Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • [İLHAN DEMİREL] DOÇENT MUAMMER AKSOY DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDA Aksoy "işbirliği her aniMkiindürJiyor DP liderlerinin eski sözlerini ele alan Doçent,bizdeki seçim mücadelesini boğa güreşine benzetti Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • Elli bin Marklık bir bavul kayıp Dr.Walter Werr adında tanınmış bir Alman televizyoncu ve gazetecisi,Türkiye'ye dair çektiği bütün filmleri kaybetmiş olarak memleketine döneceği için dün «Son derece ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • DONANMA GÜNÜ KUTLANIYOR «Donanma Günü» bugün Taksim ve Beşiktaş Barbaros meydanlarında yapılacak merasimle kutlanacaktır.Bu münasebetle,donanmamıza mensup bir harb filosu dün Dolmabahçe açıklarına gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • Elâzığ'da kar yağdı ELÂZIĞ,HUSUSÎ Pazarbaba dağına senenin ilk karı yağmış ve havalar soğuduğundan halk pardesü ve paltolarını giymiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • ÜZERİNE ADRES YERİNE KROKİ ÇİZİLEN ZARF.GERİ GELEN MEKTUBU göndermek için çare Bir Konyalı şehrimizden evine gönderdiği üç mektubun "Adres bulunamadı,diye iadesi üzerine dördüncü mektuba kroki çizdi H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • D.P.LİLER İZMİRDE BEYAZ PEYNİR DAĞITIYORLAR.GAZETELERDEN)t YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • D.P.organlarının neşriyatı üzerine Partilere kuvvetli oldukları yerde rey verilmesi isteğinin muvazaa sayılacağını bildiren haber yazılması muhalefette huzursuzluk yarattı ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • IILHAN DEMİREL] U Alii Ml I'MİM TFETİCİ Valiliğine asaleten tâyin edilecenUUlmUl mil I tr I lOl gi anlaşılan Vali Vekili Kemal Hadımh dün öğleden sonra Sebze Hâl'lni teftiş ederek,fiatları gözden geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • işçilere ikramiye Devlet sektörü ve iktisadî teşekküllerde çalışanlara ikramiye verilmesine karar verildiği bildiriliyor İZMİR,HUSUSÎ Ankara'dan gelen bir habere göre devlet sektöründe ve iktisadî teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • ADAY TESBİTİ İSİ PARTİLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR Seçimlere hazırlanmakta olan partilerin üzerinde t en çok durdukları mevzu adayların tesbiti meselesidir.Partiler bunun teşkilâtlarında kırgınlıklara yol açması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • ABD yardımı arttırmalıdır Polatkan,Washingion'da Suriye hâdiselerine işaretle bize yapılan yardımın gözden geçirilmesi icabetliğini söyledi ^WASHINGTON A.P.A.A.Maliye Vekili Hasan Polatkan,bir mülakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • I İLHAN DEMİRELI FRANSIZ PARLÂMENTO HEY'ETİ BuISaristana yaptıkları resmi bir ziyaretten dönen altı kişilik Fransız Parlâmento hey'eti,dün akşam inHilvISı rMrlLiMlIltllIU II t I kil şehrimize gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • Yeni Meclis'te görüşmek üzere Hükümet Meclise 3 tasarı sevkediyor Millî Korunma Kanunu ile Veraset ve intikal Vergisindeki aksaklıklar giderilecek Orman suçlan da a ff ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Hükümet,V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1957
  • CENUBİ AMERİKANA ucumuRisriKi sinifi HAFTADA 3'SBRVİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • HAFTAMIN Fİ L ML EM Tu^tecuc'&kji)Uv* Islanhııl sinemaları bu haftadan itibaren yeni mevsime başlamış hııiıınıı nrlar.«MİLLİYET» okuyucuları her cuma ve cumartesi günleri Haftanın Filmleri.ni karşılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • YOLLARI TÜRK ROMANININ ULAŞTIĞI SEVİYEYİ ANLAMAK İÇİN BU KİTABI OKUMALISINIZ.BUGÜN ÇIKTI "rlİİFMİlIP VAVINEVİ Ww,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • EKİM KEŞİDESİNDE HESAP SAHIBINEt APARTMAN DAİRESİ LİKA ZENGİN PARA'İKRAMİYELERİ' HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • ISTANBUL I 7.57 Açılış ve program 8.00 I Karışık sabah müziği 8.30 Ha-I berler 8.45 Saz eserleri 9.00 ğ Casanova orkestrası.9.15 Şarkı-1ar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • ^McÂlfîfzü f^aJmu^ v t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Karar vermekte acele etmezseniz fırsatı kaçıracaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar muhitinizle cilan münasebetlerinizi karışıklıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • BUL MACA SOLDAN SAĞA:1 Argo:Aldırmamak;zamanın kısımlarından.2 Mükemmel.S Şaşılara karşı kullanılan bir hakaret sözü;Bir mevsim.4 Gemi pervanesi;*Yarım 5 iğneli böceklerden biri.6 «İle» anlamına gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • m hediye etmek kolayınıza geliyorsa.İş Bankasının "Hediye Kuponları,sayesinde bunu çekinmeden verebilirsiniz.Üstelik,kuponun ithaf kısmına hediye vereceğiniz kimsenin hâtıra olarak daima sakhyabileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • g Yıl değU' 0 Y»V değili Sadece oydo en az c Liradan Lira yatırarak Yaşınız ne o/ursa o/sun hemen almağa başlıyacagım?20 y' boyunca ayda 120,000 GELİR İKRAMİYESİNİ kazanmak için en geç 30 EYLÜL akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • ^*yy İB.ğİ©©QQlİûQ;ZARİF AÇILIŞ HATIRALARİLE emrlnlzdedlr.5000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE LİRALIK EKİM SONU KEŞİDESİNE BOTUN KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI DOĞUftMft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Tel:4P65 02)1 Paydos Hadi Hün Mehmet Karaca Türk filmi.2 Babf» Kaatili Nezahat Dilli gil Reşit Gürzap Türk filmi.ALKAZAR Tel 44 25 62)Şanghay Batakhaneleri Ruth Roman İng.AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • MEVLİT Memleketimizin irfan ocağına senelerce hizmet eden bestekâr İZZETTİN HUMAİ Elçioğlu)nun vefatının 7 nci senesine rastlayan yarınki cumartesi günü ikindi namazını müteakip Fatih Nişanca camiinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • UIHIHHIIIIUHililniHllin.il Hill III.1111111111H IIIIIII111111IIII11HIII HI IIIII11II11II iH11IIII BIB MÜNAKAŞANIN SERPİNTİLERİ MANCHESTER Guardian gazetesinde Kıbrıs hakkındaki bir makalemi tenkid ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • PEYNİR MESELESİ HENÜZ HALLEDİLEMEDİ Beyaz peynir meselesinin halli yolunda henüz kat'î bir karara varılmamıştır.Depolarda yüz bin tenekeden fazla peynir olduğu halde,şehrin bir çok semtlerindeki bakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • ÇAY SIKINTISI DEVAM EDİYOR Son olarak Hindistan ve Seylân'dan 485 ton çay İthal edilmiştir.Buna karşılık hâlen şehrin bâzı semtlerinde çay bulunamamaktadır Alâkalıların İfâdesine göre çay sarfiyatı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • VEFAT Abdullah Tokac'ın annesi FATMA TOKAÇ 26.9.957 günü vefat etmiştir.Cenazesi 27.9.957 bugünkü cuma günü öğle namazını müteakip Üsküdar Yeni camiinden kaldırılacaktır.Mevlâ Rahmet eyliye.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • Lokanta,Hamam ve Pa zam istiyor Terziler,berberler ve muhallebiciler de mevcut tarifelerinin artırılması için ilgililer nezdinde teşebbüse geçtiler Lokantacılar,muhallebiciler,lerine zam istemektedirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • DİNAMİTLE BALIK AVLAMANIN CEZASI Sarıyer'de dinamitle balık avlayan İlyas Kuşanır adında biri,ağır surette yaralanmıştır.Dinamitle balık tutmayı itiyat hâline getirmiş olan İlyas,dün de aynı şeyi yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • Istanbul ve Izmir Halk Dernekleri Kurs açıyor İstanbul ve İzmir Halk Derneklerinin müşterek teşebbüsü ile,Üniversiteye girecek lise mezunlarını yetiştirmek için bir kurs açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1957
  • Piyasada nebatî yağ bulmak bir mesele hâline geldi 640 KURUSA YÜKSELEN ZEYTİNYAĞI HAT-LARININ DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR Piyasada müşahede olunan nebati yağ sıkıntısı genişlemektedir.Yağlar,karaborsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • Samsun'dan 1954 seçimlerinde 12 mebus seçilmiştir.Mebusların hepsi U.P.ye mensuptur.Bu devre Samsun 14 mebus çıkaracaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • S İ KOP C.M.P.İL Başkanının açıklaması Sinop C.M.P.İl Başkanı Kemal Ba-tur,gazetemize gönderdiği bir telgrafla Sinop Valisi Nedim Evliya hakkındaki sözlerinin yanlış aksettirildiğini bildirmiştir.Kema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • dolmuş SİYASÎ MİZAH MECMUASI SEÇİM sath-i MAİLİNE GİREN VATAN SATHINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • Şeyh Necip Alamuddin IATA İcra Komitesinde Middle East Havayolları idare Meclisi Reisi ve Umum Müdürü Şeyh Necip Alamuddin geçen Cuma günü IATA The International Air Transport Association)un İcra Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • Mensucat fabrikasının E L HALILARI ÜSTÜNDÜR Görmeden evinize Halı almayınız Satış yeri:İstanbul,Harbiye Cumhuriyet Caddesi No.315/A İzmir,Pasaport,Atatürk Cad.No.138
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • Rize 1954 seçimlerinde 6 mebus çıkarmıştır.Seçimi D.P.kazanmıştır.Bu devrede de Rize'den C mebus seçilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • İstanbul'da NEDRET SELÇUKER Belediye Meclisi M D.P.Grupu 30 eylül pazartesi günü D.P.İl i Merkezinde top-lanarak,Belediye I Riyaset Divanı I ve Encümen adaylarını seçe-cek,Beledi-y e Meclisinde F;Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • Arkadaşımız Hailt Kıvanç,Maras'ta yaşlı bir yeril ile konuşuyor.Maraş'ta partiler iç mücadelesinde CMP başkanı "CHP kazanacağına D.P.kazansın daha iyi,diyor!HALİT KİVANÇ MAKASTAN Bildiriyor NE garip h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • Maraş'tan 1954 seçimlerinde 7 mebus seçilmiştir.Mebusların hepsi D.P.ye mensuptur.Bu devre Maraş 9 mebus çıkaracaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • Avrupa ve Amerika Yollariyle Boy Ölçüşen Büyük Eser 50 METRELİK LONDRA BULVARI Üzerindeki 132 parça arsanın Metreleri 10-15 liradan)satışlarına başlandı Asfalt üzerindeki arsaların metresi 15,yanındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • DERS BİLGİSİ Haftalık öğrenci dergileri bir çok yeniliklerle çıkmıştır.BEDRİ EDİŞ Neşriyat Yurdu Tel:22 75 25 Başmusahip Sokak No.12 Cağaloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • TâŞfff 40.LİRA Dağıtıyor Mamullerimiz Piyasaya Arzedilmiştir İstanbul Umumî Bayii Tel.44MN Bu Sürprizi Size ilham Gencer Açıklayacak Cumartesi ANKARA Radyosu 19.20 de Cumartesi İSTANBUL Radyosu 21.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • Bir Derdleşme ŞEHRE erken inmek mecburiyetinde olduğum günler ekseriya öğle yemeklerini yediğim bir lokanta vardır.Yemeklerinden memnunum,kızartmaları mide kaynatmaz,ıskaraları gevrek,sebzeleri ev yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • P.NIN FAVORİ GOZUKTUGU lize'de Demokrat e Midograt'lar.RAHİM ÖRS ı Z E' D E N Bildiriyor TTİHAT TERAKKİYİ nasıl Kara ıal'iıı İaşei Milliye Şirketi yık-•sa D.P.yi de Tevzi Komisyonları »çaktır.ürriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1957
  • NABIZ Samsun'da DP.hizipçilikti de birbirine rekabetten m\Samsunda kim kazanacak sualine 47 000 reyle mağlûp ettik,bu farkı peşin olarak bir cevap bulmak çok kapatmalarına imkân yoktur.demekgüç.Vakıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.09.1957
  • ULAMAYI!evoe oüL^iBi II ama/vTöoş KARIN VARKEM BÖVl-E EÜKl "l BAK ANLA-DALGA G&ÇİYOP-TmM.SUN HA?1 SÜS,AHLAKSIZ HERİF» Dû£ ÖN&ME2 BAKALIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1957
  • lilllililllilli N{E demiş.ne sovle.OlĞİNt ÇOK.MEKAK EDİVOKUM 5»ffl3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1957
  • DEMEK MR.ZARAK-ı BEN kadın olarak müşkül,duruma sokacağım.o sı-RADA BİR.FlAS RARutYACAK VE.MAYiR IMERİS.FLAŞ PARLA.MiyACAK.DAHA MODERN VASI-TALARLA ÇAU ŞiyORUM?BAK ŞU MAKİNEYE LUMİCON" DİYORLAR.KA-RAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1957
  • ADYO,TOM8/'k'LE GAMBOTUN NEREDE OLDUKLARJNI BİLDİRİVOZ tOMBlK pNLlLERİN MAHALz.LEŞİN.OE.x®
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1957
  • ALLAH UK ALI BEY mm" ASABINIZ BOZUK.KAD-Rİ BEV DE SİZİN GiBf RAHATSIZ.^VUKATINA ÜCRETİNİ ODiyEMiyORMUŞ ONA* BIRAKIN AVUKATINIZ BU.NU DERT EDİNSİN "DEDİM.ŞIMD1,SİZİN DERDİNİZ 1 NE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1957
  • Kauçuk Mutemetliği hakkında Odamız sanayicilerine Rejenere ve ham kauçuk tahsis edilmiştir.Tafsilâtın 27/9/957 tarihli Ekonomi gazetesinden takip edilmesi tebliğ olunur.13738)İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1957
  • HANIMLAR K E Şİ D ESİ aile bütçesine r yük olmadan bu kürkü l alabilirsiniz Bütçeniz müsait olmıyabilir.Yahut kürk için para ayıramıyorsunuz.Şimdi karşınızda fevkalâde bir fırsat var.Türk Ekspres Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1957
  • YALVAI Ya/an Dışarı ilk olarak sarışın,mavi gözlü bir hostes çıktı ve elindeki konşimentoları acentanm meydandaki mümessillerine verdi ve yana çekilip yolcularını selâmetlemeye başladı.Cazip Tunç'u,ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1957
  • Türkiye'de neşir hakkı MİTÎJYFT g27?e*ır.e a:İL SAÂD Yazan:DANİEL GRAY Türkçesi:SELAMİ İZZET SEDES 67 Merak ediyorum Maho,dedi.bırak da gidip bir doktor getireyim.Çiftliği ihmal ediyor,hastanın baçucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1957
  • O GECENİN "ÇÜNKİ,Sİ NİÇİN o gece Han'da toprak üstünde vattınız' Dünden beri hep ttn soru karşısındayım.Zs ten anlatacaktım.'ok basit.Çünki arabanın sahibi,sürmek ten,yorulmuştu.Uykuya dayanamaz olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SUC ORTAĞI TEFRİKA No.8 ÇIKAN YAZILARIN ÖZET Charles,İmlalarını vıirâs için öldürmekle i ham re tevkif edilir.Karısı Marthe'nin gizlü bir adamla buluştuğunu güren arkadaşı Jea esrarı çözm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • Sşte mükemmel bir ökçe lâstiği!Nihayet,dayanıldı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • The Readers Digest HER AY DÜNYADA EN ÇOK TANINAN MECMUA Beynelmilel şöhretli imzalar Fennin en son icatları Meraklı hâdiseler ve meşhur bir romanın özeti Amerikada basılan aynı zamanda THE READER'S DI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • DERMAN 20 Senedenberi yüzbinlerce hastalara şifa veren:muk Bilhassa:Sogukafgınlığı,Nezle,Grip ve çeşitli romatizma,Baş,Diş,Nevraljilerle bayanların âdet sancılarına" karşı katf tesirlidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • BARUTHANE SİTESİNİN HUDUT KOMŞUSU SİRİN EVLER SİTESİNDE EMSALİNDEN COK UCUZ VE TAKSİTLİ ARSALAR Arsaların metrekaresi G,12,20,24 lira olup yansı peşin,yarısı 12 ay vadeli olarak satışa arzedilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1377 27 1373 Reblül-evvel EYLÜL Eylül 2 195 7 14 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 5.53 11.53 Öğle 12.05 G.05 ikindi 15.2G 9.27 Akşarr 1 17.59 12.00 Yatsı 19.32 1.31 İmsak 4.13 10.13 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • TUNA DERSEVİ'nde En kısa zamanda İngilizce Almanca Fransızca öğretilir Seçkin lisan öğretmenleri kadrosu ile yeni kurslar 3 Ekimde başlıyor.Tuna Dersevi:İstanbul Carşıkapı Tutum Bankası üstü)Kuruluşu:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • KAYIP KAMYON LÂSTİĞİ 25.9.957 çarşamba günü saat iki buçuk raddelerinde Maltepe ile Haydarpaşa arasında 1200X24 eb'admda ve S-18817*E No.lu bir dış lâstik düşürülmüştür.Bulanın 27 19 01 e telefonla bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • ı Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği Yararma,The American National Theatre Academy miizaheretivle gelen ANTAL DORATİ İdaresinde Amerika'nın meşhur 110 kişilik Minneapolis Senfoni Orkestrası Konserl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • Bütün Spor severlere Pazartesi günü çıkacak olan YENİ KIRMIZI BEYAZ Spor mecmuasını alacak olan her okuyucuya Kıymetli bir hediye verilecektir.Pa2artesl günü YENİ KIRMIZI BEYAZ mecmuasını almayı unutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • Devlet hesabına Fransa'da okuyan talebelerimiz parasız kaldılar PARİS,HUSUSÎ Burada devlet hesabına okuyan talebelerin dövizleri yirmi altı gündenberi gönderilmediği için Fransa'dakl Türk talebeleri ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • Aksoy 'işbirliği her an mümkündür,diyor t Baştarajı birincide ortaya çıkmıştır.Asıl tehlike,D.P.nin daima demokrasiden bahsettikten sonra,icraatı sırasında bunları tamamiyle bir yana bırakmasıdır.RADY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • MEMUR ALINACAK Fabrikamızın Personel servisinde istihdam edilmek üzere asgarî lise tahsilli ve askerliğini ifa etmiş bir memura ihtiyacımız vardır.Şart olmamakla beraber Ingilizceye âşinâ olanlar terc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • Sunder Marka Döşemelik Sun'î Derileri satışa çıkarılmıştır Renkleri sabit,sağlam ve yumuşak Sunder mar)j döşemelik sun'î derileri Pandazot)bu kerre yeni desenlerle piyasayı,aı^edilmlstir.İmalâthane ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • Aday tesbifi partileri düşündürüyor t Baştarajı birincide teşkilâtlarında asabiyet uyandırmıştır.MANİSA'da,muhalif partiler seçimleri kazanabilmek için listelerini kuvvetli adaylarla halka takdim etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • MUHALEFET ENDİŞE İÇİNDE t Baştarafı birincide bu anarşistçe tahrikatı gözden kaçırmamasını rica etmek isteriz.Havadis gazetesinde de ayni mevzuda bir yazı çıkmıştır.MUHALEFETİN YORUMU Bu husustaki hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • ANKARA FİŞEK Fabrikası açılıyor ANKARA,A.A.Atatürk Çiftliğinde 375 bin metrekarelik saha üzerinde kurulmuş olan Doğu Avrupa ve Orta Doğunun en büyük fişek fabrikası 7 ekimde açılacaktır.2.5 eııp evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • FLORYA KOYUNDA-CENNET MAHALLESİ İstanbul'un biricik incisi Floryada pek kısa zamanda inkişaf etmiş olan Cennet Arsalarının satışlarına ve taksitli inşaatlarına devam edilmektedir.Bu şahane arsalardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK DEVREN satılık dükkân,Fatih Haydarbey cad.7 sayılı bayi dükkânı devren satılıktır.İçindekilere müracaat.C-749)KÖŞEBAŞINDA bahçeli 4 daireli apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.09.1957
  • SPARTAK BU GECE GELİY Misafir takım kadrosunda meşhur haf N etto da var Galatasaray kulübünün davetlisi olarak şehrimizde üç karşılaşma yapacak olan Spartak bu gece saat 20.15 de SAS)İskandinav uçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1957
  • FİLİBE'DE YANLİŞ REKLÂM YAPİLDİ FİLİBE,HUSUSÎ İstanbul güreş takımı bugün trenle Filibe'ye vardı.Ve garda Filibe konsolosumuz Nihat Erman'la,Filibe'li Türkler ve Bulgar Güreş Federasyonu erkânı tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1957
  • Beşiktaş B.Spor bugün oynuyor MenejerK.Gülçelik,takımının sahaya çıkmıyacağı söylentilerini yalanladı Bir moral bozukluğu vehminin peşine takılıp giden Beşiktaş bugün de zorlu bir rakiple beşinci haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1957
  • Gürcan İzmir'e dönmek istiyor Bu sene Altay'dan Beşiktaş'a transfer edilen sağhaf Gürcan'ın İzmir'e dönmek istediği yolundaki haberler tazelenmiştlr.İzmir'de dolaşan haberlere göre Gürcan'ın babası so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1957
  • 1İİİ![SAMİ ÖNEMLİ] KAMPA GİRİYORLAR Ga,atasara 'l» futbolcular,dün sabah bir mm ı trenman yapmışlardır.Resimde soldan İtibaren Enver,Kadri ve Salm'I,bu çalışma sırasında görüyorsunuz.San-Kırmızıhlar,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ 1 ur i a y CAVATı Yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Vefa futbolcuları,vakitlerini kampta istirahatle genlLJUl OAIVUI çirmektedirler.Resimde Nejat ortada)bir idareciye,baldırındakl Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1957
  • m.KULÜPLERDEN HABERLER GALATASARAY:KULÜP İdare Heyeti Spartak maçları organizasyonunun kusursuz bir şekilde geçmesi İçin çalışmaktadır.Maçların biletleri dünden İtibaren satışa çıkarılmıştır.KASIMPAŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1957
  • GENÇLER BERABERE KALDILAR Haftanın ikinci sürpriz maçından evvel Beykoz Emniyet genç leri karşılaştılar.Sür'atli geçen oyun iki tarafın gayretine rağmen 1-1 beraberlikle neticelendi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1957
  • Antrenörsüz Beykoz'da buhran Sadettin Arseven istifa kararında Şerefin tekrar antrenörlüğe getirilmesi isteniyor-Profesyonel kadroda geniş bir tasfiye başlamak üzere-Cezaî tedbirlere gidiliyor Beykozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1957
  • SAMI ÖNEMLİ] PPVlfn7|IIJ RİR AVINI Sarl Siyahlılar,resimde güriildüjjü gibi,bir çok gol pozisyonuna girmekle beraber,bunların hiç birini kıymetlendire-DtlIİUfcUH Din M İM III mediler.Bilâkis rakipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor