Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • 'aüHüet,GlBBSiâüfa İİM€^ TRAŞ SABUNLARI ve KREMLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • Muhalefetin kararı birkaç güne kadar açıklanacak NEDRET SELÇUKER C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,dün Heybeliadadaki evinde oğlu Erdal ile nişanlısına yüzüklerini takarken,gazetecilerin bir sualine «hc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • SAMİ ÖNEMLİ] VEİIİ DİD DADTİ ATflRİİC PCI FIİ Çekoslovakya'ca sipariş edilen 200 otobüs peyderpey memleketimi-I Elli Dm r Alt I I UIUDUO UfaUllI ze gelmektedir.Dün de gümrüğe gelmiş olan bir parti oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • Yunanistan,Kıbrıs için tâviz bekliyor B.M.de dağıtılan muhtırada meselenin mantıkî tâvizlerle halledilebileceği iddia ediliyor.Makarios bocaladı NEW-YORK,A.P.Birleşmiş Milletlerdeki Yunan delegesi Pal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • NİĞDE C.M.P.İL BAŞKANLIĞINA BİR KADIN SEÇİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Memleketimizde ilk defa siyasî hayatta bir kadın mühim bir vazife almıştır.Niğde'de C.M.P.müteşebbis İl idare hey'eti başkanlığına Mediha De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • MAKARİOS BOCALIYOR Diğer taraftan dün New-Yörk'ta «Overseas Clup» te tertiplenen bir Basın toplantısında konuşan Makarios,Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin Türkiye'yi tahrik ettiğini ileri sürmüş ve da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • ÇORAP MODASI En güzel bacaklı İngiliz kadını olduğu söylenen manken Kay Douglas,evvelki gün,Paris'li moda yaratıcısı Elsa Schiaparelli'nin yeni çorap kreasyonlarını bir defilede takdim etmiştir.Teşhir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • RUSYA B.M.de TAKBİH EDİLDİ NEW-YORK,A.A.Macar ihtilâline müdahale ettiği için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Umumî Hey'et toplantısında,Sovyet Rusyalım takbih edilmesi 10 muhalif ve 10 müstenkife ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • İZ Asılsız iddialara karşı MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLET!BİR TEBLİĞ NEŞRETTİ «Türkiye her türlü güvenlik tedbirini almaktadır» ANKARA,A.A.Millî Müdafaa Vekâleti temsil başkanlığından bildirilmiştir:«¦Son günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • Rusların memleketimize karşı açlıkları sinir harbi genişliyor Bulganin Türkiye'yi harble tehdit etti Rus Başvekili!Menderes'e gönderdiği bir mektupta Suriye'ye tecavüze hazırlandığımız ithamında bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • V,IRAK KRALI Faysal gitti Hava Alanına Bayar ve Menderesle gelen Kralı müstakbel kayınvalide ve kayınpederi de uğurladı AZ mevsimini şehrimizde ge-ISAMİ ÖNEMLİ] KRAL FAYSAL HAVA ALANINDA MENDERES'LE V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • Rus casusları memleketimizi ierkediyorlar Casuslar diplomatik masuniyete sahip oldukları için serbest bırakıldılar TÜRKİYE aleyhine casusluk yaparken suçüstü yakalanmış olan Sovyet Büyük Elçiliği Deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • BATI ALMANYA'DA bugün seçim yapılıyor BONX,A.P.Batı Almanya'da milli seçimler için yapılan kampanya dün gece sükûnetle sona ermiştir.Seçmenler yarın sandık başlarına giderek Şansölye Konrad Adenauer i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • GÜLEK,HÜR.P.BÜYÜK KONGRESİNE GELİŞİNDE DELEGELER TARAFINDAN KARŞILANIRKEN Hür.P.nin büyük Kongresi başladı Karaosmanoğlu aday teshili işinin Genel Merkeze bırakılmasını isledi Kongrede,bir C.H.P.ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1957
  • 16 yaşındaki kaatil İlhan Uludoğan yukarda)kaptan Muhittin Karanfil'i aşağıda)nasıl boğduğunu anlatırken.Hasköy cinayeti dün aydınlandı Hasköy cinayeti aydınlatılmış ve 66 yaşında Muhiddin Karanfil ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • 0 Sanatkâr hüviyetini muhafaza etmek şartiyle politika adamı hüvj eline Demokrat Partiye girerek bürünen ve bu haberi bir basın toplantısında açıklarken CHP.den Kasını Kufrevi'ye taptığını,Hür.Pden En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • ARTEZYEN Kuyusu açılacaktır.Küçük Çapta)Telefon:44 40 87 No.ya Müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • pa İLAN 2î^^^^B Kadıköy Koşuyoluııdaki Sitemizden EV ve DÜKKÂN Satın almak üzere pey verip de ilk ödeme muamelesini henüz yaptırmayanların kısa zamanda muamelelerini tamamlamalarını,aksi halde bu yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • o 30 EylM 1957 çtkllisind* 7.000 Ura tutarında Ura tutarında APARTMAN DAÎRESI JSf» 5»«"l-Son para yatırım •r»ı H EMEKLİ.DUL ve YEOT^ HUSUSİ iv H 155 taHhlıy.X0X »X ÇeWifci m" ddetl M\k 6eUr her ay r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • ISTANBUL j 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil iabahi İçin müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Din-leyicl istekleri 10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.30 Şehirde bu hafta 10.45 Los Panchos tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • ^AiÇÜfîtkü Ç^a£t4w% t B.1W OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak] Dertsiz,tasasız bir gün M geçireceksiniz.Son haftaların yorgunluğunu çıkaracaksınız.İOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Heyecanlı bir haber yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • B U L M A C A SOLDAN SAĞA:1 Bütünlük;Su.2 Bir hayvan;Kata dengi.3—1 Eski madeni paralarımızdan biri;2 Cet.4 Bir İngiliz ölçüsü;Mem-3 8 9 10 11 12 8 Zamanın bölümlerin-den;Bir nota.6 Beyan edatı;5 Üste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • GENÇ BAYANLARA Müessesemiz tarafından büyük fedakârlıklarla dans hocası olarak temin edilen kıymetli dansözlerimizden.NERGİZ MOĞOL tarafından yetiştirilip Türkiyenin en güzel lokalleriyle Fransa,Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • KADIN KUPON KUMAŞLARI Her Kupon ayrı bir yenilik Yalnız «Kupon» Mağazası Yeni Melek Sineması Holü Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • Türkistanlılara yapılan zulüm Dün yaptığı bir basın toplantısında Türkistan Millî Birlik Komitesi Genel Başkanı Veli Kayyum Han,Rusların Türkistanda yaptıkları mezalime temas etikten sonra şunları söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • Baruthane Sitesinin temeli bugün atılıyor 12 bin meskenlilc modern Baruthane sitesinin birinci kısmının temeli bugün atılmaktadır.16 da yapılacak temel atma merasiminde Reisicumhur Celâl Bayar ve Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • Apartman kapıcıları,mal sahiplerinden şikâyetçi Apartman kapıcıları,kapıcı oldukları apartmanlarda yatacak yer bulamamaktan şikâyetçidirler.Kapıcılara göre:Mal sahipleri fazla kâr temini maksadı ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • HASAN POLATKAN AMERİKA'YA GİDİYOR Maliye Vekili Hasan Polatkan Washingtonda toplanacak olan para fonu umumî heyeti çalınmalarına Türkiye guvernörü olarak katılacaktır.Polatkana Hazine Umum Müdürü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • İstanbul ve Ankara'da süt fabrikası kuruluyor Ankara ve İstanbulda iki süt fabrikası kurmak maksadiyle tetkikler yapan Unîcef hey'eti başkanı Jean J.Esyronnep.Dün Hilton otelinde bir basın toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • MUHALLEBİCİLER ZAM talebinde bulundular Mevcut tarifenin değiştirilmesi için ilgililer nezdinde teşebbüse geçildi Muhallebiciler tarifelerine zam istemektedirler.Alâkalılar nezdinde teşebbüse geçmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • UNKAPANINDAKİ DÜKKÂNLAR usulsüz olarak dağıtılmış Tevziatın kur'a ile değil,Toptancı Tüccarlar Cemiyeti idare Hey'etinin kararı ile yapıldığı iddia ediliyor İstimlâk dolayısiyle Eminönü toptancı tacir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • İstimlâk dolayısiyle perakende satışı durduran İNKILÂP 1?KİTABEYİ 16 Eylül 1957 de ANKARA CADDESİ No.95 de saat 14 de tekrar hizmete başlayacaktır.Bu açılış gününde sayın dost ve müşterilerimiz yeni m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • DİKAAT,DİKKAT!GLORIA WELTNODE Moda Mecmuası MODELLERİN KİRALIDIR.En zarif ve zengin bir modeldir.Terzilerin ve Dikiş Yurdu Talebelerinin sağ elidir Şaheser bir «TÜRKÇE» tercümeye havidir.GLORIA WELTNO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIV Tel:48 65 02)1 Toıos Çocuğu Cahit Irgat Türk filmi.2 Taş Parçası Sııavi Tedü Türk filmi.ALKAZAB Tel:44 25 «2)1 Ölüm Korkusu Glenn Ford Türkçe.2 Altın Ok George Montgomery İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • SAHTE HÂKİM DÜH TEVKİF EDİLDİ Sahte hakim Kaya Alp,dün 9.Asliye ceza mahkemesi tarafından tevkif edilerek ceza evine gönderilmiştir.Kaya,evvelki gün ayni mahkemece evrak noksanlığı sebebiyle serbest b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • Kaçakçı bir Rum hapse mahkûm oldu Kaçakçılık suçundan yargılanmakta olan Gustav Paris adında bir Rum,dün 9.Asliye Ceza mahkemesi tarafından 1 sene hapis,3 sene Muğlaya sürgün ve 5000 lira da para ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • MEVLID Kıymetli eşim,sevgili annemiz,Mükerrem Türkili'nin vefatının kırkıncı gününe müsadif 16/9/957 yarınki pazartesi günü öğle namazını müteakip Şişli camiinde mevlidi şerif okunacağından,kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • TEŞEKKÜR Eşimin doğumunda müşfik alâkasını esirgemeyen Haydarpaşa As.Hst.Baş Hekimi sayın General Süreyya Alpay'a Forsepsi ile çok zor plan doğumda ilim ve bilginin en son icaplarını şefkatle tatbik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • TEŞEKKÜR 12/Eylül perşembe günü vefat eden aile büyüğümüz Bay ANTRANİK OHANNESYAN'm cenazesine iştirak eden,çelenk gönderen,mektup,telgraf ve telefonla acımıza ortak olan akraba,dost ve arkadaşlarmuza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • TEŞEKKÜR Hayatî bir tehlike arzeden rahatsızlığımın teşhis ve tedavisi hususunda yakın alâkalarını benden esirgemeyen Haydarpaşa Numune hastahanesi kıymetli başhekimi Sayın Nuri Fehmi Ayberk ile ameli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • İ Aman,dikkat!POLİSİMİZİN Rus casuslarını yakalamakta gösterdiği maharete hayranız.Kendisine Bulgar göçmeni süsü verip heriflere E sokulan Emniyet memurumuzu da ayrıca tebrik ederiz.Türkiye'de her zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • Ticaret Vekâleti,Peynir mevzuunda karar alıyor SUNİ DARLIĞI ÖNLEMEK İÇİN VEKÂLETİN,NARHI BİR MİKTAR ARTTIRACAĞI TAHMİN EDİLİYOR Peynir meselesinin halli için Ticaret Vekâletinin göndereceği tebliğe in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1957
  • KLÇUKPAZAKDA turşuculuk yapan Fahri Can adında biri,gazetemize müracaat ederek polisçe komünistlik suçundan yakalanan Fahri Can ile alâkası bulunmadığını bildirmiştir.Tavzih ederiz.T.Ü.de gece bekçili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.09.1957
  • Başkent intibaları.FARUK DEMİRTAŞ ANKARA'DAN YAZIYOR BİR taraftan D.P.Genel İdare Kurulu geceli gündüzlü toplanarak m •alışmalarına devam ederken,diğer taraftan muhalefet partileri İh:de kurultayları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1957
  • NAB!Z YOKLA MASI TOKAT'TA KUVVETLİ GÖRÜNMESİNE RAGMEN C.H.P Turhal ve Erbaa'da zaafını kabul ediyor C.M.P.Tokat'ta pasif kalmış,Hür.P.Teşkilâtı henüz amatörlerin elinde Hür.P.Diyarbakır'da kendine çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1957
  • İfiHHi 'ğtEHÎfZ İN.SANLARI SfKT.TAN OA TA.¦S/iyOR.XK ğ/NSİ RQMANi LARDA GÖRÜLEN ^BİR TİP TANI.MAD İN İZ MI GERGEDAN TOM'UN TA KENDİSİ' &ERGEDAN TOM MEMEN SEYYAR,DOLMA KALEM SAT/C'SININ YANINA ŞOKULOU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1957
  • ATİNA BÜYÜKELÇİMİZ BİR KAZA ATLATTI ATİNA,A.A.Otomobille Selânik'e gitmekte olan Atina Büyükelçimiz Nurettin Vergin,yolda hafif bir otomobil kazası atlatmış ve Atinaya dönmüştür.Büyükelçi ve şoförü ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1957
  • Millî Müdafaa Vekâleti bir tebliğ.neşretti Baştaraji birincide ihtimamla mütalâa etmekte ve çevresinde husule gelen siyasî ve askerî olayları kendi emniyeti ve sulh güvenliği bakımından değerlendirere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1957
  • KADIN YÜZÜNDEN kardeşini öldürdü Mihaliççik kazasının Dümrek köyünde oturan Selâhattin Yırcan,kendinden bir yaş küçük olan kardeşi Yılmaz ile bir kadın yüzünden münakaşa etmişler,kendine hâkim olamaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1957
  • 18 yaşından küçüklere içki satılması yasak ANKARA,HUSUSÎ İçki ile alâkalı bir kanunun maddelerinden birinde yapılan tadilâta göre,18 yaşından aşağı gençlere her türlü.ispirtolu içki verilmesi veya sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1957
  • Hür.P.nin büyük kongresi başladı t Baştarajı birincid(İbrahim Öktem tarafından okunaı faaliyet raporunda Hür P.nin doğug se bepleri incelendikten sonra,partiniı bir fikir partisi olduğu kaydedilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1957
  • BÎR TAVZİH Milliyet Gazetesi Yazı İsleri Müdürlüğüne İstanbul Sayın Gazetenizin 1/9/1957 tarihli nüshasındaki «Yüzen randevu evi basıldı» ballıklı yazı incelendi.Yapılan tahkikat neticesinde,Söğütlüçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1957
  • I Zemâne Hikâyeleri EÇİM hazırlıkları aldı yüriidü.Gazeteler dört etrafa muhbirler E E gönderiyorlar.Bu da bir rekabet mevzuu oldu.«Sen fazla gönde-»V»r receksin,ben fazla göndereceğim» iddiasiyle muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1957
  • Bulganin Türkiye;t Baştarajı birincide Bulganin,Amerikanın Suriyeye karşı bir askerî harekât hazırladığını ve bunda Türkiyeye de «Muayyen bir rol» verdiğini söylemiştir.AMERİKA'NIN SİLÂH YARDIMI VE RU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • fOŞrSS.TıTgıyESı ELİNİ ITÜKURKEN.BİZ KEDİ ÇANTASINA ÜZ£R:'E AV.ŞffijSa &İOSTES ka c/yo r JHı nil OLDU.PAKAT.1 ONU OUDÜREN 1 SEV L£\ANJTA 1 pes:l.^y hCİ tim Hl 1 1 BABANIN OLUMU DE KOi-cRADAN DE&L HERH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • &oJbJb-PUDRASI Parfümeri tekni£tnde günün «n büyük başarı»* addedilen SETAPOLu Havi DALİLA pudra».Harika bir müstahzardır Güzelliğiniz İçin en »muvafık oud'adır M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • AYDIN OKUL Tel:44 01 81 1957-1958 ders yılında açılacak AKŞAM LİSESİ e AKŞAM ORTA okulu için namzet kaydına başlanmıştır.Taksim:Suaselviler cad.No.63 Her gün saat 9 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • T BANKASI H,1957 Tasarrufu Teşvik Plânı'nın üncü Çekilişi;27 Eylül 1957 10.000 33 APARTIMAN Kişiye PARA DAİRESİ İKRAMİYELERİ 30 u Kredili 8 ARSA TURİSTİK SEYAHATLER Her 100 liraya bir kura numarası He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • MtfUuet S a lı ı b i ERCÜMENT KARACAN Yazı İçlerin fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığ\yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • 1 u u-w«jıu.HİCRÎ PAZAR RUMÎ 1377 15 1373 Sefer EYLÜL t lui CO 1957 2 I VAKİT VASATİ EZANİ 1 Güneş,Mfl 11.20 Öğle 12.09 5.49 ikindi 15.41 9.21 I Aksan 18.19 12.00 ı| Yatsı 19.54 1.32 İmsak 353 9.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • ALTIN DENİZ PLAJ SÎTESÎ DİNLENME YERLERİ 21 ve 22 Eylül 1957 Cumartesi ve Pazar günleri anahtar teslimi yapılacaktır.Yer alan müşterilerimizin saat 13 te tapuları ile beraber Sirkecide bulunmaları ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • O'sto^n^d Ekspre â j w 18 EYLUL CIRIL ÇIPLAKLAR DİYARINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • ELEMAN ARANIYOR 1 Bakım ve Tamir atölyesi şefi,2 Gece için mes'ul İdare âmiri,3 Kalıp işlerinde çalışmış birinci sınıf 2 tesviyeci,4 Telefon «antralı için bayan memur,Bakırkoyünde ikamet eden Santral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • TWh Otobüs yolculuğu esnasında PE RE JA 16 ^ffE-JAJ Kaini ferahlatır.0 bulantıları sinirleri teshin eoer.Sefahat cantanud» tır Pt-Rt.J» «ı.ıı'i)unutmayım/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • KIZKULESI SALACAK PLAJ GAZİNOSUNDA Her haftaki 15 den L'l e kadar olan pazar matineleri programına yepyeni ve değişik sürprizli yıldızlarla bu pazar da bahçemiz sizleri beklemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • YENİ MELEK SİNEMASI 17 EYLÜL SALI akşamı saat 9.15 te Yeni sinema mevsimine şen,neş'eli ve zevkli sahnelerle dolu renkli ve sinemaskop KIZ KARDEŞİN HELEN Filmi ile başlıyor.Baş rollerde:JANET LEİGH JA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • MAZGAL SIVAMACILARI ARANIYOR Ahi mazgal sıvamacısı aranıyor.Yevmiye ehliyete göre 8 ilâ *15 lira arasındadır.Müracaat EMAYETAŞ personel şefliğine.Bakırköy Yenimahalle İstanbul Caddesi 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • English Electric and Co.Ltd.George Wimpey and Co.Ltd.in Hirfanll Bara-jı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacı vardır:1 İngilizce bilir Muhasip,2 Tercüman,3 İngilizce bilir tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan «Burada yok,bozuldu.Ben de bir garaja bıraktım.Başımdan geçenleri söylememeye karar vermiştim.Araba hareket ettiği zaman bana sordu:«Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?Ona bütün pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • YEŞİL SAADET Yazan:DANIEL G K T ü r k c c s î A Y SELAMİ İZZET SEDES 35 Sanmıyorum.Fakat böyle bir tavır takınırsa onu savarız Maho.Sizi seviyorum.Kendi evinizde size kin beslenmesine,sizden şüphe edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • PARİS'TE İLK SABAH G O/UMÜ açıyorum.Ayak ucumda çarpık bir musluk.Kiri içini*,içine sindirmiş perdeler,duvarlar,tavan.Paris d işarda olmalı.Yarım saat sonra ben de dışardayım.Ve tanı onüs buruk saat d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1957
  • AŞK HİKÂYES Bir Kaza Sonunda TEFRİKA No.8 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Ferda,bir kaza sonunda Fikret'le tanışmca nişanlısı Miijitlen ayrılır.Fakat bir akşam yeni nişanlısının,sarışın bir kadınla konuştuğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.09.1957
  • TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI 12.000 Meskenli Ataköy Sahil Şehrinin "Eski Baruthane,inşasına başlıyor Siz de bu güzel şehirde bir yuva sahibi olabilirsiniz T Muhtelif tipe göre değişen faizli tevdiat he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.09.1957
  • HAMİT APLAN Rusya'ya gidemiyor ŞAMPİYONUMUZUN PARMAĞINDAKi ARIZA MÜSABAKA YAP-MASINA MÂNİ OLDUĞUNDAN TAKIMDAKİ YERİNİ ALAMIYACAK Hâmit Kaplan,Güreş Milli takımımızla birlikte Rusya'ya gidemiyor.Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • Güreşte beynelmilel temaslardan menedilmemiz muhtemel Beynelmilel Oüreş Federasyonu ile aramız her gün biraz daha açılıyor.Sebep,şu Dünya Şampiyonasının hâsılatı ile ilgiji TolO 1ar.Hafta,teşkilât men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • BEŞİKTAŞ'TA MORAL EĞİTİMİ Beşiktaş profesyonel takımının üç haftadır devam eden başarısızlığı sebebiyle Teknik Komite ve İdare Heyeti bazı tedbirler almıştır.Şimdilik üzerinde durulan mevzu,futbolcula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • Federasyon karmaları BU GECE OYNUYOR Bu akşam Spor ve Sergi Sarayında Türkiye Romanya Federasyonunun karmaları maçı oynanacaktır.Yugoslav hakemlerin idaresinde saat 20.30 da başlanacak müsabakanın,her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • DİCK'E İZİN ÇIKTI Galatasaray'ın getirteceği İngiliz antrenörü Mr.Dicke'e Maliye Vekâletinden gerekli izin çıkmıştır.Bu arada dün spor çevrelerine «Szekelly,Galatasaray'a antrenör oluyor» tarzında ysy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • 1 't0&% 1 İM t *v MODA SPORLU Bayan yüzücüler İstanbul Yüzme Birinciliklerinde de büyük bir varlık gösterdiler.Bilhassa genç yüzücü Münevver Tarım son günlerdeki yüksek formuyla yeni rekorlar peşinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • METİN GİDİYOR Galatasaraylı Metin bugün uçakla Denizliye gidecek ve kıt'asına İltihâk edecektir.Genç futbolcu,Beşiktaş maçında oynamak üzere bir iki gün ¦onra tekrar İstanbul» gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • [FOTO BASIN] İzmir son günlerde en büyük spor hâdisesine sahne olmaktadır.Memleketimizin en İyi raketleri İzmirde toplanmıştır.Resimde İzmir adına Sevim Barulay,İstanbuldan Engin Balas'a hem şehre,hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • K.gümrük Yesildireyi zor yenebildi:2-1 Günün diğer müsabakasında Anadolu Süleymaniye 1-1 berabere kaldı İkinci profesyonel küme lig maçlarına dün Şeref stadında devam edilmişti.Saat 14 de karşılaşan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • vopar BASRİ'SİZ F.BAHÇE EYKOZ KARŞ1SINÖA Nedim ve Er gun'un sakatlığına Lefter'in hastalığı eklenince F.Bahçenin bugünkü çetin mdçta çıkaracağı tertip merak ediliyor BASRI Geçmiş olsun FENERBAHÇE Antr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • [İLHAN DEMİRELİ a—HK«M ¦MİİAAkAİ/«l«vı Galatasaray kulübünün davetlisi olarak şehrimize gelen Lübnan'ın Sporting Ce-U8l8l3Sar8Y SpOrTing UCZirG yUZme mUSaDaKaiari zire kulübü yüzücüleri ilk müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar »O.G.B.M.A.Y.P Galatasaray 3 3 6 2 6 İstanbulspor 3 2 1-515 Beykoz 2 11-403 Beyoğluspor 3-3-333 Vefa 3111443 Fenerbahçe 2 1-13 3 2 Adalet 2-11121 Emniyet 2-11141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • 1 ¦w V:flf i *8&*î ^HlS mM» 0^ işi KviMh t *â M my fcV If&N v?i W&Uİm-*i *'^8fe.Hi [İLHAN DEMIREL] |CT A UDIII CpnOfliy İ|f GOL Iİ Bey°8,usPor'un canl oyunu bir golle süslendikten sonra Istanbulspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • ADALET EMNİYET OYNUYOR Adalet Emniyet profesyonel lig maçı bugün saat 11.00 de Fenerbahçe Stadında oynanacaktır.Bundan evvelki müsabakalarında ancak bir puvan alabilen Adaletin,bugün Emniyeti mağlûp e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1957
  • KULÜPLERDEN HABERLER GALATASARAY Profesyonel kadro elemanlarına galibiyet primi verilmiştir.Takını Beşiktaş maçı için muhtemelen salı günü kampa alınacaktır.FENERBAHÇE A Ergun'un dizindeki şişlik azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor