Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • Malatya'da C.H.P.den istifalar başladı MALATYA,HUSUSÎ Milletvekili aday yoklamalarından sonra C.H.P.liler arasında çözülme baş göstermiştir.Akçadağ kazası ilçe teşkilâtı 60 ocağı ile birlikte C.H.Pden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • Metin Toker yarın tahliye edilecek ANKARA,HUSUSİ Sabık Devlet Vekili Mükerrem Sarol'un açtığı dâva sonunda 7 ay 23 gün hapse ve 7777 lira para cezasına mahkûm edilmiş bulunan Akis-Dergisinin kurucusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • Salihli cinayeti tavzih ediliyor Cinayet seçim münakaşasından değil şahsî sebeplerden işlenmiş Milliyet Gazetesi Yazı İsleri Müdürlüğüne:Gazetenizin 24/Eylül/957 tarih ve 2646 sayılı nüshasının birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • Seçim anketleri dün men edildi İstanbul Valiliği,bazı gazeteler tarafından muayyen mahallere sandıklar konarak seçim anketi yapılmasını menetmiştir.Dün bu mevzuda,Vali Vekili Kemal Hadımlı imzasiyle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • İKİ TREN KAZASİNDA 75 KİŞİ ÖLDÜ LONDRA,A.P.Batı Pakistan ve Nijeryada vukua gelen iki tren kazasında 75 kişi ölmüş 262 yolcu da yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ Dünya Tıp Kongresi Dünya Tıp Birliği Kongresi,dün Fen Fakültesi konferans salonunda,Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr.Nafiz Körez'in bir konuşmasiyle çalışmalarına başlamıştır.53 mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ İlk ve ortaokullarla liseler ve teknik tedrisat okullarında dün derslere başlanmıştır.Bir çok ilkokullarda ilk ders,semtin tanınmış şahsiyetleri tarafından verilmiştir.Resimde,Maçka İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] YENİ BİR CARSİ *S ¦u'rll'li istimlak edilen Balıkpazarı esnafı için I bili 0in VMIlyl Unkapanı ile Zeyrek arasında kurulan yeni çarşı dün açılmıştır.Çarşı muvakkat olup,Eminönü Unkapanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • İsveç'te bir Türk kızı otelinin dördüncü katından düşüp öldü STOCKHOLM,Hususi Muhabirimiz FREDERİK HERGEL'den Fatma Giz adında 18 yaşındaki bir Türk kızı,dün Stockholm Otelinin 4 üncü katından düşerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • deliren sabahat POLİS FERIIAN GULU AN AŞK,bazen de çıldırtan şeydir:Yüz bulmadığı için deliren bir kadın sevgilisini önce öptü sonra dövdü Yardıma koşan Polis memurunu da yaraladı Yirmi yaşlarında Ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • Üzeyir Avunduk dün Gökay ile görüştü 5 Ekime kadar izinli bulunan Vali Prof.Gökay,dün sabah Dünya Tıp Birliği Konsey toplantılarına katılmak üzere şehrimize gelen.Amerikan Milli Müdafaa Vekâleti müste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • I KEYSTONEJ ÇUVAL MODASI Evet,buna «Çuval Modası» deniyor.Bunu beğenmemiş olabilirsiniz.Fakat moda bu:Bir de bakarsınız l bütün dünyada tutunur!Nitekim Londra'da yapılan bir defilede jcrse'den yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • Muhalif Partilerin adayları ANKARA,HUSUSİ MUHALİF partilerin aday yoklamalarına ait tasnif iki gündenberi devam etmekte ve bu husustaki neticeler Parti Genel Merkezlerine peyderpey gelmektedir.Dün gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • m  I:1 K wh K B il K r I Vr-j ISADOI TURK PAVYONU I938 scnesi,dc Brüksel'de açılacak olan Beynelmilel Fuarın inşasına haşlanmıştır.Fuar-rM" da kurulacak olan Türk Pavyonunun maketi,merasim salonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • Faianca yAZETEVS.TAKİP EDÎNfZ SrçıfiifRi FİLOCA Gazetede trkîpcoin SCÇÎML6-Rİ TAKı'PFOÎNİZ S€CİHLÇKı T*KÎP£D£N GA2£7£ Şü G A Zil CD ı R SEÇİM MÜCADELESİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • Yapılan müracaatlar üzerine 40 ilin D.P.adaylarını merkez lesbit edecek Parti müfettişleri tesanüdü sağlamakla vazifelendirildi ANKARA,HUSUSÎ 40 kadar Vilâyetteki Demokrat Parti adayları,Genel Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1957
  • C.M.P.Genel İdare KURULUNUN FEVKALÂDE TOPLANTİSİ ANKARA,HUSUSİ C.M.P.nin Genel İdare Kurulu azaları dün Genel Merkezde fevkalâde bir toplantıya çağırılmışlar ve toplantı hemen başlamıştır.Genel Kurul,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • Tehlikeli bir çocuk hastalığı:Boğmaca Hekime müracaat eden anneler çocuklarının zayıf kalışına sebep gösterirken ekseriya somadan zalürrieye'ye çeviren boğmacadan şikâyet eder ve "hain komşu nun boğma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • YEMİŞ ŞUBEMİZ UNKAPANI BÜROSU Çarşı Kurma Kooperatifi No.181 de HİZMETE GİRDİ ZARİF AÇILIŞ HATIRALARI BÜYÜK KEŞİDELERE İŞTİRAK AKBANK Tel:27 32 54.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • ^O t s OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Değmiyecek şeye üzülüyorsunuz.Alâkanızı başka şeylere vermeye çalıvOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Biri «ize çok kıymet veriyor.Bunu bugün bir vesile ile göstermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir ıneyvanın bir çeşidi,2 Bir mâbud;Hayvan yemlerinden biri.3 Çekoslovak ya'nın en mühim parçası;Eski sivil rütbelerden biri.4 Boksörün silâhı.5 Pek kıt.6 Sahip:Bir taşıdın muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • ISTANBUL I 7.57 Açılış ve program 8.00 j Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Saz eserleri 9.00 E Operet melodileri 9.15 Şarkılar E 9.30 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 13.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • Ml' 1^—MUAMMER KARACA Bu Akşam 21 den İtibaren MAHUT HEYKEL Komedi 'i Perde Çarşamba Cumartesi Tenzilâtlı Halk Matinesi Cuma talebeye tenzilât Pazar Matine.Matineler 16.30 da Gişe Hergün 11 de açıktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • 850 bin dolarlık kauçuk ithâl edilecek 850 bin dolarlık kauçuk thai edilecektir.Gerekli tahsis yapılmıştır.Diğer taraftan,Yaş Sebze ve Meyva Kooperatifinin elinde bulunan 75 ton kauçuk.Sanayi Odasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • KISA HABERLER ESKİ Belediye İktisat Mıidurü Muzaffer Ak'ün hakkında açılan tahkikat r.eticelenmis ve Muzaffer Ak'ün Belediye Teftiş Heyetine tâyin edilmiştir.MÜNHAL bulunan Belediye Reis Muavinliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • 100.000 Liralık EKİM KEŞİDESİ için 9 EKİM AKŞAMINA KADAR Hesap açtırabilirsiniz MESKEN KREDİLERİ PARA İKRAMİYELERİ YILBAŞINDA 400.000 İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • ŞEKERBAHK'ın-30 Eylül 1957 çekilişi Ankara 2.nci Noteri huzurunda yapılmış ve 15.000 Lira Amasya Şubesinden 1366 No.lu hesap sahibi MEHMET AKTAŞ'a İsabet etmiştir.2500 er Lira Kazananlar Beyoğlu İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • Alacak yüzünden bıçaklı tabancalı bir kavga oldu Feriköy'de kanlı bir hâdise olmuştur.Semt sakinlerinden Nes'et Akoğlu adında bir genç,eski bir alacak meselesinden aynı semtte oturan arkadaşı Fethi Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • PİYASADA BİR HAFTADIR TÜTÜN BULUNAMIYOR Bir haftadanberi piyasada tütün bulunamamaktadır.Belirtildiğine göre İnhisarlar İdaresi,tütün ile birlikte satılan kâğıdı teminde zorluk çekmektedir.Bu yüzden d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • Kuleli Lisesi 112 nci yılını idrâk ediyor Kuleli Askeri Lisesi 15 ekim salı günü 112.yılını İdrâk edecektir.Bu münasebetle,o gün okulda saat 14 de bir toplantı yapılacaktır.Törene Kuleli Askeri Lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • FOTO MUHABİRLERİ CEMİYETİ KONGRESİ İstanbul Foto Muhabirleri Cemiyetinin fevkalâde kongresi dün sabah Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılmıştır.Yeni İdare Heyeti ilk toplantısı sonunda su s eki!de vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • Nebatî yağ satışları kontrol altına almıyor Millî Korunma Müfettişleri,bir yolsuzluk iddiası ile toptancı tacirlerin muamelelerini tetkik edecekler Milli Korunma Müfettişleri,nebatî yap:satışlarını sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • Bir çocuğun ölümü şüpheli görüldü Müddeiumumilik bir çocuğun ölümünü şüpheli görmüştür.Şişlide oturan Fatma Erman adında bir kadının bir aylık kızı dün boğulmuş olarak bulunmuş,annesi,çocuğun ağzına y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • SON BİR HAFTA İÇİNDE DE 29 ESNAF İHTİKÂR SUCUNDAN MİLLÎ KORUNMA MAHKEMESİNE VERİLEREK MALLARINA EL KONULDU Fahiş fiatla mal satmak ve sahte fatura tanzim etmek suçlarından dolayı Millî Korunma Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • Seçim nizamı T-1 ÜRK milleti devleti ve nizamı sever.Dev-let mefhûmu değerlerin hasında geldiği irin,saadetin en yüksek derecelerine onun adı verilmiştir.«Basma devlet kuşu kon-E du»,«Bize buyurursanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Paydos Hadi Hün Mehmet Karaca Türk filmi.2 Baba Kaatili Nezahat Öilligil Reşit Gürzap Türk filmi.AI.KAZAlt Tel 44 25 62)Şanghay Batakhaneleri Ruth Roman tng.ATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • ÖLÜM Dul Bayan Valantin Suay'in Suciyan)esi Bay Ohanncs Suay'in S u c i y a ıı vefat ettiğini teessürle bildirirler.Cenaze merasimi yarınki çarşamba günü 2 ekim 1957 saat 11 de Taksim Surp Ohan Vuskip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • İRTİHAL Merhum Süleyman Sırrı Beyin ve Kâmile Taşdan'ın oğlu,Mediha Urgancıoğlu ve Mehmet Taşdan'ın ağabeyleri,Dr.İrfan Urgancıoğlu ve Leman Ergun'un dayıları.Tarık Taşdan ve Eynel Taşdan'ın amcaları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • VEFAT Trabzon tüccarlarından mer» hum Faik Harunoğlu'nun egl merhum Harun ve tüccardan Muammer Memduh ve Trabzon mebusu Muzaffer Harunoğlu'nun sevgili anneleri,Şevkiye Emel Harunoğlu'nun kain validesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1957
  • Esrar satışı yapan beş kişilik şebeke yakalandı İstefo adında bir sabıkalı da Adliye'de İbrahim adında bir mahkûma esrar verirken ele geçirildi Kaçakçılık Bürosu memurları Lûtfiye adında bir kadınla,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • NABIZ YOKLAMASI "Pt tiOTKUft Yozgat'ta C.H.P,kazanabilir FAHİR ERSİN YOZGAT'tan BİLDİRİYOR «Yozgat'ta seçimi kim kazanacak?Yozgatlıları,bu sualin cevabını,çok önceden vermiş insanlar olarak gördüm.Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • 11.1111111111.11111.11.1111.IIIIIIIIMl.il.II.Ill,I.il.Karagöz »ün hakkı BUKSA'da Ahmed Vcfik Paşa Tiyatrosunun küşad merasiminde bir dostum Madem ki tiyatro Vefik Paşa'nın nâmına izafe edilmiştir,prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • i Cumhuriyetçi Parti sigara ve fıstık satışı ile meşgul Yeni kurulan Cumhuriyetçi Partinin başkanı Fehmi Eren,dün gazeteci-leri davet ederek «partilerle kardeş ge-inmek istediklerini» bildirmiştir.Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • l'Ö EN MODERN TESİS 0 EN ÜSTÜN TUĞLA TOPSER BUYUKDERE Tufela Kiremit Pıbrlkâıı Ittıı »»rl ı T.W»n ı 44 99 44 44 41 31 ¦•y*ilu-C»d.19]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • BELEDİYE MECLİSİ BUGÜN TOPLANIYOR Belediye Meclisi ekim devresi toplantılarından ilkini bugün aktedecektlr.Bugünkü toplantıda Meclisin Riyaset Divanı,Belediye Encümeni ve İhtisas Encümenleri tecimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • İrticaî propaganda yapanlar fesbit ediliyor Mustafa Kemal Derneği Başkanı Muhtar Kumral,halkın dinî hislerini istismar ederek secim propagandası yapanlar hakkında takibata geçilmesini istemiştir.Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • Bir trafik kazasında 4 kişi öldü BALIKESİR,HUSUSÎ İzmir ile Edremit arasında 4 kişinin ölümü ve 19 kişinin yaralanmasiyle neticelenen bir trafik kazası olmuştur.İzmir'den Edremit'e gelmekte olan Zafer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • t 298 KİŞİYE eüm 370.000 LIRA l-ü™ W VAKIFLAR BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • Ankara Pastörize Süt Fabrikası dün açıldı ANKARA,A.A.Atatürk Orman Çiftliğinde,Orman Çiftliği ve UNİCEF teşkilâtı tarafından müştereken kurulmuş olan modern cPastörlze süt ve süt mamulleri» fabrikası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • Kayseri Valisi vefat etti KAYSERİ Kayseri Valisi Naci Rollet dün saat 15 de kalb sektesinden vefat etmiştir.A.A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • Gümrük depolarındaki malların çoğu çekildi Gümrüklerden çekilen mallarda bir azalma başlamıştır.Alâkalılar gümrüklerde fazla mal kalmadığını İfade etmektedirler.Son olarak 833 kilo testere,17 kilo kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • PEYNİR TANZİM SATIŞLARI BAŞLADI Beyaz peynir meselesinin halli için Belediyenin,depolarda mevcut mallara mı elkonulması veya narhın arttırılmasının mı uygun olacağı hakkındaki yazısına,Ticaret Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • Bozöyük'ie Hur.P.nin bir toplantısı dağıtıldı BİLECİK,HUSUSÎ Hür.P.mebusu Selçuk Çakıroğlu evvelki gece Bozüyük parti lokalinde seçmenleri ile görüşürken gelen bir bekçi vaktin geç olduğunu sbyliyerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • Bolu Emniyet Müdürünün kddtili hâkimi reddetti Sanık vekili de,Emniyet Müdürünün,hâdise gecesi sarhoş olduğunu iddia etti BOLU,HUSUSÎ Bolu Emniyet Müdürü Nejat Baykal'ı öldüren polis memuru Hikmet Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • Nöbet bekleyen askere yıldırım isabet etti SİVAS,HUSUSÎ Evvelki gün şehrimize yağan yağmur sırasında cephanelikte nöbet bekliyen Hıdır Şimşek isimli bir askere yıldırım isabet ederek ölmüştür.Yağmur d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • Bir Fransız papazı hudut dışı edildi Bir ay kadar önce turist olarak memleketimize gelen Piyer adında Fransız tebalı bir papaz,dün hudut harici edilmiştir.Zonguldak'a gitmig olan Piyer,burada dini pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • BORSAM CİNAYET DALGASI Bir günde üç cinayet işlendi BURSA,HUSUStf Yenişehir'in Menles köyünde de brr düğün evinde kanlı hâdise olmuştur.Bu köyden Ahmet Orhan adında bir öahıs,ötedenberi aralarında hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • I İLHAN DiMİRÇL] Genç rejisör ve aktörlerimizden Haldun Dormen,dün Küçük Sahııe'dc bir basın toplantısı tertipleyerek,tiyatronun bundan sonra yapacağı hamleleri anlatmıştır.Ticari ve ciddi olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • Muhalif partilerin adayları t Baştarajı birincide ÇANAKKALE:C.H.P.Dr.Muzaffer Argun,Burhan Aı-at,Rızâ Turkman,İmadettin Elmas,Dr.Tevfik Ural,İbrahim Atanan,Nâmık Tan.Hür.P.Safaaddin Karanakçı,Firuz Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • İı 1H GBB 4^ *fiss y if eK Jpfi jH Mİ ı IgUH JAYNE VE KAVALYESİ![KEYSTONE1 Platin renkli saçları,iri göğüsleri ve tahrik edici pozlariyle tanınan Hollywood yıldızı Jayne Mansfield,6on filminin galasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • Köylü Partisi Genel Sekreteri D.P.ye giriyor İl Merkezini ziyaret eden Ali Rıza Güçlü D.P.yi tenkid eden bir beyanname de bıraktı Köylü Partisi Genel Sekreteri Ali Rızâ Güçlü,dün D.P.İl Merkezinde,Üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1957
  • Kıbrıs'la gazeles İngiliz subaylarının yaptıkları araştırma hakkında bir açıklamada bulunulmadı LEFKOŞE,Hususî Muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den Dün «abalı erken saatlerde Türkçe Hürsöz gazetesinin matbaas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.10.1957
  • CİCİ CAN ^NE A4\MiK HAYVAN-VİLAN &ı3i ÜZÜN,KUS Si W ÖTüYofcL.Wh s L ^y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1957
  • BONCUK Wi&TelSWBV 3^d V/û 3ED.GIW GİBİ BO\CU .KESTİRME-s DEN Gc_DİK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1957
  • DEAAİR YÖMRUK SÎ3 IF«H r.8 l&ojr ve sp/OEÇ V'C C«4,'A/HAKKEN-DA MALUMAT VERJYORJ-AR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1957
  • WMtöB^ffîtöffîfflffi OOGCuSü Bu ÇOK Gu.MİSS MH5İS.W İÇ 0 -A\AZSA S'VASl OEI^Tuc.SİMİZİ BİR AN UNU %ARA 'IN BASINA YENİ DE/TlE/Z AÇACAK OLAN' BNİ&AA GELİYOZ:OOĞEu ON-ARiN Buı_UN.Dudu TAEAFA.MAKİNEN" EN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1957
  • MM&ÜmmMtâfflM.I DVAH.ETRAFIM\«r 8AWVORLAR.BENİ AsîkADAn VURACAK LA£.KACMALiyiM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1957
  • Ütü yaparken devamlı surette ütünün kolu nu tutan eliniz katılaşır,sertleşir ve nasırlar vücude gelir.PRINCESSE EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlak lan geçirir,nasırları yok eder Size pamuk gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1957
  • Binlerce 0\3J,kremli köpüğün cildinize getireceği cazibe ve güzelliğinizi bir kat daha arttırır.Banyo ve •lavabonuzda kremi i Puro Tuvalet Sabunu kullanınız.Puro vücudun krem ihtiyacını karşılar.cildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan Ü M İ T DENİZ 61 «Eh öyle de diyebilirsiniz?«Semra Tıuıç'u tanır mı idiniz?«Birkaç kere konuşmuşluğumuz vardı.İyi tanırdım diyemem.Bir iki defa da babasından para almak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SUC ORTAĞI I TEFRİKA No.12 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Halalarını ¦mirasları için öldürmek suçu ile tevkif edilen Clıarles'in,genç metresi Claire'in hıyanetine kurban olduğu anlaşılır.Marthe Ch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1957
  • Bizim sinekler D;L'NYA Sağlık Teşkilâtı mütehassıslarından 5 Amerikalı profesör Malman.basın toplantısın-da sineklerimi/den şikâyet etmiş:«Bunlar inik-ç J ropladur,sakınım/demiş.Adetâ şaştım.Mis-J ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1957
  • UMiTürkiye'd* nesir hakkı MİLLİYET gazetesine aittin YEŞİL SAADET Yazan:Türkçesi:DANİEL GRAY SELAMİ İZZET SEDES 71 Garip olan nedir?Kocamın anlattıkları,sizin bu söylediklerinize hiç uymuyor,ondan tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.10.1957
  • ^ğm% Makarnadan makarnaya fark vardır.en âlâsı PiyaledirL Makai'na için en müsait buğdayın seçilmesinde gösterilen titizlik.İzmirdeki PtYALE Fabrikasında mevcut dünyanın en mütekâmil makineleri.ve ima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • Tecrübe eden herkes,emniyetle EDISON ampulünü favsiye ediyor.Zira EDISON,gündüz ışığı kadar iyi bir ışık veren ve az cereyan sarfeden bir ampuldür.Şöhretli ismine lâyık bir ampul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • WB!WW!iffi^».g»a'!Ş!'g Û Kunduracı hayret ediyor h'jr ^Üt& »a,v nil.fabanlat ökçe wsw ğu**e* ısumjr,hâlâoKunuyor.V 1 N 9 v;Lâstik tekniğinde bîr zafer addedilen Sussex ÖKÇE LÂSTİKLERİNİN yeni modeli f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • Mevsim için Yeniden Hazırladığımız ZENGİN BATTANİYELER PALTO,PARDESÜ,TRENÇKOT Çeşitleri ISMARLAMA İŞÇİLİKLE ve en son modeller göz r önünde bulundurularak hazırlanmıştır.Yünlü İpekli Kumaşlar Zengin T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • f/l/Parfümeri tekniğinde günün en büyük başarısı Terkiplerinde SETAPOL bulunan güzellik müstahzarlarıdır.Türkiyede satılanları arasında SETAPOL havi yegâne müstahzar ise PUDRASIDIR S I O ALİ LA PUDRAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI VE DEMİRYOLCULARI ve HEPİNİZİN BANKASI Sirkeci Gar binasında hizmetinize girmiştir.HER NEVİ BANKA MUAMELELERİ ZENGİN İKRAMİYE PLANI r APARTIMAN DAİRELERİ YATAKLI ve MOTORLU TRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK KARTAL Maltepesinin iyi bir yerinde 870 M2.arsa.Üzerinde 122 M2 yapılmakta inşaatı.Acele satılık.Mür:36 24 77.C-815)VİLLA tipi 3 oda,hol.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • "Çtkim 'keşidesinde ı/bıkam Maltepe'de ^ğ apartman dair\20.000 liralık mesken kredisi ^tyrıca^ para ikramiyeleri Son para yi mmmU itt-jj ıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 2 Adet Akaryakıt Tankı imali Eksiltme ilânı 1)Eksiltmeye konulan iş:Diyarbakır fabrikamız için 2 adet akaryakıt tankı imâl ve yerine montajının kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • AMERİKAN DERSHANESİ 35.nci Hizmet Yıb)İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA Muhasebe ve Spor Derslerine 3 Ekim Perşembe günü saat 18 de başlanacaktır.Kayıtlara devam edilmektedir.Sultanahmet Alemdar Cad.23 Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • SUNDER MARKA DÖŞEMELİK SUNİ DERİLERİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR Renkleri sabit,sağlam ve yumuşak Sunder marka döşemelik sun'i derileri Pandazot)bu kerre yeni desenlerle piyasaya arzedilmistir.İmalâthane ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • MÜJDE ÇARŞIKAPI'DAKİ YENİ LALE Müessesesinde Sonbahar ve Kış mevsimleri için:KADIN,ERKEK ve ÇOCUK:PALTO,PARDESU,MANTO,TRENÇKOT ve YAĞMURLUKLAR,İPEKLİ,YÜNLÜ ve PAMUKLU kumaşlar,her nev'i AYAKKABI çeşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • Daktilo Aranıyor Büyük bir ticarî müessesede çalışmak üzere eski harfleri okur ve sür'atli daktilo yazan bir memur veya memureye ihtiyaç vardır.Taliplerin hal tercümeleri ile birlikte İstan bul 1023 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • TAKSİTLE MOBİLYA AKIN Koli.ŞU.MOBİLYA MAĞAZALARI Yatak odaları,yemek odaları,salon takımları vesaire.Beyazıt Çadırcılar No.99 101.Telefon:22 91 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • HiiBiuetf Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İdlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.10.1957
  • HİCRÎ 1377 RebiUl' evvel SALI 1 EKİM RUMÎ 1373 Eylül 6 19 57 18 VAKİT VASATÎ EZANI Güneş 5.57 12.02 Öğle 12.04 6.11 İkindi 15.22 9.29 Aksan 17.52 12.00 Yatsı İmsak 19.25 131 4.18 10.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.10.1957
  • i Hasta ve sakatlar Rus'ları endişelendirdi Spartak antrenörü ve İdarecileri dün hep Galatasaray maçı üzerinde görüştüler.Buna bir çalımına da denilebilirdi.O kadar ki,takım teşkilinin mes'ııliyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • KULÜPLERDEN HABERLER FENERBAHÇE Profesyonel kadro dün antrenman yapmıştır.Necdet'in iştirak etmediği antrenmanda Molnar bâzı futbolcuları hususî şekilde çalıştırmıştır.Profesyonel kadro perşembe günü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • "M ı ı.I.ı.ı lı MmiiwmiiTiiranwtiimni mim oıuj I SAMİ ÖNEMLIı GOL DEĞİL Garbis» 35 dakikada müdafaayı,sonra da kaleciyi çalımlayarak geçti.Topu doğ kalenin kösesine yuvarlamaktaki ısrarı,Taksim'l bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • İKİNCİ PROFESYONEL LİG GOL KRALLIĞI 8 gol atan Kayhan Beylerbeyi)7 gol atan Nedim Karagümrük)5 gol atanlar Mehmet Ali Feriköy)Alâaddin Davutpasa)4 gol atan Çetin Sarıyer)3 gol atanlar Burhan Feriköy)K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • ikinci profesyonel lig puan cetveli Takımlar O G B M A Y P Feriköy 5 4 1 12 5 8 Sarıyer 5 4 1 14 7 8 Karagümruk 5 3 1 1 15 7 7 Galata 5 3 1 17 6 7 Yeşildirek 5 3 2 10 5 G Beylerbeyi 5 3 2 12 8 0 Davut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] mPülTRPII nEl/Dİ Beşiktaş profesyonel takımı,bu hafta Istanbulspor'la yapacağı maça hazırlanıyorr U E DUL UCVnl Resim,Beşiktaş'ın iki futbol devrini karsı kargıya tesbit etmiştir.Solda K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • ŞEREF GORKEY Geri dönecek mi?GORKEY BEYKOZ'A YARDIMA HAZ Antrenör Şeref Görkey Beykoz İdare Heyetinin kendisini tekrar vazifeye davet edeceği yolundaki haberlere karşı şu cevabı vermiştir:«Ben Beykoz'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • Aykaç bu hafta 4 futbolcu seçecek Tek Seçici Eşfak Aykaç,bu hafta yapılacak lig maçlarından sonra namzet Milli kadronun 4 elemanını dalıa tesbit edecektir.Böylece kadro 32 kişiye iblâğ edilecektir.Ayk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • DICK'IN UÇAK BİLETİ GÖNDERİLDİ Galatasaray kulübü.İngiliz antrenör Mr.Dick'in uçak biletini göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • Spartak,Beşiktaş'la Cuma'ya oynayacak Usuuğlu'nun maçın Perşembeye alınması teklifi Tertip Komitesinde kabul edilmedi Profesyonel Lig Tertip Komitesi dün saat 18 de Bölge binasında mutad toplantısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • SPARTAK BAŞANTEENÖRÜNE GÖRE futbolcumuz Avrupa karmasınd Antrenör Nikolay "20 sene evvelki futbolunuz ile bugünkü arasında büyük fark var„ dedi Spartak'm baş antrenörü eski milli futbolcu Nikolay,heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • Rus Millî takımına 7 oyuncu veren Spartak,ilk maçı G.Sarayla oynuyor G.Saray hatasız şekilde tertip ve idare edilebilirse Yüzümüzü güldürebilir Galatasaray Kulübünün davetlisi olarak şehrimize gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • YÜZME MARATONUNU N.NAKKAŞ KAZANDI Dün Anadolu Kavağı ile Kız Kulesi arasındaki yüzme maratonunu,İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünden Nejat Nakkaş kazanmıştır.Zaman 3 saat 57 dakikaydı.İkinciliği Faruk Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • Galata hükmen mağlûp Hakem tarafından oyuntian çıkarılan 4 futbolcuyu bir hafta sonra yapılan Yeşildirek maçında oynatan Galata,Tertip Komitesi karariyle hükmen mağlûp ilân edilmiştir.Hasköy maçında a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.10.1957
  • G,Saraylı futbolcuların dikkati çekildi Galatasaray futbol şubesi baş kaptanı Semih Türkdoğan,profesyonel kadro elenfanlarına birer mektup göndermiş ve bâzı hususlarda dikkatlerini çekmiştir.Mektup mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor