Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.09.1957
  • Ankara hasfahanesi dün törenle açıldı Türkiye ve Hakin Şarkın en büyük sağlık tesisi ve Hemşire Okulunu Bayar açtı ANKARA,HUSUSÎ Türkiye ve Yakınşark'ın en büyük sağlık tesislerinden olan Ankara Hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1957
  • Gökay'ın durumu Salıya belli olacak İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,yarın saat 16 da vapurla şehrimize gelecektir.Çektiğimiz telsize «İstifam bahis mcvfcuu değil.5 Ekime kadar İzinliyim.Sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1957
  • NORVEÇ KHALI HAAKON ÖLDÜ OSLO,A.P.Norveç'in «Halkın Sevgilisi» kralı Haakon VII,dün sabah 5.30 da ölmüştür.1955 te,banyoda ayağını kırdıktan sonra Kral,vazifelerinin çoğunu fiilen.Simdi kral olan oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1957
  • Sabık Mısır Kraliçesi Feride şehrimizde 3 Sabık Mısır Kralı Faruk'un ilk karısı sabık kraliçe Feride şehrimizde.Boğaziçinde bir dostunun yalısında dinlenmektedir.İki aydanberi Istanbulda bulunan sabık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1957
  • I SİVAS'TA BİR HOROZ,SEÇİMDEN SEÇİME YUMURTLUYORMUŞ GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1957
  • Fas,Türkiye'yi örnek alıyor Fas Sultanının kızı dünkü basın toplantısında,Atatürk inkılâplarını tatbik edeceklerini söyledi FAS Sultam Yusuf Ben Yusuf'un küçük kızı Ayşe Sultan,Saray Nazırının gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1957
  • AMERİKA Balkanlardaki durumu inceliyor WASHINGTON,A.P.Romanya tarafından teklif edilen Balkan Antantı hakkında Arnerika Hariciye Vekâleti resmî şahsiyetleri bilhassa ihtiyatlı davranmakta ve mümkün ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1957
  • ADAYLAR 6 Ekimde ilân edilecek ANKARA,HUSUSÎ Dün parti merkezlerinde propaganda işlerinin organize edilmesine çalışılmış,adaylar meselesi ele alınmış,bütün partiler adaylarmı seçimden 20 gün evvel,yân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1957
  • n.DÜN MALATYA'DA PARTİSİNİN SECİM KAMPANYASINI AÇAN C.H.P.GENEL YA MUVASALATI SIRASLNDA KARŞILANIRKEN"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1957
  • Malatya'da hâdiseli bir karşılanıştan sonra İNÖNÜ KAMPANYAYI AÇTI CHP.Lideri demokratik nisamı tesis için her partiye yardıma hasır olduklarını söyledi İç ve dış politikada sert tenkidler yapan İnönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • Odun dendi nıi akla yakacak bir madde gelir;hoş o da bugünlerde bu »I iunabilitıe,Sail günü akçam üzeri,Şehir Galerisinde Eerzan Ben-I fitu'nun bildiğimiz odunu ne şekillere soktuğunu gören davetliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • HANIMLAR KEŞİDESİ Hanımlar.hayallerinizi hakikat yapmanın,şimdi tam zamanıdır.Türk Ekspres Bank'm en yakın şubesine müracaat ederek kendi adınıza bir hesap açtırınız.Yalnız Hanımlara mahsus çekilişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • oyda en az Liradan Ura yatırarak Yaşınız ne o/ursa olsun hemen almağa baştıyacagmız 20 yit boyunca ayda 120,000 GELİR İKRAMİYESİNİ kazanmak için en geç 30 EYLÜL akşamına kadar Küçük Tasarruf Hesabı aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • 'I I 1 I ^I I I I I I İM III.I I I L111 I 1111 f11 I I 11P1 111 1111 1II I 1 I 11II K I I I ¦ 11 I 111 111 111111 I 11 4 I 1111111111 111111 11!1111111111111111111 111 11 111 I I 11 1111111 11 I I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • ^Q AKfJln&ii pot£iMi/K fa t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak)Bugün unutkanlığınızın zararlarını fazlası ile çekeceksiniz.Dikkatli olunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir arkadaşınıza veya yakınınıza ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • B U L M AC A SOIJJAN SAĞA:1 VE1 içi;Bir uzvumuz;Bir soru «datı.2 Sulak yerlerde yetişen bir çeşit dereotu.3 Hararet;Kemirgenlerden biri.4 Devlet maliyesi;Oy.5 Tam gereği gibi.6 Bir nida;Bir peygamber.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • 2 adet Dinlenme Evi 2 adet 10.000 lira 50 adet 1.000 lira 60 adet 500 lira 50 adet 250 lira 150 adet 100 lira 400 adet 50 lira 600 adet 25 lira her 150 liraya 1 kur'a numarası Ifa TÜRKİYE İ BANKASI pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • EKİ KEŞİDESİNDE HESAP SAHİBİNE KUCUKYMID/APARTMAN DAİRESİ e IOQOOO A.tft* ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ vımat HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • Sanayi Odası seçimi 12 kasımda yapılacak Sanayi Odası seçimleri 12 kasımda yapılacaktır.Hazırlıklara başlanmıştır.Ticaret Odası ve Borsa seçimleri aynı gün olacaktır.Fakat tarih tesblt edilmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • İstimlâk yolsuzluğu suçluları adliyede KUDRET SEN VE ARKADAŞLARI DÜN SORGU HÂKİMLİĞİNDE İFADE VERDİLER İstimlâk suiistimali sanıklarından Kudret Şen,Osman Geçim,Mahmut Yener,Ali Kemâl Şahin ve Sedat Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • Dahiliye Mütehassısı Dr.Fazıl Dikmen Avrupa tetkik seyahatinden dönmüş ve hastalarını kabule başlamıştır.Adres;Çarşıkapı Tutum Bankası yanı Tel:22 87 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • BALIKÇILARA 286 MOTOR VERİLDİ Balık mevsimi önümüzdeki ay başlayacaktır.İstihsalin arttırılması için yeni tedbirler alınmış,bu arada balıkçılara 285 deniz motörü tevzi olunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • EYDANINDÂN İRİLMİYECEK 9 Süleymaniyedeki Biyoloji Enstitüsünün yıktırılması ameliyesine önümüzdeki günler içinde başlanacak Beyazıt camiinin ve kütüphanenin Marmara sineması İle Üniversitenin tramvayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • miwrn^imam İc 50630 plâkalı taksinin şoförü Mustafa Değirmencioglu Dir Amerikalı tarafından otomobilinde unutulan 2500 dolarlık çeki 0*.Şubeye teslim etmiştir.Çekin sahibini aramaya başlayan Trafik Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • Camcılar Derneğinin kongresi dün yapıldı İstanbul Perakendeci Carncı Esnafı Derneğinin dün yapılan fevkalade toplantısında,dağıtımda haksızlık olduğu İddiaları reddedilmiştir.Camcılar,tahsislerin geci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • ı mum him m M YOL ÇIKMAZ E TV İT UHALİF partilerimiz simdi iktidarı bıraktılar,ğ birbirlerini suçlandırıyorlar.Secim arifesinde ğ JL" JL hu manzara,Türkiye'de gerçek demokrasinin hemencecik mümkün ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • NDE Ipfljgfifi PARA i K A M i Y E L E Türk Ticaret Bankasi Her 150 liraya bir ayrı kur'a numarası 2630484?30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1957
  • SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Er Meydanı Nezihe Becerikli Talât Artemel Türk fi İni L 2 Sürtük Refik Kemal Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 C2)1 Kanlı Kervan Pat Obrien Joan Leslie Renkli Orij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.09.1957
  • I Avcılar,Fıkra ve Palavralar E KUYUCULARIM bugün musahabemi okurken ben «İstanbul Mer-E E II kez Avcılar Kulübü» nün av mevsiminin başlangıcı dolayısiyle E E Küçükçekmccc'de «Harami korusu» nda terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1957
  • Ağır yemek Kalp hastaiığı yapıyor Şehrimize gelen Amerikalı mütehassıs kalbin 2 saat durdurulup ameliyat edildiğini söyledi Amerikanın tanınmış kalb mütehassıslarından Dr.Louis Bauer İstanbulda yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1957
  • Okullarda Ingilizceye rağbet çok fazla Ortaokullara yeni giren öğrenciler,bilhassa İngilizceyi tercih etmektedirler.Bu yüzden okulların İngilizce şubelerine alt kontenjan kısa zamanda dolmakta ve bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1957
  • Fasulye fiatlarının artması muhtemel Bu yılki kuru fasulye rekoltesind» geçen yıla nazaran mühim bir xleğişiklik yoktur.Bu bakımdan fuHaVin daha da artabileceği ileri EÜrülmektedir.Geçen hafta piyasay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1957
  • ŞEKERBANK AKSARAY ŞUBESİNİN Hususî çekilişine katılabilmek fırsatını kaçırmayınız.SON PARA YATIRMA GÜNÜ 28 Eylül Cumartesi Her 100 LİRAYA BİR KUR'A Numarası)ŞEKERBANK ¦**EKö;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1957
  • N A B I Z YO K l_A MASI ttWKAIA D.P.Tarsus'ta da kuvvetli İçel'de bir muhalif partinin iktidarı yalnız başına mağlûp etmesi çok güç DEMOKRASİ DEVRİNİN 3 Demokrasi Türkiyesinde tek dereceli ilk serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • FiSTAN'LAR İSTANBUL'DA HALİT KIVANÇ Geçenlerde şehrimize gelen Amerikalı otel kralı pek mühim bir tavsiyede bulunmuş,«Dikkat edin,demişti,turist öyle büyük,resmî otellerden ziyade küçük,samimî oteller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • YOKSA BA3AH\KOI_E.f£ADAN Öl—A\EDİ Milî OjOSTES 'in DÜŞÜZ.DÜĞÜ JLACl İÇEN KEDİ ÖLÜYOZ JOHNNY.HAZARD 'A~z!yE~Ti ÇA/O'YOZ S/S.w Bk n 3 71 1 lv » 1 rl *u iıf hex.NE OLU/yoR?û T^*S|Ü ¦Kr 4tbm m jBL iMâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • BAYANLAR İÇİN İpek saten üstünlüğünde olan çamaşırlık papyon satenlerimizi satmağa başladık.Satenlerimiz katiyen açılmaz ve renk değiştirmez.Taklitlerinden sakınınız.Kumaşlarımızın kenarlarmdaki Serpi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN:5590 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sana/yi Odasına kaydını yaptırmış olup ticarî meşgaleleri itibariyle aynı zamanda Odamızdaki kayıtlarını da muhafaza edenlerden nev'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • BANKALAR İçin Emsalsiz Bugün Boş Teslim Bultanhamain civarında tam piyasa mevkiinde beş katlı genif bina kiralıktır.Müracaat:22 19 08 telefonla.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • DOKTOR ARANIYOR Fabrikamızda hergUn saat 8 ile 15 arasında devamlı çalışabilecek bir Dahiliye Mütehassısı hekim aranıyor.Taliplerin istedikleri ücreti bildiren yazılı müracaatlarını JCmayetaf Personel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • LÂLE Sineması Yeni mevsime en güzel şaheserlyle başlıyor.WALT DİSNEYİn en son film hârikası.Amerikan Televizyonunda en beğenilen program.KAHRAMAN DAVY CROCKETT 'in eşsiz maceraları ORMANLAR FATİHİ Ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • ELHANRA Sineması Teni mevsimi eşsiz bir şaheserle açacağını bildirmekle şeref duyar.Son yılların en beğenilen yıldızı William Holden Daima şaheserler yaratan dâhi rejisör MERVYN LE ROY Bu eşsiz kahram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Ya^an ÜMİT DENİZ «Murat bey.dedi.«Biz maalesef ayrı cephelere mensubuz.Sizin ailevî durumunuzu ve meslekteki şöhretinizi biliyorum.Onun için sizi satın almaya imkân bulunmadığı herk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • Türkiye'de ne?lr hakkı MİLLİYET ga?ete?in* aittir)YEŞİL SAADET Yazan:DANÎEL GKA T ii r k e e s i Y SELAMİ İZZET SEDES 62 Ne düşünüyorsunuz Maho?Abel Chambers'in odasını.Neden?Maho sesini alçalttı ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • Paris kahvelerini dolaşırken B IR aksam,I'.rgun Paris hususî muhabirimiz la ü ;arkadaş Paris kahvelerini dolaşıyoruz.Kimi bu merdiven dibine sığınmış,kimi yer t altında,done döne inilir,küçük,loş kahv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1957
  • Karakoldan üzüntü içinde çıktım.Hava soğuktu.EE Hemen bir taksiye atladım.Aptallık ediyordum.Bu Ej saatte Clıarles'ın karısı belki de evde yoktu.Olsa bile ne öğrenebilirdim.Kadınla hiç bir dostluğumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • BURSADA 4 TESİS hizmete açılıyor Açılacak tesislerden biri 40 milyon liraya mâl olan jüt fabrikası BURSA,HUSUSÎ 28 Eylül'de Bursa'da bir büyük tesisin temeli atılacak,4 tesis de hizmete açılacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • ingilterenin vereceği harb gemilerini teslim alacak denizciler gitti İngilterenin memleketimize vereceği 1 kruvazör ile 4 muhribi teslim almak üzere denizcilerimizden müteşekkil bir kafile İngiltereye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • Çankırı'da şiddetli bir zelzele oldu ÇANKIRI,A.A.Dün gece şehrimizde saat 22.23 de güneyden gelen ve 15 saniye devam eden şiddetli bir zelzele olmuştur.Ayni zelzele Ankarada hafif olarak duyulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • öldükten iki gün sonra 40 bin lira kazandı ELÂZIĞ,HUSUSÎ Şehrimiz doktorlarından Şükrü Harlıoğlu'nun eşine öldükten iki gün sonra bankadaki 150 liralık hesabına 40 bin lira çıkmıştır.40 bin lira vâris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • POLİSİ 4 SAAT uğraştıran hâdise Emniyet Müdürlüğü cinayet masası memurları kendilerini saatlerce uğraştıran garip bir hâdisenin tahkikatı ile meşgul olmuşlardır.Dün Zabıtaya müracaat eden Fuat Ergün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • Dişi bir eşek bir çocuğun tenasül uzvunu kopardı SİVAS,HUSUSÎ Divriği ilçemize bağlı harmanlardan birinde,dişi bir eşek,Recep isimli 9 yaşında bir erkek çocuğunun tenasül uzvunu ısırarak koparmıştır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • KIZKULESI SALACAK PLAJ GAZİNOSUNDA Her Pazarları devam etmekte olan 15 den 21 e kadar muazzam programımıza bu hcfta da üstad ARİF SAMİ TOKER)in iştirâklle ve sürprizlerle devam edeceğini müjdeler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • C.H.P.muhalif partilere hücum edilmemesini isledi t Baştarajı birincide bize yetki vermediğini izah ettim.Sayın mönü ile olan muhavereyi aynen hatırlıyorum.Bana dönerek Kongre buna neden lüzum gördü?d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • Funda Hediye Pazarı AÇIL 01 İstimlâk edilen Funda Hediye Pazarı bu defa yine Lâleli Ordu Cad.240 No.da açıldı.Seramik,Zücoaciye ve Resim çerçeve işleri.Saygı değer müşterilerine arzeder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • Deniz Meraklılarına Fevkalâde Fırsat 12 metre boyunda,kamaralı,yataklı,her türlü konforu haiz 18 mil sürat yapan 100 beygirlik Maybach motörü ile mücehhez Alman yapısı tenezzüh motörü satılıktır.Mesai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • İstimlâk Dolayısiyle ABDULLAH NECATİ GÜLSAN KERESTE TİCARETHANESİ Fener,Sadrazam Ali Paşa Caddesi No.1-3'e naklettiğini sayın dost ve müşterilerine saygı ile bildirir.Telefon:21 29 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • Amerika veya Avrupa'ya gitmek isteyenlere TUNA DERSEVİ'nde en kısa zamanda İngilizce Almanca Fransızca öğretilir Seçkin lisan öğretmenleri kadrosu ve ders ücretlerinde ucuzluk Tuna Dersevi:İstanbul Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • İşte mükemmel bir ökçe lâstiği!Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği menv leketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.60LF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • Şimdiye kadar aşina rastlamadığınız bfr artık gerçek oldu.Harika temizleme tozu FAY sayesinde,temizlik işleriniz eskisine nazaran yanyarıya çabuk bitmektedir.Çünkü FAY herşeyi daha iyi ve daha çabuk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • Avrupadan Amerikaya haftada 77 sefer I|K—«BjgjgU.1 Pan American'm,Avrupadan Amerikaya vasati olarak günde II Clipper*servisi vardır.İSTANBULDAN haftada 8 servis İSKANDİNAVYADAN haftada 8 servis ROMADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • Adana Blok Apartmanlar Yapı Kooperatifinden:Adana'da Sucuzâde Mahallesinde 47 sokakta yıkılan İsa Şakir Çırçır Fabrikası ve depoları arsası üzerinde inşa ettirilerek kat mülkiyeti esasına güre ortakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • Kula Mensucat Fabrikası TAŞ.den t v Fabrikamızın modern Merserize tesisatı faaliyete geçmiştir.Merserize yaptırmak istiyenlerin,istanbul'da:Kula Mensucat Fab.T.A.Ş.İstanbul yazıhanesi.Rızapaşa Yokuşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamıza mensup Sanayicilerin kanaviçe ihtiyaçlarını tesbit için verilen müddet son olarak 25/9/957 gününe kadar uzatılmıştır.Sanayicilerimizin 1954,1955 ve 1956 yılları imalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • MUHASEBE MEMURU ARANIYOR Bay veya bayan muhasebe yardımcıları aranıyor.Muhasebeden anlamaları ve muhasebede çalışmış olmaları şarttır.Her gün öğleden ev^el saat 9-10 da referansları ile birlikte Topha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • tflilliııef H*£h Şa pvte u Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Un sıklığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • HİCRÎ PA'AR RLTMİ 1371 22 S7S E Y L Ü L Eylül 27 19 5 7 9 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam j Yatsı İmsak 5.47 12.07 10.33 18.08 19.41 4.07 11.39 5.59 9.23 12.00 1.31 9.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1957
  • Baştarafı birincide İlgilendiren çekişmeler huzurumuzu endişe verecek kadar bozmaktadır.Bu siyasi huzursuzluğu biz gidermeğe mecburuz.Hükümet,iktisadî kalkınmayı kendisi için başlıca seçim mevzuu yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.09.1957
  • KIRŞAN İSTİFA ETTİ:Beden Terbiyesi Umum Müdürü Nizamettin Kırşan,dün istifa etmiştir.Kırşan,alman haberlere göre Çanakkale'den D.P.listesinde adaylığını koyacaktır.O LİG MAÇLARI:Ankara lig maçlarına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1957
  • Şİ AVERAJBHI DÜZELTTİ Profesyonel ikinci küme lig maçlarına dün Şeref Stadında devam edilmiştir.Saat 14 de oynanan Feriköy Taksim maçı gayet zevksiz cereyan etmiştir.İlk devreyi Varujan'ın attığı goll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1957
  • RKİYE YÜZ İNCİL Sutopunda İstanbul,İçel'e 7-0 galip iken ikinci devre rakibi çıkmadığından hükmen galip ilân edildi Türkiye yüzme birinciliğinin ikinci gününde Modalı Ülkü Tekil ve Münevver Tarım müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1957
  • SZEKELLY'NÎN TAKTIĞI MOLNAR KARŞISINDA İFLAS ETTİ FENERBAHÇE,ADALETİ DÜN 2,5 dakika içinde yapılan karşılıklı üç sayı ve Lefter'in golü,heyecan yaratan hareketlerdi lifli I ERİN KAPISINI AÇTI 4~ UncU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1957
  • alatasaray galibiyet,eşiktaş "ümid,peşinde Sarı-Kırmızılılar,moralize edilmeye çalışılmış Siyah-Beyazlılardan iki puan alacak kudrette görünüyor ÇJ POR tarihimizi karıştıranlar bugünkü maçtan evvel şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor