Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.09.1957
  • J»-BASILAN RANDEVU EVİNDEN KAÇMAK İÇİN PARAŞÜTLE ATLAMIŞ GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1957
  • Fahri Belen DP.den istifa etti.Hüseyin Balık CHP.ne girdi ANKARA,HUSUSÎ D.P.Bolu mebusu Korgeneral Fahri Belen D.P.den altı ay evvel istifa etmig olduğunu dün basına verdiği beyanatta açıklamıştır.Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1957
  • Üzeyir Avunduk esnaf temsilcileriyle görüştü Hükümet ve Parti adına İstanbul'da seçim faaliyetini idare eden Üzeyir Avunduk,dün 47 Esnaf Derneğinin Başkanı ile görüşmüş,dertlerini dinlemiştir.Birlik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1957
  • ¦Muhalefet)I bugün karar!verecek Seçime bir partinin j girmesi muhtemel j ANKARA,HUSUSÎ Yeni kanunun hükümleri jj muvacehesinde muhalefet par E j tilerinin nasıl bir işbirliğine E E gidecekleri hakkmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1957
  • PARASIZ KALAN BİR AMERİKALI KANINI SATTI Yirmi yedi yaşında Amerikalı bir zenci,İstanbul'da parasız kaldığı için Kan Bankasına müracaat ederek kanını satmıştır.Paris Konservatuarında tahsilini yapmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1957
  • 'diği görülmektedir.FELÂKET NASIL OLDU?Öğleden soma,sağanak halinde başlayan yağmur civardaki dere ve ırmak-lar'ı taşırarak birçok semti tehdide j başlamıştır.Su baskını yalnız dere ve ırmak sularının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1957
  • RUSYA BİZİ tehdit ediyor Gromyko,"Türkiye,Suriye'ye karşı harekete geçerse kendini uçurumda bulacaktır,dedi MOSKOVA,A.P.Sovyet Hariciye Vekili Gromyko,Türkiye'yi,Suriye hududuna asker yığmakla itham e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1957
  • ^Fl Ankara'da beklenmedik sel felâketi neticesinde riı M fil IV U İl %g vtL binlerce vatandaş sokaklarda kalmış,geceyi çadırlarda geçirmiştir.Sel felâketinin sebep olduğu zararın milyonları aşması yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1957
  • İnönü tekrar ittifakla ienel Başkan Sekreter seçildiler.Kurultay sert bi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.nin 13 üncü Kurultayı,üçüncü ve son celsesini dün akşam geç vakit bitirmiştir.Celsenin sabahki kısmı Cemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1957
  • Kavgalı ve gürültülü geçen müzakerelerden sonra MECLİS FESHEDİLDİ Seçim Kanununu tâdil eden tasarı uzun ve sert tartışmaları müteakip 31 reye karşı 361 reyle kanunlaştı ve seçimin yenilenmesine karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • GÜNÜN TIBBI BAHİSLERİ Uyku uyurken ders Öğrenmek kabil mi?Sah gunku MILLIYET'te alâka uyandırıcı bir haber vardı.Wit transı/u?knis.eni,talebelere ıı.vku Maaşında en çetin dersleri oğretecck bir cihaz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • Ekim sonu çekilişinde 321 talihliye Her 100 liraya bir ayrı kura numarası Hesabınızda her zaman için en az 100 lira bulundurunuz &NK y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • Mısır'dan yedek parça ifhal edilecek Mısır'dan geni?çapta ithalât yapılacaktır.İlk oalrak 1 milyon dolarlık kamyon ve 1 milyon dolarlık otomobil yedek parçasının ithali için tahsis yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • KURAN-I HAKIM-MEÂL-f KERİM Hatan Basri Çaııtay'ın bu eserinin ikinci baskısına başlanmış,birinci cildi eskisinden daha mükemmel olarak,piyasaya çıkarılmıştır.Bu cildin hediyyesi ılS liradır.Kitapçıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • BUL MAC A 1 SOLDAN SAĞA:1 Piskopos kilisesi.2 Koca-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 12 oğlan;Açık.3 Kalkan balığının yavrusu;Yalvar-ma nidası.4 2 Eski İstanbulun dar,uzun ve çok 3 m hafif gezinti kayığı.S Ekme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • ^ö OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sevinç içindesiniz.Epeydir beklediğiniz arzunuz verini buluyor.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] ihmal ettiğiniz bir mesele sarpa saracak.Telâşa düşmeden dostlardan yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • ÇEKMECE ARSALARININ SATIŞI SONA ERİYOR ¦PPP""li DUYULMAMIŞ DERECEDE UCUZ FİATLARLA Halka tahsis edilen 2931 arsadan son kalan 421 arsanın tevzi ve satışlarından istifade ediniz Bir evlik arsa 756 882
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • Akbankın Aile Tevdiatı hesaplarından açan şahıslar hem para biriktirmiş olacaklar,hem de muayyen devreler sonunda her 200 kişiden 100,tanesine mutlaka isabet eden zengin para ikramiyelerinden faydalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • Bir sabıkalının işlettiği esrar tekkesi basıldı Emniyet İkinci Şube Müdürlüğü kaçakçılık Bürosu memurları,evvelki gece Kadıkoyde Mustafa Ülgen adında bir sabıkalı tarafından isletilen bir esrar tekkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • Bozuk terazi kullanan esnaf cezalandırılacak Manav,sebzeci ve bilhassa pazarlardaki esnafın kullandıkları terazilerin bir kısmının bozuk olduğu hakk'nda yapılan şikâyetler üzerine tartı âletlerinin ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • İKİ GAZOZ FABRİKASI KAPATILDI Belediye Sıhhî Murakabe Ekipleri dün,şehirdeki bütün gazoz fabrikalarını umumi bir kontroldan geçirin i.1 erdir.Sıhhi şartlarını kaybeuıniş ve aranılan evsafa uygun gazoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • Havagazı şofbenleri tevzie tâbi tutuldu Havagazı şofbenleri tevzie tâbi tutulmuş ve beyanname verme müddeti sona ermiştir.Şofbenler bundan sonra yilâyet Tevzi Bürosu tarafından verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • Bakırköy Kulübü Başkanlığından Kulübümüzün idare üyesi BAY ANTRANİK OHANNESYAN âni bir kalb krizi neticesi vefat etmiştir.Bu mümtaz üyenin cenazesi 12 Eylül perşembe günü 14 de B.Köy Ermen:Kilisesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • Sahte bir hâkim müstakbel kayınpederini doiandırdı Sabık mebuslardan birinin oğlu olan Orhan Kaya sahte diplomalarla bir çok yerlerde vazife almış Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu memurları,kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • ÇEKİRDEKTEN YETİŞME YANKESİCİ KIZLAR DÜN YAKALANAN 16 YANKESİCİDEN BİRİNİN YAŞI ONDÖRT DİĞERİNİN ONBEŞ Biri 14 yaşında Neriman Güneş,diğeri 15 yaşmda Müzeyyen Toprak adında iki kız,dün yankesicilik su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • K I S Â HABERLER CERRAHPAŞA Hastahanesinin kulak pavyonu inşaatının ikmali için 54 bin lira ayrılmıştır.İnşaatın ihalesi bu ayın 23 ünde yapılacaktır.ÇAPA Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Okulunda güz dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • Rifat Vardarlıoglu tekrar eski vazifesine döndü Bir müddet evvel İzmir Bölge İktisat Müdürü iken münhal bulunan Belediye Reis muavinliklerinden birine naklen tâyin edilen Rifat Vardarlıoglu tekrar İzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • İSTANBUL E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Hafif melodiler,dans ve caz müi ziği 13.00 Şarkılar.Ahmet Ça-İ ğan 13.30 Haberler 13.45 Saz E eserleri 14.00 Öğle konseri E 14.30 Beraber şarkılar.Afitab Ka-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Toros Çocuğu Cahit Irgat Türk filmi.2 Tas Parçası Suavi Tedü Türk filmi.ALKAZAB Tel:44 25 «2)1 Ölüm Korkusu Glenn Ford Türkçe.2 Altın Ok George Montgomery İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • Hürriyet idealcileri ve i siyaset gerçekçileri HÜRRİYET idealcileri şöyle düşünürler:Bu memleket bir asra yakın bir zamandanberi hürriyet mücadelesi içindedir.Arğ tık onun siyasî olgunluğa sahip olmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1957
  • Belediyede açılmış olan tahkikat tamamlanıyor Ferruh liter ve Muzaffer Akün hakkında tanzim edilen Fezleke Vilâyet İdare Heyetine sevkediliyor Eski Belediye Reis muavini Ferruh İlter ve İktisat Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.09.1957
  • e TURKIYEDE SEÇİMLER Türkiyede ilk genel seçimler 1876 tarihinde yapılmış ve o sene sandık başına davet edilen Osmanlılar ilk deja reylerini kullanmışlardır.Birinci Meşrûtiyet devrinde aynı sene bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1957
  • NABIZ YOKLAMASI fiOIKIU AMASYA'DA şans müsavi Köy ve kasabalarda D.P kuvvetli görünüyor.Hür.P.ve C.M.P.yalnız başına bir |j şey yapacak durumda değil KffiKLMELİ'NDE D.Pişbirliğinden korkmuyor Halbuki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1957
  • Hür Sendikalar Birliği Türkiye'yi protesto ediyor Milletlerarası Konfederasyon Türkiye'de sendika hürriyetinin ihlâl edilmekte olduğunun ilânını istedi BRÜKSEL A.P.Milletlerarası Hür Sendikalar Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1957
  • AMERİKA'YA ÇATTI Meşhur komedyen Şarlo yanında karısı e çocukları olduğu halde evvelki gün Londra'ya gelmiş ve »on filmi «New-York'ta Bir Kral» in galası münasebetiyle bir Basrı toplantısı tertiplemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1957
  • I Bizi bırakan Nâzı MEMLEKETİMİZİN tanınmış şahsiyetlerinden Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Hürriyet Partisi'ne intisap eylemesi do-layısiyle gazetelerde çıkan beyanatını okuduğum zaman şu İ kısım dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.09.1957
  • VER ELİNİ PARİS M!L'NİH'e gelirken Avusturya'da ortalık ağarmıştı.Karcımda bambaşka bir tabiat bulmuştum.İtalyan topraklarının ova tatlılığını silkip atmış,şahlanmış bir tabiat.Dev dağlar,koyu ormanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1957
  • Bir Kaza Sonunda TEFRİKA No:5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Ferda Müfitle sbziü iken bir kazadan sonra Fikret'le tanışınca kararvadan cayar.Nihayet bir sabah Fikret telefon etti.Ertesi günü j gelecekti.Ferda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1957
  • 7" BANA MANI OLAMAZ.SiM HAYRİ.3EN TESLİM OLUYORUM.AYAK SES-LEJ2İ GELİYOR BEN KOR.1 KU.YO.RUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1957
  • DEMİR YUMRUK 'OK CANIM NE KIVME7İ KUVVET/MI' a Bilmez.MİVİM AOAM İKİNc» raunt:~A sil ZATEN.V 3İRDE.MBl e GEVŞEDİ.vERDl y^s JW\Bttâs ti W\y.îi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1957
  • İİlİlilİlİllİlli;GAZETECİLERLE GÖ^Ü-ŞÛRKEK,SNAP'TA ENIGMAS/GÖR.Gio'ıyoR.iğN/GMA'N/N ADAMI TARK'lN İSRAR/ÜZERİNE SNAP UÇA.Ğ/N TAM ÖNÜNDE:DURU-YOR.&HİG/AA N/N İŞARETİ ÜZER/NE TARK HAREKETE GEÇ/YOR.t fii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1957
  • 0 Ilı.*0İ m^\1 ^pj r®w '^jL |L a—CT)f EWAH.BU KADA A RJNI DA WAaaivoKuM.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1957
  • Döri Sektör Şehri Berlin'de açılan inşaat sergisi ALMAN hükümetinin davetlisi olarak.Berlin'e uçarken çeşitli hislerin tesiri altındaydım.International* ve «Bau inşaat)kelimelerinden kısaltılarak *İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan «Tamam,tamam.Kabul.Ben şimdi geliyorum sen beni apartımanın önünde bekle.«Hayır,kızın dairesinde beklerim.«Birşeye el sürme sakın ama.Gayri ihtiyari gülümsedim:«Olur,sen hiç m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1957
  • üSii YEŞİL SAADET Y 9 r* I' D A N İ E L GRAY T it r k c e s ı SELAMİ İZZET SEDES az Delil bulunmaması beni kurtardı.Karolanuı zehiri nasıl içtiği anlaşılamadı.Batu Pahata gideceğim sırada yalnızdık.On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • BÜYÜK SEL FELÂKETİ t Baştarafı birincide ollarda kalmış,ayrıca Adana motorlu treni ile Şark ekspresi Elmadağ'da suların çekilmesini beklemektedirler.ALINAN TEDBİRLER Evleri felâket mıntakalarında bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • C.H.P.Kurultayı dün akşam sona erdi t Baştarajı birincide ve karışık bir tarih boyunca bu azmi cngelliycn ve gerileten iki büyük hâdise olmuştur.Bunlardan biri İkinci Abdülhamid'in »3 Kanuni esasisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • Az Emek.Tam Temizlik!Hemen bugün bir kutu FAY Temizleme Tozu alınız.Kirli ve yağlı bulaşık kaplarını,mutfağınızın fayanslarını,lavabonuzu ve banyonuzu FAY ile temizleyiniz.FAY Temizleme Tozunun ne kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • AFŞAROĞLU Hali yikama fabrîKASI KİRLİ y» TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİN BİR TEIEFOK KÂFİDİR.YEDİKULE TILr(Fobnb)2128l8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • ODAMIZA KAYITLI SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Ticaret Vekâletinin 647 sayılı sirkülerine göre Doğu Almanya'dan talep edilecek yedek parça ilk madde ve işletme malzemesi için hazırlanmış olan beyannam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • ftflillâuef Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerin-fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • HİCRÎ 1377 Sefer 17 Perşembe 12 3 YLÜL 1957 RUMİ 1373 Ağustos 30 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.33 12.11 15.40 18.28 20.03 3.53 11.07 5.42 9.19 12.00 1.33 9-24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • İYİ ÜCRET VERİLEREK Tesviye,torna,pres,kaynak ve saç işlerinde bir meslek sahibi olacak şekilde vetistirilmek üzere sanata hevesli gençler aranmaktadır.Aranılan evsaflar 1 En az ilkokul mezunu olmak,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • PUDRASI Parfümeri takniginda günün mn büyük baaarıa* addadilan SETAROLu haivi O A Ut.A pudra»,Harika bir mUatanxardtr Güzalliglnlt için an nrtutrafik oudradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • işçi Sigortaları Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 1 Süreyyapaşa Sanatoryomunun ihtiyacı olarak kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılan ve talibi çıkmadığı için ihale edilemiyen süt,yoğurt,sakatat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • NlZ SİZİNDİR!Tapunuzda çapınızda belirtilecektir.PLAJ SÎTESÎ DİNLENME YERLERİ 21 ve 22 Eylül 1957 Cumartesi ve Pazar günleri anahtar teslimi yapılacaktır.Yer alan müşterilerimizin saat 13 te tapuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Kuruda neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur,ilân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • feshe t Ba-ştarafı birincide "Bu tedbir sonuncudur.Çiinki Meclis bugün taiil edili.vor edilmeseydi herhalde sonuncu olnııyacaktı.Teklif Hükümetten gelmektedir.O Hükümet ki,tedbirlerin 1950 deııbeıi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.09.1957
  • istanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliğinin Tertip Ettiği TEKNİK ÜNİVERSİTE GİRİŞ İMTİHANLARI HAZIRLIK KURSLARI Kurs tarihleri:16.9.1957 25.9.1957 26.9.1957 5.10.1957 Müracaat:Gümüşsüyü Talebe Yurd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.09.1957
  • Türkiye romanya bugün karşılaşıyor YORGUN RAKİPLERİMİZ KARŞISINDA TAKIMIMIZ HIRSLI VE İYİ BİR OYUN ÇIKARABİLİRSE GALİBİYETİ ALABİLİR Türk Basketbolü,tarihinde ilk defa olarak bir Romen Millî Takımı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1957
  • Fenerbahçe Stadının kapıları dün sımsıkı «kapalıydı».Kimlere kapalıydı?Evvelâ kulüp taraftarlarına,sonra da basın mensuplarına.Bu görülmemiş tedbirin sebebi bilinmiyordu.Cevap arayanlar «Antrenör böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1957
  • Ergim,Avrupaya GÖNDERİLİYOR Fenerbahçe İdare Heyeti dün gece mühim bir toplantı yapmış ve müzakerelerde bulunmuştur.Alman kararlar basma açıklanmamış olmakla beraber,Ergun'un derhal İtalya'ya gönderil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1957
  • KULÜPLERDEN HABERLER GALATASARAY KULÜBÜNÜN davet ettiği Lübnanlı yüzücüler şehrimize gelmişlerdir.İki kulüp arasındaki müsabakalar cumartesi günü yapılacaktır.İSTANBULSPOR BEYOĞLUSPOR maçına hazırlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1957
  • İSTANBUL YÜZME BİRİNCİLİĞİ BAŞLADI İstanbul Birinciliği yüzme müsabakaları dün Moda havuzunda başlamış ve yapıları yarışlarda şu neticeler alınmıştır.100 metre serbest:Bayan büyükler)Bu stilde Nurten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1957
  • Lisansların gecikmesi kulüpleri müşkül durumda bıraktı Şehrimiz kulüpleri,Ankara'ya gönderilen lisans muamelelerinin gecikmesi yüzünden zor bir durumda bulunuyorlar.Bilhassa genç takım oyuncularından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1957
  • [İLHAN DEMİREL] ELLER ÜSTÜNDE Je,ffKt,ni eeS5Ürle b"dlrdi*,ml* s-takımı oyuncularından Coşkun Özarı'nm validesi Ma götürülmüştür Sablha Ozan dün Galatasaray takımı oyuncularının elleri üzerinde ebedî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1957
  • Dört atletimiz Bükreş'e gidiyor Millî atletlerimizden Fahir Özgüden,Cahit Önel,Avni Akgün ve Sinderopulos Romanya Federasyonunun tertiplediği müsabakalara iştirak etmek üzer* trenle Bülaes'e «itmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1957
  • Gençlerde Beşiktaş,Kasımpaşa'yı 3-1 yendi Mithatpaşa Stadında dün oynanan genç takım lig maçında Beşiktag Kasımpaşa'yı 3-1 mağlûp etti.Takımlar maçı aşağıdaki tertipleriyle oynadılar:BEŞİKTAŞ:Tamer Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1957
  • SARAY-VEFA yarın karşılaşıyor Hâkem Komitesi,Hilmi ve Eşrefin durumunu görüştü.Bugün neticeye varılması muhtemel Galatasaray ve Vefa takımları,yarın oynayacakları lig maçı İçin kampta bulunmaktadırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1957
  • VEFALILAR BUGÜN ÇALIŞACAK Yeşil Beyazlılar dün Moda'da istirahat etmişlerdir.Bu arada Nejat,Muhterem,Bülent ve Özer masaja gitmişlerdir.Bugün toplu halde antrenman yapılacaktır.Dün kesin bir karara va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.09.1957
  • Kasımpaşa önünde puan kaybetti Recep'in ofsaytten attığı golle Beşiktaş,Kasımpaşa ile 1-1 berabere kainken maçın son dakikaları itişme içinde geçti SEYİRCİ 15.720 Kişi.HÂSILAT:31.621 Lira.HAKEMLER:Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor