Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • 38 LİRAYA Damping Fiatı Avrupa malı TEKKAT TRENCKOTLARIN Satışına başladık Mal dükkânda teslim edilir.RU-BO GİYÎMEVİ Adtes:Mahmutpasa Cad.34/36 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • CHP beyannamesi dün yayınlandı C.H.P.seçim beyannamesi yayınlanmıştır.Beyannamede 1958 Mayıs'ında seçimlerin yenileceğine dair vaad tekrarlanmakta ve mahkeme istiklâlinin,hâkim teminatının sağlanacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • PLEVEN DE KABİNE kurmaktan vazgeçti PARİS,A.P.On gün evvel Başvekil Manoury'nin düşmesi neticesinde başlayan Fransa'daki hükümet buhranı hâlâ devam etmektedir.Nitekim,Reisicumhur Rene Coty tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • Konya Apa barajı ihale edildi ANKARA,AA.Konya ovasında,Çumra'nın güney batısındaki 18.840 hektarlık araziyi sulayacak olan Apa barajı İnşaatı dün ihale edilmiştir.Baraj 156 milyon mekreküp suyu toplay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • Balık akını başlıyor Dip balıkları yeni bir usulle tutulacağından fiatlarda düşme bekleniyor I 1 alık akınının bu ayın sonla-1)rina doğru başlaması beklenmektedir.Kasım başından itibaren tutulan balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Başvekil Adnan Menderes dün Vilâyette iki saat kadar çalışmış ve D.P.Genel Merkezi tarafından istanbul'daki seçim işlerini tedvire memur edilen »Jzeyir Avunduk'u kabul ederek bir saat k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • SUNİ PEYK 3,5 milyon kilometre yol katetti WASHİNGTON,fA.P.Sovyetlerin «Sputnik» adını verdikleri sun'i peyk,dün de dünyayı çeviren boşlukta yoluna devam etmiştir.Bâzı kimselerin İddia ettikleri gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] MÜLTECİ ANA-OĞUL Limanımızı ziyaret eden Rus bandıralı «Pobeda* gemisine dönmeyerek,Türkiye'ye iltica eden Çekoslovakyalı Anna Gorenberg ile oğlu Jorc,ılım Emniyet Müdürlüğüne gelerek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • Yunan El içısı Kıbrıs İsinde Nikbin Pezmezoğlu «karşılıklı menfaatleri haleldar etmiyen bir hal çaresi bulunacaktır» diyor.ANKARA,HUSUSÎ Bir aydanberi Ankara'da Türk-Yunan münasebetleri etrafında tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • BİR FABRİKA TAMAMEN YANDI a£m*cı,ar,kövündc Abdu,lah önen iuJSSTIS «ÎSSL sıçrayan bir ateşin muşambaları tutuşturmadı* wı.i!b',r î*n*m Yangın,kazan dairesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • Kruşçev'in tehdidi gülünç karşılandı Ankara siyasî mahfilleri,beyanatı yeni bir soğuk harb manevrası olarak vasıflandırıyor ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Güneyde bâzı emniyet tedbirleri alırken,gerek Trakya'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • Propaganda faaliyeti hızlandı PARTİ LİDERLERİ bugün konuşacak Bayar ve Menderes,Afyon çimento fabrikasını açacaktnönü Trabzon'a gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Reisicumhur Celâl Bayar ve Başvekil Adnan Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • Kâmil Gündeş listenin iddia edildiği gibi 17.22 de değil saat 16,35 de verildiğini bildirdi ve makbuzu gösterdi 'ANKARA,HUSUSÎ D.P.ııin aday listelerini yüksele seçim kuruluna kanunun tâyin ettiği müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • SON MEVLEVİ DEDESİ ÖLDÜ KONYA,HUSUSİ Mevlânâ Celâleddin türbesinde son Mevlevi dedesi olarak tanınan Mehmet Dede,dün sabahın erken saatlerinde,32 yasında olduğu halde hayata gözlerini yummuştur.Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1957
  • TAAHHÜDÜ İMZALIYOR [İLHAN DEMİRELJ İktidara geldiği takdirde seçimleri 6 ay içinde nisbî temsil usûlüne göre yenilemeyi vaadeden C.H.P.adaylarına bu hususta taahhütname imzalatmaya devam etmektedir.Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • HAFTANIN FİLMLERİ TKEN KORSANLARI Ilıt real Locomotive Chase Rejisör Francis D.Lyon idaresinde renkli e Sinemaskop sistemimle çevrilmiş hü Bııena V isfı-Walt Di nej Amerikan)filmi.Oynayanlar:Fem Parke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • SWISSAIR İsviçre Hava Yollarının DC 6B Uçan Otelleriyle istanbul'dan haftada üç defa tsviçreye ve bir defa da Beyrut tir Şama.Swissair İstanbul,Cumhuriyet Cad.No 6 Teı.47 41 05 SWISSAIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • TÜRK EKSPRES BANK 10 Ekim Çekilişinde Kazananlar:Şube Adı ve Soyadı İkramiyesi Adana Kura No.33129 250.00 Kura No.34143 100.00 Bartın Muhittin Gün 250.00 Kadri Bilgin 100.00 Şaziye Erol 100.00 Rukiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • OĞLAK BURCU Ki t |22 Aralık 20 Ocak] Sizi düşündüren gizli bir şey var.Kimseye açılamıyorsunuz.Haklısınız.Bugün de açılmayınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugünün akşamı,sabahından bambaşka bir hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • ¦jımııııııı ninnin I II I II I I II I M 11 inn 11 ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah melodileri 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Çigan melodileri 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • BU4 M AC A SOLDAN SAĞA:1 Lezzet;Hemsin:Uzak işareti.2 Bağırsaklar;Bir coğrafya terimi;Kâinat.3 Sportif müsabaka;Hisse;Bir nida.4 Bir mevsim.5 Dilsiz:Bayrak.G Yer;Rıza gösteren.7 Oğlan;Melike.8 Bir kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • ZAYİ Istanbul Emniyet Müdürlüğünden aldığım 35398 numaıah ikamet tezkeresini zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.KARTALTEPE MENSUCAT FAB-RIKASI'ndan Montör Alfred Heinrich
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • MEVLİT Aziz babamız,kıymetli aile reisimiz HELVACI Salih Bakırküre'nin vefalının seneyi devriyesine tesadüf eden ll.Ek'im.'J57 bugünkü cuma günü üjjle namazını müteakip Eminönü YENİ CAMİ)de İstanbul'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • MEVLİDİ NEBEVİ Büyüğümüz Rahmetli BEKİR KARANIN ölümünün 3 üncü yıldönümü münasebetle 11/Ekim/cuma günü cuma namazını müteakip Teşvikiye camii şerifinde Mevlidi Nebevi Kıraat edileceğinden akraba ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz Sait Özeğe KAPTAN'ın vefatı münasebetiyle yakın alâkalarını esirgemeyen,cenaze merasimine iştirak,telefon,telgraf ve mektupla ve bizzat gelerek teselli ve taziyede bulunmak sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • Tedavi için İstanbul'a gelen bir hastayı dolandırdılar ZABITA,15 LİRALIK BİR KOLYEYİ 1500 LİRAYA SATAN İKİ AÇIKGÖZÜ ŞİDDETLE ARIYOR Tedavi olmak üzere Nazilli'den şehrimize gelen Mehmet Kurt adında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • NUMARALI i a Her çeşit Nefis Turşular Konserveler Kompostolar YAYLA KONSERVE FABRİKASI:Actralır Ko,rüb.ı Mıh No.106 T»I 3*31 P.K 30 Buut İstanbul Mümessilliği Til.44M01'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • YARIN AKSAMA KADAR HESAP AÇMAKTA ACELE EDİNİZ.DOĞÜBANK EKİM SONU ÇEKİLİŞİNDE 321 TALİHLİYE Hesabınıza her zaman için en az 100 lira bulundurunuz Her 100 liraya bir ayrı kura numarası DOCUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • ÇEKMECE ARSALARININ SATIŞI SONA ERİYOR Duyulmamış Derecede Ucuz Fiatlarla Halka tahsis edilen 2931 arsadan son kalan 319 arsanın tevzi ve satışlarından istifade ediniz.Bir evlik arsa 756 882 1008 1134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • f SİNEMALAR J Tren Koı-Renkli Fedai Ko-Mary BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Fırtına Recti Kani Kıpçak Muallâ Kaynak Türk filmi.2 Duvaksız Gelin Halide Pişkin Nasit Türk filmi.ALKAZAK Tel:44 25 62)Çin Kors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • VEFAT Eski Ceza Reislerinden merhum Hacı Mümin ve Lütfiye Erdanın oğulları Saliha Erdanın zevci,Nevra,Tuğrul ve Feyza Erdanın babaları,merhum iş Bankası Uıııum Müdürü Sait Erda ile Merkez Bankası Fond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • Türkiyenin en çok okunan bitaraf ^mizah gazetesi NASREDDİN HOCA Bu hafta en güzel sayılarından birini daha takdim ediyor «ZURNADA PEŞREV OLMAZ,NE ÇIKARSA BAHTINA» Orhan Uı-al'ın beş renkli nefis bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • Ev sahibine kızan genç bir kız intihara kalkıştı MÜDDEİUMUMİLİK,İNTİHARA TEŞEBBÜS HÂDİSE-SİNE SEBEBİYET YERMEK SUÇUNDAN DOLAYI EV SAHİBİ HAKKINDA TAHKİKAT AÇTI.Müddeiumumilik,intihara teşebbüsle netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1957
  • I Yedek parça ve Türkiye r ÜRK mizahından bahseden bir Fransız mu-I lıarriri,makalesinde,Türklerin hem çok alaycı,hem de çok somurtkan olmaları E arasındaki tezada hayret etmişti.Acaba geçim İ derdi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • ESKİŞEHİR KIRKLARELİ HASAN PO-LATKAN 1915 de Eskişehirde doğmuştıır.Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir.Maliye Vekilidir.KEMAL ZEY-TİNOĞLU 911 de doğmuştur.İstanbul ve Viyana Mühendis Okulları me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • Günde 5000 lira kazanan bar sahibi kadın Kaçakçılık suçundan dolayı adliyeye verilen Pakize Gülercan adında bar sahibi bir kadın,dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmasında nünde 5000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • SİVAS'TA SÜHUNET 2 YE DÜŞTÜ SİVAS,HUSUSİ Evvelki gece şehrimizde birdenbire sıfırın altında 2'ye kadar düşen sühunet sebebiyle bazı bakkal dükkânlarında meyvalar,sular donmuştur.Dün herkes yünlülerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • Yunan Elcisi t Baştarafı birincide terinin müşterek olduğuna Türk milleti de inanıyorsa,Kıbrıs hakkımla milletleri idare serbestisi tanıyan ve karşılıklı menfaatleri gözönüne alan bir hal seklinin bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • ROMANYA'NIN TEKLİFİ Romanya tarafından teklif edilen Balkan Paktı hakkında fikrini sorduğumuz Pezmezoğlu,bu meselenin Türk Yunan dostluğu meselesinin yanında tâli bir karakter taşıdığını belirtmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • MECBUR!BİR İZM MİLLİYET,1957 Seçimlerine iştirak eden bütün partilerin bütün adaylarım fotoğraf ve hiografileri ile okuyucularına takdim etmek arzusunda idi.Böylece adayları seçmenlere tanıtmak gibi f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • NAB İZ Y O K LA MASI REYLER DAĞILMAZSA MUHALEFET GÛNEY'DE FAZLA MEB'US ÇIKARIR MİLLİYET HARİTA SERVİSİ Vilâyet adedi bakımından D.Pdaha şanslı olmasına rağmen C.H.P.fazla mebus çıkaran vilâyetlerde ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • r i im r t in 11111111111111111111 ill 1111 m i jinn linin unu İlim Fediyileri TAIIS1LE devam etmeyip evin geçimine yardım için ebeveyninin mektebi terketmesi teklifine hatta ısrarına muhalefet ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • PARTİ LİDERLERİ bugün konuşacak t Baştarafı birincide C.H.P.de Taşlıtarla'da iki toplantı yapmış,hatipler bilhassa işçi meseleleri ve hayat pahalılığı üzerinde durmuşlardır.Adaylardan Ali Rıza Arı,mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • Her akşam KLDB-X sizlere NECLA ıZ ile İspanyol Şantör QUİN ROMERO ve orkestrasını takdim etmektedir.Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • X-Xs/wn *y iBL^" PIN-UP ALBÜMÜ 10x15 eb'admda en güzel ve en yeni fotoğraflardan müteşekkil nefis bir albüm.Fiatı:Üç lira.İsteyenlere ödemeli gönderilir.FOTO MAR-MARA Çarşıkapı Yeniçeriler Cad.No:85 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • SPOR SERGİ SARAYINDA Temsillerine devam eden «Holiday on Ice» Buz Revüsünü bugüne kadar 50.000 kişi seyretmiştir.Dünya'nın en büyük şöhreti olduğunu isbat eden «Holiday on Ice» hakikaten görülmeğe değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • FRANSA DEVLETİ HARİCİYE VEKÂLETİ HİMAYESİNDE DÜNYACA MARUF JEAN BABİLEE FRANSIZ BALE TRUPU TURNESİ TEMSİLLERİ İki ayrı programla 17 ekim perşembe akşamından itibaren yalnız dört Suare.Saat 21.15 ve pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1957
  • Meslek okullarının büyük bir kısmı okula kayıt iğin diploma aramamaktadır.Bu okullar hakkmda bilgi,adres,müracaat mektubu ile gidiş için gerekli evrak ve muamelât hakkındaki bilgi ve dokümanı on lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.10.1957
  • Amerika B.D/den İtalya'ya direki servis yapan ilk Havayolu Şirketi Menset Tarihi.1 Ekim)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1957
  • AAEŞHUR.OPERA.TÖe PROF.OPUS,AMELİYATI 8İZ.ZAT YAPMAĞI KA-PEK VAKiNOA TEKRAR.ŞEKİL.DE.ĞİŞTIRE9İL.ECEK.SİN TOMBİK.SAwi Ml OH TEKRAR.ESKİ GÜNLERE KAVUŞA-BİLECEK MİVİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1957
  • PEKi.YA size HlÇBİRŞEVlN VA.ZİFEME MÂNİ OLAMlWAStNl li O ZAMAN BEN OE KİM.SENİN fŞlME" mAnî olAMda-CAĞiNi SÖYLE-RİM.ŞART.o R Bunlarla mücadele edebilmek.LİGİM fçİN SAG KALMAM î PE I TEKLİFİNİ-Zİ,UÇ4 ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1957
  • 9 BENi REZiU ET.TİNİZ.BABAW DÖLDÜNÜZ.BLiNLAR:SİZE ODSTECE valnIZ Şunu unutava ben seni satın aldım benim emxr'mde qawa üç SENE ÇALIŞACAK-SIN.O KADA^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1957
  • wmm can 6VET!C'«C"lCAN GÖRDÜöÜ VO«D"J^A,"2ARAYAöÛUD-CİC1CANIN ıp BAKIŞTA CANAVAK ZANNETTi&f ŞU iolf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1957
  • Türkiye'de nesir Hakkı MİLLİYET gazetecine aittir)YEŞİL SAADET Y a z a n D A N İ EL G R A Y T ü r k ç e s i SELAMİ İZZET SEDES sı Hsi Men,ahlâksız genç senyördü.Bu intikamla yetimsemoyeu muharrir,gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1957
  • YALVA «Orasını bilmiyorum.Çünkü ne kadar,ısrai'la sordumsa bana anlatmamak için her seferinde bir bahane bulmuştu.«Sen Hasan ile nasıl lan ıslın'.«Onun gazinosunda film çeviriyorduk.Hatan ile öyle ahb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1957
  • 1,AŞK »I KATIES I [Görünmeyen Kaatil I TEFRİKA No.10 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Milyoner Georyc'un karısı,film yıldızı An-gela ölü bulunur.Kardeşi Maria bir balıkçı köl yünde,gizlice.Angola'nın eski sevgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1957
  • D BİR TELEFON OST acı söyler.ı İne bizden bize şikayet ede-«eğim.Acele telefon etmem lâzımdı.Önüme î ilk çıkan umumî telefona koşuyorum.Kapıda bir İtekleyen var.içeride de iki delikanlı.Biri t konuşuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.10.1957
  • Başarılı Ameliyatta Hemşirenizin Rolü Çok Büyüktür Alkol kompres bisturi pens makas çeşitli küvetler ve diğer aletler.Biri alınıp öbürü bırakılıyor.Evvelden ameliyathaneyi hazırlamış,her şeyin nerede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • TAKAS MUKABİLİ iptidai madde ve makineler ithâl etmek isteyen sanayicilerin Tel:48 76 75 müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • OTO SAHİP VE ALICILARI PARANIZIN DEÛERİNDE OTOHOBll OTOMOBİLİNİZİN DEÛERİNDE PARA orıyersonıt,büıomuzo mürocaoı «dinli.FERİDUN M.ÖZİPEK Adraa:Galata.Parsambapazan Cad.Voflurtçu Han 9 13-14 TaMon:44114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • M î R A M I S—RESTORAN ve PAVIYONUNDA 12.10.1957 Cumartesiden itibaren ve her akşam sizleri hayretler içinde bırakacak dünyaca meşhur büyük şantör ve İsrail'in ROCK and ROLL Kralı LAKİ STAR Kitarasiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • MIGROS TÜRK—EKSTRA EKSTRA ZEYTİN YAĞI T.L 4.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • 1 Bu akşam J^ J^ j\J^ JQj J^ Tiyatrosunda Fransanm en meşhur The Gardamm Girls Bale Grupu ile memleketimizin biricik dansözü Şehrazat KALDIRIN KİBARLARI Operet 3 perde 9 Tablo Yazan:Müzik:Sahneye koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • B O E M Beyoğlu Acara Sokak No.5 Maruf Lokanta ve Taverna açılmıştır.Öğle;Nefis yemekler Akşam:Müzik,Şarkılar ve nefis mezeler,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • HAFWUK StY4$4 MBCMUfi 10 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ ÇIKTI 25 KURUŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • Teneke Kalay Mutemetliği Hakkında Odamız sanayicilerine tahsis edilen teneke ve kalay'ın tevzii için bir mutemet tâyin edilecektir.Tafsilâtın 11/10/1957 tarihli Ekonomi Gazetesinden takip edilmesi teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • İşte mükemmel bir ökçe lâstiği!Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • ^lâiiiifef Hı£&.Şam Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mes'ul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • f HİCRÎ CUMA RUMÎn 1377 11 1373 RebtüF •evvel EKİM Eylül 16 1957 28 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş 6.07 12.29 Öğle 12.01 6.24 ikindi 15.10 9.33 Akşam 17.36 12.00 Yatsı 19.07 1.30 imsak 4.29 10.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • PAN-PAN RESTORAN-PAYİYON 12 Ekim Cumartesi günü kış sezonuna başlıyor.Cumartesi pazar matine,Nişan,Düğün ve Kokteyl partileri tertip edilir.Şişli:Tel-48 23 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • Mutfağınızda yalnız FAY.insana ferahlık veren bu pınl pırıl temizliği temin eder.Çünkü FAY,bilûmum eşyanın kirini ve yağını temizlemek üzere hususi bir formüle göre mütehassıs kimyagerler tarafından i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TEIEFON 27 hl 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.10.1957
  • acele ediniz FLORYA KOYUNDA DOĞUSU:BEŞ YOL,BATISI:KUÇUKÇEKMECE,KUZEYİ:SOĞUKSU,GÜNEYİ:SAHİLŞEHİR,ŞENLİK MAH.VE FLORYA PLAJLARI İLE ÇEVRELENMİŞ,ŞAHANE PANORAMİK DENİZ M AZ ARALARI VE BÜTÜN MEDENİ İHTİYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.10.1957
  • mu ı» ıriM n «»»nil.lı«ı im I.¦MMB0*M«aMHM«M BEYOĞLUSPOR BİR MANİA DAHA AST mm mm:la/iMİ ÖNEMLİ] Iff 1 1 II CflUII M Beyoğluspor'lu futbolcular maçtan sonra sevinçle kucaklaştılar.Hakları da-vardı.Çün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1957
  • F.BAHÇE AÇILIŞTA A.Gücü ile Fenerbahçe bu akşam hareket edecek.Ankara Tertip Komitesi İstanbul hakemlerini protesto ediyor ANKARA Hususî Muhabirimiz VELİ NECDET A KIĞDAN 19 Mayıs Stadı,Galatasaray Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1957
  • TALİMAT GELDİ S ingiliz Antrenör Mr.Dick'ten g| Galatasaray kulübüne bir mektup m daha geldi.Ay sonunda şehrimize B gelmesi beklenen antrenör mek-tubunda futbol malzemelerinin ğij nasıl olması lâzım g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1957
  • PUŞKAŞ'ın yeri henüz dold urulamadı PARİS,T.H.A.Hâlen Zurih'te bulunmakta olan meşhur Macar futbolcusu Sandor Koçhis,Budapeşte'de Macaristan'ın Fransa'yı yeneceğini maçtan evvel tahmin etmiş ve bunu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1957
  • A.Ziya'mnistiîast kabuledÜmiyecek Beşiktaş kulübü ikinci başkanı Aptullah Ziya Kozanoğlu,bir müddet evvel bu vazifesinden istifa etmişti.Sebep olarak yorgunluğunu ileri süren Kozanoğlunun istifasını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1957
  • FENERBAHÇE Basketbol takımı bugün antrenör Samlın Göreç nezaretinde saat 17.30 da» Kadıköy Halkevi salonunda bir antrenman yapacak ve mevsimi açacaktır.F.İ.L.A.Teknik Komite başkanı Vehbi Emre Beyrut'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray fi I 15 2 12 Fenerbahçe 7 I 1 19 4 12 Istanbulspor fi I 1 1 10 5 9 Vefa f.1 1 2 117 Kasımpaşa 6 2 2 2 8 8 6 Beyoğluspor 7 1 4 2 6 12 6 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1957
  • K.PAŞA,VEFA KARŞISINDA Tecrübeli Vefa'ya mukabil,Lâcivert Beyazlıların büyük kozları,malûm enerjileridir Vefa ve Kasımpaşa takımları,neticesi puan cetvelinde mühim yer değiştirmelere sebep olabilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1957
  • Beyoğluspor'cı yenilen Beykoz,İL küme adayı Birinci devreyi hâkim götüren Beykoz'lular ikinci devrede bozuldular ve 1-0 yenilerek lig9de beşinci mağlubiyeti aldılar i Beyoğlusporun golünü K.Ali altı r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1957
  • RUSYA KARŞILAŞMALARI İÇİN AÇILAN Güreş kampında faaliyet artıyor Hüseyin Akbaş'ın babası vefat ettiği için kampa girmedi.Dağıstanlı davet bekliyor 8-9 kasım tarihlerinde Moskovada Rus güreşçileriyle G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1957
  • CİC If nil 1954 senesinde şehrimize gelen Bulgar Spartak'hlara Spor ve OlvltUV Sergi Sarayında talimat veriyor.SİSKOV VEFADA BULGAR MİLLÎ BASKETBOL TAKIMI ANTRENÖRÜ İLE ANLAŞMA YAPILDI Bulgaristan Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor