Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.10.1957
  • EGE'DEN KOTLAR [ÜMİT DENİZ] Ege bölgesinde Hür.P.nin seçim kampanyası,bir kaç gündenberi başlamış bulunuyor.Muhalefet partileri ile iktidar arasındaki çekişme,son sür' atle gelişiyor.Ve siyası tansiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1957
  • [ERDOĞAN BAYRAKTAR] Dün Eskişelıirde Köprübaşı mevkiinde yapılan Arna'nın Maliye Vekilini münazaraya davet ettiği mitingte bulunanlar.Arna,Polatkan'a tartışma teklif etti Eskişehir mitinginde Arna,Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1957
  • Dört Parti Liderlerinin dün yaptıkları konuşmalarla SECİM MÜCADELESİ KIZIŞIYOR inönü9den "kindar„ ve "iktidar hastası» diye bahsetti.Memleketin dışarıya jurnal edildiğini söyledi KEİSİCUMIIUIt CELÂL,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1957
  • f ilhan,demireli DÜN İSTANBUL'un 2Ü YERİNDE YAPILAN MİTİNGLERE KATILAN D.P.liler,KAMYONLA MİTİNG YERİNE GİDİŞ ve GELİŞLERİNDE PARTİLERİ LEHİNDE TEZAHÜRAT YAPMIŞ,DAVUL ZURNALAR ÇALIP,TÜRKÜLER SÖYLEMİŞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1957
  • SAHNE MENSUPLARI DA POLİTİKAYA ATILDIKTAN SONRA ORTA OYUNU!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1957
  • KANSIZ İHTİLÂLİN GALİPLERİ A.P.San Marino'da geçen hafta içinde sona eren kansız bir ihtilâlden sonra komünist iktidarı devirerek başa geçen ihtilâlciler İtalyan hükümeti ile tam bir mutabakata varara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1957
  • Mısır,Suriye'ye kuvvet gönderdi KAHİRE,A.P.Mısır askerî birlikleri,Suriye'nin savunma gücünü takviye gayesiyle dün öğleden sonra Suriye'nin Latakiye limanına vasıl olmuşlardır.Suriye'ye gönderilen ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1957
  • Gülek D.P.tilerden Kardeşlerimiz diye bahsetti HALİl KIVANÇ ANTAKYA'dan BİLDİRİYOR İnönü dün Kuzey Anadolu'da seçim kampanyası ile meşgul olduğu halde,C.H.P.nin İskenderun mitingi de İnönü'nün bir kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1957
  • ğöuufecte REÇlHftLI BELL sabunJ|ku]lanıni2 Herfşirtffaer.'evtiıt sabunudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • V ^33»*:IİMİ ^*SI SEÇİM 25 KURUŞ MİLLİYET Sekreterlik Servisinde seçim münakaşası yanan 25 kuruş ödüyor MiHiijet^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu.Bundan bir kaç hafta evvel size ya/dığını mektubun a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Amerikanın en meşhur CAZ ve ROCK AND ROLL Orkestraları l Fats Domino I TİM» Platters i Little Richard 4 Gene Vincent 5 The Treniers i The Chuckles 7 Johnny Olenn 8 Nino Tempo 9 Eddie Cochram 10 Abbey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • m ıiitid Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mes'ul müdür ABDİ İPEKÇİ Basılvığı ymr:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • HİCRÎ I pazart*sJ I RUM* 1377 t 4 i n73 Ç2f EKİM i9 19 5 7 ı VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Aksanı j!'acv,ı!İmsak 6.10 12.00 Ij.06 17.31 19.03 4.32 12.37 6.28 9.33 12.00 1.30 11.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah melodileri 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Richard Leibert'den orgla melodiler 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • OĞLAK BURÇ'J ti K [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızların fena tesiri geçince işleriniz de düzelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir yazılı haber neş'enizi kaçırabilir.Fakat sükûnetle sonunu bekleyl-BALIK B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • BUL M.AC A SOLDAN SAĞA:1 Meyvalarından yemek yağı çıkarılan bir çe-5it hurma ağacı;Gece yarısı.2 Bir hayvan;Bir mabut;Kapı.3 »i İşine bağlı.4 Tersi:zan;Ömür törpüsü.5 İşin e sonu;İpucu.6 İkametgâh,f.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Belediye,240 muvakkat dükkân inşâ ettiriyor Belediye iş yerleri istimlâk edilen esnaf için Pertevniyal lisesi ile Bozdoğan kemeri arasında 240 muvakkat dükkân inşaasma karar vermiştir.Dükkânların 664
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Boğaz yolunun imar plânları tasdik edildi Boğaz sahil yolunun Yeniköyle Büyükdere arasındaki kısmının imar plânları,evvelce hazırlandığı şekilde tasdik edilmiştir.Yolun genişliği umumiyetle 30 metre o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Belediye kontrolları bir düzene sokulacak Belediye kontıollarından istenilen netice alınamamaktadır.Hakkında Millî Korunma zabtı tutularak Adliyeye verilen esnaftan bir çoğu,tutulan zabıtların eksik o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Köprü Kadıköy vapur seferleri takviye edildi Bahçe tipi gemiler yarın sabahtan itibaren bu hatta çalışmaya başlayacak Anadolu yakasının trafik ve yolcu kesafetinin arttığını dikkate alan Şehir Hatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • İki tacir birer sene hapse mahkûm oldu Fahiş fiatla buz dolabı satmaktan sanık olarak Toplu Millî Korunma Mahkemesinde yargılanmakta olan Mustafa Hasbi Aksu ve Metin İstanbul adında iki tacirin duruşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • ZAMANIMIZIN Mucizesi!DOLMA A^'A KALEMİ^f WAKUM pompalı gizli uçlu Dolma kalemleri [sağlam ve ucuz olup [her parçası vidalıdır.[Bütün yedek parçalan mevcuttur.TOPTAN SATIS:SABUNCU HAN Cad MERKEZ ÇARŞIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • NAFiN EDDETTİL Halklokanta ve muhallebicilerdeki porsiyonlarla pastaların son derece küçültülmüş olmasından şikâyet ediyor Lokantacılar,muhallebiciler,pastacılar ve berberler tarifelerine zam istemekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Tek tip şebeke usulü nihayet kabul edildi Üniversitelerde ve yüksek okullarda tek tip şebeke usûlünün tatbikine bu ders yılından itibaren başlanacaktır.İlk parti şebeke,Ege Üniversitesine gönderilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Bâzı semtlerde tifo vak'ası görüldü Şehrimizde tifo vak'aları görülmüştür.Hastalığın bir salgın halini alması ihtimaline karşı ilgililerce gerekli tedbirler alınmaktadır.Bu maksatla.Sağlık ekipleri,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • GALATASARAY SPOR KULÜBÜNDEN TEBLİĞ EDİLMİŞTİR:s Kulübümüz Umumî Hey'eti aşağıdaki ruznameyi görüşmek üzere 8 Kasım 1957 cuma günü saat 17 de Nizâmnâmemizin 46 ncı maddesinin D bendi mucibince gösteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Kitap ve defter için kâğıt temin edildi Piyasada darlığı hissedilen defter v kitap ihtiyacını karşılamak maksadiy le Sanayi Vekâleti tarafından ilk par ti 250 ton kâğıt tahsisi yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • 2462 motorlu vasıtaya lâstik tevzi edilecek Vilâyet Tevzi Bürosu Müdürlüğü bu ay içinde 2462 motorlu vasıtaya lâstik verecektir.Son olarak 200 vasıtaya 598 dış,411 iç lâstik dağıtılmıştır.Ayrıca ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Bol miktarda çeşitli ithâl malı geliyor Bugünlerde limanımıza mühim miktarda ithal malı gelecektir.Taleplerin tescil muameleleri tamamlanmıştır.Gelecek malların çoğunluğunu otomobil lâstiği,radyo lâmb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Türk Japon ticaretinin gelişmesi bekleniyor Memleketimizle Japonya arasındaki ticarî münasebetlerde bir gelişme beklenmektedir.Durumla alâkalı olarak bir Japon Heyeti,bugünlerde memleketi-mize gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Gemiler fırtına yüzünden Karadeniz'e çıkamıyor Denizlerdeki fırtına,birkaç gün öncesine nisbetle hafiflemiştir.Buna rağmen küçük tonajdaki gemiler ve motörler Karadenize çıkamamaktadır.Büyükdere önler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Mısır'dan çimento cam ve kamyon ithâl edeceğiz Memleketimiz ile Mısır arasındaki ticari münasebetler devamlı olarak gelişmektedir.Mısır'a mühim miktarda tütün ihraç edilecektir.Buna karşılık çimento,c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Üniversitelerde yeni ders yılı hazırlığı Üniversitelerde yeni ders yılı hazırlıkları ilerlemektedir.Tedrisata,Teknik Üniversitede 20 ekim,İstanbul Üniversitesinde ise 1 kasım tarihinde başlanılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Çay sıkıntısını önlemek için harekete geçildi Piyasada hissedilen çay sıkıntısını gidermek İçin Bomonti'dekl İnhisarlar çay anbalâj servisi kapasitesinin azamî haddi ile çalışmağa başlamıştır.İlgilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Şehir Tiyatrosu bugün imtihanla artist alacak Belediye Şehir Tiyatrosu,imtihanla san'atkâr namzedi alacaktır.Kadın ve erkek namzetlerin 18 İlâ 25 yaş arasında olmaları ve en az orta mektep mezunu bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • TAKSİTLE İNŞAAi Bakırköy,Bahçelievler,Şirlnevler ve civarında arsası olup da bina vaotırrnak isteyenlere peşin para alınmadan taksitle ve müsait şartlarla ¦nsaat yapılır.Bu mevsim için mahdut miktarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Tütün ihracatımız,geçen seneye nazaran fazla Çek ve Polonya tütün mubayaa heyetleri,şehrimlzdeki temaslarına devam etmektedirler.Her iki heyet mensupları İzmir'e gidecektir.Diğer taraftan,bu yıl sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • Çocuklardan müteşekkil hırsız şebekesi yakalandı Mücevherat çalan ve yaşları onla onbeş arasında değişen dört çocuk dün Müddeiumumîliğe verildi Derya Ağlar,Rifat Erbaş,Eşref Ayanoğlu ve Yaşar Durmaz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • III 111 II IH Ağlatmayan otorite rp VET,münevver bir doktorumuzun da ba-I ı na yazdığı gibi,bugünkü dünyada «Demokrat» olduğunu iddia etmeyen diktatör yoktur.Sovyetler kendi anladıkları mânada deî mok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • KISA HABERLER ÜSKÜDAR,Kadıköy ve havalisi halk tramvaylarının Belediyeye devri için başlanılan muamelelerin bir an evvel bitirilmesine çalışılmaktadır.S HAL binasının yanındaki saha muvakkat olarak ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU:AKIN Tel:48 65 02)1 Fırtına Geçti Kani Kıpçak Muallâ Kaynak Türk filmi.2 Duvaksız Gelin Halide Pişkir Naşlt Türk filmi.AL KAZ AH Tel.44 25 62)Çin Korsanları John Hall-Ernest Borg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • Gülek D.P.tilerden "Kardeşlerimiz,diye bahsetti t Baştarajı birincide sonra kürsüye gelen adaylardan gazeli İhsan Ada,«C.H.P.Hatay dâva-ini halletmişti.Fakat şu suların vurduğu öbür sahildeki Kıbrıs'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • Ama,Polatkan'a tartışma teklif etti Bastarafl birincide I Vinin arasına girmiyeceğım.Bırakalım,gelsinler sizler de hakem oliyi ou kur-I İki iktisatçı meslekdas karşı karşıya süde konuşsunlar hodri mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • TOKAT YUSUF ULU-SOY 1921 de Hacıbektaş'ta doğmuştur.İlkokul mezunudur.Çiftçi ve müteahhittir.10.devre Tokat Meb'uılarındandır.ÖMER SUNAK 1918 senesinde Sürmene'de doğmuştur.Y.Ticaret ve İktisat mezunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • inönü'nün konuşması t Baştarafı birincide yok etmekle gelecek iktidarların da işini zorlaştırdı.Fakat biz bunu iade için büyük gayret sarfedecek ve çok plânlı çalışacağız.Muhalefetle iktidar arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • EGE'DEN NOTLAR t Baştarajı birincide rat Partili vatandaşın,onun sözünü* cerhedecek şekilde bağırışmaları,bir anda salonu karıştırdı ve idareciler bu iki heyecanlı Demokrat'ı zorlukla sinemadan kacıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • KORALTAN "SIKINTI GEÇİCİDİR,DEDİ ADANA,AA.Dün İstanbul'dan Adana'ya gelen B.M.M.Reisi Refik Komitan burada kalabalık bir vatandaş topluluğu önünde konuşmuş,1Ü50 den evvelki hâdiselere ve Halk Partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • 1 Kitab ve Tarih YAZI odamda,kitap raflarımın üstünde ta'lik yazı ile Tövbe itdinı kimseye ben ariyet virmem kitâb Mısra'ı yazılı bir levha vardır.Beni ziyarete gelip bu levhayı okuyanlar kitap isteme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • KEPEZ SANTRALININ TEMELİ ATILDI Reisicumhur Celâl Bayar dün Antalyadn inı .edilecek Kepez hıdroelektirik santralının temelini atmıştır.1959 senesinde hizmete girecek santral 27 bin kilovat saat takati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • Bayar'ın konuşması t Baştarajı birincide Kıbrıs meselesini bir bir «ekil ve suretle ihmal edemeyiz.Bunun üzerinde bütün azmimiz ve kuvvetimizle durmaktayız.Herhalde ve mutlaka Türk milletini memnun ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • Menderes'in konuşması i t Baştarafı birincide lediye meydanına gelirseniz orada sizinle daha iyi konuşabilirim.Halk bunun üzerine akın halinde Belediye meydanına gitmiştir.BAŞVEKİLİN KONUŞMASI Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • Feyzi Lûtfi de yeni seçim vaad etti t Baştarafı birincide fe gidiyoruz.Bu,hürriyet,doğruluk,namııskarlık ve haysiyet hedefidir.Size 11 senedenberi,büyük vaadlerde lııılmı-n,taahhütlere girmiyen nâdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • Dün İstanbul'da 54 mitingle rekor kırıldı t Başlarafı birincide çim yapacaklarına dair taahhütname imzalıyorlardı.İmza işi durdu.Acaha ihtilâf mı var?C.H.P.MİTİNGLERİ Ana muhalefet partisi de dünkü pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1957
  • Yurdun her yerinde mitingler yapılıyor ZONGULDAK C.M.P.ye göre burada D.P.çökmüştür.Artık karşılarında rakip olarak yalnız C.H.P.kalmıştır.C.M.P.nin Zonguldak ve Rize mebus namzetlerinden Abdurrahman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.10.1957
  • 3UL1DE.NE OLURSUN DİNLE BENİ.SENİ SENE_LERDENBERı SEvıVoRUM.KOCANIN İDAMINDAN BEN MES'UL DEĞİLİM.ONU HİÇBİR AVUKAT KUR_^A^AMAZD!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1957
  • ^M/DUNVANINENBÜVÜ HARKA çocüğWüHV NBÇEYE ÖITTuMSE ANLAMADILAR ÎNSANL4C AHH.ANLAŞILMAMAK BıR.SANATÇ\İÇİN NE Zo?CLDD,Sl£ Kl£AU KAÇTİ» SİZ.SİZOLAUSAVDI NE.BENl KlAVSE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1957
  • BONCUK f t jf o^^B^dB 8-19 ÇİĞNEMESİ ZOE.OLDU AA-*A ŞADI_FHVICALACC rj u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1957
  • ÂLİAHLIK ALI BfiY KOCAMIN GOZL.ERİ SON ZAMANLARDA ÇOK ZAYIFLADI L SİMDİ PLAJDA BİLE SÖZLÜK ¦^^TAKAAAK ZORUNDA KAUyOK.y—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1957
  • DİKKAT.DİKKAT.BOŞ PEREJA KOLONYA Şişelerini atmayınız.Pek yakında bedeli mukabilinde toplanacaktır.PEREJA KOLONYASI Salanların nazarı dikkatine BOŞ PEREJA Şişelerini toplamak arzusundayız.Bu şişeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1957
  • an iylöi yok zMnneciğint\MAKARNASI ANKARA MAKARNA UN ve İRMİK FABRİKALARI NUH ESKİYAPAN ve Ort.Koli.Şti.1st.Tel 22 10 72 ANKARA Tel 12395 YENİ ADRESE DİKKAT 'STANBUL SATIS YEPÎ UNKAPANI,YENİ ÇARSİ BL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1957
  • Küçük yelkenlinin burnunda,kızıl saçlı bir kızla EE esmer bir delikanlı bir kayalığa bakıyorlardı.Kaya-ir larm üstünde bir tek ev vardı.Genç kız güldü:«Pat-ron,dinlenmek için ne garip bir yer bulmuş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1957
  • f.V*U\**WU\İVU*V*W*İUİ\U*VU*V\HWUV?Akşam vapurlarında BU ŞEHİR,yorgunluğunu akşam vapurla-rında destan gibi önünüze seriyor.Yavaş-layan adımlar,çökercesine oturuşlar,ken-dinden geçmişçe dalgınlıklar n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1957
  • LVARIRIM YETİSİN Yazan Tekrar içkisini basma dikti.Güzel kızın gözleri sarhoşluğun pembeliğine gömülmüştü.Etli dudakları yarı açılmış ısrarla gözlerimin içine bakıyordu.«Artık yoruldum ve sıkıldım.ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1957
  • Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir)YEŞİL SAADET Yazan:Türkçesi:DANİEL G R A Y SELAMİ İZZET SEDES 84 Yusoh sesleniyordu.Marin cibinliği hızla kaldırıp fırladı,sabahlığını giydi,Maho çarş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.10.1957
  • OPON FAYDALIDIR OPON,soğuk algınlığından mütevellit ağrı ve sızıları teskin etler,nezle ve grip başlangıcında bir çok fenalıkları önler FUL gündö 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 14.10.1957
  • MENSUCAT FABRİKASI İÇİN DOKUMA TARAĞI 1 cm.de 14 den 18 e kadar diş bulunan yüksekliği asgarî 12 cm,boyu asgarî 123 cm.GÜCÜ 33 liik KASAR DAİRESİ için Sodyum bi sülfit,sagra Violet 6 BN v.s.Kimyevî ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 14.10.1957
  • HERGÜN BİNLERCE TİRYAKİ y KAHVEDEN FARKSIZ,KEYF 1 SUNİ KAHVESİNİ Zevkle içiyor D'tt M UJ D d D z y o ti si* 0 Ü?v 5 2 OJ 1 3 ısj 3 5 C E 1 S 2 O Ut Imaliı ı Bayoıjlu Kalyoncu Kullumu Cadda No 11 Kal 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 14.10.1957
  • güzelliğinizle meşgul olunuz.Geceleri yatmadan evvel yüzünüzü bol su ile yıkad.ktan sonra HAVILLAND COLD KREMİ'ni tatbik ediniz.Cildinizi besler,yumuşatır ve hücrelere hayatiyet ve canlılık bahşeder.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 14.10.1957
  • BU LAVABO VE BANYO daha çabuk daha kolay TEMİZLENİR FAY,bıçak,çatal,kaşık,isli tencere ve bilûmum lekeli kapları tertemiz yapar FAY,mermer,çini ve fayansları temizler ve parlatır 485353535353532353234
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 14.10.1957
  • KASAR İŞİ YAPTIRMAK İSTEYENLERE Fabrikamızın modern Kasar tesisatı faaliyete geçmiştir.Tülbent,Mermer,Poplin v.s.Pamuklu mensucatı kasarlahnak isteyenlerin müracaatları rica olunur.MERMERCİLER SANAYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 14.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bedelini posta pulu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 14.10.1957
  • KÂRLI BİR İŞ Hali hazır durumu ile dahi çok kârlı,temiz ve enteresan bir işi genişletmek üzere sermayedar ortak aranıyor.Sermayeye asgarî %50 kâr getirir.Müracaat:P.K.llfifi İstanbul I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 14.10.1957
  • f.V»\V c W»W\WW W WWW 4 WW** d www» w» G T T5 "RT "E1 ŞUBEMİZ YARIN hizmetinize giriyor EN AZ 200 LİRALIK VADELİ HESAP AÇTIRANLARA AYAR DARPHANE TASDİKLİ GÜMÜŞ MADALYON AÇILIŞ HATIRALARI 10000 LİRALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.10.1957
  • Km esş nip top Ml ZEVKSİZ MAÇ Seyirci:45000 takribi)kişi,Hâsılat:30.000 taklibi)Lira.Hakemler:Faik Gökay Necdet Oralalp İsmail Diken Goller:Turan Dk.7)Niyazi Dk.71)Turan Dk.89)FENERBAHÇE:Şükrü Nedim B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar 0 G B M A Y P Galatasaray 7 6 1 15 2 13 Fenerbahçe 7 e 1 19 4 12 Istanbulspor 7 4 2 1 10 5 10 Vefa 7 S 2 2 11 11 8 Kasırripaşa 7 2 3 2 8 8 7 Beyogluspor 7 1 4 2 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1957
  • KARAGÜNRİİK GALATA OYNUYOR Geçen salı günü Mithatpaşa stadında yapılan milli takım namzetlerinin antrenman maçları dolayısiyle tehir edilmiş olan İkinci profesyonel küme lig maçlarına bugün yine Mitha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1957
  • 1ST.PUAN ETTİR Golsüz biten mucin ilk devresini Sarı-Siyah'lılar,ikinci devresini Sarı Kırmızılılar sürüklediler İbrahim,belki de futbol hayatının en büyük hatâsını yaparak topu auta yuvarlarken ne hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1957
  • t.ffn^aı:y'.ı£ı.ıryyat'A1.y» 'x:n AÇILIŞINDAN TAM 22 YIL SONRA 60.000 KİŞİ ALACAK ŞEKİLDE TEVSİ EDİ!FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜ kalecisi Hikmeti ikinci defa defansının şaşkın halini ve [RUÇHAN UNVER] M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor