Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • İşbirliği fiilî cephesinin yıkılmasından sonra fikrî cephe de bozuldu CM.P.ve Hür* P.son durumdan C.H.P* nin mes'ul olduğunu bildirirken,inönü,diğer partilerin teklif inin kanuna aykırı bulunduğunu sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERI Dün sabahtan itibaren asılan seçmen kütüklerinde isimlerini arayanlar SEÇMEN KÜTÜKLERİ DÜN SABAH ASILDI C.H.R nin itirazı kabul edildiğinden îl Seçim Kurulu yenilenecek SEÇMEN kütükleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • İL SEÇİM KURULU YENİLENECEK İl Seçim Kurulunun seçimin yenilenmesi kararının resmî gazete ile ilânından evvel teşkil edilmesine C.H.P.nin yaptığı itiraz Yüksek Seçim Kurulunca kabul olunmuştur.Seçim y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • MESUL KİM?[FARUK DEMİRTAŞ] ANKARA,HUSUSÎ Aylardanberi birçok kimsenin neticesini merakla beklediği,birçok insanın da bel bağladığı muhalefet arasındaki işbirliği artık amelî cephesi ile de,fikrî cephe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • NABIZ YOKLAMASI t;gün sonra yapılacak seçimler için MİLLİYET ekibi «Nabız Yoklaması» ııa devam etmektedir.Bugün üçüncü sayfamızda Kahraman Bapçum'un Balıkesir'den,Namık Sevik'ln Bartın'dan,Kutlu Özgüv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • 'I ill II-BUNLAR DA SEÇEVI LİSTESİNE ILK DEFA GİRENLER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • u defa C.M.P-Hür.P işbirliği m Üçlü birleşmenin neticesiz kalışı üzerine iki parti liderinin müzakere için İstanbul'da buluşacağı söyleniyor j ŞBİRLİĞİ'NİN neticesiz ka-I lışı,İstanbul'daki muhalefet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • SIBELIUS ÖLDÜ HELSİNKİ,A.P.Tanınmış Kompozitör Jean Sibelius Cuma günü ölmüştür.Dünya çapında bir şöhrete sahip olan 'sanatkâr 91 yaşında bulunuyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • Rotschild raporunda Türkiye'yi methediyor Amerikan Ticaret Vekil Yardımcısı,raporunda «Türkler 30 yıl içinde memleketlerinin tamamını sınaîleştirmeye muvaffak olacaklardır» diyor WASHINGTON,A.P.Bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • KIBRIS MESELESİ B.M.GÜNDEMİNDE NEW-YORK,A.P.Birleşmiş;Milletler Genel Kurulu,Kıbrıs meselesinin 12 nci toplantı gündemine alınmasına,oya bas vurmadan karar vermiştir.Yunanistan kurulda,«Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • Spaak,Türkiye'yi ziyaretini öne aldı PARİS,HUSUSÎ Kasım ayı sonunda Türkiye'ye bir nezaket ziyareti yapmayı kararlaştırmış olan NATO Genel Sekreteri Henri Spaak,Kıbrıs mevzuunda görüşmeler yapmak ve R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • I* D ATA II MICID f EMİCİ Mısır bandıralı,2000 tonluk Alda gemisi evvelki gün Süveyş'in güneyindeki Aka-DA I Ali mlOln UhlYlldi vln adası açıklarında,bir kayaya çarpması neticesinde batmıştır.Geminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • NURİ SAİT PAŞA solda)IRAK BAŞVEKİLİ ALİ CEVDET İLE Salâh Bittar dün istanbul'dan geçti Amerika'ya gitmekte olan Suriye Hariciye Vekili "Türkiye ile dostluk istiyoruz,dedi Nuri Sait Paşa da şehrimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1957
  • izmir ve Eskişehir'de elektrik ucuzlatıldı ANKARA,HUSUSÎ Sanayi Vekâletinde yeni elektrik tarifelerinin tesbitine dün de devam edilmiş ve İzmir'de,bugünküne nisbetle vasati yüzde 25 ve Eskişehir'de va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • SİNEMA Twh&xu, Okjo*t,Venedik 1958 8 eylül aksamı saat sekizde,şık giyinmiş,zayıf yapılı,yaşlıca bir adam,18.Beynelmilel Venedik Film Festivali müdürüne kapalı zarf içinde bir yazı verdi.Bıı zat festi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • ir 7 den 77 ye herkes talebelik hatıralarını yazıyor.Siz de ihmal etmeyin ki,bedava Gölge gönderelim.Türk Basınında bu hafta çıkacak en beğendiğini/karikatürü kesip bize gönderin.Haftanın Karikatürü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • PazaR R W KAREKTERINIZI TAVIN EDİNİZ OVUN CADDELERİ MÜZİK MÜZİK BülUN KAOINURI SEVERİM I ımnr ı UlUll SON FİLMİNİ BERLİN HARABELERİNDE EVİRDİ 52.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • Amerika veya Avrupa'ya gitmek isteyenlere TUNA DERSEVİ'nde en kısa zamanda İngilizce Almanca Fransızca öğretilir Seçkin lisan öğretmenleri kadrosu ve ders ücretlerinde ucuzluk Tuna Dersevi:İstanbul Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • ÇANKAYA GIDA PAZARI şişLi)KOLLEKTIFSIRKETI cşisü)Pek yakında açılacağını,güzel ve çeşitli sürprizler hazırladığını sayın müşterilerine bildirir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • I 1 I II I r I İli J I m I II ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 E Karışık sabah melodileri 8.30 E Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Senfonik marslar 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.E 12.27 Açılış ve progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • ^Rm^mh&ü f-5x£mı% ^Ö OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üç kısa zaman içinde neşeli bir haber alacak-KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Can sıkıntısı İçinde başlayacağınız bir is çok güzel bitecekw BALIK BUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • BUL MACA î 2 3 4 5 6 7 8 9 ÎO îl 12 SOLDAN SAĞA:1 Bir unvan;Bir devletin başka bir devlete yaptı-I ğı bildiri;Genişlik.2 Pek iri 2 ve kaba şey;Hükümdarlık alâ-3 metlerinden biri.3 Samimî;Ba-4 •arnak.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • VEFAT Topkapı Fakirlere Yardım Yurdundan:Topkapı Fukaraperver Cemiyetinin kurucusu rahmetli Dr.Galip Hakkı Üstün'ün eşi ve Cemi-yetimizin Başkanı,TEVHİDE ÜSTÜN dün vefat etmiştir.Cenazesi bugün 21/9/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • CEMİYYETE DAVET Allahın izinle talebemden Çarşılı Hafız Hüseyinin mahdumu Hafız Nezih Tolan hıfzını,tashihi hurufu acizden ikmal ile davetli ve memleketimizin güzide kutra,Huffaz topluluğu huzurunda l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • Ord.Prof.Dr.İhsan Şükrü Aksel geldi Brüksel.Kopenhang ve Zürih'te yapılan beynelmilel Tıp ve Akıl hastalıkları kongrelerine iştirak etmek üzere iki aydanberi Avrııpada bulunan Ord.Prof.Dr.İhsan Şükrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • Üniversitede sözlü imtihanlar bugün başlıyor istanbul Üniversitesi yabancı dil yazılı imtihanları diın ilân edilmiştir.Neticelerin %40 olduğu tespit edilmiştir.Sözlü imtihanlara da bugün başlanacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • Karahan Muallimler Birliğini protesto etti Doçent Abdülkadir Karahan bir müddet önce Türkiye Muallimler Birliğinden ihraç edilmişti.Karahan noterlik vasıta.siyle gönderdiği bir protesto mektubunda,kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • AKSAM REFİKİMİZ KIRKINCI NEŞİR YILINDA 39 yıl önce gazetemizin müessisi merhum Ali Naci Karacan'ın da mesaisiyle kurulmug olan Akşam refikimiz kırkıncı yaşına basmış bulunmaktadır.Refikimizi tebrik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • Üç zorba Küçükcekmece' de dün gece bir oteli bastı OTEL MÜDÜRÜ İLE BİR GARSONU AĞIR SURETTE YARALAYAN SUÇLULARDAN BİRİ YAKALANDI.DİĞER İKİSİ ŞİDDETLE ARANIYOR Evvelki gece 'Küçükçekmecede iki kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • iştirak nisfoeti ne olursa olsun!YAPACAĞINIZ TASARRUF Günde Ayda HUSUSÎ İKRAMİYE Her 200 Kişiden 100 üne 16000 Lira 1 kişiye 5000 Lira)32000 1 10000 64000 20000 96000 i 30000 Yüzde elli şansınız gitti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • Bir Türk kadınına cevap EVET,hanımefendi,siz ki «İstiklâl Harbinin bütün fecaatini görmüş» ve ona «fiilen iştirak etmiş» bir kadınsım/elbette Kıbrıs için mektubunuzu dolduran heyecanlar yaşadığı-m/bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • 31 Ekim çekilişinde J 30000 'L\LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ ^ZAparîımanC8* dairesi Htr 150 liraya tir «ur'a numarası V.Türk Tİcaret Bankasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • i-KERVANSARAY—ı PAVİON LOKANTASINDA Karikatürist Meksikalı Trio CAPRİNO GRİBARİS Sezonun ilk fevkalâde numarası TRİO DUBOWYS Umumi talep üzerine KERVANSARAY KERMAN ORKESTRASI ¦mmammmmmmammam Her gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Er Meydanı Nezihe Becerikli Talât Artemel Türk filini.2 Sürtük Refik Kemal Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Kanlı Kervan Pat Obrien Joan Leslie Renkli Orijin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.09.1957
  • Hususî otomobilli bir dolandırıcı suçüstü yakalandı Köşk ve hususî otomobil sahibi Rahmi adında bir dolandırıcı dün adliyeye verilmiştir.İddiaya göre,Beyoğlunda oturan Hasan Kocabaş adında bir manifat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1957
  • MES'UL KIM?t Baştarajı birincide Ardıçoğlu izahata başlamadan önce,basın mensuplarına hitap ederek,«biraz da sizlerin arzusiyle meydana getirdiğimiz işbirliği)adındaki çocuğu yaşatamadık.derken onu öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1957
  • Bayan Aranıyor Bir negriyat müessesesinde çalışacak orta mektepten ayrılmış kızlara ihtiyaç vardır.İsteklilerin P.K.644 İstanbul adresine yazmaları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1957
  • KADIKÖY Rıhtım boyunda Üsküdar Paşakapısına kadar olan mmtakada telefonunu devretmek isteyenlerin P.K.16 Şişli'ye mektupla müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1957
  • ZAYİ İstanbul Trafik Müdürlüğünden aldığım 49231 numaralı amatör şoför ehliyetimi kaybettim.Yenisini alacağımdan,eskisinin hükmü yoktur.FETER EDNEY BREWER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1957
  • 2 cin KREMLERİ BİR OÜZELLİK HAZİNESİDİR Pürüzsüz,düzgün ve,ipek gibi bir cild elde etmek gin Muhhayyer OOLLİ kremlerini kutlanınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1957
  • NABIZ YOKLA MAS I Balıkesir'de D.P.lileri afc:a:s5:a tiUNKÂU Kastamonu istanbul'da seçimleri mücadeleli aday tesbifi korkutuyor İstenmeyen kimselerin gösterilmesi seçimi tehlikeye düşürebilir.Muhalefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1957
  • I Hocanın Hakkı I T^ ÜNKÜ gazetelerden birinde küçücük bir haber gördüm.Evvela &u-E 1 nu söyleyeyim ki havadisin yazılış tarzını da hiç beğenmedim,i E I f Haberi aynen yazıyorum:«Üç dört defa imtihana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1957
  • BAZI SEMTLERDE ET BULUNAMIYOR Son İki günde bâzı semtlerdeki kasaplarda koyun eti bulunamamıştır.Alâkalıların ifâdesine göre bu müddet zarfında Et ve Balık Kurumu koyun temininde zorluk çekmiştir.Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1957
  • ÇEKMECE ARSALARININ SATIŞI SONA ERİYOR DUYULMAMIŞ DERECEDE UCUZ HATLARLA Halka tahsis edilen 2931 arsadan son kalan 421 arsanın tevzi ve satışlarından istifade ediniz Bir evlik arsa 756 882 1008 1134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1957
  • Muhalefet birbirini itham ediyor t Baştarafı birincide »Bugün seçimlerde emniyet ve eşitliği zedeleyen mevzuatın seçimlere girmek kararı verilmeden evvel düzeltilmesini istiyoruz.Esasen bugünkü Hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.09.1957
  • BU W5U&QA 8ANA M'JKAVKAtET BDECEVC tCAtyM YCXTUR!ılSfcJÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1957
  • BENİ KİMSE TEVKİP EDEMEZ.BEN YALNIZ HAVKİ'VE VEMEK GÖ-TÜRDÜM O KA-DAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1957
  • TEKRAR EDEYİM:MR ZA_RAk İN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE KO_NUŞMASINA MANİ OLACAĞIM.öldurf 1 HAViR.Evvelâ onu CEK mT" I 1KNtA ETMEĞE ÇALICA.SlNli^ 3" 7 S I Uı ıcı iCta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1957
  • ALLAH LI K ALİ BEY DOKTOE 0EV,KftRiMi MUAVEKE ETMENİZİ STiVORUM.KAyiR KASTA BU SABAH ÇOCUKLARI OkulA GÖTÜRDÜ.SONRA ÇAfAAŞlR ViKAOl,VEMEĞl KAZiRlADi.BULAŞIKLAR» ViKADı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1957
  • «t YALVARIRIM YETİŞİN i.Azan DENİZ Kabak kalalı herif beni evvelden tanıyor olmalı ki kendini abuk toparladı.Öbür saloz hâlâ şaşkın şaşkın elimdeki tabancaya ve diğer silâhlara bakıyordu.Kabak,yerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1957
  • f.V%\BİZ KADİM PARİS'TE PARASIZIM B İVECEĞİM «enıinin Marsilya'ya varmasına günler var.Marsilya'ya kadar da tren bileli lazım.Otel hesabını gördükten sınıra elimde kalacak para birine yeise öbürüne et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SUC ORTAĞI TEFRİKA No.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:İki ihtiyar kız öldürülür.Polis,biricik varisleri Charles'ı Tevkif eder.Charles,benini en eski ve en samimi arkadaşımdı.Evli idi.takat işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1957
  • HÛ.YEŞİL SAADET x azan:DANİEL GRAY Türkçesi:SELAMİ İZZET SEDES B!Sana tjç.Çiftliklerde âdettir,çok erken kalkılır.Ben her sabah dörtte kalkarım.Sen uyu.Saat dörtte kahvaltı etmeye gelirim.O zamana kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1957
  • 1958 Kış Mevsimine girerken Daha Geniş Faaliyet!Ekimden itibaren **ker istikamete uçan havayolu,faaliyetini daha da artırıyor!^an* dan 8 Ekimden itibaren Almanyanın Düsseldorf şehrine haftada 3 direkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1957
  • alo.alo.tomSİ ve canbo bîr:TKAMvAY CALDl.VERİLEN PA.RALAR MİKvA£ GECELİM.1 &1L.IYORUM.BİZİ ERGEÇ I Şu iŞıKLARl Bulacaklar.X.seçeüaa oe.TOMB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.09.1957
  • BİR TEMİZLEME HASSASI «ERSEYİ DAHA İYİ TEMİZLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • TAM TEŞKİLÂTLI BİR FABRİKA Hastalık Dolayısiyle Satılıktır Büküm)Kuka yumakları)Muhtelif masuralar)Silin,dirik bobinler)Dikiş ve nakış makaraları)İplik kazeleri)imâl etmektedir.t Sanayici tahsisleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • NİMET ERİM SENLİ Yıllarca yurd idare etmiş,tanınmış ve takdir edilmiş NİMET ERİM Tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dikig,el İğleri,apka,korse,boya ve saire derslerini talebesine kolaylıkla mutlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • ECZACI KİMYAGER ARANIYOR İlâç Fabrikasında devamlı çalışmak üzere iyi lisan bilen faal bir Eczacı Kimyager aranıyor.2 lisan bilenler tercih edilir.Kısa hal tercümesi ve tekliflerin P.K.1218 İstanbul a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • Büyük bir fabrikada İdare Amirliği vazifesini Yapmak üzere bu vazifede bulunmuş 35 50 yaşları arasında asgarî lise mezunu,hesabı kuvvetli bir elemana ihtiyaç vardır.Taliplerin hal tercümeleri ve refer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • DOKTOR ARANIYOR Fabrikamızda hergün saat 8 ile 15 arasında devamlı çalışabilecek bir Dahiliye Mütehassısı hekim aranıyor.Taliplerin istedikleri ücreti bildiren yazılı müracaatlarını Emayetaş Personel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • A TİPLERİNDEN ALAN EŞSİZ SANATKÂR MUALLÂ MUKADDER ATAKAN HANIM DİYOR Kİ:Avrupada bu kadar muhteşem bir yol görmedim.Bu emsalsiz yeni Londra asfaltında seyrederek,Altındeniz Plaj Sitesine 2(T dakikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • BAKIRKÖY BAHCEUEVLER İÇİNDE Şehre Yakınlık,Ucuzluk,Tediyatta Kolaylık,Uzun Vâdeden İstifade Elektriği,telefonu,terkos suyu ve memba suları Ömür Kliniği yanında Belediye otobüs durağına 2 dakika mesafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • Kula Mensucat Fabrikası TAŞ.den Fabrikamızın modern Merserize tesisatı faaliyete geçmiştir.Merserize yaptırmak istiyenlerin,İstanbul'da:Kula Mensucat Fab.T.A.Ş.istanbul yazıhanesi.Rızapaşa Yokuşu Geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • ON VE KATİ SATIŞLAR YARIN NİHAYETLENİYOR.YARINDAN SONRA 65 ZAM YAPILIP,SATIŞ DURDURULACAKTIR.i;vA^,SİZİNDİR!Tapunuzda çapınızda belirtilecektir.HALKALI ELEKTRİKLİ TREN İSTASYONU İTTİSALİNDE VE YARIMBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazj İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1377 21 1373 Sefer EYLÜL Eylül 26 19 57 8 VAKİT VASATİ EZANİ Günej 5.46 11.36 Öğle 12.07 5.57 i İkindi 15.34 9.24 Aksan-l 18.09 12.00 Yatsı 19.43 1.31 imsak 4.06 9.56 «IIP |l ^l_r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK MÜESSESEMİZDE her keseye uygun,iratlı ev,apartman,han ve arsa vardır.Mür:Divanyolu 76 Rüştü Güler.Tel:27 28 63.K-2400)SÜLEYMAN Nazif sok.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.09.1957
  • Belirli lertib ve sistemden mahrum ADALET KARŞISINDA FENERBAHÇE FAVORİ Gününde biı Adalet tehlikeli rakip olabilirdi Aakat,bu maçta Fenerbahçe için puan almak zor olmayacaktır VİIİC RfiYlF Mİ fil Aft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • [ILIIAI'.DEMİRELJ İLK İMTİHAN Yunanistan'dan gelen Selanik Aris Kulübünün soliçi Müfit dün de İstanbulspor'un idmanında tecrübe edilmiş ve iyi bir intiba,bırakmıştır.Resimde,antrenör Necdet nezaretind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • NETİN BUGÜN BEKLENİYOR Santrfor Metin Oktay,dün de Galatasaray'ın beklenen yolcusu hüviyetindeydi.İdarecilerin beyanına nazaran,iki gün evvel eşyalarını almak üzere uçakla İzmir'e gitmişti.Düne,evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • Beşiktaş İdare Heyeti toplanamadı Beşiktaş idare heyetinin dün akşam çok mühim bir toplantı yapması bekleniyordu.Evvelden alınan haberlere bakılırsa,idare Heyeti,futbol kadrosu ile ilgili tarihi karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • II.Prof.Lig Maçları Profesyonel ikinci küme maçlarına bugün de Şeref Stadında devam edilecek ve saat 14 de Taksim Feriköy,16 da ise Karagümrük Davutpaşa takımları karşılaşacaklardır.Diğer karşılaşmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • Sparfak maçları için G.Saray ile F.Bahce anlaşamadılar Rus takımiyie yapılacak maçın ikisi G.Saray,biri de Beşiktaş'la Galatasaray kulübü,Fenerbahçe'nin,Spartak takımı ile oynamak için istediği 30 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G,B.M.A.Y.Pistanbulspor 4 3 1 8 3 7 Galatasaray 3 3 6 2 ü Vefa 4 2 1 1 8 A 5 Fenerbahçe 3 a 1 A 3 4 Beyoğluspor 4 4 i 4 4 Beykoz 4 1 1 2 6 4 3 Emniyet 4 1 1 2 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • K.PASA GENÇLERDE B.SPOR'U 2 1 YENDİ Mithatpaşa Stadında oynanan genç takım lig maçında Kasımpaşa Beyoğluspor'u 2-1 yendL Hakemler:Mustafa Çakar,Vahit Ataman,Vahit Kurtuluş.Kasımpaşa:Vedat İsmet,Abdull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • [İLHAN DEMIRELi Beyoğluspor Kasımpaşa maçında ilk golün resmi.42.dakikada Sofyanidis'tcn aldığı pası iyi kullanan K.Ali,üç rakip müdafaa elemanını geçtikten sonra ve pozisyonu kaybettiği bir anda topu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • GALATASARA Y,SAİM ve SALİMDEN MAHRUM Ergun'un sağbek,Enver'in solaçık oynamaları muhtemel Beşiktaş değişik tertip deneyecek Yarınki mühim maçı Ankara bölgesinden Zülbahar Sağnak idare edecek Kozlar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • NAMZED KADRODA ANKARA YE İZMİR'DEN OYÜNCÜ YOK TEK SEÇİCİ AYKAÇ,SEYYÂL KADRO İÇİN GEREKİRSE İLERİ BİR TARİHTE BU BÖLGELERE GİDECEK Liglerden sonra,millî maçlar sezonu da açılıyor.İlk söz,millî takımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • İSTANBUL GÜREŞ KARMASI SEÇİLİYOR İstanbul Greko-Romen ve serbest güreş takımlarının seçme müsabakaları bugün saat 15 de Fatih Güreş kulübünde başlayacaktır.İki gün devam edecek olan karşı* taşmaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1957
  • Birinci [İLHAN DEMİREL] Dünkü müsabakalar esnasında 400 metre karışık ferdi erkek büyüklerde 5.42.9 ile Türkiye rekoru kıran Engin Ünal,4X100 karışık bayrak rekorunun hissedarları Özen ve Alımetle gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor