Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • «6c*owo^;i«apoc»*o.rnrtioıriwn»tn«^ııınnMnM oıııı m^^t İHTİLÂLİN YILDÖNÜMÜ Budapeşte'de,polisçe alman fevkalâde tedbirler dolayıslyle,halk Macar ihtilâlinin 1 inci şenel devriyesini kutlayamazken,hür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • Bnb.ALİ TEKİN DÜN DEFNEDİLDİ BURSA,HUSUSÎ Pariste vefat eden dünyaca meşhur jet pilotumuz Binbaşı Ali Tekin'in naşı dün hususi bir uçakla saat 9.30 da şehrimiz hava alanına getirilmiştir.Yapılan asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • Petrol hattı için 2 heyet geliyor Amerikan ve İran heyetleri Pipe-Line'in inşasının temini için anlaşma yapacak NEW-YORK A.P.Amerikalı bir maliyeci,bugün Ankara'ya hareket edeceğini,Türk ve İran resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • ALMAN B.B.'Sİ![KEYSTONE1 Kendisine «Almanların Brigitte Bardot'su» diyorlar.18 yaşındaki Marion Michael,hakikaten B.Bgibi,ritmi ti ve o derecede cinsî cazibesi kuvvetli olan bir kız.Hâlen «Liana» adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • GAZİANTEP'DE BÜYÜK BİR KAVGA OLDU GAZİANTEP,HUSUSÎ Gaziantep'de büyük bir kavga olmuştur.İki grupun katıldığı kavga daha çok büyümek istidadı gösterdiği sırada polisler tarafından bastırılmıştır.Hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • SEÇİM DOLAYİSİYLE ŞEHİRDE ıhı emniyet tedbiri alındı Vali,sükûneti ihlâl edenlerin şiddetle cezalandırılacağını bildirdi YARIN yapılacak seçimler dolayisiyle Valilikçe sıkı emniyet tedbirleri alınmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • HAZIRLIK Cumhurlyet Bayramı hazırlıklarına başkentte bu yıl her zanMfainklU malikinden daha fazla önem verilmektedir.Secimler münasebetiyle,yabancı memleketlerin müşahedeleri içine,bu senenin Cumhuriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • YUNAN MECLİSİNDE KIBRIS MÜCADELESİ Muhalefet Lideri Papaandreu,hükümetin Self Determination'u "uyuttuğunu,söyledi Pesmazoğlu,Başvekile bir mesaj getiriyor ATİNA,ASSOCIATED PRESS Dün,Yunan Meclisinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • Asya Afrika temsilcileri toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Bir Afrika Asya dostluk konferansının temini için 18 memlekete ait 50 kadar temsilci önümüzdeki pazartesi günü Kahire'de bir toplantı yapacaktır.Bu to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • Mersinde sellerden 30 ev hasara uğradı MERSİN,A.A.Doluya çeviren yağmurlar neticesi Mut kaza merkezinde bazı semtleri sular basmıştır.30 kadar ev zarar görmüştür.Can kaybı yoktur.Yağmurlar Gülnar'da d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • Şarlo'nun filmini komünistler beğendi PARİS,A.P.Charlie Chaplin'in yeni filmi «New-Vork'ta Bir Kral» dün halka gösterilmeğe bağlamıştır.Komünistler filmi çok beğenmişler,fakat diğer Fransızların büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • Iffy» 1 4 1 ill K J 1 VTi!¦Nt."I'M x Suitfye «ARABIN YÜZÜ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • Hükümet Suriye işini dun goruştu F.R.Zorlu döndü ikinci Türkiye Suudî Arabistan tebliği yayınlandı ANKARA,HUSUSİ Vekiller Heyeti.18 günlük bir fasıladan sonra,dün Başvekâlette ilk defa bir araya geler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • Dalıran'da yaptığı müzakereleri bitirerek Ankara'ya dönen Devlet Vekili Fatiıı Rüştü Zorlu,Suudi Arabistan Kralı ile [Telefoto MİLLİYET] NATO Akdenizde tatbikat yapacak Türkiye'nin Güney sahillerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • ZUKOV YENİ BİR TEHDİT SAVURDU VİYANA,A.P.Sovyet Savunma Vekili Mareşal Zukov'un dün Arnavutluk'ta,«Türkiye,şayet Suriye'ye karşı askeri bir harekâta başlarsa,sonu meçhul bir akıbete doğru gidecektir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • i PAKİSTAN REİSİCUMHURU GELDİ 1RÜÇHAN UN VER] Pakistan Reisicumhuru İskender Mirza,beraberinde refikası ve 15 kişilik maiyeti olduğu halde dün 15.30 da hususi uçağiyle şehrimize gelmiştir.Başkan,hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • Suud'un arabuluculuğu için verilen üç günlük müddetlen sonra meselesini tekrar ele aldı Eisenhower ve MacMillan "Türkiye'yi sonuna kadar müdafaa?edeceklerini resmî bir tebliğle açıkladılar Müzakereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1957
  • y [A.P.RAINIFR YİNF A IT ALLI' Monakn Prensi Kainier U,hâmile olan karısı Prenses Grace I İn t OMAMkklı j]e beraber evveldi gün hususi bir ziyaret için Paris'e gelmiştir.Prensin tekrar topsakal bırakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • ŞANTİYE İÇİN MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR inşaat Şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere bir makine Y.Mühendisi veya Mühendis alınacaktır.İsteklilerin 31 Ekim 1957 akşamına kadar her gün öğleden evvel Bahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • HAFTANIN FİLMLERİ UH&XU,Dficcuı,i SESSİZ DÜNYADAN BİR SAHNE Uııkıııııanlcr rilmcilikte mühim bir başarı SESSİZ DÜNYA «Lc Monde de Silence» Jacqus Yves C'ousteau ve Jacqı;es Yves Cousteau ve rilmis.ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • Hapishanede afyon satışı yapan Sultanahmet Cezaevine soktukları afyonları mahkûmlara satarken yakalanmış olan suçlular dün nöbetçi mahkeme tarafından tevkif edildiler Sultanahmet Cezaevinde gardiyanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • Bu sene fazla miktarda narenciye ihraç edilecek İstihsâl bölgelerinden ilk narenciye mahsûlü gelmeye başlamıştır.Mandalinanın tanesi perakende 35,portakalın ise 30 kuruştan satılmaktadır.Bu yıl mahsûl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • Salıpazarı'nda inşâ edilen rıhtım tamamlanıyor Salıpazarı rıhtım ve antrepoları inşaatı son şeklini almıştır.Rıhtım tamamlandıktan sonra buraya 10 bin tonluk 2 adet Victory tipi gemi yanaşabilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • EKÎM ÇEKİLİŞİNDE KAZANAN TALİHLİLER 10.000 ATİKALİ AJANSINDAN BAHRİ DEMİRBATAK 1000 LİRA Kazananlar 1 Ayşe Azargil Tarlabaşı)2 Osman Kılçık Merkez)3 Alâattin Kıral Asmaaltı)4 Mahdut Mesuliyetli İst.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • u K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İşiniz oluyor.Neşeniz yerinde.Aksarn da güzel geçecek.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Bugün para meselelerinden kârlı çıkacaksınız.Alış verişte de kelepir bulabilirsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • BU L M A C A SOLDAN SAĞA:1 Vücut gevgekliğî;Birli.2 Sarımsak kokulu gaz;Şart edatı.Cerhetmck;Sanat.4 Bir resim cetveli.5 El dolusu alma.6 Bir hayvan;Cüzi;Bir gramer terimi.7 Araçlar,Meylettirme.8 Akıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • b .UMUMİMİN MIMIMMIIMMIIM III.hazırlanan özel hafif müzik prog-ramı 16.00 Kayıp mektupları,f program ve kapanış 16.57 Açılış ve program 17.00 Radyo çocuk saati 18.00 Dans ğ müziği 18.30 İncesazdan Hic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:18 65 02)1 Bir Fahişenin Kurbanı Renato Baldini Türkçe.2 Tehlikeli Vazife Preston Foster Wanda Hendrix Türkçe.ALKAZAR Tel:44 23 62)Şehir Yıldızları Eşref Kolçak Deniz Tany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • mm m T HOL/OAY OÜİCÇ mm&m GÖRDÜNÜZ MU?Pek yakında ayrılacaktır.Acele ediniz.Bugün ve yarın matine saat 17.30 da Akşamları her semte otobu.servisleri vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • ıuahe&i nasıl TENİNİZİ değiştirir Şimdiye kadar sırf parfüm elde etmek iğin kullanılan bazı çileklerini aynı zamanda başka hassalara malik olduğunu görülmüştür:âlimler bu çiçeklerden fevkalâde saf,bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • Kahveleri dağıtacak bir makam bulunamıyor Tevzi işini Vilâyet,inhisarlar idaresine,onlar da Vilâyetin üzerine bırakmak niyetinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü tarafından ithal edilen 300 ton kahvenin eksp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • KARTAL'A bağlı Soğanlı köyünde 155,Taşlıtarlada da 1300 evin tapuları hafta içinde sahiplerine verilecektir.Bu arada Toprak ve İskân Müdürlüğü de göçmen evlerinin inşaatına devanı etmektedir.LÜBNAN Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • Rusya'ya giden ticaret heyeti dün döndü Üç hususî firmanın mümessili olarak Rusya'da ticari tetkikler yapan Türk heyeti şehrimize dönmüş ve Ankara'ya gitmiştir.Heyet mensupları Doğu Almanya ve Çekoslo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • Tedavüldeki para miktarı iki milyon fazlalaştı Merkez Bankası tarafından yayınlanan son bültene göre,tedavüldeki paramızın miktarı 3.268.744.G01 liradır.Buna nazaran emisyonda geçen haftaya nispeten 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • ^ı ı n i ill nil iniiiilii um i nil ill 11 in ill il i mill 11 in il i mi ii ii urn nun in um i im i ii.n.ı.in inning i 70 kilo afyon I ele geçirildi j Bir doktorun idaresindeki üç kişilik şebeke,müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • T.Üniversite'nin seçme imtihanları sona erdi Teknik Üniversite'de seçme imtihanlarının neticeleri dün ilân edilmiştir.Buna göre.bu sene muhtelif fakültelere müracaat eden 2400 talebeden 538 i imtihanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • BAKIRKÖY AJANSIMIZ 4 Kasım Pazartesi Günü Açılıyor BU AJANSDA Hesap Açtıracak Müşterilere Çok Cazip Açılış Hediyeleri AYRICA 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE ve Umumî Keşidelere İştirak Hakkı İstanbul Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1957
  • ACI BİR ÖLÜM Emekli Gümrük Memurlarından merhum Emin Çetin'in ve Dürriye Çetin'in oğlu,Naci,İlhan ve Orhan Çetin'in ağabeyleri ve Mustafa Aygen'in,Dr.Albay Salih ve Adnan Kesikoğlu'nun yeğenleri eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • Marmara incileri EVVELKİ gün,şimdiye kadar ismini çok işittiğim halde İs-tanbul'un burnunun dibinde olmasma rağmen bir defa dahi gidemediğim bir kasabaya,Silivri'ye gittim.Silivri'nin yoğurdunu yeriz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • İkinci defa idama mahkûm oldu İZMİR,HUSUSÎ Bir kaatil ikinci defa idama mahkûm edilmiştir.Ahmet Kotçu,parasına tamaen bir zeytinyağ tüccarının bacını balta ile uçurmuştu.Manisa Ağır Ceza Mahkemesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • Elektrikler sönünce müşterisinin gırtlağını kesti İZMİR,HUSUSİ Elektrikler aniden sönünce bir berber,müşterisinin gırtlağını kesmiştir.Yaralı Ahmet hastahaneye kaldırılmış tır.Manisa'da cereyan eden h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • TÜRKİYENİN MÜLTECİLERE YARDIMI NEW-YORK,A.P.Cenevre'deki Birlenmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri tarafından açıklandığına göre,Türkiye,Birleşmiş Milletler Mülteci fonuna 12.000.T.L.yardımda bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • Uçak pervanesine takılan bir Assubay paramparça oldu İZMİR.HUSUSÎ Gaziemir Hava Eğitim Üssünde dün sabah müessif bir kaza olmuş,Üstçavuş Hüseyin Akı,uçuş dönüsü piste inmiş bulunan bir tayyarenin perv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • OFİS TANZİM SATIŞI YAPACAK İZMİR,HUSUSÎ Toprak Mahsulleri Ofisi,elinde bulunan mühim miktardaki fasulye,nohut,mercimek ve pirinci tanzim satışı şekiinde halka ucuz intikal ettirmeye karar vermiştir.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • Ruslar ve Peykleri tütünlerimizin fiatlarmı düşürmeye çalışıyor İZMİR,HUSUSÎ Memleketimizden tütün almakta bulunan Demirperde gerisi memleketlerinin ticaret ataşeleri,aralarında sık sık toplantılar te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • İşçi ikramiyelerinin tevzii bugün başlıyor İşçi ikramiyelerinin ikincisinin bugünden itibaren tevzii muhtemeldir.Bu takdirde dağıtım cumartesi gününe kadar tamamlanmış olacaktır.İsçiler senelik normal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • İnhisarların yeni binası için bir müsabaka açıldı İnhisarlar İdaresinin yeni Umum Müdürlük binası,Atatürk Bulvarında inşa edilecektir.Binanın proje müsabakası açılmıştır.Müsabakada birinciliği kazanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • Nilliueff Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Bas\ldığt yer.MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • HİCRİ C.ERTESİ RUMÎ 1377 26 1373 Rcbiül' Ahır EKİM Ekim 2 19 57 13 VAKİT VASATÎ ezan!i GUneı 6.24 ı.oo Öğle 11.58 6.44 İkindi 14.53 9.39 Akjam 17.14 12.00 1 Yatsı 18.47 1.32 r İmsak 4.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] DURAN MAMYflllA PARDTI K"Prü üstünde iki kişinin yaralan-VUflMIl IVHmiUnH yMnril masiyıe neticelenen çifte bir trafik kazası olmuştur.İlhaml Subaşı adında bir şoförün idaresindeki husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • Mahkemede karısının ayaklarına kapandı Kıskanç koca hâkim tarafından dışarı çıkarıldı.Bir kadın da altını kirleten kocasını dâva ediyor İZMİR,HUSUSÎ Knkanç bir koca dün mahkemede karısının ayaklarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • Sanık teğmeni tahliye talebi yine reddedildi İZMİR,HUSUSÎ Sabahat Hozalaıı ismjndeki genç ve güzel nişanlısını öldürmekten sanık teğmen Cengiz Büyüksavaş'ın duruşmasına dün Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • BİR ŞEHRİ TOZDAN AĞLAR KAPLADI NEW MEXICO,A.A.Portales şehri,muazzam örümcek ağlarına benzeyen bir madde ile örtülmüştür.Bâzı yerlerde uzunlukları 15 metreyi bulan ve telefon,telgraf direklerinden sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • Çemberlifaş Kız Talebe Yurdunun temeli atıldı Çemberlitaşta İnşaasına karar verilen kız talebe yurdunun temeli dün merasimle atılmıştır.Törende hazır bulunan Maarif Vekâleti Müsteşarı Osman Faruk Veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • Davutpaşa ve Samatya dün susuzluktan kurtuldu Bir müddettenberl susuz kalan Davutpaşa ve Samatya semtlerine dün su verilmiştir.Kırkçeşme ile Topkapı arasında kırılan borunun tamir işi bitirilmiş,ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • SEÇİM İÇİN LÜZUMLU BİLGİLER El ile yazılmış karma listeler muteberdir HER seçmen kendi el yazısıyla dilediği gibi bir liste tanzim edebilir.Gerek partilerin adaylarından,gerekse bağımsızlardan müteşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • Mübadele bölgesi için yeni teklifte bulunduk Temsilcimiz,ziraî maddelerden de faydalanılmasını istedi ANKARA,HUSUSÎ 17 memleket delegelerinin iştirakiyle,geçen çarşamba günü Paris'te toplanan Serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • EVVELKİ GÜN ÖLEN MODA DÜNYASININ KRALI Diorun son modeli İSTANBUL'DU Moda âleminin diktatörü,kadınlara tereddütsüz söz geçiren tek »rkek olarak tanınıyordu D VE «ÇUVAL» Dior'un üç modası ÜNYAMN bir nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • Manisa'da Asya Gribi İZMİR,HUSUSÎ Manisadan alınan haberlere göre,Asya gripi bu vilâyetimizde salgın ha» ündedir.Halen 1019 kişinin Asya gripinden nıuzdarip olduğu tesbit edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • AMERİKAN ROKETİ 4 BİN MİLE ÇIKTI Atıldıktan 8 dakika sonra kesilen radyo sinyalleri 75 dakika sonra yeniden duyuldu WASHINGTON,A.A.Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri Pasiflkte Nivetok çölünde yapılan «F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • PazaR xV'-PAR.HIRSIZ,TİYATRODA MARLON BBANDO ™1!HİNT YILDIZI SUN I PEYKİN ESRARI I İLE EVLENDİ 57.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1957
  • ESKİŞEHİR'DE SEÇMEN VE SANDIK SAYISI BELLİ OLDU ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Eskişehir'de seçmen ve sandık sayısı belli olmuştur.Vilâyette mevcut 172.380 seçmen 600 sandığa oylarını atacaktır.Şehir içinde 74.943
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.10.1957
  • €lCİ Ç&M mıc m»wwıw.ugwgpwQi BAK.Î HASDUN BAR/MEN t.vat KOSUMCvA «RALıÇgPE İMİŞ!KİM BU KATİL KRALİÇE?SEN TA-MIYOR MUSUN?r SOS.VBR T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1957
  • SEN;N DE RANDEvaVA «SELDEN Ş^RT,BOLT.SENİM 3İBİ CÂHİL.Bil?ADAM.TEK BAŞINA DEVL'DA AKABİLİR.W HOŞLANMIYOR-SA'.BOŞ 1-YAPACAK,İŞ!yOKTTU ONU BERABERİMDE SURÜKLECİAA.VATTIM DEĞİL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1957
  • JOSE SAUNAS,RÖO JH&Ö HVET.2ENGİN 8ı(DUL OLA.RAK EVDE KAPANMAKTAN TIM.TEKRAR.İŞE DÖNÜ-'V^VORU/A,LVE& BEUL£-SIK/Cf £V A~.VAT/A/BİRAKİP BAH^ByEl OÖ^Ü tW\GÜZEL.S&S/LE D/SfUSy/c/L£L 1 •Sosu vw».9-i?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1957
  • ALLAHLIKAL1BEY ARTIK SATIN ALINACAK ŞEV KALMADI ALt.NASIL.FERAHLADIN Mı?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1957
  • Dünyanın ne tarafına olursa olsun,birdahaki seyahatiniz i ;iu 60.000 defadan fazla Atlantiği aşan.35.000 defadan fazla Pasif iyi geven.ve 300 defadan fada Dünya Turu servisi yapmış olan yegâne havayol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1957
  • KiniiUi,ifâ** 20 Senedenberi yiizbinlerc hastalara şifâ veren-mJ/Bilhassa:Sogukalgınlığı,Nezle,Grip v« çeşitli romatizma,Baş/Di:Nevraljilerle bayanların âdet sancılarına" karşı kafi" tesirlidir.DERMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1957
  • GİRESUN FINDIK TARIM SATIŞ!8İRLİĞİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Ficaret Vekâletinin 1957 indik mahsulünün satışı hakkında [J İU İ9r 7 Larihli tebliğ ile bu mevzuda Birliğimize gönderdiği 12 10 L957 tarih ve 5 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1957
  • MİRANDA Pudrası güzelliğinizin sırrı olacaktır MİRAMDA 1 PUDRASINI Wİ ARAMIZ V*a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1957
  • lister şaka deyiniz,ister sâhll İ l D J-dar akşam yorgundum.Adalar iskelesinden öprudeki)Kadıköy vapuruna bindim.Haydarpaşa'dan sonra pit,pit koy bitmez.Kadıköy görünmez.Ne oldu hu koya bu «ece?Bir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1957
  • AŞK HİKAYESİ Fotoğrafları Kim Çaldı?TEFRİKA No.i Yakışıklı doktor Mehmet o semte taşınalı ressam Feyzi'nin güzel karısı Nâzan'a bir hal olmuştu-Artık yalnız kocası ve iki yaşındaki oğla için yaşamıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Y azan «Ben Mural Davman.Kısa bir fasıla oldu.«Yaaa?Alay mı ediyordu pek anhyamadım fakat aldırış etmedim.Bugün beni sen nıı aradın?Ben mi?Ne münasebet?Hayreti sesinden belli oluyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • Polonya'da geni bir temizlik başlıyor Muhaliflerine şiddetle hücum eden Gomulka bunların tasfiye edilmesini istedi VARŞOVA,A.A.Polonya Komünist Partisi Birinci Sekreteri Gomulka'nın,Merkez Komitesi Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • Yunan Meclisinde Kıbrıs mücadelesi t Baştarajı birincide timal hâlini almıştır.Papaz Makarios'ıııı Kıbrıs'a dönmesi konusunda,Yunan gazeteleri,muhalefetle birlikte hareket etmekte ve Papazın adaya dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • Binbaşı Ali Tekin dün defnedildi t Baştarafı birincide cenazeyi takip ediyorlardı.Merhumun namazı öğle vakti köyün camiinde eda edilerek müteakiben Orhangazi kazalından da gelen kalabalık bir cemaatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • Boks finalleri bu gece yapılıyor t Baştarajı Altıncıda han aktif çalışarak galip geldi.81 KİLO:Atillâ Çetin İstanbul)Stankof Sofya)Avrupa ikincisi olan Bulgar,maça çok seri girdi ve adetâ mütemadiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • TATBİKÎ GÜZEL SANATLAR OKULU DÜN AÇILDI Maarif Vekâleti tarafından Beşiktaş'ta tesis edilen «Tatbikî Güzel San'atlar Okulu» dün tedrisata başlamıştır.Okul,memleket sanayiinin ihtiyacı olan mütehassıs,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • B.M.Suriye meselesini TEKRAR ELE ALDI t Baştarajı birincide LISENHOWER MAC MİLLAN RESMİ TEBLİĞİ WASHINGTON,A.P.Başkan Eisenhower ile ingiltere Başvekili Harold MacMillan,dün yaptıkları görüşmeler sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • BİR ECNEBİ OKUL HAKKINDA TAHKİKAT AÇİLDİ Şehrimizdeki ecnebi okullardan biri hakkında,Maarif müfettişleri tarafından tahkikat açılmıştır.İddiaya göre,tatil günleri okula Türk bayrağı asılmamakta ve öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • Hükümet Suriye işini dün görüştü Baştaıajı birincide lu ise doğruca Başvekâlete giderek,Kral Suud ile yapılan görüşmeler hakkında Vekiller Heyetine izahatta bulunmuştur.Toplantı hakkında resmî hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • 28 Ekim 957 m£M mmmm Pazartesi akşamından itibaren HER AKŞAM Kıymetli Ses San'atkârı ESMA ENGİN'İ Yalnız Beyazıt Beyaz Saray'da Dinleyebilirsiniz.Tel:27 32 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • Daimî araştırma sayesinde LÂSTİKTE BİRİNCİ dilumum nakil işlerinde ve bilhassa MADEN taşıma işlerinde.B.F.Goodrich lâstikleri en son ilmî araştırmaların mahsulüdür.200.000 kilometreyi aşan yol tecrübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • İŞÇİ KIZLAR ALINACAK Cihan Komandit Ort Radyo Fabrikasmda çalıştırılmak üzere işçi kızlar alınacaktır.Müracaat:Jandarma Okulu karşısı,Balmumcu,Cad.Yıldız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • ra En yüksek evsaflı Kremli Kundura Boyası Temizler Parlatır.Mukavemeti arttırır.Parlaklığı uzun zaman devam eder.Çok ekonomiktir.Bir şişe Wido ile elli defa kunduranızı boyarsınız Umumî satış yeri:An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • Türkiye İş Bankası A.Şirketinden Bankamız Kambiyo servislerinde çalıştırılmak üzere asgart ortamektep mezunu lisan bilen daktilolara ihtiyaç vardır.Bu evsafta olanların Yenicami Şubemiz,Memurin Servis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • 3 E¥LER ARSALA it Elektriği,Telefonu,Belediye otobüsleri mevcut tam Londra asfaltına bitişik yüzbinlerce liralık köşkler içerisinde ve şimdiye kadar bcfyle ucuz ve güzel arsa İstanbul içerisinde satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • SAZ SALON 28 Ekim 1957 Pazartesi akşamından itibaren HER AKŞAM CİHAN IŞIK MEMDUHA OLGUN HİKMET ŞENAY SEMA İÇLİ NUSRET FIRAT YENİ KIŞLIK SALONUMUZ TEMİZ SERVİS ve MUTENA KADROSILE Sayın müşterilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 û-Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 5U kuruş,tur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • BÜTÜN AĞRILARA KARŞI GÜNOE 6 40EF A.LIN A B İ L İ R FAYDALI PIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • s Bayanların en GÖZDE Kolonyası PEREJA Limon Kolonyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • Bikarbonat Amonyak Polonya malı 50.Ktf.Fıçılarda Gürün Han Kat 4 No:460 Tel:22 27 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • GÖRDÜNÜZ MÜ?Pek yakında ayrılacaktır.Acele ediniz.Bugün ve yarın matine saat 17.30 da Akşamları her semte otobüs servisleri vardırjt*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • Nereden alsam diye düşünmeyiniz 'KONflKSiYON Avrupaninkiiiden üstün bir konfeksiyon ile enırinizdedir.Palto.Pardesü.Otocoat.Dafelcoat.Ve Çocuk paltoları ile sizleri beklemektedir.Adres:Beyoğlu Yeni Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • SATILIK 2 adet 40 kolluk stil Louis XVI Bakara kristalden munteşem avizeler satılıktır.Opera,Belediye Sarayı için v.sv.s.Tel:44 54 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • ZAYİ İstanbul Trafik Müdürlüğünden almış olduğumuz 83503 plâka sayılı kamyonumuzun sicil cüzdanı zayi olmuştur.Yenisini alacağımızdan eskisinin hükmü yoktur.SHELL Company Of Turkey Ltd.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1957
  • İLÂN Odamıza kayıtlı bulunan Sanayicilere tevzi edilecek 467 ton tabiî ham kauçuğun tevzi emri gelmiş bulunduğundan alâkalıların ordinolarmı almak üzere Odamıza müracaatları lüzumu ehemmiyetle rica ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.10.1957
  • FRENÇ PÜŞKAŞ VİYANA TAKIMINDA YİYANA'da BİR BASIN TOP-LANTISI YAPAN FRENÇ PUS-KAŞ,WIENER SPORT CLUP İLE MUKAVELE İMZALADI-ĞINI AÇIKLAMIŞTIR.YILDIZ FUTBOLCU 1958 EKİMİNE i KADAR TAKIMININ MAÇLA-RINDA Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • BASKETÇİLER TECZİYE EDİLECEK Romanya maçına hazırlanan Türk Milli Basketbol Takımı çalışmalarında görülen bâzı aksaklıklar dolayısiyle Milli Takım Antrenörü ve Tek Seçicisi Samim Göreç,aşağıdaki açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • CD fi D C ARAYI sP°r vc Sarayının sıcak hava tertibatı 114.720 dr UK dMnAII iiraya ihale edilmiştir.Bundan böyle salonda üşüme tehlikesi olmayacaktır.Bu iğlere muvazi olarak da Sergi Sarayının diğer e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • KISA HABERLER İ -a-U.01.U taruılcri arasında Tahran'da yapılacak olan Dünya Halter Şampiyonasına iştirak edecek Türk takımı belli olmuştur.Kafile,salı veya çarşamba günü yola çıkacaktırft İSTANBUL Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • SAHAYA 300 KİLO ELMA ATILDI Dünya kupası eleme maçı için yapılan İrlanda Danimarka karşılaşmasında,seyircilerin hareketlerini tasvib etmedikleri futbolcuları ve beceriksiz hakemi protesto etmek için s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • Kupa Maçları 9 Kasım' işliyor Komite toplantısında iki haftalık program tesbit edildi Profesyonel Lig Tertip Komiteleri dün akşam Federasyon Temsilcilerinin de iştirakiyle bir toplantı yapmış ve Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • İSPANYA UÇUNCU MAÇ TEKLİF ETTİ Çekoslovak Federasyonu millî maçtan ayrı olarak istanbul Prag karşılaşmasını istiyor 6 kasımda biri Madrit,diğeri İstanbul'da olmak üzere iki millî karşılaşma yapacağımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • İŞAR NİKEM Galatasaray Denizcilik Şubesinin davetlisi olarak temmuz ortalarında memleketimize gelecek olan,Almanya'nın ve dünyanın en meşhur kız au balesi «İsar-Niken» ekibi,gönderdiği bir' mektupta İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • kulüplerden [haberler GALATASARAY Kaleci Yüksel,Ordu takımımızın maçları için bugün İzmir'e gidecektir.FENERBAHÇE Bugün kendi sahasında saat 10.00 da Tunus Bağı ile idman maçı yapacaktır.Maça seyirci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • F.Bahçenin red cevabı üzerine Amerika teklifi Beşiktaş'a yapıldı Organizatör,İstanbulspor Beşiktaş karmasını da götürmek istiyor İstanbulspor Kulübü,dün az daha Amerika için teklif edilen 18 maçlılc t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • ÜÇÜNCÜLÜK CADELESİ Tek puan farkla birhmni takip eden 1st.Spor ile Vefa haftanın en kritik maçını oynuyorlar Profesyonel ligin sayılı fırtınalarından ikisi,İstan bulspor'la Vefa,kritik puan durumu dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • ORDU KARMASI İZMİR'E GİDİYOR 5 kasımda İran'a yapacağı seyahate hazırlanmakta olan Ordu karması,bu münasebtle İzmir'de iki hazırlık maçı yapacaktır.28 ekim pazartesi günü İzmirsporla,29 ekim salı günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1957
  • Ringte Sofya-Roma çekişmesi:Dünkü maçlarda ringle boksörler,salonda da foto muhabirleri döğüştü ANKARA Hususî surette giden ORHAN TÜREL bildiriyor)Enternasyonal Boks Turnuası maçlarına dün gece kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor