Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • [İLHAN DEMİRELİ İsveç,bandıralı «Samalet» şilebi,günlerdir beklenen 300 ton kahveyi dün limanımıza getirmiştir.Kahveler,geç saatlere kadar çalışılarak tahliye olun-Daf11t,n,m P°« 'tesi veya salı günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • MODAKRALI DIOR OLDU 57 YASINDA ROMA YAKINLARINDA ÖLEN MEŞHUR TERZİNİN ATÖLYESİ KAPATILMIYACAK 57 YAŞINDA ÖLEN MODA ÂLEMİNİN KRALI DİOR ROMA,HUSUSİ Dünya moda kralı tanınmış Fransız kadın terzisi Chris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • X İRAK KRALI İRAN'DA [A.P.I İrak Kralı Faysal,hâlen İran'a,12 gün sürecek olan resmî bir ziyarette bulunmaktadır.Evvelki gün,Tahran'da Gülistan Sarayında Kralın şerefine bir ziyafet verilmiştir.Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • Çorum çimento fabrikası açıldı 19 milyon liraya mâl olan fabrika yılda 85 bin ton çimento istihsâl edecek.Menderes açılış törenine gidemedi ÇORUM,AA.Çorum çimento fabrikası dün Reisicumhur Celâl Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • Papaz'm Kıbrıs'a dönmesi muhtemel LONDRA,T.H.A.Hükümete yakın çevrelerden,belirtildiğine göre,Kıbrıs Askerî Valisi Harding'in değiştirilmesi ve yerine sivil bir Vali olan Hugh Foot'un tâyini,Makarios'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • B.M.in 12 nci kuruluş yıldönümü kullandı Radyo gazetesi bâzı memleketlerin prensipleri istismar etliğini bildirdi ANKARA,HUSUSÎ 51 Milletin,müşterek sulh,güvenlik ve insan haklan için and içtiği Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • MENDERES AMERİKAN ELCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ Bir buçuk saat devam eden görüşmede Suriye meselesi ele alındı ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes dün saat 16.30 da Başvekâlette,Amerikan Büyükelçisi Flatcher W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • Genel Sekreter bize taarruzun Nato'ya yapılmış sayılacağını dün resmen açıkladı BONN,A.P.Kuzey Atlantik Paktı NATO)genel sekreteri Paul Henri Spaak,Rusya'nın Türkiye'ye karsı giriştiği manevralara muk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • MISIR KUVVETLERİ simde,Suriye'ye gönderilen Mısır kuvvetleri,Suriye Genel Kuı-may Başkanı General Afif Bizri tarafından karşılanırken görülmektedir.Yanda ayrıca resmi görülen Suriye Kurmay başkanı dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • Kral Suud'un arabuluculuk teklifi üzerine başlayan Türkiye-Suudî Arabistan görüşmeleri v mm.P Müzakerelerin ümit verici şekilde geçtiği bildirildi SUUDİ Arabistan Kralı Suud ile Türkiye Devlet Veki-Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • a.ıı ııı 9 UeVdWA Od.O,û?i uC SURİYE VE EFENDİSİNİN Manevraları Rusya hududumuzda tatbikat yapıyor.Şam,Mr.H.ut arabuluculuğunu istedi NEW-YORK,A.P.Suriye,Türkiye hakkındaki şikâyetinde,Kral Suud yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1957
  • WASHINGTON GÖRÜŞMELERİ WASHINGTON,A.P.Başkan Eisenhower ile İngiltere Başvekili MacMillan,yaptıkları müzakereler esnasında Orta Doğu meselelerini ve atomik roketlerle ilgili ilmî çalışmaları,askerî mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • isviçre'deki Satış Konferansı The Timken Roller Bearing Company tarafından Amerika Birleşik Devletleri A.BD.haricinde yapılan ilk Beynelmilel Satış Konferansına iştirak etmek üzere Avrupa,Afrika ve Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • SİRKECİ ŞUBEMİZ 830 ayar Darphane tasdikli GÜMÜŞ MAOALYON 1& AÇILIŞ HATIRALARI hAOL U 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE Bütün keşidelere iştirak hakkı OOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • ÖLÜM İstanbul Sıhhat Müdür Muavini doktor Kâmil öner.Tüccar terzi Ali Öner.Yüksek Orman mühendisi fabrikatör Hikmet Öner ve Saliha Öner'ln anneleri.Askeri muhasebeci Süleyman Faik Ank'ın kayınvalidesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • BAKIRKÖY AJANSIMIZ 4 Kasım Pazartesi Günü Açılıyor BU AJANSDA Hesap Açtıracak Müşterilere Çok Cazip Açılış Hediyeleri AYRICA 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE v» Umumî Keşidelere İştirak Hakkı istanbul Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • OĞLAK BURCU K t İKİ [22 Aralık 20 Ocak] Hiç beklemediğiniz güzel bir fırsat her ân çıkabilir.Kabuğunuza çeklllrseniz kaybedebilirsiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün,ummadığınız halde tatlı geçec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • BULMAĞA î 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Eski devir Başvekili;Kör.2 Bir coğrafya terimi;Yüze gülücülük:Matem.3 Bağışlama;Derviş nidası;Uzak işareti.4 Konusu çekiştirme olan konuşma.5 Bağırsakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • tıııııııtııi)tıt(t ııııttıt(ii(itaııtıııt(itı ıııııtıi(iifiıııtıt«ttııııııııııııi(ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karıgık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Passo doble ve valse m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Bir Fahişenin Kurbanı Renato Bald ini Türkçe.2 Tehlikeli Vazife Preston Foster Wanda Hendrix Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 52)Şehir Yıldız,lan Eşref Kolçak Deniz Tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • ÖLÜM Merhum Yarbay Ali Rıza Türker'in esi Ruklye ve Ahmet Tarcan,İffet ve Kadri Toksoy,Merzifon San'at Enstitüsü memurlarından Yasar ve Nevriye Türker.Kimya Yüksek Mühendisi Orhan ve Leman Türker,İsme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Dün muhtelif semtlerde yedi trafik kazası oldu Son 24 saat içersinde şehrimizde 9 kişinin yaralanmasiyle neticelenen 7 trafik kazası olmuştur.Beyoğlu,Fatih ve SişU semtlerinde meydana gelen,bu kaaâlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • İstanbul emrine yeniden 2650 lâstik tahsis edildi İstanbul Vilâyeti emrine yeniden 2650 lastik tahsis edilmiştir.Muhtelif eb'attaki bu lâstikler İlân edilen sıraya göre taksi,otobüs ve kamyon sahipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Spor ve Semi Saravımn tamir işi bitmek üzere Spor ve Sergi Sarayının tamirine devam edilmektedir.TAmirin bir an evvel bitirilmesine çalışılmaktadır.Ayrıca binanın sıcak hava tesisatı da esash şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Bâzı lüks lokantaların sınıfları indirilecek Belediyece yapılan kontrollar sonunda 1 nci sınıf ve lüks lokantaların temiz olmadığı anlaşıldı Birinci sınıf ve lüks sınıfa dahil lokantalardan büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Denizcilik Bankası işçi ücretlerine zam yapıyor Gemi adamlarının maaşlarına yüzde 10 nlsbetlnde zam yapılması kararlaştırılmıştır.Zamdan,yükleme,boşaltma,dok ve diğer bütün İşçiler İstifade edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Dış memleketlere yapılan balık s e y k i y a 11 arttı Bol miktarda palamut balığı tutulmaktadır.Duruma muvazi olarak İhracat gelişmeye başlamıştır.Sevkiyat yapılan memleketlerin başında Yunanistan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Kimsesiz çocuklar için iki yurt inşa edilecek Kimsesiz çocuklar İçin İstanbul Vilâyet ve Belediyesi Çocukları Koruma Birliği Büyükçekmece ve Küçükyalıda birer yurt binası inşa ettirecektir.Binalardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Gümrüklerdeki mallar her saat çekilebilecek Gümrüklere gelen malların çekilmesi ile alâkalı olarak yeni bir tamim yayınlanmıştır.Buna göre mallar günün her saatinde çekilebilecek,buna karşılık alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • i,HAFTANIN İFİLMLERİ lutkicuc Qkjout,BÜYÜK İHTİLAL «La Escondida» Rejisör Roberto Galvadon idaresinde renkli olarak çevrilmiş bir Meksika filmi.Oynayan* lar:Maria Felix,Pedro Armendariz.Carlos Riquelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Almanya,bizden şarap ve rakı satın alıyor İnhisarlar İdaresi,Almanya'ya 300 bin litre şarap ihraç etmiştir.700 bin litrelik İkinci bir partinin ihracı da önümüzdek günlerde yapılacaktır.Ayrıca Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Belediye Zabıtasına 150 memur daha alıncak Belediye Zabıtasına 150 memur daha alınacaktır.Bu memurlar İçin üçüncü dönem kurs 4 kasımda açılacaktır.İkinci devrede kurs görüp de mazeretleri dolayısiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Lise ve ortaokullara 36 öğretmen daha verildi Şehrimiz ortaokul ve liselerindeki öğretmen kadrolarını takviye maksadıyle.Maarif Vekâletince yeni tâyinler yapılmaktadır.Bu arada,dün de 3G öğretmenin tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Kömür tevzi müddeti 26 Ekim'de sona eriyor Kömür tevzi müessesesi müdürlüğünün bildirdiğine göre kömür tevziatı yarın akşam sona erecektir.Bu müddet içinde kömürlerini almamı?olanlar kasım ayında tanz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • İki suçluya Adliyede afyon vermek istediler Duruşmaları yapılmak üzere dün adliyeye getirilen Andon Delioğlu ve Cevat Erkmener adında İki mahkûm,koridordaki bir kanepenin altından afyon alırken Jandar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • 150 ÖĞRETMENE DAHA İHTİYAÇ VAR Şehrimiz ilkokul,orta okul ve liselerinde 150 ye yakın öğretmene ihtiyaç vardır.Maarif Müdürlüğünün ihtiyacı vekil öğretmenlerle karşılama tedbirinin,faydalı olamadığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Türkiyede ilk defa muhabere yoluyla öğretimin temelini atan,bu tarz öğretimin en mütekâmil şeklini tatbik eden,talebelerile ayrı ayrı ve titizlikle meşgul olan teşkilât bakımından Türkiyenin en büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • HARİKA KİTAP:DOKTOR GELİNCEYE KADAR Api bir hastalık veya kaza vukuunda hayatınızı kurtarır.Posta kutusu:6 Beyazıt,İst.Ödemeli isteyiniz.Lüks ciltli:10 lira.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • k HOLIDAY ON IC£ GÖRDÜNÜZ MÜ?Pek yakında ayrılacaktır,cele ediniz.Aksamları her servisleri vardırsemte otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • ŞİRİNLİK MUSKASI YAZAN BİR MÜEZZİN SUÇÜSTÜ YAKALANDI Kadın memurlar tarafından ele geçirilmiş olan üfürükçü geç vakit Adliye'ye verildi genç kız ve kadınlara şirinlik muskası yazdığını tesbit eden mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • ÜNİVERSİTELER TEDRİSÂTA 1 KASIMDA BASLIYACAK!İstanbul Üniversitesine devam eden gençler,kendilerine söz hakkı verilmediği için ayrı bir toplantı yapmağa karar verdiler İstanbul Üniversitesi,1 kasımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Sular İdaresi muhtelif semtlere çeşme yaptırıyor Sular İdaresi şehrin muhtelif yerlerine çeşme yaptıracaktır.İlk olarak Yıldıztabya ve Sllâhtarağa arasındaki gecekondu mahallesine,Darülaceze yolu üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Lübnandan ipek getiren biri dün tevkif edildi Kemal Bayraktar adında biri dün adliyeye verilmiş ve nöbetçi mahkeme tarafından tevkif olunarak cezaevine gönderilmiştir.Kemal,Lübnan'dan getirdiği ipek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Rumelihîsarının iç kısmı park haline getirilecek Rumelihisarı restorasyonuna devam edilmektedir.Hisar'ın iç kısmı park olarak tanzim edilecektir.Bu parkın bakımı için sulamayı mümkün kılacak tesisat,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • Hayalden gerçeğe BİZDEKİ bâzı idealistlerin ahlâkını fazla kurcalamağa gelmez.Aralarında,düşündükleri gibi konuşan,konuştukları gibi ya-E şayan azizlere,velilere pek rastlayanlayız,Dül güncenin aksiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1957
  • TESANÜT ve İstihlâk Kooperatifinin Mısırçarşı içindeki yeni mağazası bu sabah saat 9 da Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay tarafından açılacaktır.Bu mağazada da beyaz peynir ve tıcuz fiatla nohut,fasul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • ALTI VİLÂYETTE HİSSEDİLEN ZELZELE,CAN KAYBI VE TAHRİBAT YAPMADI ANKARA,HUSUSÎ Dün sabah 4 ü 33 dakika 53 saniye geçe,şiddetli bir zelzele kaydedilmiştir.İstanbul'dan uzaklığı 150 kilometre olarak hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • İZMİR'DE BÜYÜK BİR VİNÇ KOPTU İZMİR,HUSUSÎ Limandaki tahmil,tahliye işlerinde kullanılan dev vinçlerden biri,dün anide kopmuş ve çıkan müthiş gürültü etrafta büyük heyecan uyandırmıştır.Vincin üzerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • Nobel tıp mükâfatını Daniel Bovet kazandı STOCKHOLM,A.Aisviçre asıllı profesör Daniel Bovetniıı 1957 yılı NobeJ Tıp Mükâfatını ka-2andığı bildirilmektedir.50 yaşında olan Prof.Bovet,hâlen Roma'da Asya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • "Yeni Gün,Yazıişleri Müdürü mahkûm oldu ANKARA,HUSUSÎ «YENİ GÜN» gazetesi Yazı İsleri Müdürü Erdoğan Tokatlı,bir tekzib yazısını kamına aykırı neşrettiğinden 17 gün Iıapse ve 1.233 lira para cezasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • ADANA SANTRALINDAN Hataya ceryan verilecek İSKENDERUN,A.A.Adana hidro-elektrik santralından bütün Hataya şâmil olmak üzere İskenderuna elektrik verilebilmesi için lüzumlu malzeme Almanyaya slpfiris ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • BAĞDAT PAKTI KONFERANSI Ankarada toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Önümüzdeki ocak ayı içinde yeni Meclis binasında,toplanacak olan Bağdat Paktı Konferansına ait hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.Basın mensupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • IA.P.Yeni Ağa Han Prens Kerim,Tanganika'da,Dâriisselâm'da yapılan muhteşem bir merasimle,tahta oturtulmuştur.Bu suretle,genç Prens,resmen,İsmail iye mezhebinin reisi olmuştur.Merasimde bu tarikata men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • [İLHAN DEMIREL] DA VRAM IIA 7 İDİ IfîB Bu vı1 Cumhuriyet Bayramının büyük bir DA I nMifl nU^inr.lUI töten ile kutlanması için gayret sarfedilmektedir.Şehrin muhtelif semtlerine tâkızaferler kurulmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • DEMİRYOLLARI TAZMİNAT VERİYOR ANKARA,A.A.20 ekim pazar aksamı İspartakule Yarımburgaz istasyonları arasında vukua gelen tren çarpışmasında ölen vatandaşların kanunî mirasçıları ile is ve gücünden kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • Komünist şefler Moskova'da toplanıyorlar LONDRA,AJ .Komünist şeflerinin ay başında kendi aralarında bir konferans aktetmek için hazırlanmakta oldukları bildirilmektedir.Yugoslav Cumhurreisi Tito ile K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • [A.P.mypH MIYnpi AR lil' Bergman,kocası Roberto Rosselini ile evvelki gün Paris'te buluşmuştur.Bombay'dan İt I lılİBİIII I UliUMıi jjeıen Rosselini,sarısın karısı tarafından hava alanında hararetle ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • SULH UĞRUNA atom mükâfatı ilk defa verildi WASHINGTON,A.P.Dünyanın ilk «Sulh uğrunda Atom» mükâfatı dün 72 yaşındaki Danimarkalı fizikçi Profesör Niels Bohr'a verilmiştir.Bu münasebetle yapılan törend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • Uludağda teleferik hattı güzergâhı temizlendi BURSA,HUSUSÎ Bursa Uludağ teleferik hattının inşa edileceği güzergâh tamamen açılmış ve ağaçlardan temişlenmiştir.Muvakkat teleferik hattının inşasına yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • Amerika Ziraat Vekili geliyor WASHINGTON,A.P.Amerikan Ziraat Vekili Ezra T.Benson,Türkiye'de tetkikler yapmak üzere,5 kasımda Ankara'ya gelecektir.Vekil,Ankara'da iki gün kalacak ve Amerikan ziraî mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • iki kardeş rakiplerini balta ile yaraladı ESKİŞEHİR.HUSUSÎ Mih&licçik kazasına bağlı Yukarı İğde ağacı köyünden Ali Kara,ormana odun kesmeğe giderken,önüne geçen Kara Geyikli köyünden AH Tokur ve kard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • Dünyaca tanınmış bir havacımız Paris'te vefat etti italya'da beynelmilel hava müsabakalarında birinci olan Binbaşı Ali Tekin'in cenazesi bugün uçakla getirtilecek BURSA,HUSUSÎ İtalya'da yapılan beynel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • I Çocuğun Hakkı I î "D İRİ dokuz diğeri altı yaşında iki ocuk «Kovboyla kızılde-E [j rili mücadelesi» oynarlarken kızılderili olan dokuz yaşındaki E çocuk altı yaşındaki kovboyu yakalamış,yatırmış,eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • [İLHAN DEMİREL] YÜZER HAVUZ Denizcilik Bankası tarafından,Haliç tersanesinde inşa ettirilmekte olan 15 bin tonluk yüzer 1 V*»"*1 Vtm havuzun birinci kısmı denize İndirilmiştir.Havuz,hizmete girdikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • AKHİSAR TÜTÜN piyasası açılmadan satışlar başladı AKHİSAR,HUSUSİ Türlüye tütün istihsâlinin sıklet merle»,zinl teşkil eden Akhisar'da Ege ekici tütün piyasasının açılışına bir hayli zaman olduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • 2533 mülteci Türk vatandaşlığına alındı ANKARA,HUSUSÎ 253a mülteci daha Vekiller Hey'eti kararı ile Türk vatandaşlığına kabul edilmiştir.Bu mültecilerin 533 i Yunan tabiiyetinde bulunmakta idi.Türk ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • MACARİSTAN'DAN 3,5 MİLYON LİRALIK MAL İTHÂL EDİLİYOR ANKARA,A.A.Maearistandan yapılan İthalât için,Ticaret Vekâleti tarafından 3 milyon 596 bin liralık tahsis yapılmıştır.Getirtilecek mallar arasında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • Kore'de mayına basan bir onbaşımız şehit oldu Bir mayın tarlasında yapılan tatbikatta vuku bulan kazada iki erimiz de yaralandı SEUL,AJ\Çarşamba günü Oaneeng kasabası yakınlarında bir kara mayınının p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • Hemşireler de 3 subay olacak Ordu hizmetindeki hemşirelerin,subay statüsüne tâbi tutulmaları hakkında hazırlıklar yapılmaktadır.Şehrimizde bulunan Millî Müdafaa Vekili Semi Ergin,dün Kızılay Hemşire O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • Dünya Bankasının Türkiye'ye yardımı WASHINGTON.A.P.Dünya Bankasından Mr.William Diamond,«Kalkınma Bankaları» ismi altında yayınladığı eserde,Banka'nın Türkiye Kalkınma Bankasını da finanse ettiğini be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • ristan'da 4 Kasım' liseler bekleniyor İhtilâl yıldönümünde Budapeşte'de hiç bir şeyin olmamasına rağmen Rusların Peşte'ye ikinci defa girişlerinin yıldönümünde ayaklanmalar olması muhtemel BUDAPEŞTE,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1957
  • v titOTKlU:ECİHİ TAKİP için 150 yabancı GAZETECİ GELDİ ANKARA,HUSUSİ Pazar günü yapılacak Milletvekili seçimi,memleketimizde olduğu kadar bütün dünyada büyük bir alâka ile beklenmekte ve takip edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.10.1957
  • SEN,NERECE 6İOİYO RSÜN SEVs.iüM?BENİ TABİİ KOVARIM!KARİKATÜRLERİMİ ANLA MADINI2İ.ALÇAKLAR,NAMUSSUZLAR,BULDU SUN BU PARÇA REZELE*,SANAT DUMANLARI,DEFOLUN.'fl İLERESİM TAMAMLAN-BAKABİLİR M'lVİM CİCİCANf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1957
  • as BuRAVA ATLADIKTAN I SONRA A\VJHAKKAK Bİ6 KAÇ KEMİĞİ KIRILMIŞTIR.W7 Mi ^«aİBPİ»^ BiZ KlZLA MEŞGUL OLUVORUZ.SİZ OĞLANI VAKALAMAVA CALİ.ŞlN CHESTER BAyA vak/a;Bil?VE/Bi/Z OTELİN ZEMİN KATINDA U.S.Pıt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1957
  • ARTIK BBtfSF5 L.IKTAN BKTIMı BOUT.ARADlĞiAA İCADıNi Bulur.i SAM DERK $Ey.ŞU AAiSS PAXTON 'DAN HOŞ.LANIVORUM.BENİ NASIL.BULU-VORSUN tam YAŞA O HALDE MISS RAXTON BİZİ BEKLİyOR,BOLT.HADİ ÇABUK OLALIM IŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1957
  • fflİNLERCE K/lOMETRE ÖTEDE.IT a.n iiTTm—a©Şg:liEEö;ı/%B İ.1US i as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1957
  • i Bir tombîk;DAHA Mi DEDİNİZ.HANİ,ÖBÜRÜ,NERDE' Burada müzede.geün size onu GOSTE.RE.yiAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1957
  • BAHCEVı TEMİZ DEMEDİM Mî?KUSURA BAKMA.ISTEDİCfN küRK MANTO N CEK îA2iyÖRDUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1957
  • Güldü.«Ömürsün vallahi.Yahu seni takip filân ettirmiş değilim.Bir muhakeme yürüterek ne yapabileceğini hesapladım.Sonra bunu kontrol edince faraziyemde yanılmadığımı anladım,hepsi bundan ibaret işte.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1957
  • Kalorisi dot YUMURTALI SUCUK Pilav ve Makarnalarınıza birkaç dilim Sucuk karıştırmakla hem vitamini ve kalorisi bol bir yemek haline getirir,hemde lezzeti hoş herkes iştahla yiyecek bir tabak yemek ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1957
  • AH,BU ŞEHİRLERARASI.Saat 3.Dostum mühim bir is irin Ankaraya telefon edecek.«Acele yarım saat bekliyor.diyorlar.Saat 3.J0.Ses yok.3.45.ses yok.Dostum telefona sarılıyor.«Alo!Acele Ankarayı istemiştik.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1957
  • AŞK HİKAYESİ BİRİCİK FIRSAT TEFRİKA No.12 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Mühendis Rean,fabrikatör Bernard'in erinde misafirken esrarlı bir şekilde ölür.Mühendis hue,ölünün yanında bir fotoğraf bulur.Bu,fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1957
  • Minicik ses casusların Bir kadın casusun küpesi,kol saati mikrofon vazifesini görürken,diplomatların her konuşması dinleniyor TEKNİK ilerledikçe insanların daha medenî hayat şartlarına kavuştukları bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • TÜRKİYE-SUUDI Arabistan görüşmeleri t Baştarafı birincide Şark meselelerinden bahsedilmiştir.Büyük bir samimiyet ve kardeşlik havası içinde cereyan etmiş olan bu müzakerat istikbal için bir falihayr a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • ERROL FLYN TEVKİF EDİLDİ HOLLYWOOD,A.A.Meşhur sinema san'atkârı Errol Flyn,sarhoşluktan ve polislere kargı geldiğinden tevkif ve hapsedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • Menderes Amerikan Elçisi ile görüştü Baştarafı birincide limanımızda yapılmıştır.Suriye durumunun nazikleşmesi üzerine İzmir'e gelen Amerika'nın Akdeniz'deki donanmasına mensup filonun sancaK gemisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • PAPAZIN KIBRIS'A dönmesi muhtemel t Baştarafı birincide meşini sağlamak için gayret sarfetmektedlr.Bu hususta ilâve edildiğine göre,Makarios'ım Adaya dönmesine yegâne engel teşkil eden ve buna kat'iye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • DALİLA PUDRASI ihtiva ettiği "Setapot" sayesinde emsalinden üstündür.PUDRASI S harika bir güzellik müstahzarıdır.Büyük madeni lüks'kutıılardari başka bir di tkonomik ani' balajla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • SATILIK BODRUM KATI Kaloriferli 4 oda,hol,banyo ve 2 hela Osmanbey Matbaacı Osman sokak No.21/23 Ziyaret saati 10-12 arasında.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • ŞÜKÜR GAYEME ULAŞTIM KREM PERTEV SAYESİNDE DÜZGÜN BİR TENE SAHİBİM KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • ZAYİ İstanbul Trafik Müdürlüğünden almış olduğumuz 33503 plâka sayılı kamyonumuzun sicil cüzdanı zayi olmuştur.Yenisini alacağımızdan eskisinin hükmü yoktur.SHELL Company Of Turkey Ltd.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • GÖRDÜNÜZ MÜ?Pek yakında ayrılacaktır.Acele ediniz.Aksamları her semte otobüs servisleri vardıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • FİNLANDİYA KERESTE Çıralı her boy ve kalınlıkta perakende Doğramalık:485 lira lâmbalı döşemelik:530 lira.M.Arabacıoğlu Cibali Abdülezelpaşa Cad.171 Tel:21 22 84.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • İLÂN Ziraat Bankasının tasarruf tevdiatı sahipleri arasında 21 Ekim günü yapılacağı evvelce ilân olunan 850.000 liralık muhtelif ikra» miyelerin keşidesi seçim gününün bu tarihe tesadüf etmesi sebebiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • KORDON BLÖ'de Şeytan Kadın TILDA ELLEN Ve Paris'in en mükemmel Bale-Revüsü DE-BELLO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • GİRESUN FINDIK TARIM SATIŞI BİRLİĞİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Ticaret Vekâletinin 1957 fındık mahsulünün satışı hakkında 11/10/1957 tarihli tebliğ ile bu mevzuda Birliğimize gönderdiği 12/10/1957 tarih ve 5/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • YEMEKTEN EVVEL t PİVALE makarnası CiagjjuAzt^,'the/ua^.aot^,Ona/ecdâtuûĞJi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • Fransada işçiler polisle çarpıştı Grev yüzünden vuku bulan hâdiselerde iki kişi öldü,300 polis ve işçi de yaralandı SAİNT NAZAİRE Fransa)A.A.tahaneye götürüldükleri bildirilmektedir.Gemi tersanelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruş,tur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kafidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • 34-senelik bir tecrübesi olan.Belçika Hava Yolları Türkiyede yeni bir servis ihdas etmiştir ve 14 Ekim 1957 den itibaren İstanbul'dan hareket ile Atina Frankfurt ve Brüksel'e uçuşlarına devam etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • İNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan İş:Bankamız Kadıköy şubesi lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Kesif tutarı Geçici teminat 1.260.535.00 51.566.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • v ıiıı»'ırir"l Bu AKŞAMDAN itibaren Takdim eder:Paris'in en mükemmel Bale-Revüsü D E BELLO Supermodern Akrobatlar DUO HELÂNO En güzel Amerikan Atraksiyonu LA BO M M I E Modern Akrobatlar LES TIMORS Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • MUliuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür A B D î İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • HİCRÎ 1377 âhu 1 CUMA 25 EKİM 1957 RUMÎ 1873 F.klm 12 VAKİT vasat!ezan!Güneş 6.23 öğle 11.58 İkindi 14.54 Aksam 17.15 Yataı 18.48 İmsak 4.44 1.07 6.43 9.39 12.00 1.31 11.28 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • PİRİNÇ ALINACAKTIR Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinden Kapalı zarfla teklif alma suretile 135 ton pirinç alınacaktır.Buna ait şartname:i'uvşanlıda:Ticaret Grup Şefliğinden,Ankarada:Türkiye Kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • MUHTEREM İSTANBULLULAR En büyük demir,inşaat ve depo işlerinizin emniyetle yapılması için MEHMET TARİK YAKOVA kıymetli emirlerinizi bekliyor.MEHMET TARİK YAKOVA Adres:Galata Selanik Bankası üstü No.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • Suriye ve Efendisinin ANEVRALARI t Baştaraft birincide Bızrl,Suriye üzerinde.Amerikan 6 ncı filosuna alt uçakların uçtuğunu ileri ¦ürmüstür.Suriye hududundaki Türk kuvvetleri yığınağının.Amerikan Hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • CORUM ÇİMENTO FABRİKASI AÇILDI t Baştarajı birincide nın bugün yapılacak temel atma merasiminde bulunamayacağını söyleyen Kayar ]0 dakika kaldıktan sonra uçağa binmek üzere Merzifon'a gitmiştir.MENDER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1957
  • BOKS TURNUASI DÜN GECE BAŞLADI t Baştarafı Altıncıda €7 KİLO:Chiarevegath Roma)Gevgef Sofya)ittifakla.71 KİLO:Fikri Baykuş Ank.Florl Roma)müsabakasının üç raundu da İtalyan'ın lehine kapandı ve Fikri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.10.1957
  • ispanya"B„ Millî lakımı yola çıktı Aykaç,icap ederse Istanbulspor'u takviye edip kadrosunu kuracak Şehrimizdeki İspanyol Konsolosluğunun,Futbol Federasyonuna dün telefonla verdiği malûmata nazaran İsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.10.1957
  • Futbol bahsi müştereki kabul olunuyor Hazırlanan kanun teklifi kısa zamanda Meclise sevk edilecek Yabancı memleketlerin çoğunda olduğu gibi bizde de futbol bahsi müştereklerinin tatbikine yakın bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.10.1957
  • imin KULÜPLERDEN [fli'BERlEjj GALATASARAY:Bugün ve yarın antrenmana çıkacaktır.FENERBAHÇE:Seçimler dolayısiyle ancak bir maç yapma imkânı olduğundan,bu hafta Ankara'ya gitmeyecektir.BEŞİKTAŞ:Profesyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.10.1957
  • ft İSjSîj 3Et-xP^^^^I WbM?Bk FW*' J^H r^B b* ^m MIL 1 I*Ü«W [Telefoto MİLLİYET:Ankara—Istanbul] 117ANIYOR' Ankara takımında Orhan Tus'la karşılaşan Musso Roma)son raundda mide boşluğuna yediği Uft.MI1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.10.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Galatasaray 8 Fenerbahçe 8 Istanbulspor 8 Vefa 8 Beşiktaş 8 Kasımpaşa 8 Beyoğluspor 8 Emniyet 8 Adalet 9 Beykoz 9 6 2 17 4 14 6 İ 1 19 4 13 4 3 1 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.10.1957
  • 1 'ıı mı ııiıiM.LiiMyiiil^jpwy^piywi» [TELESPEED RÜÇHAN ÜN VERİ nVIIUIIil İl M nCWn7llll T E If 1*111 İİ başlayalı ancak bes dakika olmuştu.Nusret,Gökçen'in ayağından söktüğü topla Adalet kalesine doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor