Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.10.1957
  • i İLHAN DEMİRELİ C.II.P.NİN ÇARŞAMBA'DAKI TOPLANTISINDA 14 GÜN EVVEL D.P.DEN AYRILAN ECZACI SAİT KÜRKÇÜ KONUŞURKEN GUNALTAY "KİMSE İLE ANLAŞMADIK„ DİYOR C.H.P.İl Başkanı,D.P.yi tenkidden sonra «Bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1957
  • HAÇADURYAN DÜNDÜ 1RUÇHAN ÜNVERI Gülbenkyan'ın bıraktığı 170 kilo altını getirmek üzere bir müddet evvel Lizbon'a giden Ermeni patriği Haçaduryan dün uçakla şehrimize dönmüştür.Patrik,evvelâ Lizbon'da,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1957
  • ıtriyebizi B.M.e şikâyet etti Şam,ayrıca verdiği bir notada iç işlerine karıştığımızı iddia ediyor P LONDRA,A.P.Suriye Hariciye Vekâleti sözcüsü,Türkiye Suriye hudut hâdiseleri dolayısiyle,Türkiye'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1957
  • Sun'î peykin peykleri var Bir Amerikan âlimi 1963 de Hidrojen bombası denemelerinin Ay'da yapılacağını söyledi f LONDRA,A.P.Rusya,sun'î peykin gittikçe yere yaklaştığını ve atmosferle temas edince,alü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1957
  • LİDERLER ARASINDA MÜCADELE ARTTI Başvekil geldi,İnönü yarın seyahate çıkıyor.CHP.D.P.listesine itiras etti Trabzon'da D.Pbroşürleri Seçim Kurulunun kararı ile toplattırılıyor PARTİLER tarafından İl Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1957
  • i lİLHAN DEMİRELI Yakalandı Go2tePe'de-özl arvaıaillll jemjr adındaki genç bit kızı tabanca ile yaraladıktan sonra firar eden Çankaya Çorulı adındaki suçlu,dün Cinayet Masası memurları tarafından yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1957
  • BENDE TAKAT KALMADI FERMAN SENİN Akbaba,evinizin bir haftalık neşesidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • i» iimum inw SİYASET DÜNYASINDA v.fc5î4M,FEZADA İLK SUN'Î PEYK:«KRUSCEV AYI» GEÇEN cuma günü radyolarda kısa dalga 15 ve 7.5 metrelerden duyulan telsiz işaretine benzer cbip.bip.bip» sesi,İnsanlık tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • APARTMAN DAİRESİ w I-i ve 326.250 liralık LİRALIK DEVLET TAHVİLİ para ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • *Q 44Ç4İfl&t(K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir şeyi çok merak edeçeksiniz ama bu kadarına değmiyor.S B KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Epey emek verdiğiniz mevzuun aonu sizi biraz hayal kırıklığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • BULM AC A 6*7 8 910 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Ödev;Sabit ve »üslü fener.I 2 Şikâr;Açık.3 Bâzı kayıkla-O rın küpeştesine dalgaya karsı,ki-o ça kadar konulan T tahta.4 Argo:^4 sarı lira;Tekirin kuyruğu;Serkeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • II.IIIIIMMIH.IIII.IIMIIMMIIIİ.III.il.Ill.MİMİM II MUM.IMIIMMIMMIMMIIIIMIIMIMIIIMIMIM.MMII.MM.MMIIIIMIIMMMMM.5 ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah melodileri 8.30 Haberler 8.45 Saz eserl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • S E M İ R A M İ S RESTORAN ve PAVİYONUNDA 12.10.1957 Cumartesiden itibaren ve her akşam sizleri hayretler içinde bırakacak dünyaca meşhur büyük şantör ve İsrail'in ROCK ¦md ROLL Kralı LAKİ STAR Kitara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • AZ KULLANILMIŞ T A U C O TİPİ YERLİ DEKUPAJ TEZGÂHI Satılıktır.Müracaat:Havarynm Sokak No.12.Bomonti Şişli Nestle Çikolata Fabrikasının karşısı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • ELİM BİR ZIYA Tophane Mühürdarı merhum Rifat Bey'in kerimesi.Amir Feyzioglu'nun aziz eşi ve Muzaffer Feyzioğlu'nun annesi,Binnaz Feyzioğlu'nun kayın validesi,Fahriye FEYZİOĞLU 9.10.1957 çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • MEVLİT Aziz babamız,kıymetli aile reiıtmflz HELVACI Salih Bakırküre'nin vefatının seneyi devriyesine tesadüf eden ll.Ekim.957 cuma günü öğle namazını müteakip Eminönü fYENİ CAMİ)de İstanbul'un tanınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • Y E N t Ş ŞUBEMİZ UNKAPANI BÜROSU Unkapam Yeni Çarşı Blok 7 No.114 te HİZMETE GİRDİ ZARİF AÇILIŞ HATIRALARI BÜYÜK KEŞİDELERE İŞTİRAK AKBANK Tel:27 32 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • MEVLİDİ NEBEVİ Büyüğümüz rahmetli BEKİR KARA'nın ölümünün 3 ncü yıl dönümü münasebetiyle İl Ekim/Cuma günü cuma rvamazını müteakip Teşvikiye Caruui Şerifinde Mevlidi Nebevi kıraat edileceğinden akraba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • TEŞEKKÜR Puro Tuvalet Sabunları ve Fay Temizleme Tozu Fabrikaları ile Gripin Lâboratuvarı sahip ve kurucusu,aile büyülümüz merhum Eczacı NECİP AKAR'ın aziz ruhuna ithaf edilmek üzere 6 Ekim 1937 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • TEŞEKKÜR Kıymetli aile büyüğümüz eski Büyük Millet Meclisi Reisi ve Çankırı Milletvekili Mustafa Abdülhalik REND A nın ebediyete intikali dolayısiyle bizleri taziye etmek,cenaze törenine bizzat iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Fırtına geçti Kani Kıpçak Muallâ Kaynak Türk filmi.2 Duvaksız Gelin Halide Pişkin Naşit Türk filmi.AL KAZ AR Tel:44 25 62)Çin Korsanları Jon Hall Ernest Borgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • BİR TAVZİH Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne Sayın gazetenizin 7/10/1957 günlü nüshasının 2 nci sahife 3 üncü sütununda «İNHİSAR KİBRİTLE-Rİ FİATI ON KURUŞA ÇIKARI-LIYOR» başlıklı yazıda kibri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • MEVLİD Sevgili annemiz Şaziye Çapanoğlu'nun filümünün kırkıncı gününe rastlayan 10.10.957 perşembe günü öğle namazını müteakip Edirnekapı camii şerifinde merhumun ruhuna ithâfen memleketimizin Ehil Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • DOGUBANK EKİM SONU ÇEKİLİŞİNDE 321 TALİHLİYE Hesabınıza her zaman için ert »2 100 lîl» bulundurunuz Her 100 liraya bir ayrı kura numarası DOCUBANft.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • Şehre en yakın arsaların satışı sona eriyor İnanılmıyacak Kadar Ucuz Elektriği,telefonu,Belediye terkos suyu bulunan civarında 50,000 100,000 200,000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • İnkılâb rüyaları MEMLEKETİ çok iyi bilen ve keskin tecessüsünü yer yer gezdiren bir dostum Anadolu seyahatinden yeni döndü.Müşahe-E desi her zamankinin aynıdır:Başta Alevî şeyh-E lcri ve dedeleri olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1957
  • Gribi önlemek için beş lise birer hafta lâfil edildi TALEBESİNİN YÜZDE OTUZU HASTA OLAN OKULLAR VİLÂYET SAĞLIK KURULUNUN KARARINA UYARAK TEDRİSATA ARA VERECEK Mevcutlarının yarısından fazlası gribe ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • Hür.P.nin Eskişehir mitingi dün yapıldı t Baştarajı birincide Dplantısı münasebetiyle yaptıkları kouşmalarda,D.P.iktidarının icraatını nkid ederek,muhalefet kazandığı akdirde,antidemokratik bütün kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • ueciken Tenkid GEÇ olsun da güç olmasın» derler.Ben de Muammer Karaca'nın ayın ikinci günü gördüğüm piyesi hakkındaki düşüncemi ancak bugün yazabiliyorum.Bu gecikmenin bâzı sebepleri oldu.Piyesi birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • Liderler arasında mücadele a rttı t Bastarofı birincide dan Ankaraya,21 ekimde Ankara'dan Erzurum'a,22 ekimde Kars ve Erzincan'a,23 ekimde Erzurum tarikiyle Ankara'ya dönüş,24 ekimde Ankara'dan Adana'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • Trabzon'un bâzı semtlerini sel bastı TRABZON.HUSUSİ Evelki gece saat 01 sıralarında yağan şiddetli yağmurlar neticesinde şehir içinden geçen dereler taşmış ve bâzı evler su altında kalmışlardır.İtfaiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • Adana'da iki kadın üçüz doğurdu ADANA.HUSUSİ Şehrimizde ayrı ayrı mahallelerde,aynı günde iki kadın üçüz doğurmuştur.Her iki doğumda da ücü-Hevin İkisi erkek,birer tanesi kızdır.Birinci üçüzlerden iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • NABIZ YOK A MASI Kuzey Doğu Anadolu'da C.H.P.kuvvetli görünüyor Neticeyi,dur olan vilâyetler umu şüpheli tâyin edecek İBRAHİM ÖRS 27 günde 13 vilâyet dolaştım.Amasya,Tokat,Sivas,Erzincan,Erzurum,Karak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • ADAYLARI TANITIYORUZ mecburi bir izah MİLLİYET,1957 Seçimlerine iştirak eden bütün partilerin bütün adaylarını fotoğraf ve biografilcri ile okuyııcıdarına takdim etmek arzusunda idi.Böylece adayları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • Günaltay "Kimse ile anlaşmadık,diyor ı Baştarajı birincide endişesiyle vatandaşın reyine müracaat etmelidir.Seçimin neticesinden eminiz.İktidarın ve bize muarız görünenlerin haksız tenkidlerine ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • G AYLİK SELÂIIİYET Artık seçim devresinde bulunduğumuza güre kapalı yor toplantılarının Seçim Kanununa göre yapılması lâzımdır.Halbuki bir çok yerlerde zabıta dışarıya oparlör verilmesine,kapı önlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • C.II.P.NİN ÇARŞAMBA TOPLANTISI H.P.Fatih İlçesi Çarşamba'da dün kapalı salon toplantısı yapmış ve söz alan hatipler 7 yıllık D.P.iktidarını şiddetle tenkicı etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • Takıntılı talebe Üniversiteye alınmıyor Liselerde bir dersten takıntılı olan talebenin Üniversitelere kabul edileceği şeklinde ortaya çıkan söylentiler tahakkuk etmemiştir.Her ne kadar bu husus Vekâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1957
  • Sun'î peykin t Baştaraft birincide AMERİKA VE EİSENHOWER'İN İZAHATI.WASHINGTON,A.P.Başkan Eisenhower,basın toplantısında,Rusların havaya fırlattıkları peyk dolayısiyle Amerika'nın millî güvenlik bakım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • CİCİ CAM CiCıCANiNi KARŞILAŞTI© AWNZA RA ŞU IDI.#V&7 4& dnO,J-VP.VPg^LİgJNDB İ_ggİCANIM VC^D_Şüg'ATLE DE& İŞTİ!H AVft Eİ7 CİCİ ClC'ıCAN SÜLÜ-OR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • i!iİİ!i!Il AMBABlN OLAN O HE.N RıP ScRAyA ADIMINI ATA.CAK OLURSA ONu BO-j ELBİSELERİMİ GiyE.CuDO İSI BECERMİŞ-R.KiZLA Bj GECE PÜVA-ÂLEMİNDEyıM 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • «fa ^S ÇvAv-l VAt-l.SABAH.TAN3ERİ AÇIM.kAKNIM Z;U CALİ-F 3lDlP VİVECEK BiRSEY ARI. AyiM.BON ŞAN i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • Bunu KATİYEN Jyapamam^ öfİ gfiriy' İ8£4 kd^ —SAHŞİ BÎR SANTA3 YÜ ZÜNDEN YURT.DAŞLAÇiMı FE-LÂKETE SÜ-RÜKLİYEMEM BEN FAKAT,GAZETE-LER BU RESMİ NEŞREDİNCE B.MİLLETLER.SÖZ-LERİNİZE ÖNEM Mi VERECİEK ZANNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • HM %W$W®ii®mmffîMiffî.T7' MA" Bu ESNADA:M ALTINLAR ELDEN AMMA» HATIRA DEFTERİMİ KURTARABİLDİM.ıSTE BU,HALATIMIN EN ENTERESAN» WATK2ASI i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • t trORUNUN İçime DÜŞÜyORLAIZ TOAABİK.MERAK Eü ME.SENİ TEDAVİ EDECEfiiZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • ALLAHLIK ALÎ BEY HAM' FENDİ ŞAPKANIZI* TEKRAR GİVESlURSlMlZ.V wı i İVMH-j fi}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • iWWWW\MERİH'TEKİ ARSALAR R USLAR boşluğa suni peyk fırlattılar.l'eyk Dünyanın etrafında kere dündü.Hâla dönüyor.Merkezlere yaklaştıkça radyosu ile hafif sinyaller veriyor.Sinyaller kuvvetleniyor.10-15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • AŞK HİKAYESİ TEFRİKA No.ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Milyoner George'un karısı,film yıldızı Angela kotrasında ölü bulunur.Kardeşi Maria,yalnız başına,otomobille meçhul bir semte,yollanırmS^^M Ki/deli gibi sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • YENİ M a a z a s ı n d a Mevsim için yeniden hazırladığı,zengin BATTANİYE Çeşitlerini görmeden BATTANİYELERİNİZİ.almayınız.Toptan ve perakende;İstanbul.Sultanhamam 2 nci Vakıf Han altı.TginiiwiiMMiim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • cildimin bu tabii güzelliği Puro'nun eseridir ben cildimi Puro'nun ihtimamına bıraktım,diyor.Puro eildi korur.besler.tahayyül ve arzu ettiğiniz o kadife gibi yumuşak teni,sihirli güzelliği temin eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • 6 EKİM 1957 den İTİBAREN HERGÜN İSTANBULDAN ROMA ve LONDRA'ya SERVİSLER X ve 'STANBUL'dan ATİNA yolu i,e »ONtA ve LONDRA'ya En yakın yetkili seyahat acentelerinize veya B.E.A.Bürolarına müracaat edini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan Ses çıkarmadığını görünce omuzlarından kavrayıp sarsaladım.«Söyle Esra.konuşman sade senin değil,başkalarının da bayatını kurtaracaktır belki.Bildiklerini anlat bana.İrkilerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1957
  • YEŞİ Yazan:D A N İ E I,G Dünyanın en güzel yeri Yeşil Saadet değil mi?Maho içinden:Dünyanın en güzel yeri.Marin neredeyse orasıdır» dedi.Ve o anda kocasının acık mavi gözlerini,ellerini,sevdasını güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.10.1957
  • senelik bir tecrübesi olan.Belçika Hava Yolları yeni bir servisini Türkiyede ihdas ediyor ve çok yakın bir zamanda,İstanbul'dan hareket ile Atina Frankfurt ve Brüksel'e ilk uçuşunu müjdeliyor.İlk uçuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • f 11 EKİM 1957,YARINKİ CUMA AKŞAMI Kıs Sezonuna Başlıyor 9 Enternasyonal Atraksiyonlarla zengin ve sansasyonel program:Fransız şarkısının fev-M alâde mümessili DOMffifQUE DALİ En cazibeli Amerikan At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • Müjde.Müjde.Müjde.Kadıköy SÜREYYA Sineması Yeni mevsimi iki eşsiz filmle açtığını bildinnekle şeref duyar.1 ORMANLAR FATİHİ RENKLİ)«Davy Crocket King of the Wild Frontier» FESS PARKER BUDDY EBSEN 2 ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • SAYIN HALKIMIZIN DİKKATİNE Cumhuriyet Bayramı için yünden mamul her çeşit TÜRK ve bilûmum parti bayrakları,süs,meydan bayraklarını en müsait fiatlarla müessesemizden temin edebilirsiniz.Siparişler öde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • Baş Bayi Aranıyor İstanbul Vilâyeti dahilinde Sipahi şarapları için baş bayilik aranıyor.Müracaat:AKMANLAR KOLLEKTIF ŞİRKETİ:Ankara Telefon:15041.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • Sunder Marka Döşemelik Sun'î Perileri "satışa çıkarılmıştır Renkleri sabit,sağlam ve yumuşak Sunder marka döşemelik sun'i derileri Pandazot)bu kerre yeni desenlerle piyasaya nrzedilmiştir.İmalâthane v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • tfilliuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşletim fiilen idare eden mes'ul müdür ABDİ İPEKÇİ önsıMtç/yer:Alil t I 1 I 1 1 I I ı» k 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • HİCRİ 1377 Peromhe 10 EKİM RUMÎ 1373 Rebiur evvel Eylül İS 195 7 27 VAKİT Güneş VASATÎ EZANÎ 6.06 12.27 Ogle İkindi 12.01 15.11 6.23 9.33 Akşaır Yatsı 17.37 19.09 12.00 1.30 IiTisak 4.28 10.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • AÇIKLAMA 8/10/957 tarihli bâzı gazetelerde usulsüz kamyon ithali İddiasiyle ikame olunan bir dâva dolayısiyle vâki neşriyat ile mümessilleri bulunduğumuz kamyon ve otobüs fabrikalarmm bigûna ilgisi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • I m w» Bir Muhasip Aranıyor Muhasebe işlerini idare edebilecek kabiliyette tecrübeli bir muhasibe ihtiyaç vardır.Lisan bilen tercih edilir.Müracaat:Yeşilcam sok.No.17/2 Beyoğlu Yeni Ar Sineması sok.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • Bankamıza Bul im dünya itimat fa de,itimatedimi.Bankamızın Sarmaya va ihtiyatları 60.000.000 Molanda Florinidir.OUnyanın 8 muhtelif memleketinde yerleşmiş ve milletlerarası ticarette ihtisas sahibi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • Yüzünüze modern bir cazibe bahşetmek için HAVILLAND PUDRASININ 9 cazip moda renginden istifade ediniz.Wfowf Pudrası Cildinizin taravetini ve güzelliğini bir kat daha arttıran yüksek evsafta bir pudrad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • Hergün 400.000 den azla vatandaşımız Piyale Makarnası yiyor Mevcut rakamlar ve istatistikler,24 saat zarfında 400.000 den fazla vatandaşımızın PİYALE Makarnası yediklerini gösteriyor.Makarna alırken s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • Tl HİÇBİR VERDE Şubesi yoktur.Telefon ADRES VE umı—ı 22 37 97 F A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • PERDE ve SAHNE sanatkârlarımızın sâhika^ndırdığı muhteşem mevzu KAYBOLA ÖMAY FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • DİKKAT.DİKKAT.BOŞ PEREJA KOLONYA Şişelerini atmayınız.Pek yakında bedeli mukabilinde tonla nacaktır.PEREJA KOLONYASI Satanların nazarı dikkatine BOŞ PEREJA Şişelerini toplamak arzusundayız.Bu şişeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42.10 SATİLİK EMLAK TERKİ sanat dolayıslyle devren satılık imalâthane.Mür:22 45 50 den 16.C-997)ERENKÖYDE boş teslim apartman katlan.Mür:Tren İstasyonunda be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.10.1957
  • 19 MAYIS STADININ AÇILIŞI MÜNASEBETİYLE Fenerbahçe,Pazar'a Ankara'da oynuyor G.Saray Kulübü mazeret göstererek oyuncu veremeyeceğini bildirdi.Bu durum karşısında Tertip Komitesi liglerin devamına kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • Arsenal Nisan içinde gelecek ANKARA.HUSUSÎ Bir müddet önce Gençlerbirliği kulübü tarafından Ankara'ya davet edilmiş bulunan Arsenal futbol takımı Hasan Polat'ın da tavassutu ile 958 nisan ayında yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • S Z E K E L L Y "Toparlanacağız,fakat şansımız yok,dedi.Adalet'te antrenör ihtilâfı nihayet sona erdi.Dün Szekelly'nin idaresinde sahaya çıkan futbolcular,bütün hâdiselere rağmen neş'eli ve azimli gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • mı ı ı.KULÜPLERDEN JUBERLER GALATASARAY MC.Gregor.basketboj takımına dün dördüncü antrenmanı yaptırmıştır.BASKETBOL takımını bu sezon çalıştıracak olan eski İtalyan Milli basketbol takımı antrenörü M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • D.Yolları Şampiyonası domifinali Sarajevo'da oynanacak ANKARA.HUSUSÎ Dünya Demiryollar Futbol Şampiyonası münasebetiyle Adana'da oynadığı maçta Avusturya'yı 7-1 mağlûp eden Türk Demlryol karması,şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • ARSEYEN İSTİFASINI GERİ ALDI İdareciler,kulüpte soğukluğun ortadan kalktığını,eski anlayışın avdet ettiğini söylüyorlar Beykoz İdare Heyeti,Umumî Kaptan Sadettin Arseven'in istifasını kabul etmemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • RS?SARMAK DOLAŞ Tottenham Hotspur kalecisi Reynolds,Nottingham OMtımHO UULMy Forest santrforu Wilson'un şarjına rağmen yumruğunu yapıştırıyor.Notts Forest'ln 4—3 lehine biten maç,yaygın bir sis altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • Beyoğluspor Beykoz bugün karşılaşıyor İDDİALI LİG TERTİBİNDEN MAHRUM OLAN BEYKOZ'UN İKİ PUAN ALABİLMESİ HERHALDE KOLAY OLMAYACAK Profesyonel ligde bugün iki Sarı Siyahlı takım bugün kargı karşıya geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • M.Dağıstanlı,H.Akbaş henüz kampa girmedi Federasyon Reisi bugün Alpullu'ya hareket ediyor.Hâmit Rusya'ya gidemeyeceği için üzgün izmir'de Türkiye Greko Romen Birinciliklerini takip eden Güreg Federasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • GALATASARAY KAMPA GİRDİ Galatasaray profesyonel takımı,Istanbulspor maçı için dün aksam Yeşilköy'de kampa girmiştir.Takım sabah saat 10.00 da idman yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • ZİYA OZAN VAZİFESİNE BAŞLADI ANKARA,HUSUSÎ Bir müddet önce Milletvekili adayı olabilmek maksadiyle vazifesinden istifa etmiş bulunan Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Ziya Ozan bu vazifesine dünden itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • KAMPTALAR ı y Yarın Vefa ile çetin karşılaşma yapacak olan Lâcivert Beyazlılar,hâlen Yeşilköy'de kampta bulunmaktadırlar.Resimde,gezintiye çıkmış olan Kasımpaşalı futbolculardan altısı görülüyor.Solda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ 22 ncİ dak!kada Lefter'in frikiki direkten dönerken yetişen Turan,plase llm "ULU ne topu ağlara yolluyor.Emniyet kalecisi Yalçın,sert gelen topu çelmeye çalışmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor