Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.10.1957
  • RUSLAR SURİYE'DE deniz üssü kuruyor Lâzkiye'nin kuzeyinde yapılacak üs için faaliyet şimdiden başladı LONDRA,A.P.A.A.Suriye,Lâzkiye'nin kuzeyinde Aynel Vadi mevkiinde bir deniz üssü kurmaları hususund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1957
  • Hf*ntU.[RÜÇHAN ÜNVEU] DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ 5 inci Dünya Çocuk Günü,dün okullarda yapılan merasimle kutlanmıştır.Çocuk Esirgeme Kurumu da bu münasebetle fakir öğrencileri giydirmiş,oyuncaklar vermiştir.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1957
  • SUN'Î PEYK DÜNYAMIZI 45 DEFA DÖNDÜ LONDRA,A.P.Ruslar tarafından boşluğa atılan peyk 3 gündenberi dünyamızın etrafında 45 defa dönmüş bulunmaktadır.Yeni bir peyk atmağa hazır olduklarını bildiren Rus i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1957
  • [İLHAN DEMIREL] ¦J Af* If A P ADA II PfİlfTÎİ Maçka'da,Silâhlıâııc caddesinde MelıfflAlflVA UAnAÜI IfUfc I ü mct Nuri Soyer'e.ait Maçka Garajı,dün saat 17 sıralarında çökmüş,enkaz altında kalan 8 arab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1957
  • DOĞUDA SEÇİM ŞEYHLERİ ÇOĞALDI GAZETELERDEN)m-ğFi3l~ ğfl\ı SFıVTi',
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1957
  • [İLHAN DEMİRELI Oldukça esrarlı bir durum arzcden hâdise,Küçükkoyü Eyübe |^y«rbu ıssız volda cereyan etmiştir.Yukarda,ancak bir kaç kel mc künuSab,ldikten sonra^en Nevzat Özdanın cesedi,sağda ise şofö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1957
  • İstifasını geri alan Burhaneltin Onat DP Antalya adayı ANKARA,HUSUSİ Bir halta evvel «Bâzı zihniyet ve prensip ihtilâflarından dolayı» D.Pden istifa ettiğini açıklayan Burlıanettin Onat'ın dün yayınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1957
  • Arna ve Ardıçoğlu aday olmadılar.Halk Partisi 7 aday değiştirdi ANKARA,HUSUSÎ PARTİLERİN aday listeleri dün açıklanmıştır.D.P.ve muhalif partiler tarafından Yüksek Seçim Kuruluna tevdi edilen listeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1957
  • AMZETLER emokrat Partinin listesinde almadı.Hürriyet Partisi 530,ÖON KABİNE TOPLANTISI Basveka,ette dü" Reisicumhur Celâl Bayar'ın riyasetinde yapılan kabine toplantısında,serim propaganda faaliyeti ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1957
  • REİSİCUMHUR CELAL BAYAR'IN riyasetinde Vekiller Hey'eti son toplantısını yaptı Parti Genel Kurulları propaganda seyahatlerinin programlarını ve seçim beyannamelerini hasırladılar Boyar ve Menderes gez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1957
  • i "s İMZALADILAR [İLHAN DEMİREL] C.H.P.İstanbul meb'us adayları,dün İl Merkezinde imzaladıkları bir taahhütname ile önümüzdeki seçimlerde kazandıkları takdirde,rejimin kurtarılması için çalışacakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • MİLLİ piyangoda Kazanan Numaralar Milli Piyangonun 7 ekim 19:7 çekı-069015 071145 073152 077676 082274 lışi,dun Ankara'da saat 13.30 da ya-086122 098465 100696 102551 103336 pılmııt ir.İkramiye kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • 28 EKİM KEŞİDESİNDE HESAP SAHİBİNE kÜÇİİkUUDA APARTMAN DAİRESİ 100.0001 11 ZENGİN PARA'İKRAMİYELERJİ mum HER 1SO LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • rt*NU BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI O 5 Kasım çekilişinde İil II 75000 TL 31 Aralık TL Har 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat İçin ajanslanmızın gişelerim mOraeaal edırm ^NLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • SENE SONU ÇEKİLİŞİNİN FEVKALADE İKRAMİYE LİSTESİ r 1 kişiye faizli 150.000 liralık j' f DEVLET TAHVİLİ 24 adet APARTMAN DAİRESİ 2 adet 20.000 lira 3 adet 10.000 lira 100 adet 1.000 lira 100 adet 500 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • YARIN AKŞAMA KADAR HESAP AÇTIRARAK 100.000 Liralık EKİM KEŞİDESİNE Katılabilirsiniz.YILBAŞINDA 400.000 Lira MESKEN KREDİLERİ ve KALAMIŞ'DA Apartıman Daireleri istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • T E B L İ Û 3 Ekim 1957 de Akdenizde kazaya uğrayan uçağın «AIR LIBAN» LÜB-NAN HAVA YOLLARI'na ait olmayıp «LEBANESE INTERNATIONAL AIR-WAYS» şirketine ait olduğunun belirtilmesi rica olunur.İlândır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • Doktor Muzaffer Topuz vefat etti Gazeteci arkadaşlarımızdan Hıfzı Topuz'un ağabeyi İzmir Devlet Hastahanesi kadın hastalıkları servisi şefi doktor Muzaffer Topuz kalb enfraktüsü neticesinde,Paris'te v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • GÜLÇİN BAYBURD İle Ertuğrul İNCEKARA Nişanlandılar istanbul 7.10.1957 W:«W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • MEVLİDİ NEBEVİ Büyüğümüz rahmetli Bekir Kara'mn ölümünün 3 üncü yıldönümü münasebetiyle 11/Ekim/Cunıa günü cuma namazını müteakip Teşvikiye Camii Şerifinde I Mevlidi Nebevi kıraat edilece-E ğinden akr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • TEŞEKKÜR Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Reisi ve sabık Çankırı Millet Vekili Mustafa Abdülhâlik REND A nııı.rahatsızlığı esnasında hastalığın tedavisi için göstermiş olduğu çok yakın alâka ve ihtim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • KISA HABERLER DENİZCİLİK Bankasının Ankara yolcu gemisi,dün saat 16 da Şimali Akdeniz seferinden dönmüştür.Gemi ile 242 yolcu ve 140 ton yük gelmiştir.BELEDİYE Meclisi bugün 15 der toplanarak,ekim dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Harman Kaya Reşit Gürzap Türk filmi.2 Kerem İle Aslı Malatyalı Fahri Türk filmi.Al.KAZ ü Tel;44 25 62)Bir Katil Aranıyor Faith Domergue Lee Peterson İng.ATLAS T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • Seçim ve Türkçe TV T UHALİF partilerimizden birinin mitin-J^V^ginde,havada sallandırılan vecizelerden biri de şu:HER ŞEYİ YOK YAPANLARA REYDE YOK Hür bir seçim propagandasında,bir iddianın İ meşru olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • RÖNTGEN FİLMİ İTHALİ 100 bin dolarlık röntgen filmi ithal edilecektir.Tahsisler,Ticaret Odası tarafından ithalâtçılara tevzi olunmuştur.İthalât bu ay içinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • Tüccarın Gümrükteki mallarına el konuldu Verilen 15 günlük müddet içinde çekilmemiş olan mallar bu ay içinde Yaş Meyva ve Sebze Kooperatifi tarafından satışa çıkarılacak 15 gün içinde gümrüklerden çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • Bâzı aboneler Telefon idaresinden şikâyetçi Telefon Başmüdürü,konuşma ücretlerine ait faturalarda fazlalık olduğu iddialarını kabul etmiyor Bâzı telefon aboneleri.Telefon İdaresinden acı acı şikâyet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • ımıııiHiııııiMilliMiıııııııımı mim mı.mimi in İSTANBUL İ 7.57 Açılış ve program 8.00 İ Karışık sabah melodileri 8.30 i Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 i Dans müziği 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • B U L M A C A SOLDAN SAĞA:1 Mutluluk 2 Bir erkek adı Nefer;Bir hayvan 3 Bir bıçak.4 Bir musiki işareti;Duman lekesi;İlâve.5 Tarihte halifelik etmiş bir soyun adı;Bir nota.6 J Dokumacılıkta boy ip-lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • ^Qjiqunau Ç^q£ih{% B OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Orak] Belli bir meseleyi parmağınıza dolamak hatasından vazgeçmezseniz sinirleriniz düzeiemiyecek. OVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Enerjiniz eksik.Yüzüstü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1957
  • TÜRK TİCARET BANKASI SALİHLİ ŞUBESİ 7 Ekim Pazartesiden itibaren Hizmetinizdedir Açılış Dolayısiyle HUSUSÎ KEŞİDELER Ayrıca Umumi Keşideler deki ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ ve APARTIMAN DAİRELERİ Her 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • İstanbul'da NEDRET SELÇUKEB Muhalefet parti-lerinin İstanbul listeleri,D.P.çevrelerine göre 1 «zayıf» tır.Bir D.P.li,«C.H.P.nin İstanbul adayları j| İnönü'nün a-damlarıdır» de-di.D.P.liler,I simdi büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • Namzetler t Baştarajı birincide İzzet Öz yerine Bahir Ersoy,Sakarya'dan Fazıl Şerafetün Bürge yerine Hasan Şükrü Adal,Hatay'dan Hasan Reşit Tankut yerine Ulus gazetesi Yazı işleri müdürü İhsan Ada,Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • Yeniğim Gazetesi toplattırıl di ANKARA,HUSUSÎ Ankara'da münteşir Hür.P.organı «Yenigün» gazetesinin dünkü nüshası toplattırılarak Gazete mes'ulleri hakkında takibata geçilmiştir.Buna sebep,Ankara Sulh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • Türkiyede büyük rağbet görmüş olan Şık Arjantin Erkek Külotlarının bu defa İPEKLİLERİ de imal edilerek tanınmış tuhafiyecilere tevzi edilmiştir.İsrarla arayınız.NOT:Yurdun her tarafından yapılan sipar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • Sunder Marka Döşemelik Sun'î Derileri satışa çıkarılmıştır Renkleri sabit,sağlam vs yumuşak Sunder marka döşemelik sun'î derileri Pandazot)bu kerre yeni desenlerle piyasaya arzedilmiştir.İmalâthane ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • Fransa Kabinesini Rene Pleven kuracak PARİS,T.H.A.1932 ve 1955 senelerinde Başvekillik yapmış olan Rene Pleven,Cumhurreisl Rene Coty'nin teklifi üzerine,yeni Fransız kabinesini kurmak için çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • YARIN AKŞAM Diğer kadınlara yaptığını biliyorum.Korku içinde çırpman bütün hislerim bana onun aşkından uzaklaşmamı bağmyor.Fakat kaçamıyorum.KUMSALDAKİ KADIN Female On the Beach)Artistleri JOAN CRAWFO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • I Bir CMP.li hatip I konuşurken dişlerini düşürdü I E Seçim günü yaklaştıkça hızla-E nan parti faaliyetleri ve açık ha-S E va toplantıları meyanında dün E de yurdun muhtelif yerlerinde E partiler tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • 55247 plâka sayılı taksinin şoförü aranıyor t Baştarajı birincide kadının kardeşi Müyesser şunları söylemiştir:Mustafa pazar günü bizi bir hayli gezdirdi.Arabada ablam,ben ve teyzemin kızları vardı.Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • New-York Belediye Reisi papaza yardakçı oldu Makarios'un Amerika ziyareti herkes için bir ilham kaynağı olmuş!NEW-YORK,A.P.Waldorf Astoria otelinde,Amerikan Rum Dostluk Cemiyeti tarafından tertip edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • DİYARBAKIR D Başkanının Milliyet Gazetesi Mes'ul Müdürlüğüne İstanbul 16/9/1957 gün ve 2638 sayılı gazetenizin 3.sahif esinde Silvan'lılar Hürriyet Partisini tutuyor)başlığı altında neşredilen yazı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • wiMl^:|l|i|lpi iâipi 'Viw.y/fc^.v.v.IİÜ SİRKECİ ŞUBEMİZ 15 Ekim Salı günü hizmetinize giriyor.Vadeli 200 liralık hesap açtıranlara 830 ayar Darbhane tastikli GÜMÜŞ MADALYON açılış hatıraları LİRALIK H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • Yüksek İsabet Şansı LİRA PARA AKSARAY ŞUBESİNİN HUSUSİ Ç E K İLİ Ş İ PAA LİRA PARA 03UU İKRAMİYESİ SEKERBANK SON P A R A YATIRMA TARİHİ 25 EKİM 1957 ÇEKİLİŞ TARİHİ 31 EKİM 1957 HER 100 LİRAYA BİR KURA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • C.M.P LİLERİN GEZİSİ Ankara'da bulunan C.M.P.adayları,dün sabahtan itibaren propaganda gezileri için bölgelerine gitmeye başlamışlardır.Aynı maksatla Ahmet Tahtakılıç ve adaylıktan feragat eden Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • Vekiller Heyeti son toplantısını yaptı t Baştarafı birincide C.H.P.NİN SEÇİM BEYANNAMESİ Dün öğleden sonra Genel Başkan İsmet İnönü'nün riyasetinde bir toplantı yapan C.H.P.Genel İdare Kurulu,seçim be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • AMERİKA'DA TÜRK HAFTASI DURHAM,AMERİKA,A.P.New Hempshire eyaletinin 7 şehri ile komşu Massachusetts eyâletinin iki merkezinde,dünden itibaren bir cTürk Haftası» mn tes'idine başlanmıştır.Hafta'nın gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • MERİNOS İLAVE KISMI BUGÜN AÇILIYOR BURSA,HUSUSÎ Merinos fabrikasının yeni inşa edilen dokuma kısmı bugün merasimle açılacaktır.Mudanya'da inşası kararlaştırılan jüt fabrikasının temeli de bugün Samet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • Gazi Fişek Fabrikası dün işletmeye açıldı PİYADE MÜHİMMATINI İMÂL EDECEK OLAN FABRİKA 38 MİLYON LİRAYA MÂL OLDU ANKARA,AA.38 milyon lira sarfiyle Gazi Orman Çiftliği civarında inşa edilen Gazi Fişek F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • I Istanbul onsuz olamaz E STANBUL Vali ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay,üç aylık 1 mezuniyetini Avrupa'da geçirdikten sonra,bir iki gündür yine va-«zifesine başladı.Bu 6uretle türlü türlü tefsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • NABIZ YOKLAMASI ede DP kuvvetli Muhalefet işbirliğini tahakkuk etiirebilseydi durum değişebilirdi ÜMİT DENİZ ı EĞEDE umumî manzaraya bir göz atılacak olursa muhalefeti uŞehirdeu ve «Köyde» diye ayırde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1957
  • I F Ş'J:at^^M-J"V-YÜKSEK SECİM KURULU,ANKARA'da TOPLANTI HÂLİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.10.1957
  • çisr CA« KARA CANAVARI e usturÂmÂ^ DİK» YANINA AKLAŞMAK MÜMKDN C~&İL Kİ!O KORKUMÇ-£EÖl£ •HEPWiZA ÖSDRTÛYORDU I.QA HURİYE TEHÜKEC?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1957
  • DEMİR YUMRUK SİNİŞLERİMİZE HA İA\OLAUIM OĞLU W.ne.Dc.M BAHSET.MEK İSTi'_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1957
  • ALLAH LI K ALI BEY ALI ıı.VEDAT BEV GELDİ A\ADEM KÎ 8u GlN BAHÇEYLE rtAÖS.GUL OLACAKMIŞ GOLF TAKIMINI VER aiye sog.y_ç g |R Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1957
  • BAŞ AĞRILARINA v^ ıtıua^e^ lamanlardaici sancılara karşı FAYDALIDIR OPON baş,diş.adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önlemek bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1957
  • Işte.t^ Her gün ev işinden sonra ellerimi bol sabunlu su ile yıkar ve Prıncessc el losyonunu sürerim.PRINCESSE EL LOSYONU Cild tahribatım önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1957
  • ^UtHVHUUH^VUMUİVVVHHHUVU^HtV^ Karaköy'den Taksim'e nasıl gidilir;B V gehrln vasıta denen sar'asına gülmek mi ağlamak mı lâzım?İnsan kestircmiyor.Kadıköy vapurundan çıktım.Taksim'e gideceğim.Dolmuş dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1957
  • Türkiye'de nesir hakkı MİLLİÎET gazetesine aittir)YEŞİL SÂADET L^/Yazan:Türk ç esi:DANİEL GRA Y SELAMİ İZZET SEDES 78 Harb bittikten dört sene sonra mı Maho?Fairchild'in annesi bir koltukta oturuyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1957
  • AŞK HİKÂYESİ ŞGörünmeyen Kaatil TEFRİKA No.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Milyoner George uıı karısı,film yıldızı Anî gela kotrasında ölü bulunur.Kardeşi Maria I «Fronk'tan ayrılıp George'a varmasa ölmezdi.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1957
  • YALVÂI azan Anamın konuşmasında,belli etmek istemediği bir hicran gizliydi.Hakikaten kadını bu bakımdan ihmal eder,böyle ulak tefek jestlerle gönlünü almaşım hiç beceremezdim.Şimdi haliyle o da bu yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1957
  • çamurdan sonra.1!w-m »mm kirlenip lekelenen taş parkeleri,mermer merdiven re sahanlıkları FA Y Temizleme Tozu ile temizleyiniz.FA)Temizleme Tozu yağın re kirin amansız düşmanı,ec kadınının yegâne yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.10.1957
  • ADAYLARI ADANA Şefik Akın,Ali Haydar Aksay.Sadettin Aksoydan,Fuat Akverdi,İbrahim Dilcioğlu,Ali Riza Özgen,Mahmut Özkaynak,İhsan Özkanal,Celâl Tekiner,Sadettin Tok bey,Ekrem Tümsa,Mustafa Yazar,Talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1957
  • ADANA Enver Aydın,Mustafa Başak.Vahit Deliağa,ismail Hakkı Erdem,Ramiz Erdem,Halil Göksel,Sabahattin Güdücüoğlu,Bekir Haseki.Hasan İlkaracan,Vahit Kantel,Mehmet Nazsızibrahim Onarel,Esat Doğu,Cevdet Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1957
  • Ayakkabınızdan evvel eskitemiyeceğiniz ökçe lâstiği SUSSEX ÜKÇE LÂSTİKLERİNİN yeni,modeli Sağlamlık Kalite Fiatfa rakipsizdir.DERBY LÂSTİK FABRİKASI MAMULATIDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK DEVREN satılık bakkaliye,buzdolaplı.müşterisi bol.Vefa bozacısı sırasında No.82/2.C-957)BAYAN memur aranıyor.Büro işlerinde vazife görecek.Aylık uıüsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1957
  • ItfSâESiuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mes'ul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1957
  • HİCRÎ 1377 Rebiül' evvel 13 SALI 8 EKİM 1957 RUMÎ 1373 Eylül 25 VAKİT VASATI EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşanr Yatsı İmsak 6.04 12.02 15.13 i 17.41 19.12 4.26 12.22 6.20 9.32 12.00 1.30 10.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1957
  • Parti Adayları ADANA Cavit Oral.Ahmet Topaloğlu,Sedat Barı.ismet Uslu,Enver Batumlu,Mehmet Ünalclı,Muzaffer Balaban,Ali Hamurlu.Galip Avsar,Mahmut Karabucak,Faruk Uğurlu.Mustafa San,Sakip Önal,Yusuf A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.10.1957
  • Galatasaray,dün rakibini tanımış göründü.Fakat.Şehrimizde misafir bulunan Spartak takımı son karşılaşmasını dün Galatasaray'la oynadı ve 1 0 galip geldi.Yaptığı üç müsabakayı da kazanmış bulunan Rus t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • SPARTAK YARIN GÎDÎYOR Şehrimizde üç karşılaşma yapıp hepsini kazanan Rusya'nın en kuvvetli futbol beraberliği Spartak şerefine Galatasaray Kulübü,dün gece Taksim Belediye Gazinosunda bir ziyafet vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • Celâl Alik'e son İhlar Güreş Federasyonu millî takım antrenörünü beyanat vermekten m e n e t t i İzmir,hususî Güreş Federasyonu Reisi Seyfi Cenap Berksoy.Celâl Atik'e son ihtarı vermiştir.Buna sebep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • Szekelly "Futbolcular beni sauofe eûiyor,deui Adalet takımının üst üste uğradığı mağlûbiyetlerden sonra kulüp çevrelerinde antrenör Szekelly'nin aleyhinde bir hava esmeye başlamıştır.Kulüp reisi Atıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • G.Saray F.Bahçe maçı için yeni bir teşebbüs Ankara 19 Mayıs Stadının yeni Sekliyle açılışı münasebetiyle Galatasaray'la Fenerbahçe'nin karşılaşnıa-*ı İhtimali yeniden belirmiştir.Ankara'dan bu iş İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • FLOYD PATTERSON' ROCKY MARCİANO IfADfMAlin Iekrar r'nge dönüyor.Bu haber Amerikan boks muhitinde IHMFiUIMHU bir bomba gibi patladı.Siyah ve beyaz ırkın aralarındaki mücadele,nihayet spora da sirayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • Maçların Saati evvele alındı Profesyonel Lig Tertip Komitesi,dün saat 18 de bölge binasında toplanarak haftanın maçları üzerinde görüşmüşler ve fikstürün aynen tatbikine karar vermişlerdir.Diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • ANDRADE ÖLDÜ MONTEVİDEO,BOSFOR Uruguay'ın ve dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olan Andrade 56 yaşında olarak ölmüştür.Zenci futbolcu 1924 ve 1928 Olimpiyatlarında bütün dünyanın nazarını ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • A,B namzedleri bugün çalışıyor Millî namzedler arasına Şeref,Ayhan,Mete ve Metin dahil edildi Millî takım namzetlerimizin hazırlık programı bugünden itibaren başlayacaktır.Tek Seçicinin tesbit ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERI SPAPTAK'lfi TEK GÛLİI devrede Spartaklilar,Galatasaray müdafaasını iyice bunalttılar.Bu 28 inci dakikaya kadar devam etti.Fakat bu ar Ja yegâne gollerini çıkardılar.Sağdan gelen sert bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • SPARTAK ANTRENÖRÜ Galatasaray fıerzaman tehlikeli rakiptir,dedi Dün oynanan Spartak Galatasaray maçından sonra soyunma odalarında kendisiyle görüştüğümüz baş antrenör Nikolay Gulayem,müsabaka hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • Arjantin mağlûp oldu BOLİVYA,A.P.Dünya Kupası eleme maçlarında Bolivya,Arjantin'i 2-0 yenmiştir.Birinci haftayım 1-0 bitmişti.Goller 12 ve 63.dakikalarda atılmıştır.Arjantin bilhassa ikinci devrede hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • YUNANİSTAN A)FRANSA B'yi YENDİ ATİNA,T.H.A.Burada 12 bin seyirci önünde Yugoslav hakemi Mendelkowski'nin idaresinde yapılan karşılaşmada Yunanistan A)millî takımı,Fransa B)takımını 2-1 yenmiştir.Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • PUSKAS HANDBALL OYNAYACAK VİYANA,A.A.Macar futbolunun eski şöhretlerinden Ferenc Puşkaş,Macar mültecilerinden müteşekkil bir handball takımına dahil olmuştur.Beynelmilel Futbol Federasyonu ile Macar F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1957
  • KISA HABERLER Fedeı-asyon Başkanı uçağı ile şehrimize tPklifi aldığ» bildi-Türkiye millî BIB MUDDETTENBEUI Londra'da tedavisi yapılan Hasan Polat,bugün saat 18.30 da Pan Amerikan gelecektir.Hasan Pola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor