Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • I İLHAN DEMİRELJ SAN MARINO TEMSİLCİSİ Şehrimizde bulunan San Marino Hükümetinin temsilcisi M.Hetkor,dun saat 17 de Kalamış'taki evinde bir basın toplantısı yaparak şunları söylemiştir:«2.Cihan Harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • RUSLAR,İLK SUNİ PEYKİ FEZAYA ATTI Dünyayı 95 dakikada dolaşan peyk 83 kilo 600 gram ağalığında Dürbinle görülebilen peykin fırlatılışı üzerine,Amerika,Rus âlimlerini tebrik etti LONDRA,A.A.Rus resmî ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] HAVALAR BOZDU Evvelki akşam başlayan yağmur dün de devam etmiştir.Şehrimizde metre kareye düşen yağmur miktarı 8 kilo kadardır.Marmara bölgesi,Zonguldak,Eskişehir,Afyon ve Ege bölgesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • Cilas,9 sene hapis yatacak BELGRAD,A.P.A.A.1956 yılında yazdığı «Yeni Sınıf* adli kitaba,Yugoslavya'dan.Jkap mp »Amerika'da neşrettirmekten suçlu olan Mri.Tito'r/un ideal arkadaşı Cilas,dün yapılau mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • İstanbul' un Kurtuluşu İstanbulun Kurtuluş Bayramının yıldönümü bugün törenle kutlanacaktır.Saat 9 da Selimiye,Fatih,Sultanahmet ve Okmeydanından 11 er pare top atılacak ve aziz şehitlerimiz için 1 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • Gökay/hükümetin lasvibiyle tekrar vazifesine başladığını bildirdi.Hadımlı dün İzmire döndü OĞUZ ONGEN T EMMUZ'un 5 inde üç aylık izine çıkan Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,dün sabah yeniden vazifes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] SEÇİM FAALİYETİ Hür.P.secim faaliyetini arttırmış ve parti ileri gelenleri seçim mıntakalarına hareket etmiştir.Resimde Ziya Termen hareketinden evvel parti merkezinden aldığı broşürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • GİZLENEN MUHAFIZ [A.P.1 Urdun Kralı Hüseyin,1 ekim günü parlâmentonun açılışı münasebetiyle bir konuşma yapmış ve Orta Şark'ta vukua gelen son hâdiselere temas etmiştir.Resimde Kral,konuşmasını yapark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • Giresun Meb'usu Abdullah İzmen D.P.den istifa etti ANKARA,HUSUSİ Giresun Meb'usu Abdullah İzmen D.P.dün Demokrat Partiden istifa etmiştir.İzmen,parti teşkilâtına ve Adnan Menderes'e gönderdiği istifan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • Üç parti listesi yarın açıklanıyor ÜZEYİR AVUNDUK TADİL EDİLEN İSTANBUL LİSTESİNİ DUN BAŞVEKİLE GÖTÜRDÜ ANKARA,HUSUSÎ D.P.Genel Başkanı Adnan Menders,adayların tesbiti işini bitirmiştir.Yoklamayı kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • C.H.P.listeleri dün ilân edildi Radyo ile de yayınlanan listede 211 Hukukçu,59 Doktor,30 Gazeteci var ANKARA,HUSUSİ C.H.P.adaylarının listesi,dün öğleden sonra Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • I İLHAN DEMIREL] 7II If fi li PFPTİ İvindc Kus Müdafaa Vekili Mrl.Zukov'un bulunduğu bildirilen iki refakat muhribi ile bir krufcUAUV UkUİ I vazörden müteşekkil üç Sovyet harb gemisi dün sabah saat 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • OYLARIN EN KUVVETLİ PARTİYE VERİLMESİ TAVSİYE EDİLİYOR GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1957
  • İki vekile suik Ağaoğlu ve Bengü'nün otomobiline 8-10 el ateş edildi,yaralanan olmadı ANKARA,HUSUSÎ Bünyan yünlü dokuma fabrikasımn temelini attıkdan sonra Ankara'ya dönmekte olan Devlet Vekili Cemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • MES'UT ÇİFT Soldan na£a llıı»r iıı C ahit Yalçın.Km e!inönü,Metin Toker,Erdal Inonü ve Sevinç İnönü.İnsanın çocuğunu evlendirmesi,partisini ha.jka partilerle birleştirmekten çok aaha kolay anlatılan.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • Ajansımız Hizmetinizdedir.Zarif açılı* hâtıraları Hususî kesirle ârs,A'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • UK SITE KADIKCY YfNI iuveupimizi gopcnuz ADDE5.TOPUAnt İSKELE CA.DD.rHM TEL-4.43532
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Dinleyici istekleri 10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.20 İstanbulini kurtuluru münasebetiyle İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • ^u t ĞLAK BURCU |22 Aralık 20 Ocak] Bugün kuracağınız planlar yürüyebilir.Yıldızların iyi bir lesiri var.KOVA BURCU S 121 Orak 1» Şubat] Uzak bir zamana ait bir tasavvurunuz var.Bugün onun üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • B U L M AC A SOLDAN SAGA:1 SoyJu;Zarf edatı.2 Şart edatı;Sır.3 Hastalık.4 Mutluluk.5 Bir kumaş vasfı;Ev.6 Bir memleket;Beyan edatı.7 Modası geçm'tş bir harb gemisi;Bir nota.8 Kısa zaman:Ayı yuvası.9 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • TEŞEKKÜR Annemiz Lâle HARUNOĞLU' nun Allahın rahmetine kavuşması dolayısiyle cenazeye gelmek,mektup,telgraf ve telefonla taziyede bulunmak suretiyle acılarımızı paylaşarak bizleri teselli etmek lütufk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • Sehrimizdeki iki doktor Vekâlet emrine alındı Numune Hastaharıesi Başhekimi Dr.Nuri Fehmi Ayberk ile Dr.Kemal Önge.Vekâlet emrine alınmıştır.Bu hususla alâkalı olarak Vekâletten gelen yazıda sebep zik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • Mandıralar yine şehir dışına çıkarılamıyor Belediye ile mandıra sahipleri arasında çıkan ihtilâf yüzünden eski karar tatbik mevkiine konulamıyor Mandıraların Belediye hudutları haricine çıkarılması iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • Bol miktarda yedek parça ve ilâç ithâl ediliyor Son aylar içinde çeşitli ithalât için külliyetli miktarda tahsis yapılmıştır.Bu bakımdan önümüzdeki günlerde geniş çapta ithal malının gelmesi beklenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • DOĞUM RENGİN VE NEJAT A T A L A N bir kız çocukları dünyaya geldiğini akraba ve dostlarına müjdelerler.5.10.1957.GÜZELBAHÇE Hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • Halk,kışlık odununu güçlükle temin ediyor Kışlık odun temininde zorluk çekilmekte,halk oduncularda sıraya girmektedir.Bir aydır sıra bekleyenlerin olduğu ifade edilmektedir.Belirtildiğine göre,odun de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • OKULLARDA GRİP NİHAYET SALGIN SEKLİNİ ALDI Hastalığın sür'atle yayılması karşısında orta öğretim müesseselerinin bir hafta tatil edilmesi düşünülüyor Okullarda salgın hâlini alan grip vak'aları her ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • TEŞEKKÜR Âni olarak hastalanarak yattığım ve kıymetli bilgi ve alâkaları ile sıhhatimi kazandığım İstanbul Dz.Hastahaııesiııe başta başhekim sayın Amiral olmak üzere,ikinci hekim,Dahiliye servisi dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • İngiltere Türkiye'de Atom Reaktörü kurmak istiyor Teklif kabul edildiği takdirde kurulacak enerji reaktöründen elde edilecek elektriğin kilovatı 3,5 4 kuruşa gelecek «Atom Reaktörü» sahasında büyük ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • KISA HABERLER BELEDİYE İktisat Müdürlüğü murakıpları,dün 31ü müesseseyi kontrol etmişlerdir.Bunlar arasında Beledî yasaklara riâyet etmediği tesbit edilen 6 esnafa para,49 esnafa da ihtar cezası veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • Yemeği fazla ısıttı diye karısını bıçakla yaraladı Bakırköy Osmaniyesinde oturan Mustafa Kurt adında biri dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Mustafa,yemeği fazla ısıttı diye karısı Siiheylâ ile kavgay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • SELANİK BANKASI 20.000 Liralık Keşide Bir Kimiye 10.000 Lira Yatırım müddeti Ekim sonuna kadar Gişelerimizden broşür isteyiniz.Hesab açtırmayı ihmal etmeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Harman Kaya Reşit Gürzap Türk filmi.2 Kerem İle Aslı Malatyalı Fahri Türk filmi.ALKAZAK Tel:44 25 62)Bir Katil Aranıyor Faith Domergue Lee Peterson İng.ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • TEŞEKKÜR 28.9.Ü57 tarihinde hakkın rahmetine kavuşan oğlum,kardeşimiz,ağabeyimiz HADİ ETABEK'in vefatı dolayısiyle bizzat cenaze merasimine iştirak eden,çelenk gönderen,evimize kadar gelip bizleri tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • Ankara Radyosu ile yayınlanacak MEVLİDİ ŞERİF Mübarek Viladet Kandili dolayısile bu akşam saat l'J.45 de Ankara Radyosu ile yayınlanacak büyük MEVLİDİ ŞERİF Resulü Ekrem Efendimizin dünyaya teşriileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • Şekerci ve pastacılar meslek değiştiriyorlar Sekerci ve pastacıların yardımcı madde bulmakta zorluk çektiği ve bu yüzden bir kısım esnafın meslek değiştirdiği iddia olunmaktadır.Belirtildiğine göre bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • KLOB-X Restoran Paviyon Tanınma ROMERO Orkestrasiyle 10 EKİM 1957 Perşembeden itibaren kıs sezonuna açıldığını sayın müşterilerine bildirir DÜĞÜN Nişan,Kokteyl,Çay ve Davetleriniz için emrinizdedir.Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • Bir keşif uçağımız mecburî iniş yaptı Pilot Fikret Arda'nın idaresindeki bir keşif uçağımız,Silivri civarındaki arızalı bir araziye mecburi iniş yapmıştır.Buna sebep,uçak motorundaki bir arızadır.İniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1957
  • Ayvansaray'da genç bir kız yanarak öldü Ayvansarayda genç bir kızın ölümü ile neticelenen bir kaza olmuştur.Mumhane caddesinde.30 sayılı evde oturan Martina Leon adında 18 yaşlarında bir kız.yakmağa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.10.1957
  • Muamma Gökay V t Baştarajı birincide Muhterem Dahiliye Vekilimizin gazetelerde,mezuniyetim başlamadan evvel,Muhterem Başvekilimizin saflarında ve kendileriyle her bakımdan kader birliği yapmak üzere t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1957
  • 4 GÜN ZARBINDA HESAP AÇTIRARAK 100.000 Liralık EKİM KEŞİDESİNE Katılabilirsiniz YILBAŞINDA 400.000 Lira MESKEN KREDİLERİ Ve KALAMIŞDA Apartman Daireleri istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1957
  • C.H.P.listelen dün ilân edildi t Baştarajı birincide Yılmaz Akpınar,Salih Zeki Altınbaş,Mustafa Çakıroğlu,Cevdet Demiray,Nafi Demirelli,Emin Dırvana,Sami Duyum,Niyazi Gürer,Ramazan Kılıç,Hasan Nejat S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1957
  • ÜİNMIİ İstanbul'da NEDRET SELÇUKER D.P.mebusların-j.dan Haçopulos,M gayrimüslim va-M tandaşlarla İlgi-p!lenme vazifesini İ| üzerine aldı,top-M lantılar yapıyor,i Dün Ada'da on-I lara göyle dedi:«D.P.h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1957
  • SALÂH BİTTAR,TÜRKİYE'Yİ İTHAM EDİYOR NEW-YORK,T.H.A.Suriye Hariciye Vekili Salâh Bittar,Türk Haberler Ajansının muhabirine şu beyanatı vermiştir «Suriye hiç bir zaman Sovyetlerin üssü olmamıştır ve ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1957
  • MISIR BASIN ATAŞESİNİN BEYANATI Suriye hâdiseleri ile ilgili olarak eylül ayı başında Mısır'a giden Mısır'ın Ankara'daki Basın Ataşesi El Fettan Mahmud,evvelki gün Ankara'ya gelmiş ve dün gazetemize a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1957
  • Cevabî mesaj iyi karşılandı ANKARA,HUSUSİ Bajvekil Adnan Menderes'in,dün Sovyet Başvekili Bulganin'c verdiği ve iadyo ile yayınladığı cevabi mesaj,Ankara'da iyi karşılanmıştır.Muhalefete mensup bâzı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1957
  • I Eski Hocalar ve Hâtıralar I E "11 İT EKTEPLERİN açılışı bana eski hocalarımızı hatırlattı.Onları Ivl bilen ve hatırlayan acaba kaç kişi kaldı?Bu feragatkâr adam-E İ J-JL Iarın bizi yetiştirmek,bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • Nabız yoklarken.HALIT KIVANÇ Aman efendim,gazeteci mi?Buyurun efendim.Oğlum,Hasan,Hüseyin,Ali,Veli,Rüstem,Yusuf,Müstecap baksanıza buraya!Beyefendiye sandalye verin!Yok yok sandalye olmaz,koltuk verin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • CENEjÇAL*.TEOiGîSİZ ŞAhiS s^xaoa.tesJ:a EOEBİLtefto.GuZE!OMU,ıŞ;ME YARAR HALDE İSTE.SÎİM.AMEilWATTA KAT'İYEN KATA İST£A\EA\ECcR.PRO'ESOT-U oLEŞTİREMEZSEM,M ACT.K_[ÇZ 'İARA' 5 r Otesc en ELEKTİ ChAZ l_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • MÜREBBİYE ARANIYOR 115 yağında kı ;çocuğu için ler-Cİhea ecnebi mürebbiye aranıyor.'Yaslı olmaması tercih olunur.13.30 14.30 arası.Tel 48 65 60.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI UNKAPANI AJANSI 14 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ SAYIN HALKIMIZIN HİZMETİNE GİRECEKTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • Sır,Sarlıu.ş,Anı.Sokak,Kimse Duy mas m,Şüphe gibi harika şiirleri ihtiva eden Dr.tsmet Baha Sipahioğlu'nun KALDIRIM KIZI isimli şiir kitabı 'ıLtı Bayıleıden arayınız,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • Karpit Mutemetliği Hakkında Odamız sanayicilerine karpit talısis edilmiştir,Tafsilâtın 7/10/957 tarihli Ekonomi gazetesinden takıp edilmesi tebliğ olunur.1422o Istanbul ticaret odasi i—i—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • KAAL 0-63 FAYDALIDIR!I nez,e ve GriP 9ibi hastalıkların baş-t langıctnda fenalıkları önle-opon mek bakımından faydalıdır asan ba_ş:di?ada^J5İ:nir ye romatizma ağrı ve sızılarını teskin eder L OPOM GÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • Türk Alman Kültür İsleri Istişari Kurulu TÜIİK ALMAN EĞİTİM MERKEZİ ALMANCA DİL KURSLARI Almanca Stenografi Almanca Ticarî Muhaberat Almanca Muhasebe kurslarımıza 14 Ekim 1957 de yeniden başlanacakta'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • YALVAI »Ne tarata beyim'.«Canın nereye isterse oraya çek oğlum.Şoför halden anlıyan bir İstanbul'çocuğu id;Bir an yüzüme baktıktan sonra arabayı vitese aldı ve gaza bastı.Kafam çatlıyacak gibiydi.Hasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • safe 0£ç$ii Türkiye'de nejlr hakkı MİLLIÎET gazetesine «ittir)YEŞİL SAADET Yazan:Türkçesi:D A N IEL G R A Y SELAMİ İZZET SEDES 76 Bilmesini istemediğiniz müddet yine bilmez Gönan.Maho'yla beraber Yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • Secim ve biz kadınlar NABIZLAR yoklandı,yoklanamaz oldu.Ren,hâşâ nabız yoklatılıyorum ama her seviyeden erkekle her fırsatta secimi konuşuyorum.Satıcısı ile,şoförü ile,cntellektüeli ile.Hepsi de konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1957
  • AŞK HİKAYESİ Görünmeyen Kaatil TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Milyoner George un karısı,eski film yıldızı Angela kotrasında öl'ti olarak bulunur.Detektif,yıldızın eski filmlerinden birini görmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.10.1957
  • J İtibari kıymeti 150.000 lira olan bu Devlet Tahvillerini gişelerimizde dilediğiniz anda paraya çevirebilirsiniz Bu Devlet Tahvillerini,tahvil olarak muhafaza ettiğiniz takdirde ayda 750 lira hesabiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • İşini bilen iv kadını bakın ne diyor:Alışverişimi,hergün ayağıma kadar gelen MİGROS TÜRK kamyonundan yapmakla,çarşıya koşup boşuna vakit kaybetmekten kurtuldum.MİGROS TÜRK sayesinde,ev işlerimi daha ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • H—M—B—U—Mil m *m Kiralık Kahvehane Boğazın en gıı/e)kahvehane ve gazinobu devren kiralanacaktır.Emirgân Billur köçk yanında her gün 9 dan 13 e kadar sahibine müracaat.L—wim.ıımııı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İ s 1 e r ı n fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • HİCRÎ 1377 PAZAR 6 RUMÎ Kclıiul' 1373 evvel ı:k i m Eylül 11 1957 S3 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 6.02 12.10 Öğle 12.02 18 ikindi 15.16 9.32 Akgarr 17.44 12.00 Yataı 19.16 1.30 imsak 4.24 10-39 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • •âfflm TEMİZLENİR FAY,bıçak,çatal,kaşık,yağlı tencere ve isli tavaları tertemiz yapar FAY,fayans,mermer,çini,lavabo ve banyoları temizler ve yepyeni hale getirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • BEYAZIT'TA KARDEŞLER Bonmarşesi Kış mevsimine zengin çeşitlerle hazırlanmıştır.Her çeşit kumaşlar,tuhafiye eşyası,kunduralar,bilhassa kadın,erkek ve çocuklar için son model fevkalâde işçilikle imâl ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • HAVILLAND PUDRASI Cildinizin taravetini ve güzelliğini bir kat daha arttıran yüksek evsafta bir pudradır.Vk*âo*Â Pudrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • Bayanların en GÖZDE Kolonyası PEREJA Limon Kolonyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • mWmiK StY4Si'MECMUA-10 Ekim Perşembe Çıkıyor 25 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • Addle-PUDRASI Parfümeri tekniğinde günün en büyük basarı»!¦ddod.lon SgTAPOL'u H«v D ALİL A pudra» harika b»r rnüetanzardır Güzolliftinlz için en mu-»atık Dudrad» Mf8İSLS2'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • Adana Blok Âpariımanlar Yapı Kooperatifinden:Adana'da Sucuzâde Mahallesinde 47 sokakta yıkılan İsa Şakir Çırçır Fabrikası ve depolan arsası üzerinde inşa ettirilerek kat mülkiyeti esasına göre ortakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • TAKSİTLE SATIŞ Fabrikamız imalâtı Yemek,Yatak odaları Mobilyaları,SALON takımları,her türlü modern stil KOLTUK ve DÖŞEMELER emrinizdedir.TEDİYATTA KOLAYLIK.Arzuya göre sipariş yapılır.MERKEZ:Aksaray,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • en İŞÇİ KADİN ALİNACAKTİR Sandığımız temizlik işlerinde çalışmak üzere kadın işçiye ihtiyaç vardır.Talip olanların Cağaloğlunda Emniyet Sandığı Levazım Amirliğine müracaatları.14165)Emniyet' Sandığı r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.10.1957
  • Yeni makine,yeni panoramik perde ve yepyeni bir idare ile 10 Ekim Perşembe matinelerden itibaren TAKSİN Sineması Yeni sezonunu açıyor Hindistan'da ve Avprupa'da dillere destan olan ve hâsılat rekoru k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.10.1957
  • Beşiktaş İ.Spor Oynuyor Kasımpaşa Emniyet maçı da kupa finali gibi oynanacak SPARTAK karsısında çıkardığı bilgili ve mükemmel oyundan sonra,Beşiktaş'ın bugün İstanbulspor'la yapacağı maçın önemi ve al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • İkinci Profesyonel ligin dünkü maçlarında Taksim ve Sarıyer Taksim Süleymaniyeyi 4-1,Sarıyer de Davutpaşa'yı 5-0 mağlûp etti ikinci profesyonel küme lig maçlarının altmcı haftası dün Şeref stadmda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • Basket millî takımımız yakında ilân edilecek 24 Kasım'da Bukreşte,Romanya ile İstanbuldaki maçın rövanşını oynayacak olan Türk Milli Basketbol takımının 15 kişilik namzet kadrosu önümüzdeki hafta tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • Galatasaray takımı Spartak maçı için kampa girdi Pazartesi günü yapılacak Spartak maçı dolayısiyle Galatasaray Profesyonel kadrosu dün akşam Kadri Aytaç'ın düğününden sonra toplu olarak Yeşilköy Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • KÜÇÜK HALİL ADALETİ kaynıyor)K.Halil'in tekrar an-j trenörluğe getirilmesi |muhfemel| S Adalet Kulübü için için kay-3 nıyor.Bu kaynaşma bilhassa ta-j raftarların kesif bulunduğu fab-S rika muhitinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • Fenerbahçe İzmir'de berabere haldi:l-l Oyan Mturamıyan Sarı Lacivertlilerin golünü Turan attı.İkinci karşılaşma bugün Altay'la Kenerbahçe profesyonel takımı ilk maçını bugün Karşıyaka ile oynadı ve 1-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • KISA HABERLER ISTANBUL'un Kurtuluş Bayramı münasebetiyle bugün,inşası kararlaştırılan 100 bin kişilik stadyomun esas mevkii ilân edilecektir.GALATASARAYLI futbolcular,dünkü Beykoz galibiyeti dolayısiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • 19 Mayıs Stadının açılışında F.Bahçe G.Saray maçının oynanması için çalışılıyor Ankara Beden Terbiyesi Müdür Vekili Saim Arbak,Galatasaray ve Fenerbahçe İle anlaşma yapmak üzere dün şehrimize gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 6 6-15 2 12 Fenerbahçe 6 5 1 16 4 10 İstanbulspor 5 3 118 4 7 Vefa 6 3 1 2 11 11 7 Emniyet 5 2 1 2 6 11 5 Kasımpaşa 5 12 2 4 8 4 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • Beşiktaş,P.Sandro ile femas halinde Sandro hâlen mukavele ile bağlı olduğundan ancak gelecek yıl angaje edilebilecek Beşiktaş İdare Heyetinin yabancı antrenör angajmanı ile ilgili temasları devam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • Türkiye Güreş Birinciliği dön izmir'de başladı İZMİR,HUSUSİ Türkiye Greko Romen Güreş Şampiyonası,Acıkhava Tiyatrosunda başlamıştır.14 bölgeden 84 güreşçinin iştirak ettiği müsabakalar,çekişmeli geçme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • ANKARA LİG MAÇLARI Dün oynanan Ankara lig maçlarında Yolspor kuvvetli rakibi Hacettepeyi Nurettin ve Halisin attığı gollerle 2-0 yenmeye muvaffak olmuş,Ankaragücü ile Otoyıldırım da Mehmet ve Nevzat'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1957
  • Enver'in yaptığı ortayı 10 uncu dakikada kale ağzında yakalayan Kadri sert bir kafa şutu ile topu filelere göndermekte gecikmedi.G.Saray Beykozu mağlûp mm [SAMİ ÖNEMLİ] Kadri ikinci golü adetâ hatâsın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor