Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • »3fer nİİUVA PIİ7CI İ Londra'da yapılan Güzellik Kraliçesi müsabakasında,UUNTA UU&LLI in güzeli Marita Lindhal,Dünya Güzellik Kraliçesi ilân edilmiştir.Asya gripinden yoni kalkmış ve çok açık bir may
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • Martine Carol bir Türk filminde oynayacak PARİS,HUSUSÎ İlk defa Türk Fransız ve Alman işbirliği ile bir film çevrilmesi temin edilmiş bulunmaktadır.Bu filmin gerçekleştirilmesi için Almanyada temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • SAROL BÜYÜK BİR KAZA GEÇİRDİ D.P.Edime adayı Dr.Mükerrem Sarol,dün sabah Keşan Edirne yolunda bir kaza atlatmıştır.Sarol,idaresindeki hususî otomobille bir virajı dönerken birdenbire bir traktörle kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • Saatte 525 kilometre yapan 4 motorlu bu uçaklar dünyanın en rahat tipi sayılıyor TÜRK Hava Yolları ile İngiltere arasında,geçen sene bir anlaşma yapılmış ve bu anlaşma sonunda memleketimize «Viscount
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • SPAAK SEÇİMDEN SONRA GELECEK PARİS,HUSUSİ Ekim ayı içinde memleketimize gelmek arzusunu izhar eden NATO Genel Sekreteri M.Paul Henry Spaak,bu seyahatini bilinmiyen bir tarihe bırakmıştır.NATO Genel Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • BİR SOKAĞA ADNAN ADIVAR ADI VERİLDİ Beyazıt Balaban Ağa mahallesi Kimyager Derviş Paşa sokağının ismi Şehir Meclisi tarafından Doktor Adnan Adıvar olarak değiştirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • Karaosmanoğlu "Sözünün erine rey verin dedi ÜMİT DENİZ BANDIRMA'dan bildiriyor)Hür.P.nin Bandırma kapalı salon toplantısı dün akşam 20 de Bandırma Camlı kahvehanesinde yapıldı.Kalabalığın fazlalığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • Dün Giresun ve Ordu'da yaptığı son iki konuşmayla Başvekil înönüne hücum etti H.P.Liderinin hiç bir zaman vatandaş reyi ile iktidara gelmediğini Menderes,İnönü'nün şeytan gibi milleti kandırmaya çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • Kasım Gülek dün bir mitingde konuşurken bayıldı HALİT KIVANÇ ADANA'DAN BİLDİRİYOR)C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün seçim bölgesi Adana'nm Osmaniye kazâsındakf mitingte konuşurken bayılmıştır.Saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • Günaltay Gemlik'de partizan memurlar hesap verecek dedi BURSA,HUSUSÎ C.H.P.İstanbul İl Başkanı Şemsettin Günaltay,dün beraberinde Bursa C.H.P.adayları olduğu halde Gemlik'e gelmiş ve Belediye meydanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] JAPON BAŞVEKİLİNİN TEMSİLCİSİ Japonya Başvekilinin hususi temsilcisi ve «Osaka» Denizcilik Kumpanyası Başkanı Takco Ito,beraberinde hususî kâtibi ve Hariciye Vekâleti Orta Doğu Şubesi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1957
  • Suriye'yiBM'e şikâyet ettik Bir mektupla Rus propaganda taarruzlarının Suriye tarafından desteklendiği bildirildi NEW YORK,A.P.Türkiye,dün Birleşmiş Milletlere müracaatla,Suriye'deki gelişmeler hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • Seçim ve Kıbrıs AKDENİZ halkı Celâl Bayar'dan,Karadeniz halkı Adnan Menderes'ten Kıbrıs üzerine konuşmalarını istediler.Daima yazdık ve r daima eminiz ki,Anadolu'muzun her bölgesi E için dâvaların dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • AKSARAYIN TANZİMİNE AiT PLÂN HAZIRLANDI Yenikapı ile Samatya arasında tesis olunacak Fuar sahası 'ile alâkalı çalışmalara da başlandı Aksaray meydanının tanzimi plânı hazırlanmış bulunmaktadır.Plânın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • Vapurlarda eşyalarını unutanlar çoğaldı Son günlerde Şehir Hattı vapurlarında eşya unutan yolcuların sayısı bir hayli çoğalmıştır.Buna göre.son 6 ay içersinde Mamara,Haliç ve Boğaziçi hatlarında unutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • Beyazıt'ta İstimlâke Mâruz Kalan Esnafı Yerleştirme ve Yardım Cemiyeti Başkanlığından tebliğ edilmiştir Cemiyetimiz teşebbüsü ile Beyazıt'ta çarşı kurma müsaadesi alınmıştır.İlgili esnafın istida ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • Gemi adamlarına birer maaş ikramiye veriliyor Denizcilik Bankası teşkilâtında çalışan Gemi adamlarına,Cumhuriyet bayramından evvel bir maaş nisbetlnde ikramiye verilecektir.Ayrıca,kefaleti müteselsile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • Balıkçılara Karaköy'de satış yeri temin edildi Emlnönü'niin istimlâki dolayısiyle nçıkta kalan balıkçılara Karaköy'de yer temin edilmiştir.Balıkçılar için eski Denizcilik Bankasının olduğu yerde barak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • Hususî oto kullanan dört hırsız zabıtaca aranıyor Hüviyeti tesblt edilemiyen dört kişi,evvelki gece Rami civarında askerî makamlara ait telefon tellerini çalmağa teşebbüs ederken devriyeler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • Yurt dışına yapılan yaş meyva ihracatı arttı Dıs memleketlere yapılan yaş meyva ihracatında devamlı bir artış müşahede olunmaktadır.Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre,yılbaşından Ağustos ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • İhraç edilecek fındığın fiatı tesbit olundu Fındık ihraç flatları tesbit ve ilân edilmiştir.Buna göre iç fındık E.P.U.memleketlerine kilosu 1 dolardan ihraç edilebilecektir.Fındıklar Flsko Birlik'ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • Dünya Gençlik Teşkilâtı Başkanı İstanbul'a geldi W.A.Y.Dünya Gençlik Teşkilâtı)başkanı Mr.Antolne Lawrence dün gece Şehrimize gelmiştir.Mr.Antoine bugün saat 15.30 da Vali Prof.Gökay'ı ziyaret edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • VEFAT Burhanettin Ellialtı'nın amcazadesi,Mükerrem Demiroğlu,Şaziye Erdll,Harita Alb.Mehmet Şahin,Yeni İstanbul Gazetesi muharrirlerinden Dündar Demlroğlu,Dr.İskender Çlvicioğlu,Necla Dizdar.Güner İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • Kumsaldaki Kadın Filmi umumî arzu üzerine daha bir hafta devam edecektir JOAN CRAWFORD JEFF CHANDLER İlâveten son dünya havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • Aşk.Macera.Heyecan Kasırgası Unutulmaz bir film mucizesi.Amerikanın en tanınmış en sevilmiş artistleri İle yaratılan bambaşka bir şaheser-ÂSİ CENGÂVER Renkli Sinemaskop)¦Indian Fighter» Kirk Douglas E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • BİR YENİ BANKA ŞUBESİ DAHA Dün Sirkeci semti hem güzel bir binaya,hem lüzumlu bir müesseseye kavuştu.Doğubank'ın Sirkeci Şubesi Vali Prof.Fahrettin Kerim Gökay'ın kestiği kordelayla hayatına aıçldı İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • YAŞINDAKİ KIZ OCUĞU SİY!DOLANDIRDI ZABITA,TIPKI PROFESYONEL BİR DOLANDIRICI GİBİ ÇALIŞMAKTA OLAN KÜÇÜK SUÇLU HAKKINDAKİ TAHKİKATA DEVAM EDİYOR Zabıta,Mükerrem Oztürk adında 13 yaşında bir kız çocuğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • Odun ve kömür almak bir mesele haline geldi Şikâyetlerin fazlalaşması üzerine Millî Korunma Müfettişleri mahrukat satışlarına el koydular Şehirde odun satın almak çok zorlaşmıştır.Günlerdir sıra bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • MZ0tlF|lk Güzelliğiniz için 3 tavsiye O Az uyuman güzelliğiniz için zararlıdır.Cildinizin yorgun,donuk ve gevşek görünmesini istemiyorsanız bünyeniz ve teniniz-sekiz-saatlik bir uykuya muhtaçtır.Vücut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • ^MOÂlnâu föst£uu% OĞLAK BURCU n fi f22 Aralık 20 Ocak] Bir fırsatı kaçırdığınız için boşuna hayıflanacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün hareketli başlayacak,durgun bitecek.Bir dinlenme hissi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Çiçeklerde çiçek tozunun bulunduğu bölüm.2 Bir gölümüzün adı.3 İpek ve yünü sarıya boyamakta,patlayıcı maddeler yapımında ve hekimlikte kullanılan bir hamız.4 Tarih!bir devlet:İp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • V".M.m.3 ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah melodileri 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Art Van Damme kenteti 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış-12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif yemek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • DİKKAT DİKKAT DİKKAT UHU YAPIŞTIRICISI TAKLİT EDİLMİŞTİR Yüksek evsafından ötürü,memlekette rağbet gören «UHU MARKA yapıştırıcısı taklit etmek maksadiyle ambalaj şekli ve rengi,$işesi ve markası takl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • I—TEMSİLLERİNE Büyük muvaffakiyetle devam eden HOLIDAY ON ICE 1957 Amerikan Buz Revüsünün Bugün saat 17.30 daki matinesini kaçırmayınız.Her akşam suare saat 21.15 te Biletler:Foto SARAY Konak karşısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • V A R I N ŞEHİR Gazetesinde büyük hamle 1 3 Büyük Yeni Tefrika 2 Enteresan Röportajlar 3 Spor sayfasında büyük yenilikler,yeni imzalar 4 Doğru,Taze Haberler Yarın ŞEHİR Gazetesi Almayı Unutmayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • KISA HABERLER VİLAYET Tevzi Bürosu Müdürlüğü dün 160 motorlu vasıtaya 309 dış ve 82 İç lâstik dağıtmıştır.Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 2100 kilo çivi,5000 kilo demir ve 550 paket fotoğraf kâğıdı verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • İstanbul'un et meselesi nihayet bir düzene girdi Kasaplara devamlı olarak koyun eti verilmektedir.Bunun neticesinde et bollaşmıştır.Alâkalılar tarafından belirtildiğine göre Et ve Balık Kurumu tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr Halûk CİLLOV SEKİZ AYLIK DIŞ DURUMUMUZ içinde nulu'idugumıız senenin ocak ayından Ağustos sonuna kadar dış ticaret durumumuzu gösteren istatistikler yayınlanmıştır.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48G5 02)1 Frankegtein Dirilen Canavar)Meksika filmi Türkçe.2 Dolapçılar Kralı Mickey Rooney Terry Moore Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Londra Kaçakçıları Susan Shaw Bonar C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • Elâzığ'da şarkı ile propaganda yapılıyor Seçimlere 12 gün kala,siyasî partilerin faaliyeti hızlanmıştır.Muhtelif vilâyetlerden aldığımız seçimle ilgili haberleri veriyoruz:ADAPAZARI Şehrimizde dün yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • ADAYLARI TANITIYORUZ ÇANAKKALE GOT KAH İstanbul'da NECMİ ONUR i H^B^ D.P.nin dünkü j J^ ^W 5 çayında,sözcü Perin:«Verile-i ğ ^Ss cek haber yok,varsa sizden alaraHP^ lım» diyerek «çaylı dertleşme» I r»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • Trafik kazaları son günlerde çoğaldı Son günlerde trafik kazaları dikkati çekecek kadar artmıştır.Dün de şehrimizde dokuz trafik kazası cereyan etmiş ve bunlar sonunda on kişi yaralanmıştır.Bakırköy.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • ASUR KRALLARINA AİT BİR HEYKEL BULUNDU KONYA,HUSUSÎ Ereğli'de 20 santim boyunda mermerden yapılmış tarihî kıymeti haiz Asur krallarına ait bir heykel bulumuştur.Heykelin tarihî kıymetinin büyük olduöu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • Başvekil,İnönü'ne hücum etti t Baştarajt birincide kâleti ile ilgili mevzular üzerinde durmuş 1950 den önceki ve sonraki devirlerin mukayesesini yaparak rakkamlarla izahat vermiştir.D.P.NİN HÂRİKASI A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • İZMİR POLİSİ BİR VAMPİR ARIYOR İZMİR,HUSUSÎ Zabıta,Karşıyakayı heyecana veren bir cvampir» i aramakla meşguldür.Dün gece de genç ve güzel bir kadın,maskeli vampirin hücumuna uğramıştır.Vampir,kadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • NATO sun'î peyk için konferans topluyor PARİS,HUSUSÎ Rusların kıtalararası roket ve sun'I peyki meydana getirmeleri karşısında Batı bloku savunma plânlarını yeniden gözden geçirmek üzere NATO'da öneml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • vl i Bir "Velî„nin arkasından.I "T7" ONYA'da Mevlânâ Dergâhında Höcrenişîn iken bu aym onun-E JPV cu perşembe günü Hakka yürüyen Mehmet Dede hakkında E pek çok tâ'ziyetnâmeler aldım.Bu mübarek zâtın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • Demiryolları,ikinci bir feribot daha yaptırıyor Devlet Demiryolları ikinci bir feribot inşası için Denizcilik Bankası nezdinde teşebbüse geçmiştir.Yeni feribot Bağdat Londra arasın-daki yataklı vagon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • Tünel'in çalışma saatleri yeniden ayarlandı Tünelin çalışma saatleri değiştirilmiştir.Buna göre tünel,iş günleri saat 7-21;pazar günleri ise 7.30 32 arasında «alışacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • i.Biret Londra'da resital verecek PARİS,HUSUUSÎ Bugünlerde Parise dönecek olan İdil Biret yakında Londraya giderek Büyük Elçilik binasında Londranın tanınmış simalarına birkaç piyano resitali verecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • DEMİRPERDE memleketleri külliyetli TÜTÜN İSTİYOR İZMİR.HUSUSÎ İlgililer bilhassa Demirperde memleketlerinin Türkiye'den külliyetli miktarda tütün istediklerini bildirmişlerdir.Bunların basında Doğu Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • KONYA'DA ALTIN MADENİ BULUNDU KONYA,HUSUSÎ Ereğli kazasının Ayrancı nahiyesi Divas köyü dolaylarında çok zengin bir altın madeni damarlarına rastlanmıştır.Yapılan tetkik neticesinde bulunan altın dama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1957
  • AVRUPA SERBEST MÜBADELE BÖLGESİNE DAHİL OLUYORUZ PARİS,HUSUUSÎ Avrupa İktisadi İşbirliği teşkilâtının «Serbest Mübadele Bölgesi» konusundaki çalışmalar ilerlemektedir.Bizim de dahil olacağımız «Serbes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.10.1957
  • w S JTılÇEYı/H!KÜSURA BAKMA AÇKINA HOR/AET AMA,O' MÜZ.İ& W^g "YO e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1957
  • KORKUSUZ DAVUT î£:Iİğ!Ir!FAZLA TELAŞ İSTEMEZ.SAKIN BAĞlKAyiM DEMEyİN BU HALTI SEN İŞ.LEDİN.SEN TEMİZLE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1957
  • iililliliiilil TOPLANTI SON SÖZJJMÜ GİNE GORE AR„ SÖYLEMEDİM.GİDEB.Lİ-VAKTİ GEünCE V söyüyECEĞ'M.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1957
  • CİSCO Kİ D MAHPUSLAR.BU RADAN AyRlUR.KEN PlRAZ PARA VE BÎR,ElBÎSE VERİRİZ.t fi Tl MI/VNM.BEŞ DOLAR.Bunu 1 BAHŞıŞ OLA^K ATAM.TIMAR EDEN HERİFE VERİ^D.M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY ZF Ali j^t-OF VAPSKAKUA POKERDE KAZANACAĞINI ZANNEDİ.VOR.AUCl/VA.YARIN SABAH DOLMUŞ GOV PARASI OLARA ÖÖ İS,50 KURuÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1957
  • bekliyen adam elki dairesinde bir aksilik oldu.Kimbilir belki de evinde.Bundan olacak uçağa bindiği zaman,en mülayim tabirle,ters bir ifadesi vardı.Uçak havalanır havaanmaz hizmet talebine başladı.İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1957
  • m LVAF Ya/an «Emlâk çinin tahkikatına gazeten tam üç kişi göndermişti.Sen gelip de ne yapacaktın?Fakat Teşvikiye cinayetine gelmeyisin tuhafıma gitti doğrusu.Bir sigara da ben tüttürdüm.Necdet'i belki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1957
  • HİRSİZ ÇOCUKLAR 10 15 yaşlarında «lort çocuk hırsızlık etmişler.J Açlıktan l ir doyumluk sev çalmış değil,resmen bil evi soymuşlar.Çaldıkları mücevherlerle parayı holü-i şiirlerken yakalanmışlar.j Şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1957
  • AŞK HJ KAY EŞ!BİRİCİK FIRSAT TEFRİKA No.ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Lkc,nişanlısı Sylvie,Rean ve.karısı Eva,patronları fabrikatör Bernard'ın misafiridirler.Lttc patronun kendisini müdürlüğe getireceğini ¦um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1957
  • &Mmık YEŞİL SAADET Yazan:Ttirkçesi:DANİEL GRAY SELÂMI İZZET SEDES 86 Belki öbür gün Singapura gidebilirdi.Bir kimyager,kitabın yapraklarının zehirli olup olmadığını kolayca anlardı.Abel Chambers'le de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • r Meyva kestikten sonra lekelenen bıçakları.Fay Temizleme Tozu tertemiz ve pırıl pırıl yapar.Islak bir bez üzerine bir miktar FAY döküp bununla kararıp lekelenen çatal,bıçak,kaşık ve alüminyum eşyayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • SoğuA a/ç/ç/t A/ez/e,Grip 6ü/ü/7 ağr/fera fors/ASPOBAb Her eczanede ü uf onur.AŞPOKAL fsv/çrede öey/je/mi/ef öû'rocfo iesç/l ed/m/ştİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • Mutfak eşyalarını parlatırken elleriniz iahrip olur,zamanla sertleşir ve cildde kırışıklar belirmeye başlar.EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder Size pamuk gibi bemb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • İSTANBUL'UN EN MODERN GAZİNOSU KAZABLANKA TEPEBASI PERAPALAS ARKASI YARIN AKŞAM AÇILIYOR HAMİYET YÜCESES MUZAFFER AKGÜN NECATİ TEKYAY BAL ARILARI SEVİM TANÜREK r SALAHATT1N PINAR j LÜTFİ GÜNERİ SUZAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • i—¦wr.v »nmmıtmıaajdmai!imato**ı mMmfî 4000 KALORİLİ DİNLENDİRİCİ Kahveyi aratmaz.Yeşeren Ticaret Tel:44 92 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • NTIÖÖT POMAT NEZLE' ;ORİP'-'v,r DIS AĞPİS» AOALE BOMATİIMASI YANIKLAR I GÜNEŞ YANICI ARI.PÖCEK SOKMASI i KESİK rS;V M YARALAR^ ^J.fey PİŞİK İflİJF KASINTI ffe^ EKİ&M'A j&vjfe fyğ ERGENLİK R?donuk.'Sa^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • Gedik Malatya' da konuşmadı Baştarajı birincide metiyiz.Bunda,kayıtsız şartsız muhterem vatandaşlarımıza daima örnek olmaktayız.Hükümet her yerde ve her zaman konuşur,bizim konuşmalarımızı,bu alelacel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • Günaltay Gemlik'de partizan memurlar hesap verecek dedi t Baştaraft birincide Günaltay bundan sonra,yolda gelirken bâzı vatandaşların kendisine,«Partizanlık yapan bir kaymakamdan bahsettiklerini» söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • Enerji Kaynağı Kahveyi asla aratmaz Yeşeren Ticaret Tel:44 92 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • DİKKAT.DİKKAT.BOŞ PEREJA KOLONYA Şişelerini atmayınız.Pek yakında bedeli mukabilinde toplanacaktır.PEREJA KOLONYASI Satanların nazarı dikkatine BOŞ PEREJA Şişelerini toplamak arzusundayız.Bu şişeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • Emsallerinden üstün Kahveyi aratmaz.Veseren Ticaret Tel:44 92 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • ZAMANIMIZIN Mucizesi:A DOLMA KALEMİ^f W AKÜM pompalı gizli uçlu Dolma kalemleri sağlam ve ucuz olup her parçası vidalıdır.[Bütün yedek parçalan mevcuttur.T0PTAM SATIS:SABUNCU HAN M W9WH.iM m mmmi/i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • BAYAN ARANIYOR Paket işinde çalışmak üzere Bayan memur aranıyor.Müracaat:Kula Mensucat Fabrikası Harbiye Satış Mağazası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • Orijinal Paketler içinde Bayilere tevzi edildi Ye&eren Ticaret Tel:44 92 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • HAVLU ve PİKE ÖRTÜ SATIN ALINACAKTIR Çınar Oteli ihtiyacı olan malzemeyi verebileceklerin 48 15 45 telefon numarasına müracaatları rica olunur.¦WW I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • $flâBlâığef Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mes'ul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldıçn yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • HİCRÎ Çarşamba RUMİ 1377 16 1373 Reblül' evvel EKİM Ekim 21 1957 S VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.13 12.43 Öğle 12.00 6.31 15.04 9.35 Aksarr 17.28 12.00 Yatsı 19.01 1.31 imsak 4.34 11.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 ta 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • Kasım Gülek dün bir mitingde konuşurken bayldı t Bastarajı birincide fini» söyledikten sonra esas konuşmasına girerken önce sesi hafiflemiş,arkasından da kürsüye yıkılmıştır.Kasım Gülek'in bayıldığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1957
  • Karaosmanoğlu "Sözünün erine rey verin,eledi t Baştarajı birincide hoparlör ile Bandırmahlara bildirdi.Saat tam 20 de başlayan toplantıda söz alan Hür.P.hatipleri D.P.iktidarının yanlış icraatını şidd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.10.1957
  • Güreşçilerin ilk seçmesi yapılıyor Kampa gelmeyen as'lar ve sakatlıklar,Federasyonu güç duruma soktu Rusya seyahatinin iptali mevzubahis Bir müddettenberi Alpulluda kampta bulunan güreş millî takımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1957
  • Effak Aykaç namzetlerini zayıf buluyor Millî namzetlerin dünkü antrenman maçlarını müteakip kendisiyle görüştüğümüz tek seçici Eşfak Ayknc ve kadroları hakkındaki intibalarıni şöyle açıklamıştır:«B ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1957
  • GALATASARAY YARIN Emniyetle karşılaşacak olan profesyonel kadro bugün saat 10.00 da antrenman yapacaktır.Çalışmaya yalnız İstanbulspor maçında oynayan futbolcularla,millî takım idmanına çıkmayanlar iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1957
  • F.Bahçeli Ergun'un İtalya'ya gitmesi GÜN MESELESİ Fenerbahçe kulübü,Ergun'un İtalya'da tedavisi için 2 bin liralık dövizi temin etmiştir.Ergun,Lokal Müdürü Fikret Arıcan'la bu gün Ankara'dan şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1957
  • K U T S Kulvar dinamosu Bir Rekor Hikâyesi.Orhan TÜREL 957 senesi atletizm mevsimi yeni açılmıştı.Şöhretler piste çıkmışlar,ufak çapta müsabakalara katılarak kendilerini denemeye başlamışlardı bile.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1957
  • Vefa Bkarşıkarşıya Her iki tarafın da iddialı bulunduğu kritik maça saat İS te başlanacak Profesyonel ligin sekizinci haftası bugün çetin bir maçla,Vefa Beyoğluspor maçı ile açılıyor.Form üstünde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1957
  • LİG'İN 10 TAKIM kalmasına doğru.7'ler teşebbüse geçerek,Ankara'ya heyet gönderip durumu Vekâlete aksettirmeye karar verdiler İnanılır kaynaklardan aldığımız haberlere göre 71er blokuna mensup kulüpler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] CII A T'İÜ fini İ A)Mil,î takım namzetlerinin 9 uncu golü 28.dakikada atıldı.Lefter'in frikikten Niyazi'ye uzattığı top,bir anda Suat'a geçti ve Suat da kafa ile Beyoğluspor kalesini gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1957
  • TT B namzetleri 5-0 GALİP İspanya B.Millî takımı ile yapacakları karşılaşmaya hazırlanan Bnamzet kadromuz 5-0 mağlûp ettiği Anadolu'ya karşı şu tertipte oynadı:Bülend Saim,Metin İsmail)Avni Kâmil)Güng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor