Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • BUGÜNKÜ SAYISINDA ADAY DİLEKÇELERİ Akbaba,evinizin bir haftalık nesesidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • KOMİKLER SİYASÎ HAYATA ATILIYORLAR GAZETELER)I V*ffAN PSS7J» rt «GÜL.PALYAÇO!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • FENERDE BİR İNFİLÂK OLDU Dün saat 10 sıralarında Fener'de Miiı selpaşa caddesinde Kansever Ticaret Ortaklığına ait 3 katlı soğukhava deposunda bir amonyak tüpü infilâk ekmiştir.İnfilâk çok şiddetli ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • Kalan talebenin İmtihan kâğıtları tekrar incelenecek Ortaokul,lise ve özel Türk okullariyle,azınlık okullarında bu devre muhtelif sınıflarda katan öğrencilerin,yazılı imtihan kâğıtları yeniden tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • I MUAMMER TAYLAK Ankara'da seçmen IfîîtîîlflOPİ Ankara'da da sermen RUIUKien kütükleri dün sabahtan itibaren askıya çıkarılmıştır.Muhtarlar tarafından tanzim edilen kütüklere itiraz müddeti 4 gündür.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • Romanya'nın Pakt teklifini reddettik SOFYA,A.A.Sofya Radyosu dün akşamki neşriyatında.Romanya tarafından Türkiye ve Yunanistan'a yapılan Balkan Paktı konferansı teklifine.Yunanistan'dan sonra Türkiye'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • Başvekilin verdiği beyanat üzerine uriye hükümeti bizi itham ediyor Hariciye sözcüsü,Menderes'in iç işlerine müdahale ettiğini söyledi Polatkan,Dulles'a Başvekilin bir mesajını verdi ŞAM,A.P.Suriye,ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • İLHAN DEMIRELl nFNİ7HF İstanbul Vali ve Belediye KeLsi Prof.Gbkay,günlerini istirahatle geçirmektedir.Gökay,dün Gözte-ULUlfcUE pedeki evinde dostlarını kabul etmiş.Fenerbahçede denize girmiş,öğleden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • IRUÇHAN UNVER YEMİN ETTİLER İl Seçim Kurulu üyeleri dün saat 10 da ilk toplantılarını yapmış ve vazifelerini dürüstlük ve tarafsızlıkla yapacaklarına dair yemin etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • D.P.li artistler,temsil verecek Dün toplanan partili sanatkârlar seçim için bedava oynamayı kararlaştırdı lar DTQ YE kaydolan tiyatro J7 sanatkârlarından Aziz Basmacı,İrma Toto,Tevhit Bilge,Ali Süruri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • Liman işçilerine zam yapıldı Denizcilik Bankası camiasında çalıdan 5000 liman işçisinin ücretlerine,yıllık tutarı 500 bin lira olan bir zam yapılmıştır.Bu işçileri temsilen ilgililer nezdinde bir müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • İki Bulgar mültecisi kaçarken yakalandı Vasilef Georgiof ve Dromates Rusof adında iki Bulgar mültecisi,dün limanımızdaki Fransız bandralı bir.vapurla firar etmek isterken siyasî polise mensup memurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • Partilerde Faaliyet Hızlandı D.P.teşkilâtı,Bayar ve Menderes'in İstanbul adayı olmalarını istiyor ANKARA,HUSUSÎ Genel seçimlere 1 aya yakın bir zaman kaldığı bugünlerde,Ankarada siyasî partilerin merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • [RUÇHAN UNVER I HÜR.P.ne GİREN SABIK TEMYİZ BİRİNCİ DAİRE REİSİ BEDRİ KÖKER Hür.P.ne iltihakını açıklıyan Köker,hâkim teminatı istiyor Sabık Temyiz Birinci Daire Reisi Her şey adlî cihazın iyi işlemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1957
  • [MUAMMER TAYLAK 1 GENEL İDARE KURULU ÇALIŞMALARI SIRASINDA İLERİ GELEN 5 C.H.P.li soldan sağa doğru)C.REŞİT EYÜBOGLU.FAİK AHMET BARUTÇU.TURHAN FEYZİOĞLU,ŞEVKET ADALAN ve İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL,KORİDORDA B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • t SİYASET DÜNYASINDA ou«w WColaC** Suriye tehlikeli yolda SLTRIYE ne dereceye kadar Konumiq tehiri al'ındadır'1 Bu£unku haliyle.Suriye Orta Doğu ve dünya sulhu için bir tehlike tenkil ediyor mu?Batı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • YENİ OKUL BİLGİSİ Behçet Kem»] Çağlâr'ın.İ.Hakkı Talas'în şiirleriyle,Fil?vet hrgünenç'in testleri ve seçkin bir yazı kadrosunun yazılariyle çıkmaca başlamıştır.Her dergiyi Ressam Nihat Öeal'ın,iki re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • ESAT MAHMUT KARAKURT'un Yazdığı BELGİN DORUK VE TURAN SEYFİOĞLU'NUN BAS ROLLERİNİ OYNADIĞI ÇÖLDE BİR ISTANBUL KIZI Adlı filmin yarı mülkiyet hakkı bana aittir.AND Film yalnız başına mâlik olmayıp film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • 7 EKİM 1957 CARSIKAPI AJANSIMIZIN HİZMETE GİRİŞ TARİHİDİR Esnaf Kredi Bankası A.Ş.7 EKİM 1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • EMNİYET SANDIÖI'nd.Küçük Tasarruf Hesabı açtırarak Y/ayda en az YIRMIBEŞ Lira yafınrsanız 120,000 u,fularında Yirmi yıl boyunca 500 ura AYLIK GELİR ikramiyesini kazanabilirsiniz Ayrıca Umumi İkramiyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • *QMtyiiti&4İ f- ı$ıtw} Ki OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Orak)Hâdiseleri hayalinizde büvütüyorsumtz.Yanlış kararlar vermemek için daha realist olunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün tatlı bir haber evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6*7 8 9 10 '11 '12 SOLDAN SAĞA:1 Tereddi etmek.2 Kısa zaman;ı Fenalıkla ilgisi olmıyan.3 Badem subyesi;Sahip.4 Vedia;Toprak.5 İnleyip sızlanan;Su.6 Bön.7 Ayı yuvası;Kayak;Üste sunula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • Kulak.Boğaz,Burun Mütehassısı Dr.Op.Mustafa Öztürk Teşvikiye durağı karşısı 142 Tel:47 55 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • VEFAT Diyarbakır eşrafından ve İzmir'in tanınmış tüccarlarından Bahri İsmen ile Diyarbakır'ın mâruf tüccarlarından Adnan ve Kaya İşmen'in babaları,Diyarbakır tüccarlarından Nâzım ve Sami İşmen'in amca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • NLI BANKASI OSMANLI BANKASİ OSMANLI BANKASI Os T«!İ»*tCı*M 5 Kasım çekilişimle M 1 M.M.X mmam n 75000 31 Aralık Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat için ajanslarımızın gişelerine müracaat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • ISTANBUL Teknik Üniversite ReKtörü Profesör Mustafa İnan,1958 bütçesini Maarif Vekâletine tasdik ettirmek üzere bu akçam Ankara'ya gidecektir.OBTAKÖY C.H.P.Selanik Ocağının tertip ettiği vapur gezisi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • TEŞEKKÜR I Vefatı İle bizleri sonsuz acılara garkeden çok sevgili aile büyüğümüz Irmak Nakliyat Türk Ltd.Ştl.Sahibi İHSAN AKKEMİK'in hastalığı esnasında gösterdiği yakın alâka ve ihtimamdan dolayı Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • DAVET İSTANBUL EMİNÖNÜ TÜCCARLARI ÇARŞI KURMA KOOPERATİF ŞİRKETİNDEN:Sayın Başvekil ADNAN MENDERES'in çok yakın müzahereti ile kurduğumuz Unkapanmdaki Yeni Çarşımızın açılış merasimi 30 Eylül 957 paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • İSTANBUL raporu 13.15 Havay orkestrası 14.00 İsmet Çevikler ve Yusuf Gülden şarkılar 14.30 Hafif Fransız şarkıları 15.00 Vedat Gürsel'den şarkılar 15.15 Aliye Akkılıç'tan İ türküler 15.30 Vals tango v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • 11 i 11 M 11111H111111 till III i 111111111 M 1111 M 111 tit11111 i 111111111111 m I M 111¦111¦f11¦i MII Aziz Nesin ve Sosyal mizah E İİLÜNÇ,bir facianın zekâya hitabeden I Vt tarafıdır.İçine merhamet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • KOCASIN!KANLI HÂDİSEYİ MÜTEAKİP FİRAR EDEN VE DÜN GEÇ VAKİT YAKALANAN SUÇLU BUGÜN MÜDDEİUMUMÎLİĞE TESLİM EDİLECEK Zeytinburnu'nda kanlı bir hâdise olmuş,Ali Akgül adında biri,âşık olduğu Raziye Demirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • MÜŞTERİSİNE GÖZ KOYAN FOTOĞRAFÇI Pangaltındaki bir fotoğrafhanenin sahibi,dün adliyeye verilmiştir.İddiaya göre fotoğrafçı,müşterilerinden olan Liz adındaki genç bir kıza sarkıntılık yapmış,yüz bulama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • Avrupa Kuvvetleri Kurmay Başkanı şehrimizde Müttefik Avrupa Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Schugler,dün Gelibolu'dan şehrimize gelmiştir.Gazetecilerle görüşen Orgeneral,«Bu sabah Gelibolu'daki Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • Kazaen düşen iki kişi beyin kanamasından öldü Dün ölümle neticelenen iki kaza olmuştur.Üsküdar'da oturan Mustafa Orhun adında biri,İncir toplamak için ağaca çıkmıştır.Ayağı kayarak düşen ve ağır suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • Taşlıtarla'lılarm kültür seviyesi yükseltilecek Maarif Vekâleti* Taşhtarla halkının kültür seviyesini yükseltmek maksadiyle,burada seyyar bir kütüphane ihdasına karar vermiştir.Vekâlet bu iş için,Beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • ÇEKMECE ARSALARININ SATIŞI SONA ERİYOR DUYULMAMIŞ DERECEDE UCUZ HATLARLA Halka tahsis edilen 2931 arsadan son kalan 319 arsanın tevzi ve satışlarından istifade ediniz.Bir evlik arsa 756 882 1008 1134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Paydos Hadi Hün Mehmet Karaca Türk filmi.2 Baba Kaatili Nezahat Dilllgil Reşit Gürzap Türk filmi.Al.KAZAR Tel:44 25 62)Şanghay Batakhaneleri Ruth Roman İng.AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1957
  • Muammer Karaca 1 Ekim Salı 21 den itibaren Mahut Heykel Komedi 3 Perde Çarşamba Cumartesi Pazar 16.30 da Matine Cumartesi Tenzilâtlı Halk Matinesi Cuma Akşamları Talebeye Tenzilât Pazartesileri,Temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.09.1957
  • 40.000 Dağıtıyor İstanbul Umumî Bayii Tel.40 06 34 Bu Sürprizi Size ilham Gencer Açıklayacak Cumartesi ANKARA Radyosu 19.20 de Cumartesi İSTANBUL' Radyosu 21.30 da Pazar ANKARA Radyosu 15.30 da Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1957
  • IIMIIIIIHIIIlttlllHIIMlHIIIIIIIllllMI'.Ahmed Vefik Paşa Tiyatrosu BURSA'da yeniden tesis edilen Ahmed Vefik Paşa Tiyatrosunun 28 eylül cumartesi akşamı açılış merasiminde bulunmak üzere bir davetiye a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1957
  • TIBBÎ MÜSTAHZAR İMALİ MEVZUUNDA YABANCI SERMAYE İŞTİRAKİYLE KURULACAK OLAN ANONİM ŞİRKETİMİZE Ortak olmak hususunda gösterilen alâkaya teşekkür ederiz.Hissedar kabulüne devam edilmektedir.Kurucu Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1957
  • N A B I Z YOK L A MASI Muhalefet birbirinin aleyhine çalışmaz ise GAZİANTEP'TE »iul* CHPb kazanabilir Son2seçimin mukayesesi 1950 'de 1954 'fo @a mam asa mm SiO.P.MUHALEFET i T EMLEKETİMİZDE câri seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.09.1957
  • İ!©İİİ1|İİİİİİ11:EVET,BEN ÇAĞIRTTIM AMA ŞİMDİ KONuŞAMAM-VARıN GEL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1957
  • OZuR.Ol-ERİM VİC.BELKİ kABauk ETTİM.FAKAT İn AN ÛANA.iyiu£iN İÇİN ÇA.UiÇlVORUMı.S3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY SANA.SÜRPRİZ YAF MAK İSTEDİM SEVGIUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1957
  • 10 Eylülden itibaren dünyanın en tecrübeli havayolu ile Amerikanın batı sahillerine Tepeden Kestirme Gidiniz An)San Fransisko ve Angeles'e en kısa yol Tarihte ilk defa olarak,uçak değiştirmeden,Londra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Ya/an Ü M I T 56 D E N İ Z «Öyle olsa bile beyefendi mazur sürünüz.Numaraya göre adres ve isim vermek yasaktır.Onun için özür dilerim,arzunuzu yerine getiromiyeceğim.«Ama nasıl ohır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1957
  • Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET gazetecine aittir)EŞİL SAADET DAN Yazan:İ E L G İlk geceki suikasti daha cesaretle karşılamıştı.Şimdi,meçhul düşmanlarının kin gütmekte devam ettiklerini,her an hayatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1957
  • AŞK HİKÂYES SUC ORTAĞI TEFRİKA No.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZET Charles,İmlalarını,mirasa konmak için i dürmek suçu ile tevkif edilir.Arkadaşı Jec onun karısı Marthe'in gizlice bir adamla buluşt ğunu görür.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1957
  • Kuru toprakta yattığım hârika geı ELLERİM başımın allında,yastık.Kuru t ti rakta sırtüstü yatıyorum,Gök görünmüyor.S çam dalları.Ayak ucumda uyku katlar ta bir deniz sesi.Yanımda üç dilden ve her jj t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • KELİMeSİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR SATILIK EMLAK KELEPİR arsa.Pendik asfaltı üzerinde,asfalta 16 metre cepheli.Akbank ve Doğubank evlerinin ittisalinde,deniz manzaralı,629 M2.arsa.ticarî bir mecburiyet d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • bıçak,çatal,kaşık,tencere ve tavaları tertemiz yapar banyoları,lavaboları,mermerleri ııe çinileri temizler ve parlatır KERŞEYİ Çünkü kullandığı FAY temizleme Tozu sayesinde,temizlik işleri onun için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • ELEMAN^LINACAKTIR Lise mezunu bir memur,orta tahsilli bir Santral ve Asansör için biv çocuk alınacaktır.GENEL SIGORTA'da Personel Müdürlüğüne müracaat.Yeni Postahane karşısı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • JP YATILI ÖZEL GÜNDÜZLÜ KADIKÖY KIZ KOLEJ!İlk kısma kayıtlarımız devam etmektedir.Orta kısımda kaydını yenilemeyen eski öğrencilerin yerine mahdut miktarda öğrenci alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • ¦ııet ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • HİCRÎ Por«°mhe RUMÎ 1377 26 1373 ReMUtevvcl EYLÜL Eylül 1 19 5 7 13 VAKİT VASATI EZANI G üne« 5.51 11.50 Öğle 12.05 6.04 İkindi 15.27 9.27 Akşarr l 18.01 12.00 Yatsı 19.33 1.31 İmsak 4.12 10.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • İl Seçim Kurulu Başkanlığından 27 Ekim 1957 tarihinde yapılacak Millet Vekilleri seçimi dolayısiyle adaylık için müracaat edenlerin isimleri Sirkeci,Yenipostahane binasının Adliye,dairesine ait giriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • İstimlâk Dola v isiyle ABDULLAH NECATİ GÜLSAN KERESTE TİCARETHANESİ Fener,Sadrazam Ali Paşa Caddesi No.1-3'e naklettiğini sayın dost ve müşterilerine saygı ile bildirir.Telefon:21 29 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • TUNA DERSEVİ'nde En kısa zamanda İngilizce Almanca Fransızca öğretilir Seçkin lisan öğretmenleri kadrosu ile yeni kurslar 3 Ekimde başlıyor.Tuna Dersevi:İstanbul Çarşıkapı Tutum Bankası üstü)Kuruluşu:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası 12.000 meskenlik Ataköy sahil şehrinin inşaatına başladı.Siz de bu güzel şehirde bir yuva sahibi olabilirsiniz.Yedi muhtelif tipe göre değişen faizli tevdiat hesaplarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • ı Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği Yararına,The American National Theatre Academy müzaheretiyle gelen ANTAL DORATİ İdaresinde Amerika'nın meşhur 110 kişilik Minneapolis Senfoni Orkestrası Konserl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • I C Ç PUDRASI*^ harika bir güzellik müstahzarıdır,i.DALİLA PUDRASI ihtiva ettiği "Setapol" sayesinde emsalinden üstündür.Büyük madeni lüks kutulardan başka bir de ekonomik ambalajla satılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • Partilerde faaliyet hışlandı t Baştarafı birincide C.M.P.NİN HAZIRLIĞI 'C.M.P.seçim kampanyasını cumartesi günü saat 15 de Ankara'da yapılacak büyük bir mitingle açacaktır.Bu hususta C.M.P.nin İl Seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • SATILIK Kaplama Makinesi Buhar kazaniyle beraber komple çalışır vaziyette boy 1 metre mobilya kaplaması imalâtı.Adres:Kaplama)rumuziyle P.K.23S İstanbul Tel:44 50 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • SATILIK Yazıhane Mobilyesi İyi vaziyette yazıhaneler,dolaplar v.s.yazıhane eşyası terki ticaret dolayısiyle acele satılıktır.Müracaat:27/9 cuma 9-17 ve 28'9 cumartesi 9-12 ye kadar Taksim,Taksim Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • GÜNDÜZLÜ ÖZEL YATILI ANADOLU LİSESİ Eski Orta ve Lise kısmı öğrencilerinden kayıtlarını yenilemeyenlerin yerine mahdut miktarda yenileri alınacaktır.Telefon:36 01 36 ¦II MIIIMII MIH I İlimi I I I I-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • BEYOĞLU ŞEN SES TİYATROSUNDA Bu akşamdan itibaren Fransa'nın en meşhur The-Gardumm Girls Bale grubu ile memleketimizin yegâne dansözü 5EHRAZATın İştirakiyle İRİM KİBARLARI Müzikal Operet 3 Perde 9 Tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • 7'm keşideniniz onnkara tytyiltepe'de apartman dair\20.000 liralık mesken kredisi para ikramiyeleri Son para yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • C.H.P.aday tesbiti işini tamamlıyor t Baştarajı birincide de birer koz olacaktır.Bnntı biliyoruz.Fakat yılmıyoruz.Çünkü.Türk seçmenine inanıyoruz.SEÇMEN KÜTÜKLERİ Cülek bundan sonra seçmen kütüklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • Suriye hükümeti bizi itham ediyor t Baştarafı birincide TÜRK AMERİKAN MÜŞTEREK MANEVRASI Türkiye sahillerinde manevra yerindeki hususî A P muhabiri bildiriyor Amerikan deniz piyadeleri,düsmnn kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • BEYANAT HAKKINDA Muhalefetin görüşü ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes'in evvelki gün vermiş olduğu «Suriye hâdiseleri» ile ilgili beyanat,muhalif parti çevrelerince,«Seçim mücadelesinin kesif bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • Papaz,ihtilâfı çıkmaza sokuyor WASHINGTON.A.P.Papaz Makarios'un Millî Basın Kulübünde yaptığı konuşmadan sonra.Vashington'dnki Türkiye Büyükelçiliği basın ataşesi bir beyanat yayınhyarak,dini bir kisv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1957
  • Mücevherat hırsızı bir hizmetçi yakalandı Zabıta,enteresan bir hırsızlık vak'asına el koymuştur.Evvelki gece Fâtih'te,Sarıgüzel caddesinde 98 sayılı apartımanda oturan Şükran Koray adında bir kadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.09.1957
  • Gençler turnuasından vaz geçmiş değiliz UEFA'ya yapılan mürac^fı henüz bir neticeye bağlanmadığı,hazırlıklar^evam edildiği bildirildi Bâzı gazetelerde Avrupa Genç Takımlar Şampiyonasının memleketimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • GALATASARAY İDMAN YAPTI Galatasaray ve Adalet takımları pazar günkü maça hazırlanmaktadır.İki takım da dün İdman yapmışlardır.Sarı Kırmızılıların dünkü antrenmanına izinli olan Turgay'la,Metin,Coşkun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • Fenerbahçe kampa giriyor Antrenör Molnar,dünkü idman maçından sonra futbolcuları toplıyarak "Dikkatli,olmalarım tavsiye etti CUMARTESİ günü Vefa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe,dün saat İG da Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Galatasaray İstanbulspor Fenerbahçe Vefa 4 5 4 4 4-9 2 8 3 118 4 7 3—1746 2 118 4 5 Beyoğluspor Kasımpaşa Beykoz Emniyet Adalet 4 5 4 4 4 4—444 12 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • K I S A HABERLER TÜRKİYE,Dünya Eskrim Şampiyonasında iki mağlûbiyet alarak elimine olmuştur.A.P.SOFYA'da toplanmış olan Milletlerarası Olimpiyat Komitesi,Olimpiyat Nizamnamesinde bâzı değişiklikler ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • I P Bin,j Jk L A F 9W»~ 4 W* mi g İP I 1 1 HeP% in 1 ¦r I llffu I 1 if j ^BE 4;lllil i IIPMiİIHtn] i Jteaaas^ '1 I Uzun sender Ay Yıldızlı formayı giyen Yalçın Granit,klâsiyle Avrupa'da bile isminden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • Beşinci haftanın ilk sürprizi K.PAŞA 1ST.SPORU TEK GOLLE YENDİ Kendiîeıinden emin olarak sahaya çıkan San Siyahlılar 11 inci dakikada yedikleri gole,biı tüılü cevap veremediler [SAMI ÖNEMLİ] ALTIN GOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • Sarı Siyahlıların rakiplerine nazaran kazanma şansı daha fazla Hafta içinde çeşitli karışıklıklara sahne olan Beykoz'u.bugün saat 1G.00 da Mithatpaşa Stadında çetin bir rakip bekliyor:Emniyet,Lig'in b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • Yarınki maçın hakemi Bedri Kaya Yarın Mithatpaşa' Stadında yapılacak olan Beşiktaş Beyoğluspor lig maçını,Ankara Bölgesinden Bedri Kaya idare edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • GALATASARAY'DA YENİ NİZAMNAMELER Galatasaray İdare Heyeti,bu sezon tatbik edilmek üzere yeni bir «Mükâfat ve Ceza Talimatnamesi» hazırlamıştır.Talimatname İngiliz kulüplerindeki örneklerinden kulübün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • Beşiktaşlılar henüz sükûnet bulamadı Bir kısım futbolcular menejerden müsaade.alarak antrenmana çıktı.Recep kampa girmeyeceğini söylemesine rağmen kararını değiştirdi RECEP Fenerbahçe formasiyle Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • Spartak bu gece gelemiyor Rus Spartak takımının geliş tarihi tekrar değişmiştir.Evvelce çektikleri bir telgrafla bu gece saat 1.25 de İstanbul'da olacaklarını bildiren Spartak'ın geliş tarihinde,uçakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • Beykoz Antrenör arıyor Beykoz Kulübü antrenör arıyor.Dün kulübün bir Macar antrenörle anlaştığı yolunda çıkan haberleri umumî kaptan Sadettin Arseven tekzip etmiş ve böyle bir müracaatta bulunmadıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Güreşçilerimizin ikinci kafilesi,hareketten kısa müddet evvel trenin önünde Güreş kafilesi dün akşam gitti Hâmit Kaplan,Nuri Çakıcı,Mehmet Alkış ve K.Ayvaz'a izin çıkmadı Cumartesi ve pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor