Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERl İSTANBUL'UN KURTULUŞ YILDÖNÜMÜ ist*nbul'u» 35 kurtuluş yıldönümü dü.kutianm.s-T tır.Sultanahmet Meydanında toplanan askeri birlikler alebe ve teşekkül mensupları atılan 21 pare topu müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • Bütün Partilerin aday listesi bugün belli oluyor Parti liderlerinin yapacağı gezi programı da son şeklini alıyor [İLHAN DEMIREL] C.H.P.nîn dün yaptığı 6 mitingden en büyüğü Kasımpaşa'da Tabakhane meyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • Tiükiyeden geçecek Petrol borularına dair izahat veren İran Şahı İskenderun'a akıtacak boru TAHRAN,A.A.İfan Şahı dün yaptığı bir açıklamada,İran petrollerini İskenderun'a kadar götürecek olan petrol b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • POLONYA'DA ÇARPIŞMALAR VAŞOVA,A.A.Polonya'da başlamış olan nümayişler her geçen gün biraz daha dikkati çeker bir hal almaktadır.Polonya P.A.Pajansının bildirdiğine göre,milisler 150 kişiyi tevkif etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • Ankara'da 188 işçi evi sahiplerine teslim edildi ANKARA,HUSUSÎ Oleyis ve unlu maddeler işçileri için inşa ettirilen 188 evin anahtarları dün sahiplerine teslim edilmiştir.Reisicumhur Celâl Bayar ile Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • Bâlâ yolunda iki Vekile yapılan TAARRUZ HADİSESİYLE İLGİLİ NEŞRİYAT YASAK 32171 Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne,Bâlâ Ankara yolunda iki Vekile ve gazetecileri hâmil otomobile vâki taarruz ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • IRÜÇHAN ÜNyERI KAPİ IIMRAfiA fîİRİ °ml sadcce evm» sırtında gezdirdiği için kam liHrLVmDMUM UIUİ lumbağaya benzetebiliriz.Yoksa bu zarif otomobil 1958 in getirmekte olduğu yeniliklerden biridir.Bir er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • ARI KOVA N I 22 yasında İngiliz modeli Helen Curtis'in giydiği bu şapka,bir arı kovanından mülhem olarak yapılmıştır.Şapka Londrada yapılan bir defilede teshir edilmiş ve çok beğenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • HUDAVERDİ MOTORU battı 2 tayfa boğuldu Şile'de alabora olan 120 tonluk motorun kaptanla iki tayfası kurtuldu Karadenizdeki şiddetli poyraz fırtınası,bir motorun alabora olup batmasına,iki tayfanın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • MİGROS PEYNİR SATIYORMUŞ GAZETELERDEN)Mİ&ROSToR^ I vıy* ¦WMkMi-MMWM-*Wi S W:M:"mi&yy v ^M yW:İyyyyy^yW^^İW'-j,u.U*l*~ Ult't,UH^İft^HHl,Vırt ı ıı ı il ı'y'i.''IIP r_ÇABUK!ÖNDEKİ ARABAYI TAKIP ET!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • Sunî peykin hızı bir miktar düştü Peykten alman sinyallerle atmosfer tabakaları hakkında mühim malûmat elde edildiği tahmin ediliyor LONDRA,A.P.AA.Üç gün evvel fezaya fırlatılmış olan Sovyet sun'î pey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1957
  • Dulles ve Gromyko dün görüştüler WASHINGTON,A.A.Amerikan Hariciye Vekili Foster Dulles ve Sovyet Rusya Hariciye Vekili Andrei Gromyko,evvelki gece Washington'da Dulles'in evinde dört saat bir görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Sahnede jÇj Yıl Sayın Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın himayelerinde Maliye Bakanı sayın Hasan Polatkan'ın riyasetinde Behzad Bulak Raşid Rıza JÜBİLESİ Ankara Devlet Tiyatrosunda 8 Ekim r İstanbul Şehir K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • SAYIN ETIBBAMIZIN NAZABI DİKKATİNE:Uzun zamandanberi beklenmekte olan aşağıda isimleri yazılı müstahzarlarımızın kâli miktarda piyasaya verildiğini saygılarımızla arzederiz.TURKFARMA Şti:Akrofolline 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • rR HİMN V I.l BIK k V I I UK K.ONI MüMigfCi^ MEKTUP VlILLİYET okuyucusult kişilik Secini Ekibimiz bK vilâyette 26 gün süren nabız yoklama vazifesini bitirmiştir.Bu müddet zarımda arkadaşlarımızın İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • W OĞLAK UURCU [22 Arahk 20 Ocaicj Bugün ne istediğinizi bilmiyorsunuz.Kararsızlıklarınızdan kimseyi mes'ul tutmayınız.KOVA BURCU 12» Ocak 19 ŞubatJ Evde kapalı kalmayınız.YıldızJar her günkü muhitiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Muzip;Gümüş.2 Sanat;Kamer aylarından biri.3 Tifo;2 İlâve.4 Bir uzvumuz;Yemek;3 Beyan edatı.S Nefiy eki;Kar 4 veya koca.6 Dua okuyan;Bir 5 oyun kâğıdı.7 Âlet veya makina O ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • İM.1.1.11,1.11.II,I,I,M,MIH.MIH I,İSTANBUL 7.57 Açjlış ve program 8.00 Karıcık sabah melodileri 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Üç sazdan melodiler 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Pek ince* fevkalade »cır edici bir hassayt malik,çok mütecanis Ve zarif bir kokuya malik olan yeni Tokalon fascination pudrası sîzi daha genç,daha güzel v« hakikaten daha cazibeli gösterecektiri A lif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • 3 GÜN ZARFINDA HESAP AÇTIRARAK 100.000 Liralık EKİM KEŞİDESİNE Katılabilirsiniz.YILBAŞINDA 400.000 Lira MESKEN KREDİLERİ ve KALAMIS'DA Apartıman Daireleri İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • ¦m.iılı MI Bir Tarafsızın Kitabı BAŞVEKİL Yazan:Nâzım Berksan 19 5 7 YAKINDA ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Mes'ut Bir Doğum Beşiktaşlıların ağabeyisi,benzinci Neşet Erürker'in bir oğlan çocuğu dünyaya gelmiştir.Uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • A RŞ I K A P I AJANSIMIZ CAZİP AÇHJÇ HATİRALARİYLE BUGÜN Hizmetinize Giriyor Ajansımızda hesap açtıranlara umumî keşideye iştirak hakkı Her 150 Liraya bir kur'a numarası Telefon 27 40 92 ESNAF KREDİ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Ortaokullarla Liselerde öğretmen sıkıntısı var Kadro darlığını telâfi için tatbik olunan fazla mesai sistemi,öğretmenin verimini düşürüyor Şehrimiz orta öğretim müesseselerinin münhal bulunan kadrolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Bıçak taşıyanlar son günlerde fazlalaştı Evvelki gece şehrin muhtelif semtlerinde arama tarama yapan memurlar 15 kişinin üzerinde kama ve bıçak buldular Cezaların ağırlığına rağmen son günlerde bıçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Mobilya fiatları anormal bir şekilde yükseliyor Mobilya fiatları anormal şekilde artmıştır.Alâkalılar taralından verilen malûmata göre buna sebep,mobilya yapımında kullanılan malzemenin pahalı olusudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • MİLLÎ PİYANGO Bugün Çekiliyor Millî Piyangonun 7.Ekim çekilifji bugün saat 13.30 da Ankara'da yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Deniz suyu,tatlı su hâline getirilecek Deniz suyunu,tatlı su haline getirerek şehir ihtiyacında kullanmak makgadiyle tetkikfer yapılmaktadır.Alakalılar tarafından verilen malûmata göre bu konuda Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • İnhisar kibritinin fiatı on kuruşa çıkarılıyor İlgili makamlar tarafından belirtildiğine göre halen ziyanına satılmakta olüiı inhisar kibritine zam yapılması için eiüciler yapılmaktadır.Anlaşıldığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Belediye Zâbrta kadrosu takviye ediliyor Belediye Zabıta Kursunun ikinci dönemi nihayete ermiş ve 150 kursiyer muvaffak olmuşlur.Btınlann dinlomaları 12 Ekim Cumartesi günü verilecektir.Üçüncü devre Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • İthalât ve ihracatımız «recen yıla nazaran arttı İthalât ve ihracatımızda eecen yıla nazaran bir artış vardır.İstatistiklere göre bıı yılın ilk sekiz ayındaki umumî ithalât tutarımız 70Smilyon 465.467
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • t Türk Milleti sürü değildir İMZASINI okuyamadığım ve üslûbundan genç olduğunu,düşünme tarzından da bir fikir adamı istidadı taşıdığını anladığım E bir okuyucu,Türk milletinin devlete ve nizama bağlıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • ORTADOĞU memleketlerine bu yıl İçinde 30 bin ton şeker ihraç edilecektir.İhracattan 12 milyon 700 bin liralık döviz sağlanacaktır.Şekerler peyderpey sevkedilmektedir.KARTAL'da Samanlı köyünde 248,Taşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Teknik Üniversitede kayıtlar sona erdi Teknik Üniversitenin namzet öğrenci kayıtları sona ermiştir.Şimdiye kadar Üniversite'nin muhtelif Fakültelerine kayıt iğin 2700 öğrenci müracaat etmiştir.Namzetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Dikkatsiz bir kasap kendi kendini yaraladı İbrahim Türkgücii adında bir kasap,dalgınlıkla kendi kendini ağır surette yaralamıştır.Küçükpazar'da Hacıkadın caddesinde 29 numaralı kasap dükkânında çalışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Bu yıl tütünlerimize rağbet çok fazla Bu yılki tütün ihracatı hazırlıklarına başlanmıştır.Alâkalılar bilhassa ihraç ettiğimiz tütünlerin bir memleketten diğer bir memlekete devredilmesi ve «Reeksport»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Dünya Çocuk Günü yarın törenle kutlanıyor Dünya Çocuk Günü yarın kutlanacaktır.Çocuk Esirgeme Kurumunun İstanbul Merkezi azaları ile kuruma yardımda bulunanlar,yarın sabah Çocuk yuvalarını ziyaret ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • Rezalet çıkaran iki bar kadını Adliyeye verildi Beyoğlunda rezalet çıkaran iki bar kadım adliyeye verilmiştir.Nuriye ve Şükriye adındaki kadınlar,evvelki gece çalıştıkları bardan sarhoş olarak çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 «5 02)1 Harman Kaya Re-Sit Giirzap Türk filmi.2 Kerem İle Aslı Malatyalı Fahri Türk filmi.A I.KAZ AK Tel:44 25 62)Bir Katil A-ranıyor Faith Domergue Lee Peterson İng.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • m^Mmima ZARİF AÇILIŞ HATIRALARILE emrinizdodir.5000 LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE LİRALIK eKİM SONU KEŞİDESİNE BÜTÜN KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI DOGÜÜM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • YEMİŞ SUBEMÎZ UNKAPANI BÜROSU Unkapani Yeni Çarşı Blok 7 No.114 te HİZMETE GİRDİ ZARİF AÇILIŞ HATIRALAR)BÜYÜK KEŞİDELERE İŞTİRAK AKBANK Tel:27 32 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1957
  • DANS DERSLERİ Valantirıa dans,müzikevi.Bütün danslar en kısa zamanda bay ve bayan hocalar tarafından İspanyol dalıil olmak üzere öğretilir.Ayrıca nota,usul,şarkı,eser geçişleri,cünbüş,keman dersleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • tef?r* i« i »Ilû mı(w^.*w YEKİ OTOMOBİL BOYALARI 3 Ekl,m;de Paris te aç,lan 1 1 VT »tfcMni nelmilel motorlu vasıtalar scrgısınrfo Panhard Fabrikasının 850 CC modeli yem bir otomobili de teshir edilmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • Salâh Bittar,Dulles ile görüşmek istiyor Suriye Hariciye Vekili memleketinin tarafsızlık politikası güttüğünü söyledi NEW YORK,A.P.Suriye Hariciye Vekili Salâh Bittar,Amerikan Hariciye Vekili Dulles i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • Hüdaverdi motörü battı 2 tayfa boğuldu t Baştarajı birincide HAVA DÜZELİYOR Üç gün önce bozmuş olan hava bugün de durumunu muhafaza edecek ve zaman zaman yağış olacaktır.Meteorolojiden verilen malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • Denizcilik Bankası,araba vapurlarını çoğaltıyor Denizcilik Bankası çok sıkışık bir durumda çalışan araba vapurlarının sayısını arttırmak İçin teşebbüse geçmiştir.Alman karar gereğince ihtiyaç hissedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • ihracat mukabili ithâl olunacak maddeler belli oldu İZMİR,HUSUSÎ Eye Sanayi Odasına Ankara'dan gelen malûmatta göre Hükümet,önümüzdeki iki ay içinde ithal ve ihraç edilecek malların cins ve miktarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • "YENİ ASIR,GAZETESİ TEHDİD EDİLDİ İZMİR,HUSUSÎ Şehrimizde münteşir G2 senelik «Yeni Asır» gazetesinin yakılacağı veya bomba ile matbaanın berhava edileceğine dair bâzı ihbarlar yapılmıştır.Nitekim evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • Yunanistan'a göre Kıbrıs siyasetimiz;menfi Karamanlis" ingiltere'de İşçiler iktidara geçerse Kıbrıs halkı muzafferiyete erişecek,dedi NEW-YORK,A.P.Washingtondaki Yunan Büyükelçiliği müsteşarlarından J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • GREKO-ROMEN BİRİNCİLİKLERİ SONA ERDİ İZMİR,HUSUSİ Türkiye Greko Romen birincilikleri dün geceki müsabakalarla sona ermiş ve şu neticeler alınmıştır 52 Kilo:1 Ahmet Tarlacı Bursa)2 Ünal Bşergun Konya)3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • izmir'de bir muhtar seçimini D.P.kazandı İZMİR,HUSUSÎ Doğanbey Nahiyesinde dün yapılan muhtar seçimini D.P.kazanmıştır.D.Padayı 105,C.H.P.adayı ise 8 rey almıştır.Seçim bir hayli hararetli geçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • Fransa'da I 1 kabine buhranı devam ediyor PAKİS,A.P.S Guy Mollet dün Sosyalist Par-ğ E tisine yeni kabineyi kuramıya-I E cağını bildirmiştir.H Başvekil namzedi,Elysee Sara-E H yma Cumhurbaşkanını görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • MUHALEFET İSTANBUL'DA 18 MİTİNG BÎRDEN YAPTI t Baştarajı birincide dur,dikenlere bunları hatırlatırız.Şimdi üstelik sendikalar kapatılmaktadır.C.H.P.nin Fatih'teki kapalı salon toplantısı ve Mecidiyek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • GBSJUUk İsfanbul' NEDRET SELÇUKKIt Demokratlar,«az fakat öz miting» parolasına göre hareketi kararlaştırdı.Önümüzdeki hafta içinde,Taksim Meydanında tertibini düşündükleri açık hava toplantısına,bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • [A.P.J 65 MİLYONLUK MÜCEVHER TamnmıS kadl» **"isi Jacques Helm 2 Lkim pünü Paristc tevliplediği bir moda defilesinde,yeni kreasyonlarını giyen altı mankeniyle birlikte G5 milyon Turk lirası delerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1957
  • J Peygamberimizin S.A.S.I vilâdetleri j Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin Efendim.Hakdan bize burhân-ı-müeyycdsin Efendim.Şeyh Galib Hicri 1377 sene evvel^ Rebî-ül-Evvelüı on ikinci günü yâni dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.10.1957
  • ^TÎEVY!AMAVASMl f BAKAMAMAM Bı DAKKA l tAC ar« BAKSANA»' VA9.ACBLS BURALARDAN YAHU,6u KOf?KüNÇ^.Cs^f^BİZDE SES NERgD&NöBüYOR,O SSSTEN ONU SORACAKTIM» «gad KACWORUZ Wpb^YA ZATEN,S'rtAH,SİMSİYAH gteCÂNÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1957
  • BABA DÜNYANIN EN BÜ.VUK.DİKTATÖRÜ KÎAADÎK,EVET-¦ONUMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1957
  • NEVZAT AKAY'ın okuduğu ve YESARI ASIM'm zamamn en sevimli eseri ZAMANLA BELKİ GEÇER 17995 BU AKSAM GÜN BATARKEN GEL '«AHMET BASİM» NEVZAT AKAY'ın bestelediği okuduğu GECELER GÖZÜMDEN BU AKŞAM KISKANDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1957
  • Herkes aynı fikirde.ROJA Briyantininin yeri tutulamaz Her kadın saçlarını modaya,zevkine ve güzelliğinin tarzına göre tiü.'inı eder.Kısa «açlar gayet pratiktir.E'.ct,t'axat uzun suçlar iıe o Kadar güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1957
  • İŞÇİ KADIN ALINACAKTIR Sandığımız temizlik işlerinde çalışmak üzere kadın işçiye ihtiyaç vardır.Talip olanların Cağaloğlunda Emniyet Sandığı Levazım Amirliğine müracaatları.14165)Emniyet Sandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1957
  • Mevsimin ilk muazzam filmi PiKNiK,Yavaf iril an WILLIAM HOLDEN ı drauııidrı K t M NOVAK YENİ MELEK'te 2 nci ve son haftası Haftanın diğer seansları için numaralı biletlerin satışına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1957
  • YALVAF Zavallı hayretinden nerede ise küçük dilini yutacaktı.Beni nasıl tanıyordu,ben ise onun karşısında ne şekilde hareket ediyordum'.«Kusura bakma.dedim.«Seni sağ salim bulunca keyfimden birden gev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1957
  • AŞK HİKAYESİ Görünmeyen Kaatilf TEFRİKA No.fi ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:j Milyoner George'un karısı,film yıldızı An-E gela kotrasında zehirlenip ölmüş olarak bulunur.Villâ bütün ihtidamı ile derin bir ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1957
  • UFACIK BİR ÖRNEK CENOVA'da bir pansiyonda kaldım.Valiz-lerinıi gardan oraya taşıyan gene,güzel j Fransızca konuşuyordu.Pansiyon sahihi-nin oğlu imiş.Bir sene sonra tıp tahsilini hitiriyor.Pansiyonla m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1957
  • Türkiye'de nesir hakkı MILLIVL^' ga^r^üie aittir)YEŞİL SAADET i azan T ü r k e.e s ı D A N İ E L GRAY SELAMI İZZET SEDES Çiçek pibi neşeli,parlak tüylü renk renk kuşlar daldan dala uçardı.Bu kuşların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.10.1957
  • Ik bir feertibesi olan yeni bir servisini Türkiyede ihdas ediyor ve çok yakın bir zamanda,İstanbul'dan hareket ile Atina Frankfurt ve Brüksel'e ilk uçuşunu müjdeliyor.İlk uçuş:14 Ekim 1957 SN 591 DC-6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • ¦HfiFmiK SıYASt MECMUA 10 EKİM PERŞEMBE ÇIKIYOR 25 KURUŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • im *i*®Wm.Puro Sabunu cildin gıdasıdır FİLİM YILDIZI NERİMAN KOKSAL "cildinizden şikâyetçi iseniz bu sabundan istifade ediniz,diyor Memleketimizin güzellikleri île nam salan sanatkârları PURO kullanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • GAYRİMENKUL SATIŞI Beyoğlunda Feriköy Mahallesinde Çobanoğlu ve Tabakhane sokağında kâin ve tapusu 1263 ada 23 parsel sayısında kayıtlı 1424 m2 miktarındaki çok kıymetli bir arsa İstanbul 4.ncü Sulh M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • MİRANDA Pudrası Oüzelliğinizin sırrı olacaktır MİRANDA ı PUDRASINI k ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • Mannesmann Sümerbank Boru Endüstrisi T.A.Ş.den İZMİT İyi vaziyette bir adet komple 200 Kw.takatinde 400 voltluk trifaze Diesel elektrojen gurupuna ihtiyacımız olduğundan,elinde olup da satmak istiyenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • m-Cilt Doktoru diyor ki:Vücudunuzu beslediğiniz gibi cildinizi de besleyiniz Cildinizin devamlı suretle mantarlaşan hücrelerin yerine yeni hücrelerin meydana gelmesini sağlamak için cild besleyici mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • Motosiklet Zinciri Gelmiştir Perakendeci sıfatiyle satışımız:1/2 X 5/16 metresi:14 lira 68 kuruş 5/8 X 3/8 metresi:18 lira 40 kuruş Mal bedeli ve masraf evvelden havale edilirse taşraya sevkiyat yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • Her fırsatta memnuniyetle kabul edilecek bir hediye.Kadın,Erkek EŞARPLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • Milliyet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı tslerinı fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basxldigt yeri MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • rHİCRÎ 1377 Rcbiül' evvel 12 Pazartesi RUMÎ 7 1373 EKİM Eylül 19 5 7 24 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş.6.03 Öğle 12.02 İkindi 15.15 Akşam 17.42 Yatsı 19.14 İmsak 4.25 12.19 6.19 932 12.00 1.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • Bozuk havaların d—N57 3 ne J ehemmiyeti k O var!Çatlamış ve kuru bir cilt çirkinleştirir.Halbuki NIVEA kremi ile bakım gören bir cilt,her havada daima yumuşak,latif kalır ve tazeliğin bütün cazibesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ Uy TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.10.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] NAZMİ'NİN VOLESİ Istannuls,P°r as'arını buluyor.Solbek Metin haf mevkiine kaymış,topu biraz surmüs e mükemmel bir şekilde ortalamıştı.Altı pasın kenarına doğru süzülen topu iyi HM ft.Ill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • Maçın kısa tenkidi Dünkü maç bilhassa Beşiktaş için pek mühimdi.Puanı muanı bir yana bırakın,Soartak'a karşı morallenmiş Beşiktaş bu oyunla da kendine itimadını tazeleyerek ilerdeki bütün maçları için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P Galatasaray 6 15 2 12 Fenerbahçe S 5 1 16 4 10 Istanbulspor 6 4 1 1 10 5 9 Vefa t;3 1 2 11 11 7 Kasımpaşa 6 2 2 2 8 8 6 Emniyet 6 2 1 3 6 15 5 Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • Kasımpaşa lig'de ikinci galibiyetini aldı:4-0 LÂCİVERT-BEYAZLILAR,EMNİYET MÜDAFİLERİNİN KENDİ KALELERİNE ATTIKLARI İKİ GOLE İKİ ADET DAHA İLÂVE ETTİLER SEYİRCİ:2263 Kişi,HÂSILAT:3092 Tl.HAKEMLER:Orhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • YILDIZ KRALLIĞI 15 yıldız alan:Turgay G.Saray)14 yıldız alan:B.Ali G.Saray)Bülent Kasımpaşa)Hilmi Vefa)13 yıldız alan:Coşkun,Suat G.Saray)Letter F.Bahçe)Arif Vefa)12 yıldız alan:İsmail,Kadri,Metin G.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • PROFESYONEL LİG GOL KRALLIĞI 6 gol atan Lef ter F.Bahçe)5 gol atanlar:Metin,Kadri G.Saray)4 gol atanlar Suat G.Saray)Bülent Vefa)Nazmi Beşiktag)3 gol atanlar Niyazi F.Bahçe)Aydemir,İhsan İst.Spor)Hilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • t*.Saray Spar fak revanşı oynuyor Spartak futbol takımı gelirimizdeki son maçını bugün saat 15.30 da Mithatpasa Stadında.Galatasaray'la oynayacaktır.Bugünkü revanş maçına,bilhassa Galatasaray'ın verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • Feriköy 4 B.Beyi 3 Y.Direk 2 Anadolu O İkinci küme profesyonel lig maçlarında dün şu neticeler alınmıştır:Feriköy 4 Beylerbeyi 3,Yeşildirek 2 Anadolu 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • Macaristan Fransa'yı 2-0 yendi Budapeştede yapılan millî maçta Macaristan Fransayı 2-0 yenmiştir.Genç takımlar karşılaşmasını Fransa 3-1 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • BEŞİKTAŞ SPORDAN PUAN ALAMAD Devreyi 1-0 ilerde bitiren Siyah-Beyashlarş 52 de penaltıdan,87 nei dakikada da kornerden iki gol yiyerek maçı verdiler SEYİRCİ:25.587 HÂSILAT:43.893.50 HAKEMLER:Muzaffer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • KEYE ADALET TALİP OLDU K.Halil ve Görkey'e yapılan teklif,SzekeKy'nin vazifesinden affedileceğini gösteriyor Beykoz'un eski antrenörü Şeref Görkey'le,Adalet Umumî Kaptanı Fahri Somer,dünkü maçtan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • 2 HAKEMİN İDARE ETTİĞİ MAÇTA FENERBAHÇE Altay'ı yendi:3-0 Hakem7Lefter'i oyundan çıkarmak isteyince ihtilâf büyüdü,neticede hakemi çıkardılar.Maç 140 dakika sürdü Fenerbahçe İzmirde ikinci maçını Alta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1957
  • BURSA TOPLANTISI Bundan daha mühimi,Adalet Kulübü Reisi Atıf İlmen'in,eski antre nör Halil Özyazıcı'yı dünkü gün için Bursa'ya davet etmesiydi.Kulüp mehâfili bu daveti öguenmisti ve ilâve edildiğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor