Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • BmuJıde REÇÎNALI BELL sabunu ku!famnj2 Her işin,ber evin sabunudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • CM.P.nin dün Ankara'da yaptığı HADİSELİ GEÇTİ Bölükbaşınınresmindeki zincirin sökülmesi üserine çıkan arbede de yaralananlar oldu Nurettin Ardıçoğlu ve onbir arkadaşı bugün mahkemeye sevkediliyor ARBE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • [İLHAN DEMİRELİ ALİ UNVER İDAMA MAHKÛM Mahkeme heyetinin ittifakla verdiği karardan sonra reis,teamülü bozarak kalemini kırmadı ADLİYE tarihimize Beşiktaş cinayeti diye geçmiş olan hâdisenin duruşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • Hüviyeti meçhul bir uçak 6.filo üzerinde dolaşıyor LONDRA,THA.Türk kıyılarında manevralar yapmakta olan Amerikan altıncı filosunun üstünde uçan milliyeti meçhul bir uçağa ateş açıp düşürülmesi için.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • Dahiliye Vekili "Gökay'ın durumunda değişiklik yok,diyor Dahiliye Vekili Dr.Namık Gedik dün akşam uçakla Ankaraya gitmiştir.Sabah 9 dan 13.30 a kadar Vilâyette çalışan Dr.Namık Gedik,Prof.Gökay' in du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • AMERİKA'DA ZENCİLERİN OKULLARI YAKILIYOR GAZETELERDEN)IvpjJAfv YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • Köylü Partisi seçimlere girmiyor Türkiye Köylü Partisi,teşkilâtı bulunan 34 ilde seçimlere girmemeye karar vermiştir.Partinin Merkez Temsilciler Meclisinin,iki gün devam eden fevkalâde toplantısı sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • İstimlâk suiistimali dâvası başladı Üç sanığın 57 şer sene hapsi istendi Suça iştirakten sanık 6 kişinin de 3-24 sene arasında cezalandırılmaları talep edildi TAHLİYE İSTEKLERİ REDDEDİLEN SANIKLAR SUC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • BREZİLYA BİZE KAHVE VERMİYOR RİO DE JANEIRO,A.P.Kahve almak üzere buraya gelmiş olan Türk hükümetinin iki temsilcisi Brezilya'dan kahve almak istediklerini,fakat hükümetin ihraç müsaadesi vermediğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • [İLHAN DEMtREL] İNÖNÜ ANKARA'YA DÖNDÜ C.II.P.Genel Başkanı ismet İnönü,dün yine Dahiliye Vekili Namık Gedik ile birlikte aynı uçakla Ankara'ya dönmüştür.Hareketinden evvel verdiği beyanatta İnönü,«Vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • BEDRİ KÖKER HATALI DIR Hâkim teminatı mevzuunda Türkiye'de konuşma salâhiyeti olmayan tek insan Bedri Köker'dir Gazetenizin 26/9/957 tarihli nüshasında neşrolunan yazıda;Temyiz Mahkemesi eski Birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1957
  • LSTürkgörüşü B.M.de açıklandı Seyfullah Esin,«Gerekli dahilî tedbirlerin alındığını» söyledi NEW YORK,A.A.Birleşmiş Milletlerde evvelki gün başlayan müzakerelerde Türkiye Büyük Elçisi Seyfullah Esin,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • Zaman lehinize işleyecektir kazanma ş ikrjamıye şansınız aylık tasarrufunuzdan daha çabuk artacaktır AKBANK AİLE TEVDİATI HESAREARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • 6 K ft Ri GLAK burcu [22 Aralık 20 Ocak] Bir macera görünüyor.Her şeyi unutacak kadar kendinizi kaptirmazsaniz tatlı. OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatınızın bütün gidişini değiştirecek bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA;1 Halkının çoğu Türk ve Türkmen olan bir ülke.2 Ebedî is-1 tirahatgâh;Kas.3 Akıllı tasla-2 ğı;Duman lekesi;Demir yol.3 4 Nefiy eki;Yüz;Bir nota.5 Kalıbı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • KISA HABERLER İNHİSARLAR idaresi yaş üzüm mubayaa etmektedir.Alımda borsa fiatları esas tutulmaktadır.İRAN'a yeniden şeker ihraç edilmiştir.Gönderilen şeker 1.928.640 lira tuannda 6 milyon kilodur.BAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • Memurların ikramiyeleri aybaşında verilecek Memurların ikramiyeleri aybaşında maaşları ile birlikte verilecektir.Defterdarlığa emir gelmiştir.Ancak bâzı iddialara rağmen iki değil bir ikramiye tediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • Ticaret Borsasındaki muamelât fazlalaştı Şehrimiz Ticaret Borsasındaki muameleler geçen yıllara nazaran artmıştır.İstatistiklere göre sene başından buyana Borsada 48,9 milyon liralık ofis buğdayı,7.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • Pirinç fiatları bir miktar ucuzladı Trakya'dan bol miktarda yeni mahsul pirinç gelmektedir.Durum piyasaya tesir etmiş,fiatlar düşmeğe başlamıştır.Düşüş ortalama 25 kuruştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • İkinci rüya I ^AZLA MI hevesim var,nedir,dün gece r Jl rüyamda yine diktatör oldum.Evvelâ Os-manii İmparatorluğundan kalma bütün eski mevzuatı,köhne mülkî ve idarî teşkilâtı,I iş sahiplerini sürüm sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • 100.000 I Liralık EKİM KEŞİDESİ için 9 EKİM AKŞAMINA KADAR Hesap açtırabilirsiniz MESKEN KREDİLERİ ve PARA İKRAMİYELERİ YILBAŞINDA 400.000 Lira İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • "n.ı-ıı Atlas Sinemasında 110 kişilik meşhur Amerikan MINNEAPOLIS Senfoni Orkestrası KONSERİ Şef:ANTAL DORATİ 3 Ekim saat 21.15 te suare 4 Ekim saat 18 de MATİNE ve 21.15 te SUARE Matinede Öğretmen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • MEYLID Sevgili eşim MÜYESSER UMAR'm ölümünün 40 ıneı gününe müsadif 30 eylül 1957 pazartesi günü İkindi namazını müteakip Şisü Camiinde merhumenin ruhuna ithafen Mevlidi Şerit' tilâvet olunacaktır.Akr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Tel:48G5 02)1 Paydos Hadi Hün Mehmet Karaca Türk filmi.2 Baba Kaatili Nezahat Dilligil Reşit Gürzap Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Şanghay Batakhaneleri Ruth Roman İng.ATLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • 5 Y,l de9».0 v» değl -Sadece ayda en az Lira yatırarak Yaşınız ne otursa olsun hemen almağa başlıyacağmız l 20 yıl boyunca ayda 500 Lirad* 120,000 GELİR İKRAMİYESİNİ kazanmak için en geç 30 EYLÜL akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Pek kıymetli aile büyüğümüz merhum Mersinli Cemal Pasa refikası BEDRİYE MERSİNLİ Hanımefendinin aziz ruhuna ithafen vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 29/9/1957 bugünkü pazar günü ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • Gümrüklerden çekilmeyen mâllara el konuluyor Tâyin edilen müddet içinde mallarını çekmemiş olanlar Millî Korunma Mahkemesine verilecekler Gümrüklerden çekilmeyen mallara el konacak ve sahipleri Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • Oto lâstiği dağıtımına dün de devam edildi İktisat ve Ticaret Vekâletince Vilâyet emrine verilen otomobil lâstiklerinin dağıtılmasına devam edilmektedir.Bu arada dün de vilâyet tevzi bürosunca 186 mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • Orta öğretim müesseselerinin kadrosu Maarif Vekâleti şehrimiz orta öğretim müesseselerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak için yeniden 00 kişilik bir kadro vermiştir.Daha evvelce 34 öğretmen verilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • Vatan caddesi inşaatı yakında sona erecek Vatan Caddesi inşaatının bir an evvel tamamlanmasına çalışılmaktadır.Yolun açılış merasiminde İstanbulun imarında kullanılan vasıtalar ve çalışma seklileri ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • OKULLAR TEDRİSATA yarın sabah başlıyacaklar MAARİF MÜDÜRLÜĞÜ VİLÂYETE MÜRACAAT EDEREK ORTAÖĞRETİM MÜ-ESSESELERİNDEN KAYIT MUAMELÂTININ UZATILMASINI TALEP EDECEK İlkokul,Ortaokul ve Liselerle,Sanat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • y P^^v I Harika Yardımcı,çocuklara gösterdiği muhabbetle bizi mahcub etti,darısı burada gördüğümüz güzel hanımların başına.Bundan bir kaç ay önce.yine bu sütunda«Çocuk Dostları Cemiyeti» nden uzun uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1957
  • Illl.HIIIII.lll.l.imilllllimlllllllMHIIIIMIIIMI.I.1.HI.HUM.mm.Ml.IM,İSTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 I Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha-I berler 9.15 Türküler 9.30 Din-I leyici istekleri 10.00 Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.09.1957
  • m:i VATANIN HER YERİNDEN HESAP AÇTIRACAK Emekli dul ve ^yetimler arası nd,27500 LİRA TUTARINDA HUSUSİ KEŞİDE 1 Son para yatırımı 7 Ekim 1957 I Bu Keşideye hesap açanlar Çekiliş tarihi 30 Kasım umumî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1957
  • K O N Y A POLATLI KIRIKKALE Şubelerinin Hususi Açılış İkramiyeleri için SON YATIRIM 7 EKİM HESAP ^AÇTIRMAKTA ACELE EDİNİZ BUĞDAY BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1957
  • [İLHAN DEMIREL] «UFAK PARTİ» LİDERİ ve KURUCUSU ERZURUMLU HÜSEYİN KÖYCÜ.DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDA "UFAK PARTİ,CEHİZİ KALDIRMAK İSTİYOR Parti lideri bir otel yazıhanesinde yaptığı basın toplantısında p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1957
  • Doç.Dr.Tarık Z.TUNAYA Avukat Resjit ÜLKER EN SON DEĞİŞİKLİĞİ HÂVİ MUFASSAL FİHRİSTLİ,ÖZETLİ MİLLETVEKİLLERİ SECİMİ KANUNU İLGİLİ MEVZUAT Son defa kabul edilen 7037 ve 7053 sayılı kanunlar dahil olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1957
  • DİVAN OTELİ Personel Müdürlüğünden Aşağıda gösterilen vazifelerde istihdam edilmek üzere elemanlara ihtiyaç vardır:1 TELEFON:SANTRAL MEMURUingilizce veya Fransızca lisanlarından birini bilmesi,diğer l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1957
  • N A B IZ Y O KLAMASI Artvin'de D.P.nin rey alması zor olacak rfftfiriFlI^İ e^r^ ^esın °^ara^ rnuha\efeti tütüyormVIÜ A ALİL.Köylü de Yokluk tan şikâyetçi wrmm Kamyonla köye hareket ediyorlardı.«Durun»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1957
  • milllllllllIIİlHUllIllllMIIII!Târihî bir Dolandırıcılık)OSMANLI hükümdarlarından Sultan İbrahim kendisine «Deli» lâ-E kabını verdiren bir israf ile devlet hazinesini har vurup harman savurrouştu.Pâdiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.09.1957
  • Tekme korkusu H AL İT Ki V A N Ç BİRİ politikacı,diğeri futbolcu idi.Yolda karşılaşınca ikisi de birbirine ne haber?dedi ve konuşmağa başladılar:İyilik diyelim de iyilik olsun ağabey.Sen?Eh şöyle böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1957
  • f Bösj C **JkJEB£ AZ SOM«2A pKOPEsoıeu ala\Al \rini ffMk ^j 1 HW 1 VlA V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1957
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası 12.000 meskenlik Ataköy sahil şehrinin inşaatına başladı.Siz de bu güzel şehirde bir yuva sahibi olabilirsiniz.Yedi muhtelif tipe göre değişen faizli tevdiat hesaplarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1957
  • I KÜÇÜK Kİ HALDUN i J SAHNE y| DORMEN İKİ PİYESLE ÇALIŞMALARINA BAŞLIYACAĞINI ARZEDER TEYZESİ KOMEDİ 3 PERDE i 4 YAZAN:BRANDON THOMAS 1 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN HAFTANIN î Çarşambo Perşembe,Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1957
  • DAVET İSTANBUL EMİNÖNÜ TÜCCARLARI ÇARŞI KURMA KOOPERATİF ŞİRKETİNDEN:Sayın Başvekil Adnan Menderes'in çok yakın müzahareti ile yapılan Unkapanındaki Yeni Çarşımızın açılış merasimi 30 Eylül 1957 pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1957
  • YENİ OKUL BİLGİSİ BEHÇET KEMAL ÇAĞLARın,İ.HAKKI TALAS'ın şiirleri,seçme yazı ve testleri,RESSAM NİHAT ÖÇALın resimli tefrikalariyle kapak kompozisyonları YENİ OKUL BİLGİSİ'nin rakipsizliğini ifade ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan Ü M İ T D E N İ Z 59 «Efendim.dedi.«Bu abonenin ismini ve adresini savcılıktan başka hiçbir makama ve şahsa ifşa edemeyiz.Çünkü abone bizimle kontrat yaparken isim ve adresini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1957
  • AŞK HİKAYESİ SUC ORTAG TEFRİKA No.10 ÇİKAN YAZILARIN OZETI:Charles,halalarını öldürdüğünden şüpheedildiğinden tevkif edilir.Arkadaşı Jean,onvn karısı Marthe tarafından tuzağa,düşürüldıiğlc kanaatinded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1957
  • ¦Türkiye'de nesir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir)YEŞİL SAADET Yazan:D A N İ E L G R Sorry!Deyip özür diledi.Maho'ya rastladığına o kadar sevinmiş,zihni bu sevinçle o kadar karışmıştı ki,gözü başka h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1957
  • Gazetemiz yazı ailesinden «Biz Kadınlar» yazarı NEYYİRE ile METİN AYYTLDIZ'ııı nikâhları dün kıyılmış-5 Arkadaşımızı tebrik eder,mesut J bir ömür dileriz.Neyyire'nin yazılarını yarından itibaren yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • üç sanığın 57 şer sene hapsi istendi t Baştarajı birincide rını İddia etmişlerdir.Avukatları da müekkillerinin poliste tazyik gördüklerini,suçsuz olduklarını ve bahis konusu suçun ağır ceza çerçevesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • KÖYLÜ PARTİSİ seçimlere girmiyor t Baştarafı birincide C.H.P.ye adaylık için 29 müracaat vukubulduğu açıklanmıştır.Bunlar arasında Genel Kurmay eski Başkanı Orgeneral A.Nafiz Gürman ve Malatya Mebusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • Amerikalı bir profesör sineklerden şikâyet etti Michigan Üniversitesi profesörlerinden ve Dünya Sağlık Teşkilâtı Hıfzıssıhha mütelıassıslanndan Mr.Malman dün Hilton otelinde yaptığı Basın toplantısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • Şehir içi sayılacak hatlar tesbit edildi ANKARA,HUSUSÎ Şehir içi seferi sayılan ve hareket noktaları Belediye hudutları içinde,varış noktaları ise bu hududun dışında bulunan seferlere ait hatlar üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • İnönü muvazaa yapmıyoruz,dedi Genel Başkan,bir ay sonraki seçimleri Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ön safhası saydığını söyledi C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,dün yine Dahiliye Vekili Namık Gedlk'le a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • A Kararıp lekelenen bıçakları pratik çare FAY TEMİZLEME TOZU ile bunları şöylece ovup sonra bol su ile yıkamaktır FAY,bıçak,çatal,kaşık,yağlı tencere,isli tavaenıiz yapar yansları,nıermero ve lavabola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 2 Adet Akaryakıt Tankı imali Eksiltme ilâm 1)Eksiltmeye konulan iş:Diyarbakır fabrikamız için 2 adet akaryakıt 'tankı imâl ve yerine montajınm kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • Zarif erkek cildine itina ile bakar!Traştan evvel ve sonro NIVEA kremi cildi yumuşatır Yeni îraş olmuş bir cilde N İVE A çok iyi gelir,ferahlık ve rahatl verir.Milyonlarca erkek bunu pek iyi bilir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • istanbul Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından İstanbul,Bayrampaşa mevkiinde inşa olunan kişilik Stadyom projeleri için açılmış bulunan müsabakaya ait şartnamede Jüri âzâlan meyanmda bulunan Prof.Dr.Hö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • ftiiilâtıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • HİCRÎ PAZAR RUMÎ 1377 29 1373 Rehiitl-evvel EYLÜL Eylül 4 19 5 7 İG VAKİT VASATI EZANİ GUnes Öğle 5.55 11.57 12.04 6.08 i İkindi 15.24 9.28 Aksan-l 17.56 12.00 Yatsı 19.28 1.31 imsak 4.İR 10.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • ODAMIZA KAYITLI SANAYİCİLERİN NAZAR!DİKKATİNE:Sanayiin âcil ve mübrem ihtiyaçlarına müteallik yedek parça ve tâdil zarureti ile ithâl edilecek makineler için Rusya,Macaristan,Polonya,Israel,Romanya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • üâ 15 Ekim arasında LİSAN DERSANESİNDE ORTA LİSE VE ÜNİVERSİTE Öğrencilerine mahsus FRANSIZCA İNGİLİZCE ALMANCA Takviyeli lisan kursları açılmıştır Bayanlara mahsus sabah kursları ve hususî dersler Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • SUNDER MARKA DÖŞEMELİK SUN'Î DERİLERİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR Renkleri sabit,sağlam ve yumuşak Sunder marka döşemelik sun'i derileri Pandazot)bu kerre yeni desenlerle piyasaya arzedilmlştir.İmalâthane ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • EUCLID Şoförleri Aranıyor Nazilli'de KEMER Barajında çalışmak üzere 15)adet EUC-LID şoförlerine ihtiyaç vardır.Taliplerin referanslariyle E.M.C.RAR Ortaklığı,Kemer Barajı İnşaatı Müteahhitliği Bozdoğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • BEYAZIT'TA KARDEŞLER Bonmarşesi Kış mevsimine zengin çeşitlerle hazırlanmıştır.Her çeşit kumaşlar,tuhafiye eşyası,kunduralar,bilhassa kadın,erkek ve çocuklar için son model fevkalâde işçilikle imâl ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • DERS BİLGİSİ Haftalık öğrenci dergileri bir çok yeniliklerle çıkmıştır.BEDRİ EDİŞ Neşriyat Yurdu Tel:22 75 25.Başmusahip Sokak No.12 Cağaloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • Miting iıâdiseli geçti t Baştarafı birincide «Demokrat Parti,Türk vatanında hakiki demokrasiyi kurmak,vatandaşı hür ve müreffeh yaşatmak vaadiyle iktidara gelmişti.Aradan geçen 7 sene gibi uzun bir ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • SPARTAK'LILARIN GÖRÜ ŞÜYLE DÜNKÜ MAÇ Maç başlayıp henüz birinci dakika dolarken Spartak futbolcuları,Fenerbahçe Vefa karşılaşmasını seyretmek üzere A kapısından sahaya girdiler.Pisti yürüyerek geçen m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • Fenerbahçe Vefa'yı hezimete uğrattı Baştarafı Altıncıda haf Avni ile Necdet ise geçen hafta kifayetsiz bulduğumuz ofansif taraflarını en aşağıdan yüzde elliye çıkartmış olarak sahada bizi hakkiyle tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • Ümraniye'de Kelepir Müfrez Satılık Arsalar Şile asfaltı yanında Marmara ve Adalar Denizine nazır müfrez 222 153 bin metrekare arsa toptan satılıktır.Alıcıların görüşmek üzere Şehremini Tathpınar cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • MÜJDE ÇARŞIKAPI'DAKİ YENİ LALE Müessesesinde Sonbahar ve Kış mevsimleri için:KADIN,ERKEK ve ÇOCUK:PALTO,PARDESÜ,MANTO,TRENÇKOT ve YAĞMURLUKLAR.İPEKLİ,YÜNLÜ ve PAMUKLU kumaşlar,her nev'i AYAKKABI çeşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • Deri ve Zührevî Hastalıklar Mütehassısı Dr.CEYAT SARGIN Tetkik seyahatinden dönmüş ve Galatasaray Balo sokak No.42 de hastalarını kabule başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • Bütün Spor severlere Pazartesi günü çıkacak oLan YENİ KIRMIZI BEYAZ Spor mecmuasını alacak olan her okuyucuya Kıymetli bir hediye verilecektir.Pazartesi günü YENİ KIRMIZI BEYAZ mecmuasını almayı unutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • xrkim keşidesinde onnltara Maltepe'de apartman dair\20.000 liralık mesken kredisi para ikramiyeleri Son para y*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • TUNA DERSEVİ'nde En kısa zamanda İngilizce Almanca Fransızca öğretilir Seçkin lisan öğretmenleri kadrosu ile yeni kurslar 3 Ekimde başlıyor.Tuna Dersevi:İstanbul Çarşıkapı Tutum Bankası üstü)Kuruluşu:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • İNGİLİZCE BİLEN PERSONEL ARANIYOR Yalovadaki hava alanında İngilizce bilen Bay ve Bayan personele ihtiyaç vardır.Müracaat:Yalova Hava Alanında AFEX'te Bay Hasan Özmen.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • TÜRKİYEDE BULUNAN IRAKLILARA İLÂN OLUNUR 12 Ekim Teşrini Evvel)1957 cumartesi günü Irak'ta genel nüfus sayımı yapılacağından,mezkûr tarihte Türkiyede bulunan bilûmum Iraklıların,kayıtlarını yaptırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • B.Emin FIdanofclu SÜNNETÇİ Saim Lokman FİDAN Taşradan davet kabul olunur Beşiktaş Dogubank yanı 12-3 Ev:48 17 73 Tel:4S 4.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • Ali ünver idama mahkûm Baştarajı birincide yok etmek istemiş,muvaffak olamayınca da.yanmış cesetleri bir çuvala koyup Beşiktaş Camiinin avlusuna bırakmıştı.Yakalanan ve suçunu itiraf eden kaatil,akli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1957
  • Türk görüşü B.M.de açıklandı t Baştarajı birincide lerinin istiklâllerine mâni olan manda sistemine taraftar olmadığımızı belirten Seyfullah Esin,Suriye hâdiselerine temasla noktai nazarımızı şu şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.09.1957
  • Fenerbahçe Vefayı hezimete uğrattı İlk devrede son senelerin en güzel oyununu çıkaran F.Bahçe karşısında Vefa,ancak 5-0 yenilmekle kurtuldu Şayet maçtan cince Fenerbahçe antrenörü Molnara bir veya iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] MİLLÎ SAĞAÇIK TATUŞİN'i ortada)ÇALIŞTIRAN İKİ SPARTAK'h.SPARTAK ÇALIŞTI NETTO'NÜN DA KATILDIĞI İDMAN GİZLİLİK İÇİNDE YAPILDI 1956 Rusya şampiyonu Spartak takımı dün öğleden evvel hafif d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1957
  • LİDER G.SARAY'la sonuncu oynuyor Sarı-Kırmızılı ekip normal olarak maçın favorisidir.Ama Adalet çöküntü içinde olmadığını göstermeye çalışacak Necmi TANYOUÇ Galatasaray,lig lideri olarak bugün de Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1957
  • ERDEM İSTİFADAN VAZGEÇTİ Bâzı gazeteler,İstanbulspor kulübü tarafından verildiği bildirilen bir deklârasyonun neşri üzerine,Necdet Erdem'in antrenörlükten istifa edeceğini bildirmiştir.Kulüp reisi Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1957
  • Eyüp ve Beylerbeyi rakiplerini yendi İkinci profesyonel lig maçlarına dün Şeref stadında devam edilmiştir.Birinci karşılaşma saat 13.45 de Eyüp Anadolu takımları arasında yapılmıştır.İlk devresi golsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1957
  • GÜREŞTE FİLİBE Karmasını yendik Greko Romen stilde yapılan müsabakalarda Celâl,D.Ali,Yaşar,Tahsin ve Adil galip geldiler FİLİBE,HUSUSÎ İki karşılaşma yapmak için Filibeye gitmiş bulunan İstanbul Serbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor