Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • naaviann teshiline başlandı D.P.genel idare kurulu dün döri saat süren toplantı yaptı.Muhalefet partileri teşkilâtlarına hazır ol„ emrini verdiler işbirliğinin şekli Meclisin feshinden sonra açıklanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • BÖLÜKBAŞI'YI ZİYARET mislerdir.I MUAMMER TAYLAK] ismet İnönü,Turgut Göle,Fuat Arna,Ahmet Bilgin ve Fethi Çelikbaş dün Ankara cezaevine giderek,mevkuf bulunan Osman Bölükbaşı'yı ziyaret et-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • savısmda sayımı tutulacak ANKARA,HUSUSÎ Rize mebusu Osman Kavrakoğlu tarafından verilen ve Seçim Kanununa bir muvakkat madde eklenmesini isteyen teklifin Meclisin dünkü oturumda müstaceliyetine binaen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • DÜN 205 CEZA dâvasına bakıldı 20 Temmuzdanberl devam eden Adliye yaz tatili evvelki akşam sona ermiş ve mahkemeler dün sabahtan itibaren normal faaliyetlerine başlamışlardır.Dün Millî Korunma mahkemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • 20 Tacirin 280 bin lirası dolandırıldı SAHTE FATURA TANZİM EDEN ÜÇ KİŞİ HAKKINDA DA TAHKİKATA BAŞLANDI 20 tacirin 280.000 lirasını dolandıran Hüseyin admda biri dün adliyeye verilmiştir.Hüseyinin,aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • BİR KAPLAN 7 ÇOCUK YEDİ YENİ DELHİ,A.A.Son haftalar zarfında Almora civarındaki ormanlarda kendini gösteren bir kaplan yedi çocuk yemiştir.Bu bölge köylüleri hükümete müracaat ederek yırtıcı kaplanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • DÜN GECEKİ sağnak ve dolu Dün akşam şehrin bâzı semtlerine,bilhassa Kadıköy cihetiyle Adalara şiddetli bir sağanakla beraber dolu yağmıştır.İri fındık büyüklüğündeki dolu taneleri Göztepe ve civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • MW«,j».ı.u;ı iyi.w» t»:mtm İçkiden [SAMİ ÖNEMLİ I,Hastalandı Şehrimizde iki gün kalan Ali |j Han,dün saat 13.30 da uçakla Paris'e hareket etmiştir.Bir gece evvel Boğaz'da bir lokanta'ya yanında Prense
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • Suriye Hükümetinin azlettiği Roma Ataşesi ALBAY HÜSEYNÎ ŞEHRİMİZE GELDİ Suriye'de durum gün geçtikçe karışıyor Lübnan hududunun kapanması muhtemel SAMI KOHEN Batı düşmanı Suriye hükümetinin azlettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • MAHMUT YENER YOLA ÇIKARILDI 5 İstimlâk suiistimali hakkındaki dosya dün Müddeiumumilikçe Millî Korunma Mahkemesine verilmiştir.Dosya Millî Korunma Mahkemesi Müddeiumumilerinden Yahya Okur tarafından t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Nuri Sait Paşa geldi Irakın sâbık Başvekili Nuri Sait Paşa dün saat 19 da uçakla şehrimize gelmiştir.Sâbık Başvekil Suriyeye ait bir suali,«Kulaklarım işitmiyor» diye cevapland ı rm işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • KRALİÇE DİNA KAHİRE'YE GİTTİ Bir müddettenberi cehrimizde bulunan Kraliçe Dina dün akşam saat 21.15 de uçakla Kahire'ye müteveccihen hareket etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • Dr.Konrad Hitler!Batı Almanyada 15 Eylülde yapılacak seçimler için,propaganda faaliyeti hızla devam etmektedir.Sokaklarda yer yer muhtelif partilerin afifleri görülmektedir.Bu arada,Başvekil Dr.Konrad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • A.Nesinin mükâfat kazanan eseri hakkında dâva açıldı Muharrir Aziz Nesin hakkjnda.Roma'da Beynelmilel bir müsabakada birincilik kazanan «Kazan Töre» i» adlı hikâye kitabından dolayı,Topm Basın Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • RÜŞVET ALAN 3 ORMAN MEMURU TEVKİF EDİLDİ İZMİR,HUSUSÎ Rüşvet alan üç orman memuru dün tevkif edilmiştir.Ali Soğuksu,Mehmet Karyağdı ve Hasan Ozoan isimlerindeki bu orman memurları,ruhsatsız kömür yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • KADINLAR C.H.P.DEN 30 MEBUSLUK İSTİYORLAR GAZETELER)30 YAŞINDAN YUKARI OLANLAR LÜTFEN SIRAYA!Ar ç] r r/r'fM t.Iu«(|ai»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • Sokağa atılan para!Şu güzel kız aklını mı kaçırdı?Paralar sokağa böyle atılır mı hiç?Evvelki gün Londrada cazip Pam Butler'i bu vaziyette görenler hayretten dona kalmışlardır.Halbuki Pam 230 sterlini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • Uşak'ta polisten dayak yiyen bir vatandaş öldü UŞAK,HUSUSÎ Şehrimizde müessif bir hâdise cereyan etmiş,bir vatandaş polis tarafından dövülerek öldürülmüştür.Hâdise,devriye gezmekte olan polis memuru N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • DÜN D.P.DEN İSTİFA EDEN MUAMMER OBUZ sağda)İLE RÜŞTÜ ÖZAL MÜŞTEREK DEMEÇLERİNİ VERİRLERKEN Telef oto Milliyet:Ankara İstanbul D.P.den dün iki mebus istila elti Konya Mebuslarından Muammer Obuz ile Rüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1957
  • ISAMİ ÖNEMLİ] HÜR.P.İL BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN ORHAN KÖPRÜLÜ solda)ESKİ BAŞKAN AKDİK TARAFINDAN TEBRİK EDİLİYOR.Orhan Köprülü il başkanı oldu Şehrimizdeki siyasî faaliyet arttı.F.Köprülünün de Hür.P.ye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • Kıymetli balıklar yeni;bir usulle tutulacak ÜC KİŞİ TARAFINDAN DÜN YAPILAN I TECRÜBEDE 2 TON BALIK TUTULDU 8 OĞUZ Ö\GE\I I^tanbulda balık mevsimi bu ayın sonuna doğru başlayacaktır Bu mevsimde dahi an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • BİR PARTİ HAKİKÎ HYDROLIC Yağımız çıkmıştır.Ambalajlar 250 gramlık şişelerde kutulu olarak piyasaya 9 9 957 günü arzedilecektir.Fiatı 320 kuruş olup 20 peşinatla siparişler müşterinin yerine teslim ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • Umumî arzu üzerine yalnız bu akşam ve yarın akşam saat 21 de AÇIKHAVA TİYATROSUnda Bütün memleket halk oyunları ekiplerinin iştirakiyle yapılacaktır.Biletler:2,5 ve 5 liradır.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • LMACA SOLDAN SAĞA:1 Ardından gitme;Bir saç rengi.2 Edipler veya artistler meclisi;Bir mabut.3 Bir sebze;Altı düz mavna.4 Bir ölçü 5 Afacanın aslı.6 Bir musiki âleti;İkinci derecede.7 Noksansız;Bir pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • MEVLİD 1/8/1957 tarihinde geçirdiği bir ameliyat neticesinde ölen sevgili oğlumuz,ağabeyimiz,kardeşimiz,T A N A S GÜLLERin Ruhuna İthaf edilmek üzere 8/9/957 pazar günü saat 10 da Kurtuluş Aya Lefteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • ÖLÜM Bakırköy Belediye Başhekimliğinden emekli.Eğin eşrafından ve Bakırköy eski belediye reislerinden Şerif beyin,karısı Mürşide hanım'ın oğlu,eski Maliye Müsteşarlarından Muzaffer Baysalın ve karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • Zeytinyağının fiatı 530 kuruşa kadar yükseldi Zeytinyağı fiatları devamlı olarak yükselmektedir.Toptan fiatlar 530 kuruşa kadar çıkmıştır.Stoklar da kalmamıştır.Ayvalıktan bir parti yeni mahsûl zeytin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • Şehrimizin tanınmış müzayedecisi Portakal Mobilya evinin sahibi.Aret Portakal Avrupa tetkik seyahatinden dönerek,işine başladığını çok sevdiği sayın müşterilerine müjdelemekle şeref duyar.Tel:44 54 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • MEYVANIZI GÖRAL MANAVINDAN ALINIZ Teşvikiye Cad.115 Eski Prenses Pastahanesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • NİMET ERİM SENLİ Yıllarca Yurd idare etmiş tanınmış ve takdir edilmiş olan N t M E T E R İ M Tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dlkis,el iîlerl japka,korse,boya ve saire derslerini talebesine kola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • Markiz pastahânesinin sahibi dün tevkif edildi Beyoğlundakl Markiz Pastahânesinin sahibi Avadis Ohanyan,dün Toplu Millî Korunma Mahkemesi tarafından tevkif edilmiş ve cezaevine gönderilmiştir.Avadis O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • Üzel okulların zam talepleri inceleniyor Ücretlerine zam talep eden özel okulların bu teklifinin,bir komisyon tarafından incelenmesi uygun görülmüştür.Bugünden itibaren çalışmalarına başlayacak olan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • KISA HABERLER t MEKKE/Bankası tarafından yayınlanan oültene gött tedavüldeki paramızın miktarı 2.925.971.663 liradır.DÜN limanımızdan muhtelif vilayetlere 155.558 llrn tutarında çeşitli mal ihraç edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • nil Ortadoğu kaynaşması karşısında Türk seçimi HARBSİZ harb soğuk harb)üstadı Rusya,fitne kazanlarından birini Suriye'ye yerleştirmiş,Ortadoğu'yu karıştırmak için tertipler hazırlamaktadır.Üç büyük de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • içkili gazinolardan şikayetler artıyor Çift porsiyon meze veren ve müşteriden fazla para alanlar mahkemeye verilecek Bâzı lokanta ve gazinolardan yapılan şikâyetler son günlerde artmış bulunmaktadır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • Kaybolan zengin tacir dün bulundu Kaybolduğu bildirilen Durmuş Karaağaçtı isimli tacir,işi icabı habersiz olarak gittiği Bursa'dan evine dönmüştür.Bu âni gidişten dolayı ailesinin,her hangi bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • Belediye peynir sıkıntısını gidermek için çare arıyor Euzhanelerdeki mallara el konulmasını temin için Reis Muavini Ankara'ya gitti Uzun müddettenberi devam eden peynir sıkıntısı hâlû halledilememişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • ÇEKMECE ARSALARININ SATIŞI SONA ERİYOR DUYULMAMIŞ DERECEDE UCUZ HATLARLA Halka tahsis edilen 2931 arsadan son kalan 421 arsanın tevzi ve satışlarından istifade ediniz Bir evlik arsa 756 882 1008 1134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • Tatiliniz için İdeal Dinlenme Yeri Kiîyos OTEL-GAZINO PUJ EVLERİ FELr 61200.den 115 TÜRKİYE TURİZM BANKASI A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • «İMİ MiOli ıı*a 1 Eylül 1957 tarihinde yapılan çekilişte muhtelif şubelerimizin müşterilerine isabet eden ikramiyelerin listesidir.25.000 LİRALIK Büvük ikramiye YENİCAMİ İstanbul)a isabet etmiştir.5 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • 'İlli.İlllltilllılltılllfllt)II1IIIIİI11I1I.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo Salon orkestrası 13.00 Şarkılar,Emin Gündüz 13.20 Gitarla üç melodi 13.30 Haberieı 13.45 Şarkılar,Muallâ Gökçay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • fö A£Mtl&Ü f-ÛtivHi^ K 9 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Size biri bir İtirafta bulunacak.O vesile ile bir insanın hakiki hüviyetini tanıyacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 $ubat] Bir dostla anlaşarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1957
  • n SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48.65 02)1 Hint Casusu Errol Türkçe.2 Yaman Kız June Allyson Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)1 İntikam Seferi Tyron Power Renkli İng.2 Bombay Maceraları John Hall ing.ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • [SİLÂHSIZLANMA KONFERANSI ÇIKMAZA GİRDİ LONDRA,A.P.Tâli Komite kademesinde ya-pılmakta olan Birleşmiş Milletler j ı[ Silâhsızlanma görüşmeleri dün gece çıkmaza girmiştir.Delegeler J meselenin Birleşmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • ANKARA'DAKi GECEKONDULARA TAPU VERİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Ankarada gecekondu sahiplerine yakında tapu verilmesine başlanacaktır.Belediye Reisi Orhan Eren yaptığı basın toplantısında Gülveren semtinde inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • ALBAY HÜSEYNÎ ŞEHRİMİZE GELDİ Baştarajı birincide toplantısında,Suriye'deki son durum karşısında Lübnan'ın siyasetini görüşmüş,Amerikalılarla yapılacak temaslarda,Hariciye Vekili Malik'e tam selâhiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • Yarın sabah iki turist gemisi daha geliyor Yarın,biri İtalyan,diğeri de Yunan bandralı olmak üzere iki gemi İstanbula gelecek ve birer gün kaldıktan sonra döneceklerdir.Her iki gemide cem'an 340 turis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • D.P.den dün iki mebus istifa etti Baştarajı birincide ve ne de istikbali için memlekette sabırla beklenilen hizmetleri verecek bir ümit bırakmamaktadır.İşte D.P.de bizi bugüne kadar tutan ve bugün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • ÜS W0 27.5.0O Lira lalarında HUSUSİ KEŞİDE Bo keşideye hesap rçanlır AYRICA:UMUMİ,KEŞİDELER E iz iştirak ederler.Paranıun «en yatırım fatihi il 7 EKİM f f)C 7 Huıuıi kaidenin fikilif tarihi 30 KASIM I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • TOPKAPI-MALTEPESİNDE-Şehrin En Yakın ve En Güzel Arsaları Tevzi Edilmektedir Bahçeli* Ferah Evler Arsaları İnşaat Müessesesinin dağıtmakta olduğu bu arsalar,şehrin merkezi Beyazıt'a sadece 15 dakikadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • yeni.bir CRONİN %yeni.biry HADİSE!Çeviren VAHDET GÜLTEKİN SAH t SLR ROMANLAR GÜVEN YAYINEVİ vCa£aIoğ!u Yokufu,Narlıbabçe S.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • ZAMANIMIZIN Mucizesi!W AKÜM pompalı gizli uçlu Dolma kalemleri' [sağlam ve ucuz olup her parçası vidalıdır.[Bütün yedek parçaları mevcuttur.TOPTAN SATIS:SABUNCU HAN Cad MERKEZ ÇARŞILI HAN 121 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • BÜTÜN AĞRILARA KARŞI GÜNDE SADET AıLJiNfÂıBmİtl R OPON FAY DALI Dİ Rl1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • MU7IK.MÜZİK MÜZİK.I SİHİRLİ İSKAMBİLLER S^IHOLLYVVOOD'DflÜÇMESÜÎflİLE 50.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • SAMI ÖNEMLİ] SÖNMEYEN YANCIN Bir av önce bir fabrikada başlavvııına.ı kil l MI1UII1 yan yangın yerine,hâlâ itfaiye tarafından su sıkılmaktadır,itfaiye Müdürünün vcrdifi:izahata göre «Yangın tamamile s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • mınıııtlı III I I I I 1 I 1111111 I 1111¦1 I 111¦ 11 I III II I II Mecnunlar âleminde.BÜTÜN dünya gazetelerinde muhtelif sebeplerle ekseriya kendinden bahsettirmek imkanını bulmasını bilen Ağa Han za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • İ.T.Ü.Teknik Okulu Talebe Birliğinin Tertiplediği TEKNİK OKUL Giriş imtihanlarına hazırlık KURSLARI 1.Devre:9/Eylül/Pazartesi 2.Devre:20/Eylül/Cuma Müracaat:İ.T.Ü.Teknik Okulu Talebe Birliği Maçka Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • T5 CD sfe W/İM cer• 0 ö O 3-CO 3 û)c "E.1 N Q.Ip"H W Bi|Ba û)S* 3 û 3 0 3 îr û)û)02 5" O)0)3 Q(t* M'^l û)m 0)J 1 3 3 Q *ca Û)3 3" û)7T 0)3 I^^J^fc-JhH.fg elerine Herde)3 c 0)Or G N D Pl İS 0 m z •
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • İAP-BOAtBANIN PATLADIĞI EVİN INFİLAKTEN SONRAKİ HALİ.Lefkoşe'de dün Rumlar korkulu saatler yaşadı Ulus ülfet'ten sonra son yaralı Kubilay Altaylı da dün Rum doktorların elinde öldü LEFKOŞE,HUSUSÎ Geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • Arkadaşı uyuyunca otomobilini kaçırmış Fahriye adında bir kadın,ses san'atkûrı Nigâr Ulıierer'in otomobilini kaçırmaktan sanık olarak adliyeye verilmiştir.Fahriye ile Nigâr,Boğaz'da bir otelde akşam y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • KÜBA İSYANI DÜN BASTIRILDI HAVANA,A.P.Küba deniz üssünde çıkan isyan kanlı bir şekilde bastırılmıştır.Güney Kübanın Cienfuegez üssünü ele geçirmek için ayaklanan âsilere karşı,hükümet tank ve uçaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • MENSUCAT FABRİKASINI Avrupa Tops île yapılmış KADIN-ERKEK KUMAŞLARINI ğ fforwuzf SATIŞ YERLERİ İSTANBUL Harbiy» Cumhuriyet cad.315'A Tel.48 19 00 İZMİR:Posoport,Atatürk caddesi No 138 MERKEZ FABRİKA I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1957
  • Adayların tesbitine BAŞLANDI 5 Bağtarafı Birincide bulunmaktadırlar.Bu kesin kanaat» rağmen artık tek bir cephede toplanan muhalifler ise,seçimleri lehlerine çevirmekte zorluğa uğramayacaklarını sanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.09.1957
  • 53*13 AUBVHİNDP OÛŞÜ-NeNAQA/WLAW ARABAA\OA TA5IMAHİNASÂ61 BAK4UM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1957
  • BONCUK ¦I WK PAwuK TOPuM.l_A OYNAMAK,İSTER.MİSİN ÜÛM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1957
  • İ»î S 5 C S«8™ 8 ili'.ZAVAL.LI VİC.ONA ACIVOKUMj'OHNNy CRAlNJ*i VENl Bf*kURBANI OLA-CAK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1957
  • süse saünas,rod mm HABERLER.DOĞ-RUDUR.RİA7A DA OMLARI OKUYACAK,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1957
  • ALLAHUK Atî BEY KOMŞUMUZ GALIPK BEY KARIMI SEV.MEDiGiMl ZANJN£DİYOR-ÇİÇEKÇİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1957
  • EŞİL SAADET Yazan:Türkçesı:DANİEL GRAY SELAMİ İZZET SEDES 47 Yeşil Saadet'in ıssızlığında,kaç senedir bu ölüm dâvasiyle yüzyüze gelmiş,kaç senedenberi halletmeye çalışmış,Karola'nın nasıl ve ne zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan İhtiyar çok sabırsızdı.Oyalanmaya hiç gelmezdi.Ama beni de sever,nazımı onun için çekerdi.Kendisine dün gece olan biteni baştan sona kadar bütün teferruatı ile anlatınca hayre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1957
  • V/7T W World leader In air travel BOM takes good care of you BRifiSM OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION,S.A.A.C.A,A.QANTAS ve TEAL ile müştereken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1957
  • Orta Şark Pakistan Hindistan Burma Tayland Hong Kong yolu ile DOĞRUCA UZAK ŞARKA Istanbuldan Şarka dünyanın en hızlı,en sarsıntısız ve en geniş Cet pervaneli tayyarelerde uçunuz.BO.AC.nin BRITANNIA ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1957
  • iLI|||!IUMIinillMIII!ll!MI!IMI!M!lli:ill!li!IIM!l!IIIIMIMIIMIIMMIMimilllll!AŞK HİKÂYESİ Tera/a onun telâşını fnrketti:«Olan oldu artık,dedi.Leed kalb sektesinden öldü.Doktor Landrieu perişan bir halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1957
  • W\VW«WW*1 Î Nymphenburg Sarayını gezdim IN* ml Is-fMPHENBURG,Bavyera krallarının srrayı.Cennet gibi bir parkın ortasında.Saatlerce yütüseniz bitmeyen bir park.Yalnız,ne var bi-lir misiniz?Az çok her m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.09.1957
  • Ağızlarının tadını bilenlere sorunuz ONLAR SİZE "makarnanın iyisini yemek istersen.PİYALE'den ŞAŞMA,diyeceklerdirl Çünkü onlar bütün makarnaları denediler ve PİYALE'de karar kıldılar.PÎYALE,dünyaca me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.09.1957
  • TEKNİK ELEMAN ARANIYOR Amerikan Otomobillerinden tam anlar,iyi İngilizce bilen ve büyük bir servis istasyonunu idare edebilecek bir teknik eleman aranıyor.Taliplerin el yazısı ile P.K.Beyoğlu 32 ye mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.09.1957
  • AKIŞ EMLAK BÜROSU Yakında hizmetinize giriyor.HALİL OCAN Nişantaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.09.1957
  • 8.9.1957 Tarihinden Sonra Boş Kalırsa yüzde 50 zamla Satılacaktır.SON SAT BU HAFTA TENZİLÂTLI Satışlarımızın Son Haftasıdır.»djj SİZİNDİR!Tapunuzda çapınızda belirtilecektir.1-ALTINDENİZ Plaj Sitesi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.09.1957
  • ^fillâıeef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerin i fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.09.1957
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ I 1377 7 1373 Seter EYLÜL Atua-tos 12 1957 25 VAKİT VASATÎ EZANİ Güne* 5.33 10.59 Öğle 12.12 5.38 ikindi 13.49 9.16 Aksanı 18.33 ]2.oo Yat*!20.09 1.34 İmsak 3\49 15 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.09.1957
  • TİSAY İNŞAAT OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Maltepedeki taksitli evlerimize iştirak edemiyen sayın müşterilerimiz için Altmtepede ikinci grup taksitli ev inşaatları başlamıştır.Acele müessesemize müracaat edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 m to SATILIK EMLAK HALICIOGLUNDA iki katlı,yarım kargir,6 odalı,ufak bahçeli ev.25.000 liraya acele satılıktır.Mür:21 26 13.C-387)AKSARAYDA istimlak ile iliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.09.1957
  • SANAYİCİ VE İTHALÂTÇILARIN DİKKATİNE 370 1194 MERSERİZE PAMUK İPLİĞİ EPU memleketlere açılmış akreditifleri veya yeni lisansları olanlara TRANSFER BEKLEMEDEN en iyi cins iplik temin edilir.ADRES:P.K.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.09.1957
  • AVRUPANIN HER TARAFINA motorlu ve Türbin Pervaneli nim&mnr TAYYARELERİLE UÇUNUZ ATİNA ROMA ve LONDRA YA GUnlUk seferler Hergün ayni saatte kalkış En yakın yetkili seyahat Acentenize veya B.E.A.Bürolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.09.1957
  • TİKOFİŞ MÜESSESESİ Sempatik Komikler Balansı ENGİN Aîeşböceği ERCAN Çiftini takdim etmekle şeref duyar.I4ı KONSER,SÜNNET DÜĞÜNÜ,BALO PROGRAMLARI yapılır.Taşra programları kabul edilir.Hususî düğünler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.09.1957
  • III.EROL Adaletin kozu İST.SPOR ADALET Şansların müsavi görüldüğü maça saat 16 da başlanacak îstanbulspor Adalet takımları bugün Mithatpaşa Stadında saat 16.00 da karşılaşıyorlar.Bu maça,Fenerbahçe Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1957
  • İM h?4 İ ARSENAL 2 O GALİP'"«"![A.P.s'nin en popüler takımı Arsenal bu sene taraftarlarına ümid vaad etmektedir.Mevsime İyi giren Klrmızı Beyazlılar,gecen seneden daha farklı görünüştedirler ve hâlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1957
  • BEŞİKTAŞ BUGÜN İzmir'de oynuyor Siyah Beyazlılar Aliay'dan sonra yarın İzmirspor'la karşılaşacaklar İzmir'den iki maç teklifi almış bulunan Beşiktaşlılar,nihayet dün İzmir'e gitmeğe karar vermişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1957
  • İkinci profesyonel lig maçları II.cl profesyonel küme lig maçlarına bugün devam edilecektir.Saat 14 te Şeref Stadında,Taksim Anadolu,16 da,Galata Süleymaniye karşılayacaklardır.Tunus Federasyonu milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1957
  • Mehmet Reşat Hayır Futbol Ajanı oldu Eski Ajan Taylan'ın seyahatte olmasına rağmen istifa ettiği bildirildi Uzun senelerdenberi İstanbul Futbol Ajanlığını İfa etmekte olan Sedat Taylan bu vazifesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1957
  • KULÜPLERDEN HABERURJ FENERBAHÇE Denizcilik Lokali İçin Kadıköy'de yer verilmiştir.İdare Hey'eti burayı modern bir tesis haline getirecektir.GALATASARAY Kulübün senelik yüzme bayramı bugün saat 15,30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1957
  • HAKEMİN değişmesi ansız Fenerbahçeli idareciler maçın hakemi Hakkı Güraz'e itiraza devam ederken,G.Saraylılar "Kıymetli hakem,dir diyor Fenerbahçeli idareciler Galatasaray maçının idaresinin Hakkı Gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor