Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • İSTANBUL'UN NÜFUSU GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR Gazeteler)istanbullu imdaaaaat:UU fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • yeni ithamları Avunduk'a cevap veren C.H.P.il Başkanı Hadımlığın hareketlerini incelediklerini söyledi C.H.P.İl Başkanı Şemsettin Günaltay,Vali ve Belediye Reis Vekili Kemal Hadımlı ile İş Bankası Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • Ankara ve Zonguldak D.P.adayları dün belli oldu ANKARA,HUSUSÎ Demokrat Parti Ankara ve Zonguldak aday yoklamaları dün yapılmıştır.Bu suretle D.P.nın aday yoklaması yaptığı vilâyetlerin adedi iki gün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • Yoklama neticeleri belli olduktan sonra Adaylık istiyenler Ankara'da toplandı 4vunduk9 istanbul listesi için Başvekille Ankarada görüştü C.M.P.ve Hür.Piierkez adaylarını dün tesbit etti ANKARA,HUSUSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • W# VATûN VAZİFESİNİN V(cvre ll,ri c' erleri,vatanı vazifelerini yapmak üzere dini Haydarpaşa'dan tren »MI,ile İskenderun'a hareket etmişlerdir.Bahriyeliler gar'da akraba ve yakınları tarafından ıığıır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • CHP.beyannamesinin esasları tesbit edildi DÜN İSTANBUL'A GELEN "TAAHHÜTLERİMİZ NİHAÎ GÖRÜŞÜMÜZLE BİRLİKTE YAKINDA İLÂN OLUNACAKTIR,DEDİ ERDAL İNÖNÜ EVLENDİ [İLHAN DEMERELİ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • FRANSA'DA kabine kurulamıyor PARİS,A.P.Fransa'yı İkinci Dünya Harbinden sonra içine düştüğü en büyük kabinebuhranından kurtarmak için,Cumhurbaşkanı Rene Coty tarafından gösterilen gayretler dün akşama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • [KEYSTONE] r»rt I/CTÇİ7 MİCAHİRI PR Kay DouKIas balen Londra'da bulunan UM VELİ 014 mlOMrinfc.Cn Hollywood yıldızı Jaync Maıısfield'in dâvetine icabet ettiğine bin kere pişman olmuştur!19 yaşındaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • İL SEÇİM KURULU CHP yi şikâyetinde haklı buldu İl Seçim Kurulu,dünkü toplantısında müstakil adayların namzetliklerini kabu!etmiştir.Köylü Partisinin seçimlerden çekilmesi üzerine Kurulda boşalan üyeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • KOMÜNİST DÜŞMANI KOMÜNİST LİDER «Yeni Sınıf» isimli eserinin Amerika'da yayınlanması dolayısile,rejim aleyhinde propaganda yapmakla itham edilen,Mrl.Tito'nun yakın arkadaşı Milovan Cilas'ın yargılanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • DON UÇAKLA ANKARA'YA GÎDEN ökay.Başar v res'le görüştü İstanbul Valisi,kendisinden malûmat isteyen gazetecilere sadece "Gökte ay,burada da Fahrettin Kerim Gökay,diye cevap verdi ANKARA,HUSUSİ Dün bird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • D.P.GENEL MERKEZİNDE YOKLAMA NETİCELERİ TASNİF EDİLİRKEN [TELEFOTO MİLLİYET Muammer Taylak Ankara İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • istanbul'da Hür.P.yapacağı mitinge,D.P.li Mebusları da davet etti J STANBUL/da ilk seçim mi-I tingi bugün saat 13.30 da Eyüp'te Hür.P.tarafından yapılacaktır.Mebus adaylarının,mebusların ve İl Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • RENDA'nın CENAZESİ Ankara'ya nakledildi Salı günü vefat eden eski Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda'nm cenazesi dün Ankara'ya nakledilmiştir.Abdülhalik Rcnda'nın,saat 11 de Erenköydeki köşkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1957
  • İZMİR'DE ALTIN fiatiarı düşüyor izmir,hususî Son iki gün içinde altın piyasasında bariz bir gevşeme görülmüştür.Buna sebep,Amerikalılara ödenmekte olaö dolarların 575 kuruştan bozulması yolundaki kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • İ t KALPAZANLAR ÇETESİ HAFTANIN FİLMLERİ i Turi&xtc &k.Out,«II Biduııe» Rejisör Fre-derk-o Kellini idaresinde çev-rilmiş hir Tilaıııts Film İtal-van)prodüksiyonıı.Oynayanlar:Broderirk Crawford,Giu-lie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • M MUAMMER KÂRACA k^V Bu Akşam 21 de MAHUT HEYKEL Komedi Perde Çarşamba Cumartesi saat 16.30 Tenzilâtlı Halk Matinesi Cuma talebeye tenzilât vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • İM mm* mm mm* 1957 YILINDA BAHÇELİ EVLER ve ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ 321 TALİHLİYE OnöKA Hesabınızda her zaman için en az 100 lira bulundurunuz Her 100 liraya bir ayrı kura numarası DO60B&NK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • Bayan Muhasebe Yardımcısı Aranıyor Pazarları hariç sair günler sabahları saat 9 ilâ 11 arası 44 28 08 teletondan muhasebeciyi aramaları rica olunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • BUL MACA 9 10«İÎ*I2 SOLDAN SAĞA:1 Savaşta gösterilen yiğitlik;ı Komşu memleket-lerden birinin bas ry şehri.2 Birli;Anıt.3 Orto-dokslardan bir din O adamı.4 İsa-a retler;Temelsiz çerden çöpten bi-c na.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • K B m Si OĞLAK BURCU |22 Aralık 20 Ocak J Yakın muhitinizde biri size hayranlık duyuyor.Büyük bir his bağı da kurabilirsiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Asılsız bir haber bu günün bütün neşesini kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • NRSREDDİN HOCR Haftanın en güzel mizah gazetesi oldu Bugün çıkan sayısında 5 renkli karikatürler,seçim ^akaları,romanlar,hikâyeler,tuzlu biberli yazılar,hicivler.Bugün mutlaka bir NASREDDİN HOCA alını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • 100.000 Liralık EKİM KEŞİDESİ için 9 EKİM AKSAMINA KADAR Hesap açtırabilirsiniz MESKEN KREDİLERİ ve PARA İKRAMİYELERİ YILBAŞINDA 400.000 Lira İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • 1 İ AKİS HAFTALİK AKTÜALlTE MECMUASI g BAŞINDA YENİDEN Metin TOKER İlk Yazı:OMUZUMIIZDAKİ VAZİFE ct Catafla «Q itü,*ı=j£et L-atai.to JCuiafı Olan Jitccm.ua im sayisî togüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • ÇARŞIKAPI AJANSIMIZ CAZİP AÇILIŞ HATIRALARİYLE 7 EKİM 195 7 de HİZMETİNİZDEDİR İstanbul Şubemizin son ikramiye çekilişinde kazananlara ait listeler gişelerimizde görülebilir.ESNAF KREDİ BANKASI A.S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • ALTIN İK YEDİ LİRA ÜN İC RDEN DÜ BU DÜŞÜKLÜĞE SEBEB OLARAK DOLAR HATLARININ İNDİRİLMESİ GÖSTERİLİYOR VE ALTININ DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİLİYOR Altın fiatları devamlı olarak düşmektedir.Düşüş ortalama li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • I "Mahut Heykel» E T\T UAMMER Karaca tiyatrosunda oynanan VVJ,bu piyesin muharriri İtalyan,şahıslan E Fransızdır,vakanın hangi memlekette cereyan ettiği belli değildir;parlâmento rejimiyğ le idare edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • GLZEL Sanatlar Akademisi ile Teknik Üniversitede derslere 20 Ekim tarihinde başlanacaktır.DEVLET Demiryolları malzeme ithal edecektir,ithalâta karşılık bin ton fındık verilecektir.Getirtilecek malzeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • Sene Sonunda FEVKALÂDE BİR İKRAMİYE Sene Sonu Çekilişinin teferruatı 6 Ekimde bu gazetede paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Tel:48 65 02)1 Harman Kaya Regit Gürzap Türk filmi.2 Kerem İle Aslı Malatyalı Fahri Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Bir Katil Aranıyor Faitlı Domergue Lee Peterson İng.ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • r.m.|l ti İİI1IKİİI11III.Ill I 111!I lll .Iltll I I I İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 900 Norman Clautier orkestrası 9.15 Şarkılar 930 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • İstanbul ve İzmir Halk Derneğinin kursu başladı istanbul ve İzmir Halk Derneklerinin Üniversiteye girmek i.stiyen lise me-unları için müştereken tertipledikleri kurslar,dün başlamıştır.Kursta,öğrencil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • İstanbul emrine iki bin oto lâstiği verildi iktisat ve Ticaret Vekâleti,İstanbul Vilâyeti enirine dün yeniden 2 bin lâstik tahsis etmiştir.Bu lâstikler de Vilâyet Tevzi Bürosu kanalıyla ihtiyaç sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • Kiracısından fazla para alırken yakalandı Kumkapıda oturan Siyanuş Çakmakcıyan adında bir kadın dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Siyanuş,evinin alt katında kiracı olarak oturan Hampar Üçkardeş adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • Şehrin beyaz peynir sıkıntısı önleniyor MİGROS bu sabahtan itibaren satışa hergün 300 teneke peynir çıkaracak Peynir meselesinin halli için dün Migros'un merkezinde İktisat Müdürünün iştirakiyle bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • Okullarda grip gittikçe yayılıyor Okullarda grip arazı gösteren vak'alar gittikçe yayılmaktadır.Dün de mevcudu hastalığa yakalandığı için Avusturya Lisesinin bir sınıfı kapatılmıştır.Bu arada,Bebekdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1957
  • Belediye,Spor ve Sergi Sarayı'nı tamir ettiriyor Satılacağı hakkında akılsız söylentiler çıkarılan Spor ve Sergi Sarayının tamiri işi ele alınmıştır.Bu arada bilhassa sıcak hava tesisatının normal ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • &m KILI i.İstanbul'da NEDRET SELÇUKEB i D.P.Kadınlar Kolu,bugün öğ-le namazından sonra,Hırkai Şe-lif Camiinde Beyceğiz mahalle-sinde ölenlerin ruhuna bir Mev-g lid-i-Nebevî ki-raat ettirecek.Kadınları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • Şehre en yakın arsaların satışı sona eriyor tnanılmıyacak Kadar Ucuz Elektriği,telefonu,Belediye terkos suyu bulunan civaruıda 50,000 100,000 200,000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • Hiçbir arsa Boğaziçi arsaları kadar rağbet görmemiştir ASMA KÖPRÜ ve ÜSKÜDAR-BEYKOZ YOLUNUN ETÜDLERİ TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.DÜNYANIN BÜTÜN GÜZELLİKLERİNİ SİNESİNDE TOPLAYAN Boğaziçi Çengelköy Arsalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • EDEBİYAT Fakültesindeki İHTİLÂF İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki vazifesinden,istifa eden Doç.Adile Ayda'nın bir sabah gazetesinde,Fakülteyi «hürriyetsizlik» le itham eden beyanatı Üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • Amerikan ve Rus Hariciye Vekilleri buluşuyor Yarın yapılacak görüşmede bütün beynelmilel meselelerin ele alınacağı bildiriliyor WASHINGTON,A.P.Amerika Hariciya Vekili Dulles ile Sovyet Hariciye Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • Talebelere sarkıntılık yapan 7 kişi yakalandı Kız talebelere sarkıntılık yapanların takibine devam edilmektedir.Dün de ekipler Lise ve ortaokullar önlerinde bu şekilde hareket eden 7 kişiyi yakalamışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • BİR TACİR NEZARET ALTINA ALINDI İsparta'nın tanınmış tacirlerinden olduğunu beyan eden Ali Çelik dün zabıtaca nezaret altına alınmıştır.Müddeiumumiliğe müracaat eden üç manifatura tacirinin iddiasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • V* iSh*** I» NORVEÇ KRALININ CENAZESİ IA.P.J Vefat eden Norveç Kralı Haakon'un cenazesi evvelki gün türenle kaldırılmıştır.Merasimde,Avrupa'nın muhtelif memleketlerinden çelen bâzı Krallar da hazır bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • YEMİŞ ŞUBEMİZ UNKAPANI BÜROSU Unkapam Yeni Çarşı Blok 7 No.114 te HİZMETE GİRDİ ZARİF AÇILIŞ HATIRALARI BÜYÜK KEŞİDELERE İŞTİRAK A K B A N K Tel:27 32 54.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • 4 sandık altın ve 27 yolcu taşıyan bir Lübnan uçağı düştü BEYRUT,T.H.A.Lübnan Havayollarının bir uçağı dün Beyrut yakınlarında,havada iken tutuşarak denize düşmüştür.Lübnan Ulaştırma Vekâleti,dün akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • İki kadın 8 kişinin tecavüzüne uğradı İZMİR,HUSUSİ İki kadın ve iki erkek,Seydiköy'de 8 kişinin tecâvüzüne uğramıştır.Mütecavizler,jandarmalar tarafından yakalanarak tevkif edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • Uç profesörümüz Avrupa'ya gidecek Türk İrak kültür anlaşması gereğince,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Sadettin Bulucu bu ders yılı mübadil profesör olarak Bağdat Üniversites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • Sekiz yıllık evli bir kadın BEŞİZ DOĞURDU UZUN ZAMANDIR ÇOCUK BEKLEYEN AİLENİN ÇOCUKLARINDAN ÜÇÜ ÖLDÜ TOULON,A.P.Evvelki gün dünyaya gelen beşizlerden üçü,gösterilen bütün İhtimama rağmen ölmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • s »ı FRANSA'DA SİYASI KRİZ [A.P.Fransız Kabinesi,Meclisten,Cezayir politikası üzerinde itimat alamadığı için evvelki gün istifa etmek zorunda kalmıştır.Fransa böylece yine siyasî bir buhranın içinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • I Ekmek Nes'elesi I STANBUL'un ekmek meselesi,ienelerdenberi halledilmeyen ve bu E 1 gidişle de halledilmesine imkân bulunmayan bir dâva halindedir.E Dünkü gazetelerden bâzıları halkın ekmek sıkıntısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • Çek mültecileri hür yaşamak istediklerini söyledi «Geceyi,güzel İstanbul'un büyük otellerinden birinde deliksiz bir sekilde uyuyarak geçirdim.Çekoslovakyalı 400 turisti,Akdeniz memleketlerine götüren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • KARISINI BIÇAKLA paramparça yaptı SİVAS,HUSUSİ Karacaviran nahiyesine bağlı Kapıkaya köyünde bir adam karısını bıçakla parça parça ederek öldürmüştür.Cinayete,karı koca arasında çıkan bir münakaşa seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • 11 yaşında bir çocuk kız kaçırdı SİVAS,HUSUSİ Şehrimizde iki enteresan hâdise olmuş,11 yaşında bir çocuk,15 yağında bir kızı kaçırmış,12 yaşında bir kız da,25 yaşında bir erkekle kaçmıştır,11 yaşındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1957
  • İzmir "Sabah Postası,Gazetesi toplattırıldı İZMİR,HUSUSİ «Sabah Postası» gazetesinin dünkü nüslıası,Savcılık kararı ile toplattırılmıştır.cSabah Postası» C.H.P.nin organıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • CİCİ CAN OOOL."DALLARIN 60TDN HAYVANLARI KACWOR!NE KORKUNÇ SES« ACA8A NEREDEN GEV-WOR».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • PAKAT,SUB BU ABA.3Ar^iN volda KAUMiyA-CAÇINI İSPAT ETMEK İÇİN SÜRVATLI SÜR.DuM DEFOL.SENÎiKO_VUVQBLUA\HIMM.120 KM.A 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • f BıK AM İÇİN 3EN DE ALOA.İ ^y np fena halde ork.D c D E o C Sili rf&£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • mâmmmümmm ANLAT BAM A SABA.CRAIN HAKiOA BU-DİKLE.ANLAT.BENİ ADAR APTAL ZAN^ETtIn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • JOHNNY HAZARD 0£V4M if.D' OR.KONTES LÜTFEN YAPMAYIN.EVET,ÇOK CAZİPSİNİZ.~A.KAT BEN KA.RlMi SEviyoeuU EVLİYİM BEN.OZUR D İLERİ M EKSELANS.YAPTİĞİM DAN UTANIYORUM fakat burada o kadar yalnızım Kİ Ah BLN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • ALLAH UK Ati SİY WAN.KOCA ARABAYI 5,MU5UN ^s SIZIN GIB.IL.ERE ZA TEN EHLİYET VE_RENDE KABAHAT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • Parkeleri temizlerken sodalı sıcak suların tesmyle elleriniz çatlar,kırmızılaşır ve sertleşir PRINCESSE EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırlan yok eder Size pamuk gibi bembeyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • yer çinisi.taş parke.ve mermer.merdivenleri,sahanlıkları,kapı önlerini FAY ile temizlemeyi hiç tecrübe ettiniz mi?Gözlerinize inanamıyacaksınız.FAY Temizleme Tozu,yag,toz,kir,pas ve is lekelerini heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan UtMZ Giriş kapısının bulunduğu küçük sahanlıkta paspasın yanında süt şişesi ve babalı gazetelerini görünce,Hasan Ipir'in daha evden çıkmadığını ve uyanmadığını anladım.Demek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • AŞK HİKÂYESİ [Görünmeyen Kaatil j TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Milyoner George'un karısı,eski film yıldızı,Angela'nın zehirlenerek ölüşü şüpheli görülür.Genç kadın ölümünde bile lıarikulâde güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • ıTürki,ve:de nesir hakkı MİLLİYET gazetesin» aittir)YEŞİL SAADET ıazan:DANTEL GRAY Türkçesi.SELAMİ İZZET SEDES 7İ Söyleyiniz,sizi dinliyorum.Marinin gırtlağı kurumuştu:Yüzüme bakarak dinlerseniz memnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1957
  • BİR KÜÇÜK HANIMA SENİ gürdüm.Bir kalabalıkta ötmüyordun küçük hanını.Anlatmak uzun sürer.Ki-sata,Holivut'tan yeni gelmiş gibi idin.»ijinis,oturuş,bacaklarını tutuş o.Ama ne-dense güze çarpmaktan şüphe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • NUHUN GEMİSİNDEN KRAL SOFRASINA kxwat,ANKARA MAKARNA UN ve İRMİK FABRİKALARI 1 NUH ESKİYAPAN ve Ort.Koli.Şti.MM1MI1W ADRESE DİKKAT:İSTANBUL SATIŞ ŞUBESİ UNKAPANI YENİ ÇARŞI BLOK 3 NO.34 TELEFON 22 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • İşte mükemmel bir ökçe lâstiği!Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • İç lâstik patlamasından yolda kalmamak için OR-TAÇ Sıcak Lâstik Kay naklarını daima yanınızda bulundurunuzfaMflfiftâİ'' ORTAÇ SICAK LÂSTİK KAYNAKLARİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • Ht*e&.q Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İ P E K Ç t Bastldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.00 12.11 Öğle 12.03 6.15 ikindi 15.19 9.31 Akçam 17.47 12.00 Yatsı 19.19 1.30 imsak 4.21 10.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • Yüksek Kalite İngiliz y^f İWİ Tohumu Satılıktır YEŞEREN Ticaret Galata Perşembe Pazar Arslan Han kat 6 Telefon:44 92 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • B E Y AZ I T-BEYAZ SARAY'm KAPALI TERASINDA Her akşam muazzam ALATURKA SAZ PROGRAMI devam etmektedir.Tel:27 32 50 Her Pazar içkisiz aile matinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • 6 '€rkim keşidesinde KS^tnkara Maltepe'de ^B apartman dair\20.000 liralık mesken kredisi para ikramiye/eri Son parayı x^Ulm/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • LOKMAN HEKİM MECMUASI Lokman Hekim mecmuası çıktı No.213 Romatizmadan kurtulmanın çareleri.Eski ve yeni ilâçları.Abonesi 6 liradır.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • SEMİRAMİS GAZİNOSU RESTORAN ve PAVYONU 1 Ekimden itibaren her akşam MUAZZAM KIŞLIK PROGRAMINI Muhterem müşterilerine arzeder.DÜNYACA MEŞHUR AVUSTURYA BALESİ KUBANA GIRLS Restoranda:FEHMİ EGE ve Arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • Kiralık Kahvehane Boğaz'in en güzel kahvehane ve gazinosu devren kiralanacaktır.Emirgân Billur köşk yanında her gün 9 dan 13 e kadar sahibine müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • EKO SABUN KABUKLARİYLE Sabunlarınız daima kuru kalacaktır.Sabun sarfiyatında ru 20 tasarruf sağlıyacaksınız.Lavabo ve banyolarda sabunlarınız artık pıhtılaşmıyacaktır.EKO Sabun kabuklarını Itriyatçıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • isviçrelilerin iştirakiyle kurulan sof'itaş İnşaat Malzemesi F abr i kalarının Mamullerini kullanmakla inşaatınızda sağlamlık,zerafet elde edebilirsiniz.Müracaat:Beyoğlu İstiklâl Caddesi No.213,Kat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • SEVGİLİSİNİ AĞIR YARALADI Dün gece Bakırköy'de kıskançlık yüzünden bir yaralama hâdisesi olmuştur.Şaban Uzunlar adında bir şahıs,daha önce münasebette bulunduğu Eşref adındaki kadınla çarşıda karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • Ankara ve Zonguldak D.P.adayları belli oldu Baştarajı birincide gösterilecektir.MALATYA Dr.Nâmık Gedik,Kemal Öznıumcu,Hasan Çuhacı,Bayram Özcau,Hüseyin Doğan,Rüstcm Yücel,Hasan Şatıroğlu,Rifat Akşit,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇMK CİVANLAR TELEFON 27Ü2 10 SATILIK EMLÂK SATILIK arsa,Maltepe Cevizlide,denize nazır,trene yakın 516 M2.satılık arsa.Mür:Maltepe Kartal Çiftlik cad.34 Doğan Emlâk Ali Devran'a C-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • CHP beyannamesinin esasları iesbii edildi t Baştarajı birincide Seçim mücadelesi yapıyorum.Vazifem elbette kolay kolay bitmiyecektir.Bir vazife alacağım.Fakat doğrusunu İstenenin vazife alruıyacağım g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • GÜNALTAY'IN yeni ithamları t Baştarajı birincide nel Sekreterin mektubunu,bugün herhangi bir vatandaş dahi yazabilir.Çünkü mektupla istirham edilen cy,Üniversiteye devam eden fakir arkadaşlara,Milli B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • İLK MİTİNG BUGÜN EYÜP'TE YAPILIYOR t Baştarafı birincide topluluk önünde açık hava toplantısı yapan Hv P.liler,iktidarı tenkit etmişlerdir.Ankara II İdare kurulundan Hüsamettin Cindoruk ve Talât Asal'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • ADAYLIK İSTEYENLER ANKARADA TOPLANDI Bııştarajı birincide lenmektedir.Bilhassa isimleri Türkiye çapında olanların listede yer aldığı kulisteki ifadelerden anlaşılmaktadır.Tesbit edilen ve üzerinde dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • Bandırma Belediyesi ve Burlıaniye Pirine Fabrikasına yeni açtığımız ikişer tane Artezyenleri Görünüz Türk Artezyen ve.Sondaj Ltd.Şti.Siijli.Âbidci Hürriyet Cad.171/3 Tel:47 10.98 II.II ll.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1957
  • Ml FOTOĞRAFÇI ARANIYOR Matbaamızın fotoğrafhanesinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış en az orta mektep mezunu 22 25 yağlarında bir fotoğrafçı aranmaktadır.Taliplerin iş saatlerinde Divanyolu Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.10.1957
  • Millî Güreşçiler kampa çağırıldı Rusya seyyahatidolayısiyle kamp erken taıihe alınmış bulunuyor Güreş Federasyonu dün gönderdiği bir tamimle serbest güreş millî takımımız için isimleri tesbit edilen e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1957
  • G.SARAY ÇALIŞTI Beykoz'lular yarınki maça değişik tertipte çıkacak Yarınki Beykoz maçı dolayısiyle Yeşilköy Deniz Park'ta kampta bulunan Galatasaray profesyonel kadrosu,dün sabah saat 10.00 da antrenö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1957
  • Şeref Beykozla ilgisini kesti.İdareciler,antrenörün vazifesinden tamamen ayrıldığını dün gece açıkladılar Şeref Görkey'in Beykoz'u çalıştırmayacağı ve mazeret beyan ederek vazifesinden tamamen ayrıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1957
  • MİTHATPAŞA' YA 25 BİN KİŞİLİK TRİBÜN İLÂVE EDİLECEK Gazhanenin nakil işi 1958 senesinin ortasında sona erecektir.Bölge Müdürlüğüne Gazhanenin 1958 sonunda kaldırılacağı bildirilmiş olmasına rağmen,dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1957
  • JIRI,KOBRLE "Geçinemiyorum,dedi Sportif Oyunlar Federasyonu İstanbul Ajanlığı,yalnız Darüşşafaka takımını çalıştırmakta İsrar eden millî voleybol takımı antrenörü Jiri Kobrle'ye ihtar vermis ve durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1957
  • SPARTAK FENERBAHÇE İLE oynamak istiyor San Ldci verililer dün yapılan davet üzeıine bugün Izmiı'e gidecek Fenerbahçe'nin Spartak'la oynayıp,oynamayacağı dün belli olmadı.Galatasaraylı idareciler Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1957
  • Rus'lar son senelerde kulüpler arasında gelişen futbol temaslarının millî takımlar arasında da yapılmasını arzu ediyorlar.Geçen sene böyle bir teklif resmiyete intikal etmiş,fakat Federasyonumuzca kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1957
  • mtttmmfmmttmttııııı».m.t ı.KULÜPLERDEN HABERLER GALATASARAY PAZARTESİ günü Spartak maçından önce Sarı Kırmızılı gençler,Genç Millî takını namzetleri ile bir karşılaşma yapacaktır.KASIĞINDAKİ adeleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1957
  • Spartah Beşiktaş KARŞILAŞIYOR SİYAH BEYAZLILARIN BOZGUNA UĞRAMAMALARI İÇİN G.SARAY'IN İŞLEDİĞİ HATÂLARI YAPMAMASI LÂZIMDIR Galatasaray'ı 3—O mağlûp etmlg olan Spartak takımı,ikinci karşılaşmasını,bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] 22 nci DAKİKADA ERDİNÇ BİR AKINI SÜRÜKLERKEN DÜŞTÜ,KENDİSİNİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDEN İSMET,DEMARKE VAZİYETTE VEFA'nın İLK GOLÜNÜ BÖYLE ATTI Adalet Vefaya da 3-2 Oyunun mühim hışmına Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1957
  • ilmen Adaleti kapattı Kulüp reisi Adalet ikinci kümeye karara gidilebileceğini ihsas fbilirim de.dedi düştüğü taktirde bu yolda etti.Szekelly çıkarılıyor Pek yakında takım ile ilgili mühim kararlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1957
  • [İLHAN DEMIREL] KADRİ NİKAHLANDI millî futbolcularımızdan dün Beyoğlu Akgül îşbilen'le Kadri Aytaç'ın nikâh töreni,Evlenme Dairesinde,sporcu ve diğer güzide misafirlerden müteşekkil bir topluluk huzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor