Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • Memleketimize iltica eden Şam Hükümetine muhalif Hür Suriyeliler bir komite kurmak üzere Albay Hiiseynî'nin şeklimize bu maksatla geldiği söyleniyor Şam Elçimiz,Suriye'deki son durum hakkında izahat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • 11 mülteci daha Macaristan'a dönmek istiyor Macar ihtilâli sırasında kaçarak memleketimize gelen Macar mültecilerinden 11 kişilik bir grup daha memleketlerine dönmek üzere ilgili makamlara müracaat et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • KUDUZ İKİ KÖPEK 30 KİŞİYİ ISIRDI NİĞDE,HUSUSİ İki kuduz köpek dün birçok hayvanı ve 30 kişiyi ısırıp şehirde heyecan yaratmıştır.Köpekler tarafından ışınlan 30 kişiden onbeşinin durumu ağırdır.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • YENİ FRANSIZ ELÇİSİ Yeni Fransız Elçisi Henry Spitzmuller,salı günü İstanbul'a gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • Kıbrıs şehitlerine büyük bir kabir inşa edilecek Bomba infilâkının dördüncü kurbanı da muazzam törenle defnedildi LEFKOŞE,hususi muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den Diğer şehit üç genç gibi.Milliyetçi şehit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • fp^r i I MİLLİYET J KA7Â Dün AdaPa2«rı'na 1 kilometre mesafede 2 kişinin yaralanmasiyfc** le neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Sakarya 10021 plâkalı otobüs ile Sakarya 83802 plâkalı kamyonun çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • Borçlu,verdiği senedi yuttu Hâkimin önünde cereyan eden hâdise üzerine borçlunun midesinin yıkanmasına karar verildi Bir adam dün Merci Hakimliğinde 9500 liralık seneti yutmuştur.Ahmet adındaki bu şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • ithalât yapılacak İZMİR,HUSUSÎ İktisat ve Ticaret Vekâleti,önümüzdeki aylarda 60 milyon liralık mal ithal edecektir.Süratle yapılacak olan ithalâtın yüzde 80 inin Ekim sonuna kadar tamamlanacağı bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ] ALİ HAN'IN ARKADAŞI Şehrimizde bulunan eski Osmanlı hanedanı mensuplarından Nilüfer,Ali Han'ın kenjjisi için Türkiye'ye geldiği yolundaki haberlerden müteessir olarak bir basın toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • Köprülü ailesinin son ferdi beklenen kararını dün verdi:FUAT KÖPRÜLÜ DP'DEN İSTİFA ETTİ Müstakil kalacağını bildiren Köprülü "Demokrasiye inananların işbirliği yapması vatan borcudur^ dedi 9 rT Seçiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • işçilerine 10 zam LI YOR ANKARA,A.A.İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman,Tekel işçilerine yüzde 10 zam yapılacağını ve daimi işçilere,10 lira çocuk zammı verileceğini açıklamıştır.Bu husustaki kararın tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • alınmış ve ti merkezine götürülmüştür [SAMİ ÖNEMLİJ aıı sökülen Hür.P.ye ait tabelâlar.Ocaklar yeniden teşekkül ettiğinden bırakıldığı yerden TABELÂLAR GERİ ALINDI B'r kaf RU" P İS,'fa tden °cak Idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1957
  • Menderes dün şehrimize geldi Başvekil Adnan Menderes,beraberinde Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu ve Kalem Mahsus Müdürü Muzaffer Ersü olduğu halde,dün saat 17.25 te cehrimize gelmiştir Menderes,akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • Size bundan altı ay kadar evvel bir masal anlatmıştık:Çikolata renkli bir Haiti'li doktorun şehrimize gelmesiyle başlayıp mesut bir çiftin Atlantiğin ötesine doğru yola çıkmasiyle biten bir izdivaç ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • 00 I v 30 2 7 0 tutarında lira tutana APARTMAN DAİRESİ S3.'yetimler a 27.500 URAVEK A ÇEKtUŞ «8*5 mfoeler»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • Türkiye İş Bankası A.Ş.den Fransızca ve İngilizce konuşabilen bir bayan santral memuru ile iyi Fransızca bilen lise mezunu daktilolara ihtiyacımız vardır.Taliplerin Yenicami Şubemiz memurin servisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • Küçük Tasarrufla BÜYÜK GELİR.EMNİYET SANDIĞI' nda Küçük Tasarruf Hesabı açtırarak 1 ayda en az YiRMiBEŞ Lira yatırırsamz 120.000 tutarında Yirmi yıi boyunca 500 l,r,AYLIK GELİR ikramiyesini kazanabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • ^uqAin/kii £{4U/l ^o t s OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Karışık bir işe,istemeden karışacaksınız.Selamete çıkmanın tek yolu sabır.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bütün arzunuz yavaş yavaş yerine gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • M EV LID Eski valilerden merhum Müfit Saner'in refikası,Mübeccel Bayramveli ve Ferit Saner Bayramveli'nin anneleri,Niyal Sadıkoğlu'nun anneannesi.Nigâr Saner ve Fuat Sadıkoğlu'nun kayınvaldeleri,salih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • VEFAT Silvia Kermenli'nln eşi,Leylâ Gören'in babası,Şerife Meto ve Suphi Kermenli'nin ağabeyleri,gazeteci Zeyyat Gören'in kayınpederi,Dr.Philippo Rainusso ve eşi'nin İtalya)damatları,Dr.Ettore Alberti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • SEVGİ SÜREL ile FEVZİ KAŞAY nikahlandılar.İstanbul 7/8/937
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • Kâr az olduğu için seyyar esnaf yoğurt satmıyor Seyyar satıcılar tarafından yapılan Silivri yoğurdu satışları durmuş gibidir.Belirtildiğine göre yağurt'un toptan fiatı pahalıdır.Bu bakımdan perakendec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • Gemi adamlarına yeniden bâzı haklar tanındı Türkiye Gemi Adamları Sendikası Merkez İdare Heyeti ile,Denizcilik Bankası Umum Müdür muavini Orhan Koraltan,Emin Erer ve Zat İğleri Müdürü Behçet Torla'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • Şehrimizde modern bir süt fabrikası kurulacak UNICEF Teşkilâtı ile Ziraat Vekâletinin müştereken kuracağı fabrikaya ait hazırlıklara başlandı Bir-UNICEF hey'eti şehrimizde Ziraal Vekâleti ile müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • İSTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 I Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha-E berler 9.15 Türküler 930 Din-İ leyici istekleri 10.00 Sevilmiş E sesler Sevilmiş şarkılar 10.30 E Şehirde bu hatta 10.45 Dari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Hint Casusu Errol Türkçe.2 Yaman Kız June Allyson Türkçe.A J,KAZ AK Tel:44 25 62)1 intikam Seferi Tyron Power Renkli İng.2 Bombay Maceraları John Hail İng.ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • GRAPHO-ENGLISH-Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz,senelerdir size başkalarının öğretemediği:İNGİLİZCE'Yİ ancak GRAPHO ENGLISH metoduyla öğrenebilirsiniz.Hiç masraf etmeden köyünüzde,evinizde okuyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • SÜNNET DÜĞÜNLERİNE Her türlü konser,müsamere,nişan ve düğünlere en garantili programlan yalnız,FETHİ PEHLİVAN Müessesesi temin edebilir.Hususî sünnet düğünleri için fennî sünnetçi,kukla,hokkabaz,saz,c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • a MEHMET İnan,Hüseyin Demir ve Nizammettin Yılmaz adında üç kişi,Sütlüce'de İmrahor deposundan demir çalarlarken suçüstü yakalanmışlardır.KIBRIS'a gidecek T.M.T.F.heyei ti,bugün şehrimizden ayrılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • İKİNCİ BASAMAK seçiminde,bir İstanbul şoförü bana itiraf etti:Ben hiçbir partiye,hiç kimse-İ ye reyimi vermedim.Ancak tabelâları okuyacak İ kadar okuma biliyorum.Partilerin programlan İ nı okuyamam,ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.0.TÜMSUBANK A N K A R A da Hizmetinizdedir.ZENGİN ve ÇEŞİTLİ AÇILIŞ HÂTIRALARI Ayrıca 10.000 LİRALIK HUSUSÎ ÇEKİLİŞ TÜMSUBANK Adres:Anafartalar Cad No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.09.1957
  • İSTANBUL'DA MODERN BARUTHANE SİTESİ Turistik Tesislerden Bir Görünü» OTEL v» GAZİNO BİNALARI istanbul'da Baruthane mevkiinde 60.000 nüfuslu bütün konforu haiz modern sitenin inşaatına bu yıl başlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1957
  • 31 EKİMDE 232500 ı ını\L.MX MTA 2 adet Dinlenme Evi ayrıca 2 adet 10.000 lira 50 adet 1.000 lira ve Çeşitli Para ikramiyeleri her 150 liraya 1 kur'a numarası.TÜRKİYE J BANKASI paranızın.istikbalinizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1957
  • HER ZOO HESAPTAN İOO ÜNE I I XIRA 1 KİŞİYE 30.000 LİRA AKBANK AİLE TEVDİATI HESAPLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1957
  • ZEHİR HAFİYE SO.ISLA R.I KALMADI Ş^EH/R HAFİYE 'YALAN "IN ÇOK DEFA YUVALARI Y/KILAAAKTAN KORUDUĞU HAKKINDA BİR NUTUK ÇEKTİ VE C DEVAMI hAPTAYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1957
  • Rejisör Nicholas Ray,festivalde bulunduğu sırada tertiplenen bir Basın konferansında en beğendiği İki film olarak «Asî Gençlik» ve «Acı Zafer» Amere Victoire)i zikrederken mübalâğa etmiyordu.Filmi sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1957
  • I I III 11 İlli IIIM Mill I Mill I III III I İlli IIII I I Keçeci Zade İzzet Holla «Mir Nazif» nıUntehebatını karıştırırken,Rcşad Fuat Bey tarafından büyük ceddi Sivas'ta medfun Keçeci Zade İzzet Moll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.09.1957
  • ADOLF DERECE ALAMADI İMTİHAN ŞAKASI HALİT KIVANÇ Bu fantezi yiızde yüz hayal malısülüdür.HEYECANDAN saçının tellerine kadar titreyen talebe ürkek adımlarla imtihan odasma girdi.Belediye zabıtası görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1957
  • İİİİİİİİ1İİ:1Iİ;İİ!İ İİlİİSSİiilİtİİiİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1957
  • Ş E K E R B Ah GÜNÜNDEN İTİBAREN EMRİNİZDEDİR "fASîJv tew 22 i»/a 4 K 3 |4)ıA tıA(ı^.fi.'fıfkı ^UAV BU ŞUBEMİZDE HESAP AÇTIRANLAR İÇİN Jf İMKÂN 1 Nadide hatıralar 2 Hususi çekilirler 3 Eylül sonunda 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1957
  • KIZKULESI SALACAK PLAJ GAZİNOSUNDA Her haftaki 15 den 2t e kadar olan pazar matineleri programına yepyeni ve değişik sürprizli yıldızlarla bu pazar da bahçemiz sizleri betelemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1957
  • DEMIRBANK Izmir Şubesi 9 Eylül Pazartesi günü ÂÇILIYOH ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ 10.000 HUSUSİ KEŞİDE ir UMUMİ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI Her 150 liraya bir kur'a numarası DEMiRBANK Sermayesi 10.000.000 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1957
  • KARAYAR KÖPRÜSÜ REF İ K ERDURAN D RAM ÜC PERDE YARIN ÇIKIYOR 9 HABERLEŞME ADRESİ:P.K.1126,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1957
  • 1 MİLYON LİRALIK 1957 PLÂNININ Son 2 Keşidesinde 500.000 lira HESABINIZI AÇTIRMAKTA GECİKMEYİNİZ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1957
  • Dünyanın en güzel çeşmesi Fontana Di Trevi'ye turistler bir efsâneye dayanarak bol bol para atıyor NEYYİRE ROMA,çeşmeler şehri.Hayâlinden bile bir su şırıltısı alıyorsunuz.Özlemi söylüyor.Çeşme başlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1957
  • ASK HİKAYESİ Bir Kaza Sonunda "1 TEFRİKA No:1 Ferda' o günün hadiseli geçeceğini daha gözlerini arar açmai hissetti.Başına gelecekleri evvelden bilirdi.Giyindi,hemen aşağı indi.Valizlerini aldı.Otelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1957
  • Yazan ÜMİT DENİZ «Koskocaman bir hiç.Bir iki kadın çamaşırı hepsi ondan ibaret.«Allah Allah inanılır şey değil bu.«Maalesef böyle.«Kızın babasından ne haber'.«Şirkettekiler hâdiseyi öğrenir öğrenmez r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1957
  • Türkiye'de ne«ir hakkı MİLLtYET fsıeteıtne aittir)YEŞİL SAADET D Yazan:ANtEL G R Türkçesi:A Y SELAMİ İZZET SEDES 48 Kollarım uzattı,Marin'i bağrma bastı.Marin,ana lefkatine sığman büyük bir çocuktu.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • T GARANTİ BANKASİ 1957 Tasarrufu Teşvik Plânı' nın üncü Çekilişi:27 Eylül 1957 10.000 33 APARTMAN 8 ARSA TURİSTİK Kişiye PARA OAİRESİ SEYAHATLER İKRAMİYELERİ 30 u Kredili Her 10U liraya bir kura numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • TOPTAN ve PERAKENDECİ TÜCCAR MÜŞTERİLERİMİZE Cumhuriyet Bayramı ve seçimler için Yünden mamul her çeşit TÜRK VE BİLUMUM PARTİ BAYRAKLARI,SÜS MEYDAN BAYRAKLARI Stokumuz en müsait fiatlarla satışa arzed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • Gönüllü hemşire kursları açılıyor Kızılay İstanbul Müdürlüğünden:Gönüllü Hastabakıcılık kursları 1 Ekim 1957 tarihinden itibaren açılacaktır.Kayıdlara 2 Eylül 1957 tarihinden itibaren Sirkeci Mimarved
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • ODAMIZA KAYITLI SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Ticaret Vekâletinin 647 sayılı sirkülerine göre Doğu Almanya'dan talep edilecek yedek parça ilk madde ve işletme malzemesi için hazırlanmış olan beyannam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • Çok Kıymetli Arsa Yarın Satılıyor Mecidiyeköyünde Likör Fabrikası karşısında caddede Blok apartman,servis istasyonu,Fabrika inşaasma müsait 916 M2 arsa yarın yeni Adliye Sai'ayında zemin kat müzayede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • Tfiyiü İşlerle Âlâkadatlara Gömleklik Ekose,pazenlik,divitinlik kaşkolluk ve yünlü kumaşlar şardonumuzda üstün kalite ile tüylendirilmektedir.Tarakçılar Malatya İş Hanı Tel:22 74 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • İtimatla alabileceğiniz yegâne gaz ocak başlığı YILDIRIM Tamamen pirinçten mâmûl ve boyasızdır.İsrarla arayınız Toptan satış yeri:Y A L E Kollektif Şirketi Sirkeci Hamidiye Caddesi Kafkas Geçidi No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • İSTANBUL TİCARET BORSASI SAYIN ABONELERİNE:Abonelerimizi ilgilendiren bazı tebligatın yapılabilmesi için,istimlâkler vesair sebepler dolayısiyle vâki adres değişikliklerinin en kısa zamanda Borsamıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • Yapı Kooperatiflerine Bebek'te Etiler Mahallesine bitişik 1000 MESKENLİK GARANTİ MAHALLESİNDE Yapı Kooperatifleri için blok apartman arsaları satışa arzedilmiştir Müracaat:İstanbul Bahcekapı,Garanti H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • KAMYON SAHİPLERİNE Anadolunun mulıtelif yerlerinde devamlı nakliyat yapmak isteyen kamyon sahiplerinin şartlarını Beyoğlu 308 Posta kutusuna bildirmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • Galata Süleymaniye'yi dün 3-1 yendi İkinci profesyonel küme lig maçlarına dün Şeref stadında devam edilmiştir.Saat 14 de karşılaşan Taksim Anadolu 1-1 berabere kalmıştır.Saat 16 da oynanan ikinci maçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • Fuat Köprülü D.P.den istifa et i t Baştaraft Birincide meydana koydu.Bütün ana fikirlerine ve ruhuna daima sâdık kaldığım,programından ayrılmış ve böylece eski hüviyetini tamamiyle değiştirmiş olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • ARKADAŞINI ÇİVİ İLE ÖLDÜRDÜ AKHİSAR,HUSUSÎ Kocakağan köyünde bir köylü arkadaşını çivi ile öldürmüştür.Tarlasının sınırındaki kurumuş palamut ağacına sahip çıkan Musa Arıkan ile Mehmet Özdemir arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • Kıbrıs şehitlerine büyük bir kabir inşa edilecek t Baştarajı birincide Bazı doktorların söylediklerine göre,Türk gençleri hayata veda etmeden evvel,«Vatan,Hürriyet,Bayraktar diye sayıklamışlar,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • T.M.T.F.NUN HAZIRLADIĞI BROŞÜRLER ANKARA,HUSUSÎ T.M.T.F.Kıbrıs dâvamızı hakikî mânada tahlil eden,Fransızca,İngilizce ve İspanyolca broşürler hazırlamıştır.Ada'ya tedhişçiliği Rumların nasıl soktuğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • OFİS KÖYLÜDEN 567 BİN TON HUBUBAT ALDI ANKARA,HUSUSÎ Toprak Mahsulleri Ofisinin temmuz ayı ortalarında baçlayan mubayaası düne kadar 567 bin tona yükselmiştir.Geçen sene-ayrtfr.tarihler arasında yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • Pazartesi Matinelerden itibaren ATLAS Sinemasında Meşhur Rejisör CECİL B.DEMİLLE'nin ölmez eseri GARY COOPER ve PAULETTE GODDARD'ın temsil ettiği büyük film NAGLOP EDİLEMİYENLER Unconquered)RENKLİ Sea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • ARANIYOR Yazıhane ve satış işlerinde çalıştırılmak üzere en az orta mektep mezunu bir bayan veya bay aranıyor.Aylık ücret 350)lira nettir.Hesap işlerinde çalışmış olanlar tercih edilir.Müracaat:Eski D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • BUTUN PARTİLERDE HUMMALI ÇALIŞMA yansına kadar hummalı bir faaliyete bahne olmaktadır.MEBUSLUK MÜRACAATLARI Dün sabahtan itibaren parti genel merkezine milletvekilliği için müracaatlar yapılmaya başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • lir Suriyeliler bir Komite kurmak üzere t Baştarajı birincide fil «Üçüncü Dünya Harbini çıkarabilecek iki memleketin Türkiye ile İsrail olduğunu» ileri sürmektedirler.Gazetelere göre,bu iki memlekette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • MUTFAĞINIZDA FAY MUCİZESİ.Bunu bizzat deneyebilirsiniz.Yağlı tavalar.lekeli kaplar.isli tencereler.kararan bıçak,çatal ve kaşıklar Fay mucizesini ispat için en ikna edici delillerdir.Inanamıyacağınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • Bebek,Etiler Kooperatif Evlerine Bitişik 1000 Meskenlik GARANTİ MAHALLESİNDE YARISI PEŞİN.YARISI 50 AY TAKSİTLE ARSA SATIŞLARI DEVAM EDİYOR TAPULAR DERHAL VERİLİR.İMAR DURUMLARI BELLİ Görmek ve malûma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • UÇAK TUTMALARINA KARŞI PE-RE-JA LİMON KOLONYASI Kalbi larahlatır,bulantıları m iinlrltrl Utkln «dır.Sayyahat çantanızda kir PE-RE.JA koymayı unutmayım/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • SATILIK DÜKKÂN Eminönüde HER İŞE ELVERİŞLİ Müracaat:Tel:55 13 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • İSTANBUL PROFESYONEL FOTOĞRAF SANATKÂRLARI DERNEĞİNDEN 9/Eylûl/1957 pazartesi günü dernekteki rezerve mallar tevzi edileceğinden meslektaşların ayni gün müracaat etmeleri bildirilir.Not:Yukarıda yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • SANAYİCİ VE İTHALÂTÇILARIN DİKKATİNE 370 1194 MERSERİZE PAMUK İPLİĞİ EPU memleketlere açılmış akreditifleri veya yeni lisansları olanlara TRANSFER BEKLEMEDEN en iyi cins iplik temin edilir.ADRES:P.K.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Deniz Yolları işletmesinden Sayın yolcuların İzmir Fuarını gezebilmelerini teminen 20/9/957 tarihinde İstanbul vapurunun yapacağı İzmir ilâve seferinde aşağıdaki şekilde değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • y Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • HİCRÎ 1377 Sefer 13 P A 7 A R 8 EYLÜL 1957 RUMİ 1373 Ağustos 26 VAKİT VASATI EZANÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1957
  • 28 EKİM ÇEKİLİŞİ 298 KİŞİYE 370.000 LİRA TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI HER 100 LİRAYA RİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.09.1957
  • MITHATPAŞA'DA EZHâ RAKİPLERDİ FUTBOL ZİYAFETİ Fenerbahçe Galatasaray karşıkarşıua Sarı-Lacivertlilerin maçı San Kırmızılılara nazaran GALATASARAY'IN muvaffak olması,takımın isabetle teşkili ve hatasız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.09.1957
  • HAKKI GÜRÜZ DÜN GECE İZMİRDE KAYIPTI İZMİR,Hususi Muhabirimiz NEVZAT KIZILCAN'dan Bugünkü maçın hakemi Hakkı Gürüz Alsancak stadında yapılan Beşiktaş Izmirspor maçı arasında,Fenerbahçe Galatasaray maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.09.1957
  • Halbuki geçmiş senelerde mevsimin en büyük hâdisesi olan bu maçlar ne yapılır,edilir,sezonun ortasına ve sonuna getirilirdi.Onun için insan bir tuhaf oluveriyor.Çok eskidenberi Galatasaray Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.09.1957
  • PENALTI Yİ ATAN MAÇI KAZANDI Adalet,B.Erol'un vasıtasiyle bir penaltı kaçırdı,San Siyahlılar ise Aydemirin penaltı golüyle galibiyete ulaştı I ilhan demirelj CADIU VIlliDIlafl A VAPAlf *il uncu dakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.09.1957
  • RUSLAR GÜREŞLERİN tarihini öne aldı Türkiye Rusya Millî güreş karşılaşmaları dün Moskova'dan gelen bir telgraftan sonra erken bir tarihe alınma istidadı göstermiştir.Ruslar,müsabakaların 28 ekimde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.09.1957
  • BEYOĞLUSPOR EMNİYET BUGÜN KARŞILAŞIYOR Beyoğluspor Emniyet profesyonel takımları bugün saat 11 de Fenerbahçe Stadında karşılaşacaklardır.Maç bu sene sonunculuğa düşme ihtimali olan iki takımı da son d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.09.1957
  • BEŞİKTAŞ İZMİR'DE AÇİK FARKLA MAĞLÛP Siyah Beyazlıların değişik tertipteki kadrosu zmirspor karşısında tutunamadı.6 1 yenildi İZMİR,HUSUSÎ Dün Alsancak Stadında,beklenmiyen bir takım ve tertiple İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor