Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.09.1957
  • Evvelki gün vuku bulan ve ağır can kaybına sebep olan 100 MİLYONLUK HASAR YAPTI İlk tahminler hilâfına 300 kişinin öldüğü anlaşılıyor,kaybının artmasına halkın ihtarları dinlememesi sebep Selin geçtiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1957
  • PAPAZ MAKARİOS NEW-YORKA VARDI Kendisini karşılayan Belediye Reisi kaati!için methüsenâ dolu bir nutuk söyledi,NEW-YORK,A.P.Papaz Makarios dün,New-York'a varmış ve Eyalet resmî şahsiyetlerile,Yunan Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1957
  • Meclisin feshinden sonra yeni kir toplantı yapan MUHALEFET KANUNA UYGUN ÇARE ARIYOR Seçimde yapılacak işbirliği şeklini tesbite çalışan liderler müzakerelerine bugün de devam edecek.Muhalefet tadilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA S» okM** Ko«e** YALNIZ SİLAH KAFİ DEĞİL GEÇEN' pazartesi o£le vakti.H dev-uçak,Araman'ın yedi tepesi üzerinde alçak irtifadan uçarak halka geldiklerini ilân ediyordu.Ürdünlüler bu u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • 5j3H VATANIN HER YERİNDEN HESAP AÇTIRACAK £^i^r ati izni Emekli dul ve yetimler arasında 27500 LİRA TUTARINDA HUSUSİ KEŞİDE fmmmwmm"mmtmmm~'mmm1 Son para yatırımı 7 Ekim 1957 Öu keşideye hesap açanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • 31 Ekim çekilişinde 30000 2a,LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ e 4-Mparîıman dairesi Her 150 liraya bir kur'a numarası Türk Ticaret Bankasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • LuMinilllllllllllM.lll.il.ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 I Salon orkestralarından karışık mii-1 zik 13.00 Şarkılar,Türkân Dizer İ 13.30 Haberler 13.45 Saz eser-leri 14.00 Orkestra müziği z 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • ^Ad^Aİnâü ~pa(m^ $o t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Kuruntularınızın kurbanı oluyorsunuz.Ortada fol yok,yumurta yok.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Asabiyet İçinde ağzınızdan kaçıracağınız bir söz siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • BU L M AC A 7^8 9 10T11*f2 SOLDAN SAG A;1 Askerlikte,ilerlemek için çıkılan elverişli kıyı veya tutulan nokta;Bir içecek.2 Gece geç vakit yenilen yemek;Bir satranç terimi.3 Sancak;Nüvazis.4 Sibirya'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • VEFAT Bi-Ba-Bo müessesesi sahibi bay Sarven Ütücüyan'jn sevgili annesi Dul Bayan Satenik ÜTÜCÜYANın anî vefatını derin teessürle bildirir.Cenaze merasimi bugün cuma 13 eylül 1957 saat 15.30 da Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • Avrupa ve Amerika Yollariyle Boy ölçüşen Büyük Eser 50 METRELİK LONDRA BULVARI Üzerindeki 132 parça arsanın Metreleri 10-15 liradan)satışlarına başlandı Asfalt üzerindeki arsaların metresi 15,yanındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • PAMUKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETIN'den:İdare Meclisimiz,Bankamız esas mukavelenamesinin 15'ci maddesi mucibince,evvelce tahsil edilen miktara ilâveten,en geç 15 Kasım 1957 tarihine kadar,%16 sermaye tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • TÜRKİYENİN EN BÜYÜK MİZAH MECMUASI Bir Eşek Randevu Evinde yakalandı-Meşhur Fahişeler ÇİZEN:TURHAN SELÇUK EN KIYMETLİ İMZALAR,EN İYİ KARİKA-TÜRİSTLER,HİKÂYELER,FIKRALAR.i' I Wll.II I—ıınıı.ı 1M.I I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • [SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Toros Çocuğu Cahit Irgat Türk filmi.2 Tas Parçası Suavl Tedü Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Ölüm Korkusu Glenn Ford Türkçe.2 Altın Ok George Montgomery İng.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • ÂTILIY PEYNİR VE OLARA Buzhanelerde yüzbinlerce teneke peynir ve yağ bekletiliyor.Sun'i darlığı gidermek için Narh'ın günün şartlarına uydurulması zaruri Peynir ve yağ sıkıntısı devam etmektedir.Bakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • Akbıyık'hlar pazarları için mücadeleye başladı Semt sakinleri «Çarşamba Pazarı» nın eskisi gibi asfalt yol üzerinde kurulmasını istiyor Sultanahmet'te Akbıyık caddesi üzerinde her hafta kurulan «Çarşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • Teknik Okulla,Maden Okuluna alınacak talebe İstanbul Yıldız Teknik Okulu ile Zonguldak Maden Teknik Okuluna yeni ders yılında alınacak talebe kontenjanı tesbit edilmiştir.Yıldız Teknik Okula 200.Maden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • GRİP VAK'ALARI GİTTİKÇE AZALIYOR pir müddettenberi şehrimizde salgın halinde kendini hissettiren grip vak'alarında gittikçe bir azalma müşahede edilmektedir.İlgililerin ifadesine göre bu.son bir kaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • Ç a t a I c a' d a kadın yüzünden işlenen cinayef Çatalca'da kadın meselesi yüzünden bir cinayet işlenmiştir.Hırsızlıktan sabıkalı Yaşar Kaya adında biri,aynı kadınla alâkadar oldukları için Ahmet Öze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • KERVANSARAY-1 PAVİON LOKANTASINDA Karikatürist Meksikalı Trio CAPRİNO ve GRİBARİS Sezonun ilk fevkalâde numarası TRIO DUBOWYS Umumî talep üzerine Kervansaray Kerman Orkestrası tmm^atm Her gece 22.30 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • İhracat muamelelerinde yeni bir kolaylık sağlandı Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti veni tamim yayınlamıştır.Buna göre ihracatta,ibraz mecburiyeti olmadıkı hallerde muamele tasdikli faturalarla yapılabile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • IZ/'iuı c i.ı vazifesine donen Rıfat Vardarlıoğlu'nun yerine,İzmir Belediye Reis Muavinlerinden Şükrü Yarımoğlu tâyin edilmiştir.İstanbul'un yeni Belediye Reis Muavini önümüzdeki günlerde işe başlayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1957
  • i Demokrasimiz alaturkadır!DEMOKRASİMİZ fasıl heyetine benzer.Bütün sazlar aynı musiki cümlelerini çaldığı gibi,bütün partiler de aynı program E maddelerini tekrar ederler.Aralarında ana fikir E farkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • İM A B I Z YO K L A M A Adapazarı nda partililer partilerinin aleyhinde!Attiff IT 1F S v D,P" mensuP,an meylerini muhalefete vereceklerini &AI/İL.söylerken muhalifler de k e n d i partilerinin Edirne'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • istanbul'da Baruthane mevkiinde 60.000 nüfuslu bütün konforu haiz modern sitenin inşaatına bu yıl başlanacaktır.12.000 Lojman,plajlar,oteller,gazinolar ve Kültürel tesisler ihtiva edecek olan bu şirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] CIIII A V A M Elli E il fi İ Modern Türk müzisyenlerinin en kabiliyet-IVAN CILCnUl],ve en gençlerinden biri olan Suna Kan ile film prodüktörü Ahmet Üstcl'in düğünleri,dün öğleden sonra H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • Fen ve Edebiyat kolları onuncu sınıfla ayrılacak Bu yıldan itibaren tatbik edilecek kararın fayda sağlıyacağı anlaşılıyor ANKARA,AA.Maarif Vekâletinden bildirildiğine göre,öğrencilerimizin daha erken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • İLERİ,KOLEJE ATATÜRK BÜSTÜ HEDİYE ETTİ Maarif Vekili Tevfik İleri tarafından Bebek'deki Amerikan Robert Kollejine Atatürk'ün büyük çapta tunçtan mamul bir büstü hediye edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • KAÇAK 112 ALTIN ELE GEÇİRİLDİ Semplon ekspresinde çalışan Kalonboş adında biri,dün kaçakçılık suçundan adliyeye verilmiş ve 1 inci Sulh Ceza Mahkemesince tevkif olunmuştur.Memurlar,evvelki gün Kalonbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • [KEYSTONE] MEHTER TAIf IMIMI7IM RACARICI İngiltere'de bulunan Mehter takımımızın gördüğü alâka genişlemEIIIEIl I MrVimimltlIl DHOMniOI mektedir.Son defa stadyomda elektrik ışıkları altında yapılan gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • SAHTE HÂKİM Adliye'ye veriliyor Son olarak bir banka müfettişinin 20 bin lirasını dolandırmış olan Kaya Gürel adındaki sahte hâkimle ilgili tahkikata dün de devam edilmiştir.Dolandırıcılığı 12 yıldanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • İSRAİL SURİYE'YE HÜCUM ETMEYECEK SURİYE-LÜBNAN HUDUDUNDA VUKUA GELEN BİR ÇARPIŞMADA 10 KİŞİ ÖLDÜ KAHİRE,A.P.Suriye Müdafaa Vekili Halid El Azm,dün yaptığı bir basın toplantısmda Suriye'nin,komşularınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • ASMA KÖPRÜNÜN İNŞAATINA 3 AY İÇİNDE BAŞLANIYOR Boğaz üzerinde kurulacak asma köprünün hazırlıklarına devam edilmektedir.Beylerbeyi ve Ortakoy sırtları arasmda kurulacak köprünün,ayakları için yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ I Gemi Adamları Sendikası Balkanı Rüştü Güneri izahat verirken.GEMİ ADAMLARI ZAM İSTİYOR Gemi Adamları ücret ve maaşlarına zam yapılmasını istemektedirler.Bunların ifadesine göre Denizci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • Casus Zartaryan hapisten kaçıyordu Hücresinin demir parmaklıklarını kesip iple aşağı sarkan casus bahçe duvarında yakalandı STOCKHOLM,Hususî Muhabirimiz FREDERİK HERGEL'den Ruslar hesabına casusluk ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1957
  • Sel Felâketi E 7f NKARA büyük bir felâkete uğradı.Biz burada yağmurğ ^jL suzluktan sızlanırken başşehrin civaruıa yağan yağmurlar,semavî bir âfet halinde şehri ve civarını istilâ etli.Alınan E E haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • CİCİ CAN HİÇ KıMSE BİZE AKDlfA EDE/viEDl-BıK.CARE BULSAYOKt-B-K AS YAK cıOCAN,Ş RUH OLUP DOLABA?LIM-BEVX» &ÜLÜRÜZ-m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • X/C MOtZFY HEX.AY 8İIZ.MAC YAPARAK* 0O"\GW/vV/v HuSUSÎ SURETTE SEÇTİĞİ RA :PL.ERİM MAKA U°r Vo«.•s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • lillİilİlİlIİİİİİ iMiüPüüi ğ)ANDA TAR.K,UÇAG'N HAVA TUfZ-BİNftVİ İŞLETİ-yoH.fi^ö^fSSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • VURÜVÜN,BAKALIM BENİMLE.IW 8lR DAHA VERJ.ERE RESİM ÇİZDİĞİNİZİ GORAAiVe VÎM.66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • ÂttAHUK ALI BEY $wm BlKTIAA ARTİK NE ADAM HER AKŞAM ŞAPKASINI FlRLATiyOK".BEN ALIP ASIYORUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • soğuk algınlığından mütevellit ağrılara karşı GÜNDE 6 ADET'E KADAR ALINABİLİR 370368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • Mil Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1377 13 1373 Set or EYLÜL Agus-tos 18 19 57 3i VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 5.38 11.15 Öğle 12.10 5.48 I İkindi 15.43 9.20 Aksam 18.22 12.00 ı ı Yatsı 19.58 1.33 I İmsc'ik 3.57 9.33 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • Israrla.ORİJİNAL YEDEK AKSAMINI ARAYİNİZ ÇÜNKÜ:En tanınmış markaların fabrika teçhizatındandır Fabrikatörlerin tercihini siz de tercih ediniz Mütehassıs mühendis tarafından imal edilmektedir Sağlam ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • ECNEBİ LİSAN BİLEN SEKRETER Dıs piyasalarla münasebatı olan şehrimizde eski bir firmanın Türkçe,İngilizce ve Fransızca muhaberesini yapabilecek bilgili bir bayana ihtiyaç vardır.Talibler kısa hâl terc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • LVARIRIM YETİSİN Yazan Onun poliste:«Hele bir beyim gelsin ben o zaman yapacağımı bilirim.demesi ile öldürülüş sebebi arasında hiç şüphe yok ki büyük bir rabıtanın bulunması lâzımdı.Kadri Aba'nın bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • L!AŞK HİKÂYESİ Bir Kaza Sonunda TEFRİKA No:6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Ferda,Müfitle sözlüdür.Fakat bir kaza şovundu Fikret'le tanışınca ondan vazgeçer.O günden sonra Fikret sık sık gelmeye başladı.Artık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir)Yazan:DANİEL GRAY T ü r k c c s i SELAMİ İZZET SEDES 53 Cangılda yaşadığımız dört yıl içinde Malezya zehirlerinin neler olduğunu,terkiplerini öğrendin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1957
  • BİR OKUYUCUMA CEVAP I SEVGİLİ okuyucularımın Avrupa notlarıma kar sı gösterdikleri sıcak ve değerli alâkaya bir si tem karıştı.Mektup sahihi «Devamlı okuyu J cuma olduğu irin bunu hoş görmemi istiyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • SEL100 MİLYONLUK SAR YAPTI ğ Bcıştarafı birincide hır.korkak korkak bakışıyorlardı.Genç kızlar,sacları karına karışık,dudakları soluk,kendilerini taşıyacak vasıtalar^ bekliyorlardı.Fotoğraf çekmemize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • UHALEFET UYGUN ÇARE 4 Baştarajt birincide ge ve Doğu İllerini içine alan iki büyük seçim gezisine çıkacak,diğer parti başkanları da kendi seçim bölgelerinden başlayacakları seyahati,birleşerek tamamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • ADANA'DAKİ AİLE FACİASI ADANA,HUSUSÎ Dün îki kişinin ölümü iki kişinin de yaralanması ile neticelenen bir aile faciası olmuştur.Cinayete,20 gün evvel ceza evinden çıkan ve Karikatür lakabıyla tanınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • Sevimli caz yıldızı Nevzat YALAZ 20 Eylülden itibaren J Cumartesi ve Pazar matineler ZENGİN VARYETE DİKKAT:Fevkalâde yeniliklerle açılan mutbağımız,sayın müşterilerimizin emrindedir.Tel:44 44 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • Dr.HİLMİ EVYAPAN BASUR'un ilâçla tedavisinin son gelişmelerini incelemek üzere AVRUPAYA gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • I 'an]» Yolda kalmak ihtimali vardır OR-TÂO SICAK LÂSTİK KAYNAKLARI nı bulundurmakla emniyetinizi sağlamış olursunuz;İmalâtçı sıfatile satış yeri Beyoğlu,Parmakkapı Küçük iş Han No.66 Telefon:4457O2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • Hmiab MkSekUmU 20 Senedenberi yüzbinlerce hastalara şifa veren:İ%I İJ1& Bilhassa Soğukalgınlığı,Nezle» Grip v« çeşitli romatizma,Baş,Diş,Nevraljilerle bayanların âdet sancılarına karşı katı* tesirlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • ET VE BALIK KURUNU UNUN MÜDÜRLÜĞÜMDE!Samsun Et Kombinası inşa Ettirilecek 1)Samsunda müştemilâtile beraber et kombinası inşaatı müteahhide ihale suretile yaptırılacaktır.2)İşin tahmini keşif bedeli 2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • MENSUCAT FABRİKASININ Avrupa Tops ile yapılmış KADIN-ERKEK KUMAŞLARINI Götünüz/SATIŞ YERLERİ İSTANBUL i Harbiye Cumhuriyet cad.315'A Tel.48 19 Oö İZMİR:Pasaport,Atatürk caddeti No.138 MERKEZ FABRİKA İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • ELEMAN ARANIYOR 1 Bakım ve Tamir atölyesi şefi,2 Gece için mes'tıl İdare âmiri,3 Kalıp işlerinde çalışmış birinci sınıf 2 tesviyesi,4 Telefon santralı için bayan memur,Bakırköyünde ikamet eden memuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • ELEMAN ARANIYOR Müessesemiz ihtiyacı için tecrübeli bir imalât muhasibi,Dış Ticaret rejimine vâkıf ve satış işlerine âşinâ bir muamelât şefi,düzgün ve çabuk yazan bir daktilo ve sınaî işletmelerde fii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • lüfflP "H J& Babacığım X-*3N bugün sana,ağzına lâyık "MAKARNA" p]şirdim!V Vsf în en büyüV en Ne^aseye ka» ici(J.|r.Bel Vaton»' bllhassa I Çocuklar.Ç«i avsiye ed»"-Pişirdiğiniz makarnanın lezzetinden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42A1Ö SATILIK KM LAK SATİLİK ahşap ev.2 kat 5 odaçamh bahçe,elektrik,su havagazı,35.000 lira.Üsküdar SulUaıtepe Selvi-Ilk cad.31/3.K-3083)DEVREN satılık bakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • BEYRUT ISTANBUL VİYANA FRANKFURT Her SALI ve CUMARTESİ M£A~ rtesi sx e r\c»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.09.1957
  • LEVENT'DE 2 Apartman Dairesi Kıymeti Kadar Kredili 50.000 Liralık Para İkramiyesi itap™ 1.250.000 Liralık Gayrimenkul Kredisi mi mmm lEYENI'DE 2 Apartmaff Dairesi Son Para Kabul Tarihi 25-9-1957 Atatü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.09.1957
  • İKİ FUTBOLCU İÇİN maddeler konuşacak ANILARA,HUSUSÎ Bölge Hakem Komitesi dün sabah yaptığı toplantıda Vefa'nın şehrimizde oynadığı maçlara ait hakem raporlarını tetkik ederek,Eşref ile Hilmi'nin müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1957
  • PARLAKAY VE PARLAR ÇOK YORULMUŞLAR Merkez Hakem Komitesi Lig maçlarında başarı gösteren hakemlerin takdirine giderken,kötü not alanların da durumunu takip etmektedir.Son Beşiktaş Kasımpaşa maçının ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1957
  • BEŞİKTAŞ MÜHİM hâdiselerin eşiğinde İDARE HEY'ETİ NURİ TOGAY'IN BAŞKANLIĞINDA BUGÜN TOPLANIYOR SERT TEDBİRLERİN TATBİKİNE DERHAL BAŞLANMASI MUHTEMEL.Beşiktaş idare heyeti bugün.Ankara'dan gelen Kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1957
  • »'»"in.ı KULÜPLERDEN HABERLER VEFA:VEFA takımının eski solhafı Fahri Akay geçen gece Londra asfaltında vukulan müessif bir otomobil kazası neticesinde vefat etmiştir.Bugün Vefalılar Galatasaray maçınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1957
  • F.Bahçe'ye Dünya Turnesi teklif edildi Mısır'da 4 maç için 1000 ingiliz lirası veriliyor Kanada,Anlil adalarını içine alan turnede 18 maç yapılacak Fenerbahçe profesyonel takımına,yabancı bir organiza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1957
  • [İLHAN DEMİREL] CTART Moaa yüzme havuzunda yapılan 200 metre seçme erkek or-talar müsabakası çok çekişmeli geçmiştir.Resimde,enteresan geçen müsabakanın startı verilirken görülüyor.Yüzmelere dün de de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1957
  • DUN GECEKİ MİLLÎ MÜSABAKADA ROMANYA'YI 58-57 MAĞLUP ETTİK Takımımız süratli ve hırslı bir oyun çıkararak Avrupa 5 ncisi rakiplerini mağlûp etti.Günün kahramanları Turhan,Altandı MAÇIN Yİ D I 21" Turna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.09.1957
  • Hilmi ve Eşref siz Vefa G.Saray karşısında VEFA'LILAR ANKARA'DA ÇIKARILAN İKİ OYUNCU İÇİN "BÜYÜK BİR KOMPLO KARŞISINDA KALDIK,DİYORLAR Galatasaray Vefa bugün saat 16.00 da Mithatpaşa Stadında karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor