER AKŞAM Modern Komikler BALARIS!Ahmet ve ÖZDEMİR Baturalp Çifti yeni repertuvarlariyle saym san'atsever halkımızın huzurundadırlar HER PAZAR tam kadro ile İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • TEPEBAŞI GAZİNOSU Yarın akşamdan itibaren HER AKŞAM Büyük SES San'atkârımız MEDİHA DEMİRKIRAN'ı Takdim etmekle şeref duyar HER PAZAR tam kadro ile İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • TEPEBAŞI GAZİNOSU ^|Hp$J£İiçS Yarın akşamdan itibaren Görülmemiş bir programla AÇILIYOR Yarm akşamdan itibaren w&?1 HER AKŞAM San'at âlemimizin lâhutî sesli rakipsiz san'atkân iff f MÜZEYYEN SENAR'ı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Lâcivert elbiseli adam mahkûm oldu İZMİR.HUSUSÎ İsmi «lacivert elbiseli adam» diye geçen Burhanettin Eriş.dün Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde yankesicilik suçundan 2 sene 6 ay hapse mahkûm olmuştur.«L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • itfaiye erlerinin fefdakârlığı bir tehlikeyi önledi İş adamlarımızdan Vehbi Koç,dün gece itfaiye Müdürü ile beş itfaiye erine ayrı ayrı teşekkür etmiş ve ellerini sıkmıştır.Geç vakit Sütlücede Vehbi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Mareşal Zukov Azledildi t Baştaraft birincide Vekâletine Mareşal Rodion Malinovski'yi tâyin etmiştir.Mareşal Georgi Zukov vazifesinden affedilmiştir.Moskova radyosu,dün sabahki neşriyatında;Mareşal Zu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Eisenhower NATO Konseyi toplantısına katılacak Atlantik Paktı müdafaa sisteminde yapılacak değişiklik için plânların hazırlanmasına başlandı PARİS,A.A.Başkan Eisenhower ile İngiltere Bnşvekili Mac Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Mollet'nin kabineyi kurması muhtemel Sosyalist Lider,diğer parti liderlerinden kendisini desteklemelerini istedi PARİS,A.P.Sosyalist Guy MoUet dün parti liderlerini bir toplantıya davet ederek kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • İTHALÂT İÇİN YENİ TAHSİS YAPİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Vekâleti ithalât için 3 milyon 865 bin liralık tahsis yapmıştır.Getirtilecek mallar arasında,peynir mayası,tutkal,kimyevî gübre,nebatî boya,ambal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Türkiye'de zeytin ağaçlarını kargalar meydana getiriyor,İZMİR,HUSUSÎ Bir ziraat mütehassısı dün çok enteresan bir iddia ortaya atmıştır.Uzmanun İleri sürdüğüne göre.Türkiye'deki milyonlarca zeytin ağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • RUSLAR SURİYE'YE İYİCE YERLEŞTİ t Baştarafı birincide Türk asıllı Kaymakamları buralardan uzaklaştırmak.Meselâ ilk olarak bir Türk kadını ile evlenmiş olan Kamışlı Kaymakamını bir hafta evvel buradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Bir ihtiyar kamyon altında kaldı Dün saat 16 sıralarında ölümle neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Şoför Mustafa Bozoğlunun idaresindeki kamyon Sehremininde Millet caddesin-de hüviyeti henüz tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Bu Cevabı Okuyunuz.Bir Amerlka'h âlimin islâm dini ve hıristiyanlıgın esasını teşkil eden mes'eleler üzerinde,âlemi insaniyeti alâkadar eden 23)suale cevap olarak Semseddin YeşilMn 227)sahifellk İlmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • VATANDAŞLARA MÜJDE!MEHMET SİPAHİOĞLU SUCUKLARI Gayet temiz ve nefis etlerden fennî şekilde hazırlanmış yegâne sucuktur.Hazmı kolay ve miğdeyi yormıyan bu sucukları her bakkaldan İsrarla arayınız.TOPTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Milieoel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • HİCRİ 1377 KebiiU' film 1 3 PAZAR 27 EKİM 1957 RUMÎ 1373 Ekim 14 VAKİT VASATİ EZANİ Güne?Öğle tkindl Aksanı Yatsı İmsak 6.25 1,11 11.58 6.45 14.52 9.39 V 17.12 12.00 18.46 1.32 4.46 11.33,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • TAKSİTLE Beyazıt'ta Kardeşler Bonmarşesi Kış mevsimine zengin çeşitlerle hazırlanmıştır.Her çeşit kumaşlar,tuhafiye eşyası,kunduralar,bilhassa kadın,erkek ve çocuklar için son model fevkalâde işçilikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • günümüzün icaplarına yegâne cevap veren Modern Temizleme Tozu.Bugünün insanları kolay ve çabuk iş görmekten hoşlanıyor İşte FAY Temizleme Tozu bu ihtiyaca cevap vermek üzere yepyeni ve hususi bir Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • UJIIL.H1IWI.II.I TEPEBAŞI GAZİNOSU ER AKŞAM Ustad AGYAZAR,ve üstad KEMAL GURSES idaresinde büyük FASIL HEYETİ.Üstad AĞ YAZ AR,üstad KEMAL i GÜRSES,KEMAL BEŞİKTAŞLI,KASIM İNALTEKİN,SAMİ ÖZKANLI.SEYFİ K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Bu ilânı okur okumaz bize gelmcyiniz Nereueıı aısaın diye düşünü yorsanız,itimad edebileceğiniz bütün mağazaları gezdikten SONRA.Müessesesine Geliniz AZAMİ DİKKAT ve İTİNA,YEPYENİ MODEL ve en yüksek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Nâşit Erez ve Halil Arslan Ord.Prof.oldu ANKARA.HUSUSÎ İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği Ordinaryüs profesörlüğüne ayni klinik profesörlerinden Dr.Naşit Erez'in,İstanbul Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • Kral Suud,Lübnan Başvekilinin 19 yaşındaki kızı ile evleniyor BEYRUT,A.P.İnanılır bir kaynaktan alınan habere göre,Suudi Arabistan Kralı Suud.19 yaşında Lübnanlı bir kızla evlenecektir.Müstakbel Krali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1957
  • "Türkiye'nin refahı Amerika için elzemdir,Senatör Humphrey,Dulles'a gönderdiği mektubunda Türk ekonomisinin kuvvetlendirilmesini istedi WASHINGTON,AA.Suriye meselesi muvacehesinde Amerikan senatörleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.10.1957
  • [TELESPEED RUÇHAN UNVER] SOĞUKKANLI fiöLI Vefa so,açl«1 Bülent'in a«ığı gol belki harikulade değildi fakat bir ustalık,soğukwvMwnnmia^i uwı.w kanlılık mahsulüydü.Istanbulspor santrhafı Kadri,Bülent'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.10.1957
  • ımn m 111.im.KULÜPLERDEN HABERLER GALATASARAY DÜN sabah bir idman daha yaptı.Öğle yemeğini ise futbolcular bir arada yediler.Bugün istirahat edilecek ve yarınki maça tam kadro ile çıkılacaktır.Kaleci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.10.1957
  • anya'mn teklifini rhal kabul ettik S Kasımda karşılaşacağımız ispanya Millî takımı maçtan biı gün evvel gelecek Ankara'dan şehrimize gelen Futbol Federasyonu âzası Hasan Ekin,Konsolosluğun verdiği mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.10.1957
  • Haltercilerimiz Çarşambaya gidiyor İLK DEFA DÜNYA ŞAMPİYONASINA İŞTİRAK EDEN TAKIMDA 7 MÜSABIK VAR 8-12 kasım tarihleri arasında Tahran'da yapılacak olan Dünya Halter Şampiyonasma ilk defa bu sene kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.10.1957
  • Yarınki spor sahifemiz seçimlere tahsis edilecek Milletvekilleri seçimini okuyucularımızın tafsilâtla takip edebilmeleri için 28 Ekim Yarınki)spor sayfamızdan fedakârlık etmek mecburiyetinde kaldık.Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.10.1957
  • IIİI VnUI A fiVIIIIVflQ 'İngiltere'nin en popüler takımı Arsenal MIL!WILM UinUIUn idare Heyeti Meclisi 1»57 yılının dokuz ayına dair istatistiklerini yayınlamıştır.Öğrenildiğine göre kulüp bu yıl hiçb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.10.1957
  • KISA HABERLER BRŞIKTAŞ'ın Avusturyalı antrenörü Richard Longin,yarın uçakla şehrimize gelecektir.Antrenör son telgrafında durumu bildirmiştir.İdare Heyetinden verilen malûmata göre,antrenörle hemen mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.10.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Galatasaray B e 2 17 4 14 Fenerbahçe 8 e 1 1 19 4 13 Vefa 9 5 2 2 14 12 12 Istanbulspor 9 4 3 2 11 7 11 Beşiktaş 8 3 1 4 17 15 7 Kasımpaşa 8 3 3 8 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.10.1957
  • G SARAY VOLEYBOL FİNALİSTİ OLDU Dün Beyoğluspor'u 3-1 yenen Sarı Kırmızılılar finalde Darüşşafaka ile karşılaşacak Dün saat 16.00 da Kadıköy Halkevinde yapılan İstanbul Voleybol Teşvik Tumuası dömifin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.10.1957
  • FENERBAHÇE 12-3 GALİP GELDİ Fenerbahçe profesyonel kadrosu dün sabah Kadıköy'de Tunus Bağı ile bir İdman maçı yaptı.Zaman zaman rakip takımda yer alan Fenerbahçeli bâzı futbolcularla,Fenerbahçe'de kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.10.1957
  • BOKS TURNU ASİNİ ROMA KAZANDI BÜLENT KİTER,ORHAN TUŞ VE SIKLETLERİNDE ŞAMPİYON VURAL OLDU İNAN LAR ANKARA,Hususî surette giden ORHAN TÜREL bildiriyor)Ankara Enternasyonal Boks turnuası çok kalabalık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor