Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • Dün toplanan Kurultayın aldığı karar:H.P.nin bütün adayları merkezden Açılış nutkunda inönü,iktidara sert hücumlarından birini tekrarladı Genel Başkan,"İktidara geçersek kısa zamanda vatandaşı ferahla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • Meb'us sayısında 1955 sayımının esas tutulması kabul edildikten sonra Mecliste dün sert münakaşalar 115 milyonluk munzam tahsisatın müzakeresi sırasında Sırrı Atalay'ın hücumlarını Polatkan cevaplandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • Meb'usların borçları KAPATILMAYACAK Bugünkü mebuslara seçim masrafı olarak bir paranın verilmesi de mevzuubahis değil Dünkü gazetemizde seçimlerin erken yapılması dolayısiyle mebusların daha evvelden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • Bayar ve Menderes Ankaraya döndü Şehrimizde bulunan Reisicumhur Celâl Bayar,Başvekil Adnan Menderes ve Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu dün 12.30 da uçakla Ankaraya hareket etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • Hadımlı:Suiistimal hâdisesi mevziîdir,Hâdiseye adı karışan Mahmut Yener'in Eyüp İlçe İdare Kurulu azası olduğu açıklandı Vali ve Belediye Reis Vekili dün gazetecilerle yaptığı görüşmede istimlâk işler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • I SAMI ÖNEMLİ] BEŞİKTAŞ'TAKİ YANKIN Diin saat 1355 sıralarında Be-jiktas'ta UkOSlV IMO IMIVI IHnUin istimlâke tâbi 2 ev,çıkan bir yangın ¦onunda tamamen yanmıştır.Yangın,Akdoğan sokağında.116 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • VALİDEBOSTAIN CİNAYETİ DÜN AYDINLANDI 3 gün evvel Validehostantnda işlenen cinayet dün aydınlanmış ve kaatil yakalanmıştır.Bu husustaki tafsilât 3.sayfamızdadır.Yukardaki resimde dün cinayet mahallind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • izmir'in kurtuluşu heyecanla kutlandı İZMİR,HUSUSÎ 9 Eylül,uzun senlerdenberi dünkü kadar heyecanlı kutlanmamıştır.Törenler hakikaten muhteşem olmuş İzmir,civardan akın akın gelenlerle belki de tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • MEB'US CELAL Boynuk D.P.den İSTİFA ETTİ ANKARA.HUSUSÎ Çankırı mebusu Celâl Boynuk,dün,D.P.den İstifa etmiştir.Boynuk,D.Priyasetine gönderdiği İstifanamesinde,D.P.nin müdafaa ettiği prensip ve İdealler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • Suriye bize nota veımiş Orta Doğu hâdiseleri dolayısıyle endişe duyduğumuzu Amerika'ya bildirip bildirmediğimizi soran nota henüz Hariciyemize gelmedi LONDRA,RADYO AJANSLAR Suriye resmî çevreleri,hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • L MOSKOVA RADYOSUNUN İTHAMI Moskova radyosu ise,düp geceki yayınında,Amerika,Türkiye,Irak,Ürdün ve İsrail'in,Suriye'ye karsı bir harb kundakçılığı yaptığını iddia etmiştir.Bu hususta yapılan yayında,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • KIBRIS'IN FETİH YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE Bayraktar'ın Kabrine yüzlerce çelen ti kondu Kıbrıs Türkleri fetih yıldönümünü dün muazzam bir törenle kutladılar Yunan Hariciye Vekili,Kıbrıs müzakerelerinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • [SAMİ KP Al GİTTİ A£gan Kraİ1 majeste Muhammed Zahir alı dun saat 11.15 te uçakla mem-MlMli Ul III leketimizden ayrılmıştır.Yapılan uğurlama töreninde Reisicumhur Celâl Bayar,Başvekil Adnan Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • C.M.P.il kongresi yapılmıyor [NEDRET SELÇUKER] Cumhuriyetçi Millet Partisi,İstanbul İl Kongresinden vazgeçmiştir.İl Başkanı Hüsnü Söylemezoğlu,dün bütün ilçelere çektiği telgrafta,geçen seneki genel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1957
  • KÖPRÜLÜ,D.P.YOLUNDAN AYRILDIĞI İÇİN İSTİFA ETMİŞ GAZETELER)İW$A» i m ^V 3fe if-F K.ÇİBÂRAMIN DT'MW'I.YOKTUR YÂRİN İMANI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Korkusuz ve ağrısız doğum Dr.S.Recep DOKSAT I.Anne namzetlerinin başlıca korkularından biri de doğum ağrısıdır.Leyleklerin havadan,balıkların dereden mini mini bir bebek getirmeleri gibi çocukluk günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Peynir için yakında bir kararname çıkacakmış Müstahsil,toptancı ve perakendecilerle görüştükten sonra Ankara'ya giden Belediye Reis Muavini döndü Istanbulun peynir meselesi henüz halledilememiş durumd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • ACIKLI BİR ÖLÜM Odamızın eski Meclis ve İdare Heyeti âzasından Şükrü KERİMZADE Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Aziz arkadaşımızın cenazesi 10.9.957 salı günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Bu sene ortaokullara müracaat edenler fazla Şehrimiz ortaokul ve liselerinde yeni ders yılı kayıtlarına devam edilmektedir.26 Ağustos tarihinden itibaren,bugüne kadar bilhassa ortaokullara tehacüm faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Fiat Kontrol Dairesinin çalışma sistemi değişiyor Fiat Kontrol Dairesinin çalışma tarzına yeni bir şekil verilecektir.Tetkikler gelişmektedir.Diğer taraftan bin dolara kadar olan ithalâtın fiat kontro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • mi.w ıımnı—ÖLÜM Eşim,babamız Topçu emekli Yarbayı Mahmut Ferit Kınoğlu Kilis Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 10.9.957 salı günü bugün)öğle namazını müteakiben Şişli Camiinden kaldırılarak Zincir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Aksaray parkında 130 dükkân inşâ edilecek İstimlâk dolayısiyle Aksaray ile Yenikapı arasında dükkânı yıkılan esnaf Aksaray parkına yerleştirilecektir.İlk olarak 130 dükkânın tesisine karar verilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Yeni mahsul bakliyat gelmeye başladı Yeni mahsul kışlık yiyecekler piyasaya gelmeğe başlamıştır.Dün Ceyhan malı fasulyenin toptan kilosu 220.nohut 125,Persani pirinci 290,kırmızı mercimek 150.yeşil me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • İlkokulların öğretmen ihtiyacı karşılandı İlk ve orta öğretim müesseselerinin 1957-58 ders yılındaki öğretmen İhtiyacını karşılamak maksadiyle.Maarif Vekâleti israfından yeni bazı tâyinler yapılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Yol keserek kadın isteyen bir zorba yakayı ele verdi Zabıta bir zorbalık hâdisesine elkoymuştur.Ortaköydeki bir inşaatta amele çavuşu olarak çalışan Ömer Aydın admda biri,ayni semtte oturan ve gece,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Fındıklarımız Batı Almanya'da rağbet görüyor Fındıklarımız Batı Almanya'da büyük rağbet görmektedir.Gelen haberlere göre takas suretiyle ihraç edilen fındıkların tonu 76 dolardan SO dolara çıkmi|tır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Nuri Sait Paşa Londra'ya gitti Sabık Irak Başvekili Nuri Sait Pafa,dün sabah uçakla Londra'ya gitmiştir.Sabık Baıvekil.20 Eylülde tekrar istanbul'a gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • BULUNAN İKİ CESET morga kaldırıldı Hasköy'de Kalafatçı mahallesi Hamam iokaginda ö numaralı evde oturan Muhittin Karanfil adında 70 yasında biri dün evinde ölü olarak bulunmuştur.Felçli olduğu anla&la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • KERVANSARAY-PAVİON LOKANTASINDA Karikatürist Meksikalı Trio CAPRİNO ve GRİBARİS Sezonun ilk fevkalâde numarası TRIO DUBOWYS Umumî talep üzerine Kervansaray Kerman Orkestrası Her gece 22.30 ve 24.15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Polis emeklilerinin Teşekkürü 31/8/957 tarihinde Polis Emeklilerinin Ortaköy Barbaros Bahçesinde tertip ettiği sünnet düğününde 42 çocuğu uyuşturmak suretiyle acısız olarak 30 dakikada sünnet eden Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Akademinin yeni statüsü kabul edilmedi Güzel Sanatlar Akademisinin resim,heykel ve süsleme bölümleri İçin hazırlanmış olan yeni stadü.Maarif Vekâletince kabul edilmemiştir.Statü gereğince,bahis konusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Bir sinema daha zam istedi Beyoğlunda bir sinema daha,bilet ücretlerinin arttırılması için Belediyeye müracaat etmiş ve lüks tarife alan 6 sinemadan ikisi hariç,diğerleri ile aynı »artları haiz olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • BUL MACA SOLDAN SAĞA:1 Bir soyguncu.2 Bir edat Bir döviz.3 Bir de-I niz yük taşıtı Kaba bir nida.2 4 ödeme Bil kadın adı.5 O-3 ruçlu Soylu G İlk zamanlar Bir sıfat eki.7 Kardeş karıları-5 nın birbirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Le Monde gazetesinin siyasî yazarı şehrimizde Le Monde gazetesinin siyasî yazan M.Sabrlelle Paris Radyosu tarafından tetkikler yapmak üzere şehrimize gönderilmiştir.Dün gazetecilerle görüşen M.Sabriel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Liiçükçekmeceye yakında su getiriliyor Küçükçekmece'ye su getirtilecektir.Tesisatın ihalesi bu ayın 17 sinde yapılacaktır.Çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacaktır.Su,Halkalıdan getirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Türklüğü tahkir eden bîr bar kadını yakalandı Beyoğlundaki barlardan birinde çalışan Sevinç Çakarel adında bir artist,dün Türklüğü ve devlet büyüklerini tahkir suçundan dolayı adliyeye verilmiştir.İdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Yemeklik yağları tereyağı diye satıyorlar Kilosunu 750 kuruştan satmaları lâzım gelen yemek yağına tereyağı etiketi koyarak 10 liradan satan Eminönündeki bir bakkal dükkânının sahipleri Milli Korunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • ACI BİR KAYIP Merhum tüccardan Hacı Ahmet beyin mahdumu,Müşerref Kerimzade'nin eşi,Candan Kerimzade'nin babası,tüccardan merhum Kerim Kerimzade*rıLn biraderi,Şakir Kerimzade'nin biraderi,Müfit,Emin,Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48G5 02)1 Hint Casusu Enrol Türkçe.2 Yaman Kız June Allyson Türkçe.AL KAZ AR Tel:44 25 62)1 İntikam Seferi Tyron Power Renkli İng.2 Bombay Maceraları John Hail İng.ATLAS T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • mini.urn.ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 ğ Küçük orkestra 13.00 Şarkılar,E Nadir Hilkat Çulha 13.30 Haber-1er 13.45 Saz eserleri 14.00 I Karışık orkestra müziği 14.30 Şarkılar,Suzan Güven 1.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • föutytin&ii 5x£wwl K B J m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hoş sohbet biri gelecek.Vaktin nasıl geçtiğini bilemiyeceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] insanlara fazla güveni» yorsunuz.İnkisara uğram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • BEŞ FİRMA KAÇAKÇILIK suçundan Adliyeye verildi Hesap uzmanları vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 firmanın daha hesaplarına el koydular Malî kapasiteleri vasatı üç veya dört milyon lira olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Bir hafta içinde 1500 vasıtaya lâstik verilecek Vilâyet Tevzi Bürosu bir hafta içinde 1500 motorlu vasıtaya daha lâstik verecektir.Bunlardan 500 ü taksi,800 ü kamyon ve 200 ü de kamyonettir.Bu arada d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • ıı hum mı ııii ı m ııiMiııımııı ı ılı ı ııı m mı lan ııı mıı im I Pahalılığın sebebi karşılıksız kâp para mıdır?r* SKİ bir maliyecimiz bana gönderdiği uzun lı bir mektupta,hayat pahalılığının karşılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • Kahvecilere fincan,döşemeci esnafına cam tevzi edilmektedir.Dün limanımızdan Batı Almanyaya 1.292.025 lira tutarında tiftik ihraç edilmiştir.Kadırga Karaköy otobüs servisi dünden itibaren çalışmaya ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • üzel okulların zam talebi inceleniyor Belediye iktisat Müdürlüğü okulların malı durumunu tetkikten sonra bir karara varacak Zam talebinde bulunan bütün özel okulların talepleri dün Belediyeye gönderil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1957
  • I0 000 7U 5000TL.Akbank'ın Aile Tevdiatı hesaplarından açan şahıslar hem para biriktirmiş olacaklar,hem de muayyen t devreler sonunda her j 200 kişiden lOO tanesine mutlaka isabet eden zengin para ikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • A Festivalin en çok alâka toplayan iki siması da Prenses İra Furstenberg ve kocası Prens Alfonso oldular.Besimde Prenses ve kocasını Venedik'e gelen tanınmış soprano Maria Callas şerefine verilen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • piUli v.iv;fc WS».İ A s ÇSÜS;s-Şw.s-İtki;A?*"rca«:ta;8&4ML/ H i^u:y,A*:fwa» ii^M * îj.fc¦/ iriste* 'ki-^1 V rw-İ FIELD SERVİCE» Adlı programa güre bu sene Amerika'ya tahsile giden Türk kızı Ülkü Ertan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • Suriye'nin hücumuna mâruz kalırsa TÜRKİYE'Yİ NATO,MÜDAFAA EDECEK NEW-YORK.A.P.NATO Genel Sekreteri Paul Henry Spaak.Suriye'nin hücumuna mâruz kaldığı takdirde,Türkiye'nin NATO tarafından müdafaa edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • MEHTER TAKIMIMIZ LONDRA'DA TEKRAR GÖSTERİ YAPACAK LONDRA,A.A.On birinci Edinburg festivalinin askerî gösteriler kısmına katılan Kara Harb Okulu boru ve trampet takımı ile silâhendazlan ve Mehter takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • GÜMRÜKLERDEKİ mallar 15 günde ÇEKİLECEK ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Vekâleti tarafından dün yapılan bir tebliğle,normal ithal yolu ile gümrüklerimize gelmiş olup da ilgililer tarafından düne kadar çekilnıi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • Bursa'da yıldırım 3 kişiyi kömür haline getirdi BURSA,HUSUSÎ Dün İnegöl'ün Sernar köyünde üst üste düşen yıldırımlar iki ailenin felâketine sebep olmuştur.Hâdise 7 kişiden mürekkep iki ailenin tarlada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • Türkiye çember içine alınmak isteniyor Bir Amerikan gazetesi,«Suriye'deki son hâdiseler Türklerin dostları tarafından yalnız bırakıldıklarını zannettikleri zamana rastlamıştır» diyor Suriye'de solcula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • İmâr Mii istimlâkten düdüğünün haberi yok m G.S.Akademisi karşısındaki boşaltılan evlerin sahipleri kime başvuracaklarını şaşırdı Güzel Sanatlar Akademisinin karşısındaki bazı binalar İstimlak Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • 3000 Faşist Mussolini'nin mezarını ziyaret etti Faşistlerin alâmeti olan siyah gömlekler giymiş 8.000 kişi,Benito Mussolini'nin mezarını ziyaret etmiştir.İtalya'nın her tarafından gelen bu Faşistler,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • "^wx-'wtow F #ğ!1KEYSTONEI İngiltere'de,Sudbııry'dekl bir kilisede evvelki gün genç iki mefluç evlenmiştir.26 yaşındaki Elizabeth Brewer ile Andrew Robertson dört sene evvel Sakatlar Derneğinin tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • liKIIIlliMlIlllIlllllllllll.I Peynir Nes'elesi T^ VET,peynir de halledilemeyen bir mesele oldu.Ne beyaz,ş lı ne de kaşar peyniri bulunuyor.Bâzan bir yerde kâğıda sanla-l mayacak kadar yumuşak beyaz pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • Filipinler Cumhurbaşkanı yaralandı MANİLA,A.P.Siyasî bir toplantıya Igtirâk etmek üzere Şamar adasına gelen Filipinler Başkanı Carlos Carcia'yı karşılamak için hazırlanmış olan fişekler aniden patlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • Doğu Almanya'ya külliyetli miktarda tütün satacağız İZMİR.HUSUSÎ Doğu Almanya ticaret hey'eti ile İzmirli iş adamları arasında dün Ticaret Odasında,mühim görüşmeler cereyan etmiştir.Tam 11 saat devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • Şam' dahi Mısır Büyük Elciliğinde dinamit patladı ŞAM,T.H.A.Mısır'ın Şam'daki Büyükelçiliğinin bahçesine dün gece meçhul şahıslar tarafından dinamit atılmıştır.Dinamitlerin şiddetli bir şekilde patlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • Hâl talimatnamesi değiştiriliyor Vilâyet ve Belediye muhtelif mevzularda yaptığı çalışmalar neticesinde bazı kararlara varmıştırnll.ıl talimatnamesinde değişiklik yapılacaktır.Talimatnameye,ceza gören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1957
  • Şehremini cinayeti esrarı dün çözüldü 43 yaşındaki cinsî sapık arabacıyı öldüren 18 yaşındaki marangoz tevkif e d i I di Şehremininde,Validebostan ismi verilen mevkide işlenen cinayetin esrarı dün çöz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.09.1957
  • VAY CAMINA l 6 iNÇl PARÇA TA$.DEVBlNDE ÖR'ıe'iNDE UMiŞ* TAÇ DEVR'ıND Mi?O DEVİR.[YAŞANMIŞ.6EÇMİŞ,CeAVA NA^lL.DÖNERİZ f O DEVRin BİLMEDİĞİMİZ BİR VE ROE DEVAM ETTıSİNl GCS-TER R.8U!RE&'M.ORA0A\DEMEKKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1957
  • I11İİIİİİİİ11İİÜ t* Yy âSÜ Mffitifâ&ffî&mmmmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1957
  • AL t AHU K AU İfY OUUOOUUwOWPOUHl ^WI^ı/^A âk xtoSr X ÇVvAHt,Bu GURULTU NE' ÜZENİMİZE BİK.ŞEV |mi viKiuyoR,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1957
  • ACABA Batı Almanya'da şu sırada halk efkârına hâkim olan kanaat nedir?Federal Cumhuriyet sınırları içinde 15 Eylülde yapılacak olan genel seçimlerin zamanı yaklaştıkça,bu soru daha da önem kazanmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1957
  • YALVARIRIM YETİSİ Yazan Bu bana Tanrının bahşettiği değişmez bir hasletti.Nitekim bugüne kadar yakayı böyle kurtarmış,postu deldirmemeye ancak böyle muvaffak olmuştum.Demek ki dün akşam herifler telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1957
  • lll!IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIillil!llll!IIIIM^ AŞK HİKAYESİ Bir Kaza Sonunda İ TEFRİKA No:3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Müfitle Ferdanın arabaları Ankara Istan-ğŞ S bvl yolunda çarpışır.Delikanlı,arabası tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1957
  • Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir)YEŞİL SAADET Yazan:Türkçe s i:DANİEL GRAY SELAMİ İZZET SEDES 50 «Karola büyük rağbet gören o romanını yazdı.Singapur'da omuzlar üstünde taşınacakken n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1957
  • MÜNİH'TEN M ÜNIH,pansiyonunda ki kuş tüyü yalak gibi,dinlendiren bir şehir.İç dünyanızla alış verisi yok.Heyecanlarınızı baştan çıkarmıyor.Sadece dinlendiriyor.Medeni havası ile dinlendiriyor.Yolları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • Meclîste dün sert münakaşalar oldu «9 Baştarafı birincide nm hukukî bir mesnedi olmadığını 3tade etmiştir.İLÂVE TAHSİSAT Neticede kanun kabul edildikten sonra ruznameye dahil olmıyan 1957 bütçesinin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • Çavuşoğlu Boya Sanayii mamolâtından tNAMtU parlak;dayanıklı çabuk kurur Harici tesirlere karşı dayanıkİLve parlak ENAMEL 1 aupcRtoa vARiıısHEa Boat.Flatting.Copal vernik ve Sicca t if ler Bütün boya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • İYİ ÜCRET VERİLEREK Tesviye,torna,pres,kaynak ve saç işlerinde bir meslek sahibi olacak şekilde yetiştirilmek üzere sanata hevesli gençler aranmaktadır.Aranılan evsaflar 1 En az ilkokul mezunu olmak,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • Hadımlh "Suiistimal hâdisesi mevziîdir,t Baştarajı birincide D.P.İlçe başkanının tevkifi için dp müzekkere kesildi denilmektedir.Halbuki hâdisede adı geçen ilçe idare kurulu üyesi.Belediye Meclisi âza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • Bayraktardı kabrine yüzlerce çelenk kondu Baştarafı Birincide Bomba infilâkı esnasında şehit düşen İsmail Beyoğlu'nun kardeşi AH Beyoğlu,halen mevkuf bulunmaktadır.cDokuz Eylül Cephesi» isimli gizli T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • amerİka Türklerinin hazırlığı NEW-YORK,T.H.A.Kıbrıs görüşmeleri esnasında müşahit olarak toplantıya iştirak etmek üzere New-York'a gelecek Dr.Fazıl Küçük'ii karşılamak üzere.Amerika Türkleri hummalı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • CM.P.il kongresi yapılmıyor Baştarajı Birincide hu hususta tam mutabakat halindedirler.Söylemezoğlu,D.P.den ayrılan Fuad Köprülü'ye de dün bir «tebrik» telgrafı çekmiştir.ADAYLIĞI İÇİN GÖKAY İLE TEMAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • Sekreter Aranıyor İyi ingilizce bilen,serî daktilo yazan bayan sekreter aranmaktadır.Ayrıca Fransızca veya Almanca bilenler tercih edilecektir.İsteklilerin etraflı tercümei hallerini P.K.293 Beyoğlu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • 955 Modeli BUİCK OTOMOBİLİ Satılıktır.Ayazpaşa Semiramis Garajına müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • *fâlleııet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • HİCRÎ SALI RUMİ 1377 10 1373 Sefer EYLÜL Ağustos 15 1957 28 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşarr Yatsı İmsak 5.37 12.10 15.44 18.24 19.59 3.56 11.07 5.45 9.20 12.00 1.33 0.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • KANYON SAHİPLERİNE Anadolunun muhtelif yerlerinde devamlı nakliyat yapmak istiyen kamyon sahiplerinin şartlarını Beyoğlu 308 Posta kutusuna bildirmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • TELEFON MÜBADELESİ Sirkeci Gar karşısında Doğu Hanı muhitindeki telefonumuzu Galata veya Beyoğlu muhitinde bir telefonla mübadele arzusundayız.44 16 41 Telefonla görüşülmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • MENSUCAT FABRİKASININ Avrupa kumaşlarını aratmayacak olan KADIN,YÜNLÜ Ropluk,Tayyör,Oöpyes,Mantoluk kumaşları ve pamuklu kumaşların her çeşidi SATIŞ YERLERİ t İSTANBUL Horbıye Cumhur.yi' cad.315a T»l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • Ev Kadınının en büyük derdi t^wi:artık bir mesele teşkil etmiyor.Harika Temizleme Tozu FAY,is,pas,kir,yağ dinlemiyor.Bilûmum bulaşık kapları,kirli f~vs ve yağlı tencereler,çatal,¦J&eAAf bıçak,kaşık,fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • ALTIN DENİZ PLAJ sitesi dinlenme yerleri 21 ve 22 Eylül 1957 Cumartesi ve Pazar günleri anahtar teslimi yapılacaktır.Yer alan müşterilerimizin saat 13 te tapuları ile beraber SirkecFde bulunmaları ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON^ '27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • merkezden göslerilece!Baştarafı Birincide talar ve müeyyilerle basının vazife ifa etmesini son derece güçleştirmiştir.diyen İnönü,«Toplantı hürriyeti,adlî teminat,hâkimlerin tâbi tutuldukları emekli k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • Bir Jet uçağımız Bergamaya düştü İZMİR,HUSUSÎ Balıkesir hava üssüne mensup bir 5et uçağı dün Bergama kazasının Ayaz köyüne düşmüştür.İnfilâkı müteakip yanan uçağın üsteğmen rütbesindeki pilotu,uçak dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1957
  • ORTAK ARANIYOR Istanbulun en iyi yerinde bir yazıhanede ortak çalışacak ayağına çabuk muameleden anlar bir arkadaşa ihtiyaç vardır.Görüşmek için her gün Divanyolu No.76 Rüştü Güler.Telefon:27 28 63.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.09.1957
  • BASKET TAKIMI SEÇİLDİ Yunanistan'a 74 65 yenilen Romen basketbolcuları dün gece şehrimize geldi 12 eylül perşembe akşamı Spor ve Sergi Sarayında,Romanya ile karşılaşacak olan Millî Basketbol takımımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • Romen millî takımı dün geldi Romen Millî basketbol takımı,dün akşam saat 21.00 de şehrimize gelmiş ve kendilerine tahsis edilmiş olan Pierre Loti oteline inmişlerdir.Türkiye Romanya maçını idare edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • Beylerbeyi Sarıyer bugün karşılaşıyor İkinci profesyonel küme ikinci hafta karşılaşmalarının son maçlarına bugün Mithatpaşa Stadında devam edilecektir.İlk müsabakayı hakem Nejat Şener idaresinde Yeşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • [İLHAN DEMİREL] ¦A İİİI I İ Fenerbahçeli Şükrü ve Niyazi'yi Dr.Regat Dermanver'ln mua-UV HI İLLİ yenehanesinde Millî güreşçimiz Hâmlt Kaplan ile tedavi olmaktadırlar.Hâmit dizinden,Şükrü bileğinden sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • Hakemler maçtan bir gün evvel açıklanacak Merkez Hakem Komitesi,Umum Müdürlükten kulüplerin hakeme itirazını önleyici tedbirler istiyor Merkez Hakem Komitesi,Fenerbahçe'nin hakem Hakkı Gürüz'e yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • Beşiktaş Teknik Komitesi mesaiye başlayamadı Beşiktaş kulübünde futbol işlerini tedvir edecek bir komite kurulmuştur.Ancak Hasan Papuçcu,Rüştü Erkuş ve Şükrü Gülesin'den müteşekkil bu komite vazifesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • Kasımpaşa'nın itirazı kabul edilmedi Profesyonel Birinci Küme Tertip Komitesi dün akşamki toplantısında Kasımpaşa'nın Galatasaraylı Salime İtirazını görüşmüş ve ekseriyetle reddetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • Vefalı Eşref veüilmi G.Saray maçında oynayamıyacak ANKARA,AA.Cumartesi ve pazar günleri yapılan Vefa Gençlerbirliğl İle Vefa Güneşspor maçlarında Vefa'dan Eşref İle Hilmi,Gençlerden de Oğuz hakem tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • Genç futbolcu,istanbul'da tedavi edilemezse Avıupaya gidecek Fenerbahçe'li Ergun Öztuna,pazar günkü Galatasaray maçının(ilk devresinde yere düşmüş ve bu sebeple oyuna devam edememişti.Düne kadar sakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • w HAFTANIN MAÇLARI MİTHATPAŞA STADINDA)Saat Çarşamba 14.15 Beşiktaş K.Paşa genç)16.00 Beşiktaş K.Paşa prof.Cuma 14.15 G.Saray Vefa genç)16.00 G.Saray Vefa prof.Cumartesi 14.15 1 Spor B.Spor genç)16.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • [İLHAN DEMİREL] DCUAUCI Al CEVİNfH Galatasaraym,Fenerbahçe galibiyetinden sonra kulübb gelen tebrik telnClAIIŞI ALmttllIH OCfinUl gafları lokalin duvarına resimde görüldüğü gibi asılmıştır.Hâlâ gelmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • yanın 8 numaralı ağır sıkleti diye vasıflandırdığı Avrupa ağır sıklet şampiyonu İsveçli İngenıar Johansson,Dünya Şampiyonu Floyd Patterson'la bir karşılaşma yapmak için hazırlıklara başlamıştır.Bu mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • GALATASARAY kampa giriyor Galatasaray'ı Fenerbahçe'den sonra yeni bir kuvvetli rakip bekliyor.Vefa.Fenerbahçe galibiyetinin hemen peşisıra gelen bu maç sarı kırmızılılar için büyük bir önem taşımaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • TURK-TEMASI Sovyet'lerle dün yeni I Kafilemiz Kars yoliyle Güreşçilerimizin Rusya seyahati*?tarihi ve yolu dün tesbit edilmiştir.Rus Kültür Ataşesi M.Labanof,Güreş Federasyonu Teknik Müşaviri Alp Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • [İLHAN DEMİREL] Birkaç gün evvel Türkiye'de ilk defa olarak Nabi Up,Nihat Yılbar,Süheyl Cihaner,Afif Gençsoy,Fikret Korkmaz ve Osman Uslu'nun teşebbüsü ile bir Aletli Jimnastik Kulübü kurulmuştur,s AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • Biı millî maç olsaydı tek seçici G.Saray'ı g takviye edecekti Eşfak Aykaç,millî takım çalışmalarının bu haftadan itibaren hızlanacağını bildirdi İstihbaratımızın günlük vazife defterine dün göyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • KULÜPLERDİN HABERLER I VEFA BİR aydanberi sakat olan Rahmi'nin arızası tamamen geçmiştir.Ankara'da takımdaki yerini alan oyuncu,kuvvetli bir ihtimalle cuma günü Galatasaraya karşı oynayacaktır.BEYKOZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1957
  • Macar federasyonu G.SARAY'A SZABO'YU TAVSİYE EDİYOR İngiliz Federasyonu Dick'ten başka boş antrenörün bulunmad ı ğ ı n ı bildirdi Galatasaray idare heyetinin evvele» Macar ve İngiliz Futbol Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor