Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • 2 M ti ¦fmnectçjim,yerlerjf Ue'imi~~parjatrnt4larA Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • NATO Plânları Tâdil Ediliyor Derinsu tatbikatı plânlarda bazı değişiklik yapılması zaruretini ortaya koydu İZMİR,HUSUSÎ Dünyada,şimdiye kadar yapılmış askerî tatbikatların en büyüğü ve en önemlisi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • i.E.T.T.ve Sular İdaresi bir maaş ikramiye veriyor î E.T.T.İdaresi ve Sular İda-I resi Müdürlükleri,İcra Vekilleri Heyeti kararı gereğince Ekim başında müstahdemlerine bir aylık ücretleri tutarında ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • SOPHİA LOREN EVLENDİ ELPASO,A.P.İtalyan sinema yıldızı Sophia Loren ile prodüktör Carlo Ponti'nin 17 eylülde evlendikleri dün açıklanmıştır.Nikâhta karı-kocayı avukatları temsil etmiştir.Zira Sophia H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • Sinema tarifeleri tekrar inceleniyor OĞUZ ONGEN Sinemaların durumu,Belediyece yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştır.Bu tetkiklerde,bilet fiatları,sinemaların Belediye Zabıta Talimatnamesine uygunluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • Papaz,soğuk karşılanıyor Daily Express Gazetesi,Makarios'un Amerikandaki durumunun acıklı hâle geldiğini bildiriyor LONDRA,A.A.Daily Express gazetesi,Washington'daki hususî muhabiri Mark Ross'dan aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • 4%.[A.P.1 ESİR D EG İL LER sünBulu askerlerin önünde yürüyen bu genç kızb«*ııı ULMIkhkn ıar hapishaneye değil,mektebe gidiyorlar!Ancak süngünün kuvveti Arkansas'ta,Little Bock şehrindeki bu ve diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • I İLHAN DEMİREL] ADALARDAN DÖNDÜ Diiu Allkar;va K'lnu'k üzere Yeşilköyden hareket eden Türk Hava Yollarının c UUI1UU numaralı ATA uçağı hareketinden bir müddet sonra adalar üzerinde uçarken,motörlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • Van Gogh Operası Paris'te oynanacak PARİS,Hususî Muhabirimiz ERGİN GÖKSA N»DAN Paristeki «Theatre des Nations» Milletler Tiyatrosu)nda bu sene Ankara Devlet Operasından gelecek bir trup,temsiller vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • [İLHAN DEMIRELl Ellilik esrar kaçakçısı Kaçakçılık Bürosu memurları,Ortaköy'de Muammer Çeker ve Tophane'de Nairn Baba adında iki esrar satıcısını yakalamışlardır.Üzerlerinde yarımşar kilo esrar buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • aaz'da iki şilep çarpıştı Çek ve Yunan gemileri arasında dün akşam vukubulan müsademe sırasında bir Türk denizcisi boğuldu Cesedi bulunamıyan tayfa Kadir Parlar bir haftalık evliydi DÜN saat 17.30 sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] DONANMA GÜNÜ «Donanma Günü» dün kutlanmıştır.Tören,Taksim meydanında başlamış,Âbideye bayıp w hm ıı him UUI1U rak çekilmiş,Boğazlar ve Marmara Deniz Kolordu kumandanı tarafından çelenk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • adayları tesbit edildi Muhalefet partilerinde de müracaat müddeti sona erdi [İLHAN DEMİRELİ II VUI HftJiyTAlI İlinİl CD Dun s:ıat a Ankara'dan gelen uçaktan iki ayrı partiye mensup iki şaft I MI AH II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • stanbul aday listesini nonu Bir Fransız gazetecisine seçimin hararetli geçeceğini söyleyen CHP lideri'Tikrî işbirliği devam edecek,dedi CH.P.İstanbul mebus adaylarını,Genel Başkan İnönü tesbit edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • MUAMMER TAYLAK i Bugün C.M.P.nin seçim kampanyasının açılacağı Ankara mitinginde teşhir edilecek Bölükbaşının büyük resmi ve dağıtılacak broşür.Bugün yapılacak mitingte Fuat Ama ve diğeı liderler konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • KÖYLÜ PARTİSİNİN TOPLANTISI [RÜÇHAN ÜNVER] Türkiye Köylü Partisi Merkez Temsilciler Meclisi,İl Başkanlarının da iştirakiyle dün fevkalâde toplantısına başlamıştır.Köylü Partisi,seçimlerde nasıl hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1957
  • B.B.'NİN YENİ FİLMİ «Une Parisienne» filminden sonra Brigittc Bardot şimdi de «Les Bijoutiers du Clair de Lune» Ay Işığı Mücevhercileri)adlı bîr film çevirmeğe başlamıştır.Filmin dış sahneleri İspanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • GÖLGE Mizah Yayınlarının ilk kitabı, 2Z Bugün çıktı.Gene bugün çıkan GÖLGE Mecmuası En son atraksiyonlar takdim ediyor.Seyri bedava Okuması 60 Krs.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • HAFTANIN I FİLMLERİ uttecuc ÇjkjüAt,WILLIAM HOLDEN VE VİRGİNİA 1.KITH «MEÇHUL HEDEF» t».MEÇHUL HEDEF Toward the I'nknow Rejisör Mervyn LeRoy idarecinde renkli ve Sinemaskop sistemiyle çevrilmiş hir Wa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • 28ekîm KEŞİDESİNDE HESAP SAHİBİNE APARTMAN DAiocrSj ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ MUAW HCR 150 LlRAYAİ/BlRjKURlAıNUMARikSI^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • mimi inn ı umun ıımııiMiıııımıiMilııımııııı ı ıı mıımıııııımıı ISTANBUL i 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Saz eserleri 9.00 Vals festival orkestrası 9.15 Şar-E kıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • ^Aİ fMfl&iİ ^6 0£ OĞLAK burcu [22 Aralık 20 Ocak] Bir yalan söylemek mecburiyeti sizi biraz düşündürecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Haksızlığa uğradığınızı anlayacaksınız ama soğukkanlı davranınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir coğrafya terimi;Çok iri.2 Türk mitolojisinde eski Türkleri Ergenekon'-dan çıkaran de-Z mircinin adı;Bir nota.3 Bir meyva;Toplardamar genişlemesi.4 Bir musiki işareti;Günün bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • TAŞEK 40.LİRA Dağıtıyor Mamullerimiz Piyasaya Arzedilmiştir İstanbul Umumî Bayıl Tel.u oe 34 Bu Sürprizi Size ilham Gencer Açıklayacak Cumartesi ANKARA Radyosu 19.20 de Cumartesi İSTANBUL Radyosu 21.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • KREDİ YAPI SANDIĞI A.Ş.EVİM DUKKAMIM YOK DlYt ÜZLJLMEYiniZ t$T£ ANAMTAl* UZUn VADELİ KATİ SATIŞ TEL:4-4 253 2 MOD:TOPH&Mt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • Cam tevziatı,Esnaf Derneğince yapılacak Pencere camı tevziatı İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliğine verilmiştir.Birlik ünce küçük ihtiyaçları karşılayacaktır.Bu itibarla şimdiden 5 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • Teknik Üniversite'ye rağbet fazlalaştı Teknik Üniversiteye kayıt için müracaat edenlerin sayısı son günlerde çoğalmağa başlamıştır.İlk hafta İçinde kayıt İçin 350 kişi müracaat etmiştir.Son üç gün içe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • Transfer güçlüğünden kahve getirtmek imkansızlaştı BİR TACİR DE EVVELCE İTHÂL ETTİĞİ 150 TON KAHVEYİ BAŞKA BİR MEMLEKETE SATMAK İÇİN MAHKEMEYE MÜRACAAT ETTİ Kahve ithâli şimdilik imkânsız gö-kımdan Br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • r SİNEMALAR 1 J BEY O Ğ L U AKIN Tel:48 65 02)1 Paydos Hâdl Hün Mehmet Karaca Türk filmi.2 Baba Kaatili Nezahat Dilligll Reşit Gürzap Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Şanghay Batakhaneleri Ruth Roman İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • DAVET İSTANBUL EMİNÖNÜ TÜCCARLARI ÇARSİ KURMA KOOPERATİF ŞİRKETİNDEN:Sayın Başvekil ADNAN MENDERES'in çok yakın müzahereti ile kurduğumuz Unkapanındaki Yeni Çarşımızın açılış merasimi 30 Eylül 957 paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Pek kıymetli aile büyüğümüz merhum Mersinli Cemal Paşa refikası BEDRİYE MERSİNLİ Hanımefendinin aziz ruhuna ithafen vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 29/9/1957 yarınki pazar günü Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • Gülsen BÜKÜLMEZ İle ÖMÜR ŞENOZAN Evlendiler Arnavutköy 26/9/1957 W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • Makarios'un apdallığı "IV/T AKARİOS'un aptallığı imdadımıza yetişğ JLVJ,ti.Amerika'da sorulanlara verdiği cevaplar hakikatten o kadar uzak,siyasî dirayetten İ o kadar mahrum sözler ki,gazetelerde ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • KISA HABERLER ÖNÜMÜZDEKİ hafta içinde 70 yeni otobüs daha servise girecektir.Bunlardan 44 ünün revizyonu tamamlanmıştır.26 sının da gümrük muamelelerinin ikmaline çalışılmaktadır.Otobüsler için 1.832.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1957
  • Almanya'dan 26 milyon dolarlık ithalât yapacağız Doğu Almanya'dan 26 milyon dolarlık İthalat yapılacaktır.Alâkalı tacirler dünden itibaren ticaret odasına müracaat etmeğe başlamışlardır.Müracaat müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • PazaR' Bağdat'a Bir Gelin Gidiyor 53.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • «ON Kill' NABIZ YOKLAMASI Palu'da muhalefet Baskil'de D.P.kuvvetli Köylü kararını vermiş ama kimseye söylemiyor ve her partiye Ağam sendenim diyor IFOTO ALAYI D.P.151er çok kuvvetli oldukları Bursa'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • Şehre en yakın arsaların satışı sona eriyor İnanılmıyacak Kadar Ucuz Elektriği,telefonu,Belediye terkos suyu bulunan livarında 50,000 100,000 200,000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • 0 Yıl â^pl L Sadece oydo en az i c Lira yatırarak Yaşınız ne olursa olsun hemen almağa bağlıyacağınız 20 yıl boyunca ayda 500 trad* 120,000^ GELİR İKRAMİYESİNİ kazanmak içinden geç 30 EYLÜL akşamına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • Babasını tehdid eden Rum dilberi Kurtuluşta oturan 17 yaşlarında Suzi adında son derece güzel bir Rum kızı ölümle tehdit suçundan bugün adliyeye verilecektir.Suzi,iddiaya göre,üç yıl önce annesinden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • Sevgilisini soyup elbiselerini çalan genç SZOPİENİCA,POLONYA)A.A.Mitery adında bir delikanlı,bir kızı aldattığı için polis tarafından tevkif edilmiştir.Mitery,yeni arkadaşlık tesis ettiği genç kızla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • ERİM ADALET DİVANINA NAMZET NEW-YORK,A.P.Lahey'deki Adalet Dîvânı âzâlıklarmdan besinin yenilenmesi için önümüzdeki salı günü Birleşmiş Milletler Gentl Kurulunda seçim yapılacaktır.Boşalacak âzâlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • istanbul aday listesini İnönü hazırlayacak t Baştarafı birincide di?Fakat muhalefet partileri rejim meselelerinde vardıkları kararı ve İktidara gelince neler yapacaklarını 4 Eylül beyannamesi ile mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • Zavallı Suriye!I T^ İN üç yüz sene evvel Mııaviye'nin saltanatını destekleyerek Pey-E 1^ gamber evlâdına karşı yaptığı zulmün cezasını çeken Suriye'nin E E J^ bugün acınacak bir halde olduğunu tekrara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • D.P.adayları tesbit edildi t Baştarafı birincide Üçüncü tip propaganda yayını ise,siyasî broşürlerden ibarettir.200 bin adet basıldığı bildirilen bu broşürlerde,muhalefet partilerinin iddiaları cevapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • Papaz,soğuk Karşılanıyor t Baştarajı birincide retlere rağmen Makarios'un İngiltere'ye yaptığı hücumlar,basın mensuplarında tasvib arzusu uyandırmanııştır.YUNAN ELÇİSİ DE MUVAFFAK OLAMADI Papaza sorul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • SİNEMA TARİFELERİ TEKRAR İNCELENİYOR t Baştarajı birincide Sinemacıların,tenzilâtlı matinelerin kaldırılması için giriştikleri teşebbüse de,menfi cevap verileceğine muhakkak nazariyle bakılmakta,ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • Fransız Parlâmento heyeti Türk mebusları ile tanıştı Fransız Büyükelçisi Henry Spitzmuller,memleketimizi ziyaret eden Fransız Parlâmento heyeti azaları ile Türk milletvekillerini tanıştırmak maksadüe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1957
  • DÜN 20 RUS TEKNİSYEN!GEÇTİ Dün akşam üzeri saat 19.50 de Yeşilköy'e inen bir İran uçağı ile İtalya'ya giden 20 Rus teknisyeni ve Mançurya Türklerinden 47 göçmen gelmiştir.Şehrimizden "transit olarak g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • lİİİİİllİlİlİİl;CİİSİ£R:OuDO BİLHASSA »CADIN POLİSLERE CO LÂZiMDıR.Bu SAVEDE uPA TEPEX BİR. ADıN BiLE İRİyARl Bl(ERKEĞİN Ol_L)NJU KIRABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • iipİİJİİİiİil a-3 J s A f la M WoSk Vs Copyright opera mundi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • NJEDİ£ 1 NEYİ ANLAT/MAK İS-rf\TlVORSü-i;II |i]EpN j™ ^i fc;^lİPffi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • İÖHNÜYHAZARD ©TELDEKİ ODASINDA BİRLEŞ.M/'Ş MİLLETLERDE*/MUZA KERELERE HAZIRLANAN Z4_RAK.t EVET.BEN Sı.EKi ZAEAK.KıMSl'NİZ EFENDİM7 BEN KONTES NEEİS "ANON-1 VA'yt KURTAR.MA CEMİYET i BAŞKANIM.f t&ONTES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • ÜİIİİ1İİİ 1QSE SALI NAS,RggB İ8u KASADAN KURŞUN T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • BU GUZEu VAZOYU SO LİRAYA SATIYOguAA-AgmgAN ALTMIŞ.AlXAMS.VAR ^Ml ARTTİRAN SATIYO.Tier KOCASI TARAFINDAN ASZI KABATIUAN BAYANA SATT.TIAAM.'I'^fcft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • •'aiSS.iS&'iteSSWHsS r 4 SOÜUK ALGINLIĞINA f KARŞI UPON FAYDALIDIR günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • Bütün Spor sever'-rp Pazartesi günü çıkact.olan YENİ KIRMIZI BEYAZ Spor mecmuasını alacak olan her okuyucuya Kıymetli bir hediye verilecektir.Pazartesi günü YENİ KIRMIZI BEYAZ mecmuasını almayı unutma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • Yazan O M İT DE N İ Z 58 Yanına girdiğim zaman gayet nazikâne bir şekilde karşıladı.Kendimi tanıttım ve ne istediğimi söyledim.Yardım etmek ister gibi bir tavır takınıp hemen Diiofona el attı ve abonm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SUC ORTAĞI TEFRİKA NO.9 Charles bir sene evvel bana bir sır vermişti.Marthe'in gayrimeşru bir oğlu varmış.Charles kadına çılgınca âşık olduğu İçin evlenirlerken çocuğu nüfusuna almış.Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • GARANTİ BANKASI T T t SVIK PlAC 2.000.000.Liralık Plânın ÜÇÜNCÜ çekilişi 27 Eylül 1957 de yapıldı 1000 Meşk enlik Garanti Mahallesinde 1 APARTIMAf?Dairesini kazanan Ankara'dan Niyazi Mazlum oğlu 2 KRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • BAKIRKÖY BAHÇELİEVLER İÇİNDE Şehre Yakınlık,Ucuzluk,Tediyatta Kolaylık,Uzun Vâdeden İstifade Elektriği,telefonu,terkos suyu ve memba suları Ömür Kliniği yanında Belediye otobüs durağına 2 dakika mesaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir)EŞİL SAADET Yazan:DANİEL GRAY 68 Türkçesi:SELAMİ İZZET SEDES Almak istediği şeylerin bir listesini yapmıştı Listeye göz gezdirip,Fransadan ithal edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1957
  • ^«İUV\HimUU«HVUİUVİ\HUUMUVHUV NİS'E DOĞRU f a o u MRÜMDE ilk ayak bastığını bir yabancı şehir-de toprak üstünde yatacağımı söyleseler adını J atmaktan ürkerdim.Oysa ki Kan yolu kena-j ı ıınkı,toprakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.09.1957
  • STANKOIMPORT MOSCOW USSR.STANKOIMPORT sinema çekici ve gösterici makineleri,film ses alma cihazları,laboratuar cihazları,film kopya ve başlık makineleri ışıklandırma cihazları,ölçme ve kontrol cihazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • SAYIN HALKIMIZIN DİKKATİNE:Cumhuriyet Bayramı için yünden mâmûl her çeşit TÜRK ve bilûmum Parti Bayrakları,Süs,Meydan Bayraklarını en müsait flatlarla müessesemizden-temin edebilirsiniz.Siparişler öde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • Bujilerini ARAYINIZ.ÇÜNKÜ:Azami motor randımanı Emin marş alışı ve tatlı işleme sağlar Bir çok tanınmış otomobil markalarının fabrika teçhizatıdır Sağlam yapılıdır çok dayanır ve güvenilir Auto-Lite h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • MEMUR ALINACAK Fabrikamızın Personel servisinde istihdam edilmek üzere asgarî lise tahsilli ve askerliğini ifa etmiş bir memura ihtiyacımız vardır.Şart olmamakla beraber İngilizceye âşinâ olanlar terc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • Milliigef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden-mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.54 11.55 Öğle 12.05 6.07 İkindi 15.25 9.28 Akşam 17.57 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • 5 DAKİKADA KUNDURA BOYAMAK ANCAK WİD0 Kremli Kundura Boyası ile mümkündür.Ayakkabılarınızın temiz ve parlak kalmasını isterseniz.Kremli Kundura Boyası ile boyaymız.WIDO WİD0 Parlaklığı uzun zaman deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • ZAMANIMIZIN Mucizesi!^sağlam ve ucuz olup her parçası vidalıdır.[Bütün yedek parçaları mevcuttur.TOPTAN SATIS:SABUNCU HAN Cad MERKEZ ÇARŞILI HAN 121 ISTAHBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • PE REJA LİMON KOLONYASI Kalbi farahlatır,ı bulantıları gidarir,t sinirljfl tııkln ıdır.rom11* i Sıyjjhıt çantanızda II imES Uymayı unutmayın».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • I MOBİLYA CİLASI GOMALAKA YERİNE KAİMİ?KULLANMAYI TERCİH EP/A/Z.İstanbul,Galata Fermeneciler Ali Yazıcı Sokak Gümrük Han 5 TEL:44 39 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • TAŞ 30MRLRKR Piyasaya ar/ediirniştir.Tolefon:4415 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • Adana Blok Apariımanlar Yapı Kooperatifinden:Adana'da Sucuzâde Mahallesinde 47 sokakta yıkılan İsa Şakir Çırçır Fabrikası ve depoları arsası üzerinde inşa ettirilerek kat mülkiyeti esasına göre ortakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • ROJA Briyantininin yeri tutulamaz.Her kadın taçlarını modaya,zevkine ve güzelliğinin tarzına güre tanzim eder.Kıta saçlar gayet pratiktir.Evet,fakat uzun saçlar ise o kadar güzel ki.ROJA olduktan soma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • BİKARBONAT DE SUD SOLVEY)MUTEMETLİĞİ HAKKINDA Odamız Sanayicilerine tevzi edilmek üzere Solvey tahsis edilmiştir.Tafsilâtın 28.9.1957 tarihli Ekonomi Gazetesinden takip edilmesi tebliğ olunur.13809 İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • İNGİLİZCE BİLEN PERSONEL ARANIYOR Yalovadaki hava alanında ingilizce bilen Bay ve Bayan personele ihtiyaç vardır.Müracaat:Yalova Hava Alanında AFEX'te Bay Hasan Özmen.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • Ağzınızaıj/lâyık bir makarna y ıs ANKARA MAKARNAsı Bol kalorili besleyici ve nefistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • Paris'in en son modellerini HOLIDAY ON ICE 1957 BUZ REVÜSÜNDE GÖREBİLİRSİNİZ.SPOR-SERGI SARAYINDA HER AKŞAM 21.15 le Cumartesi Pazar Çarşamba Matineler 17.30 da Dil ET Foto SARAY Konak karşısında)DİLC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • TUNA DERSEVİ'nde En kısa zamanda İngilizce Almanca Fransızca öğretilir Seçkin lisan öğretmenleri kadrosu ile yeni kurslar 3 Ekimde başlıyor.Tuna Dersevi:İstanbul Çarşıkapı Tutum Bankası üstü)Kuruluşu:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • Adres:NİMET ERİM SENLİ Yıllarca yurd idare etmiş,tanınmış ve takdir edilmiş NİMET ERİM Tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dlkis.el İçleri apka.korse,boya ve saire derslerini talebesine kolaylıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • Bevoğlunun en temiz ve en zengin eğlence kavnacı NULEN RUJ Pavyonu MUAZZAM VARYETE TOPLULUĞU Türkiye'nin biricik ve rakipsiz Orta Doğu'mın hiricik ve sevimli oryantal yıldızı rakkasesi İNCİ BİROL SEMR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.09.1957
  • KELİ MIESİ 50 KURUŞ r II Sı TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek istey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.09.1957
  • Gülçelik'in vazifesine son verildi Beyoğluspor galibiyetinden sonra dün akşam kulüp lokalinde toplanan Beşiktaş idare hey'eti,kulübün son durumunu gözden geçirmiş ve bâzı kararlar almıştır.Beşiktaş ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1957
  • PROFESYONEL LİG P U A N CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 4 4 9 2 8 istanbulspor 5 3 118 4 7 Fenerbahçe 4 3-1746 Vefa 4 2 118 4 5 Emniyet 5 2 1 2 C 11 5 Beyoğluspor 5-41 5 8 4 Kasımpaşa 5 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1957
  • SAMI ÖNEMLı,Maçın ilk golünü Beşiktaş 60.dakikada kazandığı bir penaltıdan temin etti.Ahmet'in sütü kaleye girmek üzereyken solbek Miho eliyle müdahale etti.Penaltıyı Recep plase bir vuruşla gole tahv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1957
  • Bulgar'larla 3 millî maç yapacağız Bulgar Futbol Federasyonunun milli mac teklifi Federasyonumuzca uygun karşılanmıştır.Mayı» ayında aynı günde A,B ve geno mili!maçları oynanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1957
  • SZEKELLY MÜTEESSİR Fenerbahçe idarecilerine atfen çıkan beyanat üzerine antrenör "İstifa edeceğim,dedi Adalet antrenörü Szekelly,çok üzgündü.Söze «Ne İstiyorlar benden?diye başladı.Antrenörün hakkı va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1957
  • ŞAMPİYONLUK EL DEĞİŞTİRDİ [A.P.Dünya Orta Sıklet Boks Şampiyonluğu için Carmen Basilio İle karşılaşan meşhur «Sugar» Ray Robinson,Yankee Stadyomunda,resimde görüldüğü gibi,hayli müşkül durumlara düştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] [SAMİ ÖNEMLİJ GALATASARAYLILAR SPARTAKLILARA HOŞ GELDİNİZ DİYORLAR.Spartak gece geldi Budapeşte'de yapılan millî maçta Hid eg kut i ile çarpışıp sakatlanan Netto geldi fakat oynayamayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1957
  • Filibe'de ilk müsabaka bu gece yapılıyor Bulgar Güreş Federasyonu önümüzdeki ay için millî müsabaka istedi FİLİBE,HUSUSÎ İstanbul Güreş Takımı ilk müsabakasını bu akşam 5 bin kişilik açıkhava sahasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1957
  • F.BAHÇE VEFA İLE OYNUYOR Lig'in olgun onbir'lerinden biri olan Yeşil-Beyazlılar önünde Fenerbahçe,daha fazla kazanma şansına sahiptir 5 inci hafta lig maçlarının ilk ikisi beklenmedik neticelerle sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor