Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • LÂSTİK TEVZİATI DEVAM EDECEK GAZETELERDEN)BB=r/i r/T fPjAN SEÇİM SATHI MAİLİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • Tevzi Bürosu Müdürü eski işine iade edilmesini istedi Vilâyet Tevzi Bürosu Müdürü,dün eski vazifesine naklini talep etmiştir.Buna bir taksi sahibinin usulsüz müracaatı sebep olmuştur.1956 ve 1967 yıll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • Toprak altında kalan bir amele öldü Dün 17.30 da Üsküdarda bir amelenin ölümü diğerinin de yaralanmasiyle neticelenen bir toprak kayması olmuştur.İcadiye mahallesinde Makastar sokağında kanalizasyon ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • Gökay İstanbul'a hareket etti Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay 23 eylül günü vapurla şehrimize gelecektir.Prof.Gökay'ın Milletvekili adayı mı olacağı yoksa eski vazifesinde mi kalacağı kesin olarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Dünya Tıp Birliği Reisi Dünya Tıp Birliğinin Reisi ve Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr.Ahmet Rasim Onat,dün bir Basın toplantısı yaparak,53 Milli Tıp Birliğine bağlı 700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • SEÇİM HAZIRLIKLARI SON SAFHAYA GİRDİ Kütükler yarın asılıyor.Partiler aday tesbitine başladı.Menderes,Aydın'dan namzet SEÇİMLERİN yenilenme kararmın «Resmî Gazete» ile de ilânım müteakip,şehrimizde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • t&;BAŞVEKİLLE GÖRÜŞTÜ l hikmet taniltani Başvekil Adnan Menderes dün sabah Amerikan Büyükelçisi Warren'i kabul etmiş ve kendisiyle bir saat kadar görüşmelerde bulunmuştur.Menderes,öğleden sonra da Suu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • Tito,Romanya'nın teklifini kabul etti Yugoslavya'nın Kızıl Blokla anlaşması halinde «Üçlü Balkan Paktı» sona erecek BELGRAD,A.P.Romanyalım,komünist memleketlerle NATO'ya dahil Balkan memleketlerinin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • [RUÇHAN UNVERİ EMİNÖNÜ'NÜN MÜSTAKBEL ŞEKLİ len Eminönü meydanı için açılan proje müsabakası neticelenmiş ve yapılan teklifler arasında en uygun bulunanı seçilmiştir.Bu plân tatbik mevkiine konulduğu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • İşbirliği hey'etinin seçimler arifesinde alacağı kararı herkes merakla beklerken İnönü adetâ sürpriz yaparak,üstü kapalı bir şekilde bunu but Devavıı Sa.5,SİL 2 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • ÂL1NIY Genel Kurul meselenin müzakeresini tavsiyeye karar verdi.Aver of Dulles'la bir görüşme yaptı birleşmiş milletler,new york,a.p.Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletlerde müzakeresi meselesi,dün Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • Muhalefetin kararı bugün Bugünkü toplantıda bir neticeye yarılamazsa muhalefet partileri yalnız başlarına karar alacak ANKARA,HUSUSI Bugün toplanacak olan muhalif partiler son kararlarını alacaklar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • KONGREDEN NOTLAR [FARUK DEMİRTAŞ] SAYISI 2000 e yaklaşan C.M.Plinin dakikalarca ayakta alkışladığı adam C.H.P.Genel Başkanı İnönü idi.Bu manzara karşısında insan gayri ihtiyarî kendisini C.H.P.kurulta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1957
  • DÜN 1823 DELEGENİN İŞTİRAKİYLE FEVKALÂDE KONGRESİNİ YAPAN M.P.muhalefeti tek partinin temsiline muarız İnönü'nün konuşmasından sonra bunu açıklayan na seçimi boykot etmeyeceklerini de Kongre,seçime ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • »w;i.GÜNÜN TIBBİ BAHİSLERİ İÇMELER FAYDALI GEÇEN gun bize bir misafir gelmişti.Yaşlı bir hanımdı.So?arasında,içmelere gideceğini söyledi.Niçindiye sordum Rahatsızlıklarını anlattı.Size.içmeleri kim ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • Hamur ekmek çıkaran 22 fırıncı ceza gördü İktisat ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri fırınları daimî olarak kontrole tâbi tutacaklar İstanbul'daki fırınlar,İktisat Müdürlüğü murakıplarınca devamlı şekilde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • Deniz nakliyatımızda hissedilen durgunluk Denizyollarına bağlı dış acentelerin yaptığı toplantıya dün de devam edilmiştir.Toplantıda bilhassa dövizli yolcuların arttırılmasını sağlayacak tedbirler üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • dolmuş SİYASİ MİZAH MECMUASI TARİHİN MEŞHUR SKANDALLERİNİ YAZAX SL'AVİ SÜALP dolmuş 89.SAYISI BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • VÎ&!rr**?2 7.000 lira tutarında m0 Ura tutannu» APARTMAN DAİRESİ t K»Amr V a a m a a Y 1 i HUSUSÎ f^sjOOOHrj 1 ttçiy» 10.000 yı»« ubtelif par» İkramiyelcri ÇEJÖÜŞ y»pı\a Releri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • II ISTANBUL I 7.57 Açılış ve program 8.00 j Karışık sabah melodileri 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Valsler 9.15 Şarkılar 9.30 Ka-panış.12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • ^6 K GrLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakj Bir unutkanlığınızı yorulmakla ödemeniz muhtemel,dikkatli plunuz.£fih ¥f KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Manen yorgunsunuz.Bir yakınınıza karşı istemeden soğuk davr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • Dünya Tıp Birliği Konseyi İstanbul'da toplanıyor Dünya Tıp Birliği Konsey toplantısı ile 957 yılı kongresi 25 eylülden itibaren İ.Ü.Fen Fakültesi salonunda yapılacaktır.Bu münasebetle Türk Tabibler Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • İki muhtekir birer yıl hapis yatacak Yüksekkaldırımda nalburluk yapan Osman Öncel ve Mişan Zara adında iki kişi,dün Toplu Millî Korunma mahkemeli tarafından 1 er sene hapis ve 1000 er lira da para cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • Akbaba BUGÜNKÜ SAYISINDA:MUAMMER KARACA SAHNEDE!Yusuf Ziya ORTAÇ Fuat Köprülü «Çekildik izzet-ü ikbal ile» Karikatür Usulen!Şaheser Hikâye AZİZ NESİN AKBABA EVİNİZİN NESESİDİR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • SOLDAN SAĞA:1 İstanbulini tarihi bir ticaret yeri.2 Bir uzvumuz.3 Pirinçli bir et yemeği.4 Şikâr.5 Ta ta nos 6 İrak'ın yarısı;Asya Rusyasında Irtiş ırmağına dökülen bir çay.7 Hasan Polatkan.8 Bir hayv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Tel:48 65 02)1 Er Meydanı Nezihe Becerikli Talât Artemel Türk filmi.2 Sürtük Refik Kemal Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Kani.KerVan Pad Obrlen Joan Leslie Renkli Orijinal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • 50 Avrupa ve Amerika Yollariyle Boy Ölçüşen Büyük Eser Üzerindeki 132 parça arsanın Metreleri 10-15 liradan)satışlarına başlandı Asfalt üzerindeki arsaların metresi 15,yanındaki arsaların metresi 10 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • OTEL ARANIYOR Beyoğlu ve Sirkeci semtlerinde turistik tarifeli devren veya bu işe elverişli boş bina kira ile aranmaktadır.Evsaf ve şartların Tophane P.K.50 adresine mektupla bildirilmesi.Mutavassıt k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • a Müfetti e!DÜN HAN VE DEPOLARDA ARAMA YAPAN EKİPLER,BURALARDA AYLARDAN BERİ PİYASAYA ÇIKARILMAYAN TONLARCA MAL BULDULAR Millî Korunma Müfettişliği kadrosundan lan taramaya tâbi tutmu£İardu\20 kişilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • Savcılık şüpheli bir ölüm hâdisesini inceliyor HASTAHANEDE ÖLEN BİR GARSONUN CESEDİ,ÖLÜM SEBEBİNİN TESBİTİ İÇİN MORGA KALDIRILDI Müddeiumumilik,şüpheli bir ölüm hâdisesine elkoymuştur.Sirkeci'de,Muhzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • 111111 1111 111 1111 111111 ı 111 ı 111 111 1111.111 m 1111)11 1111.j 1111111 r 11111111111 1111111111111111111111111 1111 11 m 11111 i 111111111 rı 11111 1111111111 r^/ZAVALLI DEMOKRASİ!YİRMİBEŞ sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • O İSTANBULUN Kurtuluş günü olan 6 Ekimde büyük bir merasim yapılacak ve İstanbulun Kurtuluş Bayramı kutlanacaktır.KARTALDA 10 dershaneli bir ilk okul inşa edilecektir.Keşif bedeli 448 bin liradır.TİCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • Polis,bir mücevherat hırsızını yakaladı Beyoğlunda,Pandeli Bellas adında birinin oturduğu apartımandan binlerce liralık mücevherat çalan Hüseyin Aydoğdu adında biri bugün adliyeye verilecektir.Yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • «Vitol» un Pendik'teki köşkü soyuldu Memleketimizin maruf ingiliz tüccarından «Kenni Vitol» ün Pendik iskelesinde Kaynarca sayfiyesinde deniz kısmında kâin köşkünde bir sirkat olmuştur.Evvelki gece hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1957
  • |İ||3 Y\L\NDA BAHÇEüEVtER ZEHGİM PA**.KBAMJVEUER» EKİM SONU ÇEKİLİŞİNDE 321 TALİHLİYE LİRA Her 100 liraya bir ayrı kura numarası D0ĞUBM1K Hesabınızda her zaman için en az 100 lira bulundurunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.09.1957
  • KAYA HÂKİMLİK YAPMIŞ DEĞİLDİR Sahte hâkim namiyle tanılan ve ahiren aleyhine isnad olunan suç dolayısiyle yakalanan Kaya'nın beyanına atfen vâki neşriyatta;mumaileyhin muhtelif hâkimliklerde bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1957
  • N A B I Z Y O K L A MA S I aw KALI BALIKESİR'DE sürpriz o MANİSA KARARSIZ Karaosmanoğlu'nun bulunacağı listenin kazanma şansı olmadığı söyleniyor sfanbul'da Kahraman B A P C U M BALIKESİRden bildiriyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1957
  • Battalı kaatil Akıl hastahanesine kaldırıldı Taşlıtarla'da karısı Hanife ve 17 yaşındaki üvey oğlu Mustafa'yı balta ile öldüren ve kendisini de ayni balta ile yaralıyan Mustafa Türker.dün Cerrahpaşa h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1957
  • f 'İÎ* Sr *i V a» KEYSTONEI SAVARONA LONDRA'DA ^IZZ.sile ile.bir Tiırk askeri birliği.Meçhul Asker âbidesine jîidcrek bir çelenk koymuştur.Birliğimi/Londra sokaklarından geçerken,halk tarafından büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1957
  • İngiltere,Rusya'nın bir kararına uymuyor VİLADİVOSTOK KÖRFEZİNİN KAPATILMASINI İNGİLTERE TANIMAMAYA KARAR VERDİ LONDRA,A.P.İngiltere,stratejik Viladivostok körfezinin yabancı uçak ve gemilere kapatılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1957
  • s r,r\oro ve C «a-inÜÇHAN ÜNVER i EC I ÂVCT7CnCI CDC VADIUM hasılatı Ankara sel felâketzedelerine tahsis edilmek üzere.T.M.T.FıKLARiı I IıfillELUl t I Anlllm fjan so kişilik bir ekip,bugün Ege turnesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1957
  • Bir ziyaretin tafsilâtı E "IV yi" UHTEREM misafirimiz Afganistan Hükümdarı Zahir Şah Haz-z İYİ retlerinin,Cumhurreisimizle Konya'yı ziyaretleri hakkında E E ajanslar ve gazeteler lâzım gelen tafsilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1957
  • Bir Rus heyeti Suriye'ye gitti Heyet derhal temaslara başladı.Rusya Suriye'ye 500 milyon Dolar tutarında yardım yapacak ŞAM,T.H.A.Ondokuz kişilik bir Sovyet heyeti,Suriye ile Rusya arasında varılan ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1957
  • NORVEÇ KRALI AĞIR HASTA OSLO,A.A.Kral Haakon sağ bacağında kan dolaşımı bozukluğundan dolayı iki haftadanberi rahatsız bulunmaktadır.Saray hekimleri tarafından dün yayınlanan bültende Kralın nefes alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1957
  • Lokanta sahibesine âşık olan bulaşıkçı Bahçekapı'daki bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan K.Bakır adında 20 yaşlarında bir genç,dün 1.Sulh Ceza Mahkemesince 1,5 sene hapse mahkûm edilmiştir.Bulaşık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1957
  • Yeni otobüslerden 64 ü servise girdi Avrupa'ya sipariş edilen,200 otobüsten 84 ü şehrimize gelmiş ve bunların 64 ü servise girmiştir.70 otobüs de yola çıkarılmış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.09.1957
  • ENIGMA SNAP V ÖL.DÜRMEĞE rEŞEBBÜS P ED'YOG-AKAT,MUVArrAK j OLAM/VOC 9 BU SEFER KENDİSİME DOKTORfir 5 j$L/VERİYOR.ESI ss STESEN DE «STEAAESEN DE SİZİNLE GELECEĞİM MR.ENİG-GAZETECİLERİN DIMİLE SNAP OTO-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1957
  • İİllİİİlİİİlilİllİill ÇALIŞIP PAÎÇA KAZANMA-ĞA 34ŞLAR BAŞlAMAZ.SEVtM'LE EVLENECEĞİMr-ÇUNKU ZENGİN Oi-N\A "ÇIN EAS A ÇARE VO %6 fe=i/ci I v-rr^^ v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1957
  • Avrupa Fuarında Türki Strazburg,E r ıı d Hususî Muhabirimiz G ö k s a n d a n STRAZBURG «Avrupa Fuarı» na katılan Türkiye bu yıl da geçen seferki gibi Turistik* paviyon açmıştır.Türk standi ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan Garsonun yetiştirdiği iskemleye ilişirken' »Ne demek yâni?diye sordu.»Şimdi bir de naza mı başladın?»Değil yahu.Biraz işim var,onu bitireyim sonra gelirim.Hafif kanlanmış gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1957
  • Türklye'dt nejir hakkı MİLLİYET gtzetesin» aittir)YEŞİL SAADET Yazan:D A N t E L G E A Y Türkçesi:SELAMİ İZZET SEDES 59 Yeşil Saadet'teki bu ilk bayram gecesinin,cidden bir bayram gecesi olmasını iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Bir Kaza Sonunda TEFRİKA No.12 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:E Ferda,Müfit'ten ayrılır.Fikret'le nişanlanır.E Bir gece Fikret'i bahçede kolları bağlı bulur.Bir ora hapse girmiş olan Fikret orada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1957
  • 4 Boulogne ormanında Pazar,Sen kıyısında akşam BİR pazar «Bois de Boulogne Buloııy Ormanı» nda geçti.Kuytu,loş orman sbzii Bulony'un yeşil ışıktan güzelliğine yaraşmıyor.Geniş yolların kenarındaki ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • Muhalefetin kararı bugün t Baştarajı birincide jn Tek bir partinin seçimlere girmesi,H Bölgelerin bir kontenjan dahilînde partiler arasında taksimi,El Seçimlere girilmemesi,HHcr partinin kendi basına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • Kongreden notlar t Baştarajı birincide gün açıklamış oldu.Muhalefet partileri arasında ağustos ayındanberi devam edegelen işbirliği toplantılarının tarihçesini yapan İnönü,işbirliğinin fikri ve amelî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • CM.P.MUHALEFETİ TEK Partinin temsiline muarız t Baştarafı birincide DİĞER MUHALEFET LİDERLERİ GELİYOR Genel Başkan Vekili Fuat Arna'nın açı:nutkuna intizar edilirken salonda kopan bir alkış tufanı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • Seçim hazırlıkları son safhaya girdi t Baştarajı birincide HÜR.P.NİN TEBLİĞİ Hürriyet Partisi dün bir tebliğ yayınlayarak «Seçim'in,Mecliste alınan karardan bir hafta sonra ilân olunmasını» protesto e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • Kıbrıs meselesi B.Mgündemine alınıyor t Baştarajı birincide TÜRKİYE'NİN İTİRAZI Türk delegesi Seyfullah Esin.meselenin gündeme alınmasına itiraz etmiş,Türkiye'nin İngiltere gibi.Birleşmiş Milletlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • BU ALÜMİNYUM MUTFAK KAPLARI â j â m m m daha çabuk I daha kolay daha iyi TEMİZLENİR FAY,kararan bıçakları,çatal ve kaşıkları pırıl pırıl parlatır ve yeni gibi yapar FAY,banyoları,lavaboları,bilûmum em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • TAM TEŞKİLÂTLI BİR FABRİKA Hastalık Dolayısiyle Satılıktır Büküm)Kuka yumakları)Mulıtelif masuralar)Silindirik bobinler)Dikiş ve nakış makaraları)İplik kazeleri)imâl etmektedir.Sanayici tahsisleri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • Dr.ERTAN KOLEJİ Özel—Ana-İlk Orta Maariften tasdikli Gündüzlü Yatılı.Tecrübeli öğretmenler elinde.Çamlık,bahçeli,sıhhî binada.Kadıköy Husırcıbaşı sok No:4S.Tel:36 22 95.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamız mensubu sanayicilerine karpit ye nisadır ihtiyaçlarını tesbit etmek üzere 1954,1955 ve 1950 yılı fiilî sarfiyatlarını ve bu senelere ait kanunî defterlerini Odamız Rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • ŞANs Saym halkmıızm ötedenberi nemamızın 1957 58 mevsimine diririz.NEMASINDAN rağbetini kazanmış bulunan siseçkin programla gireceğini bil-Şan Sineması Müdiriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • istanbul Şoförler Cemiyeti Reisliğinden Cemiyetimizin senelik kongresi 18/9/957 günü gerekli nisap temin edilemediğinden 25/9/1957 tarihinde saat 10 da Taksim Belediye Gazinosunda yapılacağı ilân olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • YENİ ACILAN KADİKÖY Gazetecilik ve Ticaret özel Okulu ERKEK GÜNDÜZLÜ KIZ Ortaokul mezunlariyle Lise,Ticaret Liseleri,Resmî ve Özel Meslek Okullaıundan naklen gelenlerin kaydına devam ediliyor.KADIKÖY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • HİSAR TİCARET KONTUARI EMLÂK ALIN SATIM!HER SEMTTE SATILIK KİRALIK HAN APAR-TMAN KAT DAİRE EV DÜKKAN FABRİKA ARSALARI A W SALAR VfLT.Af.AR İPOTEK İŞLERİ Gayri Menkule ait bütün arzularınızı en kısa za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • İŞÇİ ARANIYOR Trikotaj makinesi için isçi ve dikiş için bayan işçi aranıyor.Müracaat:9.00 11.00,15.00 18.00 saatleri arasında Yenikapı,Namık Kemal Cad.Çuhacıbası Sok.9/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • YELKEN San'at ve Edebiyat dergisinin 7 ve 8.sayısı bir arada,zengin bir yazı kadrosu ile çıktı.Bugün mutlaka bir YELKEN alınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • ELEMAN ARANIYOR 1 Fırın tamir ustası,2 Takım su verme ustası.3 iki elektrik ustası en az 5 yıl sınaî bir müessesede çalışmış ve ikinci sınıf ehliyeti haiz olması şarttır)Müracaat:EMAYETAS Personel şef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Münhasıran odamıza kayıtlı sanayicilerin kanaviçe ihtiyaçları tesbit edileceğinden alâkalı sanayicilerimizin:a)Kapasite belgesi sureti b)1954,1955 ve 1956 yılları fiilî sarfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • 3 üncü Çekiliş:27 Eylül r 2 Milyonluk,Tasarrufu teşvik planı EN AZ 200 LİRALIK BİR HESAP HER 100 LİRAYA BİR KURA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • DAL I LA pudrası ihtiva ettiği SETAPOL sayesinde emsalinden üstün vasıflara nnaliktir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK DEVREN satılık ölüm dolayısıyla İstanbul Manifaturacılar Çarşı Kurma Kooperatifinin inşa edeceği mağazalardan bir hisse devren satılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • rfiinlnfr #i&ekte*ie& 20 Senedenberi yüzbinlerce hastalara şifa veren:ERMA Bilhassa:Soğukalgınlığı,Nezle,Gripv« çeşitli romatizma,Baş,Diş,Nevraljilerle bayanların âdet sancılarına karşı kaff tesirlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • TAKSİTLE ARSA-SATIŞLARINDA BÜYÜK KOLAYLIK Kadıköy Maltepe'sinde plajlara ve Adalara karşı Kadıköy Pendik ve yeni açılan Ankara Üsküdar Marşal yolu üzerinde her keseye uygun parsellerimiz süratle satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • ET VE BALIK KURUNU UNUN MÜDÜRLÜĞÜNDEN SAMSUN ET KOMBİNASI İNŞA ETTİRİLECEK 1)Samsunda müştemilâtiyle beraber et kombinası inşaatı müteahhide ihale suretiyle yaptırılacaktır.2)İşin tahmini keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • İstanbul Sanayi Odasından Sun'î ipek kullananlara:Münhasıran Odamıza kayıtlı sanayicilerin sun'î ipek ihtiyaçları yeniden tesbit edileceğinden Odalar Birliğince hazırlanmış olan formülerler azamıza po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • tfâiiiuef Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1957
  • 1 HİCRÎ 1377 Sefer 24 Pere «tn be 19 EYLÜL 19 57 RUMÎ 1373 Eylül fi VAKİT VASATİ EZANI Güneş Öğle İkindi Aksan Yatsı İmsak 5.44 12.08 15.36 1 18.13 19.47 4.04 11.31 5.55 9.23 12.00 1.32 9.50^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.09.1957
  • VEFA EMNİYET BUGÜN Emniyet'in Adalet galibiyeti üzerine,karşılaşmanın ehemmiyeti bir kat daha artmış bulunuyor Vefa Emniyet profesyonel lig maçı bugün saat 16.00 da Mithatpaşa stadında oynanacaktır.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • BULGARLAR MİLLÎ MAÇ TEKLİFLERİNİ TAZELEDİLER Bulgar Futbol Federasyonu,bir yazıyla A,B ve Junyorlar millî karşılaşmaları istediğini resmen bildirmiştir.Futbol Federasyonumuz,her ÜÇ maç teklifini de mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • SZEKELLY,İDARE HEYETİNE RAPOR VERECEK Adalet idare heyeti,dün de antrenör Szekelly ve futbol takımının çalışmaları ile ilgili bâzı kararlar almıştır.Bilhassa son günlerde Szekelly'nin selâhiyetinin al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • İST.TRAMPLEN ATLAMA ŞAMPİYONLUĞU Dün sabah saat 11.00 de Heybeliada Deniz Harb Okulu yüzme havuzunda yapılan İstanbul tramplen ve kule atlama birinciliklerinde şu neticeler alınmıştır:Tramplen Atlama:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • SPARTAK TAKIMI HAFTAYA GELİYOR FENERBAHÇE İLE ANLAŞILAMADIĞI İÇİN 2.MAÇIN HACETTEPEY'E VERİLMESİ MUHTEMEL Rusya'nın olduğu kadar dünyanın da en şöhretli takımlarından biri olan Spartak takımının dün İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • HABERt£R TORONTODAKİ tenia turnuvası finalinde İsveçli Sven Davidson,Amerikalı rakibi Budge Patty'yi kolaylıkla 6/2,6/2,6/2 mağlûp etmiştir.Çift erkek finalini ise Patty Ayala ¦çifti Kanada'lı Rochon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • Demiryolu takımımız Avusturya'yı 7-1 yendi ANKARA,HUSUSÎ Dünya Demiryolları Spor Birliği tarafından tertip edilmiş olan «1957 Dünya Demiryolları Şampiyonası» münasebetiyle yapılan eleme maçlarında Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • ROMENLERI NASIL YENDİK?Romanya'ya karşı basketbol Milli takımımızın kazandığı zafer hakikaten çok büyük mânalar taşımaktadır.1951 Avrupa Şampiyonasında kudretli Fransız milli takımına ve Yıınaııistana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • İSİ SPOR ALDIĞI PUANI AZ DAHA VERİYORDU 3-0 galip duruma geçtikten sonra «Oyunu gevşeten» İstanbulspor,B.Erdoğan'ın iki güzel golünün arkası gelmediği için maçı 3-2 kazandı [İLHAN DEMIRELİ REVKnZ'LIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • Dört G.Saraylı dün kampa alındı SARI-K1RMIZIL1 DİĞER FUTBOLCULAR ARKADAŞLARINA BUGÜN İLTİHAK EDECEKLER Beşiktaş,form vaziyetine göre takım kuracak Galatasaray Beşiktaş maçı da sporseverleri içten içe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • İzmir liginde ilk dört dereceyi alan takım F.Kna iştirak edecek izmir Bölgesi 1 inci lig tertip komitesi,İzmirde yapılacak Federasyon kupası karşılaşmalarında,ayrı bir eleminasyon usulünün tatbik edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • RUSLARLA TARİHTE Anlaşamadık MOSKOVA'DAN GELEN TELGRAFTA GÜREŞLE-RİN 28 EKİMDE YAPIL-MASI ISRARLA İSTENDİ.SEYAHATİN İPTALİ MUHTEMEL Türk Rus güreş temaslarının tarihi hususunda bir anlaşmazlık başgöst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • Adalet Fenerbahçe maçına hazırlanıyor Adalet kulübü oyuncuları dün sabah bir antrenman yapmışlardır.Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kırmızı Beyazlılar bu sabah da çalışacaklardır.Kadro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1957
  • K.Paşa,B.Spor hazırlıklarını tamamladılar Yarın karşılaşacak olan Kasımpaşa ve Beyogluspor takımları bu sabah hafif birer antrenman yapacaklardır.Kasımpaşalı Tayyar ve Kaya'nın sakatlığı geçmemiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor