Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • Nazik^islemelfblwlan^ nun yeniliğini ve ren-^ginifmuhafazaletmeki için,İLÜKS ile yıkayım;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • Muhalefetin secimde işbirliği yapmasını önlemek üzere KANUNU TÂDİL EDİLİYOR Komisyonda müzakeresi biten tasarıya göre,partiler her çevrede ayrı namzet göstermeye mecbur tutuluyor Müstakiller,istif a e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • V Wi-1 T 'ir'P'D 0)I l FEVZİ LÜTFÜ KARAOSMANOĞLU KONUŞTU [MUAMMER TAYLAK 1 İNÖNÜ ALKIŞLADI H.P.kurultayında F.Laosmanoğlu söz aldı Kurultay,Parti Meclisine seçim hususunda her türlü karar alma selâhiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • 1SAMİ ÖNEMLİ] FRANSIZ ELÇİSİ SPİTZMULLER YENİ FRANSIZ ELÇİSİ GELDİ Büyük Elçi,«Kıbrıs dâvasında haklı çıkacağınızı ümit ediyorum» dedi [SAMI KOHENİ Fransa'nın yeni Ankara Büyükelçisi Henry Spitzmuller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • MAURICE FAURE GELİYOR Fransız Hariciye Vekil yardımcısı Maurice Faure de önümüzdeki pazar günü İstanbula gelecektir.Malezyadan gelecek olan Faure,memleketimizde kalacağı 48 s?ıt zarfında resmi temasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER,DÜN HÜR.P.MERKEZİNDE FEVZİ LÜTFÜ KARAOSMANOĞLU İLE Hamdullah Suphi dün Hür.P.ne girdi Müstakil Konya mebusu Sabahattin Sönmez ile D.Pden istifa eden Celâl Boynuk da Hür.P.ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] BÖLÜKBAŞI'NIN KIZI OLDU inan Bölükbaşının refikası Medilıa Bölükbası evvelki gece bir kız ocuğu dünyaya getirmiştir.Çocuğa Osman Bölükbaşının arzusu ile Gönül Hürriyet adı verilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • Devlet tahsilatı yüzde 28 arttı Maliye Vekili i z a ha i verdi ANKARA,HUSUSİ Maliye Vekili Hasan Polatkan,1957 Mali yılının ilk altı aylık devresi içinde,«Devlet varidatından yapılan tahsilatın durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • IRK MÜCADELESİ IA.P.RADYOFOTO New-York İstanbul!Amerikan mekteplerinde ırk tefrikinin kaldırılmasına dair kanunun kabulü zenci-beyaz mücadelesini şiddetlendirmiştir.Dün sabah Güney Amerikada Nashville
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • Kıbrıs'ta üç büyük gazete mahkemede LEFKOŞE,HUSUSÎ EOKA'mn dağıttığı beyannamelerden parçalar yayınladıkları için,biri Türkçe olmak üzere,Kıbrıs'ın ileri gelen üç gazetesi mahkemeye verilmişlerdir.Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • Fuat Köprülü İSTANBUL'DA NEDRET SELÇUKER Ankara'dan dün motorlu trenle gelip,Sirkeci'den tramvayla Sultanahmet'teki evine giden Profesör Fuad Köprülü,«Hangi partiyi beğeniyorsunuz?sualine şu cevabı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1957
  • Hür.P.Edirne ve Manisa il Kongreleri yapıldı Hususî surette giden KAHRAMAN BAPÇUItt'dan)Edime,Hür.P.il kongresi dün yapılmıştır.Kongrede hazır bulunan Edirne mebusu Cemal Köprülü yaptığı konuşmada,adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • IKTI mm Hazırlayan:Or Halûk,CtlLOV İktisatçı göziyle Fransa BİR Kongreye iştirak etnıek maksadiyle bir haftadır Fransa'da bulunuyorum.Bu fırsattan istifade ederek,bu memleketin iktisadi durumunu ve to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • 27.500 Lira tutarında HUSUSİ Kİ$İD* Bu keşideye hesap açanlar AVfllCA:IUMİ KEŞİDELERE de iştirak türler.1957 *r.Kumbaralarınızı bütün şube ve ajanslarımızdan isteyiniz.NnMM »en yatırım tarihi ı 7 EKİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • ^JiwNLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os mu 8tos\'tuı lanh 5 Kasım çekilişinde İlli 75.000 TL 31 Aralık Tl Har 150 lirayo bir kur'a numarası Fazla izahat için ajanaianmızın gişaiarina mOraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • ^4K}M4tf!tiİ f~VW4M% 'TO t ĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak] Gözünüzden kaçan mühim bir şeyi bugün faıkedecek ve biraz salacaksınız. OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İç aleminizde büyük bir aydınlık başlayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • HI IHIM MIHI llltlMMIIIIIIIII t.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar,Giilseren Güvenli 13.30 Haberler 13.45 Oyun havaları 14.00 Küçük konser 14.30 Şarkılar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • BULMACA 1 SOLDAN SAĞA:1 Bir çeşit sağ-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sahtlyan;Bir öl-1 çü.2 Bir renk;Bir pamuk çeşidi.O 3 Osmanlı İm-¦zı paratorluğunda 13 yıl kadar sürmüş bir sefahat devri-a ne verilen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • 28 EKİM ÇEKİLİŞİ 298 Kİ$İY£ 370.000 LİRA VAKIFLAR BANKASI HEB 100 UMU BİB KÜBA NUMABASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Girit eşrafından Mustafa Sulhi beyin kerimeleri eski Atina Cemâati İslâmiye reisi İbrahim Hali)efendinin kardeşi,hesap mütehassısı Şeydi Temeltaşın eşi,Gulten,Ayten ve Önder Temeltas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • İRTİH AL Merhum İstanbul Meb'usu Kuman Usta ve Cemile Usta'nın kızları.Akgun Usta ile Cabide Atakol'un kardeşleri Sat ide Numan USTA geçirmiş olduğu ameliyatı müteakip 10 eylül salı sabahı eylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • İkinci Şube Müdürü Amerika'ya gidecek Emniyet 2 net Şubr* Müdürü Ergun Gökdeniz'le Hukuklu komiserlerden Hal it Elver ve Muzaffer Yılmaz bugün Ankaraya gideceklerdir.Ankara'da dört ay müddetle lisan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • BAZİ SEMTLER İKİ GÜNDÜR SUSUZ KALDI İki sfündenberi suları kesilmiş olan Beyoğlu,Aksaray ve Fatih'e dünden itibaren normal olarak su verilmeğe başlanmışı ir.Kesikliğe.Terkos ile Kâğıthane arasındaki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • İlkokullarda kayıtlara 16 EylüTde başlanacak Bu sene müracaat edecek talebe sayısının On beş binden fazla olacağı tahmin ediliyor Şehrimiz ilkokullarında yeni ders yılı kayıtlarına 16 eylülde başlanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • Akademinin karşısındaki binaların akibefi meçhul 9 İstimlâk kararı yeni plâna göre verilmiş.Durum Belediye Meclisinde görüşüldükten sonra aydınlanacak Güzel Sanatlar Akademisinin karşısında bulunan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • PAMUKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETIN'den:İdare Meclisimiz,Bankamız esas mukavelenamesinin 15'ci maddesi mucibince,evvelce tahsil edilen miktara ilâveten,en geç 15 Kasım 1957 tarihine kadar,%16 sermaye tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • HAKÎKİ rekabet böyle olur Sayın Boğaziçi Anadolu yakası halkına ve Boğaziçini sevenlere:ASMA KÖPRÜ ve ÜSKÜDAR BEYKOZ YOLUNUN inşasına pek yakında başlanacaktırrvsma köprü ve Üsküdar Beykoz yolunun inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • KÖYLÜ MUAMMASI HÜKÜMET buğdayı 30 kuruca çıkardı.Meclis de köylünün borçlumu on sene tecil edecek.Bütün bunların çoğunluğu cl-E de etmek için secim oltasına takılmış yemler olğ duğunu söyleyenlere ras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • KISA HABERLER SANAYİ Vekâletinin tahsislerinden 50 ton balya teli Çatalca kazası köylerine verilmiştir.Bu arada 25 ton balya teli de diğer kazalara tevzi edilecektirm ABDURRAHİM Satır adında biri,Eyüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • SAID KORAY Akbank Umum Müdürü oldu Haber aldığımıza göre memleketimizin tanınmış Bankacılarından Türkiye İş Bankası Umum Müdür Muavinliğinden emekli Said Koray hâlen j münhal bulunan Akbank Umum Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • Muhaberat Şefi A r a n i y o t Ecnebi dil bilen tercübeli bir muhaberat şefi aranmaktadır.Müracaat:Türkiye Turizm Bankası Cumhuriyet cad.Altmbakkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 «5 02)1 Toros Çocuğu Cahit İrgat Türk filmi.2 Taş Parçası Sııavi Tedü Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 23 62)1 Ölüm Korkusu Glenn Ford Türkçe.2 Altın Ok George Montgomery İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • VENEDİK FİLM FESTİVALİ ÖİZOAİ VENEDİK'TEN BİLDİRİYOR 3-D tb Bir Rejisör Bir Aktris Bir Eser ostoyevski'nin romanından alman esende eğenilmeyecek biı taıai bulmak çok güç LUCHİİNO VİSCONTİ MARIA SCHELL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • T ÎT "R K T Y F EMLÂK KREDİ BANKASI 9 Eylül çekilişi talihlileri Büyük ikramiyeyi teşkil eden Levent Mahallesinde inşâ edilmekte olan apartmanın bir dairesini Ankara Yenişehir Şubemiz müşterilerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • Pek ince,fevkalâde tetredicı bir hassaya malik,çok mütecanis ve zarif bir i kokuya malik olan î yenAtTokâloa fascination pudra» •sizi daha penç,daha fiiizei ve hakikaten daha cazibeli gösterecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • SON GUN EKİM ÇEKİLİŞİNDE GÖZTEPEDE APARTMAN dairesi 25.000 liralık para ikramiyeleri Bugün akşama kadar açılacak 100 liralık bir hesap size saadet getirebilir.İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASARRUF HESA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • S^JŞ.E5:^^îJ!U**k-3OO0OTL.20 000TL.IOOOOTL.SOOOTL Akbank'ın Aile Tevdiat» hesaplarından açan şahıslar hem para biriktirmiş olacaklar,hem de muayyen devreler sonunda her 200 kişiden 10O tanesin© mutlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • AJj J TİM fil 4 İKİ SANİYEDE makiyajını tamamlıyor.Siz de gûnûn her saatinde güzel kalmak için.yanınızda daima VARNER Kremli pudrasını taşıyınız.KREMLİ PUDRALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • VAFIDİS GIYABEN YARGILANIYOR Onbin lira kefaletle tahliye edilip,cezaevinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve yurt dışına kaçan döviz kaçakçısı Sava Vafidis'ln duruşmasına dün 1 inci Asliye Ceza Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • Burhanettin Eriş tevkif edildi İZMİR,HUSUSÎ Fethiye ve civarındaki 2elzele felâketi dolayısiyle tetkiklerde bulundukları bir sırada Reisicumhur ve Başvekilin sarhoş bir halde önlerini keserek lâstik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • MISS AMERICA 1958 IA.P.1 Amerikalılar şimdiden önümüzdeki yılın Güzellik Kraliçesini seçtiler!Atlaniic City'de yapılan ve 3 gün süren müsabakada,uzun isimli bir güzel,Kraliçe ilân edilmiştir:Marilyn E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • B» WW Wi Wi YAYINEVİ KİTAP MEVSİMİNİ AÇTI Kadın Olan Erkeğin Hâtıraları!Yazan:AZİZ NESİN Birinci baskısı bir ay iğinde tükenen bu şaheser,hem dünya mizahının,hem Aziz Nesin'in en güzel romanıdır.Fiatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • AMERİKA ılUKI I Li E İHTARDA BULUNDU Kuvvete kuvvetle mukabele edileceği Rusya'ya da bildirildi WASHİNGTON,A.P.Amerika Hariciyesi resmî şahsiyetlerinden Robert Murphy,Amerika'nın kuvvete kuvvetle muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • 15 yaşında bir çocuk idama mahkûm oldu PHILADELPHIA,A.P.Bir eczacıyı Öldürmekten sanık üç çocuktan birisi olan 15 yaşındaki İsaiah Green,elektrikli sandalyede idama mahkûm edilmişitr.14 ve 15 yaşların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1957
  • Mevlânâyı tanıtmak I AZİZ dostum ve meslekdaşım Hamdi Varoğlu dünkü fıkrasında j «Mevlânâ» ya ait mühim bir mevzua temas etti.Muhterem muinli-lıimiu kuvvetli bir ifade ile belirttiği bu mevzu Konya'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.09.1957
  • TAÇ.DEVR'iNiE GİTMENİN g'ıR VOLU OLMALI HERKES SR.ŞEY "PEA\0 KASİOeN SÖYLÜYOR.BAYlM G»D\Üfc!r £AV0K^A-TAS O&VfSfıNE NSR-S» 06 ANCAK.SfcN\M S n ^V KON\ P!onuncum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1957
  • PEKİ PEKİ İSTEMEM İKİ GuN EWEU VERDİSİNİ HA.TIRlATMANA OA LÜZUM VoK 8U SOZUNE COK GÜCEN OIAA.ŞİMDİ 4ÖOO URA VER-SEN AU-V-'Z-MAA\J t SÖZÜMÜ Bl' V TiaSBİLıR.VM" yjS7/O/AHA.Kİ GÜN EVVEL.BUyUK IS YAPTIM.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan Her ne hal ise,mühim olan bu zavallıya kıymaları idi.Etrafıma bakındım.Bir sandalye devrilmiş,bir koltuk itişmekten mütevellit yerini değiştirmişti.Tekrar geldiğim yerlere dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1957
  • ISTANBUL DA MODERN BARUTHANE SÎTESl İstanbul'da Baruthane mevkiinde 60.000 nüfuslu bütün konforu haiz modern sitenin inşaatına bu yıl başlanacaktır.•12.000 Lojman,plajlar,oteller,gazinolar ve Kültürel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1957
  • s-t+r Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir)YEŞİL SAADET Yazan:Türkçesi D A N İ E L GRAY SELAMİ İZZET SEDES 51 Tebrik ederim Mister Gonan,dedi.muradınıza erdiniz.8 Marin içini çekerek yast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1957
  • VENEDİK YOLUNDA İM İ'NİH'te Cermen kanaryası hatırına bir kuscıı aradım.Karşıma çiçeklerle sıislü bir salon çıktı.Nereye gitseniz hep bu sürpriz.Bütün ömrünü,titizce temiz bir şehrin şaşmaz nizâmı içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Bir Kaza Sonunda TEFRİKA NO.4 Remzlye hanım ertesi sahalı Fikret!kahvaltıya alıkoydu.Onlar sofrada iken Müfit «eldi.Fikret!görünce epey bozuldu ama renk vermemeye çalıştı.I'erdâ annesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • t Baştarafı birincide ten sonra siyasi bir partiden ayrılmış ilan şahıslar,herhangi bir parti tarafından aday gösterilemezlerc)Seçimin zamanında yapılması halinde,secim tarihinden asgari 2 ay evvel ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • ŞÜKÜR GAYEME ULAŞTIM KREM PERTEV SAYESİNDE DÜZGÜN BİR TENE SAHİBİM KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • C.H.P.Kurultayında F.L Karaosmanoğlu söz aldı t Başlarafı birincide Hür.P.Liderine yapılan tezahürat dolayısiyle konuşmasına kısa bir ara vermiş bulunan Faik Ahmet Barutçu,tekrar konuşmaya başlamış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Baş.Oiş.Sinir.Romatîzma.Soğukalgınlığ» Nezle v« Grip hastalıkları ile bayanların ödet sancılarına karşı en şifalı müessir ilaçfırcrceb Gc%a*tec£e âaaım JASPORAL İsviçrede beynelmilel j ibüroda tescil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • MECLİS BUGÜN feshediliyor Baştarajı birincide B Yugoslavya hükümeti tarafından devletleştirilcn Türk mal,hak ve menfaatlerinin tazmini için Yugoslav hükümetince 3 milyon 730 bin dolar tazminat verilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • SULTANAHMET'TE 10 çocuklu bir aile SOKAKTA KALDI On çocuklu bir aile,dün akşam üzeri,beş senelik ikametgâhlarından dışarı çıkarılmış ve kaldırım taşları üstünde sabahlamak zorunda kalmıştır.İsmail Örü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Kral Faysal,antika eşya satın alıyor İki aydanberi şehrimizde yaz tatilini geçiren Irak Kralı Faysal Cumartesi «ünü hususi uçağiyle şehrimizden ayrılacaktır.Prens,Abdülillâh Kral namına alışveriş etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Üniversite'de kayıtlar 16 eylul'de başlıyor istanbul Üniversitesinin muhtelif fakülteleri ile yüksek okullara alınacak öğrencilerin kayıtlarına 16 eylül pazartesi günü başlanacak ve 15 ekim 1957 salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Bîr Fransız kadını hudut dışı ediliyor Fransız pasaportu ile seyahat eden ve bir uıüddettenberi Ankara ve İstanbuldaki eğlence yerleiinde artist olarak çalışan Alis adında bir kadın,Vekiller Heyeti ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Mercan cinayeti dâvası yeni bir safhaya girdi Bir müddet önce Mercan'da bir cinayet işlenmiş,Ahmet Güven adında bir gramofon tamircisi,Kamber Kapar adında bir kahveciyi tabanca ile öldürmüştü.Dün başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Yeldeğirmeni cinayeti için yeni keşif yapılacak Kadıköyde,Yeldeğirmeninde,damadı İbrahim Yalçınla,damadının sevgilisi Aysel Özbeklerl tabanca İle öldürmüş olan Fatma Karasunun duruşmasına dün 3 üncü A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • COŞKUN'UN ANNESİ VEFAT ETTİ Milli futbolcularımızdan Galatasaray ¦ağhafı Coşkun Özarı'nm annesi Sabiha Özarı,dün gece ânl olarak beyin kanamasından vefat 'etmiştir.Merhumun cenazesi bugün kaldırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Kıbrıs'ta üç büyük gazete mahkemede Bağtarajı Birincide rc mı is'in beyannamesi:Türklere karşı hareket yok» gekllnde vermiştir.Vali Mrl.Harding,azılı tedhişçilerden ve Yunan gazetecisi IS'ikos Samson'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Hür.P.Edirne ve Manisa il Kongreleri yapıldı t Baştarafı birincide olan Kırklareli Hürriyet Partisi seçilecek yeni İdare Heyetine tevdi edilecektir.MANİSA KONGRESİ MANİSA,HUSUSÎ Hür.P.Manisa 11 kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • $eâlBiwef Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • HİCRt 1377 Sefer 16 Çarşamba 11 EYLÜL 1957 RUMÎ 1373 Ağustos 29 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş öğle İkindi Aksam Yatsı İıtısâk ı-5.36 12.11 15.45 18.26 20.01 3.54 11.09 5.44 9.19 12.00 1.33 9.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • NİMET ERİM ŞEKLÎ Yıllarca yurd idare etmiş tanınmış ve takdir edilmiş NİMET ERİM Tecrübesi ve en İleri metodu ile biçki,dikiş,el isleri şapka,korse,boya ve saire derslerini talebesine kolaylık» la mut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Elektrikçilere Müjde Her ebatta ElektrOSail Plâstik N.G.A.Kabloları Plâstik Kapotenleri Plâstik Kordonları Plâstik Zil Telleri ve bilûmum ElektrOSail mamulleri Toptan satış yeri:Y A L E KOLLEKTtF ŞİRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Bugün Suareden İtibaren LÜKS SİNEMASINDA United Artists'in FİLİPİN KAHRAMANI Technicolor GEORGE MONTGOMERY ve MONA FREEMAN Aşk.Macera.Heyecan.ilâveten Macaristan Avusturya futbol maçı MONDIAL FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • İnşaat Sahihleri,Müteahhitler ve Fabrikatörler Elektrik tesisatı,kalorifer,sıcak ve soğuk hava tesisatı ve bilûmum sıhhî tesisat,etüd,proje ve taahlıüdü ile boya,badana ve izolasyon işlerini?için emri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • tip* tori)ifytöt&tituh düjOtkif-Uçağa binerken çantanıze bir PE-RE-JA Limon kolonyası alım*.Uçak tutma* lanna iyi gelir.PEREJA LİMON KOLONYASI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • DİKKAT DİKKAT Ellerinde kırık,çatlak ve eski kullanılmış her marka GRAMAFON PLAKLARI olanlarm 15 Eylül 1957 tarihinden itibaren yeni bir işara kadar ADEDİNİ 50 KURUŞTAN satın alacağımızı ilân ederiz H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Bugün Matinelerden itibaren KADIKÖY J U R D SİNEMASI Yeni mevsime başladı İlk Program 1 MADAM DU BARRY MARTİNE CAROL Renkli)2-KAHRAMAN ALAY mtm0imŞmmm^ ALAN LADD Türkçe)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • Bugün Matinelerden itibaren Hayata küsen bir genç kız İle bir İdam mahkûmunun hikâyesi Hold bück MORROW f fi STARRING 3 A SİSİ CLEO MOORE JOHN AGAR Wnnen Pduccd ind Ouecled by HUGO HAAS 997??00309
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • VE BAŞ AĞRILARINA KARŞI FAYDALİDİR![baş,dig,adale,sinir,lumbago,romatizma,siyatik ağrı lannı teskin etmek için faydalıdır fogtKlbavapların muayyen zamanlardaki sancıların* da daima başarı ile kullanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 Mİ 10 if b Burada neşredilen küçük ilanların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla ilân vermek isteyenle lini p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.09.1957
  • [İLHAN DEMİREL)Çjfalap Pazar günkü FeııerbahyllQIul çC Galatasaray maçında sol dizinden sakatlanan Ergun'un tedavisi hususunda Fenerbahçe idare heyeti bugün yapacağı toplantıda karar verecektir.Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • Teknik Komite programı hazırlanıyor Beşiktaş'ta yeni kadro İtalya ve İngiltereden prim sistemleri getirtiliyor İcabederse şöhretler feda edilecek.Şükrü Gülesin yapılan teklifi henüz kabul etmedi Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • ÇALIŞMA PROGRAMI Teknik Komitenin önümüzdeki günlerden itibaren tatbikine başlanacak programının ana hatları şunlardır:a Yeni bir lig kadrosu tesbit et mek.Eleman adedi 18-22 arasıdır.H Eşref Bilgiç'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • [İLHAN DEMİP.KLJ PD fî.tf¥İT TU!¥C1aÎT XI)Yi»-Spor ve Sergi Sarayında nUATl£lH Aj£*£1 tUUH VAjLtAllJ I.AJu£&Al Türkiye ile karşılaşacak olan Romen Mil-3 Ts li basketbol takımı dün saat 17.00 de Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • Beşiktaş K.Paşa karşılaşıyorlar Profesyonel ligin "Puansız,iki takımından Siyah-Beyazlılar maçı kazanmak mecburiyetinde Eksik Lâcivert Beyazlılar ise,söz sahibi olmaktan uzak l İLHAN DEMlKı^l Alâka be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.İstanbulspor 2 2-4 0 4 Galatasaray 2 2-4 14 Beykoz 2 11 4 0 3 Vefa 2 11 3 2 3 Fenerbahçe 2 1—1 3 3 2 Beyoğluspor 2 2 2 2 2 Adalet 2—11 12 1 Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • I.PROFESYONEL LİG GOL KRALLIĞI 3 GOL ATAN:Aydemir İst.Spor)2 GOL ATANLAR:Kadri G.Saray)Bülent Vefa)K.Erdoğan Beşiktaş)Mustafa Beykoz)K.Alı Beyoğluspor)1 GOL ATANLAR:Salim,Metin Galatasaray)Turan,Şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • II.PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Feriköy 2 2-7 14 Yesildirek 2 2-4 14 Sarıyer 2 2-5 3 4 Galata 2—2—222 Taksim 2—2—222 Hasköy 2 1—14 4 2 Beylerbeyi 2 1—15 5 2 Eyüp 2—1 1 23 1 Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • ADALET FROFESYONEL kadro dün sabah Eyüp sahasında çalıştı.Yeni programa göre bugünden itibaren 3 gün devamlı antrenman yapılacak,cumartesi günü ise istirahat edilecektir.İSTANBULSPOR PROFESYONEL takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • GÛLI ÜK AKIM VE GfîL Kaya-hakeD1 taralından oyun harici bwn w k MVk cdi|medcn tam j2 dakika evvel,sağdan ortalanan topu çok güzel takip etti.Bek İsmaili ckarte ettikten sonra ustaca bir vuruşla Sarıye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ Seyredemedigim ikinci Fenerbahçe Galatasaray maçı BİK Fenerbahçe Galatasaray maçı daha hatırlıyorum ki.İstanbul'da olmama rağmen seyrcdcınemiştim.O zamanlar futbolcuydum.Fakat sakat olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • minin sı su Vefalı Hilmi'nin Ankara'da geçen hafta oynanan maçta hakem tarafından oyundan çıkarılması sebebiyle Merkez Ceza Hey'etine verileceği hakkındı ci bir ajans haberi,Galatasaray maçı arifesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • II.PROFESYONEL LİG GOL KRALLIĞI 4 GOL ATAN Mehmet Ali Feriköy)2 GOL ATANLAR:Kayhan,Birol Beylerbeyi)Çetin,Kaya Sarıyer)Kenıalî Anadolu)1 GOL ATANLAR:İsmet,Erdoğan,Burhan Feriköy)Altan,Aydın Eyüp)Oskar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • YEŞİLDİREK RAHAT GALİP GELDİ Sarıyer Beylerbeyi maçından evvel yapılan karşılaşmada Yeşildirek,Davutpaşayı talimin edildiği gibi mağlûp etti.2-0.Ancak Davutpaşa forveti müsabakanın C8 inci dakikasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • Fenerbahçe tekrar Rusyaya davet edildi Kültür Ataşesi Labanof "Teklifimize Sarı Lacivertlilerin gene takımını dahil ehnis bulunuyoruz.dedi Sovyetlerin şehrimizde bulunan Kültür Ataşesi M.Labanof dün ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • F.BAHÇE EKSİK,BEYKOZ TAM KADRO I Fenerbahçe ve Beykoz takımları bu halta yapacakları karşılaşma için dünden itibaren antrenmanlara başlamıştır.Fenerbahçe kendi stadında eksik bir kadro ile çalışırken,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • GALATASARAY KAMPA GİRDİ Galatasaray profesyonel takımı dün sabah Ali Sami Yen Stadında antrenman yaptı.Musa Sezer'in idaresindeki çalışmaları müteakip kadro yine Yeşilköy'de kampa alındı.Kamp kadrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • D i C K İÇİN müsaade bekleniyor Galatasaray kulübü,İngiliz antrenörü Mr.Dick için Maliye Vekâletinden izin istemiştir.Yabancıların memleketimizde çalışabilmeleri için evvelâ bu müsaadenin alınması icâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • VADEŞ MİLLÎ TAKIMA ANTRENÖR OLMADI Beden Terbiyesi Umum Müdürü Nizamettin Kırşan,Macar Miklos Vadeş'in millî takıma antrenör olduğu ve bununla ilgili bir mukavelenin tarafından imzalandığı yolundaki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1957
  • MİLLÎ ESKRİM EKİBİMİZ GİTTİ Pariste yapılacak olan dünya eskrim şampiyonasına katılacak milli eskrim ekibimiz dün saat 10 da uçakla şehrimizden ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor