Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.10.1957
  • Zukov'un bugün İstanbul'dan geçmesi muhtemel LONDRA,A.P.Sovyet Rusya Müdafaa Vekili Mrl.Zukov,dün,Yugoslavya'ya müteveccihen,«Kuyblçev» kruvazörü ile Kırım'ın Sivastopol limanından ayrılmıştır.Yugosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1957
  • a1^^')""1"1 [RÜÇHAN ÜNVERJ İCTAMRIII İlli IflIDTIII IICII İstanbul'un kurtuluşunun 34 üncü IdIMIlDUkUU IVUniULUdU yjidönümü yarın merasimle kutlanacaktır.Taksim meydanında yapılacak geçit resnu* için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1957
  • Dün uçakla Ankara dan gelen Vali sadece "Yann konuşuruz,dedi BEDİRHAN ÇINAR Dün gece saat 22.30 la 23 arasında elli metrelik Londra asfaltı üzerinde müthiş bir otomobil yarışı yapılmıştır.Bu yarış uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1957
  • Menderes Bulganin'in mesajına cevap verdi Başvekil "Devamlı dostluk karşılıklı emniyet ve itimada bağlıdır dedi Mesajda Rusya' Suriye'de tâki ettiği siyasette vazgeçmesi da beli ANKARA,Başvekil Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1957
  • D.P.aday yoklamaları tamamlandı Kazanamıyan mebuslar dün de Başvekâlet koridorlarını doldurdu ANKARA,HUSUSÎ Başvekâletin koridorlarının dün bir gün evvelkinden daha kalabalık olduğu müşahede edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1957
  • Tunus Ordusuna Burgiba «Hazır ol» emrini verdi TUNUS,T.H.A.Cezayirdeki Fransız kuvvetlerinin Tunus hududu boyunca yığmak yapmalarını protesto maksadiyle dün Tunus'un her tarafında umumi grev ilân edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1957
  • [RUÇHAN ÜNVER] ncypiini Saraçhanebagmdan gevmekte olan karpuz yüklü bir araba,"EWIIIIbWI atının ürkmesi üzerine sür'atle Bulvardan Aksaraya doğru inmeye başlamıştır.Yol ü*»rindc bulunanları büyük heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1957
  • I İLHAN DEMİRELİ BEYAZIT MEYDANININ BUGÜNKÜ HALİ BEYAZIT'TA YENİ BİR HAVUZ YAPILACAK Üniversite kapısının önü 2,5 metre indirilecek ve 30 metre genişliğinde bir yol geçirilecek 1 eyazıt meydanını bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1957
  • [İLHAN DEMİRELI HÜR.P.nin EYÜPTE YAPTIĞI MİTİNGTE İL BAŞKAM ORHAN KÖPRÜLÜ KONUŞUYOR İlk miting dün Eyüpte yapıldı Hür.P.mitinginde îl Başkanı Orhan Köprülü en kuvvetli muhalefet partisinin desteklenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1957
  • izmir'de dolar 9 lira birden düştü İZMİR,HUSUSÎ Türkiye'de çalışan Amerikan ve NA-TO personeli maaşlarının dolar Türk parası değişmesinde tatbik edilen 13.50 liralık kur'un 1 dolar 575 kuruş esasına i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • 4* "1033 w^ocaa NVW031 ***wa-A*xnjo1*133 n I tfiaaarn zinilwjn3w o/2!N3W33NVNISVfW73lV 5 39 w vaizwiansna «t naswov'szia nznNfiAO aV1SVdNyiVAN»AV5,*NXTN3^'A*Viy.N3 NVHİJ ilân sahibinin arzusu ile ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • DÜŞÜN YAYINEVİ'NİN BİR ŞAHESERİ 7t—o?W^İ YAZAN AZİZ NESİN Kaybeden partiden de olsanız bu kitabı okurken kahkahalarla güleceksiniz.BUGÜN ÇİKTİ Fiatı:2 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 E Karıcık sabah müziği 8.30 Hağ berler 8.45 Saz eserleri 9.00 E Vals Musette ve Passo Dobleler E 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • BULMACA 9 10 11 T SOLDAN SAĞA:1 Aşağı yukarı;Bir nida.2 Çok iyi:Ses çıkaran tokat.3 Mantarlı taban muşambası:Ceylân.4 Kuvvetli inanç;Âlet veya makina ile yapma.5 Ani 6 Yüksek vicdanlı;Geçmiş emek.7 Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • OLUM Elaziz mektupçuluğundan emekli Ali İzzet beyin mahdumu.Denizcilik Bankası T.A O.Denizyolları İşletmesi Baş Makinistlerinden Muhittin Özege'nin ağabeyi,iş Bankası istanbul Şubesinden emekJi Seyfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • OLUM Türk denizcilerinin çok sevdiği,KAPTAN SAİT ÖZEĞE 4 10 1957 tarihinde vefat etmiştir.Sait kaptan 1311 yılında İstanbulda doğmuştur.Seyrisefain idaresine 1330 da intisap ederek Seyhan vapuru ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • ÖLÜM Türk denizcilerinin çok sevdiği,KAPTAN SAİT ÖZEĞE vefat etmiştir.Muhtelif birinci sınıf gemilerimizde uzun müddet hizmet etmiş ve bir çok kaptan yetiştirmiş bu çok kıymetti kaptanımızın acı kaybı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • Otobüs seferlerinde bâzı değişiklikler yapıldı Otobüs seferlerinde yeni bâzı değişiklikler yapılmıştır.Dolapdere otobüsleri bu sabahtan itibaren Süleymaniyeye gitmeyecektir.Dolapdere Süleymaniye,Yıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • Paza DANA WYNTER Gina eskisinden güzel TariMenîikralaf Napoli eğleniyor 54.SAYISI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • f SİNEMALAR J v.BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Harman Kaya Reşit Gürzap Türk filmi.2 Kerem İle Aslı Malatyalı Fahri Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Bir Katil Aramyor Faith Donıergue Lee Peterson İng.ATLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • MÜBAREK MEVLİDİ NEBEVİ fi 7 Ekim 1957 ve 11-12 Rebıulevvel 1377 tarihine müsadif pazar akşamı fpazartesi gecesi)mübarek Mevlidi Nebevi olduğu ilân olunur.İstanbul Müftüsü O.Nasııhi Bilmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • ÇEKMECE ARSALARININ SATIŞI SONA ERİYOR DUYULMAMIŞ DERECEDE UCUZ FİATLARLA Halka tahsis edilen 2931 arsadan son kalan 319 arsanın tevzi ve satışlarından istifade ediniz.Bir evlik arsa 756 882 1008 1134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • OĞLAK BURCU v?ö P&.[22 Aralık 20 Ocak] Eski ve urıutulmuga benziyen bir sevgi canlanarak.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] YıldızJar.muhitinizde seçilmenizi ve beğenilmeni?i sağlayacaklarr BALIK BURCU [20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • iydedi&L Ajansımız Hizmetinizdedir.Zarif fiçüLşlıfitıraları Hususî keşide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • Bomonti fabrikası bira imâlinde rekor kırdı İnhisarlar İdaresinin Bonıontideki bira fabrikası,bira istihsal ve tevziinde geçen ay rekor kırmıştır.Fabrika Müdürü Salahattin Güven'in verdiği izahata gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • HAFTANIN FİLMLER!PİKNİK «Picnic» Rejisör Joshua Logan idaresinde renkli ve sinemaskop sistemiyle çevrilmiş hir Columbia Amerikan)filmi Oynayanlar:Kim Novak,William Holden.Betty He 1,1.Rosalind Russell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • İSTANBUL 15 EKİMDE ÜCYÜZ TON KAHVEYE KAVUŞUYOR İnhisarlar İdaresince hazırlanmakta olan listeye göre insan başına ancak 12 gram kahve düşüyor Uzun müddettenberi yılan hikayesine dönen kahve ithali mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • I Gerçek adayın vasıfları PARTİLERİMİZİN aday listelerinde,dünyanın politika ve fikir tarihini,meselelerini ve ihtilâf sebeplerini iyi bilen tecrü-E beli ve kültürlü devlet adamlarına,sosyologlara,E b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • 100.000 Liralık EKİM KEŞİDESİ i 9 i n 9 EKİM AKSAMINA KADAR Hesap artırabilirsiniz MESKEN KREDİLERİ ve PARA İKRAMİYELERİ YILBAŞINDA 400.000 Lira İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1957
  • Nişantaşında hergün 50 kişiye telefon veriliyor İstanbul Telefon Başmüdürlüğü Nişantaşı semtinde telefon tevziine devam etmektedir.Her gün 50 istekliden sırası gelenlere telefon verilmektedir.1957 son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • Hak,mukaddestir r ER sene imtihan zamanları şikâyet mektuplun alnını.İm-E L tilıan,«mihnet» den geldiğine göre bunu tabiî görmek icap 5 eder.Her namzet bu mihneti göze alacaktır,fakat imtihanda E muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • VARNER Yeşil ışık yamacfo».İKİ SANİYEDE makiyajını tamamlıyor.Siz de günün her saatinde güzel kalmak için,yanınızda daima VARNER Kremli oudrasını tajıyınıı.KREMLİ PUDRALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • NflSREDDiH HOCfl Haftanın e n güzel mizah gazetesi oldu.5 renkli karikatür ve haltanın en güzel yazüariyle dün çıkan NASREDDİN HOCA kapışıldı.8 Sayfa 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • SUNDER MARKA DÜSEMELİK SUNİ DERİLERİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR Renkleri sabit,sağlam ve yumugak Sunder marka döşemelik sun'l derileri Pandazot)bu kerre yeni desenlerle piyasaya arzedilmlştlr.İmalâthane ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • İŞÇİ KADIN ALINACAKTIR Sandığımız temizlik işlerinde çalışmak üzere kadın işçiye ihtiyaç vardır.Talip olanların Cağaloğlunda Emniyet Sandığı Levazım Amirliğine müracaatları.14165)Emniyet Sandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • NAB İZ YOK L A M AŞ I TRABZON'DA NETİCEYE TESİR EDECEK OLAN Vakfıkebir D.P.yi tutuyor İBRAHİM ÖRS VAKFIKEBİR'den Bildiriyor DEMOKRAT Partililerin en kesif bulunduğu yer olarak tanılan Vakfıkebir kazas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • Menderes Bulganin'in mesajına cevap verdi Baştarajı birincide meşine imkân olmadığını,milletlerarası münasebetlerin bugün almış bulunduğu manzaranın,bundan evvel dünya tarihinde görülmediğini ifade il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • Mahalle Bekçilerine de ikramiye veriliyor Vilâyet,dün kaymakamlıklara gönderdiği bir tamimle,mahalle bekçilerine birer aylık ücret tutarında ikramiye verilmesini emretmiştir.İkramiyelerin tevziine der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • GAYRİMENKUL SATIŞI Beyoğlunda Feriköy Mahallesinde Çobanoğlu ve Tabakhane sokağında kâin ye Tapusu 1263'ada 23 parsel sayısında kayıtlı 1424 M2 miktarındaki çok kıymetli bir arsa İstanbul 4.üncü Sulh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • Yüksek Kalite İng'liz ^r IVl Tohumu Satılıktır YEŞEREN Ticaret Galata Perşembe Pazar Arslan Han kat 6 Telefon:44 92 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • Daktilo Sekreter Kursları ücretsiz Daktilo öğreteceği 10 KİŞİ ARIYOR iyi derece ile mezun olacak ortaokul ve lise mezunları kurs tarafından ije yerleştirilecektir.Adres:Merkez Lâleli Kemalpaşa Man.Ağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • Varşova'da gençler polisle Bir mecmuanın kapatılmasını protesto eden talebelerle polisler arasında yaralananlar oldu VARŞOVA,AP.Stalin aleyhdarı ve şimdi Başvekil olan Gomulka'nın iktidara gelmesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • SEMiRAMiS GAZİNOSU RESTORAN ve PAVYONU 1 Ekimden itibaren her akşam MUAZZAM KIŞLIK PROGRAMINI Muhterem müşterilerine arzeder.DÜNYACA MEŞHUR AVUSTURYA BALESİ KUBANA GIRLS Restoranda:FEHMİ EGE ve Arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • Gökay muamması bugün aydınlanıyor t Baştarajı birincide Fakat,bugünün bitip,yarının başlamasına tam bir saat 40 dakika var.İsterseniz 24 ü bir dakika geçe konuşabiliriz.Hele o bir saat 40 dakikayı geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • Kiralık Kahvehane Boğaz'ın en güzel kahvehane ve gazinosu devren kiralanacaktır.Emirgân Billur köşk yanında her gün 9 dan 13 e kadar sahibine müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • Bir Tarafsızın Kitabı:BAŞVEKİL Yazan:Nâzım 19 5 7 YAKINDA ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • D.P.aday yoklamaları tamamlandı t Baştarafı birincide yarbakır.Gaziantep ve Rize'de yapılmış ve bu suretle yoklamalar tamamlanmıştır.Yoklamayı kazanan adaylar şunlar-DİYARBAKIR Nuri Onur,Halil Turgut,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • ingiliz işçileri taksimi reddediyor LONDRA,T.H.A.İngiliz işçi Partisinin dün yapılan senelik kongresi esnasında,İşçi Partisi iktidara geldjği takdirde,Kıbrıs'a muhtariyet verileceği açıklanmış ve taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1957
  • C» H.P.niii Istanbul adayları belli oldu t Baştarafı birincide leceğlni ileri sürmektedirler.C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün İl Merkezindeki basın toplantısında bu cihetleri açıklarken demiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • CİCİ CAN BÜTÜN KL',SU« DA KAÇ)Yp^!ÜRKÜtUcO,Bı» S£S 8U.r* y s* SİTKÎLSR BİLE I WTT S/SRAElPSCurtOR!I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • 1:1İİ1İİI1?İ1İ;1İ:COK OŞ^.U G.T.WEGE BAŞ^S B^y DAVUT.BıR.tCAD'N,Bu SA.EDE MÜTECAVİZİ DER-HAL.VE!E VIKABİ-uVoR.X^ îfAK/N,KADIN BÜKÜL-MÜŞ i MÜTECAVİZİ BİLE Ğİ/VDE AiL/yO. e V£T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • L* NEW KAZMADİŞ HEEV CAZ AADİŞ w H HAZMADIŞ Jp^"1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • ©EMİR YUMRUK KlM SpVLEDlVSE SOVLEDi.DEMEK DOGEU MA SENİ DE BuNUAÇı BİL.VOR.vE SESİNİ Çl_KARAV,VO ?DLJN,WA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • e ARTIK TES-ÜA\OUAL.IW.NiASiL.OuSA Bizi Bula.CAklAK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • ALLAHLIK AL!8EY RANDEVUMA ğ'DECE^İM •4/B3TN DE^ V SİNEMA.ÛOH.Ş-JKADA BlÇ ŞEKERLEME VAPi-BABAM ASTIK ESKıSf S,Bı VEMEKTÇN SONRA NEDEN SOKAıSA OKlP yuRÜVüŞ VAPAMVOR OTOMATİK BUUASIK Yi.»CAMA WAKiNiESi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • EMNİYET SANDIĞI 3 EKİM İkramiye Keşidesinde Pangaltı Şubesinden 1927 sayılı hesap sahibi BN.MEVHIBE OİLGIMEN Bursa Şubesinden 5'1!sayılı hesap sahibi B.YAKUP CEMAL TOLKUN Bahçelievler'de birer A K u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • Puro Sabunu cildin gıdasıdır FİLİM YILDIZI NERİMAN KOKSAL "cildinizden şikâyetçi iseniz bu sabundan istifade ediniz,diyor.Memleketimizin güzellikleri ile nam sala'n sanatkârları PURO kullanır.Onların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • AŞK HİKÂYESİ TEFRİKA No.i ÇİKAN YAZILARIN OZETI:Milyoner George'ıın harını Angela,kotrasında uyurken zehirlenerek ölmüş bulunur.Detektif,milyonerin yeğeni Bert'le,Hintli uşağı Mohart'ı «örmek istedi.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • V BİR ÇİFT ÇİKLET APL'KOA karsıma iki ecnebi kadın düştü.Bd-i sil giyinmişlerdi.Aına bizim ölçümüzle tabii deneıniyecek kadar temizdiler.Turiste benze-iniyorlardı.Yeni gelmişler de denemezdi.Ah-şık Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • Türkiye'de nejir hakki MİLLİYET gazetesine aittir)YEŞİL SAADET Yaza n T ü r k e esi:D A N t E L GRAY SELAMİ İZZET SEDES Kalbinin,aklının endişe içinde bulunduğunu caklamaya bos yere çalınıyordu.Nihaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1957
  • YALVAI i azan fena halde bozulduğumu belh etmemek için edepsizliği ele alarak beşuş bir çehre ve sesle:«Merhaba.dedim.«Rahatsız etmiyorum ya'.O ısrarla suratıma bakmakta devam ediyoı bir türlü canı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.10.1957
  • "Herkesin Keşidesi,Kadın.Erkek.Genç.İhtiyar.Herkesi memnun edecek Boğazda şahane APARTMAN DAİRESİ Çok Kıymetli ARSA 75.000 LİRA PARA ikramiyesi 1 kişiye 50.000 LİRA Hanımlar Keşidesi:25.000 LİRA Bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • ı ilâ 15 Ekim arasında BERLİTZ LİSAN DERSANESİNDE ORTA LİSE VE ÜNİVERSİTE Öğrencilerine mahsus FRANSIZCA İNGİLİZCE ALMANCA Takviyeli lisan kursları açılmıştır Bayanlara mahsus sabah kursları ve hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • KARAMÜRSEL Mağazası İSMARLAMA İŞÇİLİKLE VE en SON MODELLER gözönünde bulundurularak hazırlanmış BÜYÜK ve KÜÇÜK Palto Pardesü ve Trenckotlar Toptan ve Perakende:İstanbul,Sultanhamam 2 nci Vakıf Han alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • ftffiBiitıet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İ 5 1 e r l n j fiilen idare eden mesul müdür HASAN YTLMAER Basıldığa u*rı MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • HİCRİ 1377 Cumartesi 5 RUMÎ 1373 RebiUI* evvel EKİM Eylül 10 1957 22/VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.01 12.13 Öğle 12.02 6.16 İkindi 15.17 931 Akşam 17.46 12.00 Yatsı 19.17 1.30 imsak 4.23 10.36 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • Bakırköy Bahçelievier İçinde ŞEHRE YAKINLIK,UCUZLUK Tediyatta kolaylık,uzun vâdeden istifade.Elektriği,telefonu,terkos suyu ve memba sulan Akay Kliniği yanında,Belediye otobüs durağına 2 dakika mesafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • DİKKAT.YENİ ADRES N U H un ANKARA MAKARNA FABRİKASININ İSTANBUL SATIŞ ŞUBESİ DİKKAT:İSTANBUL,UNKAPANİ,YENİ ÇARŞI BLOK 3,No.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • BAKIRKÖY HAZNEDAR BAHÇELİ EVLER ARSALARI İt Elektriği,Telefonu,Belediye otobüsleri mevcut tam Londra asfaltına bitişik yüzbinlerce liralık köşkler içerisinde ve şimdiye kadar böyle ucuz ve güzel arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • BARUTHANE Civarında ARSA ALMAK İSTEYENLERE Hem sayfiye hem de şehir hayatını birleştiren geniş ve ferah manzarası,bol güneş ve yeşillikleri ile civarındaki üzüm bağları ile bilhassa rekabet kabul etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • EKO SABUN KABUKLARİYLE Sabunlarınız daima kuru kalaçaktır.Sabun sarfiyatında 20 tasarruf sağlıyacaksuuz.Lavabo ve banyolarda sabun» larınız artık pıhtılasmıyacaktır.EKO Sabun kabuklarını Itriyatçılard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • DOĞU ALMANYA İÇİN VERİLEN TALEPNAMELER HAKKINDA 9 uncu grupa ait sipariş müsaadeleri hazırlanmıştır.Bu müsaadelerin hangi firmalara ait olduğu Ekonomi Gazetesinin bugünkü nüshasında yazılıdır.14154)İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • HER YERDE^ARAYINIZ JAMAMİLE NEBATİ MADDELERDEN HAZIRLANMIŞTIR,TOPTAN SATIŞ.ABIT MAN M3 GALATA TEL:444485
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • Baş Bayi Aranıyor İstanbul Vilâyeti dahilinde,Sipahi şarablan için baş bayilik aranıyor.Müracaat AKMANLAR KOLLEKTİF ŞİRKETİ:Ankara,Telefon:15041
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • DİKKAT DEMOKRAT PARTİLİ VATANDAŞ Sayın Cumhurbaşkanımız CELÂL BAYAR,Sayın Başbakan ve D.Parti Genel Başkanı ADNAN MENDERES'in en güzel ve en son Foto Off sot tekniği ile 50X70 eb'admda 7 renk portrele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • PAZAR GÜNKÜ EN BÜYÜK EŞYA MÜZAYEDE ZİYAFETİ Ortaköy Taşmerdiven Palaııga Sokak No.27 Büyük Köşk Portakal Tel:44 54 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.10.1957
  • Sparlak iyi oynayan fakımı davet edecek Kendilerini beğenmeyen Rus idarecileri Beşiktaş'ı methettiler Dün Beşiktaş ile ikinci karşılaşmasını yapan Spartaklılar maçtan sonra soyunma odalarına dönünce b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1957
  • «mmjummuıniKiımııııı.11.mum KULÜPLERDEN [HABERLER İSTANBULSPOR:jr Yarın Beşiktaşla yapacağı maç için dün akşam Moda'da kampa girmiştir.Sarı Siyahlı takımda İhsan da oynayacakta.VEF A İr Adalet galibiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1957
  • Futbol Şampiyonasına hiç bir gazeteci parasız gircmiyecek.İsveç Futbol Federasyonu,F.İF.A.ile yaptığı temaslardan sonra bu kararı almış ve hâlen bilet için müracaat etmiş olan 800 gazeteciye durumu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1957
  • ERGUN Hem de dört gözle ERGUN HÂLÂ DÖVİZ BEKLİYOR Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı için kampta bulunduğu bir gün,Ergun'un Kadıköydeki evinin kapısı çalınır.Kapıya gelen şahsı Ergun'un annesi karşılar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1957
  • F.Bahçe bugün izmir'de oynuyor Fenerbahçe profesyonel takımı bugün İzmir'de Karşıyaka ile karşılanacaktır.Dün otomobille Molnar'ı da yanına alarak izmir'e giden Lef ter bugünkü maçta dinlenecek,yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1957
  • Galatasaray Beykoz bugün karşılaşıyor Müdafaası zayii,hücum hattı ahenksiz San-Siyahlılaı karşısında lig Jideri favori yut Galatasaray ve Beykoz altıncı haftanın en mühim karşılaşmasını' bugün Mithatp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.I.P.Galatasaray 5 5-10 2 10 Fenerbahçe 6 5 1 16 4 10 istanbulspor 5 3 118 4 7 Vefa 6 3 1 21111 7 Emniyet 5 2 1 2 6 11 5 Kasımpaşa 5 12 2 4 8 4 Beyoğlusp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1957
  • Türkiye Greko Romen Birincilikleri bugün İzmir'de başlıyor Türkiye Greko Romen Birincilikleri bugün izmir'de başlayacaktır.İki gün devam edecek olan müsabakalara yüze yakın güreşçinin katılacağı tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1957
  • Adaletin müesseseden ayrılması isteniyor UMUMÎ KAPTAN SOMER,TALEPLERİ KABUL EDİLMEZSE İSTİFA EDECEK Adalet Kulübü Reisi Atıf İlmen'in Vefa mağlûbiyetin-den bir kaç saat sonra Bursa'dan Milliyet'e verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1957
  • [SAMÎ ÖNEMLİ J PFNF VARDI Sola^lk MİS»",karşısındaki genç müdafi Münir'i nadiren geçebildi.İste bu anlardan biri:Misin'in kaleye kadar sokulup çektiği sütü USU™ WMIIUI» Varol yatarak kornere çıkarıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor