Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.10.1957
  • Menderes Bugün Fatih'le Konuşacak Başvekil,İzmir'de üç partinin İnönüyü iktidara getirmek için müşterek çalıştıklarını söyledi BU sabah uçakla İzmir'den şehrimize gelecek olan Başvekil Adnan Menderes,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1957
  • Suud'un ara bulma teklifi kabul edildi «News Week» dergisi,Rus tehdidine karşı Türkiye'nin gösterdiği soğukkanlılığı övdü LONDRA,AP.Mekke radyosunun bildirdiğine göre Türk ve Suriye hükümetleri aralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1957
  • UİİD D AlltfJtDA MİTİlIftİ Ankara(la duu *erlıpk:sıe:ı Hür.P,IUbİi Ti MnAMnM mil Inill mitinK{nde Prof.Muhlis Ete,D.Pııin iktisadi politikasının memleketi uçuruma sürüklediğini söylemiş,Basın Vb Seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1957
  • I İLHAN DEMİRELI VAI fMU'lll AEIIA7ECİ If Al fllDII 111 Ölümünü teessürle bildirdiğimi/Hüseyin Cahit Yalçın'ın ccııa-111 vEIIA£Edl AALUIIIILUI ^j,dün gençlik tarafından hazırlanan büyük bir merasimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1957
  • MEYDANDAKİ OPARLORLER İŞLETİLEMEYİNCE Dün mitingde konuşamıyan İnönü basma beyanat verdi C.H.P.Genel Başkanı,Bayar ve Menderes'in kendisine karşı yaptıkları ithamları cevablandırdı DÜN maşerî 1 NECMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1957
  • Umumî seçimler arifesinde son Pazar günü D.P.ve nin Taksim meydanındaki mitinglerini şimdiye kadar görülmemiş bir kalabahk tâkib etti BAYAR,"NiSBÎ TEMSİL usulü bize uymaz,dedi [RUÇHAN UNVERI DÜN TAKSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1957
  • [İLHAN DEMİREL] Günün en uzun konuşmasını Şemsettin Günaltay yapmıştır.Güçlükle İşitilen nutkunda İl Başkanı,D.P.ye şiddetle hücum etmiştir.Resimde,kalabalıktan ve havasızlıktan bunalan Giinalta y,ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1957
  • İspartakule ile Yarimburgaz arasında vukubulan Bir tren hazâsında 25 kişi fecî şekilde öldü Edirne'den gelen ve Sirkeci'den hareket eden irenlerin çarpışması sonunda 151 kişi de ağır yaralandı o ON yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • SOM* LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ j-Ü0 APARTIMAN DAİRESİ G Türk Ticaret Bankasi Her 150 Liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • IllllIII.İSTANBUL E 7.57 Açılı?ve program 8.00 i Karışık sabah müziği 8.30 Hağ berler 8.45 Saz eserleri 9.00 İ Chopin'den valsler 9.15 Şarkı* 1ar 9.30 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Dans mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • xxM}AmÂü f-OĞLAK BURCU 10 K [22 Aralık 20 OcakJ Biraz acı «elen bir hakikati öğıeneceksiniz.KOVA BURCL' [21 Ocak 19 Şuhat] Size istemiyerek yaları söyliyen bir yakınınıza kırılacaksınız.BALIK BURCl' [
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • BULMAĞA SOLDAN SAGA:1 Patlayıcı bir maddenin yapıldığı yer;Şöhret.2 Kuşatma;Gemi odası.3 Bir sebze;Ölüm miadı.4 Matenızede.5 Bir Avrupa memleketinin eski adı.6 Yayıp duyurma:Gemi barınağı.7 Etraflı aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • y.v.j.Yüksek İsabet Şans AKSARAY ŞUBESİNİN,HUSUSİ ÇEKİLİŞİ 6506 Lira Para İKRAMİYESİ Çekiliş Tarih i 31 EKİM 195 7 pW:S:WK:v:S:v^ I SÖN-PARA YATILMA TARİHİ 25 10-1957 I HER 100 LİRAYA BİR KUR'A NUMAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • Sizi lezzet ye nefaseti ile memnun edecek tek makarnadır Tel:21 49 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • SARA PUR ile LEON VENTURA NİŞANLANDILAR Istanbul 20 Ekim 1H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • nara BUGÜN I KOLLEKTİF ŞİRKETİ Emsalsiz yeniliklerle açıldığını sayın müşterilerine müjdeler.Hususiyetlerinden bâzıları;İstanbul'da ilk defa,SERBEST SERVİS ÜSTÜN KALİTE UCUZLUK Şişli Halâskârgazi Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • ÂDÂNA ŞUBEMİZİ Liralık Hususî Keşidesine Katılmak İçin EKİM CUMA AKŞAMINA KADAR HESABINIZI AÇTIRINIZ ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI KALAMIŞ'DA Apartıman daireleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • Kuyruğa girerek aldıkları malları fahiş fiatla başkasına devredenler son günlerde faaliyetlerini arttırdılar Son günlerde karaborsa faaliyetinin genişlediği müşahede olunmaktadır.Bâzı kimseler bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • Bira fabrikalarının kapasitesi arttırılıyor Bira istihlâkini karşılamak üzere arpa ziraatinin geliştirilmesi için program hazırlandı Bira istihsalini arttırmak ınaksadiyle yeniden bâzı tedbirler alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • Piyasada geçici bir durgunluk başgösterdi Piyasada umumî bir durgunluk müşahede olunmaktadır.İşler daha ziyade küçük partilere inhisar etmektedir.Durumun bu ay sonuna kadar devam edeceği anlaşılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Fabrikatör Haydar Kaynak'ın •ninesi,merhume NEZAKET KAYNAK Hanımjn ölümünün 40 inci gününe müsadif 23 ekim 957 çar-samba günü öğle namazından sonra Şişli Camii Şerifinde memleketimizin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • Bir Tarafsızın Kitabı BAŞVEKİL I Yazan:Nâzım Berksan BUGÜN ÇIKTI İsmail Akgün Matbaası ve diğer kitapçılarda bulunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • KISA HABERLER |L SEÇİM Kurulu bugün saat 11 de toplanacak ve Hüseyin Cahit Yalçın'm ölümü ile boşalan yere C.H.P.tarafından gösterilen Bahir Ersoy'un adaylığı meselesini görüşecektir.VİOLONİST Lilly S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • Grip yüzünden kapatılan okullar bugün açılıyor Münferit tifo vak'alarmm okullara sirayetini önlemek için talebeye tifo aşısı yapılacak Grip salgınım önlemek için 5 gün müddetle kapatılan okullar,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • S/tS HERGÜN sefer yapar İskandinavya Havayolları ile haftanın her günü Cumartesi ve Pazar Atina tarikiyle)Amerikaya,krallara has ihtişam içinde uçabilirsiniz.Seyahat acentenize veya SAS bürolarına mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • SARAY SİNEMASINDA JEAN B A B İ L E E BALE TRUPU Umumi ARZU ÜZERİNE 21 Ekim Pazartesi 22 Ekim Salı 23 Ekim Çarşamba Saat 21.15 de Tamamen ayrı programla ÜÇ veda temsili vereceğini A R Z E D E R.Biletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • r SİNEMALAR J Kirk Renkli BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Frankeştein Dirilen Canavar)Meksika filmi Türkçe.2 Dolapçılar Kralı Mickey Rooney Terry Moore Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Londra Kaçakçıları Susan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1957
  • «s^C:HİKMET GÜLDEREN Solda)ve HASAN YILMAER Sağda)Günde yarım milyon kelime.MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyıuusu,Dünyanın en «eri İniktik nizamlarında dahi bir adam aynı suçlan dolayı iki defa cezalandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.10.1957
  • jfekes aynı,fikirde/ROJA Briyantininin yeri tutulamaz Her kadın uçlarım moûıya,zevkine ve güzelliğinin tarzıaa gere tanzim eder.Kısa taçlar gayet pratiktir.Evet,fakat uzun «açlar ııe o kadar güzel ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1957
  • 830 AYAR DARPHANE TASDİKLİ ZARÎF AÇILIŞ HATIRALARI 10000 LİRALIK hususî keşidesîyle SİRKECİ ŞUBEMİZ EMRİNİZDEDİR DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1957
  • Taç eşarplarının binlerce deseni içinde.muhakkak ki zevkinize uygun olanını bulacaksınız.Zerafetinizi famamiayacak,başınızı süsleyecek olan bu harikulade TAÇ EŞARPLARIN!her yerde ısrarla arayınız.KADI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1957
  • BAKIRKÖY AJANSIMIZ 4 Kasım Pazartesi Günü Açılıyor BU AJANSDA Hesap Açtıracak Müşterilere Çok Cazip Açılış Hediyeleri AYRICA 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE ve Umumî Keşidelere İştirak Hakkı istanbul Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1957
  • İSTANBUL KÖPRÜSÜ İÇİN MUKAVELE İMZALANDI ANKARA.AA.Boğaziçinde Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamak üzere kurulması mutasavver köprünün inşasını temin nnak-Badiyle,bir Fransız heyetiyle Hükümetimiz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1957
  • ADİLE AYDA SENATOYU İTHAM EDİYOR İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof Ali Tanoğlu,10 ekimde bir basın toplantısı yapmış ve Doçent Âdile Aydanın Senatoca unvanının alınarak Üniversiteden ihraç edildiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1957
  • I Hüseyin Cahit Yalçın I 1" fÜSEYİN Cahit Yakın evvelki gün S2 yasımla hayata gözlerini E yumdu.Daha mektep sıralarında iken yazı hattâ bir de roman E JL yazan üstadın altmış senelik bir tahrir hayatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1957
  • ADAYLARI TANITIYORUZ atJlfKALl Polatkan C.H.P.nin rakamlardan korktuğunu söyledi ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Maliye Vekili Hasan Polatkan Köprübaşında tertiplenen D.P.mitinginde C.H.P.nin hürriyetten bahsetmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.10.1957
  • liiliiiiillllillll?dOYLET BiR.Avukat TANİMİYORUM HATiRlA,M'YO^UM ERENDİM.$ÎMDİ MÜSAADENİZLE DÖNÜP YATACAĞIM GECE ÇOK GEC YATTIM ÇÜNKÜ ESVABA SO/V DERE.CEDE HEYECALANAN CUDO KAP1NIS)BlfZ AN E\NEU KAPAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1957
  • pJiLAHtIKffîBffl BEY mr VAMU ŞU f SENiNJ TEV\BEu i MALA G'~VHVECEK Mi?BİR avd:p.Buizada mİsafirtu ARı GİDİP ELBİSE OE.G'ŞTiREVİAA.TOPi-ANTiVA GOETCEgıM p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1957
  • ÇOCUKLUĞUN tVı GEÇTİ ft$ NE ZAMAN-A Şi 4m1bL4 i DANBERİ ŞE_p KWM^ugiiS!•KÎL OBSİŞTİ-y REAAİYOR5UN?İli 5ELKİ V TDMBİ'K'I Ü:M!Ü{I ¦r BuLAMiyÂ-RJ^^Îtr-Blf" M CAĞIM.H BELkı 0\U C^ ^r.F Mlfl ¦I ¦t SİR DAHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1957
  • Her türlü makineler,traktörler,otomobiller ve kamyonlarda en yüksek randıman ve doğru bir dönüş sağlıyan,sürtünmeyi hiçe indiren hassas GPZ RULMANLARI üstün kalite,yüksek hassasiyet,azamî taşıma gücü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan ÜMİT 81 D I N İ Z «Lahavle velâkuvvete.cinsinden,başını iki vana salladı.»Hadi uzatma anlat,dinliyorum.Bunun üzerine başladım:«Ben de senin gibi madde madde söyliye* ceğim.Evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1957
  • YEŞ İ Yazan:DANIEL G Ölmryeceksüı.Hiç bir şeyin yok.Seni yalnız bırakmıyacağım.Maho korkuyla kolunu kaldırdı:Bu kan.Amokun kanı.Yıkarız.Sonra yatarsın.Yanından ayrılmanı.Yemeğimizi odamızda yeriz.Maho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1957
  • I Dolmuş durağından i i «Duydum,duymadım demeyin.Yağmura,çamura.j Durak yağmurlukları.Durak papıtcları.Beklerken giyersiniz.Durak yağmurlukları.Bir omu/unda empermabller,bir elinin parmak unlarında ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1957
  • Louvel sessizce uzaklaştı.Sylvia salona koşup EE EE müjd«ji verdi:«Rean kendine geldi!Kurtulacak.EE Fabrikatör hemen «Elbette.dedi.Kız,nişanlısına ba-EE kanıadı.Belki de bu habere üzülmüştür diye kork
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1957
  • CİCİ CAN 18&T$8L YÂHÜ ARADIĞINIZ ADRB5 ALLAStsNp i—A,J t-m j-â3& 604
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • e İnönü basına Baştarajı birincide di.Hürriyetleri tahdit ederek vatandaşları gafil avlamak istedi.Bunun ak-Bülâmeli bu muazzam topluluktur.Bu topluluk D.P.ııin akihetiui tâyin ediyor.GUnaltay azınlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • Tren kazası Baştarajı birincide İLK YARDIM Hâdise,kazanın vukuundan en geç on dakika sonra Sirkeci İşletmesi ile diğer ilgililer tarafından duyulmuş,vak'a yerine derhal bir imdat katarı gönderilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • Suud'un ara bulma teklifi kabul edildi t Baqtarafi birincide harbinin de mevzii harpler yüzünden çıkmış olduğunu hatırlatmaktadır.NEWS WEEK'IN MAKALESİ NEW YORK,A.A.Amerikan ve Avrupa gazetelerinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • İstanbul heyecanlı mitinglere sahne oldu t Baştarafı birincide etmiş ve sözlerini şöyle bitirmintir:«Bütün vatan sathındaki mücadelenizin meydan savaşı,İstanbulda olmaktadır.Mücadelenin gerçek mânası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • Bulaşık yıkarken sıcak,sabunlu,sodalı suların içinde elleriniz tahrip olur,kırmızılaşır,sertleşir ve zarafetini kaybeder.PRINCESSE EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırlan yok ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • Menderes bugün Fatih'le konuşacak t Baştafajı birincide yorlar.Üçü de yalan.Prim kaldırılmayacak.Aksine olarak arttırılacaktır.BANKA KREDİLERİ Gene muhalefetin bir iddiasına cevap veren Başvekil «Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • FEIİOLRK Vinileks,lastik ye linoliorri^u demir,beton'ye tahtaya yapıştırır Telefon:44153?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • KADIKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN 957/1081 T.C.Ziraat Bankası Üsküdar Şubesine birinci derece ipotek bedelinden 26897 lira ve 87 kuruş masraftan borçlu Hasan Tokatlı'nın sahibi bulunduğu İçerenköy Kadıköy)ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • ESNAF,TÜCCAR VE İŞ ADAMLARINA Kendi kendine kolay muhasebe ve mali ticari bilgiler Klavuzu)ndan edinerek işletme yeya muzaaf sistemler üzerinden muhasebenizi ve malî İşlerinizi kendiniz yürütebilirsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • DİKKAT DİKKAT Piyasanın tam iş yerinde kiralık dükkân ve yazıhaneler Adres:Tahtakale Tomruk sokak Santral Han ve Çarşısı No.56 Telefon:22 89 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • ¦lief Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mes'u)müdür VBDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • HİCRİ 1377 Rebiiıl' evvel M Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak Pazartesi 21 E K İ M 1957 6.18 11.59 14.59 17.21 İS.53 4.39 RUMİ 1373 Kkım VAKİT VASATİ EZANİ 12.56 6.38 9.37 12.00 1.31 11.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ flf Aİ I H^a s TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27,42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • 10 Eylülden itibaren dünyanın en tecrübeli havayolu ile Amerikanın batı sahillerine Tepeden Kestirme Gidiniz San Fransisko ve Angeles'e en kısa yol Tarihte ilk defa olarak,uçak değiştirmeden,Londra ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1957
  • KİRALIK KÂT Cağaloğlunda yeni basın sarayının bir katı ve bankalara elverişli mağaza bloku kiralıktır.Tel:221222 ve 225408 c müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.10.1957
  • Dünya kupası maçlarından biri olan karşılaşmayı 100 bin kişi takip etti.VARŞOVA,RADYO Vartof cehrinde yeni inşa edilen 100.000 kişilik stadın açılısı,1938 Dünya Kupası eleme maçlarından olan Rusya Pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.10.1957
  • M?I ERGUN GİDİYOR Fenerban«elJ Ergun Ö/tuna,ayağındaki arızayı tcwnuUR Milli I UR aâvi ettirmek üzere bugün veya yarın uçakla Itoma'ya gidecektir.Fenerbahçe kulübüne çektiği telgrafla hafta basında Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.10.1957
  • Gül Kupası Yarışları Gül Kupasının müsabakaları dün saat 10.00 da Mithatpaşa Stadında yapılmıştır.Stad idaresinin her türlü müzahareti esirgemiş olması yüzünden müsabakalar,çok kötü şartlar altında ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.10.1957
  • PROFESYONEL LİGDE P U A N DURUMU Takımlar o G B M A Y P Galatasaray 8 6 2 17 4 14 Fenerbahçe 8 6 1 1 19 4 13 Istanbulspor 8 4 3 1 10 5 11 Vefa 8 4 2 2 12 11 10 Beslktag 8 3 1 4 17 15 7 Kasımpaşa 8 2 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.10.1957
  • YILDIZ KRALLIĞI 19 yıldız alanlar Turgay G.S.Bülent K.P.Hilmi Vefa)18 yıldız alan Sabilı İst.Spor)17 yıldız alanlar Arif Vefa)İhsan İst.Spor)Osman Emn.İsmail G.S.16 yıldız alanlar Suat.B.Ali G.S.Naci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.10.1957
  • PROFESYONEL LİG GOL KRALLIĞI 8 gol atan:Lefter F.Bahçe)7 gol atan:Kadri G.Saray)5 gol atanlar:Metin G.Saray)Nazmi,Recep Beşiktaş)4 gol atanlar:Suat G.Saray)Bülent Vefa)K.Ali Beyoğluspor)Gündoğan Emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.10.1957
  • Halterde Türkiye rekorları kırıldı Dünya Şampiyonası baraj müsabakalarında Haltercilerimiz çok formda güründüler Yeni bir spor branşında dünya milletleri ile boy ölçüşmeye hazırlanıyoruz.Evet,dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.10.1957
  • erlik avantalından F.Bahçe istifade edemedi Golsüz biten maçta Sarı-Lâcivert for hattı,istanbulsporun canlı oyununu ve muvaffak haf hattını bozamadı BUDA BİR GOL OLABİLİRDİ:ITELESPEED RUÇHAN UN VER])E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.10.1957
  • II' I [TELESPEED RÜÇHAN ÜN VER])Q Al/IICTIID III A M Cwaa G pas üzerinden anî olarak savurduğu gütü Sabih yerinde bir atakla yumruklayarak avuta çıkarırken Sarı-Siyalılılar bir golün heyecanını çekiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.10.1957
  • Greko-Romende Ankara mağlûp Romen'lerin 3-1 kazandığı müsabakalar hâdiseli geçti,ringe şişe ve ayva atıldı Ankara Spor Sarayının açılması münasebetiyle güreş müsabakalarının ikinci gününde,Ankara Grek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.10.1957
  • BEYLERBEYİ TAKSİM YENİŞEMEDİ İkinci profesyonel küme lig maçlarına dün de Şeref Stadında devam edildi ve saat 10 da Beylerbeyi Taksim takmaları karşılaştılar.Oyuna sür'atli başlayan Beylerbeyi,rakip k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.10.1957
  • Lig Madan Tehir Edilecek Seçimler dolayısiyle 9.haftanın ileri itilmesi mevzuubahis Profesyonel Lig Tertip Komitesi bu akşamki toplantısında 9 uncu hafta maçlarının tehir edilip edilmemesine karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor